Page 1

Aarhus Brandvæsen Tilsyn- og Myndighedsafdelingen Beredskabsinspektør Da en af vore dygtige kolleger har fået lyst til at prøve nye udfordringer, søger vi derfor hans afløser til ansættelse 1. maj 2012 eller snarest derefter. Stillingen er forankret i vores Tilsyn og Myndighedsafdeling, som varetager de lovfastsatte myndighedsopgaver som gennemførelse af brandsyn, godkendelse og tilsyn med risikovirksomheder, brandteknisk byggesagsbehandling, administration af fyrværkerilovgivning, indsatsledelse m.m. Som beredskabsinspektør i Aarhus Brandvæsen får du gode personlige og faglige udviklingsmuligheder i et miljø præget af professionalisme, ekspertise og rare kolleger. Vi tilbyder selvstændige arbejdsområder baseret på frihed under ansvar i en afdeling, hvor der lægges vægt på en uformel og humoristisk omgangsform. Vi lægger vægt på, •

at du arbejder grundigt og systematisk

at du er såvel myndig som serviceorienteret i udøvelsen af de eksterne myndighedsaktiviteter

at du har gode formidlingsevner såvel skriftligt som mundtligt

at du er engageret, fleksibel og resultatorienteret

at du har gode samarbejdsevner.

Vi forventer, •

at du har en relevant brandteknisk uddannelse som eksempelvis bygningskonstruktør eller ingeniør

at du skal indgå i Aarhus Brandvæsens indsatsledervagt - Døgnvagt der varetages fra Hovedbrandstationen

at du har bestået Beredskabsstyrelsens uddannelser som stillingen kræver (indsatsledelse og brandteknisk byggesagsbehandling)

at du har kendskab til beredskabslovgivningen

at du er IT-kyndig

at du har et godt helbred


Aarhus Kommune ønsker at fremme etnisk ligestilling og opfordrer derfor personer af alle nationaliteter til at søge stillingerne. Løn- og ansættelsesvilkår Aflønning sker efter principperne om “Ny Løn” og i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen. Nærmere oplysninger Er du interesseret, kan du læse mere om os på vores hjemmeside www.aarhusbrandvaesen.dk - eller rette henvendelse til Afdelingsleder Per Dyrvig på telefon nr. 8676 7705 eller mobil nr. 2968 5705 eller via e-mail på pdy@aarhus.dk. Skriftlig ansøgning mærket “Beredskabsinspektør” samt CV skal være os i hænde senest den 19. marts 2012 kl. 10.00 og sendes til: Aarhus Brandvæsen HR-funktionen Ny Munkegade 15 8000 Århus C E-mail: brandvaesen@aarhus.dk Ansættelsessamtaler vil finde sted den 28. marts 2012.

/Beredskabsinspektør-050312  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/03/Beredskabsinspektør-050312.pdf

Advertisement