Page 1

Husdyrgjødsel Kampanjeperioden gjeld t.o.m. 10.09.2018

Utstyr for husdyrgjødselhandtering - me har løysinga for deg!

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 10.09.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Akkurat no kan du gjere ein ekstra god handel! Felleskjøpet kan stolt tilby eit stort og mangfaldig utval av utstyr for handtering av husdyrgjødsel. Sjansen for at me har utstyret du treng, har aldri vore større! VÅRT MÅL: Me skal alltid ha det beste gjødselhandteringsprogrammet for den norske bonden - både i dag og for framtida!

Me stiller store krav til våre leverandørar, det gjeld produktkvalitet, sortiment, teknologi og ikkje minst konkurransedyktige prisar. Me tilbyr løysingar frå desse leverandørane: • Fliegl gjødselvogner i alle typar frå den innovative tyske produsenten • Duun Industrier gjødelspumper og miksarar frå den velrennomerte produsenten • HMR Voss kvalitetsprodukt for slangespreiing

Duun Propellomrørar PO50/70 Duun Propellomrørar er ein høgeffektiv gjødselmiksar som vert levert i 5 eller 7 meter lengde. Optimale propellblad gjev stor rekkevidde og kapasitet. I kombinasjon med propelltårn kan gjødselmiksaren hevast over høge hindringar. For ekstra fleksibilitet kan gjødselmiksaren utstyrast med mellomstykket PA20.

Kampanjepris frå 21

250,-

Duun veggmontert Propellomrørar VPO20 Propellomrørar for fastmontering i vegg. Kan monterast med opptil 22,5˚ vinkel i forhald til vegg. Brukar same propell som PO50/70.

Kampanjepris frå 25

950,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 10.09.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

2

NYHET!


Duun SP200 Gjødselpumpe Duun SP200 Gjødselpumpe er berekna for små og mellomstore gjødsellager med djupne opptil 4,2 meter.

• Kan leverast som kombipumpe eller stangpumpe • Energieffektiv – skånsom mot traktoren • Effektbehov 45 hk/35 kw pto • Lastekapasitet 5000 l/min • Rørekapasitet 9000 l/min • Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning

• Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 79

650,-

Duun SP400 Gjødselpumpe Duun SP400 Gjødselpumpe er ei kraftig høgkvalitets gjødselpumpe for deg med behov for høg kapasitet.

• Kan leverast i modellane kombipumpe eller stangpumpe • 3 ulike utstyrsnivå, manuell, hydraulisk- eller fjernbetjent • Energieffektiv – skånsom mot traktoren • Effektbehov 85 hk • Lastekapasitet 10000 l/min (Ø6’’ 7000l/min) • Rørekapasitet 20000 l/min (Ø6’’ 16000l/min) • Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og lågt trykk med mindre skumdanning

• Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid

Kampanjepris frå 89 (manuell betjening)

900,-

3


Fliegl PolyLine PolyLine er ein serie beståande av gjødselvogner med glassfibertank. Enkelaksla vogner kan leverast i størrelsane 6.000 og 9.000 liter. Boggiaksla vogner kan leverast i størrelsane 11.000, 12.500, 14.000, 15.500 og 18.500 liter. Vognene i denne serien er solide, kombinasjonen av glassfibertank og galvanisert rame, gjev god slitestyrke og lang levetid. Alle modellane er utstyrt med bremser og høgtrykkspumpe som standard. Eksempel på forsesongpris Polyline 11.000 liter med 650/50R22.5 dekk, breispreiar og vidvinkel kraftoverføringsaksel

Kampanjepris 273

000,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 10.09.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

4


HFW Gjødselvogner med ståltank Kvalitet og driftsikkerheit til gode prisar!

• Volum frå 5 til 25 m3 • Tank og rame er produsert i stål av høg kvalitet • Varmgalvanisert tank og rame

(kan også leverast med tank i rustfritt stål som ekstrautstyr) • Høgtrykkspumpe er standard • Bremser på alle hjul som standard • Fjøring er standard på vogner med 2 eller fleire akslar Eksempel på forsesongpris HFW 7500 liter med 650/50R22.5 dekk, breispreiar og vidvinkel kraftoverføringsaksel.

Kampanjepris 183

000,-

Nedfellerar og nedleggerar Fliegl har et stort utval av gjødselnedfellerar og gjødselnedleggerar. Desse sørger for ein betre utnytting av ressursa til husdyrgjødsla og mindre lukt til omgjevingane under spreiing. I tillegg at du får betre utnytting av gjødsla, gjev i dag mange kommunar ekstra tilskot når gjødsla er spreia med hjelp av slikt utstyr. Me tilbyr bommodellar med slangenedlegging, slepesko eller nedmolding i arbeidsbreddar frå 3 meter og oppover. Bommane er utstyrt med oppfalding, for å unngå drypping av gjødsel under transport. Felles for alle bommane er at dei er utstyrt med Fliegl sin patenterte gjødselfordelar.

Be om pris!

5


Fliegl Vakuumvogner Fliegl Vakuumvogner kan leverast i forskjellige størrelsar frå 3.000 til 30.000 liter. Utstyrsnivået kan væra frå det heilt enkle, der all tilkopling og betjening er manuelt ute på vogna, til det proffa, der fylling og alle funksjonar vert styrt frå førarplass i traktoren.

Noko av utstyret er blant anna: • Senka aksel for ekstremt lågt tyngdepunkt (dette kan leverast på 1-aksla modellar) • Kombi-jet med kanon (vogna er utstyrt med både vakuumkompressor og høgtrykkspumpe) i kombinasjon med ein effektiv kanon, sørger for ekstrem fleksibilitet • Hydraulisk Turbofyllar som gjev opptil 25% auke i fyllehastighet • Fleire ulike metodar til å fylle vogna; Enkel eller godt utstyrt - valet er ditt! Eksempel på forsesongpris VFW 8.600 liter 1 aksla vakuumvogn med kombipumpe og kanon, 650/50R22.5 dekk, breispreder og vidvinkel kraftoverføringsaksel.

Kampanjepris frå

258 000,-

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 10.09.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

6


Fliegl ADS Fastgjødselspreiarar Fastgjødselspreiaren ADS benyttar seg av avskyvarprinsippet når den skal tømast. I staden for botnbelte har Fliegl tatt i bruk sitt godt utprøvde avskyvarsystem, der frontveggen vert pressa bakover ved hjelp av ein hydraulisk sylinder. Dette pressar massen bakover til spreieaggregatet. Dermed har du full kontroll over tømehastigheten, samstundes som vogna har få bevegelege delar som kan slitast ut.

• Kan leverast i 4 størrelsar frå 6 til 19m3 • Bremser på alle hjul er standard

Kampanjepris frå 204

500,-

HMR Voss Slangespreiaranlegg Slangespreiaranlegg er med si låge vekt eit godt alternativ for deg som er opptatt av å minimera køyreskadar på jorda. Eit HMV slangespreiaranlegg består av ei Doda sentrifugalpumpe, slange i ynskja lengde og ein spreiar. Spreiaren kan væra ein fanespreiar eller ein HMV stripespreiar som plasserer gjødsla nede på bakken. I tillegg innbefattar eit slangeanlegg ein eller fleire slangetromlar for transport og lagring av slangen.

Ta kontakt for eit godt tilbod!

7


Ta kontakt for ein god handel! GJØDSELVOGNER KLAR FOR LEVERING Me har begrensa mengd gjødselvogner på lager, både nye og demokøyrde. Dette er leveringsklare vogner til fordelaktige prisar - ta kontakt for ein oppdatert oversikt!

Magnus Lunde Bakka

Stig Nordbø

Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Kvinnherad, Etne, Erfjord, Jelsa, Sauda, Suldal og delar av Vindafjord T: 918 32 402 magnus.lundebakka@fkra.no

Veg, anlegg, park og industri Aust- og Vest-Agder T: 468 96 060 stig.nordbo@fkra.no

Svein Magne Sjøen

Tommy Landås

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, Stord, Bømlo, Fitjar, Sveio og delar av Vindafjord

Aust-Agder T: 907 23 564 tommy.landas@fkra.no

T: 414 65 967 sveinmagne.sjoen@fkra.no

Ragnvald K. Bjelland

Kyrre Skrettingland

Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy og Gjesdal T: 917 59 777 ragnvald.bjelland@fkra.no

Inneseljar FK-senteret på Klepp T: 909 40 250 kyrre.skrettingland@fkra.no

Bjarne Aske

Jarle Steinsland

Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger T: 481 65 605 bjarne.aske@fkra.no

Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Mandal, Marnardal T: 476 80 442 jarle.steinsland@fkra.no

Trond Maudal Klepp, Time og Bjerkreim T: 971 90 376 trond.maudal@fkra.no

SALGSLEIARAR

Lars Håland

Gunnar Klaussen

Eigersund, Hå, Lund og Sokndal T: 900 60 062 lars.haland@fkra.no

Salgsleiar FK-senteret Haugesund Tlf: 915 79 472 gunnar.m.klaussen@fkra.no

Ernst Netland

Ingvald Rygg

Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Audnedal, Lindesnes og Åseral T: 908 97 722 ernst.netland@fkra.no

Salgsleiar FK-senteret Klepp Tlf: 991 68 435 ingvald.rygg@fkra.no

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 10.09.2018. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

Kampanje på utstyr for husdyrgjødselhandtering - 2018  

Felleskjøpet Rogaland Agder kan stolt tilby eit stort og mangfaldig utval av utstyr for handtering av husdyrgjødsel. Me tilbyr løysingar frå...

Kampanje på utstyr for husdyrgjødselhandtering - 2018  

Felleskjøpet Rogaland Agder kan stolt tilby eit stort og mangfaldig utval av utstyr for handtering av husdyrgjødsel. Me tilbyr løysingar frå...