__MAIN_TEXT__

Page 1

Førsesongsal Kampanjeperioden gjeld t.o.m. 12.12.2020

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frĂĽ standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Langsiktig planlegging løner seg Under førsesongsalet kan du som kunde nå gjera gode kjøp av maskinar du ynskjer levert før neste sesong startar. Grunnen til dei gode prisane under førsesongsalet er at når me bestiller maskinane frå våre leverandørar tidleg, har dei moglegheit til å planleggje produksjonen slik at den blir mest mogleg effektiv. Leverandørane gjev oss då reduserte prisar på produkt bestilt under førsesongsalet, noko som vi igjen fører tilbake til deg som kunde - i form av endå lågare prisar!

Bladet du nå les, viser eit utval av produkta vi har førse­songsal på. Om produktet du er interessert i, ikkje er med i dette bladet, fortvil ikkje, ta kontakt med ein av våre seljarar så finn dykk rett pris på rett produkt. Namn og telefonnummer til seljarane finn du på siste side.

Väderstad Carrier skålkultivator

Väderstad Carrier XL skålkultivator

Effektiv 3-punkt- eller slepemontert skålharv for grunn­ bearbeiding av pløgsle, rett i stubb eller på Glyfosat-sprøyta eng. Solid konstruksjon med lang levetid.

Solid og effektiv slept skålharv med transporthjul. For arbeidsdjupne ned til 18 cm.

• • • • •

3 m, 3,5 m og 4 m arbeidsbreidde Slepemodellen kan leverast med Crossboard sloddeplanke Ø 45 eller 47 cm TrueCut eller CrossCutter skåler Fire ulike etterpakkarar å velje mellom Kan leverast med BioDrill såkasse

Kampanjepris frå 136

750,-

3 meter Cagerunner

• Arbeidsbreidder frå 4,25 meter, transportbreidde 2,85 m • Ø51 eller Ø61 cm koniske TrueCut eller Ø51 cm CrossCutter skåler • MultiSet gjer at angrepsvinkelen på skålene kan endrast mellom 11 og 17 grader • Kan leverast med BioDrill såkasse

Kampanjepris frå 454

750,-

Carrier XL 4,25 meter Dobbel SoilRunner

De originale V-55 merka skålene frå Väderstad har livstidsgaranti*.

TrueCut koniske skåler. God jordbearbeiding og lang levetid.

CrossCutter-skåler for ultragrunn bearbeiding (2-3cm) i høg hastigheit.

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil. *Gjeld fabrikasjonsfeil.

2


LEASING

1 630,- pr. mnd. NZM500

Väderstad NZ Mounted såbedsharv Nå også med 6 meter arbeidsbreidde! Nytt og forbetra oppheng på heile serien, den gode drifts­sikkerheiten er dermed enda betre. 3 punktmontert harv med unikt oppheng. Oppfører seg som ei slept harv under arbeid.

NYHEIT

• Arbeidsbreidde 5 og 6 meter • Draget gjer at harva er veldig stabil under arbeid • Hydraulisk sloddeplank • 2,2 meter transportbreidde

Kampanjepris frå 115 NZM 500

490,-

Väderstad NZ Aggressive såbedsharv Profesjonell slepeharv med solid ramme og ekstra stor vridningsstabilitet. • • • • •

Arbeidsbreidder på 5 - 10 meter HD hydraulisk sloddeplanke med stabilisatorstag Hydraulisk djubdejustering med minne Stor gjennomstrøyming, god plass mellom tindane Hjulplasseringa gir ei stabil harv som arbeider godt og er lett å dra.

Kampanjepris frå 207

950,-

NZA 500ST

3


FORBETRA HD OG CROSSKILLRING

Väderstad Rollex og Rexius

Solide og driftssikre tromlar der valet av ringtype avgjer arbeidsoppgåvene. • Arbeidsbreidder frå 4,5 til 12,3 meter • For vanleg tromling; Cambridge eller Cambridge HD (Rexius) ringar. NYHET 2021 : 5 ÅRS GARANTI på HD-ringane • Kan leverast med BioDrill såmaskin

• For jordarbeiding; Crosskill-ringar i kombinasjon med Crossboard sloddeplank.

Kampanjepris frå 99 Rollex 450 Cambridge

900,-

Väderstad Rapid såmaskin Kombisåmaskin med fantastisk presisjon. Takka være sitt mangfald av forreiskap og såsystem er Rapid den optimale såmaskinen, uansett dyrkingsteknikk. • • • •

Stort utval av forreiskap Kan utstyrast med Biodrill grasfrøsåmaskin Väderstad E-kontroll Trådlaus kommunikasjon gjev enkel betening

KONTAKT OSS FOR EIT GODT TILBOD!

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

4


LEASING

5 280,- pr. mnd. 4 METER

Kivi-Pekka Steinhentar Pel-tuote Oy er ein finsk produsent som lagar maskinar til ekstreme forhold. Kivi-Pekka er solide steinhentarar med lang levetid. Maskinen vert levert med arbeidsbreiddene 4, 5, 6 eller 7 m. Med store sold og brei innmating har maskinane stor kapasitet. Maskinane kan plukka stein opp mot 50 cm med ekstrautstyret Flex Drum. Maskinane er drivne mekanisk via traktorens kraft­ uttak. Dei har eit lågt kraftbehov, frå 70 hk (4 meter). Kivi-Pekka - steinhentaren for både bonden og entreprenøren!

Kampanjepris frå 389

800,-

4 meter

5


Duun elektrisk stangpumpe Elektrisk versjon av SP200. Driftsikker og effektiv pumpe. • Pumpa bygger på SP200 mekanisk driven stangpumpe • Pumpa blir levert med godkjent styreskap med frekvensomformar • Motoren er 18,5 kW

Kampanjepris frå 99 (grunnmodell utan fester)

500,-

Duun SP200 gjødselpumpe Duun SP200 gjødselpumpe er berekna for små og mellomstore gjødsellager med djupne opptil 4,2 meter. • • • • • •

Kan leverast som kombipumpe eller stangpumpe Energieffektiv – skånsom mot traktoren Effektbehov 45 hk/35 kW pto Lastekapasitet 5000 l/min Rørekapasitet 9000 l/min Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning • Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 61 (SP200 stangpumpe)

250,-

Duun SP400 gjødselpumpe Duun SP400 gjødselpumpe er ei kraftig høgkvalitets gjødselpumpe for deg med behov for høg kapasitet. • • • • • • •

Kan leverast i modellane kombipumpe eller stangpumpe 3 ulike utstyrsnivå, manuell, hydraulisk- eller fjernbetjent Energieffektiv – skånsom mot traktoren Effektbehov 85 hk Lastekapasitet 10000 l/min (Ø6’’ 7000l/min) Rørekapasitet 20000 l/min (Ø6’’ 16000l/min) Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning • Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 69

(SP400 stangpumpe)

900,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

6


Duun Propellomrørar PO50/70 MK2

NYE MODELLAR

Duun Propellomrørar er ein høgeffektiv gjødselmiksar som vert levert i 5 eller 7 meter lengde. Optimale propellblad gjev stor rekkevidde og kapasitet. I kombinasjon med propelltårn kan gjødselmiksaren hevast over høge hindringar. For ekstra fleksibilitet kan gjødsel­miksaren utstyrast med mellomstykket PA20.

Kampanjepris frå 23

200,-

(PO50 ekskl. pto-aksel)

Duun Propelltårn PT280 Nytt propelltårn med moglegheit for høgderegulering og å svinga propellomrøraren i forhold til traktoren. PT280 har drivlinje beståande av vinkelgir og akslingar og kan dermed overføra meir kraft til miksaren enn forgjengaren kunne. Hydraulisk høgderegulering og sving er ekstrautstyr. Propelltårnet må kombinerast med PO50 eller PO70.

Kampanjepris frå 52

750,NYHEIT

Duun veggmontert Propellomrørar VPO20 Propellomrørar for fastmontering i vegg. Kan monterast med opptil 22,5˚ vinkel i forhold til vegg. Brukar same propell som PO50/70.

Kampanjepris frå 28 (VPO20 ekskl. pto-aksel)

300,-

7


LEASING

1425,- pr. mnd. 6 METER

Einböck Pneumaticstar Grasfrøsåmaskin Luftdreven såeining påmontert ei langfingerharv. Du får ein perfekt og effektiv maskin til fornying og vedlikehald av eng, beite og til såing i pløgd mark. • Luftar, sår og nedmolder i same operasjon • Nøyaktig fordeling av såfrø uavhengig av terrenget • Arbeidsbreidder frå 3 til 12 m

Vi har tatt inn eit parti 6 meter Pneumaticstar MD til veldig god pris, med levering og fakturering i 2020 (begrensa antal).

Kampanjepris 99

900,-

Vanlig forsesongpris er 109.100,-

HMR Voss Slangespreiaranlegg Slangespreiaranlegg er med si låge vekt eit godt alternativ for deg som er opptatt av å minimera køyreskadar på jorda. Eit HMV slangespreiaranlegg består av ei Doda sentrifugalpumpe, slange i ynskja lengde og ein spreiar. Spreiaren kan vera ein fanespreiar eller ein HMV stripespreiar som plasserer gjødsla nede på bakken.

I tillegg innbefattar eit slangeanlegg ein eller fleire slangetromlar for transport og lagring av slangen.

Nyheit 2021. GM750 og GM900 stripespreierar; låg vekt, oversikteleg og eit godt spreieresultat.

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

8

NYHEIT


Underhaug Avlessarvogn Avlessarvogna frå Underhaug er ein klassikar i norsk landbruk. Frå seint 70 tal og utover i 80 og 90 talet blei det på Underhaugsfabrikken på Nærbø produsert over 12 000 vogner. Fleire avlessarvogner er i dagleg drift den dag i dag, og vognene ber preg av slitasje etter mange års bruk. Det er derfor blitt ein etterspurnad etter nye vogner. Underhaug har tatt opp igjen produksjonen av denne gode vogna, både med 3,0 og 3,7 meter planlengde. Nytt er at dei blanke sidene er varm­

galvaniserte, og dei lakkerte delane på kassen er pulverlakkerte. Det er også moglegheiter for breiare dekk enn tidlegare.

Kampanjepris frå 173 Med førehald om nok selde

000,-

Underhaug Grasfrøsåmaskin Underhaugs grasfrøsåmaskin er ein enkel såmaskin veleigna for reparasjon av eng, beite og grasplen. • Leverast i 2,5 og 3 meter arbeidsbreidde

Kampanjepris frå 29

900,-

UM6025

9


Fliegl Gjødselvogner Fliegl tilbyr eit stort utval av gjødselvogner i alle utstyrsnivå. • • • •

Vakuumvogner frå 3-30 m3 Stålvogner med høgtrykkspumpe frå 5-25 m Glassfibervogner med høgtrykkspumpe frå 6-18,5 m3 Fastgjødselvogner frå 6-19 m3

KONTAKT OSS FOR EIT GODT TILBOD!

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

10


LEASING Frå 3 288,pr. mnd. ASW110

Fliegl ASW Avskyvervogn Heilgalvanisert vogn med brems på alle hjul som standard. Når vogna skal tømmast vert framveggen pressa bakover ved hjelp av hydraulikk. Dermed vert vogna tømt utan at tyng­de­ punktet vert lyfta oppover, slik det er tilfelle når ein tømmer ein vanleg tilhengar. Faren for velting under tømming er dermed minska betrakteleg.

Under påfylling av masse som inneheld mykje luft, f.eks snitta gras, kan massen komprimerast ved hjelp av å køyra fram­ veggen bakover. Vognene har galvanisert heilramme og dei unike sideplatene som gjer vognene til dei lettaste på marknaden. Blir levert med hydr. fjørande drag og akselfjøring. Størrelsar frå 20 – 60 m3.

Kampanjepris frå 239 ASW110

900,-

PLANLEGG 2021 NÅ! I år har vi saman med Kverneland laga eit eige førsesongmagasin som inneheld Kverneland sine produkt. Her kan du lese reportasjar frå kundar, ekspertartikkel om pløying, samt omtaler av ei stor mengde maskinar frå Kverneland. Katalogen vert sendt ut med Bondevennen, den kan også lesast på FKRA.no

11


FØRSESONGTILBUD SPAR 30 000,-

HØG KAPASITET - SOLID KONSTRUKSJON John Deere F441R Knallharde ballar • 18 rullar • Rullar med 12 ribber • Forsterka rullar og lager • Taklar tørr halm Servicevenleg • Marknadens enklaste nettbinding med svært god tilgang • Servicelys under deksler og nettbinding

• • • •

GS 4240 DISPLAY PÅ KJØPET! Verdi 21 600,-

Sentralsmøring for feitt og olje Store deksel som svingast opp Svært kraftige kjeder 24000 nm bruddstyrke på hovudkjede

Enkel i bruk • John Deere 4240 isobuskjerm følger med • IsoBus klar • Moglegheit for kamera Marknadens beste innmating • Rustfrie pickupspiler • Integrert innmatarsnegler og rotor • Senkbar knivbru i full pickup breidde • Innmatar i Hardox

KONTAKT OSS FOR EIT GODT TILBOD!

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

12


FØRSESONGTILBUD SPAR 54 000,-

DEI HARDASTE RUNDBALLANE GJER BEST FÔRØKONOMI John Deere C441R kombipresse John Deere sine fastkammerpresser har mange gode eigenskapar, og er konstruert etter krav frå norske kundar. Pressene har ein svært solid konstruksjon med kraftigare lager og rullar enn nokon gong tidlegare. Dette for å kunne produsera dei aller hardaste og beste grasbal­lane på marknaden. I tillegg har den fleire eigenskapar som gjer den til den pressa med størst kapasitet i marknaden. Marknadens beste innmating • Rustfrie pickupspiler • Integrert innmatarsnegler og rotor • Senkbar knivbru i full pickup-breidde • Innmatar i Hardox Knallharde ballar • 18 rullar • Rullar med 12 ribbar • Forsterka rullar og lager • Taklar tørr halm Suverene eigenskapar i bratt terreng • Sikker omlasting av ball i terreng • Val mellom boggi eller singelaksel • 620/45R22,5 eller 750/45R22,5

Servicevenleg • Hydraulisk nedfellbare filmhaldarar • Raskt og enkelt bytte av film • Marknadens enklaste nettbinding med svært god tilgang • Servicelys under deksel, nettbinding og for pakkar • Elektronisk styrt sentralsmøring • Store deksel som svingast opp • Svært kraftige kjeder • 24000 nm bruddstyrke på hovudkjede Høg kapasitet • Svært kort syklustid pga. pakkebordprinsipp • Pakkerarm med 40 omdr/min. • Halv fart automatikk Enkel i bruk • IsoBus klar • 4240 isobusskjerm følger med • Kamera over pakkar er standard

KONTAKT OSS FOR EIT GODT TILBOD!

13


HarvestLab 3000, 4640 display og Starfire 6000 med på kjøpet Verdi 205 500,-

MED FÔRKVALITET I FOKUS John Deere 8000-serien John Deere sin 8000 serie snittarar består av 6 modellar frå 380 hk til 617 hk. Alle modellane kan verta skreddarsydd til akkurat ditt bruk. Det kan leverast utstyr som er tilpassa alle slags grøder og behov. Om du ynskjer marknadens mest eksakte fôranalyse­ verktøy eller store dekkdimensjonar med avansert firehjuls­ trekk har desse maskinane dette utstyret. Pickup: 3m Heavy Duty Pickup med variabel hastigheit på pickuptindar og innmatarsnegle for perfekt materialflyt i alle forhold. Innmatevalsar: 4 stk matevalsar med trippel sikring. Metalldetektor og dobbel steindetektor. Steindetektoren føler både på bevegelse og lyd.

Snitterhovud: I snitterhovudet og saman med innmatinga er det her snittekvalitet og fôrkvaliteten skapast. Takka vera det unike snittehovudet og slipesystemet oppnås det ei svært einsarta og god snitting, utan at materialet «skadast». Materialstraum: John Deere sitt DuraLine slitebelegg er i ein særklasse som dei er aleine om. Det gir ein ekstremt god sliteevne som nå John Deere garanterer for 3000 timar eller 5 år. Komfort: • Premium førarhus med svært god komfort • Enkel tilgang til alle servicepunkt John Deere 8000-serie snittarar • Svært god snittekvalitet • Unike løysingar for innmating • Svært god flyteevne takka store dekkdimensjonar • Lågt drivstoff-forbruk

HARVESTLAB 3000 måler innhaldet i grovfôret og husdyrgjødsla HarvestLab 3000 er eit apparat som med hjelp av nærinfraraude stråler tek 4000 målingar i sekundet av anten grovfôr eller husdyrgjødsel. Den har 3 bruksområde: • På snittaren der den måler avlinga sitt tørrstoff og innhald av m.a. råprotein, sukker og fiber • Som frittståande grovfôranalyse • I forbindelse med spreiing av husdyrgjødsel, der den måler TS% og innhald av næringstoff. Med bruk av Harvestlab 3000 får ein dokumentert kva og kor mykje ein haustar og/eller kva ein tilfører feltet. Slik får ein betre oversikt og står betre rusta til planlegging og dokumentering.

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

14


GJØDSELKAMPANJE Kjøp Kverneland Geospread gjødselspreiar og minst 12 tonn Yara gjødsel av FKRA i haust, få eit årsabonnement på Yara sin Atfarm-teneste (verdi ca kr 2 500,-) utan kostnad. Kverneland Geospread er ein avansert gjødselspreiar med inne­ bygde vektceller. Spreiemengda er hastigheitstyrt. Spreiaren er klargjort for seksjonskontroll og variabel tildeling av gjødsel. Yara Atfarm brukar satelittfoto til å overvaka biomasse­utviklinga gjennom sesongen, laga N-tildelingskart og styringsfiler som kan brukast til variabel tildeling av gjødsel. I tillegg får du eit kurs i bruk av Atfarm i praksis før vekstsesongen 2021.

JOHN DEERE CONNECTED FARM MANAGEMENT Landbruket er i rask endring. Teknologi og digitalisering er i dag viktige faktorar når drifta skal optimaliserast. John Deere har mange løysingar som hjelper til med denne optimaliseringa. MyJohnDeere.com Nettportal der hjelpemidla er samla. Her kan du gratis oppretta eigen brukar slik at du kan nytta mange av dei. OperationCenter Planlegg, dokumenter, analyser og del data med dine sjølvvalde partnarar. Sett opp grenser, kjørespor eller tildelingsfiler i OperationCenter, eksporter dette til kompatibel traktor trådlaust via JDLink, eller via ein USBpenn, så er oppsettet klart når du skal kjøra. OperationCenter finn du på nett eller appen MyOperations. JDLink Traktoren er kobla til internett. Dette gjev nye moglegheiter for deg som eigar/brukar. • Oversikt. På web eller app har du tilgang til driftsdata som f.eks dieselforbruk, timebruk, oversikt over tida traktoren har vore i arbeid, transport og tomgangskøyring og mykje meir frå traktoren din. • Fjernhjelp - Remote Display Access. Mogleggjer skjerm­ deling med utvalde personar som f.eks eigar eller forhandlarpersonell. Til dømes kan ein uerfaren sjåfør raskt få hjelp til å bruka alle skjermfunksjonane i full grad, utan at hjelparen må oppsøka maskinen. Logg deg på via OperationCenter på pc eller mobil, så får du moglegheit til å sjå skjermen slik sjåføren ser den, og rettleiinga går mykje enklare. • Trådlaus dataoverføring til og frå OperationCenter. Med JDLink kan maskinen være online med verkstaden om du ynskjer det • Fjerndiagnostisering. Ved feil kan verkstaden kobla seg opp og lesa av feilmeldingar og førebu ein eventuell reparasjon tidlegare eller kanskje retta feilen via data­ maskina – dermed reduserast tida maskinen er uvirksam.

• Servicepåminning. La dei passa på at servicen vert gjort i rett tid. Enkelt og greitt! • Ekspertvarsel. Feil vert oppdaga før dei inntreff, og stopptida vert minimal. Ei feilmelding John Deere har Expert Alarm-løysing på, genere­rer ein Expert Alarm til den lokale verkstaden. Dei kontaktar deg slik at feilen kan utbetrast.

15


JOHN DEERE 5E-SERIE 5E serien består av modellane 5058E, 5067E og 5075E. Med henholdsvis 60, 68 og 75 hestekrefter. • Kompakt med liten svingradius • Komfortabel. Stort førerhus med god ergonomi og førerkomfort • Kløtsjfritt vendegir • Elektrisk innkobling av firehjulstrekk • 40 km/t

Kampanjepris frå 399 John Deere 5075E

000,-

JOHN DEERE PRESISJONSJORDBRUK John Deere SF6000 satelittmottakar Innebygd terrengkorrigering. SF1 korreksjonssignal (+/- 15 cm pass-to-pass-nøyaktigheit) er GRATIS standard. Høgare nøyaktigheit med SF3 (+/- 3 cm p-t-p, 9 mnd repeterbarheit), eller m-RTK (+/-2,5 cm p-t-p og full repeterbarheit). Ved bortfall av m-RTK-signalet, trer John Deere sin RTK Extend løysing inn og du kan fortsetta å arbeida med full nøyaktigheit i inntil 14 dagar. SF3 og m-RTK er betalingsabonnement.

treng fleire funksjonar, som til dømes autostyring eller seksjonskontroll, kan Gen4 skjermane aktiverast for dette i ettertid.

Skjermar John Deere har eit komplett utval av integrerte og flyttbare skjermar som passar dine behov. Alle Gen4 skjermar har to ting til felles: Nøyaktig same brukarvenlege og intuitive brukargrensesnitt, og full sertifisert ISOBUS AEF-kompatibilitet. Når ynskje om fleire funk­sjonar utviklar seg over tid og du

AutoTrac – autostyring AutoTrac aukar produktiviteten og reduserer innsatskostnadar for drivstoff, gjødsel og kjemikalier – og gir enorm komfort. Sjølv under utfordrande forhold som dårleg sikt (for eksempel om natta, i støv, tåke) eller ulendt terreng: Arbeidsbreidden utnyttast optimalt, glipper og overlapping vert minimert. Så snart du har opplevd fordelane med AutoTrac vil du aldri meir klara deg utan!

Sporfylging Ingen andre kan levera eit så breit spekter innan teknologi for sporfylging som John Deere: Frå heilt manuelt betjent system til heilautomatiske system.

John Deere har fleire løysingar for autostyring. Integrert AutoTrac levert frå fabrikk er tilgjengeleg på dei fleste John Deere-modellane. Universalløysingen ATU300 passar til meir enn 600 ulike maskinar, frå eldre John Deere-modellar til mange av dei nyaste konkurrentane, også maskinar utan førarhus. ATU300 er ein fleksibel løysing og kan enkelt flyttast mellom klargjorde maskinar på ein halv time. John Deere tilbyr mange fleire funksjonar som til dømes seksjonskontroll, reiskapsstyring, vendeteigsautomatikk, kamerastyring og datadeling mellom fleire maskinar på same jordet. Ta kontakt med ein av våre selgarar for meir info.

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

16


JOHN DEERE 6M SERIEN Nyheiter 2021: AutoPowr – trinnlaus girkasse Autotrac Basic - Enkel og rimeleg autostyring 6M serien består av 6 smidige modellar med opp til 166hk, og 4 større modellar med opptil 216 hk (ECE-R120) 6090M til 6140M kan nå leverast med Autopowr trinnlaus girkasse. AutoPowr har 4 mekaniske hastigheiter, noko som gjer den til ein av dei mest effektive trinnlause girkassane på marknaden. Den er heilt trinnlaus frå stilleståande til topp­ hastigheit – så du slepp å bytta gruppe eller gir undervegs.

Nytt for 2021 er Autotrac Basic, ein økonomisk innstegsmodell av autostyring. Med denne kan du ved hjelp av traktoren sin innebygde skjerm og ein SF6000 mottakar setta opp rette linjer traktoren styrer etter. Ynskjer du meir avanserte løysingar kan dette oppnåast med ein John Deere 4240 / 4640 ISOBUS-skjerm.

Dei 4 minste modellane, 6090M – 6120M er bygde på ei kort ramme. I tillegg har dei eit skrånande panser. Saman med kort akselavstand gjer dette traktorane ekstremt smidige og oversiktlege, ein fordel for alle som driv med frontlastararbeid. Det er meir og meir fokus på at ein traktor skal vera godkjent for utstyret den fraktar med seg. Skal traktoren til dømes brukast med strøkasse framme og bak, krev dette at traktoren har ei tillatt totalvekt som innbefattar fulle strøkassar. 6090-6140M har ei tillatt totalvekt på 10450 kg, noko som gjer at nyttelasta er over 4500 kg (avhengig av utstyr). Føraren sin komfort er tatt godt vare på i 6M. God plass, gode løysingar og god lydisolering, samt mogleg­ hei­ten for Autotrac, satellittassistert auto­styring er alle med på å gjera arbeidsdagen behageleg.

TILGJENGELEG MED AUTOPOWR - TRINNLAUS GIRKASSE

17


MARKNADSLEIAREN John Deere 6R serie – laga for effektivitet Det er mange grunnar til å velje ein 6R-traktor: moderne, integrert teknologi, høg kraftutnytting, eksepsjonell sikt i alle retningar, brukarvenleg betening og den nye generasjonen av Command-ARM med moglegheit for køyrespaka CommandPro. Spesifiser traktoren med utstyr som passar deg og ditt behov. Du kan velje mellom 11 modellar frå 135hk til 300hk (ECE-R120)

JOHN DEERE GARANTERAR DER ANDRE LOVAR

Det er ikkje utan grunn at John Deere 6R er den mest selde traktor-serien gjennom fleire år. John Deere er også leiande på utstyr innan presisjonsjordbruk.

Drivstoff utgjer opptil 50% av maskinkostnaden – John Deere arbeidar målretta med å senka forbruket for sitt breie utval av traktorar og maskinar.

Farmsight-tenester som JDLink og OperationCenter gjev deg full oversikt over drifta og med fjernkommunikasjon med verkstaden får du den effektive hjelpa du treng når du har behov for det. Med 6R får du blant anna • Særs stor hydraulikk-kapasitet • CommandView førarhus - førarmiljø som i ein personbil • Hyttefjøring, HCS Plus - som bare må opplevast • GS4 CommandCenter display med touchscreen og eit utal avanserte moglegheiter • 6R kan leverast med marknadens beste integrerte autostyringssystem

Drivstofføkonomi som garantert - eller pengane tilbake*

For nye 6145R-6250R, 7R og 8R, vil John Deere for det fyrste driftsåret refundera differansen mellom faktisk drivstofforbruk under arbeid og transportkøyring og garantert forbruk** Bruker du mindre enn norm­ tallet får du i tillegg til at du har spart drivstoff utbetalt 0,5 ganger differansen mellom faktisk drivstofforbruk og normforbruket*. Ta kontakt med Felleskjøpet for meir informasjon.

*Det krevst ein signert avtale med vilkår, avtalt JDLink tilkobling, og Felleskjøpets SGA-avtale. Garantiprogrammet er kun gyldig i samsvar med dei angitte JDLink data. ** Begrensa til maks 3000 Euro

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

18


NYHEIT

JOHN DEERE 7R OG 8R Med introduksjonen av nye 7R og 8R seriane har veldig gode traktorar blitt enda betre. Her snakkar vi krefter i massevis. 7R serien består nå av 5 modellar frå 280 til 360 hestekrefter (ECE-R120 inkl IPM) og 8R serien består av 5 modellar frå 315 – 445 hestekrefter (ECE-R120 inkl IPM) Under utviklinga har driftsøkonomi, førarkomfort og effektivitet stått i fokus. Både 7R og 8R har fått det same nyutvikla førarhuset. Her er førarmiljøet i høgsetet, både når det gjeld komfort, ergonomi, assistentsystem, utsyn og arbeidsbelysning. Alt ligg til rette for effektive og mange timar i traktoren. Låg vekt, stor kraft: Det er responsiv akselerasjon og eksepsjonell smidigheit. Når du må frakta mykje, gjera det ofte og ynskjer å gjera det raskare. Då er det ikkje noko betre val enn 7R. 8R-serien er konstruert for å utmerke seg i tungt arbeid på felt og vei – og gi full produktivitet og overlegen komfort, uansett forhold.

Les meir på norsk om alle traktorane og anna utstyr frå John Deere på www.deere.no

19


Ta kontakt for ein god handel!

Ingvald Rygg

Salskonsulent traktor/reiskap Kvinnherad, Etne og Vindafjord

Salsleiar traktor/reiskap Sunnhordland og Rogaland Inneselger avd. Klepp og avd. Haugesund

414 65 967

roar.gundegjerde@fkra.no

991 68 435

ingvald.rygg@fkra.no

Magnus Lunde Bakka

Ernst Netland

Salskonsulent traktor/reiskap Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand

Salskonsulent traktor/reiskap Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Farsund, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Hægebostad

918 32 402

magnus.lundebakka@fkra.no

908 97 722

ernst.netland@fkra.no

Christian Hovda

Jon Homme Paulsen

Salskonsulent traktor/reiskap Bømlo, Fitjar, Stord, Sveio, Utsira, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Rennesøy og Finnøy

Salskonsulent traktor/reiskap Bykle, Valle, Bygland, Evje, Iveland, Åseral, Vennesla, Søgne og Sogndalen

954 71 143

christian.hovda@fkra.no

476 80 442

jonhomme.paulsen@fkra.no

Bjarne Aske

Tommy Landås

Salskonsulent traktor/reiskap Sandnes, Sola, Stavanger, Kvitsøy og Randaberg. VAPI Sør-Rogaland

Salskonsulent traktor/reiskap Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårdshei, Arendal, Froland, Åmli, Lillesand, Kristiansand og Birkenes

928 39 444

bjarne.aske@fkra.no

907 23 564

tommy.landas@fkra.no

Trond Maudal

Stig Nordbø

Salskonsulent traktor/reiskap Time, Klepp, Gjesdal og Bjerkreim

Salskonsulent anlegg, park, industri/idrett Agder

971 90 376

trond.maudal@fkra.no

468 96 060

stig.nordbo@fkra.no

Lars Håland

Inge Liene

Salskonsulent traktor/reiskap Eigersund, Hå, Lund og Sokndal

Inneseljar FK-senteret Kristiansand

900 60 062

lars.haland@fkra.no

Kyrre Skrettingland Salskonsulent traktor/reiskap Inneselger avd. Klepp hovedansvar brukt 909 40 250

kyrre.skrettingland@fkra.no

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 12.12.2020. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil. *Leasingtilbod er rente per 14.10.2020 og avtaleperiode på 7 år.

951 55 527

inge.liene@fkra.no

Framsidefoto: Väderstad Grafisk: Bondevennen SA Trykk: Kai Hansen AS

Roar Gundegjerde

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Førsesongsalg - langsiktig planlegging lønner seg!  

Under førsesongsalget kan du som kunde nå gjøre gode kjøp av maskiner du ønsker levert før neste sesong starter. Se vårt utvalg av produkter...

Førsesongsalg - langsiktig planlegging lønner seg!  

Under førsesongsalget kan du som kunde nå gjøre gode kjøp av maskiner du ønsker levert før neste sesong starter. Se vårt utvalg av produkter...

Profile for fkra