Page 1

Brandsikkerheden i almene boliger

Foto: Københavns Brandvæsen, Videogruppen

- en inspirationsdag

Temadag

torsdag den 8. november 2012 i Høje Taastrup Brand er den største økonomiske tabsfaktor for almene boligorganisationer, samtidigt med at brand skaber utryghed og dårligt renommé. Derfor er brandforebyggelse en vigtig faktor for at skabe et godt bomiljø i Danmarks almene boliger. BrandBevægelsens temadag retter sig primært mod almene boligselskaber, og deltagerne får gode afprøvede løsninger med sig hjem.

Program Fra kl. 11.30 Ankomst, registrering og en let frokost Kl. 12.30

Temadagens indlæg starter

Velkommen Dagens ordstyrer, direktør Kasper Skov-Mikkelsen, byder velkommen Aktuelle brande i almene boliger Helsingør Boligselskab og Lejerbo, Næstved

Praktiske oplysninger: Tid: Torsdag den 8. november 2012 kl. 12 - 16

Status på brandsikkerheden i almene boliger Overingeniør Peter Hofman-Bang, SikkerhedsBranchen

Sted: Gadehavegårds beboerhus, Øksen 33, 2630 Tåstrup. Gode parkeringsforhold, 10 minutters gang fra Høje Taastrup Station.

Brandsikkerheden i Gadehavegård med efterfølgende rundgang Driftsleder Ole Nielsen, Danske Funktionærers Boligselskab

Pris: Kr. 350,- ekskl. moms inkl. let frokost, drikkevarer, kaffe og kage

El-sikkerhed i boligen Kommunikationskonsulent Mette Cramon, Sikkerhedsstyrelsen

Tilmelding: Brug omstående tilmeldingsblanket, som kan mailes, faxes eller sendes pr. post.

Samarbejde mellem beredskabschef og boligselskab Beredskabschef Nikolaj Andersen, Høje-Taastrup Kommune

Spørgsmål om temadagens program kan rettes til Peter Hofman-Bang, SikkerhedsBranchen på 36 34 89 97.

Tryghedstjek og beboeruddannelse Seniorkonsulent Preben Christensen, Domea Kaffepause ca. midt i programmet. Temadagen slutter kl. 16:00 Forbehold for programændringer


Tilmelding til temadagen ”Brandsikkerheden i almene boliger”, 8. nov. 2012 Navn på deltager 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navn på deltager 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firmanavn/boligselskab: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr. og by:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVR.nr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evt. ønsket reference på faktura (navn eller kontonr.):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Send ovenstående oplysninger pr. mail til info@sikkerhedsbranchen.dk Du kan også sende den udfyldte kupon pr. fax til 36 34 90 04 eller pr. post til: SikkerhedsBranchen Jernholmen 12 2650 Hvidovre Bekræftelse og faktura vil blive sendt, når du har tilmeldt dig. Hvis EAN-nr. angives, fremsendes fakturaen elektronisk.

BrandBevægelsen

BrandBevægelsen består af følgende organisationer:

- forum for bedre brandbeskyttelse i Danmark

Beredskabsstyrelsen

BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige organisationer om at reducere antallet af omkomne og kvæstede ved brande og desuden reducere samfundets materielle tab ved brande.

Sikkerhedsstyrelsen

DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling

Deltagerne vil opbygge et netværk, som skal arbejde for forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen. Ved at samle kræfterne kan informationen og holdningsbearbejdelsen forbedres.

Københavns Brandvæsen

SikkerhedsBranchen

Beredskabsforbundet

Boligselskabernes Landsforening

BYG, DTU

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Forsikring & Pension (F&P)

Københavns Politi, Afdeling A-Brand

Netværket vil desuden arbejde for øget privat/offentlig videnudveksling og vidensamarbejde.

Danske Risikorådgivere

Energistyrelsen

BrandBevægelsens første mål er at reducere antallet af omkomne med 25 procent i 10-året 2005-2015. Det vil betyde godt 20 færre døde, og det ser ud til, at målet bliver nået.

BrandBevægelsen har sekretariat hos SikkerhedsBranchen.

Netværket vil arbejde for en holdningsændring, så hver enkelt dansker i højere grad bevidstgøres om brandrisikoen, med den konsekvens at den enkelte tager større ansvar for sig selv og sine omgivelser, når det gælder forebyggelse og beskyttelse mod brand.

Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 40 80, fax 36 34 90 04

Læs mere på www.brandbevaegelsen.dk eller scan QR-koden med din smartphone

Foto: Københavns Brandvæsen, Videogruppen

Evt. EAN nr. (offentlige virksomheder). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BB-temadag-2012  
BB-temadag-2012  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/08/BB-temadag-2012.pdf

Advertisement