Page 1

SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg e-mail: sik@sik.dk

Aalborg den 3. maj 2010

Høringssvar vedrørende udkast til nyt kapitel 5 Skorstene og aftrækssystemer i Gasreglementets afsnit B-4 Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har ved brev af 15. april 2010 modtaget udkast til nyt kap. 5 i Gasreglementet. Foreningen af Kommunale Beredskabschefer er anmodet om at fremsende bemærkninger til udkastene. Generelle bemærkninger Indledningsvis vil vi takke for vor inddragelse. Udkastet virker gennemarbejdet og vil være et løft for administrationen af området og dermed et løft for forebyggelse og sikkerhed.

Sammenfattende mener vi at kunne anbefale, at udkastet udsendes i en endelig udgave efter man har forholdt sig til vore få bemærkninger. Bemærkninger til bekendtgørelsen

Udkast til kap. 5 er gennemgået og enkelte rettelser bør overvejes ligesom tydeliggørelse af enkelte punkter er nødvendig efter vores opfattelse. Fint med tegninger og skitser, som beskriver det der ellers kræver mange ord. Vi kunne foreslå tilføjet en tegning som viser et balanceret aftræk og en tegning som viser et splitaftræk.

1. Skitser fra DBI vejledning 31bør uddybes. (bilag 13.2, 13.3) 2. Endvidere bør klassifikation af ovennævnte skitser angives når der på skitserne angives materialedimensioner. Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til vor høringssvar kan rettes til Jørgen Pedersen, Beredskabscenter Aalborg. Tlf. 70 11 55 11, mob. 40 53 39 01. Vi fremsender vore bemærkninger på mail Venlig hilsen

Jørgen Pedersen Bestyrelsesmedlem FKB

2010 05 03 skorstene i gasreglement  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2011/08/2010_05_03_Skorstene_I_Gasreglement.pdf

Advertisement