__MAIN_TEXT__

Page 1

vart felleskjøp

kundemagasin for FKRA Juni 2013

Et bonusår som viser vei Side 4

Driftige bønder i agder Side 18 og 21

7 politikere om landbruket side 6

Tidlig ute med Formel ProFet! side 13

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

FKRA_Vårt Felleskjøp  

Utgave 1 2013

FKRA_Vårt Felleskjøp  

Utgave 1 2013

Profile for fkra