Page 1

BRANDVÆSEN NR . 9 · November 2012

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Redningsøvelse på Danmarks største sø Side 10-15


BRANDVÆSEN N R. 9 · November 2012 · 10. ÅRGANG ISSN1603-0362 UDGIVER Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB www.fkbnet.dk REDAKTION Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 40 13 47 52 E-mail: peter@0203.dk Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 20 84 02 89 E-mail: erik@0203.dk EKSPEDITION Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 E-mail: fkb@fkbnet.dk ANNONCER Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 77 47 – Fax: 44 44 67 47 E-mail: brand@annonce-service.dk OPLAG, PRIS OG UDGIVELSE Oplag: Forventet 3.200 eks. Årsabonnement 2012 i Danmark: Kr. 395,inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli OFFENTLIGGØRELSE Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på www.infomedia.dk Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på www.fkbnet.dk BLADUDVALG Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen LAYOUT Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: 23 83 84 20, www.fingerprint.dk TRYK Rosendahls, Esbjerg Telefon: 76 10 11 12 · fax: 76 10 11 20 Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN december 2012 er 19. november 2012.

Indhold Leder: Håb og frygt Af Niels Mørup, formand for FKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Navne: Aabenraa: Farvel til et beredskab i forandring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4 Frida holder tidsplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5 Budgetanalyse: Nyt beredskabsforlig for to år. . . . . . . . . . . . Lille land med store forskelle . . . . . . . . . . . . Det ligner ikke en omsorg for liv . . . . . . . . . . Værnepligten er en gave til unge mennesker Kommunerne skal samtænke noget mere . . . Barske ord fra KL om budgetanalyse. . . . . . . Fakta om budgetanalysen. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

side 6 side 6 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8

Fælles brandvæsen på Sydsjælland? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 9 Stor øvelse: Redning på vand gav udfordring på land . . . . . . . . . Scenariet på Arresø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det gælder om at spore tankerne ind på scenariet . Øvelseskiks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uddannelse er et løft til kommunikationen . . . . . . . Figuranter på Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uddrag af skadesteds-log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

side 10

Stor indsats – af Jens Larsen: Beskrivelse af hallerne . . . . . . . . . . . . . . . . Odsherred tømt for mandskab og materiel . Eftersøgning umulig . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pionervogn antændt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvad nu hvis … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skader for 60 mio. kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . Årsag: Søm i en ledning . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

side 16

Måske et vidundermiddel: Bedste middel siden opfindelsen af vand Tænk på naturbrande . . . . . . . . . . . . . . . Bruges i indsatser i Hillerød . . . . . . . . . . Hvad er Burnblock?. . . . . . . . . . . . . . . . . Brandhæmmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke helt overbevist – endnu. . . . . . . . . . Forsøg i Randers. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

side 22

. . . . . . .

. . . . . . .

side 11 side 12 side 13 side 14 side 15 side 15

side 16 side 16 side 18 side 18 side 19 side 20

side 23 side 24 side 24 side 24 side 25 side 25

Forebyggelsesstafet: Et godt netværk er uvurderligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 26 Erfagrupper skal ikke være store. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 28 Stafet for forebyggelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 29 Hvem sælger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 30


LE DE R

November 2012 · BRANDVÆSEN

Håb og frygt Vi har brug for en national sårbarhedsanalyse, og vi må ikke gå på kompromis med sikkerheden

I

skrivende stund pågår der politiske forhandlinger i forligskredsen om nyt beredskabsforlig. Som grundlag for forhandlingerne er politikerne blevet præsenteret for en budgetanalyse udarbejdet af Deloitte. Jeg har naturligvis fuld tiltro til, at de folkevalgte politikere finder frem til et godt og robust beredskabsforlig, som skal bringes os frem til 2016, uden at det forringer det beredskab, vi har i dag. Jeg har flere gange påpeget, at vi skal være parate til at gøre tingene bedre og billigere, bare vi ikke går på kompromis med et robust og sikkert redningsberedskab. Jeg håber derfor, at politikerne formår at se ud over det rent økonomiske aspekt og også lader andre parametre indgå i det kommende forlig. Jeg håber, at de ser behovet for, at kommunerne fortsat organiserer det lokale redningsberedskab på baggrund af lokale risici, og at der i tilgift hertil anbefales udarbejdelse af en national sårbarhedsanalyse, der samler alle samfundets risici med henblik på at tilvejebringe grundlaget for fortsat udvikling af beredskabet på alle niveauer, således at vi er velforberedte på fremtidens udfordringer. Jeg håber også, at der er en erkendelse af, at fortsat innovation og udvikling, fortsat opbygning af viden og videndeling mellem de beredskabsfaglige aktører, forskning i beredskabsfaglige spørgsmål samt forsknings- og evidensbaseret uddannelse af beredskabsmedarbejdere er helt centralt, hvis man vil sikre et moderne, tidssvarende og fortsat effektivt beredskab i Danmark. Vi må ikke gå i stå. NATIONAL FOREBYGGELSESSTRATEGI Jeg håber endvidere, at der bliver anbefalet udarbejdelse af en samlet, national

brandforebyggelsesstrategi. I dag er lovgivningsansvaret for brandforebyggelsen placeret i forskellige styrelser. En samlet strategi vil forøge muligheden for koordinering og skal skabe grundlaget for en endnu mere målrettet brandforebyggende indsats i kommunerne.

Det er også mit håb, at der kommer fokus på koordination ved ekstraordinære hændelser. Øget koordination fordrer involvering af alle relevante beredskabsmyndigheder på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det er også mit håb, at der kommer fokus på koordination ved ekstraordinære hændelser. Øget koordination fordrer involvering af alle relevante beredskabsmyndigheder på nationalt, regionalt og lokalt niveau. I disse situationer er det meget tydeligt, at vi har brug for alle dele af beredskabet – alle aktører og alle niveauer. Og for at disse spiller godt samme i skarpe situationer, er det vigtigt, at dette øves såvel på større som mindre hændelser. STORT ØNSKE: ARBEJDSRO Der er flere emner, jeg godt kunne tænke mig at få med, hvis jeg skulle skrive forliget. Men de ovennævnte er eksempler på noget af det absolut vigtigste. Et godt beredskabsforlig vil give os arbejdsro i en årrække fremover

og vil give os det, vi ønsker allermest – nemlig muligheden for i hvert vores redningsberedskab at skabe robusthed og tryghed. HVAD NU, HVIS … Hvis man derimod går den anden vej, og forestiller sig, hvad der ville ske, hvis politikerne alene tænker på økonomi, og ikke også tænker indhold, ser billedet ikke nær så kønt ud. Så kunne vi ende med kort forlig på to år, hvor der sker besparelser i det statslige redningsberedskab, som efterfølgende kanaliseres ud i kommunerne. Det vil i sagens natur betyde forringelse af serviceniveauet overfor borgere, institutioner og virksomheder i kommunerne. Det er jo trods alt i kommunerne, at hændelserne sker, og det er de kommunale beredskaber, der rykker ud – sidste år håndterede vi eksempelvis 41.666 hændelser. Kun i 1,1 % af disse assisterede Staten ved løsning af opgaven. Så giver det jo ikke mening, at statslige besparelser skal udmøntes i kommunerne. Lad mine håb blive indfriet og min frygt gjort til skamme.

Af Niels Mørup, formand for FKB

3

BV_2012-09-nov-1-3  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/11/BV_2012-09-nov-1-3.pdf