Page 1

Elsı témakör: Megismerni egymást Iskola-óvoda kapcsolat


Bevezetı Iskolánk egy olyan közös programot állított össze projektünk keretében, melyben megismertetjük az óvodásokkal az iskolai élet különbözı mozzanatait. Célunk, hogy minél több oldalról megismertessük a kicsikkel intézményünket és megkönnyítsük a leendı elsı osztályosaink számára a beilleszkedést. Azt szeretnénk, hogy ismerısként mozogjanak az épületekben, barátságok szövıdjenek kicsik és nagyok között. A foglalkozások hozzásegítik ıket ahhoz, hogy ısszel már vidáman lépjék át az iskola küszöbét. Hiszen tudják, hogy a tanító nénik és a diákok szeretettel várják ıket. A foglalkozások jó alkalmat nyújtanak arra is, hogy felkeltsük a gyerekek és a szülık érdeklıdését az iskolában folyó hétköznapi munka iránt.


Az 1.b osztály és a Ficánka csoport közösen alkottak Mi a neved?

csoportban folyt a munka

Szívesen kölcsönadom!

Csak óvatosan!


A szınyegen…

… és az asztalnál.


KemĂŠnyen dolgoztunk!


Mindenki szorgoskodik.


De jรณ volt! โ˜บ


A 2. b ĂŠs a Nefelejts csoport egyĂźtt tornĂĄzott

Nagyon izgulunk!


Ilyen nehĂŠz ez a feladat?


Jön a repülı!

Szabadulj a labdától!


A 4.b osztály és a Zsebibaba csoport közös játékos tornaórája

Kicsik és nagyok párban várják az indító sípszót. Nagy az izgalom!


Itt már felszabadult mosollyal róják a köröket.

Szökdécselés jaj de jó!


Érdekes..... "Miért áll mindenki velem szemben?„ "Látjátok milyen ügyes vagyok már? Így tudom cifrázni."


Csiga-bigák ne féljetek!

Itt a labda - hol a labda, vajon kit talál el?


Apraja-nagyja a verseny hevében. Hamar eltelt ez az óra, de mi legközelebb is találkozunk! ☺

ovis  

Közös program az ovisokkal.B