Page 1

Smiley for at være godt f rberedt Beredskabsplan og evakueringsøvelse giver anerkendelse. Gul vest fra Beredskab Gentofte er ikke kun et symbol Af Niels Christian Bøgvad, viceberedskabschef i Gentofte

FOREB YGGE SES S

TAFET

8

BRANDVÆSEN


Vi har længe haft et ønske om at øge interessen for sikkerhed på arbejdspladserne på en synlig måde, og så fandt vi på at uddele en smiley til dem, der har alt i orden. Institutioner og virksomheder skal jo gerne have styr på, hvordan de skal forholde sig til en brandalarm og vil

Myndighed Beredskab Gentofte har fire fuldtidsansatte medarbejdere, hvoraf de to har det daglige ansvar for brandsyn: Carsten Jensen er indsatsleder og har desuden brandteknisk byggesagsbehandling og myndighedsarbejdet, mens Per Normann Jensen har forebyggelse som sit område. Han bruger sine gode pædagogiske evner til at få personale til at forstå, hvorfor regler skal overholdes.

håndtere en alvorlig akut hændelse. Både personer og værdier skal kunne reddes med kort varsel. Derfor laves beredskabsplaner med instrukser i tilfælde af brand, evakueringsplan med mødested for personer og aktionskort med vigtige huskepunkter. Det forventes også at institutioner og virksomheder på forhånd udnævner en nøgleperson eller ressourceperson, som kender bygningen godt, og som kan tage imod udrykningen, når brandfolkene kommer frem til adressen. Når Beredskab Gentofte foretager obligatorisk brandsyn og gennemgår bygningerne for brandsikkerhed, forventes det, at der deltager en repræsentant for huset. Det er vigtigt, at brugerne i det daglige indser, hvorfor brandsyn skal gås, er med til at opdage eventuelle fejl og dermed bedre forstår reglerne, så de kan være med til at ændre adfærd blandt personerne i bygningen. Også beredskabsplanen bliver set igennem, og vi vurderer, om den er handlingsorienteret.

Viceberedskabschef Niels Christian Bøgvad har forebyggelse som sin kæphest.

ALLE UD Evakueringsplanerne skal både være så enkle og så

effektive som muligt. De skal omfatte præcis dét, de skal, hverken mere eller mindre,

Alle elever ud i skolegården. Brandøvelse på Hellerup gamle Gymnasium.

BRANDVÆSEN

9


især hvornår og hvor man mødes. Ved brandsyn kan vi kræve, at virksomheder og institutioner lever op til de driftsmæssige forskrifter, og vi har så valgt at blande det lidt sammen med en anbefaling af at holde øvelser, hvor evakueringsplanerne er blevet prøvet af. Vi forsøger således at slutte brandsynene med egentlige brand- og evakueringsøvelser både på store virksomheder og på institutioner – og enten for alle eller for visse afdelinger, hvor personale, kunder,

Symbolværdi Den gule vest fra Beredskab Gentofte har også en høj, pædagogisk symbolværdi, og det overvejes, om den eventuelt skal have påtrykt ordet Kontaktperson.

beboere, skolebørn eller hvem der nu måtte være i bygningen, skal vise, at de kender instrukserne og er godt forberedte. Når vi kan, møder brandbiler og mandskab op, så vi på den måde får øvet hele forløbet fra alarm til indsats.

Når alle er på samlingspladsen, kvitterer vi for en god beredskabsplan ved uddeling af en smiley i form af en gul vest, som nøglepersonen i tilfælde af en alarm skal iføre sig og dermed være genkendelig på lang afstand, også af kolleger.

Den lille happening giver god respons og gode kommentarer fra alle lige fra receptionisten til direktøren. Alle klapper og husker tilbage på dagen. For den, som er godt forberedt, har ofte også heldet med sig.

Brandsyn Beredskab Gentofte skal i 2011 gennemføre 370 brandsyn.

Ud på 4 minutter DONG Energy i Gentofte øver evakuering hver 3. måned Af Erik Weinreich

Allan Petersen, supervisor for brand og sikkerhed i DONG Energys store domicil i Gentofte, tog glad imod beredskabets forslag om at slutte et brandsyn med en evakueringsøvelse. For det har i et par år været en del af sikkerheden for virksomheden at øve, hvordan alle – både medarbejdere, gæster, håndværkere og mødedeltagere – hurtigt kan komme ud. Normalt tager det 3-4 minutter, og endnu har det ikke varet over 5 minutter. Det foregår roligt og uden panik, fortæller Allan Petersen.

Selv er han med til at lede folk ud samtidig med, at han har walkie-talkie forbindelse til udvalgte medarbejdere andre steder i bygningen. For man øver typisk kun en brandsektion ad gangen på denne store lokation. Ellers kunne det give problemer, hvis 2.300 medarbejdere gik i vejen for brandvæsnets indsats. På andre og mindre af DONG Energys lokationer øves typisk ved evakuering af samtlige i bygningerne. DONG Energy har i alt 52.000 kvadratmeter kontorer alene på adressen

i Gentofte, og Allan Petersen arbejder med en plan for, hvordan man kan evakuere, så alle medarbejdere i en bygning kommer direkte over i de andre bygningsafsnit, idet der næppe vil ske noget i alle bygninger samtidig. Her gælder det om at tænke pædagogisk og påvirke folks instinkter til at gøre det rigtige. Vigtigt er det i hvert fald, at alle ved præcis, hvordan de kommer ud af bygningen i tilfælde af en hændelse, så brand- og evakueringsplanerne går en del videre, end lovgivningen kræver.

Stafet for forebyggelse I samarbejde med FKBs Fagområde Forebyggelse omtaler BRANDVÆSEN gode ideer inden for forebyggelsesområdet. Faggruppen er tovholder, og alle kan byde ind ud fra princippet “sådan gør vi” Kontakt blot kredsens repræsentant i Faggruppe Forebyggelse eller Jacob Christensen, Tønder, der er bestyrelsens ankermand på forebyggelsesområdet.

10

BRANDVÆSEN

Efterfølgende har Allan Petersen opdaget, at hans afdeling egentlig har udviklet noget, der meget ligner hjælperøgdykkereprincippet, uden at de kendte det i forvejen. Bl.a. er flere medarbejdere uddannet til at tage mod brandvæsnet og vise vej i et givet tilfælde.

Næste STA FET gang Kalundborg

FOREB YGGE SES

Niels Christian Bøgvad sender forebyggelsesstafetten videre til brandinspektør Lasse Hansen i Kalundborg, der griber den i juninummeret.

2011 04 maj  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/09/2011-04-maj.pdf

Advertisement