Godt kalvestell lønner seg - gi kalven en god start!

Page 1

Veiledning for god ernæring og kalvehelse

Gi kalven en god start www.felleskjopet.no/formel www.fkra.no


Gi kalven en god start, fordi godt kalvestell lønner seg!

Godt kalvestell og riktig fôring de første ukene av kalvens liv er helt avgjørende for å få ungdyr med god tilvekst, og helse. Dette er viktig for å få god brunstutvikling og en produktiv førstegangskalver. God kalvetilvekst er også viktig for å utnytte kalvens tilvekstpotensiale, og oppnå riktig klassifisering på oksekalven.

2

Gi kalven en god start

3


Velg det beste til kalven fra Felleskjøpet Kalving Dag 2

Uke 2 Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Uke 3

Uke 4

Uke 5

Uke 6

Uke 7

Felleskjøpet leverer produkter til kalven i alle faser, fra nyfødt til drøvtygger. Sortimentet omfatter alt fra mjølkeerstatninger, forebyggende og viktige tilskuddsfôr for kalvehelsa, og kraftfôrblandinger til kalven og den unge drøvtyggeren. Figuren viser de ulike periodene og hvilke produkter som er aktuelle slik at du enkelt kan velge rett produkt til dine kalver.

Uke 8

Uke 9

Uke 10

Uke 11

Uke 12

Uke 14

Uke 16

Uke 18

Uke 20

Uke 22

Uke 24

Uke 26

Dag 7

Råmjølk

Mjølkefôring

Første prioritet etter kalving er råmjølk. Dersom mor ikke har tilstrekkelig mengde eller god nok kvalitet kan kalven gis tilskudd. Allerede fra dag en tilbys friskt vann, godt grovfôr og kalvekraftfôr.

Den første tiden er mjølk den viktigste fôrkilden til kalven, enten i form av helmjølk eller mjølkeerstatning. For en effektiv utvikling av vom bør kalven så tidlig som mulig ta kraftfôr og grovfôr, og skal selvsagt ha tilgang på vann. Tiden fra 3 til 7 uker er en kritisk periode for kalven med redusert immunforsvar. Fôrmidler

• Pluss Råmelkserstatning • Pluss Kalvepasta • Formel Mysli Start • Formel Kalv

For friske kalver

• Pluss Alma • Pluss Rosa • Pluss Stjerna • Formel Mysli Start • Formel Kalv

Ved diarè

• Pluss Helmaks • Pluss Friskus

• Pluss Diakur • Carbonpasta • Pluss Saltbalanse Drøv • Pluss Kalvepasta

Avvenning

Ungdyr

Overgangen fra mjølk til fast føde er en stor endring for kalven. Alder, vekt og opptak av kraftfôr viser når kalven er klar for avvenning. Det beste for kalven er kun en endring i uka.

Etter avvenning er kalvens aktive immunforsvar godt i gang og kalven er mer motstandsdyktig. Dette er perioden for høg tilvekst. Rent vann, godt grovfôr og et kraftfôr som ivaretar både vommiljø og viktige næringsstoffer sørger for god vekst.

• Formel Kalv • Pluss Saltbalanse Drøv • Grovfôr • Vann

• Formel Kalv Intensiv • Pluss Saltbalanse Drøv • Grovfôr • Vann

Passiv og aktiv immunitet hos kalven Grad av immunitet

Passiv immunitet - fra råmjølk

Aktiv immunitet

KRITISK PERIODE

0

1

2

3

4

5

Godt immunitetsnivå

6

7

Kalvens alder (uker)

8

9

10

11

Ved kalving er kalven helt uten immunforsvar. Tidlig opptak av nok råmjølk av god kvalitet er en forutsetning for passiv immunitet slik at kalven er motstandsdyktig ukene før aktiv immunitet beskytter kalven. Pluss Råmelkserstatning sikrer immuniteten når kvalitet eller mengde tilgjengelig råmjølk ikke er tilstrekkelig. Perioden fra 3 til 7 uker er kalven mer utsatt for smitte i den kritiske perioden.

4

Gi kalven en god start

5


Pluss Råmelkserstatning

Pluss Kalvepasta

Dersom råmjølka til kua ikke har tilstrekkelig god kvalitet bør det benyttes erstatning. Enten fra egen «råmjølksbank» i fryseren eller ved å bruke Pluss Råmelkserstatning.

Pluss Kalvepasta kan supplere råmjølk. I mange besetninger gis Pluss Kalvepasta rutinemessig til alle kalver i 3 dager fra fødsel Den inneholder antistoff fra egg som binder seg til sjukdomsframkallende bakterier.

Pluss Råmelkserstatning består av tørket råmjølk fra ku, hentet fra første mjølking etter kalving. Den nyfødte kalven har behov for 100 gram IgG antistoff. En hel pose Pluss Råmelkserstatning dekker kalvens behov for IgG. En pose (675 gram) blandes i ca. 2,5 liter vann, ca. 45 °C. Bruk visp eller rist kraftig ved utblanding. Bruk flaske eller sonde, kan fordeles på 2-4 fôringer. Gis så fort som mulig etter fødsel.

Rikelig råmjølk av god kvalitet

Helmjølk eller mjølkeerstatning?

Grunnlaget for god kalvehelse legges gjennom råmjølkstildeling av rett mengde og kvalitet. Vi anbefaler at kalven får råmjølk av god kvalitet så raskt som mulig og helst innen 2 timer etter fødsel. Kalven bør få appetittfôring på råmjølk og mengden den drikker da vil variere avhengig av blant annet kalvens størrelse. Den kan drikke fra 2-4 liter. Det første levedøgnet bør den få minimum 6-8 liter totalt.

Etter råmjølksperioden er det tid for å gå over til helmjølk eller mjølkeerstatning. Dine mål i kalveoppdrettet og kvotefylling vil være avgjørende for videre valg. Det er god økonomi i å benytte mjølkeerstatning dersom kvoten ikke fylles. Det anbefales å starte med mjølkeerstatning når råmjølkssperioden er ferdig. Dette for å få mest mulig stabil fôring med minst mulig fôrskifter. Kalv på fri tilgang av mjølk kan ta ca 12-15 liter pr. dag. Høgt opptak av mjølk vil gi høyere tilvekst.

Råmjølk er livsviktig for kalven fordi den inneholder antistoff, hovedsakelig IgG-antistoff. Dette fungerer som et passivt immunforsvar inntil kalvens eget immunforsvar er utviklet. Det anbefales å bruke Colostrum refraktometer for å sjekke kvaliteten på råmjølka.

Tabell viser avmåling av refraktometer (brix-verdi) og mengde immunstoff (IgG) i råmjølk.

Refraktometeret måler protein innholdet som kan relateres til mengden IgG i råmjølka. Det er anbefalt å gi råmjølk med innhold over 50 IgG for å sikre at kalven får i seg nok immunstoff. En undersøkelse har vist at mer enn halvparten av mjølkekyr i Norge har for lavt innhold av antistoff i råmjølka. Etter fødsel kan ku og kalv gå sammen. Hvor lenge kan variere, dette er avhengig av driftsopplegget på den enkelte gård. Det er viktig å sikre at kalven får nok råmjølk av tilstrekkelig god kvalitet, også når den dier mor. Kyr med side jur, kan være utfordrende for kalven å die. Det kan også være at noen kyr ikke lar seg die. Om andre kalver har diet på juret eller ved lekkasje kan kvaliteten være nedsatt. Ved mistanke om nedsatt kvalitet eller for lite råmjølk bør kalven få Pluss Råmelkserstattning dersom det ikke er alternativ råmjølk tilgjengelig.

Måling

IgG

Bedømmelse

> 24

> 50 g/L

Meget god råmjølk

20-24

30-50 g/L

Middels god råmjølk. Kompenser med mer råmjølk eller hent god råmjølk fra fryseren. Suppler gjerne med Pluss Kalvepasta.

< 20

< 30 g/L

Dårlig, hent god råmjølk i fryseren. Suppler gjerne med Pluss Kalvepasta.

Tabell kilde: Animalia.no/Helsetjenesten for Storfe (Tine). Pluss Kalvepasta er lagt inn i tillegg.

6

Effekten av slike antistoffer er mindre diaré, lavere kalvedødelighet og dermed økt lønnsomhet i kalveoppdrettet.

Mjølk og mjølkeerstatning kan fôres i enkeltbøtte, mjølkebar eller automat. Vi anbefaler å bruke smokktildeling, siden dette gir lengere sugetid. Dette er positivt for fordøyelsen, og også for uønsket suging blant kalv og eldre dyr. For å unngå fordøyelsesdiarè er det viktig med rutiner for renhold av mjølkefôringsutstyret. Husk at mjølka er ferskvare, og må oppbevares og fôres slik at det ikke blir uønsket bakterievekst.

Protein er viktig for god tilvekst. Forsøk har vist at mjølkeerstatninger med likt energiinnhold, men med stigende proteininnhold, har gitt bedre tilvekst opp til et visst nivå. Felleskjøpets mjølkeerstatninger til kalv er bygd opp etter samme prinsipp. I tillegg til forholdet mellom protein og fett er det viktig med riktig innhold av vitaminer og mineraler, gode utfôringsegenskaper og god smak. Våre produkter er svakt syrnet, noe som gjør at de bør benyttes innen et døgn etter utblanding.

Gi kalven en god start

7


Gode rutiner for renhold og utblanding av mjølkefôr er viktig Bruk vekt for kontroll av egenvekt på mjølkeerstatning- det kan variere fra parti til parti. Følg bruksanvisningen som står på sekken. Temperatur på utblanding er viktig. Bruk et termometer for å oppnå riktig temperatur på ferdig utblandet drikke. Lav utetemperatur gjør mjølka fort nedkjølt.

Mjølkeerstatninger - et fullverdig alternativ til helmjølka Pluss mjølkeerstatninger inneholder protein, fett, mineraler og vitaminer som dekker kalvens næringsbehov. Disse egner seg til både moderate og intensive fôringsstrategier. Proteinbehovet hos kalven stiger med økende tilvekst. Valg av mjølkeerstatning vil avhenge av målsetning for kalvenes

tilvekst og fôringsintensitet. Pluss mjølkeerstatninger er lett syrnet for å opprettholde god tarmhelse. Når en ikke fyller mjølkekvoten, vil det normalt være lønnsomt å levere all produsert mjølk. Mjølkeerstatning er et fullgodt alternativ til kalven.

Godt renhold med såpe etterfulgt av luft tørking på bøtte og smokkefôring. Ved automatfôring er det viktig med gode rutiner for renhold. Sjekk smokkene rutinemessig, og bytt de ut når de blir slitt.

Husk at ting skal gjøres likt hver dag for best resultat.

Pluss Helmaks er et mineral- og vitamintilskudd som blandes i helmjølka og gis i ca. 4 uker fra fødsel. Pluss Helmaks gir helmjølka et riktig innhold av mineraler og vitaminer. Pluss Helmaks inneholder også gjær, oljer, plantestoffer og leire som stimulerer til økt tilvekst, godt immunforsvar og god fordøyelse

Forsøk har vist at helmjølk kan ha lavt innhold av flere mikromineraler og vitaminer. Lavt innhold av mineraler og vitaminer kan gi redusert tilvekst, nedsatt immunforsvar og dårligere helse på kalven. Uten ekstra tilsetning av mineraler og vitaminer er det først når kalven begynner å ete en del kraftfôr at mineral- og vitaminbehovet er dekket.

Pluss Helmaks bidrar også på andre måter utover mineralstatus til bedre kalvehelse

8

Vitaminer, mineraler og protein

Forbedre tilvekst og immunitet

Essensielle oljer/planteekstrakter

Gir høyere tilvekst og stimulerer reduksjon av sjukdomsbakterier

Gjær

Betennelsesdempende

Bentonittleire

Reduserer risikoen for diaré

Høgest andel norsk mjølkeråvare

Pluss Alma

Pluss Rosa

Pluss Stjerna

Inneholder 21 % protein for moderat tilvekst. Produsert i Norge med høg andel norsk mjølkeråvare.

Inneholder 23 % protein for god tilvekst. Produsert med en andel norsk mjølkeråvare.

Inneholder med 26 % protein for høg tilvekst. Produsert med en andel norsk mjølkeråvare.

Pluss mjølkeerstatninger til kalv er fremstilt fra mysepulver/myseproteinpulver samt vegetabilske olje- og proteinråvarer. Mjølkeerstatninger basert på myseprotein gir en rask fordøyelse og stimulerer et høyt opptak av kraftfôr. Ferdig utblandet mjølkeerstaning bør fôres opp innen et døgn. Pluss mjølkeerstatninger er lett syrnet (svakere enn lagrings-syrnet) for å opprettholde god tarmhelse. Mjølkeerstatningene inneholder vitaminer og mineraler som dekker kalvens behov.

Tilvekst på kalven

Få maks ut av helmjølka

Pluss Stjerna Pluss Rosa Pluss Alma

Proteininnhold i mjølkeeerstatning Gi kalven en god start

9


Fra kalv til drøvtygger Fordøyelsen til en nyfødt kalv er tilpasset mjølkefôr. Vomma er underutviklet i forhold til en voksen drøvtygger og trenger tid for å utvikles. Tidlig opptak av fast føde påvirker en raskere utvikling og sammensetning av rasjonen til kalven påvirker vekst og modning av vomma.

Allerede fra første leveuke begynner kalven å «nappe» grovfôr. Fint høy av god kvalitet er et utmerket kalvefôr, men også godt fortørket surfôr med høgt tørrstoffinnhold vil kunne benyttes. Friskt fôr stimulerer til tidlig opptak. Ta vekk gammelt fôr og tilby nytt hver dag. Grovfôret må ha god kvalitet, både næringsmessig og ikke minst hygienisk. Formel Kalv og Formel Mysli Start fra første dag Etter hvert som kalven vokser vil grovfôropptaket Vom Vom tilfører kalven et balansert kraftfôr for dekning av Vom Nettmage Nettmage Nettmage øke. Det stimulerer tygging som igjen øker spyttBladmage Bladmage Bladmage nødvendige næringsstoffer og effektiv vomSpyttet inneholder bikarbonat og er Løpen produksjonen. LøpenLøpen utvikling. dermed drøvtyggerens naturlige bufferstoff.

Kalvens mage

Første uken

3-4 måneder

Vom

Løpen Bladmage Nettmage

Kuas mage

Vom

Løpen

Vom

Bladmage Nettmage

Løpen

Bladmage Nettmage

Hos kalven er vomma lite utviklet og løpen er betydelig større enn både vom, bladmage og nettmage. Hos kua er vomma 10 ganger større enn løpen.

Hvorfor eget kraftfôr til kalven?

Avvenning - fra mjølk til fast føde Etterhvert som kalven tar opp mer kraftfôr og grovfôr kan det trappes ned på mjølkefôret. Om kalven får 10-12 liter mjølk fra fødsel, kan dette trappes ned til 5-6 liter ved 4 -5 ukers alder. Dette vil øke opptaket av kraftfôr og grovfôr ytterligere. Kalven kan avvennes fra mjølk fra ca 8 ukers alder forutsatt at den spiser ca 1,5 kg med Formel kalvekraftfôr, og har appetittfôring på godt grovfôr og tilgang til friskt vann. For å sikre tilstrekkelig fôropptak hos kalven er det viktig at den får tilgang på vann fra dag en, også når den får mjølkefôring. Opptak av kraftfôr og grovfôr øker behovet for væske. Vannet skal være reint, og vannbøtter må rengjøres daglig. Dersom det benyttes drikkekar, drikkenippel følg opp kalvens vannopptak.

10

Vannforbruk i tillegg til mjølk til kalv ved ulik alder Kilde: Heinrichs 1997b).

Alder

Vannforbruk (liter/dag)

1 måned

5,2 - 8,0

2 måneder

6,0 - 9,6

3 måneder

8,4 - 11,2

4 måneder

12,0 - 14,0

5-14 måneder

14,2 - 18,4

Et godt kalvekraftfôr skal være smakelig og av god kvalitet. Kvaliteten på fiber, stivelse og protein skal være tilpasset kalvens behov for tilgang på næring og stimulere rask og effektiv utvikling av vom. En god drøvtyggerfunksjon gir resultater seinere i livet, i form av tilvekst og ytelse. Både innholdet i kraftfôret og strukturen har effekt på hvordan formagene utvikler seg. Innslag av mais og hvete har en positiv effekt. Dette er stivelsesrike råvarer som må balanseres for å opprettholde et godt vommiljø. Riktig mengde lettløselige karbohydrater, tilstrekkelig med fiber av god kvalitet, og nok protein gir grunnlag for effektiv utvikling av vom og god tilvekst. Kalven har andre behov for mineraler og vitaminer enn voksne drøvtyggere. Med kalvekraftfôr sikres både tilgangen og balansen av mineraler – samt tilstrekkelig tilførsel av vitaminer. Ulike tilsetningsstoffer, som probiotika, som fremmer et godt miljø for mikrobene i formagene og gir en tidlig moden mikrobestatus i vomma.

Formel Kalv og Formel Mysli Start inneholder aromatiske stoffer for en god smak Tips: • Husk at kalven eter lite kraftfôr til å begynne med – gi små porsjoner slik at fôret er ferskt og fristende. • For god hygiene og bevaring av smak bør fôret dekkes til. Lukk sekken eller ha kalvekraftfôret i en egen boks.

Gi kalven en god start

11


Formel Kalv og Formel Mysli Start Felleskjøpet har to kraftfôr til den unge kalven. Begge er balanserte for å gi kalven den beste starten. Blandingene har en sammensetning med tanke på råvarer som gir positiv effekt av utvikling av vomma. Den største forskjellen på disse to er strukturen – hvor Formel Kalv er en tradisjonell pellet, mens Formel Mysli Start har en grovere struktur i form av en andel varmebehandlet flaket mais og korn i tillegg til pellet. Forsøk viser at fysisk form på kraftfôret, for eksempel med maisflak og varmebehandling gir en høgere pH i vom hos kalven, i tillegg til den positive effekten mais har på utviklinga av vomma.

Kalven trenger kalvekraftfôr de første to til tre månedene. Da er vomma i god vekst, og kalven eter mer grovfôr. For et best mulig resultat bør det allerede ved avvenning være klart hva som er målet for kalven. En kvige til påsett eller til slakt, eller okse til slakt krever ulike strategier for å gi et godt resultat. Tilvekstkravet til oksen er som regel høgere enn til kviger, mens kviger raskere vil avleire fett ved sterk fôring. Her må det også tas hensyn til raseforskjeller og eventuelle krysninger av raser.

Formel Kalv Intensiv

Formel Mysli Start

Formel Kalv

Krav om innhold mais og havre

X

X

Protein tilpasset dyr i vekst

X

X

X

Tilsatt bufferstoff for godt vommiljø

X

X

X

Tilsatt probiotika for god mage/tarmhelse

X

X

Formel Kalv Intensiv

Fri tilgang fram til 8 ukers alder

Fra tilgang fram til 10 ukers alder

Struktur

Bruksområde

12

Med ønske om god tilvekst, er Formel Kalv Intensiv et godt valg. Formel Kalv Intensiv har et høgt innhold av fiber og protein, og moderat innhold av stivelse. Dette gjør at kalven tåler større mengder av kraftfôret uten at det går utover vom-miljøet, og gir tilstrekkelig med protein.

Når grovfôropptaket øker blir kvaliteten på grovfôret av stor betydning for dyras tilvekst. Uavhengig av dette ser vi ofte at proteindekning, eller AAT, blir for lav fra kalven er to til tre måneder fram til ca 8 måneder med tradisjonelt ku- eller okse-kraftfôr.

Fra 2-3 måneder til 8 måneder, kan gis i fri tilgang

Gi kalven en god start

13


God forebygging forhindrer sjukdom og gir bedre lønnsomhet Pluss Friskus – med organiske syrer som fremmer god tarmhelse

Pluss Friskus inneholder organiske syrer. De organiske syrene hemmer veksten av sjukdomsfremkallende bakterier i tarmfloraen uten å påvirke de «gode» bakteriene. Pluss Friskus blandes ut i mjølk/mjølkeerstatning som anvist og kan gis i hele mjølkeperioden.

Pluss Saltbalanse Drøv

Pluss Saltbalanse Drøv er en elektrolyttblanding som kan brukes for å forebygge diaré . Anbefales i stressperioder og overganger der kalvene er mer utsatte for fordøyelsesproblemer. Også ved rekonvalesens etter diaré . I tillegg kan både Pluss Kalvepasta og Pluss Helmaks benyttes for å forebygge diarè.

Ved diarè

Når kalven har symptomer på diarè, er det viktig å benytte de produktene som raskt kan stoppe væsketapet hos kalven. En kalv med diarè mister mer væske enn normalt gjennom avføringen, som skifter farge og konsistens. Ved middels væsketap mister kalven 8% av kroppsvekta, og trenger da å få tilført denne mengden ekstra for å rette opp ubalansen. NB! Ved kraftige diaréutbrudd bør dyrlege kontaktes.

Sikre god tarmhelse Diarè er en av de største helseutfordringene i kalveoppdrettet. Diarè er ikke en sjukdom i seg sjøl, men et symptom på at noe ikke er som det skal være. Det kan skydes enten virus- og bakterieinfeksjoner, fôrskifte, eller andre stressfaktorer. For eksempel avhorning, vaksinering og miljøskifte.

14

Flere studier har vist at diarè hos kalv øker risikoen for andre sjukdommer og har negativ effekt på senere produksjon, som tapt mjølkeproduksjon i første laktasjon på ca 340 liter.

Pluss Diakur

Carbonpasta

– gjenoppretter væskebalansen ved diaréutbrudd.

– gis ved akutt diarè

Inneholder sukker, salter, gjær og fiber som stabiliserer pH og sikrer kalven nødvendige mineraler. Pluss Diakur bidrar til å redusere væsketapet hos kalven. Pluss Diakur er førstevalget hvis kalven får diaré . Produktet kan blandes i mjølk eller mjølkeerstatning dersom kalven har fått diaré.

Kullpasta til bruk ved diaré på storfe. Anbefales til bruk sammen med Pluss Diakur eller Pluss Saltbalanse. Bruk egnet inngiverpistol, og sørg alltid for at kalven svelger.

Gi kalven en god start

15


Tid&Rom Reklamebyrå as

” August 2021

Det lønner seg å velge Felleskjøpet Vi kaller det bærekraftfôr

Felleskjøpet Fôrutvikling

En viktig oppgave for Felleskjøpet er å skape bærekraftig bondenytte for alle, og et bidrag er kraftfôr som gir redusert metanutslipp. I vomma produseres metan når grovfôr og kraftfôr brytes ned av mikrobene. Alle våre Formel-sorter produseres med eteriske oljer. Tilsetning av eteriske oljer i rasjonen har vist en reduksjon av metanproduksjon i vomma. Metanproduksjonen i vomma er energikrevende. Ved å redusere denne prosessen frigjøres energi som gir økt fôreffektivitet og tilvekst. Derfor kaller vi det bærekraftfôr.

Vårt solide fagmiljø på kraftfôr og tilskuddsfôr driver forskning, utvikling og innovasjon basert på norske dyr tilpasset lokale forhold. Felleskjøpet Fôrutvikling bidrar til at Felleskjøpet hele tiden ligger i front på utvikling av nye produkter og rådgiving. Dette gjør at våre kunder har salgskonsulenter med den kompetansen som trengs for å være bondens foretrukne partner.

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no