Page 1

FRIDA nyhedsbrev 6

om digitalt brandsyn

Marts 2013

Status for FRIDA – lige inden påske

De første kommuner er oprettet (Køge, Nordsjællands Brandvæsen og Egedal). Alle data er testmigreret i Nordsjællands Brandvæsen, og kommunerne er sat i testdrift med FRIDA. Der er holdt kursus for de første hold brugere, og næste kursus er planlagt til 10. april i Viborg. De kommuner, der skal deltage her, får direkte besked fra DBI. Når de første kommuner er idriftsat, er der overblik over det forventede ressourceforbrug til implementering af og uddannelse i FRIDA hos brugerne. Herefter gives information om kursusdatoer og implementering af FRIDA for de næste tilmeldte kommuner. Der er udsendt et dokument (checkliste til kommuner) fra FRIDA vedr. de forhold, kommunerne skal have klar til implementeringen. Alle tilmeldte har sendt skemaet retur, og DBI arbejder med opsætning af kommunerne i FRIDA.

Venlig hilsen på vegne af FKB Steffen Alstrup Haagensen

Nyhedsbrev-6-om-digitalt-brandsyn  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/03/Nyhedsbrev-6-om-digitalt-brandsyn.pdf

Advertisement