Page 1

Brandmanden skal ud i klasseværelset Beredskabsstyrelsen lancerer det helt nye undervisningsmateriale ”Ild – en farlig ven” til grundskolernes 4. og 5. klasser. De kommunale redningsberedskaber kan også bruge det i arbejdet med den bløde forebyggelse Af Peter Hofman-Bang

Med et nyt undervisningsmateriale kommer en interaktiv brandmand i lyd og billeder ud i klasseværelserne. Materialet er primært udviklet til brandforebyggelsesugen (Uge 40 – Lær om brand), men kan bruges året rundt. Både film, quizzer og alt det andet kan hentes på kampagnens hjemmeside og kan derfor kvit og frit bruges i det forebyggende arbejde. Materialet er udarbejdet af os her i Beredskabsstyrelsen i samarbejde med TrygFonden og erstatter det hidtidige hæfte ”Ild – en farlig ven”. Med 25.000 eksemplarer bestilt hvert år var det hidtidige materiale bestemt ikke en fiasko – men en evaluering af materialet viste, at: s Eleverne kender budskaberne i forvejen. s Lærerne føler sig ikke stærke nok rent fagligt til at undervise i brandforebyggelse. LÆRERNE FÅR HJÆLP AF SØREN BRANDMAND For at styrke den faglige kvalitet og samtidig tilpasse læringsmåden til elevernes behov, er det nye materiale udarbejdet med instruktionsfilm, opgaver og spil. Søren Brandmand er den

22

BRANDVÆSEN

gennemgående instruktør i alle filmene, så læreren kan have en mere tilbagetrukket rolle som moderator for diskussionerne og opgaverne. Der er også korte film, hvor brandmænd svarer på

spørgsmål, som en skoleklasse har formuleret. Generelt lægger materialet op til elevernes refleksion over og diskussion af, hvad der er gode brandvaner, fx ved at lade dem diskutere

Det kan I finde på ildenfarligven.dk slLMv,ROMBRANDv slLMv.ÍRDETBRNDERPÍv s0OWER0OINTSKABELONERTILELEVOPGAVER s Digt en brandhistorie s Trin for trin – lav en brandtegneserie s Din egen præstation s Huskeregler sTEGNINGEROGBILLEDERTILATLGGEINDI0OWERPOINTS s3P’RGENBRANDMANDnKLIP HVORENBRANDMAND svarer på spørgsmål om brand, stillet af en skoleklasse. s Film hvor børn fortæller om en brand, de har oplevet s Quiz, hvor præmien er, at man får kodeordet til bonusafsnittet. s Bonusafsnit med: s Familiequiz s Flere videoer s% POSTKORT s,INKS s,RERAFSNITMED s,RERVEJLEDNING s Undervisningsvejledning s Dialogkort s Forældrebrev s Debatforum s Bibliotek med links og videoer

FOREB YGGE SES S

TAFET

spørgsmålet: Tør du ringe 1-12, hvis du selv har været skyld i en ildebrand? Der er naturligvis også lærer- og undervisningsvejledning. Tanken med forebyggelsesugen og de materialer, som vi tilbyder, er først og fremmest, at skolerne selv skal undervise børnene om brand. Men det tilføjer naturligvis undervisningen en ekstra dimension, hvis de lokale brandvæsner kan afse tid til at supplere skolernes undervisning. DET KAN I BRUGE MATERIALET TIL Når disse linjer læses, har alle


skoler modtaget tilbud om at bestille trykte elevopgaver mv., hvis de ikke kan afvikle elevopgaverne elektronisk. Og alle redningsberedskaber har modtaget prøver på de trykte materialer. Når forebyggelseskampagnen afvikles i uge 40, besøger skoleklasser landet rundt ofte brandstationerne, eller brandvæsenet besøger skolerne. Tænkes det nye materiale ind i dette samarbejde mellem redningsberedskabet og skolen, kan børnenes udbytte øges betydeligt.

Når børnene i forvejen har arbejdet med ”Ild – en farlig ven”, kan I meget bedre få en snak med børnene om brandsikkerhed, som hæver sig over horn og lygter-niveauet. Og børn i 10-års alderen kan sagtens lære elementær brandbekæmpelse, selv om det er grænseoverskridende for nogle af dem at skulle gå hen til ild! ANDRE FORMÅL ”Ild – en farlig ven” kan bruges langt ud over undervisningen i 4. og 5. klasserne. Sådan lyder

Ud over videoer giver hjemmesiden adgang til bl.a. spørgsmål og svar – også selvstændige spørgsmål fra klassen.

Polygon A/S Rypevang 5 DK-3450 Allerød Tlf. +45 4814 0555 Fax +45 4814 0554 www.polygon.dk Email: info@polygon.dk

BRANDVÆSEN

23


Brandspillet Til undervisningsmaterialet hører også ”Brandspillet”. Det er et brætspil ligesom Trivial 0URSUITOG"EZZERWIZZER men med kort, som eleverne selv skal udfylde med spørgsmål om ild og brand.

Peter Hofman-Bang er overingeniør i Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse med det daglige ansvar for den bløde brandforebyggelse.

tilbagemeldingerne i hvert fald fra et par kommunale beredskabschefer, som har fået lejlighed til at se materialet på forhånd. Film, quizzer og elevopgaver kan fx bruges, hvis I har børn og unge på besøg på brandstationen, eller hvis I selv er på besøg hos en fritidsklub, en SFO eller en efterskole. Materialet er som nævnt gratis og tilgængeligt året rundt, så det er bare med at bruge det – og at fortælle pædagoger, lærere og klubmedarbejdere, hvordan de kan få besøg af en interaktiv brandmand.

MED ”ILD – EN FARLIG VEN” HAR VI I BEREDSKABSSTYRELSEN BESTRÆBT OS PÅ AT LAVE EN ”FÆRDIGRET”, DER KAN LETTE ARBEJDET MED DEN BLØDE FOREBYGGELSE PRÆFABRIKEREDE LØSNINGER Med ”Ild – en farlig ven” har vi i Beredskabsstyrelsen bestræbt os på at lave en ”færdigret”, der kan lette jeres arbejde med den bløde forebyggelse. En af strategierne er at gøre børn til brandambassadører, så de går hjem og får deres forældre og

bedsteforældre til at montere røgalarmer. På den måde er børnene løftestang for at øge brandsikkerheden i de danske hjem. Vi håber og tror, at de kommunale redningsberedskaber vil opleve, at arbejdet med den taktiske forebyggelse bliver lidt lettere med det nye undervisningsmateriale. Det er i hvert fald LINK

www.ilde

.dk nfarligven

Stafet for forebyggelse I samarbejde med FKBs Fagområde Forebyggelse omtaler BRANDVÆSEN gode ideer inden for forebyggelsesområdet. Faggruppen er tovholder, og alle kan byde ind ud fra princippet “sådan gør vi” Kontakt blot kredsens repræsentant i Faggruppe Forebyggelse eller Jacob Christensen, Tønder, der er bestyrelsens ankermand på forebyggelsesområdet.

24

BRANDVÆSEN

tænkt som en tidssvarende formidling af gode brandvaner på måder, der tager udgangspunkt i de læringsformer, som børn og unge er vant til i dag, lige som det er tilfældet med materialet ”Lær om brand” til børnehaveklasserne.

Næste STA FET gang Kalundborg

FOREB YGGE SES

Denne måneds forebyggelses-stafet skulle egentlig være landet i Kalundborg, men Beredskabsstyrelsen fik lov til at præsentere helt nyt undervisningsmateriale først. Stafetten lander derfor i august hos brandinspektør Lasse Hansen i Kalundborg.

2011 05 juni  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/09/2011-05-juni.pdf

2011 05 juni  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/09/2011-05-juni.pdf

Advertisement