Page 1

BRANDVÆSEN NR . 7 · September 2012

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Farlig cocktail af risici To ugers kompleks indsats i gigantiske lagre. Foto: Københavns Vestegns Politi. Side 10-19


BRANDVÆSEN N R. 7 · September 2012 · 10. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB www.fkbnet.dk Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 40 13 47 52 E-mail: peter@0203.dk Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 20 84 02 89 E-mail: erik@0203.dk Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 E-mail: fkb@fkbnet.dk Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 77 47 – Fax: 44 44 67 47 E-mail: brand@annonce-service.dk Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet 3.200 eks. Årsabonnement 2012 i Danmark: Kr. 395,inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på www.infomedia.dk Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på www.fkbnet.dk Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: 23 83 84 20, www.fingerprint.dk Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: 76 10 11 12 · fax: 76 10 11 20 Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN oktober 2012 er 24. september 2012.

Indhold Leder: Koordinering af beredskabernes indsats Af Ole Nedahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Navne: Lars Rosenwanger, ny BRC i Frederiksberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4 FKB Barnets navn er Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5 Frida er også til iPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5 Nordisk studieuge i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5 Norsk beredskab: 325 kommunale brandvæsner til 429 kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Op til 1.000 kr. pr. indbygger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Frivilliges indsats skal ikke begrænses Af Ole Borch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8 Travlt efterår – mange møder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 9 Kompleks storbrand på Avedøreværket: Absolut en ekstraordinær hændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Måske den mest komplekse indsats i mange år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beredskab fra hele landet deltog i slukningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ros til samarbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ledelsen ligger fast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det helt store isenkram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mobilkraner + det løse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 tons gas i døgnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 10 side 1 1 side 14 side 15 side 16 side 17 side 18 side 19

Pukkelpop katastrofen: Den usandsynlige virkelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociale medier er uvurderlige i krisekommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . Twitcident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meteorolog på døgnvagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 20 side 2 1 side 2 2 side 2 2

FKB årsmøde 2012 Forrygende årsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deloitte er blevet bedt om at opstille en alternativ struktur . . . . . . . . . . Et effektivt brandvæsen har forankring i kommunen . . . . . . . . . . . . . . . . BRS: Ingen robusthed uden øvelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afslapning og fest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lidt racist er man vel altid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønland har fået sin første beredskabslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inatsisartutlov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 brandmænd pr. 1.000 indbyggere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stafetten bliver i Jylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genvalg til alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seniorer: Hvor er de andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uændret kontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 2 4 side 2 5 side 26 side 2 8 side 3 1 side 3 1 side 3 2 side 3 2 side 3 3 side 3 4 side 3 5 side 3 5 side 3 5

Brandpunkter: Mere elektronisk beredskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt materiale til hjelmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pumpen får ikke forstoppelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandgoe’ forslag til brandbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trænings-baby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oliespild kan brændes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sikker og enkel ISL-bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tydelig tale i ét headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ét program styrer al kørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LED-lygte. Den danske model er klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rustbeskyttelse kan være en god idé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 36 side 36 side 3 7 side 3 8 side 3 9 side 3 9 side 4 0 side 4 1 side 4 2

side 42

side 4 3

Forebyggelsesstafet: Halmkirken blev til et telt Af Per Boye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4 4 Hvem sælger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 46


LE DE R

September 2012 · BRANDVÆSEN

Koordinering af beredskabernes indsats Vi mangler stadig det tværfaglige overblik, så der ikke bruges unødig tid på at flytte rundt på informationer. Kun koordinerende alarmcentraler vil kunne inddrage sociale medier

V

i venter alle på budgetredegørelsen. På trods heraf må vi ikke glemme den faglige udvikling og en fælles koordinering af beredskabernes indsats – ikke på skadestedet, det er der styr på via Retningslinjer for Indsatsledelse (REFIL) – men alt det ”udenoms”. Det er sagt og skrevet tidligere: Det samlede beredskab har behov for en fælles koordinering, dvs. koordinerende alarmcentraler, der omfatter redningsberedskabet, politiet og det præhospitale beredskab. Disse alarmcentraler skal sikre det tværfaglige samarbejde, også i baglandet. Kun den koordinerende alarmcentral vil favne den tværfaglige koordination, der starter ved alarmeringen og først slutter, når opgaven er løst.

Overblik hos én person Den koordinerende alarmcentral skal bemandes med medarbejdere, der uddannes til opgaven, og ved hjælp af den tilknyttede teknologi skal de kunne håndtere såvel dagligdags hændelser som de mere ekstraordinære hændelser fra start til slut. Det skal være de samme medarbejdere, der disponerer, kalder ud og kommunikerer med styrkerne på skadestedet i indsatsområdet, hvad enten det er til en politiopgave, en brand eller redningsindsats, en ambulanceopgave eller allervigtigst: Under en hændelse, hvor flere beredskaber er involveret.

I dag går der megen god tid på at flytte informationer fra den ene vagtcentral til den anden. Alarmcentraler og vagtcentraler har ikke direkte overblik over informationer, som andre i systemet allerede er i besiddelse af.

Den koordinerende alarmcentral skal bemandes med medarbejdere, der uddannes til opgaven, og ved hjælp af den tilknyttede teknologi skal de kunne håndtere såvel dagligdags hændelser som de mere ekstraordinære hændelser fra start til slut. Mere end økonomi Den lokale beredskabsstab og kommandostation (KSN) skal samarbejde omkring et forum, der bemandes ad hoc – og som organiseres i tæt sammenhæng med de koordinerende alarmcentraler – for derved at kunne overtage opgaver, der fordrer større koordinering i baglandet. Det er endvidere vigtigt, at vi i Danmark tager de sociale medier seriøst og

arbejder med, hvordan vi kan bruge medierne rent kommunikationsmæssigt i forhold til store og ekstraordinære hændelser. Her vil en koordinerende alarmcentral være en forudsætning for den lokale beredskabsstabs brug af de sociale medier til kommunikation med borgerne. Ny aftale om redningsberedskabet bør derfor ikke kun omfatte økonomi, men også faglig udvikling og tværgående helhedsorienteret tænkning i forhold til et fortsat robust samfund.

Af Ole Nedahl bestyrelsesmedlem i FKB

3

BV_2012-07-sept-1-3  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/09/BV_2012-07-sept-1-3.pdf

Advertisement