Page 1

Førsesongsal Kampanjeperioden gjeld t.o.m. 15.12.2021

Spar 95 000,-

Spar 56 000,-

Side 5

Side 14

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Langsiktig planlegging løner seg Under førsesongsalet kan du som kunde nå gjera gode kjøp av maskinar du ynskjer levert før neste sesong startar. Grunnen til dei gode prisane under førsesongsalet er at når me bestiller maskinane frå våre leverandørar tidleg, har dei moglegheit til å planleggje produksjonen slik at den blir mest mogleg effektiv. Leverandørane gjev oss då reduserte prisar på produkt bestilt under førsesongsalet, noko som vi igjen fører tilbake til deg som kunde - i form av endå lågare prisar!

Bladet du nå les, viser eit utval av produkta vi har før­­se­song­sal på. Om produktet du er interessert i, ikkje er med i dette bladet, fortvil ikkje, ta kontakt med ein av våre seljarar så finn dykk rett pris på rett produkt. Namn og telefonnummer til seljarane finn du på siste side.

Väderstad Carrier skålkultivator

Väderstad Carrier XL skålkultivator

Effektiv 3-punkt- eller slepemontert skålharv for grunn­ bearbeiding av pløgsle, rett i stubb eller på Glyfosatsprøyta eng. Solid konstruksjon med lang levetid.

Solid og effektiv slept skålharv med transporthjul. For arbeidsdjupne ned til 18 cm.

• 3 m, 3,5 m og 4 m arbeidsbreidde

• Ø51 eller Ø61 cm koniske TrueCut eller Ø51 cm CrossCutter skåler

• Slepemodellen kan leverast med Crossboard sloddeplanke • Ø 45 eller 47 cm TrueCut eller CrossCutter skåler

• Arbeidsbreidder frå 4,25 meter, transportbreidde 2,85 m

• Fire ulike etterpakkarar å velje mellom

• MultiSet gjer at angrepsvinkelen på skålene kan endrast mellom 11 og 17 grader

• Kan leverast med BioDrill såkasse

• Kan leverast med BioDrill såkasse

Kampanjepris frå 145 3 meter Cagerunner

Dei originale V-55 merka skålene frå Väderstad har livstidsgaranti for fabrikasjonsfeil.

2

500,-

TrueCut koniske skåler. God jord­ bearbeiding og lang levetid.

Kampanjepris frå 477 Carrier XL 4,25 meter Dobbel SoilRunner

900,-

CrossCutterskåler for ultragrunn bearbeiding (2-3cm) i høg hastigheit.

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


LEASING

1 843,- pr. mnd. NZM500

Väderstad NZ Mounted såbedsharv NZM er ei 3-punktsmontert såbedsharv. Takka vera sitt geniale oppheng, oppfører harva seg som ei slept harv under arbeid. Forskjøven plassering av bærehjula gir god stabilitet og jamn arbeidsdjupne.

Kampanjepris frå 139 NZM 500

900,-

• Arbeidsbreidde 5 og 6 meter • Draget gjer at harva er veldig stabil under arbeid • Hydraulisk sloddeplank • 2,2 meter transportbreidde • Stort utval av harvspissar

Väderstad NZ Aggressive såbedsharv Profesjonell slepeharv med solid ramme og ekstra stor vridningsstabilitet. • Arbeidsbreidder på 5 - 10 meter • HD hydraulisk sloddeplanke med stabilisatorstag • Hydraulisk djubdejustering med minne • Stor gjennomstrøyming, god plass mellom tindane • Hjulplasseringa gir ei stabil harv som arbeider godt og er lett å dra.

Kampanjepris frå 239 NZA 500ST

000,3


Rapid 30 år! 1150 stk seld i Norge.

Väderstad Rapid såmaskin Kombisåmaskin med fantastisk presisjon. Takka vera sitt mangfald av forreiskap og såsystem er Rapid den optimale såmaskinen, uansett dyrkingsteknikk. • Stort utval av forreiskap • Kan utstyrast med Biodrill grasfrøsåmaskin • Väderstad E-kontroll

Kontakt oss for eit godt tilbod!

• Trådlaus kommunikasjon gjev enkel betening

Forbetra HD og Crosskillring

Väderstad Rollex og Rexius Solide og driftssikre tromlar der valet av ringtype avgjer arbeidsoppgåvene. • Arbeidsbreidder frå 4,5 til 12,3 meter • For vanleg tromling; Cambridge eller Cambridge HD (Rexius) ringar. 5 ÅRS GARANTI på HD-ringane • Kan leverast med BioDrill såmaskin 4

• For jordarbeiding; Crosskill-ringar i kombinasjon med Crossboard sloddeplank.

Kampanjepris frå 112 Rollex 450 Cambridge

000,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


LEASING

6 391,- pr. mnd. 4 meter

Kivi-Pekka Steinhentar Pel-tuote Oy er ein finsk produsent som lagar maskinar til ekstreme forhold. Kivi-Pekka er solide steinhentarar med lang levetid. Maskinen vert levert med arbeidsbreiddene 4, 5, 6 eller 7 m. Med store sold og brei innmating har maskinane stor kapasitet. Maskinane kan plukka stein opp mot 50 cm med ekstrautstyret Flex Drum. Maskinane er drivne mekanisk via traktorens kraft­uttak. Dei har eit lågt kraftbehov, frå 70 hk (4 meter). Kivi-Pekka - steinhentaren for både bonden og entreprenøren!

Kampanjepris frå 485 4 meter

000,-

Lagerkampanje Kivi-Pekka 5 meter

Nå 589

000,-

Følgande utstyr utover standard: • Flextrommel • Ekstra sterke tindar • Hjul 700/50R26,5 • Verktøykasse • Djubdeskala

Spar

95 000,Kampanjeperiode t.o.m. 15.12.21

Begrensa antall til denne prisen

5


Duun elektrisk stangpumpe Elektrisk versjon av SP200. Driftssikker og effektiv pumpe. • Pumpa bygger på SP200 mekanisk driven stangpumpe • Pumpa blir levert med godkjent styreskap med frekvensomformar • Motor 18,5 kW, tilgjengeleg i 230V og 400V versjonar • Lengder 3 – 5 meter

Kampanjepris frå 108 (grunnmodell utan feste)

500,-

Duun SP200 gjødselpumpe Duun SP200 gjødselpumpe er berekna for små og mellomstore gjødsellager med djupne opptil 4,2 meter. • Kan leverast som kombipumpe eller stangpumpe • Energieffektiv – skånsom mot traktoren • Effektbehov 45 hk/35 kW pto • Lastekapasitet 5000 l/min • Rørekapasitet 9000 l/min • Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning • Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 61 (SP200 stangpumpe)

800,-

Duun SP400 gjødselpumpe Duun SP400 gjødselpumpe er ei kraftig høgkvalitets gjødselpumpe for deg med behov for høg kapasitet. • Kan leverast i modellane kombipumpe eller stangpumpe • 3 ulike utstyrsnivå, manuell, hydraulisk- eller fjernbetjent • Energieffektiv – skånsom mot traktoren • Effektbehov 85 hk • Lastekapasitet 10000 l/min (Ø6’’ 7000l/min) • Rørekapasitet 20000 l/min (Ø6’’ 16000l/min) • Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning • Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 71 (SP400 stangpumpe)

6

700,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Duun Propellomrørar PO50/70 MK2 Duun Propellomrørar er ein høgeffektiv gjødselmiksar som vert levert i 5 eller 7 meter lengde. Optimale propellblad gjev stor rekkevidde og kapasitet. I kombinasjon med propelltårn kan gjødselmiksaren hevast over høge hindringar. For ekstra fleksibilitet kan gjødsel­miksaren utstyrast med mellomstykket PA20.

Kampanjepris frå 25 (PO50 ekskl. pto-aksel)

400,-

Duun Propelltårn PT280 Propelltårn med moglegheit for høgderegulering og å svinga propellomrøraren i forhold til traktoren. PT280 har drivlinje beståande av vinkelgir og akslingar og kan dermed overføra meir kraft til miksaren enn forgjengaren kunne. Hydraulisk høgderegulering og sving er ekstrautstyr. Propelltårnet må kombinerast med PO50 eller PO70.

Kampanjepris frå 54

300,-

Duun veggmontert Propellomrørar VPO20 Propellomrørar for fastmontering i vegg. Kan monterast med opptil 22,5˚ vinkel i forhold til vegg. Brukar same propell som PO50/70.

Kampanjepris frå

29 800,-

(VPO20 ekskl. pto-aksel)

7


LEASING

1 141,- pr. mnd. 3 meter

Einböck Pneumaticstar Grasfrøsåmaskin Luftdreven såeining påmontert ei langfingerharv. Du får ein perfekt og effektiv maskin til fornying og vedlikehald av eng, beite og til såing i pløgd mark.

Kampanjepris 86 3 meter

600,-

• Luftar, sår og nedmolder i same operasjon • Nøyaktig fordeling av såfrø uavhengig av terrenget • Arbeidsbreidder frå 3 til 12 m

HMR Voss Slangespreiaranlegg Slangespreiaranlegg er med si låge vekt eit godt alternativ for deg som er opptatt av å minimera køyreskadar på jorda.

Eit HMV slangespreiaranlegg består av ei Doda sentrifugalpumpe, slange i ynskja lengde og ein spreiar. Spreiaren kan vera ein fanespreiar eller ein HMV stripespreiar som plasserer gjødsla nede på bakken.

8

I tillegg innbefattar eit slangeanlegg ein eller fleire slangetromlar for transport og lagring av slangen.

Nyheit

GM750 og GM900 stripespreiarar; låg vekt, oversikteleg og eit godt spreieresultat.

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Fliegl Gjødselvogner Fliegl har eit stort sortiment av gjødselvogner i alle utstyrsnivå og storleikar. • Vakuumvogner frå 3-30 m3. • Stålvogner med høgtrykkspumpe frå 5-25 m3. • Glassfibervogner med høgtrykkspumpe frå 6-18,5 m3. • Spreiebommar frå 6 til 21 meter. • Fastgjødselvogner frå 6-19 m3. Modellar med botnbelte og modellar med avskyvar.

Kontakt oss for eit godt tilbod!

9


Skurtreskarar frå Sampo og John Deere – for liten og stor Nytt av året er at Felleskjøpet har overtatt salet av Sampo skurtreskarar. Med dette kan me nå tilby skurtreskarar i alle størrelsar med Sampo frå 3,1 meter skjærebord og opp til dei største John Deere skurtreskarane med over 12 meter skjærebord.

10

Kontakt oss for eit godt tilbod!

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


LEASING

3 240,- pr. mnd. ASW110

Fliegl ASW Avskyvervogn • Tømming skjer ved at innhaldet i vogna vert pressa bakover av frontveggen. Denne funksjonen kan også brukast for komprimering av gras under lessing. Kveltringsfaren ved tømming er då minimal sidan tyngdepunktet er lågt.

• Galvanisert understell og kasse • Hjuloppheng med fjøring • Volum frå 18 til 55 m3

Kampanjepris frå 245 ASW110

900,-

TMK volumhengar • Galvanisert understell, pulverlakkert kasse • Hjul med fjøring • 1,75 meter karmar med mulighet for påbygg • Konisk kasse for lettare tømming • Størrelsar frå 17 - 40 m3

11


Med John Deere på lag inn i framtida John Deere Connected Farm Management Landbruket er i rask endring. Teknologi og digitalisering er i dag viktige faktorar når drifta skal optimaliserast. John Deere har mange løysingar som hjelper til med denne optimaliseringa. MyJohnDeere.com Nettportal der hjelpemidla er samla. Her kan du gratis oppretta eigen brukar slik at du kan nytta mange av dei. OperationCenter Planlegg, dokumenter, analyser og del data med dine sjølvvalde partnarar. Sett opp grenser, køyrespor eller tildelingsfiler i OperationCenter, eksporter dette til kompatibel traktor trådlaust via JDLink, eller via ein USBpenn, så er oppsettet klart når du skal køyra. OperationCenter finn du på nett eller appen MyOperations.

JDLink

• Trådlaus dataoverføring til og frå OperationCenter. Med JDLink kan maskinen vera online med verkstaden om du ynskjer det.

• Oversikt. På web eller app har du tilgang til driftsdata som f.eks dieselforbruk, timebruk, oversikt over tida traktoren har vore i arbeid, transport og tomgangskøyring og mykje meir frå traktoren din.

• Fjerndiagnostisering Ved feil kan verkstaden kobla seg opp og lesa av feilmeldingar og førebu ein eventuell reparasjon tidlegare eller kanskje retta feilen via data­maskina – dermed reduserast tida maskinen er uvirksam.

Traktoren er kobla til internett. Dette gjev nye moglegheiter for deg som eigar/brukar.

• Fjernhjelp - Remote Display Access. Mogleggjer skjerm­ deling med utvalde personar som f.eks eigar eller forhandlarpersonell. Til dømes kan ein uerfaren sjåfør raskt få hjelp til å bruka alle skjermfunksjonane i full grad, utan at hjelparen må oppsøka maskinen. Logg deg på via OperationCenter på pc eller mobil, så får du moglegheit til å sjå skjermen slik sjåføren ser den, og rettleiinga går mykje enklare.

• Servicepåminning La dei passa på at servicen vert gjort i rett tid. Enkelt og greitt! • Ekspertvarsel Feil vert oppdaga før dei inntreff, og stopptida vert minimal. Ei feilmelding John Deere har Expert Alarm-løysing på, genere­rer ein Expert Alarm til den lokale verkstaden. Dei kontaktar deg slik at feilen kan utbetrast.

John Deere SF6000 satelittmottakar Innebygd terrengkorrigering. SF1 korreksjonssignal (+/- 15 cm pass-to-pass-nøyaktigheit) er GRATIS standard. Høgare nøyaktigheit og repeterbarheit kan oppnåast med korreksjons­ signala SF3 eller RTK (betalings­ abonnement).

AutoTrac – autostyring AutoTrac aukar produktiviteten og reduserer innsatskostnadar for drivstoff, gjødsel og kjemikaliar – og gir enorm komfort.

Skjermar John Deere har eit komplett utval av integrerte og flyttbare skjermar som passar dine behov. Alle Gen4 skjermar har to ting til felles: Nøyaktig same brukarvenlege og intuitive brukargrensesnitt, og full sertifisert ISOBUS AEF-kompatibilitet.

Integrert AutoTrac levert frå fabrikk er tilgjengeleg på dei fleste John Deere-modellane.

Når behovet for fleire funksjonar melder seg, til dømes seksjonskontroll, kan Gen4 skjermane aktiverast for dette i ettertid. Sporfylging Ingen andre kan levera eit så breitt spekter innan teknologi for sporfylging som John Deere: Frå heilt manuelt betjent system til heilautomatiske system.

12

Sjølv under utfordrande forhold som dårleg sikt (for eksempel om natta, i støv, tåke) eller ulendt terreng: Arbeidsbreidden utnyttast optimalt, glipper og overlapping vert minimert. Så snart du har opplevd fordelane med AutoTrac vil du aldri meir klara deg utan! John Deere har fleire løysingar for autostyring.

Universalløysinga ATU300 passar til meir enn 600 ulike maskinar, også maskinar utan førarhus. ATU300 er ein fleksibel løysing og kan enkelt flyttast mellom klargjorde maskinar på ein halv time. John Deere tilbyr mange fleire funksjonar som til dømes seksjonskontroll, reiskapsstyring, vendeteigsautomatikk, kamera­styring og datadeling mellom fleire maskinar på same jordet. Ta kontakt med ein av våre selgarar for meir info.

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Utstyrspakke for gras: • Dobbel drivline til pickup • DuraLine Premium • DuraLine motstål • Steindetektor med hyd.dempar • Ensileringstank og pumpe

Oppnå auka fôrkvalitet med John Deere HarvestLab

Spar 101 300,-

Spar 41 400,-

Kampanjeperiode t.o.m. 15.12.21

Kampanjeperiode t.o.m. 15.12.21

Garanti DuraLine slite­belegg

John Deere 8000-serien

3000 motortimar eller 5 år

Én HarvestLab-sensor – tre bruksområde: • Avlingsregistrering med måling og avlesing av innhaldet i graset; deriblant tørrstoff, som automatisk justerer snittelengda på graset.

• Trådlaus dataoverføring inn til din eigen MyJohnDeere side med mange fine løysingar for analyse av avling, og moglegheit for å laga variable tildelingsfiler. • Kan også brukast som gjødselsensor for optimal spreiing av husdyrgjødsel der den måler NPK innhaldet og gjev ynskja mengde. Fordelar med 8000-serien • Driftssikre • Låge driftskostnadar • Høg snittekvalitet • Stor kapasitet • Suveren komfort

8000-serien Maks. effekt

380-625 hk

Antall knivar

40-64 stk.

Diameter snittarhovud

668 mm

Bredde snittarhovud

680 mm

Dekk dimensjon Metalldetektor Lasteautomatikk HarvestLab

IF 900/60R-42 VF 620/75R-30 Standard Tilleggsutstyr Med på kjøpet

Mengdemåling

Tilleggsutstyr

Duraline slitebelegg

Tilleggsutstyr

Integrert tilsettingsutstyr

Tilleggsutstyr

Steindetektor

Tilleggsutstyr

Automatisk mot­stålinnstilling Knivsliping

Ja Hydraulisk 13


Hardast rundball gjev best fôrøkonomi

GS 4240 DISPLAY PÅ KJØPET! Verdi 24 400,-

Førsesongtilbod:

Spar 56 000,Kampanjeperiode t.o.m. 15.12.21

Nyheit!

John Deere C441R kombipresse

Kan nå også leverast med breiplast

John Deere sine fastkammerpresser har mange gode eigenskapar, og er konstruert etter krav frå norske kundar. Dei har ein svært solid konstruksjon med kraftigare lager og rullar enn nokon gong tidlegare. Dette for å kunna produsere dei aller hardaste og beste grasballane på marknaden. I tillegg har dei fleire eigenskapar som gjer dei til den pressa med størst kapasitet på marknaden.

C441R Ballediameter Breidde pickup

2,2 m

Antall knivar

25

Ballekammer

1,21 m breitt kammer med 18 rullar

Fordelar med C441R • Singel eller boggi aksel 750/45R-22,5 eller 620/40R22,5

1,25-1,35 m

• 25 knivar med svært god innmating og senkbar knivbru i full breidde • Svært enkel innlegging av plast og nett

Kraftbehov

Fra 150 hk

• Hydraulisk nedfellbare filmmagasin 14

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


John Deere F441R rundballepresse F441R er ei rundballepresse som er lett­ køyrd og lagar svært harde ballar med god kutting. Kammeret med 18 ag­gr­ e­s­sive rullar sørger for god rotasjon av ballen også i svært tørre forhold.

Førsesongtilbod:

Spar 37 200,Kampanjeperiode t.o.m. 15.12.21

Fordelar med F441R • Innmating med høg kapasitet. Inn­ matarrotor i full breidde med Hardox. • Senkbar knivbru i full breidde, også under skruer. Med parallell bevegelse for optimal frigjering. • Heavy Duty 55 mm kulelager med sentral-smøring. • Frigjering ved blokkering.

F441R Ballediameter

1,25-1,35 m

Breidde pickup

2,2 m

Antall knivar

13 eller 25

Ballekammer

1,21 m breitt kammer med 18 ruller

Kraftbehov

GS 4240 DISPLAY PÅ KJØPET! Verdi 24 400,-

Fra 100 hk

John Deere 5E-serien 5E serien består av modellane 5058E, 5067E og 5075E. Med henholdsvis 60, 68 og 75 hestekrefter. • Kompakt med liten svingradius • Komfortabel. Stort førarhus med god ergonomi

og førarkomfort

• Kløtsjfritt vendegir • Elektrisk innkobling av firehjulstrekk • 40 km/t

Kampanjepris frå

360 000,5058E (begrensa antal)

15


John Deere 5115M

Kompakt og sterk traktor Fordelar med 5115M • Robust og kompakt med kløtsjfritt vendegir • Ein driftssikker traktor veleigna for ei rekkje ulike bruksområde Kløtsjknapp i girspak Sparer unødig bruk av fotpedal

Enkel og oversikteleg betening Får arbeidet gjort, utan avansert teknologi

Skrått panser, gjev god sikt framover Perfekt for arbeid med frontlastar

KAMPANJEPRIS 619 000,-

Kort og kompakt traktor Akselavstand på 2,3 m gjev liten svingradius

Begrensa antal

Spesifikasjonar • 120 hk maks effekt

• Passasjersete

• 94 l/min hydraulikkpumpe

• 600/65R34 bakdekk

• 3 hydraulikkuttak bak

• 480/65R24 framdekk

• HI LO Hurtiggir

• Elektrisk betening av 3-punkt

• Kløtsjknapp på girspak • Aircondition • Luftavfjæra sete 16

• Utvendig betening av 3-punkt og PTO

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


John Deere 6100M Select

Den perfekte lastar­traktoren – kompakt design og kort akselavstand

Spesifikasjonar • 125 hk maks effekt • PowrQuad Plus • 114 L/min. hydraulikkpumpe • El.betjent lastarspak, m/vendegirsfunksjon • Utskyvbar trekkrok • 10 stk. arbeidslys, 360 graders dekning • 600/65R34 bakdekk • 480/65R24 framdekk

KAMPANJEPRIS 727 000,Begrensa antal

17


John Deere 6R serie – laga for effektivitet Det er mange grunnar til å velje ein 6R-traktor: moderne, integrert teknologi, høg kraftutnytting, eksepsjonell sikt i alle retningar, brukarvenleg betening og den nye generasjonen av Command-ARM med moglegheit for køyrespaka CommandPro. Spesifiser traktoren med utstyr som passar deg og ditt behov. Du kan velje mellom 11 modellar frå 135hk til 300hk (ECE-R120) Det er ikkje utan grunn at John Deere 6R er den mest selde traktor-serien gjennom fleire år. John Deere er også leiande på utstyr innan presisjonsjordbruk. Farmsight-tenester som JDLink og OperationCenter gjev deg full oversikt over drifta og med fjernkommunikasjon med verkstaden får du den effektive hjelpa du treng når du har behov for det.

18

Med 6R får du blant anna • Særs stor hydraulikk-kapasitet • CommandView førarhus - førarmiljø som i ein personbil • Hyttefjøring, HCS Plus - som bare må opplevast • GS4 CommandCenter display med touchscreen og eit utal avanserte moglegheiter • 6R kan leverast med marknadens beste integrerte autostyringssystem

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


John Deere 7R og 8R Med introduksjonen av nye 7R og 8R seriane har veldig gode traktorar blitt enda betre. Her snakkar vi krefter i massevis. 7R serien består nå av 5 modellar frå 297 til 385 hestekrefter (ECE-R120 inkl IPM) og 8R serien kan leverast med hjul eller belter, totalt 13 ulike modellar frå 308 443 hestekrefter (ECE-R120 inkl IPM) Under utviklinga har driftsøkonomi, førarkomfort og effektivitet stått i fokus. Både 7R og 8R har fått det same nyutvikla førarhuset. Her er førarmiljøet i høgsetet, både når det gjeld komfort, ergonomi, assistentsystem, utsyn og arbeidsbelysning. Alt ligg til rette for effektive og mange timar i traktoren. Låg vekt, stor kraft: Det er responsiv akselerasjon og eksepsjonell smidigheit. Når du må frakta mykje, gjera det ofte og ynskjer å gjera det raskare. Då er det ikkje noko betre val enn 7R. 8R-serien er konstruert for å utmerke seg i tungt arbeid på felt og vei – og gi full produktivitet og overlegen komfort, uansett forhold.

19


KVERNELAND PLANLEGG 2022! Førsesongbladet for Kvernelandsreiskap kan du lesa på FKRA.no eller scanna QR-koden. Du kan også få papirutgåva på våre maskinsenter eller kontakt ein av seljarane.

Ta kontakt for ein god handel! Ingvald Rygg

Salskonsulent traktor/reiskap Kvinnherad, Etne og Vindafjord

Salsleiar traktor/reiskap Sunnhordland og Rogaland Inneseljar avd. Klepp og avd. Haugesund

414 65 967

roar.gundegjerde@fkra.no

991 68 435

ingvald.rygg@fkra.no

Magnus Lunde Bakka

Ernst Netland

Salskonsulent traktor/reiskap Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand

Salskonsulent traktor/reiskap Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Farsund, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Hægebostad

918 32 402

magnus.lundebakka@fkra.no

908 97 722

ernst.netland@fkra.no

Christian Hovda

Jon Homme Paulsen

Salskonsulent traktor/reiskap Bømlo, Fitjar, Stord, Sveio, Utsira, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Rennesøy og Finnøy

Salskonsulent traktor/reiskap Bykle, Valle, Bygland, Evje, Iveland, Åseral, Vennesla, Søgne og Sogndalen

954 71 143

christian.hovda@fkra.no

476 80 442

jonhomme.paulsen@fkra.no

Bjarne Aske

Tommy Landås

Salskonsulent traktor/reiskap Sandnes, Sola, Stavanger, Kvitsøy og Randaberg. VAPI Sør-Rogaland

Salskonsulent traktor/reiskap Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårdshei, Arendal, Froland, Åmli, Lillesand, Kristiansand og Birkenes

928 39 444

bjarne.aske@fkra.no

907 23 564

tommy.landas@fkra.no

Trond Maudal

Stig Nordbø

Salskonsulent traktor/reiskap Time, Klepp, Gjesdal og Bjerkreim

Salskonsulent anlegg, park, industri/idrett Agder

971 90 376

trond.maudal@fkra.no

468 96 060

stig.nordbo@fkra.no

Lars Håland

Inge Liene

Salskonsulent traktor/reiskap Eigersund, Hå, Lund og Sokndal

Inneseljar FK-senteret Kristiansand

900 60 062

lars.haland@fkra.no

Kyrre Skrettingland Salskonsulent traktor/reiskap Inneseljar avd. Klepp hovudansvar brukt 909 40 250

kyrre.skrettingland@fkra.no

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 15.12.2021. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil. *Leasingtilbod er rente per 11.10.2021 og avtaleperiode på 7 år.

951 55 527

inge.liene@fkra.no

Grafisk: Bondevennen SA Trykk: Kai Hansen AS

Roar Gundegjerde

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Førsesongsal  

Langsiktig planlegging løner seg. Under førsesongsalet kan du gjera gode kjøp av maskinar du ynskjer levert før neste sesong startar. Tilbod...

Førsesongsal  

Langsiktig planlegging løner seg. Under førsesongsalet kan du gjera gode kjøp av maskinar du ynskjer levert før neste sesong startar. Tilbod...

Profile for fkra

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded