5

Page 1

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ (м. КАЛУШ) 25 січня 2022 року

ПРОТОКОЛ № 5 виборчої комісії з рейтингового голосування керівника закладу фахової передвищої освіти (примірник 2) Фаховий коледж культури і мистецтв їм. Калуш) м. Калуш, вул. Ковжуна, 44, аудиторія № 38 Усього членів комісії: 5 осіб Присутні члени виборчої комісії: Меленюк Т. В. - голова виборчої комісії; Самочко Н. Я. - заступник голови виборчої комісії; Коневич У. В. - секретар виборчої комісії; Височанська У. І. - член комісії; Рогальська А. О. - член комісії. Присутні представники засновника (засновників) або уповноваженого (уповноваженої) ним (ними) органу (особи), представник наглядової ради, представники Міністерства освіти і науки України: Федорак В. В., начальник управління культури, національностей та релігій ІваноФранківської ОДА - член наглядової ради: Гамуляк П. Ф., начальник відділу технічного нагляду при управлінні культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА; Якимчук М. L, депутат Івано-Франківської обласної ради - відповідальний за відслідковуванням ходу виборів директора ФККіМ (м. Калуш) від наглядової ради. Присутні кандидати на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти та інші особи, які були акредитовані організаційним комітетом та виборчою комісією: Яців Ярослав Петрович, в. о. директора Калуського коледжу культури і мистецтв кандидат на посаду керівника Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш); Квецко Ольга Ярославівна, викладач хореографічних дисциплін - кандидат на посаду керівника Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш); Кирилович Л. О. - спостерігач від кандидата на посаду керівника Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) Квецко О. Я.; Лютак Л. Л. та Крикун Т. О. - спостерігачі від кандидата на посаду керівника Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) Яціва Я. П.; Якименко С. П. - представник ЗМІ ТзОВ «Телерадіокомпанія «Калуш»; Кушлик В. М. та Явецький Т. В. - представники ЗМІ КП ДС «КМТ»; Тимчишин Б. Й. та Заліський О. 3. - представники ЗМІ газети «Вікна».

(підпис голови комісії) 1


Відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» при підрахунку голосів виборців виборча комісія в с т а н о в и л а : _______ __________________________ 1. Кількість виборців _______________

Ы

2. Кількість виготовлених бюлетенів для рейтингового голосування

(04

3. Кількість виборців, які отримали бюлетені для рейтингового голосування

зз

4. Кількість невикористаних бюлетенів для рейтингового голосування 5. Кількість бюлетенів для рейтингового голосування, виявлених у скриньці для голосування 6. Кількість бюлетенів для рейтингового голосування, визнаних недійсними

Зі.

99 4

Кількість виборців, які проголосували за кандидатів: Прізвища, імена, по батькові кандидатів 1. Квецко Ольга Ярославівна

Кількість голосів

їй

14,3

2. Яців Ярослав Петрович

Відсоток від кількості виборців

чц, %

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА Заяви, скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду______________~ ______ ___________________________ _ (кількість аркушів) Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках. Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Голова виборчої комісії

Меленюк Т. В. (прізвище та ініціали)

Заступник голови виборчої комісії

Самочко Н. Я. (прізвище та ініціали)

Секретар виборчої комісії

Коневич У. В. (прізвище та ініціали)

Члени виборчої комісії: Височанська У. І. (прізвище та ініціали)

Рогальська А. О, (прізвище та*ініціали)