Page 1

fkb årsmøde-

program De n 22. -24. augu st 2 012 i Fredericia

Års mød e i F o re n i n g e n af Kommunal e B e re d sk ab sc he fe r


fkb å r s m ø d e -p r o g ram 2 0 1 2

program

for FKBs årsmøde 2012 Onsdag den 22. august Kl. 13.00 Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde åbnes ved MesseC Fredericia, af FKBs formand, beredskabschef Niels Mørup, Nordsjællands Brandvæsen. Derefter byder Borgmester Thomas Banke gæster og deltagere velkommen til Fredericia.

Kl. 13.30 Brandpunkter besøges Kl. 14.00 Ulykken i forbindelse med Pukkelpop musik festival den 18. august 2011 Torsdag den 18. august 2011 blev Pukkelpop musikfestival nær

Onsdagens foredragsholder Chris Addiers har i ti år været chef i Antwerpens Brand- og Redningsvæsen, der dækker såvel byen som den enorme havn. Han er uddannet civilingeniør, er bestyrelsesmedlem i den belgiske brandchefforening samt Belgiens repræsentant i FEU. Derudover er han en eftertragtet foredragsholder i ind- og udland om emner som brandsikring, Hazmat, taktisk brandslukning og krisestyring. Hesselt i Belgien pludseligt ramt af et kraftigt uvejr med meget kraftige vindstød.

Der var ca. 60.000 deltagere i festivalen da uvejret brød løs. I den korte tid, uvejret var om at passere festivalpladsen, blev 5 personer dræbt og flere end 70 mennesker kvæstet, da en scene kollapsede. Brandchef Chris Addiers fra Antwerpen vil fortælle om de udfordringer, redningsberedskabet blev stillet over for i forbindelse med ulykken.

Kl. 15.00 Brandpunkter besøges

Kl. 17.00 Brandpunkter og årsmøde-sekretariatet lukker Kl. 19.00 Kammeratskabsaften Kammeratskabsaftenen er i år henlagt til Fredericia Idrætscenter, der er ligger i umiddelbar nærhed af MesseC Fredericia. Vi vil blive budt på en lækker buffet med tilhørende drikkevarer, så der er endnu engang lagt op til en hyggelig aften med et festligt gensyn med kollegaer og venner fra hele landet.

Det var rent kaos, da en ødelæggende storm fejede hen over festivalområdet i Pukkelpop. Træer blev revet op, scenen brasede sammen, fem blev dræbt og over 70 kvæstet. Foto: Scanpix.


f k b å rs møde-p ro gr am 2012

Det er håbet, at vi i løbet af aftenen kan blive ”rystet godt sammen”, så den gode brandmandsstemning er til stede, når årsmødet fortsættes de følgende dage.

I år er det en stor glæde igen at give plads på talerstolen til Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen.

Kl. 10.55 Brandpunkter besøges

Torsdag den 23. august Kl. 09.30 Brandpunkter åbner

Kl. 11.55 Forsvarsministerens syn på aktuelle emner i beredskabet

Kl. 10.20 Nyt fra beredskabsstyrelsen

Det er en stor glæde at kunne byde beredskabets nye minister velkommen til FKBs årsmøde.

Det er en fast tradition på foreningens årsmøde, at direktøren for Beredskabsstyrelsen kommer med et indlæg om nyt fra styrelsen.

Forsvarsminister Nick Hækkerup vil fortælle om sit syn på aktuelle emner indenfor beredskabsområdet, herunder nyt om den kommende aftale for Redningsberedskabet.

Danmarks nye forsvarsminister, Nick Hækkerup, følger traditionen med besøg på FKBs årsmøde. Han vil bl.a. fortælle om den aktuelle budgetundersøgelse af det samlede redningsberedskab. Foto: Forsvarsministeriet.


fkb å r s m ø d e -p r o g ram 2 0 1 2

Kl. 12.30 Frokost Kl. 13.15 Brandpunkter besøges

Beredskabschef Knud Petersen, Nuuk (Godthåb), vil orientere om driften i en af de fire grønlandske kommuner og fortælle om de udfordringer, som beredskabet har i hverdagen.

Kl. 13.45 Beredskab på Grønland

Kl. 14.10 Brandpunkter besøges

Grønland er et stort land, hvor de geografiske forhold er markant anderledes end i Danmark og udfordringer derfor også. Som følge af landets særlige struktur er det grønlandske beredskab derfor opbygget på en anden måde end vores. En enkelt af de fire grønlandske kommuner er på størrelse på Frankrig. Der er ingen veje mellem byer, så den enkelte by eller bygd skal kunne klare sig selv, da hjælpen hverken er lige om hjørnet eller måske 20 minutter væk, som vi er forvænt med! Fuldmægtig Henriette Lynge Boller, Selvstyrets kontor for Planlægning og Transport, vil orientere om opbygningen af det kommunale grønlandske beredskab set fra lovgivningens side.

Kl. 15.00 Formanden for FKB har ordet Vi har de sidste par år valgt at give plads til et indlæg fra formanden for FKB. Det vil vi gerne gøre til en tradition, hvorfor det er en glæde endnu engang at kunne give plads til formanden for FKB, der vil komme med et indlæg om aktuelle emner – set fra FKBs side.

Kl. 15.30 Brandpunkter besøges Kl. 16.30 Brandpunkter lukker Kl. 18.30 Festaften i Hal E

Gæster, medlemmer og ledsagere bliver budt til festmiddag, underholdning og dans, til der serveres natmad kl. 01.00. Der bliver udarbejdet bordplan, der ophænges ved årsmødesekretariatet og ved indgang til festsal.

Fredag den 24. august

Sermersooq Nuuk ligger i Sermersooq kommune, der er en af de fire storkommuner, der sammen med Nationalparken Nordøstgrønland, dækker hele Grønland. Sermersooq er verdens næststørste kommune i areal, og med sine 635.600 Qaasuisup kvadratkilometer er den næsten 15 gange så stor som Danmark.

Kl. 09.00 Brandpunkterne besøges Kl. 10.00 Konferencelokale 1. sal Northeast Greenland National Park

Kommunen har omkring 21.000 indbyggere, hvoraf 15.000 bor i Nuuk (Godthåb). Hele Grønland er på 2.175.600 kvadratkilometer, svarende til 51 gange Danmarks areal.

B ra n d p unkter ne e r e af e t v n vigtig ellykke t år sm gæster øde – b de l og for åde fo udstille r re.

Sermersooq

Qeqqata

Kujalleq

Generalforsamling i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer for foreningens A-medlemmer

Kl. 12.00 Frokost Personale fra redningsberedskaberne er hjertelig velkommen til at besøge brandpunkterne fredag formiddag – fri entre.


f k b å rs møde-p rog r am 2012

Fredericia er noget ganske særligt

– Velkommen til byen Jeg er både stolt og glad over, at Foreningen af Kommunale Beredskabschefer kommer til Fredericia for at holde årsmøde

F

redericia hviler jo på en velbevaret og enestående historie, som i dag tydeligt præger byen med det imponerende voldanlæg og de lige gader. Samtidig ligger Fredericia Kommune smukt omkranset af det rene badevand fra Lillebælt og Rands Fjord og kan fremvise dejlige naturområder og velfungerende landsbymiljøer. Og sidst men ikke mindst er vi placeret i Danmarks centrum med let adgang til alle dele af landet, hvilket skaber optimale muligheder for vækst og udvikling.

Fredericia former fremtiden Kommunerne er under pres, og med de stigende udgifter særligt på beskæftigelses- og socialområdet er vi nødt til at tænke nyt og radikalt, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund. Vi tænker både nyt og radikalt med blandt andet projektet Fredericia Former Fremtiden, der på alle centrale velfærdsområder søger at vende op og ned på den måde, vi tænker offentlig service på. Det har vi med stor succes allerede gjort på ældreområdet, hvor vi har fået vendt fokus til at være på rehabilitering og forebyggelse frem for traditionel pleje. Projektet hedder Længst Muligt I Eget Liv og har sat Fredericia på verdenskortet. Projektet har været en økonomisk gevinst for kommunen og ikke mindst givet de involverede borgere øget livskvalitet. Fredericia Former Fremtiden er helt sikkert en af årsagerne til, at vi er blevet udnævnt til frikommune, og dermed får vi endnu en mulighed for at vise resten

af Danmark, at vi kan gå nye veje og finde bedre, innovative løsninger.

Aktivt erhvervsliv Vi har en stor industrihavn med ikke mindst Shell-terminalen, og langs motorvejen skyder DanmarkC, et af landets største erhvervsområder, frem. Med alle de ting, som vi har gang i, og de mange industriforetagender i kommunen, er jeg ekstra glad for, at vi i Fredericia Kommune har et af landets bedste brandvæsner. Der er i den grad sket meget, siden Fredericia Brandvæsen med én sprøjte, én stige og nogle brandhager og spande officielt så dagens lys den 11. juni 1717. I dag har Fredericia

Brandvæsen topmoderne udstyr og et dygtigt, veluddannet personale med cirka 70 ansatte. Så byens borgere kan sove trygt om natten i bevidstheden om, at der – også på det punkt – er styr på sagerne. Transportoptimering og sunde brandmænd Som I ved, er et moderne brandvæsen meget andet end at slukke brande. Fredericia Brandvæsen har utroligt mange serviceopgaver på tværs af alle afdelingerne i kommunen. Senest har det overtaget hele servicering og booking af samtlige cirka 130 biler, som kommunen råder over. Det har ansvaret for den kommunale befordring, hvor det sikrer, at den del bliver løst optimalt. Jeg er også glad for, at de ansatte på stationen er meget bevidste om, at det er vigtigt, at de hele tiden er ”fit for fight”. Derfor var det naturligt, at personalet startede løbeklubben Løbeild og svømmeklubben Flydespærren, da et sundhedstjek viste, at personalet samlet vejede 500 kg for meget i forhold til, hvad der er normalt for folk i den aldersgruppe. Senest har personalet udgivet kogebogen Fra runde til sunde, hvor den traditionelle ”brandmandsmiddag” med godt med sovs og kartofler er skiftet ud med salat og kål. Jeg vil ønske jer alle et rigtigt godt møde her i Fredericia og håber, det bliver en god og særlig oplevelse for jer. Samtidig håber jeg, I får tid til at kigge på vores smukke by.

Thomas Banke borgmester

Tillæg til tidsskriftet BRANDVÆSEN, august 2012 – udgivet af Foreningen af Komunale Beredskabschefer Layout Michael Blomsterberg / Fingerprint Reklame Tryk Rosendahls, Esbjerg


fkb å r s m ø d e -p r o g ram 2 0 1 2

ide Fredericias hv . rn tå vand

Program for ledsagere

Onsdag den 22. august

Torsdag den 23. august

Der inviteres til kammeratskabsaften

Kl. 10.00 Afgang fra MesseC Fredericia

I år er kammeratskabsaftenen henlagt til Fredericia Idrætscenter, der ligger i umiddelbar nærhed af MesseC Fredericia.

I år vil torsdagens ledsagertur blive indledt med et besøg på Fredericia

Teater, hvor teaterdirektør Søren Møller vil fortælle om teatrets historie og fremtid, samt om de musicals, teatret er så berømt for at opføre. Fredericia Teater skal have Europa-premiere på Disneys Aladdin den 4. oktober 2012. Denne store udfordring og opgave vil Søren Møller også komme ind på. Du kan allerede nu gå ind og bestille billet til


f k b å rs møde-p rog ram 2012

er kendt for ”Ti Trin Ned” liggenhed sin smukke be mad. og sin gode

forestillingen på Fredericia Teaters hjemmeside. Herefter går turen til Hannerup Skov, som er et tidligere badehotel med en fantastisk udsigt over Lillebælt. I Hannerup Skov ligger restaurant Ti Trin Ned, hvor frokosten bliver serveret. Inden frokosten vil indehaveren af restauranten, kok Mette Gassner, som er dansk mester inden for sit fag, fortælle om, hvorledes frokosten er blevet til. Efter frokosten vil Fredericia Kommunens kulturchef Bodil Grauslund Schelde-Jensen komme og fortælle

om Fredericias historie gennem tiderne. Her vil deltagerne få serveret kaffe med sødt til. Deltagerne er tilbage ved MesseC ca. kl. 15.00.

Fredag den 24. august Kl. 10.00 Ledsagere, B-medlemmer og gæster, der ikke kan deltage i foreningens generalforsamling, inviteres til en spændende rundvisning omkring Landsoldaten og voldanlægget midt i Fredericia, hvor tidligere stadsgartner

Henning Møberg vil fortælle om disse historiske steder. Herefter vil der være mulighed for på egen hånd at se den spændende bymidte, og det kan ikke udelukkes, at der vil være mulighed for et godt indkøb. Turen begynder ved MesseC og slutter samme sted kl. ca. 11.45.

Kl. 12.00 Frokost i MesseC.

2012-årsmøde-prog.  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/08/2012-årsmøde-prog..pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you