Page 1

Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

Søllerød, den 15. januar 2007 Forsvarsministeriet 5. kontor Holmen Kanal 42 1060 København K Att. Michael Larsen

Høring over lovforslag vedrørende radiokommunikation Forsvarsministeriet har med e-mail den 22. december 2006 fremsendt lovforslag vedrørende radiokommunikation til høring ved Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Det skal indledningsvis bemærkes, at FKB finder forslaget om indførelse af et fælles landsdækkende radiokommunikationssystem for alle aktører på beredskabsområdet positivt. Foreningen mener dog, at lovforslaget med tilhørende bemærkninger er utilstrækkeligt. Der er intet nævnt i bemærkningerne om forudsætninger vedr. organisering af radiosystemet, herunder udformning af kontrolrumsstruktur samt kommunikationsarkitektur. Hertil kommer, at der på nuværende tidspunkt ikke er overblik over radiosystemets tekniske funktionalitet. For de kommunale redningskaber er en række tekniske faciliteter af afgørende vigtighed. Det radiokommunikationssystem, der p.t. er i udbud, tilgodeser f.eks. ikke – så vidt FKB er orienteret – røgdykkerkommunikation, datatransmission samt anvendelse af alarmmodtagere. Endvidere er et så vitalt punkt som forslagets økonomiske konsekvenser ikke beskrevet. Foreningen af Kommunale Beredskabschefer finder som nævnt lovforslaget med tilhørende bemærkninger utilstrækkeligt. FKB har således på den baggrund desværre ikke kunnet komme med et konstruktivt høringssvar.

Med venlig hilsen Jesper Djurhuus

/20070115-FKBHSVAR_SINE  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2011/08/20070115-FKBHSVAR_SINE.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you