__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Pluss tilskuddsfôr – for god dyrehelse og gode resultater

Storfe • Sau • Geit • Svin • Fjørfe


Pluss tilskuddsfôr - for god helse og gode resultater Pluss tilskuddsfôr dekker dyras behov for mineraler og vitaminer, forebygger sjukdom og gir god dyrevelferd. God helse og dyrevelferd bidrar til god økonomi og gode produksjons-­ resultater.

Pluss tilskuddsfôr er tilpasset norske forhold og regelverk og finnes over hele landet. I denne brosjyren finner du også produkter godkjent til økologisk bruk.

Sortimentet består av mineral- og vitamin­ tilskudd, mjølkeerstatninger og tiltaksprodukter.

Pluss har ulike farger på emballasjen som gjør det enklere å finne riktig produkt til ulike dyreslag.

Innhold:

Storfe

Sau

Geit

Side 5-15

Side 16-21

Side 22-25

Svin

Fjørfe

Flere dyr

Side 26-29

Side 30-33

Produkttabell -2-

Produkter med denne fargen på emballasjen passer flere dyreslag

Side 34-35


Mineraler og vitaminer er viktig for dyra! Dyra trenger tilskuddsfôr når det gis lite eller ikke noe kraftfôr. Ved valg av mineraltilskudd er det nyt­tig å vite forskjellen på makro- og mikromineraler og hvilke hovedfunksjoner de har i dyra:

Makromineraler

(mineraler dyra trenger i større mengder) Kalsium

Fosfor

Magnesium

Kalium

Natrium

Svovel

Klor

Viktig for oppbygging av skjelett, nerve- og muskelfunksjon. Makromineraler har derfor en viktig funksjon for muskulatur i fordøyelsessystemet, hjertet, livmora (børen) og spenekanalene. I tillegg er disse mineralene viktige for fôrutnyttelse og appetitt, mjølkeproduksjon og motstandskraft mot sjukdommer som mjølkefeber og graskrampe.

Mikromineraler

(mineraler dyra trenger i mindre mengder) Sink

Kopper

Selen

Kobolt

Mangan

Jod

Jern

Viktig for immunsystemet og inngår i flere antioksidanter. Mikromineraler er viktig for mastitt og ødem, tilbakeholdt etterbyrd, hud- og klauvsjukdommer, diaré og muskeldegenerasjoner.

Vitaminer A-vitamin

D-vitamin

E-vitamin

Bra for immunforsvar og syn

Positiv påvirkning av kalsium- og fosfornivå

Styrker immunforsvaret (antioksidant)

Total-stempelet brukes på Pluss tilskuddsfôr som inneholder alle viktige makro- og mikro­ mine­raler og vitaminer som dyra trenger. Pluss Saltsteiner inneholder i hovedsak makromineralet natrium (salt) og mineral­boluser er i hovedsak en kilde til mikro­mineraler og produktene har derfor ikke fått et Total-stempel.

-3-


Hvorfor er tilskuddsfôr viktig? Ku som eksempel: Nedsatt muskelfunksjon

(spesielt glatt muskulatur)

Mangel på mineraler og vitaminer

Nedsatt motorikk fordøyelsessystemet

Mjølkefeber

Ketose/Fettlever Løpedreining

Nedsatt motorikk børen (livmora)

Nedsatt immunforsvar

Kalvingsproblem Tilbakeholdt etterbyrd og børbetennelse

Nedsatt spenekontraksjoner (lukking)

Nedsatt kalsiummobilisering

Jurbetennelse/mastitt Tilbakeholdt etterbyrd og børbetennelse

Jurbetennelse/mastitt

-4-


Tilskuddsfôr

Storfe

God dekning av mineraler og vitaminer er viktig for god trivsel og helse hos dyra og for å fore­ bygge de vanligste sjukdommene. Våre produkter finnes i ulike formater som f.eks. pulver, pellets, mineralstein og mineralbøtte. Husk å følge bruksanvisningen på produktene.

-5-


Storfe

Behov for tilskuddsfôr ved lave kraftfôrmengder Storfe som får under 5 kg kraftfôr per dag, har som hovedregel behov for mineral- og vitamin­tilskudd. Eksempler på dette er ungdyr, dyr i seinlaktasjonen, sinkyr, ammekyr, samt dyr på beite.

Pluss-produkter med Total-stempel dekker dette behovet.

Pluss Storfe Mineralbøtte

Pluss Storfe Mineralstein

Pluss Storfe Magnesium-rik

Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang. Art. nr. 14027/32024

Slikkestein i bøtte. Gis i fri tilgang. Art. nr. 38905

Slikkestein som gis i fri tilgang. Kan monteres i holder. Art. nr. 39034

Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang. Art. nr. 14029/31043

Pluss Sinku

Pluss Ammeku

Pluss Storfe Mineralbøtte Natur

Natura Minovit Storfe

Spesielt tilpasset sinkyr. Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang. Art. nr. 14057/31042

Spesielt tilpasset ammekyr. Leveres i pulver. Art. nr. 31038

Slikkestein i bøtte. Gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Art. nr. 43117

Kan gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver. Art. nr. 31045

Pluss Storfe

Produktene i oversikten skal ikke gis til spekalv og sau.

-6-


Storfe

Produkter uten Total-stempel Eksempler på Pluss-produkter uten Totalstem­pel er mineralboluser, saltsteiner og produkter som brukes til spesielle formål (tiltaks­ produkter o.l.).

Mineralbolus er først og fremst en kilde til mikromineraler på beite og der annen tildeling ikke lar seg gjøre. Bruk alltid egen applikator ved innsetting av bolus i vomma. Saltsteiner er først og fremst en kilde til salt.

Pluss Bolus Storfe

Pluss Bolus Sinku

Pluss Bolus Kalsium

Bolus som gir langvarig forsyning av mikromineraler og vitaminer. Virketid ca. 250 dager. Må ikke gis til storfe mindre enn 200 kg. Art. nr. 33414

Bolus som sikrer sinkua mikromineraler og vitaminer tilpasset dyr i sinperioden. Virketid ca. 40 dager. Må ikke gis til storfe mindre enn 200 kg. Art. nr. 33415

Bolus som tilfører ekstra kalsium som reduserer risiko for mjølkefeber. Gis ved kalving. Art. nr. 33416

Pluss Saltstein Grå

Saltstein KNZ Basic/FK Saltstein Naturell Inneholder kun salt. Kan benyttes i økologiske besetninger. Art. nr. 36516/36515

Gis i fri tilgang for å sikre storfe tilstrekkelig salt og kopper. Må ikke gis til sau. Kan benyttes i økologiske besetninger. Art. nr. 36514

-7-


Storfe

Riktig fôring i sinperioden gir god helse til ku og kalv Å sikre kua riktig fôring i sinperioden kan forebygge ulike sjukdommer i laktasjonen, og samtidig legge til rette for god råmjølks­ kvalitet.

Husk å sikre at fôrplanen gir dyra god dekning av viktige mineraler og vitaminer – dette er ekstra viktig i sinperioden.

Pluss Sinku

Pluss Storfe Magnesium-rik

Natura Minovit Sinku

Førstevalget i sinperioden. Brukes fra sining til kalving. Høgt innhold av E-vitamin og magnesium. Leveres i pellets og pulver. Art. nr. 14057/31042

Et alternativ til Pluss Sinku. Høgt magnesium­innhold. Inneholder mindre E-vitamin enn Pluss Sinku. Leveres i pellets og pulver. Art. nr. 14029/31043

Brukes fra sining til kalving. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver. Bestillingsvare

Eksempel på tilskuddsfôr til mjølkeku og ammeku i ulike perioder: Kalving

Uke 52

Laktasjon

Kalving

Pluss Laktstart

/ Seinlaktasjon

Laktasjon/Seinlaktasjon Pluss Vomstabil

Pluss Storfe

Sinperiode

Sinperiode Pluss Sinku

Pluss Energibalanse Flytende

Pluss Storfe Mineralbøtte

Pluss Energibalanse Tørr

Pluss Energibalanse Tørr

Pluss Storfe Mineralstein

Pluss Ammeku

Pluss Bolus Kalsium

Pluss Storfe Magnesium-rik Pluss Ammeku

Pluss Fullfôr

-8-


Storfe

Tilskuddsfôr til fullfôr - for riktig innhold av mineraler og vitaminer Pluss Fullfôr-produkter leveres i storsekk og er prisgunstige mineral- og vitaminprodukter tilpasset fullfôrblandinger.

Pluss Fullfôr-produktene er også egnet ved bruk av alternative fôrmidler. Alle produktene leveres kun i storsekk og i pulverform.

Leveres kun i storsekk

Pluss Fullfôr Total

Pluss Fullfôr Konsentrat

Pluss Fullfôr Magnesium-rik

Pluss Fullfôr Natrium-redusert

Egnet ved bruk av potet, mask og myse i rasjonen. Art. nr. 34125

Høgt innhold av mikromineraler og vitaminer. Bør suppleres med kalk og salt. Art. nr. 34122

Egnet til rasjoner med høgt kaliuminnhold. Art. nr. 34126

Egnet til rasjoner som inneholder mye salt, f. eks. ved bruk av mye brød. Art. nr. 34124

-9-


Storfe

Problemløsere ved dyrehelseog produksjonsutfordringer Her finner du forslag til tiltak for å forebygge noen av de vanligste dyrehelse- og produksjonsutfordringene.

Kontakt alltid praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyr.

Mjølkefeber Ved klinisk mjølkefeber synker kroppstempe­ raturen. Kua slutter å ete og blir ofte liggende uten å kunne reise seg opp. Årsaken til mjølkefeber er kalsium­mangel på grunn av stort kalsiumbehov til mjølkeproduksjon. Magnesium kan bidra til å mobilisere kalsium fra kroppen. Ved subklinisk mjølkefeber har kua for

lavt kalsiumnivå i blodet, uten å vise klare sjukdomssymptomer. Subklinsik mjølkefeber er mye vanligere enn klinisk mjølkefeber og kan gi flere negative effek­ter på blant annet immunforsvar, frukt­ barhet, fôropptak og mjølkeproduksjon. Riktig mineralbalanse i fôringa, spesielt i sin-perioden, kan forebygge mjølkefeber.

- Brukes før kalving Pluss Sinku Førstevalget. Brukes fra sining til kalving. Høgt innhold av E-vitamin og magnesium. Leveres i pellets og pulver. Art. nr. 14057/31042

Pluss Storfe Magnesium-rik

Natura Minovit Sinku

Høgt magnesiuminnhold. Leveres i pellets og pulver. Art. nr. 14029/31043

Høgt innhold av magnesium. Brukes fra sining til kalving. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver. Bestillingsvare

- Brukes ved kalving Pluss Bolus Kalsium

Pluss Laktstart

Benyttes forebyggende. 2 boluser gis rett før eller rett etter kalving og 2 boluser ca. 12 timer etter kalving. Art. nr. 33416

Energitilskudd som gis i drikkevannet til mjølkeku umiddelbart etter kalving. Art. nr. 39048

- 10 -


Storfe

Jurbetennelse/mastitt Ved jurbetennelse får kua feber, redusert all­ menn­­tilstand og mjølkeytelsen kan synke drastisk. Jurbetennelse er en bakterieinfeksjon.

Pluss Sinku Høgt innhold av E-vitamin og magnesium. Brukes fra sining til kalving. Leveres i pellets og pulver. Art. nr. 14057/31042

God dekning av dyrets mineral- og vitaminbehov sørger for et styrket immunforsvar. E-vitamin virker positivt på kroppens motstandskraft mot infek­sjoner som for eksempel jurbetennelse.

Pluss E-vitamin konsentrat

Natura Minovit Sinku

Natura E-konsentrat

E-vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Pluss tilskuddsfôr med Total-­stempel for ytterligere E-vitamin­til­førsel. Leveres i pulver. Art. nr. 38904

Høgt innhold av E-vitamin og mag­nesium. Brukes fra sining til kalving. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver. Bestillingsvare

E-vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Natura Minovit Storfe for ytterligere E-vita­ min­­tilførsel. Godkjent for øko­ logisk bruk. Leveres i pellets. Bestillingsvare

Ketose Redusert matlyst og ytelse er vanlige symptomer ved ketose. Årsaken til ketose er at kua kommer i underbalanse på energi, typisk ved kalving.

Pluss Energibalanse Tørr

Pluss Energibalanse Flytende

Energirikt tilskuddsfôr. Gis fra 2 uker før kalving til 8 uker etter kalving. Leveres i pulver. Art. nr. 32398

Flytende energtilskudd som begrenser risikoen for ketose. Gis 3-6 uker etter kalving. Art. nr. 13026

Pluss Laktstart Energitilskudd som gis i drikkevannet til mjølkeku umiddelbart etter kalving. Art. nr. 39048

Klauvproblemer Halthet, økt liggetid og redusert mjølkeytelse er typiske symptomer ved klauvlidelser. Miljø og mekaniske forhold er vanlige årsaker til klauv­ problem.

Alle Pluss Storfeprodukter med Total-stempel Pluss Sinku, Pluss Ammeku og Pluss Storfe i pulver, pellets, stein og bøtte med Total-stempel dekker dyrenes behov for både makro- og mikromineraler og vitaminer som styrker dyrenes immunforsvar. Inneholder også biotin og E-vitamin.

Biotin stimulerer til produksjon av keratin som er nødvendig for en god hud- og klauvoppbygging. E-vita­miner har positiv effekt på immunforsvar og klauvhelse.

Natura Minovit Storfe og Pluss Storfe Mineralbøtte Natur

Pluss E-vitamin konsentrat For tilførsel av ekstra E-vitamin. Leveres i pulver. Art. nr. 38904

Dekker dyrenes behov for både makro- og mikro­ mineraler og vitaminer som styrker dyrenes immunforsvar. Inneholder E-vitamin. Godkjent for økologisk bruk.Leveres i pulver og bøtte. Art. nr. 43117/31045

- 11 -

Natura E-konsentrat For tilførsel av ekstra E-vitamin. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pellets. Bestillingsvare


Storfe

Magnesiummangel/«graskrampe» Symptomer på magnesiummangel er urolige dyr, krampeanfall og muskelstivhet. Dyra er særlig utsatt for magnesiummangel på vårbeite. Årsaken er at beitegras har et lavt innhold av magnesium og høgt innhold av kalium.

Kalium hemmer opptaket av magnesium. Magnesiummangel kan også forekomme andre tider på året, også ved innefôring. Mangel på magnesium kan også gi mjølkefeber.

Leveres kun i storsekk

Pluss Storfe Magnesium-rik

Pluss Fullfôr Magnesium-rik

Høgt magnesiuminnhold. Kan ha forebyggende effekt på mjølkefeber. Leveres i pellets og pulver. Art. nr. 14029/31043

For bruk i fullfôr. Høgt magnesiuminnhold. Leveres i pulver (storsekk). Art. nr. 34126

Fordøyelsesproblem og diaré

Pluss Sinku

Natura Minovit Sinku

Høgt magnesiuminnhold. Brukes fra sining til kalving. Leveres i pellets og pulver. Art. nr. 14057/31042

Høgt magnesium­innhold. Brukes fra sining til kalving. Leveres i pulver. Godkjent for økologisk bruk. Bestillingsvare.

Frie fettsyrer

Diaré, redusert matlyst og avmagring sees ofte ved «sur vom» (lav pH i vomma). Vanlig årsak til «sur vom» er ubalanse i fôringa, med mye lett­ fordøyelige karbohydrater slik at pH i vomma senkes og fiberfordøyelsen blir redusert. Gjær og bufferstoffer bidrar til å heve pH i vomma. I tillegg er elektro­­lytter (f.eks. salt) gunstig ved diaré.

Høgt innhold av frie fettsyrer kan oppstå f.eks. ved mekanisk påvirkning av mjølka, underfôring eller fôrskifte. Andelen frie fettsyrer øker med økt fett­innhold i mjølka. Kyr i seinlaktasjonen har ofte høgere innhold av frie fettsyrer i mjølka. Frie fettsyrer gir besk smak og er den vanligste smaksfeilen på mjølk. Sjekk om mjølkeanlegget kan føre til hard mekanisk behandling av mjølka. Vurder kraftfôrnivå og overgang til mer energi­­rik kraftfôrblanding. Vurder avsining av risikokyr i seinlaktasjon. E-vitamin kan redusere frie fettsyrer i mjølk.

Pluss Vomstabil

Pluss E-vitamin konsentrat

Natura E-konsentrat

Inneholder bufferstoffer og gjær som er med på å heve pH og gjenoppretter normal vomfunksjon. Kan gis forebyggende eller ved «sur vom». Leveres i pulver. Art. nr. 35113

Høgt E-vitamininnhold. Leveres i pulver. Art. nr. 38904

Høgt E-vitamininnhold. Leveres i pellets. Godkjent for økologisk bruk. Bestillingsvare.

- 12 -


Kalv

Gi kalven en god start Et godt kalvestell og rett fôring stimulerer til god helse, tilvekst og produksjon. God helse og styrket immun­forsvar bidrar til å forebygge de vanligste sjukdommene. Mjølkeerstatninger og andre spesielt tilpasset tilskuddsfôrprodukter bidrar til å gi kalven en god start. - 13 -


Kalv

Mjølkeeerstatninger - et fullverdig alternativ til helmjølka Pluss mjølkeerstatninger inneholder protein, fett, mineraler og vitaminer som dekker kalvens næringsbehov. Disse egner seg til både mode­ rate og intensive fôringsstrategier. Protein­ behovet hos kalven stiger med økende tilvekst. Valg av mjølkeerstatning vil avhenge av målsetning for kalvenes tilvekst og fôrings­intensitet.

Pluss mjølkeerstatninger er lett syrnet for å opprettholde god tarmhelse. Når en ikke fyller mjølkekvoten, vil det normalt være lønnsomt å levere all produsert mjølk. Da er mjølkeerstatning et fullgodt alternativ å gi til kalvene.

Høg andel norsk mjølkeråvare

Pluss Alma

Pluss Rosa

Pluss Stjerna

Inneholder 21 % protein for moderat tilvekst. Produsert i Norge med høg andel norsk mjølkeråvare. Art. nr. 33418

Inneholder 23 % protein for god tilvekst. Produsert med en andel norsk mjølkeråvare. Art. nr. 39044

Inneholder med 26 % protein for høg tilvekst. Produsert med en andel norsk mjølkeråvare. Art. nr. 39045

Få maks ut av helmjølka Mjølkeerstatninger er tilsatt mineraler og vitaminer for å dekke kalvens næringsbehov under mjølke­fôringa. Velger en å fôre med helmjølk vil ikke behovet for mineraler og vitaminer være dekket før kalven begynner å spise tilstrekkelige mengder kalvekraftfôr.

Pluss Helmaks Tilskudd av mikromineraler og vitaminer, gjær og dek­strose. Kan blandes ut i mjølka ved fôring av helmjølk. Sikrer at kalven de første fire leveukene får dekket behovet for mikromineraler og vitaminer. Styrker immunforsvaret og stimulerer til god fordøyelse. Art. nr. 39047

- 14 -


Kalv

Problemløsere ved dyrehelseog produksjonsutfordringer Her finner du forslag til tiltak for å forebygge noen av de vanligste dyrehelse- og produksjonsutfordringene.

Kontakt alltid praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyr.

Svak råmjølkskvalitet Tidlig tildeling av råmjølk av god kvalitet er av­ gjørende for å gi kalven en god start. Råmjølk inneholder antistoffer som gjør at kalven kan utvikle motstandskraft mot infek­sjoner. Fôring i sinperioden og variasjoner mellom kyr påvirker kvaliteten på råmjølka. Det anbefales å måle råmjølkskvalitet med et refraktometer.

Refraktometeret måler proteininnhold som kan relateres til mengden immunstoff (IgG) i råmjølka. Det er anbefalt å gi råmjølk med innhold over 50 g/l IgG for å sikre at kalven får i seg nok immunstoff. Har en ikke tilgang til råmjølk av god nok eller usikker kvalitet, bør man tilføre ekstra immunstoff/antistoff.

Pluss Råmelks­erstatning

Pluss Kalvepasta Inneholder høgt innhold av antistoff. Kan brukes som supplement ved fødsel sammen med råmjølk for å styrke immun­forsvaret og forebygge diaré. Art. nr. 33411

Ren tørka råmelk fra ku til bruk i tilfeller uten tilgang eller for dårlig kvalitet på råmelk. Brukes i hovedsak til kalver og lam, men kan også benyttes som tilskudd til andre dyreslag. En pose holder til en kalv eller fem lam. Art. nr: 39061

Diaré og fordøyelsesproblemer Diaré er en av de største helseutfordringene i kalve­oppdrettet. Diaréproblemer hos kalv skyldes enten infeksiøse eller ernæringsmessige årsaker. Virus (corona) og bakterier (E.coli) er eksempler på infeksiøse årsaker til diaré. Ernæringsmessige

årsaker kan være raskt fôrskifte, miljøskifte, klima, vaksi­ne­ring og avhorning. Tilførsel av elektrolytter (f.eks. salt) og organiske syrer er positivt for fordøyelsen og forebygger diaré.

Pluss Friskus

Pluss Saltbalanse Drøv

Pluss Diakur

Inneholder organiske syrer som hemmer vekst av uønskede bakterier i tarmen og fremmer god tarmhelse. Blandes i mjølk/mjølkeerstatning i hele mjølkeperioden. Leveres i pulver. Art. nr. 39046

Stabiliserer elektrolytt- og vann­ balanse. Brukes ved risiko for, i perioder med eller ved rekonvalesens fra diaré. Leveres i pulver. Art. nr. 32401

Stabiliserer pH og sikrer kalven nødvendige miner­aler. Tiltaksblanding som anbefales utblandet i mjølk/ mjølkeerstatning dersom kalven har fått diaré. Leveres i pulver. Art. nr. 35108

- 15 -


Tilskuddsfôr

Sau

God dekning av mineraler og vitaminer er viktig for god trivsel og helse hos dyra og for å fore­ bygge de vanligste sjukdommene. Våre produkter finnes i ulike formater som f.eks. pulver, pellets, mineralstein og mineralbøtte. Husk å følge bruksanvisningen på produktene.

- 16 -


Sau

Behov for tilskuddsfôr ved lave kraftfôrmengder Sau som får under 0,5 kg kraftfôr per dag, har som hovedregel behov for mineral- og vitamin­ tilskudd. Fôrrasjonen til sau består i mange tilfeller kun av grovfôr en stor del av året, og derfor er det ekstra viktig å passe på å gi tilskuddsfôr.

Pluss Sau Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang. Art. nr. 14032

Pluss Sau Mineralbøtte

Pluss Sau Mineralstein

Slikkestein i bøtte som gis i fri tilgang. Spesielt godt egnet på beite. Art. nr. 38906

Slikkestein som gis i fri tilgang. Til bruk både på beite og ved innefôring. Art. nr. 39035

Pluss-produkter med Total-stempel dekker dette behovet.

Pluss Sau Mineralbøtte Natur Slikkestein i bøtte som gis i fri tilgang. Spesielt godt egnet på beite. Godkjent for økologisk bruk. Bestillingsvare

Natura Minovit Sau Kan gis i fri tilgang. Godkjent for øko­ logisk bruk. Leveres i pulver. Art. nr. 43116

Produkter uten Total-stempel Eksempler på Pluss-produkter uten Total-stempel er saltsteiner og produkter som brukes til spesielle formål (tiltaksprodukter) o.l. Saltsteiner er først og fremst en kilde til salt.

Pluss Saltstein Hvit

Pluss Saltstein Rød

Saltstein KNZ Basic/ FK Saltstein Naturell

Til sau der det er fare for kopperforgiftning. Kan benyttes i økologiske besetninger. Art. nr. 36510

Til sau der det er fare for koppermangel. Kan benyttes i økologiske besetninger. Art. nr. 36512

Inneholder kun salt. Kan benyttes i økologiske besetninger. Art. nr. 36516/36515

- 17 -


Sau

Problemløsere ved dyrehelseog produksjonsutfordringer Her finner du forslag til tiltak for å forebygge noen av de vanligste dyrehelse- og produksjonsutfordringene.

Kontakt alltid praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyr.

Svakfødte lam For lite tilførsel av mineraler og vitaminer i fôrrasjonen før lamming kan øke risikoen for svakfødte eller dødfødte lam. Ekstra E-vitamin til søyer med høgt lammetall har i forsøk vist redusert lammedødelighet1. Svakfødte lam og lam som får lite råmjølk kan ha positiv effekt av ekstra energitilskudd.

Pluss E-vitamin konsentrat Brukes de siste 7 ukene før lamming. Leveres i pulver. Art. nr. 38904

Pluss Amigo Myseproteinkonsentrat. Energitilskudd til lam. Art. nr. 38910

Natura E-konsentrat

Pluss Råmelks­ erstatning

Brukes siste 7 ukene før lamming. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pellets. Bestillingsvare

Ren tørka råmelk fra ku til bruk i tilfeller uten tilgang eller for dårlig kvali­tet på råmelk. Brukes i hovedsak til kalver og lam, men kan også benyt­tes som tilskudd til andre dyreslag. En pose holder til en kalv eller fem lam. Art. nr: 39061

Førsøket viste at tilførsel av E-vitamin ga lavere andel dødfødte lam på søyer med 3 eller flere foster.

1

- 18 -


Sau

Jurbetennelse/mastitt Jurbetennelse medfører ofte skadet jur, noe som gir redusert mjølkeproduksjon og dermed nedsatt tilvekst på lam. Jurbetennelse er en bakterieinfeksjon. Det er viktig at jurbetennelse oppdages tidlig. Typiske symptomer er halthet,

hevelse i juret og redusert tilvekst på lam. God dekning av dyrets mineral- og vitamin­ behov sørger for et styrket immun­forsvar. E-vitamin virker positivt på kroppens mot­ stands­kraft mot infeksjoner som for eksempel jurbetennelse.

Alle Pluss Sau produkter med Total-stempel

Pluss E-vitamin konsentrat

Natura Minovit Sau

Pluss Sau Mineralbøtte Natur

Dekker dyrenes behov for både makro-, mikromineraler og vitaminer som styrker dyrenes immunforsvar. Leveres i pulver, pellets, mineralstein og mineralbøtte.

E-vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Pluss tilskuddsfôr med Total-stempel for ytterligere E-vitamintilførsel. Leveres i pulver. Art. nr. 38904

Kan gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver. Bestillingsvare

Slikkestein i bøtte som gis i fri tilgang. Spesielt godt egnet på beite. Godkjent for økologisk bruk. Bestillingsvare

Pluss Energibalanse Tørr

Pluss Energibalanse Flytende

Energirikt tilskuddsfôr. Gis fra ca. 3 uker før lamming til ca. 4 uker etter lamming. Leveres i pulver. Art. nr. 32398

Flytende energitilskudd som begrenser risikoen for ketose. Gis fra 6 uker før lamming til 3 uker etter lamming. Art. nr. 13026

Natura E-konsentrat E- vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Natura Minovit Sau for ytterligere E-vitamintilførsel Godkjent for øko­ logisk bruk. Leveres i pellets. Bestillingsvare

Ketose Ketose på sau oppstår oftest i siste del av drektighetstida. Årsaken til ketose er under­dekning av energi, som følge av økt fosterproduksjon. Nedsatt matlyst, redusert all­ menn­tilstand og at dyret ikke klarer å reise seg er typiske symptomer.

Pluss Laktstart Energitilskudd som gis i drikkevannet til sau. Art. nr. 39048

Fordøyelsesproblem og diaré Diaré, redusert matlyst og avmagring sees ofte ved «sur vom». Vanlig årsak til «sur vom» er en ubalanse i fôringa, med mye lettfordøyelige karbohydrater slik at pH i vomma senkes og fiber- fordøyelsen blir redusert. Gjær og buffer­ stoffer bidrar til å heve pH i vomma.

Pluss Vomstabil Inneholder bufferstoffer og gjær som er med på å heve pH og gjenoppretter normal vomfunksjon. Kan gis forebyggende eller ved sur vom. Leveres i pulver. Art. nr. 35113

- 19 -


Lam

Gi lammet en god start Et godt stell og rett fôring stimulerer til god helse, tilvekst og produksjon. God helse og styrket immunforsvar bidrar til å forebygge de vanligste sjukdommene. Mjølkeerstatninger og andre spesielt tilpasset tilskuddsfôrprodukter bidrar til å gi lam en god start.

- 20 -


Lam

Mjølkeerstatning til lam - gir god tilvekst Pluss mjølkeerstatninger inneholder protein, fett, mineraler og vitaminer som dekker lammets næringsbehov. Kopplam kan lett få sjukdom og infek­sjoner. Vær derfor ekstra nøye med riktig

dosering, temperatur på vannet og renhold. Gi alltid råmjølk til lammet så raskt som mulig etter fødsel (helst innen 6 timer). Gi 1 dl råmjølk pr. kg levendevekt.

Kun norsk mjølkeråvare

Pluss Råmelks­erstatning

Pluss Ulla

Pluss Lambert

Ren tørka råmelk fra ku til bruk i tilfeller uten tilgang eller for dårlig kvali­ tet på råmelk. Brukes i hovedsak til kalver og lam, men kan også benyttes som tilskudd til andre dyreslag. En pose holder til en kalv eller fem lam. Art. nr: 39061

Inneholder 24 % protein, 24 % fett. Inneholder en andel norsk mjølkeråvare. Kan brukes til manuell utfôring og til automat. Art. nr. 33413

Inneholder 24 % protein, 24 % fett. All mjølkeråvare er norsk. Produsert i Norge. Kan brukes til manuell utfôring og til automat. Art. nr. 39050

Energitilskudd til svakfødte lam Svakfødte lam eller lam som får lite råmjølk har behov for ekstra energi og proteiner. Tilførsel av protein og fett gir energi som hjelper lamma til å bedre motstå lave temperaturer.

Pluss Amigo Energitilskudd til lam med høgt innhold av protein og fett. Kan anvendes som supplement ved lite råmjølk. Art. nr. 38910

Gode fôringsråd fra Pluss Fra 0-12 timer etter fødsel

Fra ca. 12 timer etter fødsel

Gi alltid råmjølk så raskt som mulig (helst innen 6 timer etter fødsel) Start med mjølkeerstatning til kopp­lamma fra ca. 12 timer etter fødsel Gi kopplamma fri tilgang på friskt vann, høy og Formel Lam eller Formel Mysli Start fra dag én Skift ut vann og fôr hver dag

Avvenning fra ca. uke 7

Kopplamma bør ved avvenning veie minst 10 kg og ta minst 0,1 kg kraftfôr Fra ca. uke 7 kan tilgangen til kraftfôr tilpasses etter beite-/grovfôrkvaliteten Ved manuell fôring/bøttefôring bør alle ha tilgang til smokk samtidig dersom det ikke er fri tilgang Ved automatfôring anbefales ca. 10 lam per smokk

- 21 -


Tilskuddsfôr

Geit

God dekning av mineraler og vitaminer er viktig for god trivsel og helse hos dyra og for å forebygge de vanligste sjukdommene. Våre produkter finnes i ulike formater som f.eks. pulver, pellets, mineralstein og mineralbøtte. Husk å følge bruksanvisningen på produktene. Pluss-produkter som anbefales til geit har som regel en illustrasjon av geit sammen med andre dyreslag på emballasjen, ofte sammen med storfe.

- 22 -


Geit

Behov for tilskuddsfôr ved lave kraftfôrmengder Voksen geit som får under 0,5 kg kraftfôr per dag trenger ekstra tilførsel av mineraler og vitaminer.

Pluss Storfe Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang. Art. nr. 14027/32024

Pluss-produkter med Total-stempel dekker dette behovet.

Pluss Storfe Mineralbøtte

Pluss Storfe Mineralstein

Pluss Storfe Mineralbøtte Natur

Natura Minovit Storfe

Slikkestein i bøtte. Gis i fri tilgang. Art.nr. 38905

Slikkestein som gis i fri tilgang. Kan monteres i holder. Art. nr. 39034

Slikkestein i bøtte. Gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Art. 43117

Kan gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver. Art. nr. 31045

Produkter uten Total-stempel Pluss Saltstein Grå Eksempler på Pluss-produkter uten Totalstempel er saltsteiner og produkter som brukes til spesielle formål (tiltaksprodukter) o.l. Saltsteiner er først og fremst en kilde til salt.

Gis i fri tilgang for å sikre geita tilstrekkelig natrium og kopper. Må ikke gis til sau. Kan benyttes i øko­ logiske besetninger. Art. nr. 36514

- 23 -

Saltstein KNZ Basic/ FK Saltstein Naturell Inneholder kun salt. Kan benyttes i økologiske besetninger. Art. nr. 36516/36515


Geit

Problemløsere ved dyrehelseog produksjonsutfordringer Her finner du forslag til tiltak for å forebygge noen av de vanligste dyrehelse- og produksjonsutfordringene.

Kontakt alltid praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyr.

Jurbetennelse/mastitt Ved jurbetennelse får geita feber, redusert all­ menn­tilstand og mjølkeytelsen kan synke drastisk. Jurbetennelse er en bakterieinfeksjon og det er viktig at jurbetennelsen oppdages tidlig.

God dekning av dyrets mineral- og vitaminbehov sørger for et styrket immunforsvar. E-vitamin virker positivt på kroppens motstandskraft mot infeksjoner som for eksempel jurbetennelse.

Alle Pluss Storfe produkter med Total-stempel

Pluss E-vitamin konsentrat

Saltstein KNZ Basic/ FK Saltstein Naturell

Dekker dyrenes behov for både makro-, mikromineraler og vitaminer. Styrker dyrenes immunforsvar. Leveres i pellets, pulver, stein og bøtte.

E-vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Pluss tilskuddsfôr med Total-stempel for ytterligere E-vitamintilførsel. Leveres i pulver. Art. nr. 38904

Inneholder kun salt. Kan benyttes i økologiske besetninger. Art. nr. 36516/36515

Fordøyelsesproblem og diaré Geita er sensitiv for fôrendringer, og kan lett få diaré. Diaré, redusert matlyst og avmagring sees ofte ved «sur vom». Vanlig årsak til «sur vom» er en ubalanse i fôringa, med mye lett­ fordøyelige karbohydrater slik at pH i vomma senkes og fiberfordøyelsen blir redusert. Gjær og bufferstoffer bidrar til å heve pH i vomma.

Pluss Vomstabil Inneholder bufferstoffer og gjær som er med på å heve pH og gjenoppretter normal vomfunksjon. Kan gis forebyggende eller ved «sur vom». Leveres i pulver. Art. nr. 35113

- 24 -


Geit

Ketose Redusert matlyst og redusert ytelse er vanlige symptomer på ketose. Årsaken til ketose er at geita er i underbalanse på energi. Geita har høgt energi­behov i tidliglaktasjon. Ketose kan ofte komme som følge av diaré.

Pluss Energibalanse Tørr

Pluss Laktstart

Energirikt tilskuddsfôr. Gis fra 2 uker før kjeing til 8 uker etter kjeing. Leveres i pulver. Art. nr. 32398

Energitilskudd som gis i drikkevannet til geit umiddelbart etter kjeing. Art. nr. 39048

Mjølkeerstatning til kje - gir god tilvekst Pluss mjølkeerstatninger inneholder protein, fett, mineraler og vitaminer som dekker kjeets nærings­behov. Kje som fôres opp kan lett få sjukdom og infek­sjoner. Vær derfor ekstra nøye med riktig dosering, temperatur på vannet og renhold. Gi alltid råmjølk til kjeet så raskt som mulig etter fødsel (helst innen 6 timer). Gi 1 dl råmjølk pr. kg levendevekt.

Kun norsk mjølkeråvare

Pluss Ulla

Pluss Lambert

Inneholder 24 % protein, 24 % fett. Inneholder en andel norsk mjølkeråvare. Kan brukes til manuell utfôring og til automat. Art. nr. 33413

Inneholder 24 % protein, 24 % fett. All mjølke­råvare er norsk. Produsert i Norge. Kan brukes til manuell utfôring og til automat. Art. nr. 39050

Energitilskudd til svakfødte kje Svakfødte kje eller kje som får lite råmjølk har behov for ekstra energi og proteiner. Tilførsel av protein og fett gir energi som hjelper kjea til å bedre motstå lave temperaturer.

Pluss Råmelks­erstatning

Pluss Amigo

Ren tørka råmelk fra ku til bruk i tilfeller uten tilgang eller for dårlig kvali­ tet på råmelk. Brukes i hovedsak til kalver og lam, men kan også benyt­tes som tilskudd til andre dyreslag. En pose holder til en kalv eller fem lam. Art. nr: 39061

Energitilskudd til kje med høgt innhold av protein og fett. Kan anvendes som supplement ved lite råmjølk. Art. nr. 38910

- 25 -


Tilskuddsfôr

Svin

God dekning av mineraler og vitaminer er viktig for god trivsel og helse hos dyra og for å forebygge de vanligste sjukdommene. Våre produkter finnes i ulike formater som f.eks. pulver, torv og mineralstein. Husk å følge bruksanvisningen på produktene.

- 26 -


Svin

Behov for tilskuddsfôr ved bruk av alternative fôrmidler Svin får normalt dekket behovet for mineraler og vitaminer fra kraftfôret. Ved bruk av alter­ native fôrmidler, har dyra som hovedregel behov for mineral- og vitamintilskudd. Det kan også være behov for dette ved oppdrett av ungpurker og i besetninger med svært god fôrutnyttelse. Pluss-produktet med Totalstempel dekker dette behovet. I smågrisproduksjonen er god helse og mjølkekvalitet hos purka viktig for å få fram mange friske smågris ved avvenning.

Pluss Svin Inneholder alle nødvendige mineraler og vitaminer som grisen trenger. Gis ved bruk av alternative fôrmidler. Anbefales også ved fôr- og miljøskifter. Leveres i pulver.

All spedgris trenger tilførsel av jern Spedgris har lavt jernlager ved fødsel og trenger ekstra jerntilførsel store deler av spedgrisperioden.

Pluss Jernstarter

Pluss Smågristorv

Jernpasta som gis spedgris umiddelbart etter fødsel ila. første levedøgn. Art. nr. 36497

Jerntilskudd som anbefales fra 2. levedøgn for livskraftig smågris. Art. nr. 31035

- 27 -

Pluss Flytende Jerntilskudd

Pluss Tørt Jerntilskudd

Flytende jerntilskudd til smågris. Art. nr. 36496

Jerntilskudd til smågris i pulverform. Art. nr. 31036


Svin

Problemløsere ved dyrehelseog produksjonsutfordringer Her finner du forslag til tiltak for å forebygge noen av de vanligste dyrehelse- og produksjonsutfordringene.

Kontakt alltid praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyr.

Brunst/fruktbarhet E-vitamin og selen kan virke positivt ved brunstutfordringer. Både E-vitamin og selen styrker immunforsvaret og bidrar til god helse.

Pluss E-vitamin med Selen og Biotin Kan brukes som flushing rundt inseminering. Leveres i pulver og pellets. Art. nr. 31032

Succes E-vitamin Kan bidra til økt spedgrisoverlevelse og mer robust spedgris. Leveres flytende. Art. nr. 43111

Urolig gris/halebiting Halebiting er et problem som kan oppstå i ulikt omfang fra enkeltutbrudd i en binge eller i «hele» besetningen.

Pluss Svin Mineralstein Mineralfôr til svin. Anbefales ved fôr-/miljøskifter og ved urolig gris. Art. nr. 35410

Miljøberikelsesprodukter har vist å ha positiv effekt og kan bidra til å forebygge og redusere halebiting.

Saltstein KNZ Basic/ FK Saltstein Naturell

Format Trivsel

Inneholder kun salt. Kan benyttes i økologiske besetninger. Art. nr. 36516/36515

Stor pellets (12 mm) som gir mett­hetsfølelse. Fordeles i strøet for aktivisering. Art. nr. 85202

- 28 -


Svin

Diaré Fôr- og miljøskifter kan være en belastning for dyra og kan svekke immunforsvaret. Nedsatt immunforsvar kan gi økt risiko for infeksjoner og diaré.

Pluss Avvenningstorv

Pluss Saltbalanse Svin

Syreberiket avvenningtorv uten jern. Reduserer risiko for diare. Art. nr. 32402

Stabiliserer elektrolyttog vannbalansen. Art. nr. 32399

Klauvproblemer Halthet, økt liggetid og redusert mjølkeytelse er typiske symptomer ved klauvlidelser. Miljøog meka­niske forhold er vanlige årsaker til klauv­problem. Biotin stimulerer til produksjon av keratin som er nødvendig for en god hudog klauv­oppbygging. Selen og E-vitamin styrker immunforsvaret.

Lav mjølkeproduk­sjon/ store kull Lav mjølkeproduksjon eller store kull hos purka kan føre til at tilveksten på spedgris ikke blir like bra som ønsket. Det kan også gi lavere spedgrisoverlevelse, da smågrisen ikke får i seg tilstrekkelig med næring.

Pluss E-vitamin med Selen og Biotin

Pluss Nasse

Kan brukes for forebygging av klauvproblemer. Leveres i pulver. Art. nr. 31030

Næringsrik mjølkeerstatning for spedgris til bruk etter råmjølksperioden. Gir god tilvekst. Art. nr. 39049

- 29 -


Tilskuddsfôr

Fjørfe

For å lykkes i fjørfeproduksjonen er det viktig å ha fokus på dyras velferd og behov. Under normale produksjonsforhold er det tilstrekkelig innhold av mineraler og vitaminer i kraftfôr til fjørfe. Tilskuddsfôr til fjørfe består i hovedsak av miljøberikelsesprodukter for god trivsel.

- 30 -


Fjørfe

Problemløsere ved dyrehelseog produksjonsutfordringer Her finner du forslag til tiltak for å forebygge noen av de vanligste dyrehelse- og produksjonsutfordringene.

Kontakt alltid praktiserende veterinær dersom du har mistanke om sjukdom på dyr.

Hakking og fjørplukking Hakking er en naturlig atferd for å søke etter mulige fôrkilder. For lite stimuli i miljøet kan føre til at atferden rettes mot andre dyr og gir ulike former for hakking og fjørplukking.

Peckstone Ekstra Hard

Uønsket hakkeatferd og fjørplukking kan også være forårsaket av ugunstig klima, lys­ forhold i huset og stress. Forebygging med miljø­berikelse og god røkting reduserer risikoen for uønsket atferd.

Skjellsand Grov

Kromat Strøkorn

Art. nr. 34007

Art. nr. 39056

Art. nr. 95037

Strøsingel Agri Krås Verpehøne

Produkter som tilfredsstiller hakkebehov og som er gode sysselsettingstiltak.

Peckstone Medium Art. nr. 39055

Kromat Hakkeblokk Art. nr. 90142

Hart Compact Lucerne Art. nr. 43115

Gode produkter som også kan brukes.

- 31 -

Art. nr. 43109


Fjørfe

Svak skallkvalitet Kalsium (kalk) er viktig for å oppnå god skallkvalitet. Høna henter kalsium både fra skjelettet og fra fôret. Jo eldre hønene blir jo mer kalsium trenger de.

Agri Krås Strøsingel verpehøne Bidrar til stimulering av kalsium­ opptak og god skallkvalitet. De grove kalkpartiklene løses sakte opp og gjør at høna hele tiden har tilgang på kalsium. Art. nr. 43109

Gode verpehøns er topp­ytere og selv om fôret inne­holder tilstrekkelig kalsium, er det en god investering å gi dyra kalsiumtilskudd.

Skjellsand Grov Skjellsand er en god kalsiumkilde som gir et raskere opptak av kalsium i tarmen, men har kortere virketid. Art. nr. 34007

Pluss Multivitaminer Flytende Inneholder D-vitamin som er viktig for kalsiumopptaket. Art. nr. 31003

Lavt fôropptak og stress Dyra opplever stress når de er utenfor sin komfortsone, som f.eks. ved endringer i temperatur, klima, fôring, ukjente hendelser og nye rutiner. Stress kan gi endret etemønster og fall i pro-

Pluss Multivitaminer Flytende Sikrer opptak av vitaminer ved en stressperiode. I perioder med lavt fôropptak kan multivitaminer i drikkevannet dekke opp for vitaminmangel. Art. 31003

duksjon eller uønsket hakkeatferd. Dyr som har et beriket miljø har ofte en høgere toleranse­ grense mot stress.

Miljøberikelse

Clostat Hc Sp Green Dry

Compact Lucerne,Strøtorv, Hakkeblokk, Peckstone, Kromat Strøkorn og Agri Krås Kalktilskudd gir alle økt sysselsetting.

Kan forebygge og rette opp ubalanse i tarmfloraen ved stresssituasjoner. Art. nr. 39042

- 32 -


Fjørfe

Bløt gjødsel, skitne egg og dårlig fordøyelse Høg produksjon avhenger av et godt utviklet fordøyelsessystem. En velutviklet kråsmuskulatur og tarmflora bidrar til bedre opptak av næringsstoffer. Det beste er å gi dyra mulighet til å utvikle et godt tarmsystem slik

at man forebygger utfordringer senere, som for eksempel bløt gjødsel og skitne egg. Gode rutiner med smittevern, vask og desinfeksjon og et godt sammensatt fôr er viktig.

Kråsestein Kylling Grov

Kromat Strøkorn

Clostat Hc Sp Green Dry

Brukes til verpehøns. Steinen blir liggende i kråsen og hjelper til å male grove fôrpartikler og utvikle en god kråsmuskulatur. Skal ikke gis til unge dyr under 16 uker. Art. nr. 34003

Kan brukes til alle fjørfe. Helkorn gir god kråsfunksjon. Art. nr. 95037

Kan forebygge og rette opp ubalanse i tarmfloraen. Art. nr. 39042

- 33 -


Produkttabell utvalgte tilskuddsfôr

Storfe Pluss Storfe Magnesiumrik

Pluss Storfe Innhold

Pluss Sinku

Pluss Ammeku

Pulver

Pellets

Mineralbøtte

Mineralstein

Pulver

Pellets

Pulver

Pellets

Pulver

Kalsium (Ca)

10

5

10

10

8

5

7

4

9

Fosfor (P)

6

3

6

6

6

4

5

3

5

Magnesium (Mg)

9

5

9

9

13

7

14

7

9

Natrium (Na)

10

5

10

10

7

5

6

3

8

1 200

600

1 200

1 200

1 200

600

1 800

900

1 200

Selen (Se)

25

13

25

25

25

13

25

13

25

Sink (Zn)

4 000

2 000

4 000

4 000

4 000

2 000

6 000

3 000

4 000

20

10

20

20

20

10

30

15

20

3 000

1 500

3 000

3 000

3 000

1 500

4 500

2 250

3 000

150

75

150

150

150

75

150

113

150

Vitamin A 1000 IE/g

400

200

400

400

400

200

600

300

400

Vitamin D 1000 IE/g

120

60

120

120

120

60

180

90

120

3 000

1 500

3 000

3 000

3 000

1 500

20 000

10 000

5 000

100

50

100

100

100

50

100

50

100

Makromineraler %

Mikromineraler mg/kg Kopper (Cu)

Kobolt (Co) Mangan (Mn) Jod (I) Vitaminer

Vitamin E mg/kg Biotin, mg/kg

Storfe

Storfe fullfôr Natura Minovit Storfe

Pluss Storfe Mineralbøtte Natur

Natura Minovit Sinku

Pluss Fullfôr Total

Pulver

Mineralbøtte

Pulver

Pulver

Pulver

Pulver

Pulver

Kalsium (Ca)

11

10

7

19

11

22

5

Fosfor (P)

8

6

5

4

7

5

10

Magnesium (Mg)

8

9

14

6

13

7

18

Natrium (Na)

10

10

6

9

8

2

5

1 200

1 200

1 800

750

1 000

1 000

2 250

Selen (Se)

25

25

25

15

20

20

41

Sink (Zn)

4 000

4 000

6 000

2 250

3 000

3 000

6 750

20

20

30

8

10

10

23

3 000

3 000

4 500

1 500

2 000

2 000

4 500

150

150

225

113

150

150

340

Vitamin A 1000 IE/g

400

400

600

270

360

360

720

Vitamin D 1000 IE/g

120

120

180

86

115

115

260

3 000

3 000

20 000

3 000

4 000

4 000

9 000

75

100

100

225

Innhold

Pluss Fullfôr Pluss Fullfôr NatriumMagnesiumredusert rik

Pluss Fullfôr Konsentrat

Makromineraler %

Mikromineraler mg/kg Kopper (Cu)

Kobolt (Co) Mangan (Mn) Jod (I) Vitaminer

Vitamin E mg/kg Biotin, mg/kg

Innholdet i tabellene på samme type produkt kan være ulikt i pulver, pellets, bøtte og stein, men daglig tilførsel vil bli likt (pga. ulik dosering). Les på produkt/etikett for bruksanvisning og anbefalt dosering. Med forbehold om endringer.

- 34 -


Produkttabell utvalgte tilskuddsfôr

Sau Pluss Sau Innhold Pulver

Natura Minovit Sau

Pluss Sau Mineralbøtte Natur

Pellets

Mineralbøtte

Mineralstein

Pulver

Mineralbøtte

Makromineraler % Kalsium (Ca)

10

5

10

11

11

10

Fosfor (P)

5

3

5

5

8

5

Magnesium (Mg)

8

4

8

8

8

8

Natrium (Na)

10

4

10

10

10

10

Selen (Se)

25

13

25

25

25

25

Sink (Zn)

4 000

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

60

30

60

60

60

60

3 000

1 500

3 000

3 000

3 000

3 000

150

75

150

150

150

150

Vitamin A 1000 IE/g

400

200

400

400

400

400

Vitamin D 1000 IE/g

120

60

120

120

120

120

5 000

2 500

5 000

5 000

5 000

5 000

100

50

100

100

Mikromineraler mg/kg Kopper (Cu)

Kobolt (Co) Mangan (Mn) Jod (I) Vitaminer

Vitamin E mg/kg Biotin, mg/kg

E-vitamin

Svin Pluss Svin Innhold

Pluss E-vitamin m/Selen og Biotin

Pluss E-vitamin konsentrat

Natura E-konsentrat

Pulver

Pellets

15 000

15 000

Pulver

Mineralstein

Pulver

Kalsium (Ca)

19

15

10

Fosfor (P)

7

Magnesium (Mg)

1

10

Natrium (Na)

5

8

260

150

Makromineraler %

4

3

Mikromineraler mg/kg Kopper (Cu) Selen (Se)

20

20

Sink (Zn)

4 000

1 500

400

300

Kobolt (Co) Mangan (Mn) Jod (I)

75

Vitaminer Vitamin A 1000 IE/g

125

Vitamin D 1000 IE/g

20

Vitamin E mg/kg Biotin, mg/kg

1 500

5 000

4

100

- 35 -


Produktene er tilpasset norske forhold som kommer våre kunder til gode. Det lønner seg å velge Pluss tilskuddsfôr fra Felleskjøpet.

For mer informasjon om tilskuddsfôr ta kontakt med din lokale salgskonsulent, kundetjenesten eller en av våre avdelinger. Se også www.fkra.no

www.fkra.no | Telefon 99 43 06 40

- 36 -

April 2021. Vi tar forbehold om trykkfeil, sortimentsendringer og at vareutvalg kan variere i butikk.

Felleskjøpet Fôrutvikling er i front på forskning og utvikling av Pluss tilskuddsfôr.

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Pluss  

Pluss tilskuddsfôr for god god dyrehelse og gode resultater

Pluss  

Pluss tilskuddsfôr for god god dyrehelse og gode resultater

Profile for fkra

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded