Page 1

FKB Å rs møde 2012

Maj 2012 · BRANDVÆSEN

Årsmøde 2012 i Fredericia Alt under ét tag

Af Sven Urban Hansen, årsmødearrangør

Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Fredericia. Det sker i dagene 22., 23. og 24. august med MesseC Fredericia som centrum for møder og udstillinger. I MesseC Fredericia er det muligt at samle alle årsmødets aktiviteter under samme tag, så vi er overbevist om, at både medlemmer, gæster og udstillere får rigtige gode forhold. Brandpunkterne er placeret i hal A. De store brandpunkter med køretøjer er placeret dels inde i Hal A og dels på parkeringsarealet umiddelbart uden for Hal A. Der har igen i år været meget stor interesse fra udstillernes side, men der er endnu stande tilbage. Deltagelse i årsmødet 2012 er tilpasset den almindelige prisudvikling i samfundet. Tilmelding til årsmødet skal ske online via foreningens hjemmeside www.fkbnet.dk. Under fanebladet Arrangementer / Årsmøde er der oprettet et link til FKB sekretariatet, hvor der er mulighed for at foretage online registrering. Såfremt det ikke er muligt at tilmelde sig online, kan der rettes henvendelse til FKB-sekretariatet på tlf. 57 82 02 03. Tilmelding kan foretages frem til den 22. juni 2012. Da ikke alle hoteller ligger i gå-afstand til MesseC og Fredericia Idrætscenter, bliver der i lighed med tidligere år arrangeret bustransport fra hotellerne til og fra MesseC og Fredericia Idrætscenter i forbindelse med de enkelte arrangementer. Ved sidste årsmøde i Fredericia i 2004 var værtskabet delt mellem Fredericia og Middelfart, og ligeledes dannede MesseC Fredericia rammerne omkring årsmødet. Med dette vellykkede årsmøde i erindringen ønsker vi alle et godt årsmøde 2012.

Indkaldelse til generalforsamling I henhold til § 4 i vedtægter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer indkaldes herved til generalforsamling

fredag den 24. august 2012 kl. 10.00 i Messe C, Fredericia Generalforsamlingen er for foreningens A-medlemmer. Seniormedlemmer og ikke-erhvervsaktive æresmedlemmer kan overvære generalforsamlingen uden tale- og stemmeret. Dagsorden følger i næste nummer af ”Brandvæsen”. Niels Mørup, formand for FKB

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

13


FKB Å r s m ø de 20 1 2

BRANDVÆSEN · Maj 2012

Foreløbigt program for

FKBs årsmøde 2012

Onsdag den 22. august Kl. 13.00 Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde åbnes ved MesseC Fredericia, af FKBs formand, beredskabschef Niels Mørup, Nordsjællands Brandvæsen. Derefter byder Borgmester Thomas Banke gæster og deltagere velkommen til Fredericia.

Kl. 13.30 Brandpunkter besøges Kl. 14.00 Ulykken i forbindelse med Pukkelpop musik festival den 18. august 2011 Torsdag den 18. august 2011 blev Pukkelpop musikfestival nær

Onsdagens foredragsholder Chris Addiers har i ti år været chef i Antwerpens Brand- og Redningsvæsen, der dækker såvel byen som den enorme havn. Han er uddannet civilingeniør, er bestyrelsesmedlem i den belgiske brandchefforening samt Belgiens repræsentant i FEU. Derudover er han en eftertragtet foredragsholder i ind- og udland om emner som brandsikring, Hazmat, taktisk brandslukning og krisestyring. Hesselt i Belgien pludseligt ramt af et kraftigt uvejr med meget kraftige vindstød.

Der var ca. 60.000 deltagere i festivalen da uvejret brød løs. I den korte tid, uvejret var om at passere festivalpladsen, blev 5 personer dræbt og flere end 70 mennesker kvæstet, da en scene kollapsede. Brandchef Chris Addiers fra Antwerpen vil fortælle om de udfordringer, redningsberedskabet blev stillet over for i forbindelse med ulykken.

Kl. 15.00 Brandpunkter besøges

Kl. 17.00 Brandpunkter og årsmøde-sekretariatet lukker Kl. 19.00 Kammeratskabsaften Kammeratskabsaftenen er i år henlagt til Fredericia Idrætscenter, der er ligger i umiddelbar nærhed af MesseC Fredericia. Vi vil blive budt på en lækker buffet med tilhørende drikkevarer, så der er endnu engang lagt op til en hyggelig aften med et festligt gensyn med kollegaer og venner fra hele landet.

Det var rent kaos, da en ødelæggende storm fejede hen over festivalområdet i Pukkelpop. Træer blev revet op, scenen brasede sammen, fem blev dræbt og over 70 kvæstet. Foto: Scanpix.

14


FKB Å rs møde 2012

Maj 2012 · BRANDVÆSEN

alle udstillere I år vil næsten ericias dendørs i Fred kunne være in ste ør st de er taget store hal. Und , der te fx redningslif køretøjer som n. lle uden for ha udstilles lige

Det er håbet, at vi i løbet af aftenen kan blive ”rystet godt sammen”, så den gode brandmandsstemning er til stede, når årsmødet fortsættes de følgende dage.

Forsvarsminister Nick Hækkerup vil fortælle om sit syn på aktuelle emner indenfor beredskabsområdet, herunder nyt om den kommende aftale for Redningsberedskabet.

Kl. 10.55 Brandpunkter besøges

Torsdag den 23. august

Kl. 11.55 Nyt fra beredskabsstyrelsen

Kl. 09.30 Brandpunkter åbner Kl. 10.20 Forsvarsministerens syn på aktuelle emner i beredskabet Det er en stor glæde at kunne byde beredskabets nye minister velkommen til FKBs årsmøde.

Det er en fast tradition på foreningens årsmøde, at direktøren for Beredskabsstyrelsen kommer med et indlæg om nyt fra styrelsen. Danmarks nye forsvarsminister, Nick Hækkerup, følger traditionen med besøg på FKBs årsmøde. Han vil bl.a. fortælle om den aktuelle budgetundersøgelse af det samlede redningsberedskab. Foto: Forsvarsministeriet.

I år er det en stor glæde igen at give plads på talerstolen til Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen.

15


FKB Å r s m ø de 20 1 2

BRANDVÆSEN · Maj 2012

ig del ne er en vigt Brandpunkter de for bå – e ød årsm af et vellykket r udstillere. gæster og fo

Kl. 12.30 Frokost Kl. 13.15 Brandpunkter besøges Kl. 13.45 Beredskab på Grønland Grønland er et stort land, hvor de geografiske forhold er markant anderledes end i Danmark og udfordringer derfor også. Som følge af landets særlige struktur er det grønlandske beredskab derfor opbygget på en anden måde end vores. En enkelt af de fire grønlandske kommuner er på størrelse på Frankrig. Der er ingen veje mellem byer, så den enkelte by eller bygd skal kunne klare sig selv, da hjælpen hverken er lige om hjørnet eller måske 20 minutter væk, som vi er forvænt med!

Fuldmægtig Henriette Lynge Boller, Selvstyrets kontor for Planlægning og Transport, vil orientere om opbygningen af det kommunale grønlandske beredskab set fra lovgivningens side. Beredskabschef Peter Erik Thomsen, Qaqortoq Kommune (Julianehåb), vil orientere om driften i en af de fire grønlandske kommuner og fortælle om de udfordringer, som beredskabet har i hverdagen.

Kl. 18.30 Festaften i Hal E Gæster, medlemmer og ledsagere bliver budt til festmiddag, underholdning og dans, til der serveres natmad kl. 01.00. Der bliver udarbejdet bordplan, der ophænges ved årsmødesekretariatet og ved indgang til festsal.

Kl. 14.10 Brandpunkter besøges

Fredag den 24. august

Qaqortoq

Kl. 15.00 Formanden for FKB har ordet

Kl. 09.00 Brandpunkterne besøges

Qaqortoq Kommune er Grønlands næstmindste kommune både i areal og indbyggertal. Kommunen er på 115.500 kvadratkilometer, og indbyggertallet er lige under 10.000. To tredjedele bor i den største by, Sisimiut.

Vi har de sidste par år valgt at give plads til et indlæg fra formanden for FKB. Det vil vi gerne gøre til en tradition, hvorfor det er en glæde endnu engang at kunne give plads til formanden for FKB, der vil komme med et indlæg om aktuelle emner – set fra FKBs side.

Kl. 10.00 Konferencelokale 1. sal

Hele Grønland er på 2.175.600 kvadratkilometer.

16

Kl. 15.30 Brandpunkter besøges Kl. 16.30 Brandpunkter lukker

Generalforsamling i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer for foreningens A-medlemmer

Kl. 12.00 Frokost Personale fra redningsberedskaberne er hjertelig velkommen til at besøge brandpunkterne fredag formiddag – fri entre.


FKB Å rs møde 2012

Maj 2012 · BRANDVÆSEN

Program for ledsagere er kendt for ”Ti Trin Ned” liggenhed sin smukke be mad. og sin gode

Onsdag den 22. august Der inviteres til kammeratskabsaften I år er kammeratskabsaftenen henlagt til Fredericia Idrætscenter, der ligger i umiddelbar nærhed af MesseC Fredericia.

Torsdag den 23. august Kl. 10.00 Afgang fra MesseC Fredericia I år vil torsdagens ledsagertur blive indledt med et besøg på Fredericia Teater, hvor teaterdirektør Søren Møller vil fortælle om teatrets historie og fremtid, samt om de musicals, teatret er så berømt for at opføre. Fredericia Teater skal have Europapremiere på Disneys Aladdin den

4. oktober 2012. Denne store udfordring og opgave vil Søren Møller også komme ind på. Du kan allerede nu gå ind og bestille billet til forestillingen på Fredericia Teaters hjemmeside. Herefter går turen til Hannerup Skov, som er et tidligere badehotel med en fantastisk udsigt over Lillebælt. I Hannerup Skov ligger restaurant Ti Trin Ned, hvor frokosten bliver serveret. Inden frokosten vil indehaveren af restauranten, kok Mette Gassner, som er dansk mester inden for sit fag, fortælle om, hvorledes frokosten er blevet til. Efter frokosten vil Fredericia Kommunens kulturchef Bodil Grauslund Schelde-Jensen komme og fortælle om Fredericias historie gennem tiderne. Her vil deltagerne få serveret kaffe med sødt til.

ide Fredericias hv . vandtårn

Fredag den 24. august Kl. 10.00 Ledsagere, B-medlemmer og gæster, der ikke kan deltage i foreningens generalforsamling, inviteres til en spændende rundvisning omkring Landsoldaten og voldanlægget midt i Fredericia, hvor tidligere stadsgartner Henning Møberg vil fortælle om disse historiske steder. Herefter vil der være mulighed for på egen hånd at se den spændende bymidte, og det kan ikke udelukkes, at der vil være mulighed for et godt indkøb. Turen begynder ved MesseC og slutter samme sted kl. ca. 11.45.

Kl. 12.00 Frokost i MesseC.

Deltagerne er tilbage ved MesseC ca. kl. 15.00.

17


FKB Å r s m ø de 20 1 2

BRANDVÆSEN · Maj 2012

Overnatning ved årsmødet Som tidligere år har vi aftalt fælles booking af værelser til de mange deltagere i FKBs årsmøde. Vi har valgt syv gode hoteller, og bestilling af værelser kan ske direkte fra FKBs hjemmeside www.fkbnet.dk frem til og med den 22. juni. Fuglsangcentret i Fredericia

Middelfart Resort og KonferenceCenter Konferencecentret ligger direkte ned til Fænøsund, i udkanten af Hindsgavlskoven og tæt på Lillebæltsbroerne. Overnatning i fuldt udstyrede feriehytter med gratis, trådløs internetadgang og privat møbleret terrasse. Hver hytte har to soveværelser, så hvis to deltagere (to par) ønsker værelser i samme hytte, bedes det angivet under bemærkninger ved bestillingen. Værelser og andre faciliteter er handicapvenlige, og allergivenlige værelser forefindes. Tv med satellitkanaler. Centret har sauna, indendørs og udendørs swimmingpools. Rygning ikke tilladt. Beliggenhed 11 km fra MesseC.

Fuglsangcentret er ejet af Dansk Blindesamfund og har tilgængelighed for alle i højsædet. Ud over at være kursus- og feriecenter, er det også 4-stjernet hotel. Det er bygget i 1989, er tildelt Heliosprisen for sin arkitektur, og er løbende udvidet og renoveret. Alle værelser har bad/toilet, radio, tv og trådløst internet. Værelsesnøglen giver adgang til swimmingpool, sauna og fitnessrum. Fuglsangcentret ligger 3,5 km fra MesseC. Indtjek efter kl. 13. Udtjek inden kl. 10.00.

Fuglsangcentret Søndermarksvej 150 7000 Fredericia

Danhostel Fredericia Vandrehjem Internetadgang kan tilkøbes. Kl. 8.00-9.30 er der morgenmad som ta’ selv buffet, hvor man selv sætter brugt service på en afryddervogn. Rygning er ikke tilladt. Indtjek foregår kl. 16-18. Senere ankomst skal aftales på forhånd. Udtjek inden kl. 10.00.

Danhostel Fredericia Vandrerhjem og Kursuscenter Vestre Ringvej 98 7000 Fredericia

18

Kronprinds Frederik er opkaldt efter Frederik III, der grundlagde Fredericia i 1650, og hotellet, der er opført 1986, har fået Dronningens tilladelse til at benytte navnet med den gamle stavemåde for ikke at forveksle med den nuværende kronprins. Hotellet ligger på Ringvejen som nabo til Fredericia Idrætscenter, hvor der holdes kammeratskabsaften, og i gåafstand fra MesseC. De rummelige værelser har radio og tv, og gæster har fri adgang til badeland/svømmehal, der ligger ved siden af hotellet.

Best Western Hotel Kronprinds Frederik Vestre Ringvej 96 7000 Fredericia

Middelfart Resort og KonferenceCenter Oddevejen 8 5500 Middelfart

Et af landets nyeste og smukkeste vandrerhjem, indviet i 1996. Det ligger i naturskønne omgivelser med flot udsigt udover et fredet område – og er næsten nabo til årsmødets centrum på MesseC. Afstanden klares på blot 5 minutter til fods. Vandrehjemmet har hotelstandard med lyse værelser. Alle værelser er med tv.

Hotel Kronprinds Frederik


FKB Å rs møde 2012

Maj 2012 · BRANDVÆSEN

Hotel Park Hotel Park er et moderne hotel i centrum af Middelfart. Den smukke, klassiske bygning var oprindelig sygehus, som i 2009 er forvandlet til et 3-stjernet hotel med konference faciliteter. Værelserne har tv, telefon og gratis, trådløst internet. Stor morgenmadsbuffet med fynske specialiteter. Desuden bydes gæsterne på gratis frugt, kaffe og te døgnet rundt, samt gratis softice. Hotellet ligger 11 km fra MesseC.

Trinity Hotel Trinity ligger i Snoghøj lige ned til Lillebælt ved den gamle Lillebæltsbro og med en pragtfuld udsigt. Værelserne er store, moderne og lyse, har tv, telefon og fri internetadgang. Gæster kan frit benytte hotellets fitnesscenter. Morgenmad serveres i restauranten, der som det første spisested i Danmark kunne tilbyde nøglehulsmærket mad. Rygning er ikke tilladt indendørs. Afstanden til MesseC er 7 km.

Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart

Trinity Hotel- & Konference-center Gl. Færgevej 30 Snoghøj 7000 Fredericia

Kryb•i•ly Kroen med det særlige navn ligger i Taulov vest for Fredericia. Navnet skulle stamme fra 1737, da Christian VI kom forbi den daværende Søholme Kro og søgte ly for regnen. Besøget førte til, at kroen blev kongelig privilegeret – og samtidig tog navneforandring til Kryb-i-ly Kro. I dag er kroen et 4-stjernet hotel med bl.a. indendørs swimmingpool og sauna til fri afbenyttelse for gæsterne. De lyse værelser har nye senge, tv, telefon og gratis trådløst internet. Afstanden til Messe C er 11 km.

Best Western Hotel Krybily Kolding Landevej 160 Taulov 7000 Fredericia

Priser på hotelværelser i forbindelse med Årsmøde 2012 Hotel Enkeltværelse pr. nat inkl. morgenmad Danhostel, Fredericia 620,- Park Hotel, Middelfart 700,- Middelfart Resort & KonferenceCenter 700,- Krybily, Fredericia 745,- Fuglsangcentret, Fredericia 750,- Hotel Trinity, Fredericia 807,- Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia 995,-

Priser for deltagelse i Årsmøde 2012 Arrangement Deltagergebyr inkl. reg. gebyr (ikke ledsager) Kammeratskabsaften – onsdag Frokost – torsdag Frokost – fredag Festmiddag – torsdag Ledsagertur – torsdag Ledsagertur – fredag

Pris pr. person 900,280,210,210,500,125,125,-

Dobbeltværelse pr. nat inkl. morgenmad 900,900,900,845,950,1.007,1.195,-

Tilmelding

Tilmelding til årsmødet foregår via FKBs hjemmeside www.fkbnet.dk. Sidste frist for tilmelding er den 22. juni. Ved for sen tilmelding må man selv sørge for overnatning.

19

/Aarsmoede-2012  
/Aarsmoede-2012  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/07/Aarsmoede-2012.pdf

Advertisement