__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Fôring av smågris En god start for smågrisen legger grunnlaget for en lønnsom slaktegris. Dagens smågris har et høyt tilvekstpotensiale. Ung gris har et lite volum på fordøyelseskanalen. Konsentrert smågrisfôr er derfor det beste for å hjelpe smågrisen til å oppnå god tilvekst og lavt fôrforbruk.

Fordeler med Format smågrisfôr: Høy energiog næringskonsentrasjon

Sammensatt nøyaktig etter smågrisens behov

Inneholder råvarer som er lettfordøyelige for ung gris

Tilsatt smaksstoff beregnet på smågris

Bidrar til lav pH for god tarmhelse

Les mer på neste side... Side 1 av 2 Felleskjøpet Rogaland Agder Tlf. 994 30 640 • fkra.no


Sørg for nok protein i smågrisfasen! Kraftfôr med høyt energi- og proteininnhold Hos smågris er det lille volumet på mage- og tarmsystemet en begrensning for grisens energi- og proteininntak. Derfor skal smågris ha kraftfôr med høyt energi- og proteininnhold.

God respons på høyt proteinnivå

Januar 2020

Nyere forsøk viser god respons på høyt proteinnivå helt fram til 30 kg. Høyt proteinnivå anbefales i hele smågrisperioden.

Fasefôring av smågris Fasefôring av smågris med et svakere fôr de siste ukene før salg anbefales på generelt grunnlag ikke, da dette har gitt lavere tilvekst og høyere fôrforbruk enn enhetsfôring med høyt lysinnivå. Vi har heller ikke sett de store økonomiske besparelsene ved å fasefôre i siste del av smågrisperioden. Å fasefôre ved å gi et startfôr som er spesielt tilpasset nyfødt gris de første ukene kan anbefales, da det gir grisungene en bedre forberedelse til avvenning.

Format Kvikk 1 anbefales Som enhetsfôr anbefales i første rekke Format Kvikk 1.

Felleskjøpet Agri Tlf.: 72 50 50 50 www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Rogaland Agder Tlf. 994 30 640 • fkra.no

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Fôring av smågris  

En god start for smågrisen legger grunnlaget for en lønnsom slaktegris. Dagens smågris har et høyt tilvekstpotensiale. Ung gris har et lite...

Fôring av smågris  

En god start for smågrisen legger grunnlaget for en lønnsom slaktegris. Dagens smågris har et høyt tilvekstpotensiale. Ung gris har et lite...

Profile for fkra