Page 1

Image H 9.4 cm x W 27.53 cm

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Forudsætninger for - og værktøj til - valg af korrekte værnemidler Landstingssalen, 22. januar 2013, Peter Mentz


Farlige stoffer Carbonmonoxid, hydrogencyanid, hydrogenchlorid, acrolein, salpetersyre, benzen, toluen og cadmium – er nogle af de stoffer, der er kendt for at kunne opstå ved bilbrande

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Farlige stoffer

Uddrag af Beskæftigelsesministerens svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, 21. november 2012:

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Potentielle sundhedsfarer

0 | 17

VĂŚrn mod udsĂŚttelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Farlige stoffer Farlige stoffer Potentielle farer

Aerosole r

Stø v faste partikler, fx træ, mel, sod

Tåg e Flydende aerosoler

Gasser og dampe Gasse r Gasformige stoffer, fx svovldioxid

Damp e men gasformig, faste eller flydende ved 20 °C, 1 bar

Røg aerosoler dannet ved forbrænding, fx nikkeloxid

Gasser og dampe er gasformige stoffer. Alle repræsenterer de en potentiel risiko for den menneskelige vejrtrækning!

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |

Aerosoler er små, fine LUFTBÅRNE partikler som faste eller flydende partikler såsom støv, røg og tåge. Aerosol er den fælles betegnelse for faste og flydende partikler i gasser. Typiske eksempler er bestanddelene i tåge (vanddråber) eller støv (faste partikler) Støv er den fælles betegnelse for meget små faste partikler i gasser, specielt i luft som er resultatet af mekaniske processer eller er blevet en del af luften på grund af opblanding. Tåge består af fine væskedråber i luften (især vanddråber). Røg er gasformige rester fra forbrænding. Til forskel fra gasser og dampe indeholder det desuden meget fint fast stof såsom sod, metaloxid-partikler eller aerosoler som oliedråber.


Farlige stoffer Påvirkede organer Farlige stoffer kan påvirke de menneskelige organer på mange måder. De forskellige typer af farlige stoffer påvirker forskellige organer.

Støv

Tåge

Røg

Gas

Damp

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Farlige stoffer Erhvervssygdomme Især lunger og andre organer der er forbundet med vejrtrækningen kan blive beskadiget. Typiske erhvervssygdomme der kan undgås ved brug af korrekte forholdsregler til beskyttelse af vejrtrækningen er:

Luftvejssygdomme

Silikose

Asbestose

Erhvervsbet. astma

Allergier

Kræft

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Systematiske risikovurderinger

0 | 17

VĂŚrn mod udsĂŚttelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Risikovurdering Hvilke forholdsregler skal man tage?

Hvorfor er en risikovurdering så vigtig?

Det er grundlaget for valg af personlige værnemidler

På basis af vurderingen kan man opfylde lovgivningens krav om beskyttelse af medarbejdere Sikre beskyttelsen af medarbejderne

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Risikovurdering Nødvendige spørgsmål Ø Hvilke påvirkninger og forurenende stoffer kan lungerne blive udsat for under arbejdets udførelse? Ø Hvilke stoffer optræder? Identifikation af ubekendte stoffer - måling

Ø Hvilken effekt har påvirkningerne og stofferne på os?

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Risikovurdering Afgørende forudsætninger En korrekt gennemført risikovurdering og analyse er den vigtigste forudsætning for valg af den rigtige type åndedrætsværn til formålet!

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Risikovurderinger i andre lande Eksempel fra britiske myndigheder

"Fire and rescue service personnel operate in a dynamic and sometimes hazardous environment. The activities covered include incidents involving fire, water, height, road traffic collisions, chemicals, biological hazards, radiation and acts of terrorism. Operational guidance provides a consistency of approach and forms the basis for common operational practices The generic risk assessments in this series have been produced to help fire and rescue authorities in England in drawing up their own risk assessments to meet the requirements of the Management of Health and Safety at Work Regulations." https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-communities-and-localgovernment/series/operational-guidance-for-the-fire-and-rescue-service Fx :

0 | 17

VĂŚrn mod udsĂŚttelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Klassifikation Klassifikation af filtrerende åndedrætsværn

Filtrerende åndedrætsværn*

Partikler

Filterudsty r + maske

Filtrerende ansigtsmask e

* (også blæserunderstøttet) med eller uden turboenhed

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |

Gasser og dampe

Gasfilter + maske

Filtrerende ansigtsmask e

Partikler, gasser og dampe

Kombinationsfilte r + maske

Filtrerende ansigtsmask e


Klassifikation Eksempler på åndedrætsværn uafhængigt af omgivende luft

Trykflaskeapparat

Kredsløbsapparat

Helmaske Bodyguard® II

Lungeautomat Køler til åndingsluft Pneumatik Trykluftflaske CO2 absorber

Rygskjold

Seletøj Fjederbelastet lungesæk

0 | 17

Værn mod udsættelse for farlige stoffer | Peter Mentz |


Tak for venlig opmĂŚrksomhed

V%C3%A6rn-mod-uds%C3%A6ttelse-for-farlige-stoffer  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/03/V%C3%A6rn-mod-uds%C3%A6ttelse-for-farlige-stoffer.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you