Page 4

HISTORISK GODT RESULTAT 2014-resultatet er det beste i vår 116 års historie, uttaler Ola Bekken. De gode tallene kommer etter rekordstort salg av kraftfôr, resultatforbedring i butikkene og ellers gode tall for både plantekultur, innendørsmekanisering og verksteder. TEKST: AASNE AASLAND FOTO: MAY-LINDA SCHJØLBERG

”For våre eiere er de gode resultatene positive nyheter.” Ola Bekken

Ola Bekken sier seg meget godt fornøyd med arbeidet som er gjort i både mor- og datterselskap. – De ansatte har gjort en solid innsats gjennom hele året, og dette viser igjen på bunnlinja. Engasjerte medarbeidere resulterer i at stadig flere kunder velger FKRA som sin leverandør. Tilliten fra kundene er ekstra hyggelig, sier en smilende direktør. For morselskapet ble de samlede driftsinntektene 2 449 mill kr for 2014 mot 2 419 mill kr i 2013. Resultatet før skatt ble 69 mill kr mot 54 mill kr i 2013. For konsernet ble de samlede driftsinntektene 2 617 mill kr mot 2 577 i 2013. Driftsresultatet ble 83 mill kr mot 80 mill kr i 2013. Resultatet før skatt ble 51 mill kr mot 49 mill kr i 2013. REKORDSTORT KRAFTFÔRSALG Salg av kraftfôr ble i år rekordstort med over 370 000 tonn levert fra Kvalaberg. Vi har hatt en samlet produktivitetsvekst i produksjon av kraftfôr på ca. 70 % de siste 8 årene. Dette gjør anlegget på Kvalaberg til en viktig aktør for norsk matproduksjon. GODE TALL OGSÅ FOR PLANTEKULTUR 2014 gav plantekulturavdelingen et godt salg og resultat. - Dette viser at vi er svært konkurransedyktige i et tøft marked, sier Bekken. GODT ÅR FOR MASKINAVDELINGEN Vår satsing på nye og modernisering av eksisterende butikker viser igjen på resultatene. - En salgsvekst på over 10 % og et forbedret resultat på hele 22 %, er vi er veldig godt fornøyd med, forteller Bekken.

4 VÅRT FELLESKJØP

- Det er fortsatt stor investeringsvilje i landbruket. Aktiviteten for innendørsmekanisering er høy. Salget av traktor og redskap har gått noe tilbake, men det er ekstra gledelig å se at resultatene for våre verksteder og salg av deler er betydelig forbedret. POSITIVE TALL I DATTERSELSKAPENE Datterselskapet AM–Nutrition AS viser også i år positive resultater. Prisene på erteprotein er høye, og selskapet har solgt 23 000 tonn erteprodukter. Salget av kjæledyrfôr gjennom selskapet Fish4Dogs har økt med ca. 15 % og viser et resultat før skatt på 1,6 mill kr.   STYRET FORESLÅR 50 % ØKNING I BONUS Styret foreslår overfor årsmøtet å sette av 21 mill kr til bonus. Det er en økning på hele 50 % fra 2013 og vil gi medlemmene en utbetaling på 1,5 % av tonnvarekjøpet. - For våre eiere er de gode resultatene positive nyheter, og viser at Felleskjøpet Rogaland Agder skaper økt lønnsomhet for bonden.

Konsern Mill. kroner

2014 2013

Driftsinntekter Driftsresultat Res. før skatt Årsresultat Egenkapital

2617 83 51 46 341

2577 80 49 46 314

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Vårt Felleskjøp April 2015  

Magasin nr. 14

Vårt Felleskjøp April 2015  

Magasin nr. 14

Profile for fkra