Page 1

FRIDA nyhedsbrev 4

om digitalt brandsyn

December 2012 Udviklingen af FRIDA er gået ind i slutfasen, og der testes i øjeblikket funktionalitet, ved at der foretages brandsyn med indrapportering i FRIDA. Testergruppen er blevet undervist i brugen af FRIDA ved oprettelsen af nye administrative enheder og brandsynsobjekter og ved indrapporteringen ved brandsyn. DBI har pr. 1. januar 2013 ansat Bo Brøndserud (Taulov data) som projektleder på FRIDA og samtidigt overtager DBI alle rettigheder til Beredskab 2000. Test af FRIDA Der foregår i øjeblikket test af FRIDA i Nordsjællands Brandvæsen, Brand og Redning i Køge samt ved Bo Brøndserud. De første meldinger er gode, selv om der dog er enkelte mindre fejl i programmet. Fejlene rettes af Know-How data løbende og FRIDA opdateres automatisk på test enhederne. Undervisning og migrering af data Undervisning af kommende brugere af FRIDA planlægges i øjeblikket, både med hensyn til steder, datoer og indhold. Der vil primo januar blive sendt tilmeldinger ud til alle der har tegnet licenser. Migrering af data vil ske i forlængelse af undervisningssessionerne. IPAD og FRIDA Der har tidligere verseret rygter om brug af det indbyggede kamera i IPAD fra brugerfladen i FRIDA. Der er testet MediaCapture funktionalitet i FRIDA og der kan både hentes billeder fra ”kamerarulle” og ved at bruge IPAD’ens indbyggede kamera. Hjemmesiden FRIDA’s hjemmeside www.fridaweb.dk er også kommet online, og det er nu også muligt med log in via denne, både for myndigheden (Brandvæsenet) og for den driftsansvarlige for den administrative enhed. Log in til licenshaverne gives sammen med migrering af data. Hjemmesiden vil også snart have en FAQ del, hvor spørgsmål fra brugere vil blive grupperet efter emne. Sidste chance Det er stadig muligt at tilmelde sig FRIDA og opnå rabat på tilslutningsprisen. Såfremt man tilmelder sig inden 1. januar 2013, er tilslutningsafgiften 8.000 kr. (pr. kommune). Herefter er prisen 15.000 kr. Kontakt Henrik Jørgensen (henrik.jorgensen@egekom.dk tlf: 7259 7219) eller Steffen Alstrup Haagensen (sah13@helsingnor.dk, tlf: 4928 2766) herom.

Nyhedsbrev-4-om-digitalt-brandsyn  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/12/Nyhedsbrev-4-om-digitalt-brandsyn.pdf

Advertisement