Page 1

Husdyrgjødsel Kampanjeperioden gjeld t.o.m. 10.09.2019

Utstyr for husdyrgjødselhandtering - me har løysinga for deg!


Neste sesong startar no! Langsiktig planlegging løner seg. Når me bestiller varer tidleg kan våre leverandørar styra produk­ sjonen best mogleg. Då får me betre prisar.

Me er stolte av å tilby eit stort og mangfaldig utval av utstyr for handtering av husdyrgjødsel. Sjansen for at me har utstyret du treng, har aldri vore større!

Desse rabattane får du som kunde nyta godt av fullt ut gjennom våre førsesongtilbod.

Me tilbyr løysingar frå desse leverandørane:

VÅRT MÅL: Me skal alltid ha det beste gjødselhandteringsprogrammet for den norske bonden - både i dag og for framtida!

• Duun Industrier gjødelspumper og miksarar frå den velrenommerte produsenten

• Fliegl gjødselvogner av alle typar frå den innovative tyske produsenten

• HMR Voss kvalitetsprodukt for slangespreiing

Duun propellomrørar PO50/70 Duun Propellomrørar er ein høgeffektiv gjødselmiksar som vert levert i 5 eller 7 meter lengde. Optimale propellblad gjev stor rekkevidde og kapasitet. I kombinasjon med propelltårn kan gjødselmiksaren løftast over høge hindringar. For ekstra fleksibilitet kan gjødsel­ miksaren utstyrast med mellomstykket PA20.

Kampanjepris frå 22 (PO50 ekskl. pto-aksel)

500,-

Duun veggmontert propellomrørar VPO20

Ekstr e effek mt tiv

Propellomrørar for fastmontering i vegg. Kan monterast med opptil 22,5˚ vinkel i forhold til vegg. Brukar same propell som PO50/70.

Kampanjepris frå 28 (VPO20 ekskl. pto-aksel)

500,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 10.09.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Atterhald om trykkfeil.

2


Duun elektrisk stangpumpe Nytt av året er den elektrisk drivne stangpumpa. Pumpa bygger på SP200 mekanisk driven stangpumpe. Dette er ein effektiv og driftssikker modell som har vore mange år på marknaden. Pumpa blir levert med godkjent styre­­skap med frekvens­omformar. Motoren er 18,5 kW

Kampanjepris frå 105 (grunnmodell utan fester)

NYHE T

000,-

Duun SP200 gjødselpumpe Duun SP200 gjødselpumpe er berekna for små og mellomstore gjødsellager med djupne opptil 4,2 meter. • • • • • •

Kan leverast som kombipumpe eller stangpumpe Energieffektiv – skånsom mot traktoren Effektbehov 45 hk/35 kW pto Lastekapasitet 5000 l/min Rørekapasitet 9000 l/min Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning • Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 61 (SP200 stangpumpe)

900,-

Duun SP400 gjødselpumpe Duun SP400 gjødselpumpe er ei kraftig høgkvalitets gjødselpumpe for deg med behov for høg kapasitet. • • • • • • •

Kan leverast i modellane kombipumpe eller stangpumpe 3 ulike utstyrsnivå, manuell, hydraulisk- eller fjernbetjent Energieffektiv – skånsom mot traktoren Effektbehov 85 hk Lastekapasitet 10000 l/min (Ø6’’ 7000l/min) Rørekapasitet 20000 l/min (Ø6’’ 16000l/min) Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning • Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 69 (SP400 stangpumpe)

900,3


Fliegl PolyLine - lang levetid Kombinasjonen glasfibertank og galvanisert ramme, gjev vognene i denne serien stor slitestyrke og lang levetid. Alle modellane er utstyrt med bremser og høgtrykkspumpe som standard. Størrelsane 6.000 og 9.000 liter vert leverte med ein aksling. 11.000, 12.500, 14.000, 15.500 og 18.500 liter vogner vert levert toaksla med fjøring som standard.

• Stort dekkutval • Fjøra boggi • Bremser på alle hjul • Fantastiske køyreeigenskapar

Eksempel på førsesongpris Polyline 6.000 liter med 560/60R22.5 dekk, spreieplate og vidvinkel kraftoverføringsaksel

Kampanjepris 179

500,-

Polyline 11.000 liter med 560/60R22.5 dekk, fjørande boggi, spreieplate og vidvinkel kraftoverføringsaksel

Kampanjepris 258

500,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 10.09.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Atterhald om trykkfeil.

4


HFW gjødselvogner med ståltank Kvalitet og driftssikkerheit til gode prisar! • • • • • •

Volum frå 5 til 25 m3 Tank og ramme er produsert i stål av høg kvalitet Varmgalvanisert tank og ramme Høgtrykkspumpe er standard Bremser på alle hjul som standard Fjøring er standard på vogner med 2 eller fleire akslar

Eksempel på førsesongpris HFW 7500 liter med 560/60R22.5 dekk, spreieplate og vidvinkel kraftoverføringsaksel

Kampanjepris 173

000,-

Nedfellarar og nedleggarar - ta vare på næringsstoffa! Fliegl har eit stort utval av gjødselnedfellarar og gjødsel­ nedleggarar. Desse sørger for ei betre utnytting av ressursar til husdyrgjødsla og mindre lukt til omverda under spreiing. I tillegg til at du får betre utnytting av gjødsla, gjev i dag mange kommunar ekstra tilskot når gjødsla blir spreidd med hjelp av slikt utstyr. Me tilbyr bommodellar med slangenedlegging, slepesko eller nedmolding i arbeidsbreidder frå 3 meter og oppover. Bommane kan faldast opp for å unngå drypping av gjødsel under transport.

Felles for alle bommane er at dei er utstyrte med Fliegl sin patenterte gjødselfordelar.

Be om pris!

• Betre utnytting av gjødsla • Mindre lukt • Mindre påverka av vêrtilhøva • Betre for miljøet • Moglegheit for tilskot

5


Fliegl vakuumvogner Fliegl vakuumvogner kan leverast i ulike størrelsar frå 3.000 til 30.000 liter. Utstyrsnivået kan vera frå det heilt enkle, der all tilkopling og betjening er manuelt ute på vogna, til det profesjonelle, der fylling og alle funksjonar vert styrt frå førarplass i traktoren.

Noko av utstyret er blant anna: • Senka aksel for ekstremt lågt tyngdepunkt (dette kan leverast på 1-aksla modellar) • Kombi-jet med kanon (vogna er utstyrt med både vakuumkompressor og høgtrykkspumpe) som i kombina­ sjon med ein effektiv kanon sørger for ekstrem fleksibilitet • Hydraulisk Turbofyllar som gjev opptil 25% auke i fyllehastigheit • Fleire ulike metodar for å fylle vogna; Enkel eller godt utstyrt - valet er ditt! Eksempel på førsesongpris VFW 6.200 liter 1-aksla vakuumvogn, 560/60R22.5 dekk, spreieplate og vidvinkelkraftoverføringsaksel.

Kampanjepris 163

000,-

VFW 6.200 liter 1-aksla vakuumvogn med kombipumpe og kanon, 560/60R22.5 dekk, spreieplate og vidvinkelkraftoverføringsaksel.

Kampanjepris frå

235 000,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 10.09.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Atterhald om trykkfeil.

6


Fliegl ADS fastgjødselspreiarar Fastgjødselspreiaren ADS nyttar seg av avskyvarprinsippet når den skal tømast. I staden for botnbelte har Fliegl tatt i bruk sitt godt utprøvde avskyvarsystem der frontveggen vert pressa bakover ved hjelp av ein hydraulisk sylinder. Dette pressar massen bakover til spreieaggregatet. Dermed har du full kontroll over tømehastigheita samstundes som vogna har få bevegelege delar som kan slitast ut.

Kampanjepris frå 199 (ADS60)

500,-

• Kan leverast i 5 størrelsar frå 6 til 19 m3 • Bremser på alle hjul er standard • Fint spreiebilde • Ingen kjeder som kan ryka

HMR Voss slangespreiaranlegg Slangespreiaranlegg er med si låge vekt eit godt alternativ for deg som er opptatt av å minimera køyreskadane på jorda. Eit HMV slangespreiaranlegg omfattar ei Doda sentrifugalpumpe, slange i ynskja lengde og ein spreiar.

Ta ko n for ei takt t go tilbod dt !

Spreiaren kan vera ein fanespreiar eller ein HMV stripespreiar som plasserer gjødsla nede på bakken. I tillegg inngår ein eller fleire slangetromlar for transport og lagring av slangen i eit slangeanlegg.

7


Ta kontakt for ein god handel! GJØDSELVOGNER KLAR FOR LEVERING Me har begrensa mengd gjødselvogner på lager, både nye og demokøyrde. Dette er leveringsklare vogner til gode prisar - ta kontakt for ein oppdatert oversikt!

Magnus Lunde Bakka

Stig Nordbø

Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Kvinnherad, Etne, Erfjord, Jelsa, Sauda, Suldal og deler av Vindafjord T: 918 32 402 magnus.lundebakka@fkra.no

Veg, anlegg, park og industri Aust- og Vest-Agder T: 468 96 060 stig.nordbo@fkra.no

Roar Gundegjerde

Tommy Landås

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, Stord, Bømlo, Fitjar, Sveio og deler av Vindafjord

Aust-Agder og Vennesla og Kristiansand T: 907 23 564 tommy.landas@fkra.no

T: 414 65 967 roar.gundegjerde@fkra.no

Ragnvald K. Bjelland

Kyrre Skrettingland

Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy og Gjesdal T: 917 59 777 ragnvald.bjelland@fkra.no

Inneseljar FK-senteret Klepp T: 909 40 250 kyrre.skrettingland@fkra.no

Bjarne Aske

Inge Liene

Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger Veg, anlegg, park og industri Sør-Rogaland T: 928 39 444 bjarne.aske@fkra.no

Inneseljar FK-senteret Kristiansand T: 951 55 527 inge.liene@fkra.no

Trond Maudal Klepp, Time og Bjerkreim T: 971 90 376 trond.maudal@fkra.no

SALGSLEIARAR

Lars Håland

Gunnar Klaussen

Eigersund, Hå, Lund og Sokndal T: 900 60 062 lars.haland@fkra.no

Salgsleiar FK-senteret Haugesund Tlf: 915 79 472 gunnar.m.klaussen@fkra.no

Ernst Netland

Ingvald Rygg

Vest-Agder utanom Kristiansand og Vennesla T: 908 97 722 ernst.netland@fkra.no

Salgsleiar FK-senteret Klepp Tlf: 991 68 435 ingvald.rygg@fkra.no

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 10.09.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Atterhald om trykkfeil.

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Kampanje på husdyrgjødsel  

Langsiktig planlegging løner seg. Når me bestiller varer tidleg kan våre leverandørar styra produksjonen best mogleg. Då får me betre prisar...

Kampanje på husdyrgjødsel  

Langsiktig planlegging løner seg. Når me bestiller varer tidleg kan våre leverandørar styra produksjonen best mogleg. Då får me betre prisar...

Profile for fkra