Page 1

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Beredskabsinspektør – måske kommende afdelingsleder - til forebyggelse Vi har lige nu behov for en erfaren beredskabsinspektør til en ledig stilling i forebyggende afdeling. Og da afdelingslederen går på pension primo 2013, vil den rigtige ansøger kunne komme i betragtning som leder af afdelingen. Arbejdsopgaver i afdelingen omfatter primært: • Brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling for Rudersdal og Hørsholm Kommuner • Lejlighedstilladelser • Kampagner og temamøder i forbindelse med brandforebyggelse • Fyrværkeri • Kommunale beredskabsplaner • Planer for ABA-anlæg • Deltagelse i indsatsledervagt • Vedligeholdelse og udvikling af brandvæsenets hjemmeside Vi forventer at du har erfaring med – og kan tilbyde disse faglige kvalifikationer: • Byggeteknisk uddannelse fx ingeniør, bygningskonstruktør eller master i brandsikkerhed • Beredskabsstyrelsens kursus i brandteknisk byggesagsbehandling • Indsatslederuddannelse • Gode IT-kundskaber Vi har også fokus på disse personlige kvalifikationer: • Fleksibel og serviceorienteret i forhold til samarbejdspartnere og kollegaer • Positivt bidrag til samarbejde og opgaveløsning af høj faglig kvalitet. • Lyst til udvikling, herunder implementering af nye IT-løsninger i det forebyggende arbejde. • Gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt. • God repræsentant for brandvæsenet både som myndighed og som virksomhed. Løn- og ansættelsesvilkår: Tiltrædelse 1. oktober 2012 Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber med mulighed for kvalifikations- og/eller funktionstillæg. Indsatsledervagt honoreres jf. lokal aftale med fast månedlig honorar byggende på overenskomstens afsnit om vagt- og udkaldsbetaling. Nærmere oplysninger: Kan fås hos ingeniør Jens Bang tlf. 5130 8102 eller beredskabschef Jesper Djurhuus tlf. 4849 2287, samt på vores hjemmeside www.rhbrand.dk Ansøgningsfrist og samtaler: Ansøgning og CV mailes til lbj@horsholm.dk og skal være os i hænde senest fredag 10. august 2012. Samtaler forventes gennemført mandag 20. august 2012

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er et kommunaltejet §-60 selskab med 3 brandstationer og en døgnbemandet vagtcentral. Slukningsområdet i de to ejerkommuner omfatter 80.000 indbyggere samt 25.000 indbyggere i nabokommunen. Vi er pt. 45 fastansatte og 105 deltidsansatte brandfolk fordelt på brandstationerne i Søllerød, Hørsholm og Birkerød. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen udfører årligt ca. 700 brand- og redningsassistancer og har ca. 650 brandsynsobjekter. Ud over de beredskabsmæssige opgaver løser brandvæsenet mange andre opgaver for kommunerne bl.a. drift af døgnbemandet vagtcentral med ca. 300.000 ekspeditioner, kørsel af ca. 70.000 borgere til dagcentre og genoptræning, udbringning af mad til centre og hjemmeboende pensionister, drift af hjælpemiddelcentral samt serviceopgaver for hjemmeplejen og alarmpatrulje til kommunale bygninger,

/Opslag-BI-20.06.20121  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/06/Opslag-BI-20.06.20121.pdf

/Opslag-BI-20.06.20121  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/06/Opslag-BI-20.06.20121.pdf

Advertisement