Page 1

BRANDVÆSEN NR . 1 · Februar 2013

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Flyvebåd med blåt blink Side 17-19


BRANDVÆSEN N R. 1 · Februar 2013 · 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 UDGIVER Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB www.fkbnet.dk REDAKTION Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 40 13 47 52 E-mail: peter@0203.dk Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 20 84 02 89 E-mail: erik@0203.dk EKSPEDITION Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 E-mail: fkb@fkbnet.dk ANNONCER Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 77 47 – Fax: 44 44 67 47 E-mail: brand@annonce-service.dk OPLAG, PRIS OG UDGIVELSE Forventet trykt oplag: 2.500 Årdsabonnement 2013 i Danmark kr. 401,inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 65,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli OFFENTLIGGØRELSE Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på www.infomedia.dk Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på www.fkbnet.dk

Indhold Leder: Et robust redningsberedskab med borgere i centrum Af Niels Mørup, formand for FKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Navne: Jarl Vagn Hansen, ny BRC i Aabenraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4 Jens Bang stopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4 Flemming Nygaard-Jørgensen, 25 år i Næstved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5 FKB: FKB har ansat erfaren forhandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Åben debat om strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Valgt i kredsene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 7 Brandsyn. Store forventninger til Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8 FKB seniorer besøger tysk vagtcentral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Støttepunkter: Hjælpen kommer senere . Slut med støttepunkter . . Robustheden er beskåret Frivillige – hvad nu? . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

side side side side

11 11 12 12

Frederikshavn: Mange serviceopgaver styrker beredskabet . . . . . . . side 14 Redning på vandet: Kystredning med speedbådscertifikat Af Søren Korsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 16 Vesthimmerland. Masser af vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 17 Hovercraft er hverken fugl eller fisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 17 Kæderedning: Dybt uheldigt med flere slags kæderedning Af Jørgen Pedersen. . . . . . . . . . . . . . . . . Dækker hele regionen . . . . . . . . . . . . . . . . . Frigørelse er et samarbejde . . . . . . . . . . . . . Norsk kæderedning er god nok . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

side 20 side 20 side 20 side 21

BLADUDVALG Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen

Kampagner: Netværk via Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22 Søg om støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22 Hjemmebesøg giver færre branddøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24

LAYOUT Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: 23 83 84 20, www.fingerprint.dk

Indsats i Højhuse Højhusgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . På vej mod nye højder i dansk byggeri . . . . . . . . . Brand-døgnvagt i alle bygninger over 23 m . . . . . Danmark har ingen vejledning for høje bygninger 500.000 udrykninger om året . . . . . . . . . . . . . . . Eksempel på indsats i et højhus. . . . . . . . . . . . . . Førsteudrykning på 80 mandag . . . . . . . . . . . . . . Holdtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vindpåvirket brandforløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Læring fra New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRYK Rosendahls, Esbjerg Telefon: 76 10 11 12 · fax: 76 10 11 20 Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN marts 2013 er 11. februar 2013.

Igen et år med ”få” dødsbrande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 25

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

side 26 side 26 side 27 side 28 side 28 side 29 side 30 side 30 side 31 side 31

Forebyggelsesstafet: Del budskabet med Facebook og Twitter Af Ole Nedahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 32 Hvem sælger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 34


LE DE R

Februar 2013 · BRANDVÆSEN

ET ROBUST REDNINGSBEREDSKAB MED BORGERE, INSTITUTIONER OG VIRKSOMHEDER I CENTRUM Redningsberedskabet skal kunne mere end dagligdags hændelser. Vi må ikke gå på kompromis med sikkerheden

G

odt nytår. Jeg håber, at I alle kom godt ind i 2013, og at I fik overvejet jeres målsætninger for det kommende år. Nytåret er altid en kærkommen lejlighed til det. For FKB er der ingen tvivl om, at 2013 bliver et år, hvor vi skal se fremad, og ikke bagud. Vi skal have fokus på implementeringen af den politiske aftale og på vores mulighed for fortsat at påvirke udviklingen af såvel redningsberedskabet som det samlede beredskab i Danmark. Der skal således igangsættes et udvalgsarbejde, hvor vi forhåbentlig skal deltage, og hvor vi skal kæmpe for, at vores holdninger og synspunkter bliver hørt, men samtidig skal vi være klar til at lytte og behandle de øvrige deltageres synspunkter. NÆRHEDSPRINCIPPET ER CENTRALT Vi behøver ikke komme med en skjult dagsorden, for vores mål ligger fast, og det må alle gerne vide: Vi vil kæmpe for sikkerhed for borgerne, institutioner og virksomheder, og vi vil ikke være med til at forringe sikkerhedsniveauet. Besparelser, ja – men kun hvis det kan ske uden negative konsekvenser og forøgede samfundsmæssige omkostninger for vores kunder. Vi ønsker ikke at løse vores beredskabsopgaver halvt. Vi ønsker at løse de beredskabsmæssige udfordringer på et højt kvalificeret niveau. FKB mener, at nærhedsprincippet og sektoransvarsprincippet er centrale for opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau både for så vidt angår de mindre, daglige hændelser og de større, sjældent forekommende hændelser, hvor flere beredskabsaktører er nødvendige for imødegåelse af hændelsen. De kommunale

Vi skal altid have borgeren i centrum og lade denne grundsætning være vejledende for arbejdet både lokalt og nationalt.

brandvæsener og deres medarbejdere kender kommunens risikoområder, virksomheder og institutioner, og det er evident, at en indsatsleder, der kommer ud til en institution eller virksomhed, hvor han eller hun selv har gået brandsyn, meget hurtigt kan få overblik over den nødvendige indsats og få situationen under kontrol samt om nødvendigt få etableret kommunens overordnede krisestab. Vi skal altid have borgeren i centrum og lade denne grundsætning være vejledende for arbejdet både lokalt og nationalt. VI SKAL VÆRE KLAR TIL ALLE TYPER HÆNDELSER Den overvejelse, som altid er nødvendig, er i hvor vid udstrækning, vi skal være parate til at imødegå de større, sjældent forekommende hændelser. Er der noget der er så stort, at vi skal afveje sandsynligheden for at det indtræffer mod den omkostning, som ligger i at opretholde et beredskab til imødegåelse af den type hændelser. Ja, overvejelsen skal man altid gøre sig, men jeg vil advare mod, at vi sætter barren for lavt. Vi skal ikke have et redningsberedskab, som ikke kan håndtere de større, sjældent forekommende hændelser. Vi skal være klar. Vi skal have den parathed, der gør, at vi kan håndtere

enhver situation – såvel dagligdags som de sjældent forekommende. FKB KLAR TIL KONSTRUKTIV DELTAGELSE Selvfølgelig skal der udarbejdes en national risikovurdering, der også tager hensyn til det europæiske og globale perspektiv, som man så kan opbygge beredskabet efter. Vi vil støtte gennemførelse af analyser, som kan danne grundlag for dimensioneringen også på regionalt og statsligt niveau. FKB ønsker et robust redningsberedskab, som ikke bare er ”pt. lige netop tilstrækkeligt”. Samfundet og beredskabet skal være gearet til at imødegå alle typer hændelser - også dem, vi ikke normalt går rundt og frygter eller forestiller os, kunne ske i vores egen baghave. Netop derfor har vi brug for en national risk assessment, hvor kommunerne inddrages i arbejdet. Jeg er klar til det kommende arbejde i udvalget, og jeg forventer, at de af jer, der kommer til at repræsentere FKB, også er klar. Vi skal bidrage konstruktivt og være medspillere – men vi skal også være klare i vores budskab: Et robust redningsberedskab hvor borgeren, institutioner og virksomheder er i centrum.

Af Niels Mørup, formand for FKB

3

BV_2013-01-februar-1-32  
BV_2013-01-februar-1-32  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/02/BV_2013-01-februar-1-32.pdf

Advertisement