Page 1

Der er mange penge at hente i en grundig risikostyring Aktiv sikring af Hvidovres bygninger kan tjenes hjem på få år. Derefter kan der spares en mio. kr. om året Af Peter Dræbye, viceberedskabschef i Hvidovre

Forsikringspræmierne stiger, også selv om kommunen har en meget høj selvrisiko. Efter et par småbrande har Codan Forsikring varslet endog kraftige stigninger, såfremt kommunen ikke foretager

sig noget aktivt på brandsikringsområdet. Det imødegår vi i Hvidovre med en grundig gennemgang af risici og sikring af kommunens bygninger, hvoraf mange er fra en

tid uden krav om varslingsanlæg. I samarbejde med kommunens forsikringskoordinator og en forsikringsmægler fra Willis har beredskabsafdelingen lavet en plan, der

tilmed på få år vil kunne nedbringe forsikringspræmierne væsentligt. Oplægget til direktion og borgmester går ud på at etablere fuldtdækkende ABA- og varslingsanlæg på

FOREB YGGE SES

STAFET

Brand-, røg- og vandskaderne løb op i adskillige mio. kr., da Strandmarksskolen i Hvidovre blev hærget af en brand søndag formiddag den 30. august 2009. Skolen er bygget i 1934 og blev brugt af bl.a. sprogskolen og flere foreninger. Foto: Vestegnens Brandvæsen.

10

BRANDVÆSEN


Branden på Strandmarksskolen var formentlig påsat. Ilden var startet i et skur og havde bredt sig op gennem bygningen, hvor den havde godt fat, inden den blev opdaget. Foto: Vestegnens Brandvæsen

kommunens ti skoler med tilhørende daginstitutioner og sportshaller m.v. Direktionen og borgmesteren fandt det interessant og afsatte midler til at starte, så vi kan få installeret de nævnte anlæg i løbet af et par år. STORE FORVENTNINGER Lige nu er Willis ved at lave udbudsmateriale, og de forventer at indkalde fem bydende parter blandt de større ABA-installatører. De foreløbige overslag, som baserer sig på friske udbudsrunder i andre kommuner, gør, at vi forventer at kunne tjene anlægsudgifterne ind i løbet af blot 4-5 år. Herefter vil der være en ren besparelse for kommunen på ca. 1 mio. kr. om året.

Oven i dette er der ikke indberegnet, hvad en eventuel brand ville koste kommunen i driftstab, leje af nye lokaler osv. ANLÆG MED FLERE FUNKTIONER I praksis har beredskabet sammen med Willis gennemgået og vurderet skolerne rent brandmæssigt og foretaget en prioritering af installationerne samt placering af tilkørsel, brandcentral, nøgleboks og blitz. Alt sammen i tæt samarbejde med skolernes ledere, pedeller mv. Fra beredskabet kræver vi, at anlæggene bliver så teknisk gode som muligt og med krav om garanti mod blinde alarmer. Anlæggene vil også skulle styre og lukke for

ventilationen i bygningerne samt for gas til fysiklokaler og meget andet. Alle gamle ABDL-anlæg og varslingsanlæg på skolerne bliver fjernet og integreret med nyt i de nye anlæg, så der spares på de nuværende serviceudgifter.

Alt i alt bliver brandsikkerheden forbedret væsentligt, og det sikres samtidigt, at bygningen kan anvendes uden for skolens åbningstid af SFO og aftenskoler og med samme brandsikkerhedsniveau som i åbningstiden.

ALARM GÅR OGSÅ TIL KOMMUNENS VAGT Den årlige service og drift af anlæggene bliver en del af skolernes budget. Anlæggene bliver alarmoverført til 112-alarmcentralen, og selve alarmerne vil gå direkte til brandvæsenet samtidigt med, at kommunens døgnbemandede vagtkorps bliver informeret og kører frem som kontakt- og ressourceperson.

Næste STA FET gang Fredericia

FOREB YGGE SES

Fra Hvidovre sendes forebyggelses-stafetten videre til beredskabsinspektør Anders Flindt Rasmussen i Fredericia, der i december-nummeret vil fortælle om kampagnen ”trapperummet”.

Stafet for forebyggelse I samarbejde med FKBs Fagområde Forebyggelse omtaler BRANDVÆSEN gode ideer inden for forebyggelsesområdet. Faggruppen er tovholder, og alle kan byde ind ud fra princippet “sådan gør vi” Kontakt blot kredsens repræsentant i Faggruppe Forebyggelse eller Jacob Christensen, Tønder, der er bestyrelsens ankermand på forebyggelsesområdet.

BRANDVÆSEN

11

2011 09 nov  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/09/2011-09-nov.pdf

Advertisement