Page 1

Beredskabsstyrelsen

Side 1 af 2

Dødsbrande og omkomne ved brand, 2013. Fordelinger på køn og alder, måned, brandsted og formodet brandårsag Omkomne mænd Alder Under 15 år 15-29 år 30-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år og derover I alt

Omkomne 2 1 6 16 14 2 3 44

Procent 4,5 2,3 13,6 36,4 31,8 4,5 6,8 100,0

Omkomne kvinder Alder Under 15 år 15-29 år 30-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år og derover I alt

Omkomne 0 1 0 8 5 7 5 26

Procent 0,0 3,8 0,0 30,8 19,2 26,9 19,2 100,0

Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Død efter årsskifte (januar 2014) I alt

Omkomne 11 7 13 5 3 3 2 6 4 5 5 5 1 70

Brande 11 7 12 5 3 3 2 5 4 5 5 6 68


Beredskabsstyrelsen

Side 2 af 2

Brandsteder Lejligheder Plejehjem, beskyttede boliger mv. Villaer Anden bolig Boliger i alt Biler Campingvogn Strand Have Stald Skur I alt

Omkomne 26 9 26 3 64 1 1 1 1 1 1 70

Brande 26 9 24 3 62 1 1 1 1 1 1 68

Formodede brandårsager Tobaksrygning diverse Rygning i sengen Rygning i alt Væltet lampe Defekt el-artikel (Kortslutning) Uforsigtighed ved brug af elektrisk brugsgenstand Elektricitet i alt Påsat Selvmord Bilbrand Uforsigtighed i forb. med madlavning Stearinlys Uforsigtighed Fyringsanlæg/brændeovn Uforsigtighed åben ild (Lightergas på lighter) Eksplosion Andet Ukendt I alt

Omkomne 17 16 33 0 3 2 5 1 5 1 4 3 6 1 1 1 9 70

Brande 17 14 31 0 3 2 5 1 5 1 4 3 6 1 1 1 9 68

Doedsbrande 2013  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2014/02/Doedsbrande-2013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you