Page 1

Selskabet for Risikovurdering

Seminar: Guide-lines for Risikohåndtering Ved tilrettelæggelse af det danske kommunale beredskab indgår – udover lovgivningen - en række internationale pejlemærker. Seminaret tilbyder: status, erfaringer og initiativer: FN, EU, Nordisk samarbejde og standardiseringsarbejdet. Tid: Fredag den 7. september 2012, kl. 9-14 Sted: UNDP (United Nations Development Program), Midtermolen 3, 2100 København Ø Arrangør: Selskabet for Risikovurdering (IDA), Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og PRIMO Danmark. Præsentation af seminaret Globaliseringen og den stadig større indbyrdes afhængighed i verden stiller nye krav til samarbejde og koordinering af beredskabet. Danmarks aktive udenrigspolitiske involvering og integration i verdenssamfundet øger interessen for og nødvendigheden af transparens, hvad angår beredskabskultur og forskellige typer af standardisering. Tsunamien i 2004 i Sydøstasien efterfulgtes af den skelsættende FN Hyogo-konference i 2005 i Japan, som udstyrede verden med et koncept om katastroferisikoreduktion, ”Hyogo Framework for Action 2005-2015”. En række efterfølgende hændelser har bidraget til udviklingen af FN konceptet ”Making cities resilient”, hvad der naturligt har påkaldt sig interesse fra verdens kommuner. FN-organisationen International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) er den centrale organisation, der har drevet og driver denne udvikling, nu med forberedelse af et udvidet internationalt samarbejde. Også inden for EU er der til medlemslandene udviklet og anbefalet et koncept om ”National Risk Assessments”, ligesom Danmark i samarbejdet mellem de nordiske lande har set behovet for, at et beredskabssamarbejde rækker ud over det enkelte lands grænser. I standardiseringsarbejdet er der på en række områder udviklet platforme for fælles udvikling, som der ligeledes vil blive redegjort for på seminaret. UNDP vil fra morgenstunden kort præsentere planerne om etablering af en FN-by i København. Program: 09.00 09.30

11.30

12.30 13.15

14.00

Velkomst og kort orientering om planerne for etablering af FN-byen i Nordhavnen. UN-ISDR præsenterer ”Making cities resilient campaign”-projektet. Baggrund for udvikling af konceptet og samarbejdet om kampagnen. Dialog. Director Helena Molin Valdés, UN International Strategy for Disaster Reduction.(eng.) Værdier, teori og metode ved opfølgning på EU’s anbefaling om udarbejdelse af National Risk Assessments. Erik Thomassen, avdelingsleder ved Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Norge. Frokost Hvorfor har vi i en global verden brug for standarder i arbejdet med samfundssikkerhed og beredskab? Hvor langt er verdenssamfundet/EU kommet? Afdelingsleder Lars Brogaard, Dansk Standard. Afslutning

Seminaret skal ses som en opfølgning på PRIMO og FKB's konference "På vej mod den den robuste kommune", der afholdes den 6. september 2012. Program og tilmelding hertil på www.primodanmark.dk Mødeleder: Niels Johan Juhl-Nielsen, tlf. 30952926 Pris: 150 kr. inkl. kaffe/te og frokost Tilmelding på www.ida.dk eller Mødetilmeldingen på tlf. 33 18 48 18 senest 4. september. Arr.nr. 995050 Selskabet for Risikovurdering

Kalvebod Brygge 31-33

emh@ida.dk

DK-1780 København V

ida.dk/risk

+45 33 18 48 48

Risikovurdering-7.9.20121  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/08/Risikovurdering-7.9.20121.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you