Page 1

Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

Sven Urban Hansen Kongebrovej 7 4180 Sorø Tlf. 57 83 03 80 Fax. 57 83 37 80 E-mail. suh@soroe.dk

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse og HR - udvikling Att. Michael Rasmussen

Dato: 23.11.10

Center for Uddannelse og HR-udvikling har ved mail af 18. november 2010 sendt revideret uddannelsesplan for Grunduddannelse Indsats og Funktionsuddannelse Indsats i høring. FKB var indledningsvis inviteret til at deltage i evalueringen af den nuværende uddannelse som medførte, at der i marts 2010 blev iværksat et arbejde med at revidere og videre udvikle den nuværende uddannelse. Efterfølgende har FKB været repræsenteret i referencegruppen, der løbende har haft til opgave at sparre med og give faglige input og justeringer til arbejdsgruppen. Efter FKB’s opfattelse er det et godt og gennemarbejdet materiale der nu sendes i høring, og FKB bemærker med tilfredshed, at de tidligere selvstændige uddannelsesmoduler Fællesuddannelse og Håndtering af tilskadekomne, nu er blevet integreret i den samlede uddannelse. Tillige anses det som en fordel, at grunduddannelsen er blevet styrket således, at en grunduddannet brandmand med den nye uddannelse, nu ved specifikke opgaver - selvstændigt og i samarbejde med resten af holdet, er uddannet til at løse disse opgaver på et skadested. FKB har ingen bemærkninger til den foreslåede overgangsordning på 6 mdr.

Med venlig hilsen

Sven Urban Hansen Beredskabschef

/2010_11_23_Rev._Af__Brandmandsudd  
/2010_11_23_Rev._Af__Brandmandsudd  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2011/08/2010_11_23_Rev._Af__Brandmandsudd.pdf

Advertisement