Page 1

BRANDVÆSEN NR . 1 · Februar 2012

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Kæmpefuser En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud

(Foto: Hans Jørgen Pedersen) Side 18-19


BRANDVÆSEN N R. 1 · Februar 2012 · 10. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB www.fkbnet.dk Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 40 13 47 52 E-mail: peter@0203.dk Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 20 84 02 89 E-mail: erik@0203.dk Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 E-mail: fkb@fkbnet.dk Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 77 47 – Fax: 44 44 67 47 E-mail: brand@annonce-service.dk Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet 3.200 eks. Årsabonnement 2012 i Danmark: Kr. 395,inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på www.infomedia.dk Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på www.fkbnet.dk Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Viceberedskabschef Anders Enggaard Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: 23 83 84 20, www.fingerprint.dk Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: 76 10 11 12 · fax: 76 10 11 20 Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN marts 2012 er 13. februar 2012.

Indhold Leder: Hvor langt kan vi gå? Af Niels Mørup, formand for FKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Navne: Arne Christensen, afgået fmd. for Sønderjysk Brandværnsforbund . . . . . . . side 4 Henrik Sohl, ny fmd. for Sønderjysk Brandværnsforbund . . . . . . . . . . . . . . side 5 Preben Jørgensen, Vordingborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 FKB: Fokus på videndeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statusmøde om digitale brandsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Send os din e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ny formand i kreds 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seniorklub stiftes på årsmødet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 8 side 10 side 10 side 10 side 10

EU-projekter om skovbrande og oversvømmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11 Uddannelse: En drøm om fælles moduler til brandmandsuddannelsen . . . . . . . . . . . . . Hurtigere uddannelse for at gå brandsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Priser på kurser kommer til foråret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jura- og forvaltningskursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 12 side 13 side 13 side 13

En god brand at blive klog af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14 Lærerig overvågningsvideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14 Vestegnen: Mere robusthed trods million-besparelse . . . . . . . . . . . . . . side 16 Kæmpe-fuser i Assens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 18 Plejehjem: Vi vil bruge operativt personel i det forebyggende arbejde Af Jørgen Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 2 1 Plejehjemmet Annebergcentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22 Tryghed skaber sikkerhed Af Bent Tindahl Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 25 Forebyggelsesstafet: Tre kommuner fælles om mobil forebyggelse Af Mikkel Linnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planlægning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandbussen bør ud hver weekend om sommeren Af Henning Fogh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stafet for forebyggelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SINE: SINEs overblik færdigt i 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service-forventninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overblik er det største ønske til SINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GPS og log kan styrke indsatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokus på skadestedssæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye undersøgelser i Middelfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekstra sikkert net i Horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrolrum til tiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 26 side 26 side 27 side 27

side 28 side 28 side 29 side 29 side 30 side 30 side 31 side 31

Kæderedning: Kæderedning kan læres i Danmark Af Jakob Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 32 Konceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 33 Hvem sælger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 34


LE DE R

Februar 2012 · BRANDVÆSEN

Hvor langt kan vi gå? Med et svagere statsligt niveau 3 ændres balancen i det samlede beredskab

D

er bliver sparet rigtig mange steder i den offentlige sektor i disse år - både i kommunerne og i staten. Besparelserne rammer bredt, og Beredskabsstyrelsen og mange kommunale redningsberedskaber er ikke gået ram forbi. Jeg er bestemt ikke tilhænger af, at man bare skal have de samme bevillinger, som man plejer. Også inden for vores branche skal man have modet til at nytænke og foretage effektiviseringer og rationaliseringer, når det ligger lige for. Ingen skal hytte deres eget, hvis der ikke er grund til det. Der er meget andet at bruge skattekronerne til. Men vi skal også have modet til det modsatte. Modet til at dimensionere redningsberedskabet efter de risici, som vi står over for såvel lokalt som nationalt - både hvad angår de dagligdags hændelser, samt de mere ekstraordinære hændelser som eksempelvis skybrud og terror.

Politikerne skal kende konsekvenserne Vi skal på baggrund af risiko- og sårbarhedsanalyser foretage en beredskabsfaglig vurdering af konsekvenserne ved at spare i redningsberedskabet og synliggøre dem for politikerne. Et forringet serviceniveau kan betyde tab af værdier, større påvirkning af miljøet og i sidste ende tab af menneskeliv, fordi vi simpelthen ikke kan yde det samme. Beredskabsstyrelsen har netop skulle spare ca. 20 mio. kr. på budget 2012. Det er bekymrende. Det er nemlig ikke første gang, at Beredskabsstyrelsen er udsat for store besparelser, og der kan ikke fortsat være irrationelle og ineffektive arbejdsgange at høste af i Beredskabsstyrelsen. Det går ud over opgaveløsningen, og det niveaudelte beredskab bringes dermed i fare. Beredskabsstyrelsen

udgør som bekendt niveau 3 og sidste led i det niveaudelte redningsberedskab, der tilkaldes ved de ekstraordinære hændelser, hvor kommunernes samlede beredskab ikke kan løse opgaven alene. Vil indsatsen fortsat være forsvarlig? Hvis ikke niveau 3 kan levere varen, er de enkelte kommuner og støttepunktsberedskaber nødt til at genoverveje dimensioneringen i forhold til de større, ekstraordinære hændelser. Det giver jo ingen mening, at alle kommuner skal dimensionere, så de kan imødegå den helt store hændelse f.eks. et flystyrt eller en terrorhændelse. Det er simpelthen ikke samfundsmæssigt rentabelt. Hvis det kommunale redningsberedskab samtidig sparer ud fra en økonomisk og ikke en risikobaseret dimensionering, vil man ikke alene stå med et ringere niveau 3 beredskab, men også med en kommunal opgaveløsning, som bliver presset til det yderste. I sådanne tilfælde vil der ikke alene være skruet på den ene af det niveaudelte redningsberedskabs aktører, men to, og det gør i sagens natur den samlede opgavevaretagelse usikker. Man kan med rette stille spørgsmålstegn ved, om der fortsat kan ydes en forsvarlig indsats på det forventelige niveau? Et presset kommunalt niveau 1 redningsberedskab sammen med et presset statsligt niveau 3 redningsberedskab vil øge belastningen på nabokommunernes redningsberedskab og støttepunkternernes niveau 2 beredskab. Det vil rykke på ressourcerne og det helt grundlæggende fundament for det niveaudelte redningsberedskab i Danmark - igen med forringelser i serviceniveauet og øgede samfundsmæssige omkostninger til følge.

Der ligger derfor et stort ansvar på forligskredsen, som skal forhandle ny aftale om det statslige redningsberedskab efter 2012. Det er nødvendigt, at der bliver tænkt hele vejen rundt om det statslige redningsberedskabs rolle i det velfungerende og gennemtænkte niveaudelte redningsberedskab. FKB indgår gerne i en dialog herom.

Hvis det kommunale redningsberedskab samtidig sparer ud fra en økonomisk og ikke en risikobaseret dimensionering, vil man ikke alene stå med et ringere niveau 3 beredskab, men også med en kommunal opgaveløsning, som bliver presset til det yderste.

Af Niels Mørup formand for FKB

3

/BV_2012-01-febr-1-3  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/02/BV_2012-01-febr-1-3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you