Page 1

FKB

Juni 2012 · BRANDVÆSEN

Fokus på økonomi Af Erik Weinreich

F

KBs faggruppe for materiel, logistik og aftaler inviterer til en økonomisk temadag den 26. juni. Her vil man bl.a. gennemgå tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud, der bliver en stadig mere kompliceret opgave. Der er juridiske krav til udbuddet, der er regler for gennemførelsen og udvælgelse af tilbud, samt beregninger

på, hvordan man vælger den bedste leverandør. Selv aftaler, der historisk er blevet genforhandlet og fornyet, skal nu annonceres, så nye leverandører kan byde på opgaverne. De kommunale beredskaber skal overholde spillereglerne, og det vil FKB gerne hjælpe kolleger med, så de ikke inddrages i tidkrævende og omkostningstunge

FKB får klub for seniorer Klubben er en udmøntning af strategiog handlingsplanens ønske om en seniorpolitik for FKB Af Knud Aage Eriksen

F

KBs reviderede strategi- og handlingsplan rummer bl.a. et afsnit om seniorpolitik, og en arbejdsgruppe med T.K. Jensen som formand har det sidste års tid forberedt oprettelsen af FKBs seniorklub. Seniorklubben holder stiftende generalforsamling onsdag den 22. august kl. 15 i MesseC Fredericia. Klubben er for FKBs seniormedlemmer (S-medlemmer), og i medlemsregistret er der p.t. registreret 62 seniormedlemmer, det vil sige pensionerede A-medlemmer af foreningen. Forslag til vedtægter for seniorklubben kan ses på FKBs hjemmeside. Alle kredse i bestyrelsen Seniorklubbens bestyrelse foreslås at bestå af 5 personer, hvor der vælges 1 person fra hver FKB-kreds. I år lægges op til, at bestyrelsesmedlemmer for kreds 2 og 4 vælges for 1 år, mens bestyrelsesmedlemmer for kreds 1, 3 og

Seniorklubbens bestyrelse foreslås at bestå af 5 personer, hvor der vælges 1 person fra hver FKB-kreds.

5 vælges for 2 år. Ved kommende års generalforsamlinger er valgperioden 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder vælger formand. FKBs seniormedlemmer opfordres til at møde frem på den stiftende generalforsamling. Seniormedlemmer kan i øvrigt tilmelde sig til årsmødets kammeratskabsaften for ”billetprisen” – dvs. uden at skulle betale årsmødegebyr.

klagesager, siger Niels Christensen, næstformand i FKB. Ved samme lejlighed vil man komme omkring mulighederne for finansiering af beredskabernes materiel og udstyr, og endeligt afsættes tid til erfaringsudveksling. Målgruppen er kommunale beredskabsmedarbejdere med ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud og større indkøb. Temadagen holdes på brandstationen i Middelfart. Tilmeldingen foregår via FKBs hjemmeside, og der er tilmeldingsfrist den 21. juni kl. 12.00.

Klubben af seniorer i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer indkalder herved til stiftende generalforsamling

Onsdag den 22. august 2012 kl. 15:00 i MesseC Fredericia Generalforsamlingen er for FKBs seniormedlemmer (S-medlemmer)

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. A rbejdsgruppens oplæg til stiftelse af klubben 3. V  edtagelse af vedtægter for klubben 4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsgruppen foreslår valg af følgende: Frede Mortensen (Kreds 1), T. K. Jensen (Kreds 2), Niels Hejslet (Kreds 3), Leif Jensen (Kreds 4) og Hans Christian Høgh (Kreds 5) Bestyrelsesmedlemmer for kreds 2 og 4 vælges i år for 1 år Bestyrelsesmedlemmer for kreds 1, 3 og 5 vælges for 2 år. 5. Økonomi 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt

Evt. forslag, jfr. pkt. 6, skal fremsendes til T.K. Jensen senest 4 uger før generalforsamlingen.

9

/Senior-klub-GF-2012  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/06/Senior-klub-GF-2012.pdf