Page 1

strategihåndbok for

Felleskjøpet Rogaland Agder 2011 – 2014


Veien til rikdom avhenger hovedsakelig av to ord: Arbeid og nøysomhet. Benjamin Franklin

2


INNHOLD Administrerende direktør

4

FKRA sin oppgave

6

Visjonen til FKRA

10

Verdier for FKRA

14

Hva er en god visjon?

8

Hovedmål 2011 – 2014

12

Pålitelig

16

Nyskapende

20

Er du klar for nye mål?

24

Effektiv

18

Posisjonering

22

3


En lønnsom partner! Vårt formål er å gi økt lønnsomhet for bonden! Dette er forankret i våre vedtekter og er langt på vei hele forretningsgrunnlaget for Felleskjøpet Rogaland Agder. Det å ha en slik ambisjon eller mål i våre vedtekter er veldig stimulerende for oss som arbeider i selskapet.

Ola Bekken, Administrerende direktør 4


Det er resultatet hos bonden vi skal maksimere. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig å levere rette produkter til rett pris og å bidra med gode råd og løsninger. Dette gjør oss til en lønnsom partner for våre eiere.

Står man ved målet, angrer man ikke reisens møye og besvær. Aristoteles

5


En oppgave forblir uforandret:

Økt lønnsomhet for bonden! §2 Felleskjøpets formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt ved omsetning av driftsmiddel. Felleskjøpet Rogaland Agder tar seg av innkjøp, foredling, framstilling og formidling av varer. FKRA kan stå for utviklingsarbeid og innkjøp og formidling av tjenester i tilknyting til denne virksomheten. FKRA kan også med innskudd eller på annen måte delta i andre foretak og andre virksomheter som årsmøtet eller styret gjør vedtak om.

6


7


En god visjon er noe å strekke seg etter Visjonen gir retning til vår utvikling. Vi skal alltid gi økt lønnsomhet til bonden. Verdigrunnlaget beskriver hvordan vi skal gjøre det. En felles kultur gjør oss samkjørte, effektive og konkurransedyktige. Derfor er verdigrunnlaget langt mer enn papiret denne strategihåndboken er trykket på. Det er våre leveregler i hverdagen. Verdiene blir tydelige i måten vi jobber på. I måten vi behandler våre kunder og kolleger, og i hvordan vi oppfører oss. Derfor er det viktig at vi alle forstår hva vi legger i dem.

9


Visjon for Felleskjøpet Rogaland Agder For å gi økt lønnsomhet for bonden har vi valgt følgende visjon:

Landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner

10


Hva mener vi MED dette? • FKRA jobber med og for noen av Norges mest moderne og avanserte bønder. Det innebærer at vi alltid skal ligge i forkant av utviklingen slik at vi kan levere de produkter og tjenester den moderne bonden har bruk for. • Vi er en partner for bonden. Vi har felles interesser. Når bonden lykkes, lykkes vi. Når vi gjør en god jobb, kommer det bonden til gode. Derfor skal vi være gode rådgivere for økt lønnsomhet til bonden. • Vi er konkurransedyktige på alle områder og bygger lojalitet på denne måten. •

Vi skal utnytte vår innovasjonskraft til å utvikle stadig flere og bedre produkter og tjenester slik at kundene blir i stand til å drive mer effektivt.

• Vi skal gjøre det tydelig for våre eiere at vi spiller en sentral rolle i verdikjeden fra jord til bord.

11


Hovedm책l 2011-2014

12


1. 2. 3. 4.

Vi skal styrke verdikjeden fra jord til bord. Vi skal styrke vårt omdømme og våre kunderelasjoner for å skape vekst. Vi skal skape gode resultater gjennom rett kvalitet og effektiv drift. Vi skal videreutvikle vår vinnerkultur og FKRA som en attraktiv arbeidsplass. Målbare delmål og årlige tiltak utarbeides av de enkelte forretningsområdene.

13


Sunn fornuft kan ikke kjøpes hos enhver kremmer. Winston Churchill


Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger Vår troverdighet er avhengig av at vi holder det vi lover. Våre kunder skal oppleve oss som en kvalitetsleverandør. Vi har derfor definert følgende verdier som skal prege alt det vi sier og gjør: • Pålitelig • Effektiv • Nyskapende Dette skal være personligheten til bedriften vår. Dette er karaktertrekkene som skal prege organisasjonen. Hvert forretningsområde skal jobbe med å dyrke og styrke verdiene i sitt daglige virke. På de følgende sidene utdyper vi hva vi legger i hver enkelt verdi.

15


Det er ingen kjĂŚrlighet mer oppriktig, enn kjĂŚrligheten til mat. George Bernard Shaw

PĂĽlitelig 16


Vi tar vår rolle i verdikjeden til våre kunder svært alvorlig Uansett hvilken driftsform kunden har, representerer FKRA begynnelsen på en verdikjede som ender opp som mat. Derfor skal vi aldri fire på kravene til kvalitet, matvaresikkerhet og sporbarhet. Løfter skal alltid holdes Våre kunder skal alltid være trygge på at vi leverer som avtalt med rett kvalitet, til rett tid og rett kvantum. Fornøyde kunder er grunnlaget for lojale kunder. Tillit ligger til grunn for godt samarbeid Vi forvalter våre eieres og kunders tillit. Vår oppgave er å bidra til økt lønnsomhet. Dette kan aldri settes til side, og lønnsomheten skal kunne dokumenteres.

17


Effektiv

18


For å gjøre bonden mer effektiv, må vi selv være effektive Det krever stadig fokus på områder hvor det kan gjøres besparelser, investeringer eller andre tiltak som gir effektivitet. Bedre systemer gir bedre kontroll Vi har tatt i bruk ny informasjonsteknologi for å gi økt kundenytte. TPM-satsingen (Total Production Management) i FKRA er et godt eksempel på hvordan effektivitetsprosesser styres lokalt. En effektiv organisasjon Vi skal utvikle en vinnerkultur. For å lykkes må vi gjøre hverandre gode. Det er som lag vi lykkes – ikke som ”enkeltspillere”. Samhandling i hele organisasjonen er en forutsetning for suksess.

19


Nyskapende

20


Innovasjon er å utvikle egne produkter Vi har en stolt tradisjon for å utvikle nye prosesser og produkter. Målet er hele tiden å bidra til økt inntjening for bonden. Innovasjon er å tilby de rette produktene Vi skal sørge for å være i posisjon for å tilby de beste produktene for moderne landbruk. Innovasjon handler også om relasjoner Vi skal opprettholde og videreutvikle svært tette bånd til våre eiere og kunder, og vi skal stadig utnytte nye kommunikasjonskanaler for å holde de gode relasjonene levende.

21


Hva skal folk Mene om oss Det er nødvendig å definere hvordan vi ønsker at våre omgivelser skal oppfatte oss. Da kan vi jobbe målrettet med dette. Våre kunder og andre skal oppleve Felleskjøpet Rogaland Agder på følgende måte: • FKRA skal være kjent for å ha det beste utvalget av viktige driftsmidler for å bidra til den beste lønnsomheten. • •

Vi skal assosieres med nyskapende produkter, effektive løsninger og gode råd. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement, høy kompetanse og punktlige leveranser.

• Vi skal bygge lojalitet til FKRA ved å være i utvikling slik at vi til enhver tid dekker behovene til våre kunder.

22


24


Er du klar for NYE MÅL? FKRA skal bli landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner. En spennende visjon som skal ta oss videre som bedrift og arbeidsplass. Sammen skal vi utvikle oss for å gjøre en enda bedre jobb for våre kunder. Sammen skal vi sikre vekst og framgang.

25


Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Anne Lise Norheim. Elisabeth Tønnessen. Tom Haga

Felleskjøpet Rogaland Agder Postboks 208 4001 Stavanger www.fkra.no

En lønnsom partner!

Strategihåndbok for Felleskjøpet Rogaland Agder  

Strategihåndbok for Felleskjøpet Rogaland Agder