Page 1

Førsesongsal Kampanjeperioden gjeld t.o.m. 14.12.2019

Alle prisar ekskl. mva., frĂĽkt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frĂĽ standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Langsiktig planlegging lønar seg Under førsesongsalet kan du som kunde nå gjera gode kjøp av maskinar du ynskjer levert før neste sesong startar. Grunnen til dei gode prisane under førsesongsalet er at når me bestiller maskinane frå våre leverandørar tidleg, har dei moglegheit til å planleggje produksjonen slik at den blir mest mogleg effektiv. Leverandørane gjev oss då reduserte prisar på produkt bestilt under førsesongsalet, noko som vi igjen førar tilbake til deg som kunde - i form av endå lågare prisar!

Bladet du nå les, viser eit utval av produkta vi har førse­songsal på. Om produktet du er interessert i, ikkje er med i dette bladet, fortvil ikkje, ta kontakt med ein av våre seljarar så finn dykk rett pris på rett produkt. Namn og telefonnummer til seljarane finn du på siste side.

Väderstad NZM såbedsharv

Väderstad NZA såbedsharv

3 punktmontert harv med store hjul og unikt drag.

Profesjonell slepeharver med solid ramme og ekstra stor vridningsstabilitet.

• Arbeidsbreidde 5 meter • Draget gjer at harva er veldig stabil under arbeid • Hydraulisk sloddeplank

Kampanjepris frå 93 NZM 500

900,-

• Arbeidsbreidder på 5 - 10 meter • HD hydraulisk sloddeplanke med stabilisatorstag • Hydraulisk djubdejustering med minne

Kampanjepris frå 184

500,-

NZA 500ST

LEASING

1 290,- pr. mnd. NZM500

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

2


Väderstad Carrier

Väderstad Carrier XL

• 3-punkt maskin, nokre modellar kan utstyrast med slepedrag • Slepemodell kan påmonterast Crossboard sloddeplanke • Kan leverast med Ø45 / Ø47 skåler eller nyheten Crosscutter • Fleire ulike etterpakkarar å velje mellom

Solid og effektiv slept skålharv med transporthjul.

Kampanjepris frå 121

300,-

3 meter Cagerunner

Väderstad Rapid såmaskin Kombisåmaskin med fantastisk presisjon. • • • •

Stort utval av forredskap Kan utstyrast med Biodrill grasfrøsåmaskin Väderstad E-kontroll Trådlaus kommunikasjon gjev enkel betening

• • • •

Arbeidsbreidder frå 4,25 m Transportbreidde 2,85 m Ø51 eller Ø61 cm koniske skåler Fleire ulike etterpakkarar å velje mellom

Kampanjepris frå 399

000,-

Carrier XL 4,25 meter Dobbel SoilRunner

Besøk på sta oss B-200 nd Agrov på isjon

Kontakt oss for eit godt tilbod! 3


Väderstad Rollex og Rexius Solide og driftssikre tromlar der valet av ringtype avgjer arbeidsoppgåvene. • Arbeidsbreidder frå 4,5 til 12,3 meter • For vanleg tromling; Cambridge eller Cambridge HD (Rexius) ringar • Kan leverast med BioDrill såmaskin

• For jordarbeiding; Crosskill-ringar i kombinasjon med Crossboard sloddeplank

Kampanjepris frå 87 Rollex 450 Cambridge

200,-

LEASING

1014,- pr. mnd. 3 METER

Einböck Pneumaticstar Grasfrøsåmaskin Luftdreven såeinhet påmontert ei langfingerharv. Du får ein perfekt og effektiv maskin til fornying og vedlikehald av eng, beiter og til såing i pløyd mark. • Luftar, sår og nedmolder i same operasjon • Nøyaktig fordeling av såfrø uavhengig av terrenget • Arbeidsbreidder frå 3 til 12 m

Kampanjepris frå 73 3 meter

800,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

4


LEASING

4 962,- pr. mnd. 4 METER

Kivi-Pekka Steinhentar Pel-tuote Oy er ny leverandør dette året, og er ein finsk produsent som lagar maskinar til ekstreme forhold. Kivi-Pekka er solide steinhenterar med lang levetid. Maskinen vert levert med arbeidsbreiddene 4, 5, 6 eller 7 m. Med store sold og brei innmating har maskinane stor kapasitet. Maskinane kan plukka stein opp mot 50 cm med ekstrautstyret Flex Drum. Maskinane er drivne mekanisk via traktorens kraftuttak. Dei har eit lågt kraftbehov, frå 70 hk (4 meter). Kivi-Pekka - steinhentaren for både bonden og entreprenøren!

Kampanjepris frå 357

000,-

4 meter

Besøk på sta oss B-200 nd Agrov på isjon

5


Duun elektrisk stangpumpe Nytt av året er den elektrisk drivne stangpumpa. Pumpa bygger på SP200 mekanisk driven stangpumpe. Dette er ein effektiv og driftssikker modell som har vore mange år på marknaden. Pumpa blir levert med godkjent styre­­skap med frekvens­omformar. Motoren er 18,5 kW

NYH ET

Kampanjepris frå 105 (grunnmodell utan fester)

000,-

Duun SP200 gjødselpumpe Duun SP200 gjødselpumpe er berekna for små og mellomstore gjødsellager med djupne opptil 4,2 meter. • • • • • •

Kan leverast som kombipumpe eller stangpumpe Energieffektiv – skånsom mot traktoren Effektbehov 45 hk/35 kW pto Lastekapasitet 5000 l/min Rørekapasitet 9000 l/min Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning • Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 63 (SP200 stangpumpe)

400,-

Duun SP400 gjødselpumpe Duun SP400 gjødselpumpe er ei kraftig høgkvalitets gjødselpumpe for deg med behov for høg kapasitet. • • • • • • •

Kan leverast i modellane kombipumpe eller stangpumpe 3 ulike utstyrsnivå, manuell, hydraulisk- eller fjernbetjent Energieffektiv – skånsom mot traktoren Effektbehov 85 hk Lastekapasitet 10000 l/min (Ø6’’ 7000l/min) Rørekapasitet 20000 l/min (Ø6’’ 16000l/min) Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning • Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 72

(SP400 stangpumpe)

200,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

6


Duun Propellomrørar PO50/70 Duun Propellomrørar er ein høgeffektiv gjødselmiksar som vert levert i 5 eller 7 meter lengde. Optimale propellblad gjev stor rekkevidde og kapasitet. I kombinasjon med propelltårn kan gjødselmiksaren hevast over høge hindringar. For ekstra fleksibilitet kan gjødsel­ miksaren utstyrast med mellomstykket PA20.

Kampanjepris frå 23

990,-

(PO50 ekskl. pto-aksel)

Duun veggmontert Propellomrørar VPO20 Propellomrørar for fastmontering i vegg. Kan monterast med opptil 22,5˚ vinkel i forhold til vegg. Brukar same propell som PO50/70.

Kampanjepris frå 29 (VPO20 ekskl. pto-aksel)

250,-

HMR Voss Slangespreiaranlegg Slangespreiaranlegg er med si låge vekt eit godt alternativ for deg som er opptatt av å minimera køyreskadar på jorda. Eit HMV slangespreiaranlegg består av ei Doda sentrifugalpumpe, slange i ynskja lengde og ein spreiar. Spreiaren kan vera ein fanespreiar eller ein HMV stripespreiar som plasserer gjødsla nede på bakken. I tillegg innbefattar eit slangeanlegg ein eller fleire slangetromlar for transport og lagring av slangen.

Ta kontakt for eit godt tilbod!

7


Fliegl Gjødselvogner Fliegl tilbyr eit stort utval av gjødselvogner i alle utstyrsnivå. • • • •

Vakuumvogner frå 3-30 m3 Stålvogner med høgtrykkspumpe frå 5-25 m Glassfibervogner med høgtrykkspumpe frå 6-18,5 m3 Fastgjødselvogner frå 6-19 m3

Besøk på sta oss B-200 nd Agrov på isjon

Kontakt oss for eit godt tilbod! Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

8


Underhaug Avlessarvogn Avlessarvogna frå Underhaug er ein klassikar i norsk landbruk. Frå seint 70 tall og utover i 80 og 90 tallet blei det på Underhaugsfabrikken på Nærbø produsert over 12 000 vogner. Fleire avlessarvogner er i dagleg drift den dag i dag, og vognene ber preg av slitasje etter mange års bruk. Det er derfor blitt ein etterspurnad etter nye vogner. Underhaug har tatt opp igjen produksjonen av denne gode vogna, både med 3,0 og 3,7 meter planlengde. Nytt er at dei blanke sidene er varm­ galvaniserte, og dei lakkerte delane på kassen er pulverlakkerte. Det er også moglegheiter for breiare dekk enn tidlegare.

OBS! Bestillingsfristen for desse vognene er 4. desember 2019.

Kampanjepris frå 172

800,-

Underhaug Grasfrøsåmaskin Underhaugs grasfrøsåmaskin er ein enkel såmaskin veleigna for reparasjon av eng, beiter og grasplen. • Leverast i 2,5 og 3 meter arbeidsbreidde

Kampanjepris frå 28

700,-

UM6025

9


Vicon Lessevogn FKRA kan endeleg tilby 4 små og lette lessevogner - med lastekapasitet frå 28 m3 til 39 m3! • Alle er utstyrt med pickup m/innmaterarmar • Alpex 280 er ein lågbygd modell som kan leverast med opptil 16 knivar • Feedex 300, 360 og 390 kan leverast med opptil 33 knivar

Ta kontakt så sett me opp ei vogn saman med deg!

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

10


LEASING Frå 3 036,pr. mnd. ASW110

Fliegl ASW Avskyvervogn Heilgalvanisert vogn med brems på alle hjul som standard. Når vogna skal tømmast vert framveggen pressa bakover ved hjelp av hydraulikk. Dermed vert vogna tømt utan at tyng­ depunktet vert lyfta oppover, slik det er tilfelle når ein tømmer ein vanleg tilhengar. Faren for velting under tømming er dermed minska betrakteleg.

Under påfylling av masse som inneheld mykje luft, f.eks snitta gras, kan massen komprimerast ved hjelp av å køyra fram­veggen bakover. Vognene har galvanisert heilramme og med dei unike sideplatene som gjer vognene til dei lettaste på marknaden. Blir levert med hydr. fjørande drag og akselfjøring. Størrelsar frå 20 – 60 m3.

Kampanjepris frå 221 ASW110

000,-

PLANLEGG 2020 NÅ! I år har vi saman med Kverneland laga eit eige førsesongmagasin som inneheld Kverneland sine produkt. Her kan du lese reportasjar frå kundar, ekspertartikkel om pløying, samt omtaler av ein stor mengde maskinar frå Kverneland.

PLANLEGG 2020

AKTUELT FRA KVERNELAND OG FELLESKJØPET

• • • • •

God agronomi med Kverneland Jevn åker med GEOSPREAD iXtrack T3 - Laget for stor nøyaktighet Slik betaler raking seg … og mye mer

PL ANLE

AKTUEL

WHEN

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.no

GG 202

0

T FRA KVE RNELAN D OG FEL • God agrono LESKJØPET mi med • Jevn Kverne åker me land d GEOSPR • iXtr ack T3 EAD - Laget • Slik for stor betaler nøyakt raking ighet • … og seg mye me r

kvernela nd

FARMIN

.no

G MEAN

S BUSIN

ESS

11


LEASING Frå 6 032,pr. mnd.

HØG KAPASITET - SOLID KONSTRUKSJON John Deere F441R Knallharde ballar • 18 rullar • Rullar med 12 ribber • Forsterka rullar og lager • Taklar tørr halm

Marknadens beste innmating • Rustfrie pickupspiler • Integrert innmatarsnegler og rotor • Senkbar knivbru i full pickup breidde • Innmatar i Hardox

Servicevenleg • Marknadens enklaste nettbinding med svært god tilgang • Servicelys under deksler og nettbinding • Sentralsmøring for feitt og olje • Store deksel som svingast opp • Svært kraftige kjeder • 24000 nm bruddstyrke på hovudkjede Enkel i bruk • IsoBus klar • Moglegheit for kamera

Kampanjepris frå 439 John Deere F441R, 25 kniver

000,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

12


Inkludert

KAPASITET FRÅ A-Å John Deere C441R Marknadens beste innmating • Rustfrie pickupspiler • Integrert innmatarsnegler og rotor • Senkbar knivbru i full pickup-breidde • Innmatar i Hardox Knallharde ballar • 18 rullar • Rullar med 12 ribbar • Forsterka rullar og lager • Taklar tørr halm Suverene eigenskapar i bratt terreng • Sikker omlasting av ball i terreng • Val mellom boggi eller singelaksel • 620/45R22,5 eller 750/45R22,5

4240 isobusskjerm

Servicevenleg • Hydraulisk nedfellbare filmhaldarar • Raskt og enkelt bytte av film • Marknadens enklaste nettbinding med svært god tilgang • Servicelys under deksel, nettbinding og for pakkar • Elektronisk styrt sentralsmøring • Store deksel som svingast opp • Svært kraftige kjeder • 24000 nm bruddstyrke på hovudkjede Høg kapasitet • Svært kort syklustid pga. pakkebordprinsipp • Pakkerarm med 40 omdr/min. • Halv fart automatikk Enkel i bruk • IsoBus klar • 4240 isobusskjerm følger med • Moglegheit for kamera

Kontakt oss for eit godt tilbod! 13


MED FÔRKVALITET I FOKUS John Deere 8000-serien John Deere sin 8000 serie snittarar består av 6 modellar frå 380 hk til 617 hk. Alle modellane kan verta skreddarsydd til akkurat ditt bruk. Det kan leveras utstyr som er tilpassa alle slags grøder og behov. Om du ynskjer marknadens mest eksakte fôranalyse­ verktøy eller store dekkdimensjonar med avansert firehjuls­ trekk har desse maskinane dette utstyret. Pickup: 3m Heavy Duty Pickup med variabel hastigheit på pickuptindar og innmatarsnegle for perfekt materialflyt i alle forhold. Innmatevalsar: 4 stk matevalsar med trippel sikring. Metalldetektor og dobbel steindetektor. Steindetektoren føler både på bevegelse og lyd. Snitterhovud: I snitterhovudet og saman med innmatinga er det her snittekvalitet og fôrkvaliteten skapast. Takka vera det unike snittehovudet og slipesystemet oppnås det ei svært einsarta og god snitting, utan at materialet «skadast». Materialstraum: John Deere sitt DuraLine slitebelegg er i ein særklasse som dei er aleine om. Det gir ein ekstremt god sliteevne som nå John Deere garanterer for i 3000 timar eller 5 år.

AVLINGSANALYSE Snittaren kan utstyrast med Harvestlab 3000. Denne registrerer avlingsmengden og analyserer graset når det snittast. Med hjelp av nærinfraraude stråler vert det BESØK O SS PÅ tatt 4000 målingar i A G R O V ISJON. sekundet. Ut av dette HER KAN kan ein lesa tørrstoff DU SNAK KA MED BRU og m.a. innhald KARAR A V av råprotein, HARVEST LAB. sukker og fiber.

AFC er eit automatisk fyllesystem som forenklar sjåførjobben og aukar effektiviteten. Dette består av 2 stk infraraude sensorar som les hengaren og kan fylle hengaren slik du ynskjer. Komfort: • Premium førarhus med svært god komfort • Enkel tilgang til alle servicepunkt John Deere 8000-serie snittarar • Svært god snittekvalitet • Unike løysingar for innmating • Svært god flyteevne takka store dekkdimensjonar • Lågt drivstoff-forbruk

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

14


JOHN DEERE 5E 5E serien består av modellane 5058E, 5067E og 5075E. Med henholdsvis 60, 68 og 75 hestekrefter. Traktorane har ein moderne utsjånad, og inne i førarhuset sit du godt. Hydraulikkspaker, 3-punktkontroll, elektrisk håndgass og elektrisk PTO-brytar er plassert samla i førarhusets høyrekonsoll. 5E har elektrisk innkobling av firehjulstrekk, det betyr at dei nå går i 40 km/t. For 40 km/t leverast ein 24F/12R PowReverser girkasse med hurtiggir. Vendegiret er kløtsjfritt og plassert på rattets venstre side. 5E er kompakt og med god svingradius. Traktorane kan bestillast med eller utan førarhytte. Tekniske spesifikasjonar: • John Deere PowerTech 3 sylindra motor • 60, 68 og 75hk maks effekt • 40 km/t hastigheit • 1,8 tonn løftekraft 3-punkt og 5E

JOHN DEERE 5M 5M er den traktorserien John Deere sel flest traktorar av årleg i verden. Størrelse, fleksibilitet og økonomi er nokre av grunnane til dette. • • • • •

75, 90, 100 og 115 hk effekt Lågt effekttap gjennom drivlinja Moderne traktor med topp førarkomfort Avdempa og støysvakt førarhus Delramme-konsept som taklar store påkjenningar og gjev mindre vibrasjonar • Kløtsjfritt vendegir og hurtiggir • Stor hydraulikk-kapasitet

JOHN DEERE 6M - LAGERSALG Me sel ut utgåande modellar i 6M. Det er derfor mogleg å gjera ein ekstra god handel på den gode allrounder traktoren.

LAGERSA LG! Kon takt oss for eit go dt tilbod!

15


JOHN DEERE 5R Smidig og sterk 5R er liten og sterk med opptil 125 hk nominell effekt. Noko av det mest spanande med denne serien er ein heilautomatisk transmisjon med redusert turtall ved transporthastigheiter, og at 5125R har ei oppgitt vekt frå 4300 kg med ein maks effekt på 135 hk. Traktoren har meget liten svingradius, takka vera ein akselavstand på bare 2,25 meter. Rikhaldig utstyrsutval Ved kjøp av John Deere 5R kan du blant anna velja; • Transmisjon, Command8 med EcoShift • Panorama førarhus • Premium luftsete (inkl. varme) • Avfjøra førarhus med passasjersete og bakrutepussar • Elektrisk betjent joystick med 3 dv ventilar • Utvendig betjening av PTO • IsoBus klargjort • Autotrac GPS styring

JOHN DEERE FARMSIGHT Med John Deere sine «online»- løysingar for overføring av dokumentasjon og kommunikasjon med mobile einheter hos deg eller på verkstaden, tilfører du økt verdi til den daglege drifta. Tilknytta satellittar Den nye StarFire 6000 GPSmottakaren gir marknadens beste nøyaktigheit på 3 ulike nivå. Tilknytta reiskap Gir dei beste moglegheitene for reiskapsstyring og kontroll. Tilknytta John Deere Link. Gjer maskinen «online» og du har full kontroll til ei kvar tid. Tilknytta dokumentasjon Overfører dokumentasjonsdata trådlaust og utan huskelappar. Tilknytta verkstad Med John Deere Link er du og maskinen online med verkstad.

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

16


NYE JOHN DEERE 6M Etter mange år med utvikling presenterer John Deere i haust den nye 6M serien, beståande av 10 modellar frå 90hk – 195hk, derav 7 modellar med 4 sylindra motor. Dei 4 minste modellane, 6090M – 6120M er bygde på ei kortare ramme enn den 6M serien har i dag. I tillegg får dei eit skrånande panser. Saman med kort akselavstand gjer dette traktorane ekstremt smidige og oversiktelege, ein fordel for alle som driv med frontlastararbeid.

Dette, i kombinasjon med IsoBus, gjer at du kan ta i bruk eksempelvis gjødselspreiarar frå Kverneland med seksjons­ kontroll. Nye 6M har i tillegg også moglegheiten for integrert JD Link. Dette har tidlegare vore forbehalde større og dyrare traktorar.

Det er meir og meir fokus på at ein traktor skal vera godkjent for utstyret den fraktar med seg. Skal traktoren til dømes brukast med strøkasse framme og bak, krev dette at traktoren har ei tillatt totalvekt som innbefattar fulle strøkassar. Det har derfor under utviklinga vore stort fokus på at traktorane skal ha stor nyttevekt. Til dømes har 6145M ei tillatt totalvekt på heile 10450 kg og ei maksimaleffekt på 166 hk. Føraren sin komfort vert betre i nye 6M. Den kjem med nytt førarhus med mange forbetringar. Mellom anna er instrumentpanelet flytta ut på A-stolpen, som på 5R-, 7R- og 8R-serien. Alle dei nye modellane kan le­verast med marknadens leiande autostyringssystem, Autotrac.

! t e h Ny

17


SELECT • AutoQuad Plus transmisjon • TLS forakselfjøring • Konsoll på høgre side • 7” CommandCenter terminal • Select lyspakke • Standard radio • Mekanisk betente eksterne hydraulikkventilar • 114 l/min hydraulikkpumpe

PREMIUM • AutoPowr transmisjon (Alt. DirectDrive på 6 syl.) • TLS forakselfjøring • CommandARM • 7” CommandCenter terminal • Premium lyspakke • Standard radio • iTEC vendeteigsautomatikk • Elektronisk betente eksterne hydraulikkventilar • 114 l/min hydraulikkpumpe

ULTIMAT • AutoPowr transmisjon (Alt. DirectDrive på 6 syl.) • TLS forakselfjøring • HCS førarhusfjøring • CommandARM • 10” CommandCenter terminal • Ultimate lyspakke • Premium radio • iTEC vendeteigsautomatikk • Automatisk klimaanlegg • Elektronisk betente eksterne hydraulikkventilar • 114 l/min hydraulikkpumpe -155 l/min for 6175R-6215R

MARKNADSLEIAREN John Deere 6R serie Det er mange grunnar til å velgje ein 6R-traktor: moderne, integrert teknologi, eksepsjonell sikt i alle retningar, brukarvenleg betening og den nye generasjonen av Command-ARM. Spesifiser traktoren med utstyr som passar deg og ditt behov. Det er ikkje utan grunn at John Deere 6R er den mest selde traktor-serien gjennom fleire år. John Deere er også leiande på utstyr innan presisjonsjordbruk. Med Farmsight-tenester som gir deg full oversikt over drifta og fjernkommunikasjon med verkstaden får du den effektive hjelpa du treng når du har behov for det. Med 6R får du blant anna • Meget stor hydraulikk-kapasitet • CommandView førarhus - førarmiljø som i ein personbil • Hyttefjøring, HCS Plus - som bare må opplevast • GS4 CommandCenter display med touchscreen og eit utal avanserte moglegheiter • 6R kan leverast med marknadens beste integrerte autostyringssystem • 360° belysning

JOHN DEERE GARANTERAR DER ANDRE LOVAR Drivstofføkonomi som garantert - eller pengane tilbake* Drivstoff utgjer opptil 50% av maskinkostnaden – John Deere arbeidar målretta med å senka forbruket for sitt breie utval av traktorar og maskinar. For eit heilt år vil me refundera differansen mellom faktisk driv­ stofforbruk under arbeid og transportkøyring og garantert forbruk*. Ta kontakt med Felleskjøpet for meir informasjon.

*Det krevst ein signert avtale med vilkår, avtalt JDLink tilkobling, og Felleskjøpets SGA-avtale. Garantiprogrammet er kun gyldig i samsvar med dei angitte JDLink data.

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

18


MARKNADENS BESTE KØYRESPAK John Deere 6230R og 6250R UNIK KØYREOPPLEVELSE MED COMMANDPRO John Deere 6230R og 6250R er traktorar med mykje effekt og låg eigenvekt. 6250R har 250hk nominelt og 300 hk makseffekt. Traktoren har ein hydraulikkapasitet på 160 l/min og kan utstyrast med 6 hydraulikkuttak. Den bakre 3-punkten løftar heile 10,4 tonn. Med 6230R og 6250R får du kvalitet og komfort på høgt nivå: • • • • • •

Heilramme-konstruksjon Trinnlaus transmisjon CommandArm - betening Lågt støynivå 280/300 hk makseffekt 160 l/min hydraulikkapasitet

CommandPro - marknadens beste køyrespak? • Fleire medier har omtalt CommandPro som marknadens beste, og brukaropplevinga er eineståande • Køyrespaken programmerer du i CommandCenteret • Ergonomisk betening på høgt nivå • Transmisjonsbetening og heile 11 programmerbare knappar

19


Ta kontakt for ein god handel!

Magnus Lunde Bakka

Stig Nordbø

Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Kvinnherad, Etne, Erfjord, Jelsa, Sauda, Suldal og delar av Vindafjord T: 918 32 402 magnus.lundebakka@fkra.no

Veg, anlegg, park og industri Aust- og Vest-Agder T: 468 96 060 stig.nordbo@fkra.no

Roar Gundegjerde

Tommy Landås

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, Stord, Bømlo, Fitjar, Sveio og delar av Vindafjord

Aust-Agder samt Vennesla og Kristiansand T: 907 23 564 tommy.landas@fkra.no

T: 414 65 967 roar.gundegjerde@fkra.no

Ragnvald K. Bjelland

Kyrre Skrettingland

Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy og Gjesdal T: 917 59 777 ragnvald.bjelland@fkra.no

Inneseljar FK-senteret Klepp T: 909 40 250 kyrre.skrettingland@fkra.no

Bjarne Aske

Inge Liene

Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger Veg, anlegg, park og industri Sør-Rogaland T: 928 39 444 bjarne.aske@fkra.no

Inneseljar FK-senteret Kristiansand T: 951 55 527 inge.liene@fkra.no

Trond Maudal Klepp, Time og Bjerkreim T: 971 90 376 trond.maudal@fkra.no

SALGSLEIARAR

Lars Håland

Gunnar Klaussen

Eigersund, Hå, Lund og Sokndal T: 900 60 062 lars.haland@fkra.no

Salgsleiar FK-senteret Haugesund Tlf: 915 79 472 gunnar.m.klaussen@fkra.no

Ernst Netland

Ingvald Rygg

Vest-Agder utanom Kristiansand og Vennesla T: 908 97 722 ernst.netland@fkra.no

Salgsleiar FK-senteret Klepp Tlf: 991 68 435 ingvald.rygg@fkra.no

*Leasingtilbod er rente per 28.09.2019 og avtaleperiode på 7 år. Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.2019. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Førsesongsal  

Langsiktig planlegging lønar seg - under førsesongsalet kan du gjera gode kjøp av maskinar du ynskjer levert før neste sesong startar. Kamp...

Førsesongsal  

Langsiktig planlegging lønar seg - under førsesongsalet kan du gjera gode kjøp av maskinar du ynskjer levert før neste sesong startar. Kamp...

Profile for fkra