Page 1

fram og bak M2-12_Layout 1 06.06.12 11.45 Side 1

A-Avis

i Ottadalen 2012

Lom • Skjåk • Vågå

Returadresse: Lokalavisa Fjuken, pb 83, 2694 SKJÅK


fram og bak M2-12_Layout 1 06.06.12 11.45 Side 2

Mobilbank Kvalitetsutstyr for friluftsfolk!

Banken på mobilen, når det passer deg

Marmot Nano Ultralett Regnjakke/skalljakke med tapede sømmer. Gore-Tex Paclite® gjør den garantert pålitelig. Str S-XL, mange farger. Dame/Herre.

Kr 2.899.Marmot Minimalist Regnjakke/lett skalljakke for folk som trives utendørs. Gore-Tex Paclite® gjør den garantert pålitelig. Str S-XXL, mange farger.

Kr 2.499.-

Marmot Ultra Kompressor Ultralett dagstursekk. Mange farger. 20 liter.

Kr 899.-

Marmot Long Hauler Fjuken

Praktisk dufflebag i mange farger. Fleire størrelser.

Fra kr 799.Marmot Limelight 3p Lettvekt fjelltelt for tre personer. Enkel å sette opp.

Kr 3.999.-

Marmot Limestone 4p

Finn oss på Facebook

Lettvekt fjelltelt for familien. Enkel å sette opp.

Kr 4.799.-

2686 Lom • tlf 61 21 17 99 • post@fjellogfritid.no

SpareBank 1 Lom og Skjåk www.sb1ls.no bankpost@sb1ls.no Tlf 61 21 90 00

Din lokale bank!


3

Ottadalen

Vågå, Lom og Skjåk

Ottadalen er den største av dei store sidedalane i Gudbrandsdalen, 135 kilometer lang frå Breidalen i vest til Otta i aust. Elva Otta renn som ein blå tråd gjennom dalen, men får selskap av fleire sideelver på vegen ned mot Lågen i Gudbrandsdalen. Om våren kan to av desse, Skjøle i Skjåk og Bøvra i Lom, bruse kraftig. Særleg er Bøvra spektakulær der ho fossar gjennom sentrum av nasjonalparklandsbyen Fossbergom.

Ottadalen: Frodige landbruksområde og skogkledde lier mot høgfjell. Bilete teke i Kveom i Vågå mot Sundbrua og Vågåvatnet (Ottaelva) vestover mot Lom og Skjåk. Foto: Arve Danielsen.

Ottadalen har vore, og er, mykje brukt som ferdselsåre mellom vest og aust. Ein finn både i Lom og Skjåk restar av gamle råk landsdelane imellom, og Strynefjells- og Sognefjellsvegen er båe nasjonale turistvegar. Hovudferdselsåra austvest i dag er heilårsvegen riksveg 15 mellom Skjåk og Stryn.

av kommunen sitt areal er verna, og store delar av nasjonalparkane Reinheimen og Breheimen ligg i Skjåk. Skjåk er ei landbruksbygd med mange gardar spreidd rundt i dalføret med høge fjell på båe sider. Landskapet er prega av furumoar og bratte lier Bygdasenteret heiter Bismo, der har dei fleste har arbeidet sitt i industri, handel og tenesteyting. Skjåk har eit aktivt landbruk med gode tradisjonar innan griseavl. Skjåk har, som Lom, ein sterk mattradisjon. Skjåk er elles kjend for å ha svært lite nedbør. Det er like lite nedbør i Skjåk som i Sahara!

Ottadalen startar i Breidalen i Skjåk i vest. Mange mindre sidedalar som Tordalen, Bråtådalen, Tundradalen og Lundadalen møter hovuddalføret i Skjåk. I Lom kjem Bøverdalen ned og møter Ottadalen. I området nordafor, mellom Lom og Skjåk, har vi Finndalen som går austover og munnar ut i Vågå. Elles har Vågå Sjodalen, som startar i området rundt Valdresflyi og går over i Heidal som går austover og munnar ut i Sel. Reinheimen, Breheimen og Jotunheimen er nasjonalparkane i området.

LOM

LOM: Kommunesenteret Fossbergom er ein av fem nasjonalparklandsbyar i Noreg. Eit moderne bygdasenter der dei fleste har arbeidet sitt i reiseliv, handel og servicenæringar. Elles står landbruket sterkt i bygda. Av grendasenter i kommunen finn ein Garmo og Galdesand. Dei høgaste fjelltoppane i Noreg, Galdhøpiggen og Glittertind, ligg i Lom og meir enn halvparten av Jotunheimen nasjonalpark ligg i Lom. SKJÅK: Skjåk er den kommunen i landet som har

Lapprose (nedanfor): Lapprose (Rhododendron lapponicum), er ein viltveksande rhododendron i Norge. Den veks på kalkrike rabbar i fjellet. Planta er Skjåk sin kommuneblome.

VÅGÅ: Dei fleste innbyggjarane i Vågå bur i Vågåmo sentrum og i grendasentra Lalm og Tessand. Nordherad, ei flott grend med utsyn over hovuddalføret, er eit nasjonalt utvald kulturlandskap. Vågå har ein variert arbeidsmarknad, der spesielt landbruksnæringa står sterkt. Elles er Vågå ei kommune med aktivt reiseliv, handel og servicenæringar. Mykje meir kunne vore nemnt om kommunane våre. Dei viktigaste oppdagingane gjer ein sjølv, gjennom besøk og opphald i Ottadalen.

størst prosentvis verna område. Heile 79 prosent

Ta «sjøvegen» inn i Jotunheimen! Med våre båter Gjende III og Gjendine tar vi deg med midt inn i villeste Jotunheimen med eventyrlige omgivelser og fantastiske turalternativ. Fra brygga i Gjendesheim har vi i sesongen opptil 6 daglige avganger til Memurubu og Gjendebu. I retur fra Gjendebu har vi to avganger. Ruter som går hele sesongen (16.6-8.9): Avgang Gjendesheim kl 09.30 (til Memurubu) Avgang Gjendesheim kl 14.25 (til Memurubu og Gjendebu). Sjå oppslag evt. våre nettsider for komplett rutetabell.

Velkommen til Gjendebåtene og Gjende!

Gjendebåtene 2680 Vågå • Tlf 61 23 85 09 / 91 30 67 44 post@gjende.no • www.gjende.no


4

Sommarbutikken i sentrum

Coop Prix Skeimo tel. 612 14 065 Bismo, 2690 Skj책k

Opningstider: M책n-fre: 9-20 Laurdagar: 9-18


Same kvar du kjem frå – ottadøl eller innflyttar, turist eller på gjennomreise. Du er nå truleg i Ottadalen, dalføret med nasjonalparkar og dei høgste fjella i Noreg. Her finn du urøyvde naturområde og pulserande turistmagnetar, livlege bygdasentrum og velstelte grendelag. Her finst eit allsidig næringsliv, industri og servicebedrifter, handel og primærnæringar som jordbruk, skogbruk og til og med tamreindrift. Vi har også mange reiselivsbedrifter, som nå har bretta opp ermene og ynskjer velkomen framfor ein hektisk høgsesong. Vi har og eit rikt kulturliv og mange, mange kulturminne. Vi som bur her er slettes ikkje flinke nok til å setje pris på den rikdomen i natur og kultur vi dagleg ferdast i. Men når einkvan utanfrå fortel oss kor heldige vi er, så er vi sjølvsagt einige! Likare stad skal ein vel leite lenge etter! Når sommaren kjem eksploderer det – her er aktivitetar og festivalar, turmoglegheiter i tusental. Når folketalet doblar og tredoblar seg i eit par hektiske sommarmånader er det ein frisk pust og ei vitamininnsprøyting for fjellfolket som bur fast i grendene i Vågå, Lom og Skjåk. Det vi skal hugse på er at vi er vertar alle saman. Vi skal hugse at mange hadde gjeve mykje for å ha vore i våre sko. Vi skal vere stolte av det bygdene våre har å by på og vi skal tore å syne det fram. Den beste marknadsføringa ein kan få er den som går på kryss og tvers mellom slekt, vener og tilfeldige kjenningar. Sjølv skal eg for fyrste gong på mange år feriere i eiga bygd. Attåt husvedlikehald i sommar skal det bli både fiske- og fjellturar, badeliv og setertur. Passar det seg slik, så kan det vel bli eit og anna kulturarrangement og. Vi her i redaksjonen har lova kvarandre å ha med kamera overalt i sommar, så det kan nok hende at eitt og hitt ferieglimt blir å sjå i komande utgåver av Fjuken og magasina våre. Magasinet du nå les kjem ut for tredje sommar på rad, og vi har fått mange gode attendemeldingar på tiltaket. Vi er sjølvsagt glade for innspel, har du ris eller ros, meiningar og kommentarar, ta gjerne kontakt med oss. Sommarmagasinet får i år fylgje av eit nasjonalparkmagasin, som Lom kommune står som utgjevar av. Her vil du finne mykje interessant informasjon om nasjonalparkane i bygdene våre. Nytt av året er også eit anna magasin. Jotunheimen Reiseliv og Nasjonalparkriket Reiseliv har kome med nyvinninga ”Fjell”. Dette vil du og finne lett tilgjengeleg. Det skal ikkje mangle på lesestoff i sommar, men for all del, les ikkje bort flotte sommardagar eller sommarnetter. Kom deg ut i fine omgjevnader! Ei oppfordring går med dette til bygdafolket om å nytte seg av sommarlege arrangement i bygdene våre. Ei helsing går til dykk som kjem på besøk til oss – hjarteleg velkomne skal dykk vera.

INNHALD

Tredje år på vegen...

5

3

Ottadalen

6-9

Lokalt lågå - Iskrem frå Vågå

11

Musea i Ottadalen

12

Ibsen i Ottadalen

14-17

Sommarski på Noregs tak

21

Merke frå Lom

23

Nasjonalparkane

25

Tettstad i utvikling

26

Diktarar frå Ottadalen

28-30

Turisthytta nedunder Besseggen

34-36

Mat og kultur i Ottadalen

38-42

Aktiv i Ottadalen A-Å

46-47

Aktivitetssider - Konkurranse

50-51

Treskurd

52

Telting ved rv 15

54-55

Festivalsommar

58-59

Fotospalte: Eldar O. Eggen

60-63

Basecamp Ottadalen

6-9

14-17

Terje Randen - magasinansvarleg magasin@fjuken.no

Kjeldebruk: Vi vil få takke alle som på direkte eller indirekte vis har bidrege til dette magasinet.Vi har etter beste evne prøvd å orientere oss i alle tilbod som finst og prøvd å tileigne oss så mykje informasjon som mogleg om kva som skjer i hektiske sommarmånader i bygdene våre. Vi har sikkert gløymt eitkvart, eller kanskje fått med oss noko som ikkje skulle vore med. Dette ber vi om orsaking for. Likeeins må vi få takke alle som har bidrege med bildemateriell og kanskje spesielt reiselivsorganisasjonane i Ottadalen og nabokommunene, samt Statens Vegvesen. Vi vonar at magasinet fell i smak.

50-51

Fleire magasin? Dette magasinet er lagt ut til fri distribusjon på turistkontor, reiselivsbedrifter, butikkar og mange andre stader i Ottadalen og nabokommunane. Det er og sendt til alle registrerte hytteeigarar i Ottadalen.

S O M M A R M AG A S I N Utgjevar: Skjåk Mediautvikling AS, pb 83, 2694 Skjåk. Ansv. red: Asta Brimi

Skulle du ynskje å ikkje motta magasin frå oss, ta kontakt så tek vi namnet ditt bort frå adresselistene våre. magasin@fjuken.no eller tlf. 61213860


6

Charlottes Iskrem AS Lokasjon:

Fabrikk i Vågå, dagleg leiing, iskrembar og salskontor i Asker. Starta opp: November 2007 Tal på tilsette: 9 Omsetnad (2011): Ca 4.2 millionar Produksjon (2011): Ca 73.500 liter iskrem fordelt på halvliters-, liters-, 5-liters- og 150 ml-forpakningar. Produserer iskrem i 8-10 varianter, softis og yogurtis. Fløyte: Ikkje akkurat ein kvartliter som går med når det skal lagast iskrem. Mjølk og sukker: Det blir brukt mest fersk mjølk,men og litt tørrmjølk, sukkeret er omtrent det same som det vi kallar strøsukker. Bærmasse: Ekte vare - ikkje syntetisk bringebærsmak her.

Terje Randen terje.randen@fjuken.no

Mange variantar: Charlottes kan du få i mange smakar og størrelsar. Mellom anna mint, karamell, blåbær og sjølvsagt vanilje.


7

Iskremfabrikantar: Dei tilsette på fabrikken i Vågå, frå venstre fabrikksjef Wilhelm Skogum, Ann Marie Aasdokken Løland, Mari Øihusom og Frode Ødegård. Fersktappa: Tapping av bringebær super premium frå Charlottes iskrem i halvlitersbeger.

Iskremfabrikken i Vågå Charlottes iskrem i Vågå produserar den einaste såkalla super premium iskrem i Noreg. Lokal mjølk og fløyte blir til iskrem av høg kvalitet. – Tine på Frya leverer mjølk og fløyte, og all produksjonen er basert på ferske råvarer. Vi brukar mindre sukker og mindre luft enn dei andre produsentane av fløyteis i Noreg, det betyr meir fløyte og smak. Vi er også dei einaste som nyttar oss av fersk eggeplomme i isen vår. Iskremen vår er «tung», seier fabrikksjef Wilhelm Skogum på den vesle iskremfabrikken i industriområdet i Vågå. For dei fleste nordmenn er iskrem det same som Diplom-is eller Hennig-Olsen. Eitt og anna luksusmerke er og i handelen, men desse er ofte importert eller lisensprodusert. Det finst og ein handfull med små produsentar som satsar på nisjer i marknaden, Charlottes iskrem er vel førebels i denne klassa. Det vi kallar fløyte-is, amerikansk iskrem, har dominert den norske marknaden i nærare 50 år. Her finst det tre kvalitetsklasser etter kor stor andel mjølkefeitt ein finn i iskremen. Standard (10-11%), Premium (12-14%) og Super Premium (15-17%). Over 90% av fløyteisen som blir seld i Noreg er iskrem i den lågaste kvalitetsklassa. – Vi ser at folk i Noreg har vorte meir og meir bevisste på mat og kvalitet. Og dei er viljuge til å betale for det. Dette gjeld også iskrem, seier gründar og dagleg leiar i Charlottes iskrem, Anne Charlotte Bjerke. Asker-dama har satsa mange millionar på iskremproduksjon. Nå kan ho tilby super premium iskrem i åtte smaksvariantar og tre forskjellige pakningstorleikar. Nytt av året er soft-is og yoghurt-is. Omsetnaden aukar år for år, men økonomien har vore ei utfordring. – Charlottes Iskrem AS både produserer og distribuerer sjølve, noko som gjer grunnkostnadane

relativt høge. For å tene pengar må verksemda nå ein omsetnad på 7-8 millionar i året, noko vi ikkje har klart så langt, seier gründar og dagleg leiar Anne Charlotte Bjerke og vedgår at det har vore mange tunge stunder opp gjennom åra. Vi har hatt store underskot kvart år og det har teke lengre tid å få opp omsetnaden enn vi hadde rekna med, men det det siste året har etterspurnaden vore aukande, og særleg dei to siste månadene har salet verkeleg teke av i butikkane, smiler den tapre gründaren og legg til at verksemda nå arbeider på spreng for å møte den aukande etterspurnaden. Fabrikken i Vågå starta opp rett før jul i 2007 og Charlottes iskrem har såleis vore i marknaden på femte året. Det vil si, Charlottes iskrem eksisterte også tidlegare. Mellom 1992 og 1998 vart produktet laga heime i Asker. Den eksklusive iskremen blir førebels selt på det sentrale austlandet, i supermarknader og hjå ein del bakeriutsal. Baker-Hansen-kjeda er ein stor kunde. Det blir og produsert ein del iskrem i porsjonsbeger for restaurantmarknaden. Lalmingen Wilhelm Skogum er fabrikksjef. Med seg har han Frode Ødegård og Mari Øihusom i fulle stillingar, medan den ferskaste på laget, Ann Marie Aasdokken Løland har halv jobb. – Vi har store moglegheiter på produksjonskapasiteten, sjølv om mangt går for seg manuelt her, har vi i allefall høve til å både doble og tredoble produksjonen, seier fabrikksjefen. Sjølv om sommaren naturleg nok er høgsesong for iskrem, har fabrikken jamn produksjon gjennom året. Ein spesiallaga juleis med multer selde godt til jul. Nå blir det produsert mykje soft-is, som er eit nytt produkt for Charlottes iskrem. – Vi er svært optimistiske for framtid, vi har mellom anna fått inn ei ny avtale med ICA-kjeden som gjer at vi blir fast sortiment i deira 70 nye Ica Super varehus. Vi sel godt hjå Joker, Meny, Spar og Coop Mega, og har vekst i alle desse kjedene, og har godt håp om kunne få til ein breiare distribusjon slik at vi kan levere til heile Sør-Noreg neste år, seier Anne Charlotte og Wilhelm.

Gründar: Anne Charlotte Bjerke er dama bak Charlottes iskrem. Det har vore tøffe oppstartsår, men nå byrjer endeleg omsetnaden å få god fart. Foto: Fjuken/arkiv.

– Dagens forbrukarar spør etter reine produkt med mindre sukker og berre naturlege tilsetjingar, og det er det vi tilbyr. Kundane smakar forskjellen og der ligg «hemmelegheita» bak Charlottes Iskrem og interessa vi nå opplever, seier Anne Charlotte og legg til at iskremen deira har det lågaste sukkerinnhaldet i marknaden. Asker-dama, som bygde iskremfabrikk i Vågå, ser ljost på framtida nå. Etter mange tøffe år er etterspurnaden nå godt aukande og produksjonen så langt i år er 40% over fjoråret. – Vi ser at det er like før drifta gjev overskot. Produkta våre er rett for marknaden og vi skil oss frå konkurrentane våre. Premiumsegmentet er i sterk vekst, og kundane kjem nå til oss. Charlottes Iskrem er i ferd med å bli ei verdifull merkevare. Endeleg, smiler den tapre iskremgründaren.


8

1

3

2

4

1

5

6

7

9

8

11

12

10

13


9

15

14

16

17

19

18

Premiumsegmentet er i sterk vekst og kundane kjem til oss. Vi ligg 40% over fjoråret så langt i år! Anne Charlotte Bjerke

1. Hygiene er eit krav i all næringsmiddelproduksjon. Her blir ingenting gjort før handvasken er i orden. 2. Frode triller fram råvarer til dagens fyrste blanding iskrem. 3. Mari fyller sukker i blandemaskina. 4. Ein del av arbeidsoppgavene i iskremfabrikken er manuelle. Frode veg opp ei råvare. Mari kontrollerer. 5. Mjølk, fløyte, sukker og eggeplomme blir varma opp (pasteurisert), før blandinga blir køyrd over til ein såkalla modningstank. Frode kontrollerer temperaturen. 6. Mellom kvar blanding, må heile an-

Iskremgründar

legget vaskast grundig. Her pakningar og koblingar som nyleg er vaska. 7. Soft-is miks blir ikkje modna på tank. Tappinga er heilt manuell. 8. Tapping av halvlitersboksar med bringebæris. Mari har god koordinasjonsevne, det trengst. Tappinga går fort. Begera går i gjennom veggen for datomerking og frysing av Ann Marie.

11. Kald arbeidsplass. Heldigvis er det ikkje lange stunda Mari er innom fryselageret om gongen.

20

12. Fabrikksjefen sjekkar dagens produksjon.

17. Wilhelm og Frode ved tappemaskina. Bringebærmassa blir blanda inn i frossen iskremblanding.

13. Når iskrembegera kjem ut gjennom veggen sprøyter ei blekkdyse rett produksjonsdato og tid på lokket.

18. Manuell veging av 5-litarar. Mari justerer.

14. Iskremblanding. Dette skal bli soft-is.

9. Ann Marie pakkar før frysing.

15. Wilhelm tappar 5-liters dunkar for iskrembarar.

10. Rett temperatur er viktig. Wilhelm kontrollerer. Er isen for kald når den kjem ut av maskina, kan det danne seg krystallar.

16. Etter dagens fyrste iskremproduksjon må dei tilsette vente litt på maskinene. Da blir det ofte kaffe og godt prat på pauserommet.

19. Iskrem som var for kald... 20. Charlottes iskrem - kanskje ikkje så sunt, men utruleg godt...


10

””B BLÅHØ OPP” OPP” ”BLÅHØ

KAMPANJE KAMP PANJE A GRESSKLIPPER GRESSKLIPPER

B BÅLPANNE ÅLPANNE

Makita PLM4610

Espegard

- Oppsamler og bioklipp Motor: Briggs & Stratton 625 Klippebredde: 46 6 cm Oppsamlertank:: 60 liter in 5 trinns regulering n M VA MAR ARIANTEN PM-461 - SAMME SPESIFIKASJONER PESIFIKASJONER

48 8888,

- Leveres komplett m/grillrist i rustfritt stål og kjetting for kaffekjele - Kan brukes både med grillkull og ved - Pannediameter: 60 cm - Høyde: 185 cm - Pris eks. gnistfanger

BLLLÅ B ÅH Å HØ OPP OPP OP BLÅHØ

2 790, 790-

3 799, 9 - 1 999 99, 999, 9,H HAGEBENK AGEBENK Torbjørn T orbjørn o - Ekstra solid - Impregnert - Utførelser: 48x148 mm sitte og borddel 48x98 mm understell

5 50

Vårt Vårt unike unike transportsystem transportsystem har har ruter ruter over over hele hele Østlandet! Østlandet!

Kl. 1100:

Følg oss oss på på Facebook Facebook og og Twitter T Tw witter Følg

Dombås › Lom › Otta › Vinstra › Gausdal › Lillehammer › Mesnali Rudshøgda › Gjøvik › Årnes › Elverum › 61 22 00 00 › gaus.no

• pos t@va gah

otel.n o

Start sykkelløp sykkelløp 15 km. Start krysset Skogbygdsvegen/ Skogbygdsvegen/ i krysset Øygardsvegen Øygardsvegen

Start trimklasse trimklasse ved ved Jettjønn. Jettjønn. Kl. 10.00: Start (Startnummer kjøpes kjøpes ved ved start. start. (Startnummer treng du ikkje ikkje å melde deg Her treng tidlegare) på tidlegare) familier, at familier, amilier, slekt Her håpar vi at turen opp til Blåhø. vener tek tek turen og vener av dette. dette. festdag ut av Gjer ein festdag

Her Her vil vil du motta motta egne egne kkampanjetilbud, ampanjetilbud, om arrangement arrangement og a ndre informasjon om informasjon andre åv ed å g å iinn nn p å nyheter. Meld Meld deg deg p nyheter. på ved gå på www.gaus.no/nyhetsbrev/ www.gaus.no/nyhetsbrev/

MED FOREBEHOLD OM TRYKKFEIL OG UTSOLGT. SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER.

otel.n o

Start konk. konk . og mosjonsklasse mosjonsklasse Kl. 11.00: Start løp. Jettjønn. Jettjønn. 9 km løp.

Informasjon og påmelding på Informasjon

www.dg-trykk .no - Tlf: 61 27 73 50

1 999,-

www ..vvaga h

Start konkurranseklasse konkurranseklasse Kl. 11.00: Start ved Finnbrua. 15 km. løp ved

MELD MELD DEG DEG PÅ PÅ V ÅRT NYHETSBREV VÅRT NYHETSBREV 2 490

r du – ta k over ontak nat t for e t “Blå med Vågå ting h Hote ø -tillbu Tlf 6 ll d” 1 23 9

28. juli jju uli u li 2012 201 2 012 12 28.

VI VI LEVERER LEVERER DIREKTE DIREKTE HJEM HJEM TIL TIL DEG DEG RASKT RASKT OG RIMELIG RIMELIG

Vinnere en av Blåhø låhø opp pp 2008 00 08, Anitaa Haak aakenstad k ad kkommer i mål. ål. Foto: Anne Jenn Jenny Dvvergsdal ergsdal

Treng e

www.blaho.no www.blaho.no

% % %

!!

OTT TT TADALEN A ADALEN OTTADALEN

# !

" #

!

"

! "

% %

! "

# !

%

#

$

Skjåk tlf 61 21 39 70 fax 61 21 33 23 Stryn tlf 57 87 22 03 !

" !" "


Musea i Ottadalen

Dei fleste vegfarande legg nok merke til eldre hus og driftsbygningar. Få stader finst så mange freda og verna bygningar som i Ottadalen. Mange hus er samla i dei to bygdamusea Jutulheimen i Vågå og Presthaugen i Lom.

Presthaugen i Lom.

I desse musea finn ein hus frå mellomalderen, som gjev gode døme på byggeskikk og arkitektur. I Skjåk har ein ikkje eige bygdamuseum, men likevel kan ein oppleva særprega gardstun med spesielle eksteriør og interiør. I Lom finn ein òg andre sjåverdige museum og samlingar.

Jutulheimen i Vågå Jutulheimen er eit friluftsmuseum med ni verneverdige bygningar frå perioden 1700 – 1900. Husa gjev døme på byggeskikk, eksteriør og interiør på ein storgard, og syner rammene rundt gardsliv og -arbeid. Ein finn òg ei variert samling av bruksting knytta til jordbruk og daglegliv. Museet ligg fint til i lia opp frå Vågå sentrum.

Presthaugen i Lom I Presthaugen finn ein heile 26 verneverdige bygningar frå perioden 1500 – 1940. Friluftsmuseet har både ein storgard, ein husmannsplass og ei seter. Museet innheld òg ei mengd gjenstandar og tekstilarbeid innan bildevev og drakt. Museet har ope for guiding i heile juli og delar av august. Det er i tillegg årlege utstil-

Fossheim steinsenter

Fossheim Steinsenter

Dette spesielle senteret finn ein i ein 300 år gamal, ombygd låve. Steinsenteret er ein populær plass for både amatørgeologar og fagfolk. Norske mineral frå over 700 førekomster, meir enn 30 ulike smykkesteinar og 20 facetterte mineral er berre ein liten del av alt du finn her. Nært knytt til steinsenteret er Tidsaksen, ein tur gjennom jorda si geologiske historie.

Jutulheimen.

Uppigard Skjåk

Mimisbrunnr - klimapark2469

lingar i eit gamalt fjos, aktivitetar for både små og store, og Presthaugen er ofte arena for lokalhistoriske spel, med både amatørar og meir røynde skodespelarar.

Norsk Fjellmuseum Like under Presthaugen finn du fjellmuseet, som vart opna i 1994. Her er òg turistinformasjon og informasjonssenter for Jotunheimen og Reinheimen nasjonalparkar.

Norsk Fjellmuseum

Museet er landets einaste som har samspelet mellom mennesket og fjellet som hovudtema. MimisbrunnrKlimapark2469 er ein attraksjon og ein aktivitet som passar for alle. Ein tretimars tur med vegleiar frå Juvasshytta til Juvfonna der ein får høyre om og sjå på spennande arkeologiske funn, oppdage høgfjellets fantastiske flora og fauna og koma inn i ein spektakulær istunnel. Norsk Fjellmuseum tilbyr guida turar i klimaparken.

Stavkyrkjesenteret Like ved den gamle stavkyrkja i Lom finn ein Stavkyrkjesenteret. Senteret fortel gjennom utstillinga, levande om både mellomalderliturgi, presten sine oppgåver og gamle skikkar. Ein finn òg originale delar frå kyrkja og kopiar av arkeologiske funn.

Om Skjåk ikkje har sitt eige museum, finn ein likevel av dei best bevarte gardstuna her. Uppigard Skjåk er eit tun rikt på hus. Interiøret er kanskje det mest spektakulære; i Skjåk-Ola-stugu finst ei rik samling av skap og møblar som den kjende treskrearen Skjåk-Ola (1744-1803) gjorde om lag 20 år gamal. Garden er ikkje «open», men tek ein kontakt med eigarane vil ein kunne gjera eit besøk.

Informasjonspunkt Dønfoss I løpet av sommaren vil det bli opna eit informasjonspunkt for Breheimen/Reinheimen i tilknyting til Coop Marked Dønfoss. Sjå eigen artikkel.

11


12

Luftig: Spennande utfordringar i klatretårnet i Lom sentrum. Foto: Ragnhild Brimi.

Klatremoro Ottadalen byr på mange moglegheiter for klatreinteresserte. Tindane i Jotunheimen er sjølvsagt i særklasse, men det fins også andre alternativ. Den aktive klatreklubben har ei heimeside med mykje informasjon, sjå www.jotunheimenfjellsportklubb.no. Ved Tesse ligg Brimiskogen klatrepark, medan Galdhøpiggen Klatrepark finn ein på vegen opp mot Raubergstulen og Juvasshytta. Nissegarden i Lom har også ein klatrepark i tillegg til ”Via Ferrata”, ein tilrettelagt klatrestig opp til Lomseggen. Sport1 Lom har utandørs klatretårn, dette ligg rett ved riksveg 15, litt aust for sentrum.

150-årsmarkeringavIbsen I sommar er det 150 år sidan Henrik Ibsen overnatta på den gamle prestegarden i Lom, det som nå er biblioteket. Hendinga vil bli skikkeleg markert olsokhelga. Ibsen sitt besøk i Lom, og reisa over Sognefjellet, kan ein seia vart viktig for verdslitteraturen. – Reisa gav nemleg inspirasjon og grunnlag for både Peer Gynt og Brand, seier Rita Mundal ved biblioteket i Lom. Det er ved biblioteket den store markeringa skal gå føre seg. Planen er å gjera området utanfor akkurat slik det var sommaren 1862. Det vil seia at all asfalt skal dekkjast til. Det blir grøn plen, tre, plantar og benkar. Endre Skjåk skal lage ei

dramatisering av det som skjedde den natta Ibsen overnatta i Lom. Denne framsyninga blir hovudmarkeringa. Kåre Hosar skal i denne samanhengen prate om livet i den gamle prestegarden på denne tida. – Elles er det lagt opp til ein Ibsen-meny på Fossheim om kvelden. Eg vil i tillegg nemnde at det er Erik Edvardsen, leiar i Ibsen-museet, som skal halde Olsok-tala i Presthaugen den 29. juli, fortel Rita Mundal. Olsok og Henrik Ibsen skal også markerast på Nordgard Aukrust. Pianist og Griegkjennar Joachim Kwetzinsky skal halde foredraget «Edvard Grieg og Henrik Ibsen - frå høgfjell til ørken». Buffet med lokale smakar blir det òg.

150 år: Sjefsbibliotekar på Lom bibliotek, Rita Mundal, vil føre plassen utanfor biblioteket 150 år attende i tid under Ibsen-jubileet olsokhelga.

AvVigdisKroken vigdis.kroken@fjuken.no

VI UTFØRER

Tinderodeo Uke 28 (9. – 15. juli) • daglige spesialturer • kveldsprogram med førertime • kulturelle innslag • leik og dans

• varetransport med snøscooter • snømåking/ snørydding • tilsyn/ vedlikehald/ feiing • salg og levering av ved • salg av barkmjøl (for muldo o.l.), muldoer, vifter og div. tilbehør • levering av vakuumtoalett og tankar • graving, planering og massetransport

Føring til Svellnosbreen hver dag i hele sommer. Ta kontakt ved interesse for turer, det er også mulig å kjøpe mat i spisesal eller kafeteria.

Velkommen til fjells!

SPITERSTULEN

SKJÅK HYTTESERVICE Tor Bruland - 2690 Skjåk - Tlf. 975 53 510


13

mAt fRå sKjåk:

nOrEgS bEsTe Tekst::RQrRTH[‹Foto og design: Løwehjerte design AS

K‹ɖɖȡ‹éſȮƗǐƺ‹ƺāɎſɎdƛƗ¦ƛɎāȡɎơſƛāɎȡ‹ɷȮāɎǐŗɎȡǐƲȮơāŗāɎȮǐƲɎ ƲāƺƺāȮƛ‹ɎſɎ°ʭŗé‹ȌɎL¦ȡɎéāɖɎƛƗāƲɎŗƗāȮɖāȡɎɖſơɎŗ‹ȡéȮàɎ Ȯƛ‹ơɎéāɖɎơſƛ‹ȮɖāɎǺ¦Ɏ°ǐȡéāɖɎŹɎǐŗɎéāɖɎȮƛ‹ơɎʟāȡāɎ ȡſƛāơāŗȌɎEſƛāʟāȡéɎǐŗɎǐƲȮǐȡŗɎۋȡɎ‹ơơɖſéɎ Ǻȡāŗ‹ɎƲ¦ɖāƺɎ¦ɎʟāȡāɎǺ¦àɎǐŗȮ¦Ɏƺ¦ȡɎāſƺɎ Ȯƛ‹ơɎ°ʭɎǺ¦ɎƺǐƛǐɎ¦Ɏāɖ‹ȌɎ{ſɎāȡɎĭȡ¦Ɏ ƺ‹ɖɷȡāƺɎȮſɎȮſéāɎĭǐȡȮʭƺɖɎƲāéɎāſɖɎ ȡſƛɖɎȮǺſȮƛ‹ƲƲāȡȮȌɎāɖɎ°ȡɷƛ‹ȡɎ ʟſɎƲāéɎȡāȮǺāƛɖɎǐŗɎǐƲɖ‹ƺƛāɎſɎ ‹ơơāɎʟ¦ȡāɎǺȡǐéɷƛɖȌɎ,ǐȡɎǐȮȮɎ āȡɎſƛƛƗāɎƛʟ‹ơſɖāɖɎāſɖɎƛȡ‹ʟàɎ ƲāƺɎāſƺɎƺāé‹ȡʟ‹ɎéāơɎ ‹ʟɎƛɷơɖɷȡāƺɎʟ¦ȡȌɎſƺɎ ƛɷơɖɷȡɎȮǐƲɎۋȡɎŗſɖɖɎ ǐȮȮɎƛƗǴɖɖǺȡǐéɷƛɖāȡɎ ȮǐƲɎƺ¦ɎāȡɎƛ¦ȡāɖɎɖſơɎ LǐȡāŗȮɎ°āȮɖāȌɎ

'SBWFSEFOTTQFJEFSMFJSUJM Norges beste kjøttkakerdƛƗ¦ƛɎɖɷȡſȮɖŰāſƲɎāɖ‹°ơāȡɖɎſɎāɖɖāȡƛ‹ƺɖɎ‹ʟɎɎ ʟāȡéāƺȮȮǺāſéāȡơāſȡāƺɎȮǐƲɎʟ‹ȡɖɎ‹ȡȡ‹ƺŗāȡɖɎſɎdƛƗ¦ƛȌɎ

Her er nokre av kommentarane dommerane gav:

Skjåkmat

Skeid kro

LǐȡāŗȮɎ°āȮɖāɎƛƗǴɖɖƲ‹ɖɎĭ¦ȡɎéɷß

BƗāƺɖɎĭǐȡɎéāƺɎŗǐéāɎƲ‹ɖāƺɎ ǐŗɎéāſɎȮɖǐȡāɎǺǐȡȮƗǐƺ‹ƺāȌɎ

ÀɎ5ɎdƛƗ¦ƛßɎǐǐǺɎ^ȡſʫɎdƛāſƲǐàɎ 5‹ɎſȮƲǐàɎǐǐǺɎK‹ȡƛāéɎ ȡɷʟǐơơɎǐŗɎdƛƗ¦ƛȌ ÀɎ5ɎEǐƲßɎKāŗ‹ɎEǐƲàɎBſʡſɎEǐƲàɎ ǐǐǺɎK‹ȡƛāéɎǴʟāȡé‹ơāƺ ÀɎ5Ɏ{¦ŗ¦ßɎKāŗ‹Ɏ{¦ŗ¦àɎɷƺƺǺȡſȮàɎ 5‹Ɏ{¦ŗ¦àɎǐǐǺɎK‹ȡƛāéɎE‹ơƲȌ ÀɎơơāȡȮɎſɎ-ɷé°ȡ‹ƺéȮé‹ơāƺȻɎ Kāŗ‹ɎǐŗɎǐǐǺɎK‹ȡƛāéɎɎȮſƺāɎ °ɷɖſƛƛāȡàɎȮƗ¦ɎĭɷơơȮɖāƺéſŗɎơſȮɖāɎ Ǻ¦ɎʡʡʡȌȮƛƗ‹‹ƛƲ‹ɖȌƺǐ

Produkter: ÀɎBƗǴɖɖƛ‹ƛɷ ÀɎB‹ȡ°ǐƺ‹éāȡ ÀɎdʟſƺāƲ¦ȡ ÀɎdƛƗ¦ƛǺǴơȮā ÀɎ-ȡǐʟɎŗȡſơơɎƲāéɎāơŗ ÀɎE‹ƲƲāŗȡſơơ

ÀɎ,ǐȡȮʭƺɎéāŗɎȮƗǴơʟɎ‹ʟɎé‹ŗāƺȮɎ Ʋſéé‹ŗɎſɎʟ‹ȡƲéſȮƛāƺàɎŗƗāȡƺāɎ ņɎāſȡāɎŗ‹ƺŗāȡàɎɖſơɎĭ‹ȮɖɎǺȡſȮȌɎ ÀɎ{‹ȡſāȡɖɎɎơ‹Ɏ‹ȡɖāɎƲāéɎơǐƛ‹ơɖɎǺȡāŗ {‹ȡſāȡɖɎɎơ‹Ɏ‹ȡɖāɎƲāéɎơǐƛ‹ơɖɎǺȡāŗ ÀɎEāʟāȡſƺŗɎ‹ʟɎƛ‹ƛāȡɎɖſơɎ‹ơơāɎ‹ƺơāéƺſƺŗ‹ȡàɎ ƛ‹ơéɎǐŗɎʟ‹ȡƲɎƲ‹ɖȌɎ ÀɎơơɎƲ‹ɖāƺɎʟāȡɖɎơ‹ŗ‹Ɏĭȡ¦ɎŗȡɷƺƺāƺɎ‹ʟɎ ſɎāſŗāɎǺǴơȮāƲ‹ƛāȡſɎǐŗɎ°‹ƛāȡſȌ

XXXTLFJELSPOPŒUFMFGPO

www.skjaakmat.no

Skjåk turistheim BǐƲĭǐȡɖ‹°ơāɎŰǐɖāơơȡǐƲɎ ƲāéɎéɷȮƗàɎʡÂɎǐŗɎj{ȌɎ ,ȡǐƛǐȮɖɎſƺƛơɷéāȡɖȌɎ ÀɎ2ǴŗȮɖ‹ƺé‹ȡéɎơāſơſŗŰāɖāȡɎǽɖſơǺ‹ȮȮ‹Ɏ 2ǴŗȮɖ‹ƺé‹ȡéɎơāſơſŗŰāɖāȡɎǽɖſơǺ‹ȮȮ‹Ɏ °āʟāʟāŗāơȮāȮŰāƲƲ‹Ȍȃ ÀɎ,ɷơơɖɎɷɖȮɖʭȡɖāɎŰʭɖɖāȡ ÀɎjȡ¦éơ‹ɷȮɖɎſƺɖāȡƺāɖɖɎ ÀɎdāơȮƛ‹ǺȮơǐƛ‹ơāȡɎĭǐȡɎơ‹ŗɎĭȡ¦Ɏǥ˅ɎŹɎǥĽ˅ɎǺāȡȮǐƺāȡȌɎ

#PPLJOH4LK¥LUVSJTUIFJNŒUFMFGPOK‹ŗƺɷȮɎȡāƺƺ‹ɎĭāƛƛɎ‹ŗāƺɖɷȡɎǺ¦ɎāſɖɎɖʭȮƛɎ ɖȡ‹ƛɖǐȡƲāȡƛāɎȮǐƲɎŰāſɖɖāɎBȡ‹ƲāȡȌɎ,ǐȡɎ¦Ɏĭ¦Ɏ ŗ‹ȡé°ȡɷƛ‹ȡ‹ƺāɎɖſơɎ¦ɎƛƗǴǺāɎɖȡ‹ƛɖǐȡàɎƲ¦ɖɖāɎۋƺɎɖ‹Ɏ ŰāȮɖāƺɎſɎſƺƺ°ʭɖɖāȌɎ,ǐȡɎ¦Ɏ°ơſɎ‹ʟɎƲāéɎŰāȮɖāƺɎƲāéɎ ĭǐȡɖƗāƺāȮɖāàɎƛƗǴǺɖāɎۋƺɎāſɎƛƗǴɖɖƛʟāȡƺɎǐŗɎĭǐȡāéơ‹Ɏ ŰāȮɖāƺɎɖſơɎȮǺāƛāǺǴơȮāȌdƛƗ¦ƛɎɖɷȡſȮɖŰāſƲɎ°ơſȡɎɷɖʟſéāɖɎƲāéɎƛ‹ĭāɖāȡſ‹ȌdƛƗ¦ƛɎɖɷȡſȮɖŰāſƲɎ°ơſȡɎſŗƗāƺɎɷɖʟſéāɖàɎéāƺƺāɎŗ‹ƺŗɎƲāéɎɎ ōɎŰǐɖāơơȡǐƲɎƲāéɎéɷȮƗàɎʡÂàɎȮǺſȮāȮ‹ơɎǐŗɎǐǺǺŰǐơéȮȡǐƲȌdƛāſéɎƛȡǐɎ°ơſȡɎāɖ‹°ơāȡɖȌdƛƗ¦ƛɎɖɷȡſȮɖŰāſƲɎ°ơſȡɎɷɖʟſéāɖɎĭǐȡɎɖȡāéƗāɎŗ‹ƺŗɎƲāéɎƺʭɎ ŰǐɖāơơņɎǴʭàɎǃɎŰǐɖāơơȡǐƲɎƲāéɎéɷȮƗàɎʡÂɎǐŗɎj{ȌQƲ°ʭŗŗſƺŗɍǺ¦°ʭŗŗſƺŗɎ‹ʟɎdƛāſéɎƛȡǐɎƲāéɎ°‹ƛāȡſȌBƗǴǺɎ‹ʟɎƺ‹°ǐāſāƺéǐƲàɎɖǐɖ‹ơȡāƺǐʟāȡſƺŗɎǐŗɎǐƲɎ Ź°ʭŗŗſƺŗɎ‹ʟɎ,Ɨāơơ°ɷɎɖſơɎōɎŰǴŗȮɖ‹ƺé‹ȡéɎơāſơſŗŰāɖāȡȌɖ‹°ơāȡſƺŗɎ‹ʟɎǺǴơȮāƲ‹ƛāȡſȌ


14

PÅ ALPINSKI ved Galdhøpiggen I over 25 år har Juvbreen vore tilhaldsstad for alpinistar heile sommarhalvåret. Sesongen kan vare frå 17. mai til langt ut i november. Bakkesjefen: Per Arne Vole har ein høgtliggjande arbeidsplass. Frå toppen av breen, rett ved grensa til Jotunheimen Nasjonalpark ser ein beint bortpå Galdhøpiggen.

kitrekket startar 1.850 meter over havet, er 1.450 meter lang og stoppar på 2.200 meter over havet. Ikkje noko anna skitrekk ligg høgare i Noreg, ein finn heller ikkje lenger breskitrekk i landet. Frå toppen av trekket ser ein beint bortpå Galhøpiggen. Ein kan ikkje tenkje seg meir spektakulære omgjevnader for skikøyring på klare dagar. Men så ligg det samstundes utsett til om ein tenkjer styggever i høgfjellet.

Vole. Men sesongen har vorte avkorta tre gonger sidan 2006, og i fjor vart det så låke tilhøve at vi måtte stenge allereie 18. juli, fortel han. I år derimot ser det betre ut, det er svært mykje snø på breen. Sjølv så høgt til fjells smeltar snø og is når temperaturen blir jamnt høg og nattefrost uteblir. I 2003 skaffa skisenteret seg snøkanonar, som dei oppgraderte fem år seinare da ein vart avhengig av å produsere snø.

Snøsikkert, med unntak

Bakkesjef og førar

– Fordelen vår er at vi kan by på snøsikre tilhøve, seier Per Arne

Per Arne er son til vertskapet på turisthytta Juvasshytta, Per Vole

S

og Anne Wangen. Det er far Per som har bygd opp anlegget, men Per Arne har vore med sidan han var gutunge. – Eg har liksom vore med støtt, men dei fire siste åra har eg vore her fast, seier han. Elles har eg hatt vinterarbeid til dømes i Hafjell og Kvitfjell. Det same har kollegaene hans, Vidar Stee og Øystein Vaagaasar. Om somrane er dei oppunder Galdhøpiggen, vinterstid har dei arbeid i alpinanlegga i Gudbrandsdalen. Forutan å styre alpinbakken, arbeider dei tre karane som førarar. – Det er greitt å byte arbeid innimellom, tykkjer Per Arne,

som har åtte år som piggeførar bak seg, og kanskje så mykje som 500 turar opp til og ned frå 2.469.

Landslag Både norske og utanlandske landslag brukar snøen på Noregs tak som underlag for å gjera gode prestasjonar i konkurranser gjennom vinteren. – Det franske landslaget er her for eksempel kvart år, fortel Per Arne. Sjølv om dei har alpane er snøtilhøva her betre, og på Juvbreen kan vi salte for å binde saman snøen, det har ein ikkje lov til i for eksempel Alpane.


15

Klubbar og campar Norske landslagsalpinistar har årleg ei vårsamling på Juvbreen. Elles er bakken full av klubbar som har treningssamling. – Elevar frå toppidrettsgymnaset er ofte her, vidare blir det arrangert Quick Silvercampar og det er mykje jibbarar her, seier Per Arne.(Jibbing: Frikøyring på ski. Kan ha rails, boksar og anna i løypa, journ. merk.) Bygdafolk er det ikkje så mange av. – Det hender sjølvsagt, men bygdafolk har høve til å plukke

ut godversdagane før dei tek turen til oss. Det er likevel ein bøverdøl som er her jamnt og trutt, Kjell Fjeld er av dei ivrigaste, seier bakkesjefen. Fjeld var fyrst på 1970-talet profesjonell alpinist i USA, og er framleis aktiv i bakken.

820 Per Arne Vole har opplevd så mange som 820 personar i bakken på ein gong. – Da blir det litt kø her, smiler han, og vi kan nok koma opp i slike tal i sommar att, trur han. Da blir det i så fall nok å gjera for dei tre som er i

bakken, og dei tre som arbeider i den tilliggjande kafeen.

På ski i shorts I skibua i botnen av bakken, kan ein leige ski, men dei fleste som kjem til skisenteret har med seg eige utstyr. – Ungar, som går på skiskule og satsar på idretten, har kanskje tre par ski - og da pratar vi ikkje om billige skipakkar. Eit par skikkelege ski kostar kanskje 12.000 kroner, så det tek til å bli ein dyr idrett. Dei som leiger ski er aller helst dei som meir tilfeldig køyrer til Juvasshytta og finn ut at dei vil prøve skia. Det er

mange som blir skikkeleg overraska, at ein kan koma hit midt på sommaren og finn ut at ein kan stå på ski i shorts, seier Per Arne. Shorts eller full vinterutrustning, ein ting er sikkert; Galdhøpiggen Sommarskisenter betyr svært mykje for både amatørar og proffe skikøyrarar, og det betyr, kanskje meir enn nokon anar, utruleg mykje for Lom som reiselivsdestinasjon og for turistbedriftene i kommunen.

Foto: Karen Magnhild Kleiven

Hans Erik Kjosbakken hans.erik.kjosbakken@fjuken.no


16

Spektakulært: Trenarar og utøvarar har flott utsyn frå arbeidsplassen.

Frikøyring: Gaute Aaboen og Hans Erik Kveum frå Skjåk tek trekket for å køyre ned baksida av Galdhø/Mytingsfjellet ned til setergrenda Mytingen.

Tilgjengeleg: Bilen kan køyrast heilt fram til heisen.


17

– Alle har vore på Juvbreen

Flott: Skicrosskøyrarane Marte Høie Gjefsen (OL-deltakar og vinnar av verdscuprenn) og Magnus Bjørnnes trenar under flotte forhold på Juvbreen. Landslagssjef Einar Witteveen (t. h.) er svært tilfreds med bakken.

Sportssjef for landslagsalpinistane, Claus Ryste, har vore på Galdhøpiggen Sommarskisenter i fleire år og kjenner fasilitetane godt. – På Juvbreen veit vi at det er stabile tilhøve, det er forutsigbart, bakken, heisen, hellinga, lengd - ja alt er på stell både for klubbar, kretsar og landslag. Ryste understrekar også at Juv-

breen er lett tilgjengeleg. – Det er sjølvsagt langt frå byen, men vegen opp dit har vorte svært bra etterkvart, seier han. Før kunne det vera meir «lotto» om ein kom opp eller ikkje. Fjuken treffer landslaget i skicross, som har ei firedagars teknikksamling på Juvbreen. Landslagssjef Einar Witteveen er tilfreds med opphaldet. – Det er berre fantastisk her. Vi kosar oss rett og slett på denne samlinga. Bakken er bra, og sjølv om vi akkurat nå må salte i bakken har både løparar og vi andre det heilt topp, seier han.

Utruleg viktig Tidlegare styreleiar i Jotunheimen Reiseliv AS, Amund Mundhjeld, understrekar kor viktig Galdhøpiggen Sommarskisenter er for Lom.

Fart: Det går unna når landslagsutøvarar køyrer ned Juvbreen.

– Betydninga av skisenteret er stor, både for Bøverdalen og Lom. Men det er òg interessant å sjå at det også har betydning for reiselivsbedriftene i Skjåk og Vågå også, seier Mundhjeld. Det ser ein når skisenteret har måtte stenge, da har ein fått ein dupp i talet på overnattingar også i grannekommunane. Fleire av overnattingsbedriftene i Bøverdalen og Lom har bygd ut kapasiteten på grunn av trafikken til skisenteret. – Eg trur vi alle saman er glade for

Stor betydning: – Galdhøpiggen Sommarskisenter er svært viktig, ikkje berre for Lom, men òg for grannekommunane, seier tidlegare styreleiar i Jotunheimen Reiseliv AS

nysnø og kalde netter i fjellet, seier Mundhjeld som sjølv driv turiststaden Raubergstulen på vegen opp mot Juvasshytta og skisenteret.


18

OM VÅR V HERRRE SKAAFFAR SOL, SKAL AL VI SJØL SJØLVE SKAFFE AFFE VÆT VÆ ÆTA FREDAG 13. JULI:

FREDAG 20. JULI:

LAURDAG 14. JULI: LAURDAG 21. JULI: 

 

SØNDAG 22. JULI:

SØNDAG 15.JULI: 

 

For eventuelle endringar i programmet, sjå:

www.markensgrodelesja.no


19

E L AC P E TH EAL R R FO TRY N U CO IC MUS

28.Juni - 1.Juli 2012 9HONRPPHQWLO1RUJHVÀRWWHVWH Countryfestival arena og opplev:

Valbjør gard Overnatting, servering, gardsbutikk. $ " % & %) % " ( % '' % # &' " !) &" "

!

(&

* * !

! ) %

"

)' ("& $* '' % )'

( ! ('&' " #% +%" " %

Becky Hobbs - Jill King - Steff Nevers big-B - Sivert Bjørdal - Greenhorns Doug Adkins - Tone Silvia Holen Joy Adams - Lonsome Mountainers Crachville - Root`n Toot`n - Folk Paa Tur Terje Iversen - The Doggone Honkabilly Band Få også med deg kirkekonserten i Nordberg Kirke Lørdag kl.13:00

FOR BOOKING ELLER INFO: TLF. 90 08 70 38 eller

www.countrynorway.com Valbjør gard Nordherad, 2680 Vågå 5 km frå sentrum Tlf 908 22 989 www.valbjoer.no

Aldersgrense 18 år under hele festivalen.

Med butikkar og varehus i heile Ottadalen ynskjer vi deg velkomen innom oss i sommar - anten du treng noko godt til grillen, ein kronesis, ny terrasse, mobiltelefon, steikepanne, gardiner, tunika, fjellsko eller fjelltelt. Vi er i sommarstemning og lovar mange nye fristande tilbod gjennom heile sommaren - og hugs; brukar du medlemskortet ditt får du kjøpeutbytte attpå …

Kjøpeutbytte


20

SKJÅK 27-28. JULI

2012

Her kan du bu i gamle, freda og verneverdige bygningar - sove i himmelsenger, bu på stabbur og loft - spise god mat. tlf 911 37 558 tlf 478 20 511 tlf 913 06 750 tlf 971 14 172 tlf 482 33 726 tlf 908 22 989

følg oss på Facebook:

w w w. k u lt u r g a r da r . n o

PLUMBO‡THE TRAMPS BELFAST LADS‡SKRULT

PERSAUNET PORCH PICKERS

FREE BEER

MINIKONSERT PÅ SKJÅK KJØPESENTER LØRDAG KL. 12 MED FLERE AV ARTISTENE

26. - 29. JULI 7 k u lt u r g a r da r ønskjer Velkomen til gards

www.musikkfestival.no

E-post: orunning@online.no

Tel 975 46 822

Klassisk eller moderne innredning som skreddersøm! ‡.M NNHQ ‡%DG ‡*DUGHUREHU ‡6NDSRJK\OOHU ‡6HQJHU ‡%RUGRJEHQNHU ‡%XWLNNLQQUHGQLQJ ... alt etter mål !

Gamal Årgang

Valdres Møbelindustri

Rå Tradisjonsverksted

2953 Beitostølen Tlf: 61 34 24 58 www.gamalaargang.no

Bygdinvegen 110, 2900 Fagernes Tlf. 61 35 77 50 Faks: 61 35 77 59

v. Tor Løvlie, 2960 Røn Tlf. 924 59 601 - 61 34 44 33 Faks: 61 34 44 34

©klukkargarden dis@in 2012

Brimi-Sæter, Lom Nordre Ekre Gård, Heidal Sygard-Grytting, Sør-Fron Helle, Vågå Blessom, Vågå Valbjør, Vågå


21

Fjellpins - eit merke frå Lom

Pinsfeberen har roa seg mykje sidan Lillehammer-OL, men Fjellpins, Norske toppar over 2000 meter, er framleis i handelen. Ola Gjeilo i reklamebyrået Visus i Lom, sender framleis ut mange jakkemerke i veka. Serien «Norske toppar over 2000-meter» har vore populær og mange har nok skaffa seg slike pins til «skrytelua» eller for ei samling. – Det er klart, pins er ikkje det det eingong var, men interessa er absolutt til stades enda. Medan det i byrjinga nok var mange pinssamlarar som teikna abonnement på desse merka, trur eg nok det er fleire fjell- og toppturinteresserte som kjøper merka i dag. Dei fyrste åra hadde vi hjelp av lokallaget av Norske Redningshundar med pakking. Den store interessa for pins rundt OL på Lillehammer ga oss mange abonnentar i starten. Nå går mykje av handelen over internett med bestilling av enkeltpins. Utsendinga fordeler seg meir utover året, seier Ola og fortel at det er den tidlegare kompanjongen i Visus, Mick Sheard, som er mannen bak illustrasjonane som prydar dei 3dimensjonale merka. – Det vart lagt ned mykje arbeid i å finne særpreget til dei 104 toppane som det er laga merke av. Det seier seg sjølv at det ikkje er enkelt når dimensjonane på eit slikt merke er så små. Dei fyrste merka var teikna i 1993 og nye merke kom til fram til for få år sidan. Det er fleire toppar å ta av, men ein stad måtte vi setje grensa. Vi har nok fått med dei mest kjende toppane, seier Ola og legg til at merka også er å få kjøpt både på turisthytter og i forretningar lokalt rundt om i Jotunheimen.

Av Terje Randen terje.randen@fjuken.no

Norske toppar over 2000-meter: Ola Gjeilo i firmaet Visus i Lom har levert fjellpins i snart 20 år. Tusenvis av slike merke finst rundt om hjå fjell- og toppturinteresserte. 104 forskjellige: Dei høgste toppane i Noreg, Galdhøpiggen og Glittertind er populære, og det er naturleg nok desse det er laga flest merke av.

Dei høgste fjella... Nr. Navn. Høgde. Kommune 1. Galdhøpiggen .2469. Lom 2. Glittertinden .2465. Lom 3. Skagastølstinden. Store (Storen) .2405. Luster / Årdal 4. Styggedalstinden. Store. østtoppen .2387. Luster 5. Styggedalstinden. Store. vesttoppen .2380. Luster 6. Skardstinden .2373. Lom 7. Veslepiggen (Galdhøpiggen. Vesle) .2369. Lom 8. Surtningssui. Store .2368. Lom / Vågå 9. Memurutinden. Store. østtoppen .2366. Lom 10. Memurutinden. Store. vesttoppen .2364. Lom 11. Keilhaus topp .2355. Lom 12. Jervvasstinden (Gjertvasstinden) .2351. Luster 13. Sentraltinden .2348. Luster 14. Heillstugutinden. Store .2346. Lom 15. Storgjuvtinden .2344. Lom 16. Heillstugutinden. M .2340. Lom 17. Knutsholstinden. Store .2340. Vågå 18. Skagastølstinden. Vetle .2340. Luster 19. Leirhøi .2330. Lom 20. Tjørnholstinden .2329. Vågå 21. Tjørnholstinden. østtoppen (Steinflytinden) .2318. Vågå 22. Bukkehøi .2314. Lom 23. Skardstinden. nåla .2310. Lom 24. Tverråtinden. Store .2309. Lom 25. Ymelstinden .2304. Lom 26. Surtningssui. Ø-1 .2302. Lom / Vågå 27. Tverråtinden. M .2302. Lom 28. Memurutinden. Ø-1 .2301. Lom 29. Trollsteinseggi .2300. Lom 30. Leirungstinden. Ø .2288. Vågå 31. Tverråtinden. V .2288. Lom 32. Snøhetta. Stortoppen .2286. Dovre 33. Skagastølstinden. M .2284. Luster 34. Galdhøi .2283. Lom 35. Memurutinden. V-1 .2280. Lom 36. Snøhetta. Midttoppen .2278. Dovre 37. Svellnosi .2272. Lom 38. Veotinden. S .2267. Lom / Vågå 39. Mesmogtinden .2264. Vågå 40. Snøhetta. Hettpiggen .2261. Dovre 41. Glittertindoksle. Ø .2260. Lom 42. Storgrovhøi .2259. Lom 43. Besshøi .2258. Vågå 44. Nautgardstinden .2258. Lom / Vågå 45. Heillstugutinden. S-1 .2255. Lom 46. Snøhetta. Vesttoppen .2253. Dovre 47. Storgrovhøi. N .2253. Lom 48. Glittertindoksle. V .2251. Lom 49. Surtningssui. Ø-2 .2251. Vågå 50. Leirungstinden. V .2250. Vågå 51. Skarvflyløyfttinden .2250. Vågå 52. Memurutinden. V-3 .2243. Lom 53. Veotinden .2240. Lom

54. Memurutinden. V-2 .2238. Lom 55. Semeltinden .2236. Lom 56. Visbretinden .2234. Lom 57. Styggehøbretinden. SØ .2232. Vågå 58. Memurutinden. V-4 .2230. Lom 59. Storgrovtinden .2229. Lom 60. Høgdebrotet .2226. Vågå 61. Kjelhøi .2223. Lom 62. Skagastølsnebbet .2222. Luster 63. Storebjørn .2222. Lom 64. Styggehøbretinden. SV .2220. Vågå 65. Skardstinden. V .2219. Lom 66. Heillstugutinden. N-3 .2218. Lom 67. Bukkeholstinden. Store .2213. Lom 68. Styggehøi .2213. Lom 69. Skarvflytinden. S .2210. Vågå 70. Storstyggesvånåtinden .2209. Lesja 71. Kalvehøgdi. V-2 .2208. Vang / Vågå 72. Smørstabbtinden. Store .2208. Lom 73. Tverråtindan. N for.. .2207. Lom 74. Langedalstinden .2206. Vang / Vågå 75. Knutsholstinden. Vesle .2205. Vågå 76. Austanbotntinden. Store .2203. Luster / Årdal 77. Trollhøin. Store (Trollsteinhøe. N) .2201. Lom 78. Styggehøi. Ø .2200. Lom 79. Blåbrehøi. S-2 .2196. Lom / Vågå 80. Nautgardstinden. Ø .2194. Lom / Vågå 81. Kvitskardtinden .2193. Vang / Vågå 82. Slettmarkhøi .2190. Lom 83. Dronningi .2189. Lom 84. Heillstugutinden. S-2 .2189. Lom 85. Saksi .2189. Lom 86. Knutsholstinden. N .2185. Vågå 87. Veobrehesten .2185. Lom 88. Veobretinden .2183. Lom 89. Dumhøi .2181. Lom 90. Svellnosbrehesten .2181. Lom 91. Kalvehøgdi .2178. Vang / Vågå 92. Rondslottet .2178. Dovre / Folldal 93. Semeltinden. S .2178. Lom 94. Heillstugutinden. N-1 .2176. Lom 95. Heimre Illåbretinden. S .2175. Lom 96. Stornubben .2174. Lom / Vågå 97. Svartdalspiggen. Store .2174. Vågå / Lom 98. Hestbrepiggen. N-2 .2172. Skjåk 99. Heimre Illåbretinden. N .2170. Lom 100. Knutsholstinden. M .2170. Vågå 101. Loftet .2170. Lom 102. Trollstein-Rundhøi .2170. Lom 103. Rauddalseggi. Store .2168. Luster 104. Skagastølstinden. N .2167. Luster 105. Styggehøbretinden. N .2167. Vågå 106. Bukkeholstinden. V-1 .2166. Lom 107. Bukkeholstinden. V-2 .2166. Lom 108. Bukkeholstinden. V-4 .2166. Lom 109. Blåbrehøi .2165. Vågå 110. Slettmarkpiggen .2163. Vang / Lom 111. Bukkeholstinden. V-3 .2161. Lom 112. Steinhøi (Trollsteinhøe. S) .2161. Lom 113. Tverrbotntinden. Store .2161. Lom

114. Hestbrepiggen. M-1 .2160. Skjåk 115. Maradalstinden. N .2160. Luster 116. Kalvehøgdi. Ø-1 .2159. Vågå 117. Skardalseggi .2159. Lom 118. Rauddalstinden. Store .2157. Luster 119. Urdanostinden .2157. Vang / Luster / Årdal 120. Veslfjelltinden .2157. Lom 121. Blåbrehøi. S-1 .2154. Vågå 122. Bukkeholstinden. M-1 .2154. Lom 123. Gråhøi .2154. Lom 124. Skarvflytinden. M .2154. Vågå 125. Memurutinden. Ø-2 .2151. Lom 126. Tverrbotntinden. Ø-1 .2151. Lom 127. Heillstugutinden. N-2 .2150. Lom 128. Veslebjørn. S .2150. Lom 129. Bukkeholstinden. N .2149. Lom 130. Dyrhaugstinden. Store .2147. Luster 131. Semelholstinden .2147. Lom 132. Knutsholstinden. S .2145. Vågå 133. Tjørnholsoksle .2145. Vågå 134. Hestbrepiggen. M-2 .2143. Skjåk 135. Ryggehøi .2142. Lom 136. Snøholtinden (Sjogholstinden) .2141. Vang 137. Blåbrehøi. N .2140. Vågå 138. Memurutinden. V-5 .2140. Lom 139. Hestbrepiggen. V-2 .2139. Skjåk / Lom 140. Storronden .2138. Sel 141. Mjølkedalstinden .2137. Luster 142. Svartdalspiggen. N .2137. Vågå / Lom 143. Heillstugubrehesten. N .2136. Lom 144. Bukkeholstinden. M-2 .2135. Lom 145. Dyrhaugstinden. M. nordtoppen .2135. Luster 146. Dyrhaugstinden. M. sørtoppen .2134. Luster 147. Kniven .2133. Lom 148. Surtningssui. S .2133. Lom / Vågå 149. Hestbrepiggen. Ø-1 .2132. Skjåk 150. Hestbrepiggen. N-1 .2131. Skjåk Av dei 300 høgste fjella i Noreg ligg 135 i Lom, 36 i Vågå og 10 i Skjåk. Grannekommunene Luster og Vang har 34 og 14. Ottadalen er med andre ord ”Toppen av Noreg”...


22

BYGGE HYTTE I SOMMER?

Som medlem tilbyr Huseiernes Landsforbund deg gratis juridisk, teknisk og økonomisk rüdgivning, som en av vüre medlemsfordeler.

KjÌreHLmedlemiOpplandNord Jeg er din representant nür det gjelder alle typer bolig- og eiendomsspørsmül i Oppland Nord, som dekker kommunene Sør-Fron, Nord Fron, Sel, Vügü, Lom, Skjük, Dovre og Lesja.

DistriktslederKĂĽreB.Hansen

Mob. 959 69 811 www.huseierne.no

!

EIN ANNLEIS BUTIKK!             v a r m e p u m p e o m s o m m e re n

De De smarteste smarteste k kundene undene  kjøper

Ç™

' %&-&& $ ! !-)% " -( ! (%& $%" ' !)&& $ ( (*$ ! " -) '& $ $& ( "& ,$ & +%& '$"# " % - $ $' % " #)!& !%& ! $ " !! * "%% ( ! $' & & ! %# $ $ ' % %&'! % - & ! ! %" !! $* % & *$ & $ & ( '& ! ! )$%& " $ %& & (*$ # &$ !%#"$& $ '%&"( $

mars 2012

-DSDQVNH7RVKLEDJMÂĄUGHWEHVWLVDPWOLJHVHNVnUUVYDUPH IDNWRUVFHQDUULHURJHUGHUPHGHQRYHUOHJHQYLQQHUSnGHWWWH YLNWLJHRPUnGHW6DPWLGLJOHYHUHUSURGXVHQWWHQSXPSHUPHG JRGHUHVXOWDWHUSnYDUUPHHIIHNWYHGODY YHXWHWHPSHUDWXUHU (

"

& "" ! "" !

( "# # $ !

! %

#

## $" !

' #

Stort utvalg i klĂŚr og utstyr, bøker, blader, bruks- og pyntegjenstander og anna. NY MĂ˜BELAVDELING I KJELLAREN PĂ… VH! Velkomen innom!

" ! #$! !

! $

!

Registrert el-installatør - godkjent rørlegger

2680 Vügü • Telefon: 61 23 24 40 Faks: 61 23 24 41 • www.proel.no

$ !!(

!

* * &

#

*!

'$


23

Lurer du på korleis det ville vere å ta steget og flytte ut av byen?

Nasjonalparkar I Ottadalsområdet finn du tre nasjonalparkar; Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen. Vi er nasjonalparkriket. I Skjåk er til dømes 79 prosent av alt areal verna, og urøyvd natur er eit av fortrinna til Ottadalen. Nasjonalparkmag Fjellet og naturressursane asinet har vore nytta gjennom fleire tusen år, men på ein slik måte at områda våre er ein viktig del av arven til komande generasjonar. For den som elskar friluftsliv i alle former, er nasjonalparkane og Ottadalen noko av det flottaste Noreg kan by på. nr 1 • 1. årgang utgjevar Lom komm

une

I september vil Lom, Skjåk og Vågå kommune invitere til treff i Trondheim og Oslo. Vi tek med oss banken, næringsaktørar, tilflyttarar og attendeflyttarar og håpar å vise kvifor nettopp DU burde flytte hit! Følg kommunane på facebook og eigne heimesider, her vil det bli lagt ut meir informasjon om treffa etter kvart.

Ω Inspirasjon Ω Informasjon

Fjuken sitt sommarmagasin har fått ein ny fylgjesvein i år. Lom kommune står som utgjevar av Nasjonalparkmagasinet. Her kan du finne meir informasjon om parkane i Ottadalen, portrett, turtips og mykje meir.

Ω Arrangement Ω Portrett

Oppretta: Areal:

www.skjaak.kommune.no www.lom.kommune.no www.vaga.kommune.no

1980

1151 kvkm.

Kvar:

Lom, Vågå og Vang kommunar i Oppland, Luster og Årdal kommunar i Sogn og Fjordane.

Særpreg:

Dei høgste fjella i Noreg. Store innsjøar. Rikt planteliv.

Friluftsliv:

Populært område for fjellvandring. Nokre toppar krev klatring med rett kunnskap og utstyr. Fleire merka ruter. Jakt og fiske. Ubetente og betente turisthytter.

Oppretta: Areal:

2006

1969 kvkm.

Kvar:

Lom, Skjåk, Vågå og Lesja kommunar i Oppland, Norddal og Rauma kommunar i Møre og Romsdal.

Særpreg: Det nest største urørte naturområdet i Sør-Noreg. Produktiv villreinstamme. Friluftsliv:

Området vest for Billingen i Skjåk har oppmerka stigar, turisthytter og almenningshytter. Det er ikkje tilrettelagt for fotturistar i aust med omsyn til villreinen. Jakt på villrein i sesongen.

Oppretta: Areal:

! % !

1691 kvkm.

Kvar:

Skjåk og Lom kommunar i Oppland, Luster kommune i Sogn og Fjordane.

$ # !"

2009

!

! !

www.sken.no - Din lokale kraftleverandør

Særpreg: I Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Spenner frå nesten havnivå til godt over 2.000 meter over havet. Breheimen er av dei mest varierte nasjonalparkane våre. Friluftsliv:

Frå Ottadalen er det, særleg i Skjåk, mange merka stigar som går opp i randsona til parken eller heilt inn. Fleire ubetente eller betente hytter i eller like utanfor nasjonalparken. Gode fiskemoglegheiter. Skjåk Almenning har eigen fiskerettleiar.


24

Gudbrandsdalsmusea

”Minner Migrasjon” ”Minner fra fra Migrasjon” Fotogliimt fra det flerkultturelle Norge

GLADE FOLK OG DYR STOLT NATUR GODE SMAKAR AKTIVITETAR SÆTERLIV OVERNATTING For meir info:

Utendørs utstilling

”Byggeskikk Norge. barokk ” Byggeskikk i N orge. FFra ra b arokk ttil il ffunkis” unkis” Utstilling i Fjoset Åpningstider 25.6 – 12.8 kl. 11 - 16

Send SMS "Brimiland" til 2330

www.gudbrandsdalsmusea.no www.gudbrandsdalsmusea.no

VÅGÅ HOTEL

Du finn oss i Vågåmo sentrum, velkommen som vår gjest! Hotellet er et perfekt utgangspunkt for dagsturer til alle de mest berømte turistattraksjonene i vårt område; Jotunheimen, Besseggen og Galdhøpiggen. Vi har basseng, sauna og solarium. Vågå Hotel er kjent for sin lune hjemmekoselig atmosfære, samt gode mat. Vi serverer middag hver dag. Vågå Hotel er også et fint sted om du skal

Velkommen til oss!

arrangere barnedåp, konfirmasjon, bryllup, julebord, minnesamvær, slektstreff eller andre sammenkomster. Hos oss kan du også arrangere store og små kurs/konferanser og møter.

www.vagahotel.no 2680 Vågå tlf. 61 23 95 50


25

Informasjonssenter: I vegskillet mellom Breheimen og Reinheimne opnar eit nytt informasjonssenter på seinsommaren. Utstillinga skal auke kunnskapen om samspelet mellom menneske og natur. 3D-modell, Expology AS.

Frisk satsing ved Dønfoss Dønfoss-området i Skjåk er godt kjent for både turistar og bygdafolk. Den mektige fossen har stoppa vegfarande i årtier og campingplass og kraftutbygging har sett staden på kartet.

Nybygg: Dei tilsette ved Coop Marked Bruvoll gler seg over nybygg og renover butikk. F.v. Svein Skjelkvåle, Espen F. Gjerdet, Kristen Grimstad, Liv Randen, Dan H. Jakobsen, butikksjef Siv Plassen og Aud Myren.

Velkomen til Gjendebu Turisthytte!

Den vesle tettstaden er under utvikling og mykje har skjedd i løpet av vinteren og våren. Ny gang- og sykkelveg blir ferdigstilt i løpet av sommaren, medan eit nybygg har reist seg ved nærbutikken. Dette skal huse eit informasjonssenter for Reinheimen og Breheimen nasjonalparkar. Senteret vil opne 10. august. Samstundes så er Coop-butikken totalrenovert.

Trafikkløysing: I løpet av sommaren vil ny gang og sykkelveg mellom Furuly og Dønfoss Camping vere klar.

Av Terje Randen terje.randen@fjuken.no

Nigard Flækøy ≈ i Skjåk ≈

Nokre av høgdepunkta i sommar er 29.6-1.7: Minifestival med Anton Ruud, Oslo ESS m. fl. 6.7-7.7: Fjellfest; Johan Kofstad om Jotunheimen, Gjendine og Gjendebu. 14.9-16.9:Høsthelg; Spesialtilbud Meir informasjon på www.gjendebu.no

Tlf 61238944 www.gjendebu.no

Nigard Flækøy er en trivelig og tradisjonsrik gard i Nordberg (Skjåk) som driver aktiv gårdsdrift med melkeproduksjon og smågrisproduksjon. Som et supplement leier vi ut tre høystandard boenheter som alle har dusj/WC og kjøkken med fullt utstyr inkl. oppvaskmaskin og kjøl/frys. VELKOMMEN TIL GARDS! Adresse: N-2690 Skjåk Kontaktperson: Inger og Rolf Flækøy Internettadresse: www.nigard-flakoy.no Epost: nigard.flakoy@fjellnett.no Telefon: +47 61 21 43 57 Mobil: +47 990 28 240 & +47 990 28 252


Store diktarar frå Ottadalen 26

KNUT HAMSUN (1859-1952) At Knut Hamsun, eller Knud Pedersen som han eigentleg heitte, budde i Garmo dei tre fyrste åra av livet sitt, er sikkert og visst. Men kvar han vart fødd, om det var i Lom eller Vågå, skal vi ikkje gå inn på. Da Knud Pedersen var tre år, reiste familien nordover og busette seg på Hamarøy i

Nordland. Ni år gamal vart han sendt til onkelen i Lom og vart også konfirmert her. Seinare arbeidde han som handelsbetjent i Tranøy, han prøvde seg som snikkarlærling, som skomakarlærling, han reiste rundt som farande kremmar og tok tilfeldige jobbar. Han var også ei tid lærar i småskulen, og det var

i denne perioden han oppdaga forteljarevna si. Den fyrste boka gav Hamsun ut som attenåring, men korkje denne eller dei neste bøkene skulle få merksemd og annerkjenning. Det var fyrst med «Sult» i 1890 han slo gjennom som forfattar. «Markens grøde» i 1917 gjorde Hamsun interna-

sjonalt kjend. Tre år seinare vart han tildelt Nobels litteraturpris for denne boka. Seinare kom den eine romanen etter den andre. Bøkene er framleis populære og ein viktig del av norsk litteraturhistorie.

TORE ØRJASÆTER (1886-1968) Tore Ørjasæter frå Bråtå i Skjåk debuterte som forfattar i 1908 og gav i alt ut 12 diktsamlingar, fire drama, ein roman og to reiseskildringar. Det var med «Gudbrand Langleite» i 1913 at Ørjasæter verkeleg fekk påskjønning som forfattar. Ørjasæter omarbeidde boka saman med oppfølgjarane «Bru-millom» og

«Skuggen» til ei bok, ei bok som er rekna som eit av hovudverka i norsk dikting på 1900-talet. Ørjasæter skreiv og drama, og var med på å fornye norsk teater etter ein tung Ibsen-periode. Det meste av diktinga til Tore Ørjasæter har bakgrunn i det gamle ættesamfunnet, som på slutten av 1800-talet vart meir og meir oppløyst.

Denne oppløysinga skapte sosiale og personlege problem både for bygdesamfunnet generelt og Ørjasæter spesielt. Eit av skodespela Ørjasæter skreiv, Jo Gjende, omhandlar ein bygdeoriginal - eit menneske mange hevdar Ørjasæter kjende seg i slekt med på mange måtar. Mykje av det Ørjasæter skreiv kan vera

tung lesnad med mange ord som krev tid og omtanke. Ørjasæter reiste mykje utanlands og synte etter kvart at han hadde enorme kunnskapar. Han busette seg i Øyer i 1921 og stifta familie der, men var framleis mykje på heimstaden i Bråtå som han var særs glad i.

skrive. Ei tid planla han å bli fiolinist, men fekk leddtuberkulose og måtte amputere ein finger. Det fyrste verket «Himmelvarden» kom ut i 1916. «Hamar i hellom» kom i 1926. Boka han kalla hovudverket sitt - «Solrenning» fekk han ikkje sjølv sjå utgjeven sidan denne kom fyrst året etter at han døydde.

Diktinga til Aukrust kviler på fire pilarar; gudbrandsdalsmålet, bonde- og bygdebakgrunnen hans, naturen og det åndelege og religiøse. Av dei mest kjende dikta hans, kan vi nemne «Bilbeistet» og «Aksion på Tande».

OLAV AUKRUST (1883-1929) Olav Aukrust frå Lom nådde ikkje å gje ut meir enn to diktsamlingar før han døydde, berre 46 år gamal. To diktsamlingar og ei artikkelog brevsamling kom ut etter at han var død. Likevel er han sett på som ein av dei store forfattarane i Noreg, og mange av dikta hans har framleis gjennomslagskraft hjå lesarane. Olav Aukrust

fekk diktarløn berre få månader før han døydde. Heilt frå han var ung hadde Aukrust store evner innan mange felt, han tok fleire skular sjølv om han streva med sjukdom som skulle følgje han resten av livet. Han tok mellom anna lærarskule og arbeidde seinare som lærar før han ofra seg heilt og fullt for å

JAN MAGNUS BRUHEIM (1914-1988) Jan Magnus Bruheim frå Skjåk gav ut nær 40 bøker gjennom om lag like mange år. Han budde i Skjåk heile livet, med unntak av nokre år på Vestlandet. Han arbeidde heime på garden og som lærar før han vart forfattar på heiltid. Han debuterte 27 år gamal med diktsamlinga «Stengd dør», som handla om kjærleikslengt og

einsemd. I seinare bøker vart diktinga meir prega av eit sterkt samfunnsengasjement og kampen mellom godt og vondt. Han var naturvernar, han var aktiv i fredsarbeid og arbeid mot atomvåpen. Bruheim var aldri redd for å hevde dei sterke meiningane sine, og sjølv om orda i diktinga hans var milde, var dei likevel sterke.

Bruheim skreiv mest lyrikk og barnebøker, men var også med på å skrive «Årbok for Gudbrandsdalen», historia til om Skjåk allmenning og historia om OKB. Han skreiv også romanen «Broren» og var flittig skribent i aviser og blad. Ei av barnebøkene Jan Magnus Bruheim gav ut, «Reinsbukken frå

Kautokeino», var eit særprega bokprosjekt på norsk og samisk. Bruheim vart høgt verdsett blant bygdafolket i Skjåk. Han reiste mykje rundt i landet og las frå bøkene sine, og fekk ei rekkje prisar og premiar for barnebøkene sine. Skjåk kommune har nå byrja planlegginga av 100-årsjubileum i 2014.

engasjement med kvasse åtak på urett og undertrykking. Han var og kritisk til romantiseringa av bygdesamfunnet. Artiklane vart samla og gjeve ut i to bind, «Nesler». Tor Jonsson braut opp frå Lom tidleg, likevel skreiv han heile tida om bygda - oftast

negativt, men av og til også positivt. Det var fattigdomen og avmakta til den lågaste klassa i det sterkt klassedelte samfunnet som Jonsson meinte regjerte i Lom under oppveksten som opptok diktinga hans.

med handling frå Lom i århundret etter reformasjonen var neste prosjekt. På 80-talet var hovudverket ein triologi der handlinga er lagt til Island i den blodige tida da hedenskap og kristendom kjempa om å ha overtaket i samfunnet og

sinnet til kvar enkelt. Ho har ikkje berre skrive historiske romanar, men også barneog ungdomsbøker, samtidsromanar, fagbøker frå sagatida og fleire bøker om historia til Det Norske Luftforsvaret. Henriksen har og forfatta skodespel.

TOR JONSSON (1916-1951) Tor Jonsson frå Lom byrja å skrive forteljingar og dikt som sekstenåring i Arbeidermagasinet. Elleve år seinare kom den fyrste boka, diktsamlinga «Mogning i mørkret». Seinare kom fire diktsamlingar. I tillegg etterlet han seg fleire lause dikt, alle prega av det dystre

som fylgde diktinga heilt til han tok sitt eige liv. Jonsson arbeidde i ei tid som journalist for Dølenes blad på Otta, og ei tid som redaktør for Hallingdølen. Han skreiv dessutan ei rekkje artiklar i Bygdeungdomen, Arbeiderbladet og Dagbladet. Han gav uttrykk for eit sterkt sosialt

VERA HENRIKSEN (fødd 1927) Vera Henriksen og familien gjorde lomværar av seg i 1978, etter å ha feriert i bygda i fleire år. Da hadde ho allereie slege gjennom som ein av Norges høgst respekterte og mest lesne forfattarar. I 1961 debuterte ho med «Sølvhammeren».

Handlinga i boka er frå det 11. århundret med hovudpersonen Sigrid frå Bjørkøy - syster til Tore Hund. Boka fekk strålande kritikkar. Deretter gjekk det slag i slag, fyrst fullførte ho triologien om Sigrid frå Bjarkøy på tre år. Fem bøker


GUDBRANDSDALSOST FRA TINE – NOE AV DET SOM GJØR NORDMENN TIL NORDMENN

27


28

MeMuruBu

- TURISTHYTTA NEDUNDER Memurubu turisthytte har lang tradisjon i Jotunheimen. Familien Sveine ynskjer folk velkomne til fjells og Besseggen. Gamle Memurubu.

Idyllisk. Så enkelt kan ein skildre plasseringa av Memurubu turisthytte der den ligg eit steinkast eller to unna Gjende. Turisthytta speglar seg i det grøne fjellvatnet, i bakgrunnen tronar Surtningsue.

Seterdrift Memurubu ligg midt mellom Gjendesheim og Gjendebu, med Besseggen og Bukkelægeret på kvar si side. Dei fleste som legg turen til Memurubu kjem av ein grunn; Besseggen, denne sagnomsuste fjellryggen som trekkjer til seg tusenvis av fotturistar kvar sommar. Men Memurubu har mykje meir enn Besseggen å by på. Her finn familien sine turar, tinderanglaren sine fjelltoppar og brear. Fjellfloraen er rik og det er rike moglegheiter for


29

R BESSEGGEN Kjetil, Egil og Inger Sveine ynskjer folk velkomne til fjells og Memurubu turisthytte. Foto: Arve Danielsen.

-Vi må vere snillare med naturen slik at vi får behalde dei fire årstidene.

å prøve fiskelykka. Memurubu var opphavleg ei gamal seter med seterdrift i over hundre år. Sjølv om seterdrifta er over, går framleis kyrne og beitar i området rundt turisthytta. – Dyr i fjellet skapar liv og trivsel, seier Egil Sveine. Den tidlegare verten på turisthytta er framleis aktivt med i drifta.

Egil Sveine Høyrer heime Det var Den Norske Turistforening som grunnla den fyrste turisthytta i 1872. Seinare vart turisthytta overført til private eigarar, der familien Sveine har eigd og drive Memurubu i ei årrekkje. Kjetil Sveine (46) overtok etter foreldra Inger og Egil i 2000. Sjølvefolket dreiv turisthytta frå 1963. – Det er her eg høyrer heime om

sommaren, seier Kjetil Sveine. Det er ingen ni til fire jobb for ein som driv ei turisthytte på storleik med Memurubu. Arbeidsdagen startar oftast klokka halv sju om morgonen og held på til tolv - halv eitt om natta. – Det hender vi bikkar oss nedpå på dagen ein gong, seier Kjetil. Han set stor pris på hjelpa han får av foreldra. I tillegg er 15-20 personar i

arbeid på turisthytta. Og mange av dei som har sommarjobb i fjellet, kjem att år etter år. Ei jente frå Trøndelag er her tiande sommaren.

Atmosfære Memurubu er ein fin start eller avslutning for fottur i Jotunheimen. Stigen langs Gjende mellom Gjendesheim og Memurubu er ei oppleving og ein fin start på opp-


30

haldet i «Muru’n» som staden blir kalla lokalt. Eller ein kan ta Gjendebåten. Etter at den «nye» Memurubu stod ferdig i 1993 og eit nytt losjihus stod ferdig i 2002, har turisthytta i dag 150 sengeplassar. Inger og Egil Sveine sette standarden med god mat og triveleg atmosfære medan dei var vertskap, ein tradisjon sonen Kjetil fører vidare. Turisthytta har 29 rom med dusj og WC. Egil seier at dei ikkje ville hatt så mykje overnatting på turisthytta dersom dei ikkje hadde gått over frå enkel standard til rom med dusj og WC. Kvar sommar får åtte tusen gjestar seng og mat på turisthytta. – Folk i dag skal ha komfort, seier han.

Miljøvennleg Det starta med overnatting i ei steinbu. Dagens Memurubu er ein av dei mest moderne turisthyttene i Jotunheimen. Frå eige kraftverk blir det produsert miljøvennleg elektrisk kraft som gjev ljos og varme på turisthytta. Egil Sveine hadde heilt frå han overtok Memurubu i 1963 ein draum om å byggje eit kraftverk. Han fekk kjøpt eit gamalt kraftverk i Fjærland i Sogn og Fjordane og i 1971 stod kraftverket klart til bruk. Både Egil og Kjetil er glade for at dei slepp å produsere straum med eit forureinande dieselaggregat. – Vi må vere snillare med naturen slik at vi får behalde dei fire årstidene, seier Egil. At naturen er i ulage fekk dei merke i påska. Da måtte turisthytta stenge før dei fekk opna for påsketuristane etter at vinteren tok ei pause.

Elskar livet Familien Sveine elskar livet i Memurubu. Ein sommar utan å koma inn til turisthytta nedst i Memurudalen er utenkjeleg for Kjetil, Inger og Egil. Og slik er det for mange av gjestane også som er på tur i Jotunheimen. Ein må innom i «Muru’n» ein tur.

Steinbua. Det var her dei fyrste turistane overnatta for 140 år sidan. Det gamle hovudhuset i Memurubu som brann i august 1998.

Gamle bilder er utlånt av familien Sveine. Andre foto: Bård Bårdløkken.

Av Arve Danielsen arve.danielsen@fjuken.no

Tre i Norge - i Memurubu «Tre i Norge - ved to av dem» er ei reiseskildring om tre unge engelskmenn på jakt og fiske i Jotunheimen for 132 år siden. Inga anna skildring av den norske fjellheimen kan måle seg med denne. I 1880 reiste tre unge engelskmenn på jakt- og fisketur i Jotunheimen. To år seinare dei dei ut ei bok om sine opplevingar. Den kom ut anonymt i London i 1882 under tittelen «Three on Norway. By two of them». Den norske utgåva kom allereie i 1884 og inneheldt originale illustrasjonar.

«Tre i Norge - ved to av dem» er ei reiseskildring utanom det vanlege der ein følgjer Esau, Skipperen og John på deira reise frå Kristiania (Oslo), opp Gudbrandsdalen og til Gjende. Her levde dei eit fritt liv i den norske fjellheimen med fiske, rypejakt og reinsjakt. I boka ironiserer engelskmennene av landet og folket som bur her, skikkar og spisevanar. Mange gonger skriv dei respektlaust og overdriv til det groteske. Det er også meininga at lesaren skal forstå at dei overdriv. I innleiinga til boka gjev dei lesaren grei beskjed om

dette: «…hvis vi her og der har overdrevet en ganske betydelig smule så er det fordi våre venner alltid i sitt stille sinn trekker fra 33 prosent når vi beretter om våre jakt- og fisketurer, med den følge at vi i sannhetens interesse på forhånd må legge tilsvarende til for at resultatet skal bli riktig». Ved Memurubu hadde dei tre engelskmennene leir. Nedanfor turisthytta finn ein steinomnen som dei tre bygde og baka sitt daglege brød i. Kjelde: Finn Skauge - Universitetet i Bergen


31

Camping i Ottadalen Med gangavstand til Gjendebåten er Besseggen Fjellpark, Maurvangen et perfekt utgangspunkt til turen over Besseggen. Besseggen Fjellpark er en helårs campingplass med flott beliggenhet ved den fine fiskeelva Sjoa. Vi har fine plasser for campingvogner, bobiler, telt og hytter. Lavvoer til utleie har vi også. På plassen finner du serviceanlegg med dusj, wc, sauna, vaskemaskin, tørketrommel, tørkerom osv. I restauranten kan du nyte et godt måltid av lokale råvarer.

Velkomne!

Besseggen Fjellpark AS Maurvangen • 2680 Vågå www.maurvangen.no • tlf 61238922

"' # $ $

$'( )&) #

"% #

Velkomen til #!! " 'Lom #! Lom Camping har Camping, 300 meter !$ " ! opna dørene att.' % ) &' #% #! "'%(! ) %) vest for &Lom sentrum Sundag 14. juni # 55, &) ved rv. kl 13 - "15Sognefjellshar vi " ' % ! &'#)med vegen. Leilegheiter "ope hus"og + "kjøken # stove, og bad. inviterer på && for #% bubil, ( Plass kaffe !$ "med )# någå " og # telt. ' attåt. ' campingvogn

Velkomen!!

Lom Camping

'&

8 #/ #/ .* 00#/ 1'* 1#*1 ! +.',%3-%, -% - '* 8 ' & / ) $7 21')) -% 0 ,'19/ ,*#%% 8 #"'%# &#*6/0.* 00#/ +#" +2*'%&#1 $-/ 0.')#/1#*1

!

Velkomen til Lom Camping

Besseggen Fjellpark, Maurvangen

• Leilegheiter • Hytter, store og små • Camping • 80 strømuttak • Ope heile året!

2686 Lom Tlf. 61219950 booking@lomcamping.no www.lomcamping.no

2 $',, -00 * ,%0 /')03#% )+ $/6 6%6+- 0#,1/2+ -% )+ $/6 *2$10.-/100#,1#/#1 #)#.* 00 $-/ /, +#" 0)*'# &20)# -% 1/ +.-*',# / 1'0 $'0)# .6 -+/6"#1

$ %$'( %$'( ***

"' # #$ "' # #$

10 hytter med og utan dusj/wc 70 oppstillingsplasser for vogn/bobil Dam m/båter • Tennisbane m.m.

-/2,, )-%01 " -% ,21 #/%03#,"012#, 6%6 *$ 444 &-*2,%0-5 ! +.',% ,-

/'0 #*:,,#1 ! +.',%.* 00 3#" +#)1'%# :,$-00#, 511#/ 8; #'*'%&#1#/ 8 -%,.* 00#/ 1 ,":/0 00#,%

:,$-00 +.',% -/" #/%8 )(6) *$ 444 "-,$-00! +.',% ,-

Nyt sommaren - velkommen til oss!


32

trivlege - livlege

BERGOM Blomster • Gaver Garn • Klær Smykker • Suvenir

Andre bedrifter i Bergomsgarden - sjå eigne annonser: Fjell & Fritid - Sportsbutikk for høgfjell og lågland Coop Ottadalen - varehus m. åtte forretningar Lom Servicesenter Statoil Kiwi Lom - faste lave priser Sparebank1 Lom og Skjåk

- midt i sentrum Tlf 61219200 - 2686 Lom - fjoset.blomster@interflora.no

LOMSPRODUSENTANE:

Loarutsalet Utsalg for lokale husflid- og handverkprodusentar. Rosemaling, porselenmaling, vev, strikking, smykke, saum oa. Du finn oss like ved stavkyrkja i Lom. Velkommen til ein butikk med særpreg!

Stor uteServering

god plaSS inne Fristande meny • middag • kaffe • kaker • is

Velkommen!

Tlf. 61 21 19 05 Utvida opningstid 15.6 - 15.8: 09.00 - 19.00

Innunder mektige Jotunfjell ligg Lomsbygda. Der Ottadalen deler seg finn ein Lom sentrum, eller Bergom som bygdafolket kallar det. Opp gjennom dei siste 100-150 år har bygdasenteret utvikla seg i takt med reiselivsnæringa og er i dag både eit handelssentrum og ein turistattraksjon i seg sjølv. Med stavkyrkja, Fjellmuseet, Bygdamuseet og Steinsenteret i gåavstand frå sentrum, ei rekkje kaffear, isbar, gatekjøkken, butikkar og overnattingstilbod er det livleg på Bergom i turistsesongen. Velkommen som vår gjest anten du er på gjennom-


33

GODE TILBUD APOTEK POTEK 1 FRA APOTEK OPPTIL

-50% FAKTORRABATT I FAKTOR RABATT AT

Nå fr fra a kr

66,-

Tilbudene gjelder f.o.m. .o.m. 15. juni - 31. 3 juli 2012, så langt beholdningen rekker. r.

Åpningstider Vågå/Lom: man-fred ostnr. Tlf xx xx xx xx -kl: faks9.00-16.00 xx xx xx xx. Apotek 1 xxxx. Adresse, Postnr Åpningstid: mandag - fredaguke 00-00,26-32 lørdag 00-00, 00-00. Lørdagsåpent i Lom kl søndag 10.00-13.00

Fossberg Hotell ligg midt i Lom sentrum der dalføret deler seg for den mektige Lomseggen og Bøvra renn kvit og vill utover Prestfossen. I vårt moderne men tradisjonsrike hotell kan vi tilby komfortable hotellrom med dusj, toalett og TV med det du treng av kanalar. Matservering i koseleg spisesal. Peise-stove med bar. Trim og trivselssenter med svømmebasseng, barnebasseng, stort boblebad, badstue, trimrom godt utstyrt med treningsapparat, squashbane. Vi har også eige parkeringshus. Nyoppussa Kafeteria med god heimelaga mat og bakverk.

• Kart • Lokale bøker • Bøker • Souvenir • Leiker • Reise-effekter

Fossberg Hotell 2686 Lom. Telefon 61 21 22 50 www.fo ssb e rg.no

reise eller slår deg til ro her på Bergom nokre dagar. Ein rusletur i butikkane, ein kveldstur langs med Bøvra eller ein kopp eller eitt glas på uteserveringane - Bergom pulserar verkeleg sommarstid...


34

LOKALPRODUSERT MAT I OG FRÅ

OTTADALEN Gudbrandsdalsmat BA, eit andelslag med 17 lokale matprodusentar, har i fem år drive sal, marknadsføring og distribusjon av lokalprodusert mat. I samarbeid med Tine SA avd Frya, fraktar dei i dag lokale matprodukt til godt og vel 100 butikkar og serveringsstader i Gudbrandsdalen, Lillehammer, til Hedmark og Oslo.

Gudbrandsdalsmat BA, eit andelslag med 17 lokale matprodusentar, har i fem år drive sal, marknadsføring og distribusjon av lokalprodusert mat. I samarbeid med Tine SA avd Frya, fraktar dei i dag lokale matprodukt til godt og vel 100 butikkar og serveringsstader i Gudbrandsdalen, Lillehammer, til Hedmark og Oslo. Gudbrandsdalsmat BA har vorte utfordra frå Fjuken til å lage matreportasje i magasina avisa skal gje ut i 2012.

Foto: Ragnhild Brimi

RØISHEIM I BØVERDALEN - GAMAL SKYSSTASJON

Vakre Røisheim er ein gamal skysstasjon med verna hus i tun fra 1700-talet. Staden har lang tradisjon for å ta vare på kresne og eventyrlystne fjellturistar - anten dei ynskjer seg til tindane i Jotunheimen eller søkjer den gamle og verna skysstasjonen si atmosfære og berømte gourmetmat. Tunet består av 14 tjæresvarte hus i eit frodig landskap og 20 flotte restaurerte rom. Nokre av romma har peis, og alle har badestamp og himmelseng. Vertskapet, Haavard og Ingrid Lunde, syrgjer for at gjestane blir tekne hand om på aller beste måte. Vi i Gudbrandsdalsmat var så

Medlemane i Gudbrandsdalsmat BA er: Aukrust Gard og Urteri, Lom Avdem Gardsysteri, Lesja Bakeriet i Lom Bjorli Fjellmat Brimi Gard og Sæter, Lom Holen Gardsysteri, Gausdal Jotunheim Fisk, Espedalen Lillehammer Bryggeri Lunde Gard, Fåvang Mogard Gardsmat, Skjåk Breheimen Mat, Skjåk Skånsar, Lom Stensgård, Skjåk Sve Gard, Vågå Sygard Forberg, Skjåk Valbjør Fjellgeit, Vågå Tradisjonsbakst frå Skjåk

heldige at vi vart invitert til Røisheim for ei tid sidan, og der hadde vi ei flott oppleving med eit nydeleg måltid som Ingrid hadde trylla fram av råvarer produsert i Gudbrandsdalen. Vi tok ein prat med Ingrid om kokking og hennar tankar rundt det. Ingrid seier ho prøvar å bruke det ho kan av lokal produserte produkt av både kjøtt, ostar og grønsaker. Ho har høgt fokus på dette i matlaginga si, og likar godt å fortelje om osteprodusenten når ho serverar ein ost til gjestane sine. Og det kan Ingrid og Haavard gjere, for dei har vore på besøk og vorte kjende med og smakt på, produkt hjå mange av

produsentane i Gudbrandsdalsmat. Ingrid er godt nøgd med det systemet Gudbrandsdalsmat tilbyr i dag, ved at dei tek kontakt med kundane sine kvar måndag og at ho får varene frakta med Tine-bilen i slutten av same veke. Ein telefon med moglegheit til å bestille varer frå 18 lokale produsentar, få varene på ei frakt og ein felles faktura for varene er eit fantastisk system. Ingrid og Haavard ynskjer bygdafolk hjarteleg velkomne til Røisheim. Her går det an å arrangere

barnedåp eller bryllaup, eller berre slå på tråden for å bestille slik at ein kan reise til Røisheim for å ete middag. På Røisheim er det ope fra 3. mai til 22. september i år og det blir servert 4- rettars meny kvar kveld. Så, ring og høyr om det er

LUN KVIT GEITOST med plomme, tomat, raudlauk, dill og ruccolasalat med honning-balsamico 1 plomme i tynne skiver 1 tomat i tynne skiver ½ raudlauk, hakka 2 ss hakket fersk dill litt ruccolasalat 4 ss god balsamico 2 ss flytande honning 4 skiver moden geitost, romtemperert Tips: Fjellgeit Valbjør kvitmuggost av geit, urter og grønsaker frå Aukrust Gard og Urteri

Bland saman plomme, tomat, raudlauk, dill og ruccola. Kok inn balsamico med honning til en tyktflytande saus. Legg osten på tallerkenen og legg salat på toppen. Drypp honning-balsamico over og omkring.


35

BRIMI SÆTER Brimi Sæter finn du ved Tesse-vatnet i Lom like ved grensa til Vågå. Her har det vore samanhengande seterdrift så lenge folk veit om, og nå er det Hans Brimi og Ola T. Brimi som styrer setra som høyrer til garden Nordre Brimi. Som takk for godt fjellbeite gjev tilfredse kyr, i hovedsak av urfe, ekstra god mjølk til ysteriet for å bli kvitost, pultost, rømme og smør. I skogen, nokre kilometer unna utforskar 50 grisar spennande terreng, i tillegg til at dei blir fora med myse frå osteproduksjonen på setra. Dette set ein ekstra kvalitet på kjøtet når den tid kjem at grisen skal slaktast og foredlast. Både juleribba og spekeskinka frå desse grisane har ein heilt særeigen kvalitet og smak. Sætergutane på Brimi har tett samarbeid med Annis Pølsemakeri på Ringbu som mellom anna lager spekepølser etter oppskrift frå gamle-budeia Embjørg Brimi. Det er ho som har lært bort yste-kunsten som blir vidareført på setra idag.

Røkt elg med gåseleverpaté og tyttebærrømme

ledige stolar ved middagsbordet, og kom å få deg eit nydeleg måltid! Ingrid Hov Lunde har vore med og skrive 2 reisekokebøker, 5 kokebøker og 2 kokebøker har ho ført i pennen sjølv. Her kjem to opp-

skrifter som du finn i Ingrid sine kokebøker. Ingrid likar å kombinere dei lokalproduserte råvarene med meir eksotiske råvarer og det gjer ho stor suksess med!

RØKT ELG MED GÅSELEVERPATÉ OG TYTTEBÆRRØMME 200 g røkt elg eller anna røkt kjøtt 80 g foie gras av and eller gås ruccolasalat Tyttebærrømme 2 ss seterrømme ½ ss sukker 1 ss tyttebær Rør alt sammen. Tips: Elgjøtt frå Breheimen Mat, ruccolasalat frå Aukrust Gard og Urteri, rømme frå Avdem Gardsysteri

Framgangsmåte: Skjær kjøttet i tynne, fine skiver. Køyr patéen i foodprosessor til ein fin puré. Fyll i ein sprøytepose og sett i kjøleskap, slik at den blir fast og fin til å sprøyte ut. Vask og tørk salaten godt. Legg kjøtt og salat på tallerkenen og sprøyt ein topp med leverpaté på kjøttet. Drypp rømmesausen omkring.

Fjøsbygninga på setra stod ferdig i 1907 og vart bygd av Hans sin tippoldefar som kom heim frå Amerika på slutten av 1800-talet. Såleis er det ikkje rart at bygninga fører tankane til andre byggeskikker enn den vi kjenner frå Gudbrandsdalen. Det er fortsatt fjos i fyrste etasje der nesten 30 kyr blir mjølka to gonger om dagen. På låvetrevet har det vorte laga ein langstrakt kafe/restaurant med langbord, sovebriskar under skråtaket, og sofakrokar i kvart møne der utsikta til storslagen natur er praktfull. Ysteriet er bygd inntil fjøset, slik at du kan fylgje heile produksjonen gjennom store vindaugo frå oppe på låvetrevet. Det er også laga ein eigen kjellarnedgang for gjestar, der ein kan nyte synet av osten på lageret som kosar seg og utviklar smakfulle opplevingar. I den nye gardsbutikken kan du få kjøpt både seterprodukt og andre varer frå Gudbrandsdalen. Setra er ope heile sommaren, der ein kan kose seg med ekte setervafler, rumgraut og spekemat eller andre middagsrettar basert på råvarer frå setra og Gudbrandsdalen. Det er også nokre rom til leie i seterstugu i tillegg til sovebriskane

SÆTERVAFLO (10-12 store plater) 3 dl sæter rømme 7 dl mjølk 500 g kveitmjøl 2 ts bakepulver 1 ts natron 1 ss sukker 1/2 ts salt 1 dl vatn 1 egg (kan sløyfes)

på låven for dei som vil fylgje livet på setra med dyr og ysting på nært hald. Seterosten er også i hovedfokus når det blir servert "Skråppå tå"meny på setra. Dette har vorte spesialteten på setra, og populært til mange slags arrangement. Å smelte osten i peisen var nok truleg noko dei gamle budeiene lærte av sveitserane som tok seg arbeid på gardane i Norge frå midten av 1800talet. På Brimi Sæter har den lokale smeden smidd "bordgrillar" som blir sett framom gjestane på langborda. Med ost som smeltar på kvar side, sit ein i godt selskap og skrapar av ost når den nesten renn, og nyter smaken med gode poteter, rømme, salat og spekemat, det meste frå Gudbrandsdalsmat. På ei lita jernskål oppå grillen kan ein steike strimlar av urfe som ein kan nyte etterkvart som det blir steikt. Dette er sosial mat. Ein smak av Tesse-aure og ein frisk dessert høyrer også med i menyen. Historier om budeier, hulder og ein feleslått høyrer ofte med.


36

AUKRUST GARD OG URTERI

Nordgard Aukrust ligg på Solsida i Bøverdalen. På andre sida av dalen ular bilar med klare mål forbi, på Solsida er det stilt og fredeleg… Gjennom mange år har Nordgard Aukrust utvikla dyrking av mange slags vanlege og mange sjeldne vekster. Ein del hamnar på kakuskivene i Bakeriet i Lom eller på tallerkenane på Fossheim. Det meste blir hausta og tørka og får ut Noregs største utval av økolgiske tear og krydder. I Fjell-te er det t.d. det aromatiske graset gulaks, som nordølar gjennom mange hundre år har brukt til te, - kanskje med litt sterkt oppi… Alt dette og meire til er å finne i gardsbutikken. Der finn ein ôg populære spekepølser med kjøt frå eigne dyr, - sjølvsagt også ein variant med sjalottlauk frå eigen åker! Ein kan når som helst koma innom å gå på eiga hand i Urtehagen. For grupper skreddarsyr garden gjerne eit program med omvisning, smaksprøver, - eller eit Aukrust Sumarbord med sumaren sine lokale dufter, smakar og fargar. Gardmillom Under ”Gardmillom” har vertskapet det travelt. Arrangementet går i år over fire dagar. Da opnar ei sumarutstilling i Urtehagehuset, og den utvalde for i sumar er Runaug Venås,

som er oppvaksen i Garmo i Lom. Det er fyrste gongen ho stiller ut på heimebane. Ho lagar bilete i stort format, og skapar poetiske stemningar med inspirasjon frå naturen. Kanskje ligg det ei oppfordring til litt større omtanke bak?

Det er fargerikt om sommaren på Aukrust.

Ellers byr Nordgard Aukrust på gard og grunn, med omvisningar og servering kvar dag. Det er små og store pianistar i familien, under Gardmillom står dei for ei reise til fjells saman med Edvard Grieg. Grieg var svakhelsa og stuttpusta, og søkte til fjells for å styrke seg fysisk og for å finne inspirasjon. Dei fleste kjenner til Gjendines Bådnlåt, etter Gjendine Slålien. I fylgje overleveringa la Edvard notepapiret på kuryggen og skreiv ned notene medan Gjendine song under mjølkinga! Davido, ein av Noregs mest kjende tryllekunstnarar kjem og til Aukrust under Gardmillom.

Under Gardmillom kan du oppleve kunstutstillig i Urtehagehuset på Aukrust, med kunstnaren Runaug Venås.

- Din mur- og byggentreprenør!

Hotellet ”med fjorden i hagen” Badestampar, badestrand, sandvolleyballbane. Kort avstand til kjende turistmål i området, som Briksdalsbreen, Geiranger eller Vestkapp. Rom med fin utsikt, god mat.

Sinclair Mur & Bygg AS Tlf: 57 87 49 90 Fax: 57 87 49 99

post@innvikfjordhotell.no www.innvikfjordhotell.no


37

SE VÅRT STORE UTVALG! LUFTGE SKYTIN VÆRMORO G ER FOR STORE OG SM Å

KK SJE EN! S PRI

KK SJE EN! S I PR

S PRI FRA ALUMINIUMS DRIKKEFLASKE 0,7 LLTTR

LTR LTHERMOS 0,5 LT STÅLT Enkel og fin å ha med seg på tur. God thermos for varm og kald drikke.

Enkel og fin drikkeflaske i mer med aluminium. Komm krok som gjør det enkelt å feste den i hempene på c. tursekken, belte etc

S PRI FRA

REDNINGSVEST 90 KG 70-90 70 Gode flyteegenskaper. Orange sikkerhetsfarge. Fløyte og refleks. Skrittstropp. Belte med klikkspenne for justering. Bilde kan avvike.

TUFTLU LUFTPISTOLER PISTOLER

R KULEGRILL

BESØK VÅR RIKHOLDIGE FISKEAVDELING! k fisk, men egner seg også Perfekt til varmrøkt ypperlig til bl.a. kjøttt. Husk røykspon!

Fullt utstyrt for et måltid for fire personer. Innhold: skje, 4 4 sett med kniv, gaffel og s t 4 tallerkener, ass og vinopptrekker. gla

WALLTTON WA ALIVIO 2500 RB FISKESNELLE

E,, STTE ES SKE DEN RA DIGE OG N EN R ER ST HE OKE K MES N N VE VA EFFFEKTTIIIVM FINNES? SO

VI HAR UTSTYRET DU TRENGER FOR Å HALE INN STORFISKEN SAMMENLEGGBAR AMPINGCA C STOL

JETBOIL 1 LLTTR KOMP OKESYST PCS KO

Prisgunstig modell for o hagebruk. camping, strandliv og

G-SPORTT VÅGÅ Brødrene Storlien. Vågåtune et Tlf. 61 23 20 51

bilder llustrasjonsb IIllustrasjonsbilder

CNICPIC G AG A BA ED ME INNHOLD

SMOKER RØKOVN

- Vi fører Wasa kvalitetsgarn - Vi selger levende mark - Vi selger fiskekort til de fleste vann og elver i området

U TLUFTLUFTGEVÆR G

n koke 2 kopper vann på Kan ca 2 minutter, ved bruk av ært lite brensel. svæ

G-SPORT OTTA TA Amfi Otta. Tlf. 61 23 00 64

WALLTTON WA VANNSFERSKVA FISKESETT Flott fiskesett til ferskvannsfiske.

Vi tar fo forbehold om at enkeltte artikler kan bli sluttsolgt


38

ATV-utleige: På Grotli kan du leige fire-hjulsmotorsykkel. Perfekt til ein kosetur på gamle vegar i området eller kanskje til Dalsnibba eller Geiranger.

Fiskekort: Mange forskjellige område og grunneigarar – spør på turistinformasjon eller på butikkane.

Balanseflåter: Ein «klatrepark» på vatnet. Nissegården i Lom.

Fisking: Rike moglegheiter i alle tre kommunane. Fjellvatna i kommunane er stort sett bebudd av aure, men også røye finst enkelte stadar. På Skim og i Vågåvatnet er det god bestand av harr. Fiskekort får du kjøpt fleire stadar, det er mange forskjellige grunneigarar i området så spør kva for kort du treng for området du vil fiske i.

Basseng:

Fjellskokasting:

Bading:

Mange badeplassar i området. Fleire stader finn ein også innandørs symjebasseng, mellom anna på Fossberg i Lom og på Vågå hotel i Vågåmo.

Dønfoss Camping har montert varmesystem på sitt unike basseng ved Dønfossen. Testkøyring syner gode badetemperaturar.

Besseggen:

Eit av dei mest kjende landskapa i Noreg og turmål for mange. Fleire alternative ruter og utgangspunkt hjå reiselivsbedriftene i Sjodalen.

Biltur: Ottadalen er eit glitrande utgangspunkt for å sjå nokre av dei mest kjende turistattraksjonane i Noreg. Sjå eigen reportasje.

Blåhø opp:

Motbakkeløp i Vågå 28.

juli.

Bowling: Vågå Bowling i Vågåmo tilbyr bowling, pub og matservering. Brevandring: Stort tilbud i området, mange selskap tilbyr forskjellige ruter og vanskegrader. Garantert ei oppleving.

Etter å ha vore nokre dagar i Ottadalen er det mange opp gjennom åra som har kasta fjellskoene sine… Er du glad i fjellet slit du garantert på skoene dine her.

Fjelltur: Jotunheimen byr på meir enn 50 merka vandreruter. Det er elles nær sagt ubegrensa med turmoglegheiter i både fjell og i dalføret – hugs kart. God tur! Fotball: Mange ballbingar og fotballbaner i bygdene våre. Sjå evt. eigne oppslag om bruk av anlegga. Foto: Utallige motiv og stemingar kan fangast i Ottadalen. Kjendisfotograf Morten Krogvold har arrangert workshops på Vågå Hotel i ei årrekkje. Mange bilete frå desse kursa, samt bilete teke av Morten Krogvold sjølv finn du utstilt her.

Bålbrenning: Det er forbudt å brenne bål i utmark mellom 15. april og 15. september. Ver varsam!

Fottur: Ottadalen er eit eldorado for fotturar i fjellheimen. DNT har mange hytter i området og det finst eit hundretals merka stigar og råk.

Båtutleige:

Friidrett: Det er idrettsanlegg både i

Camping:

Friluftskonsert: Det skjer både eitt og hitt i sommar. Sjå eigne program og oppslag.

Cowboy: I månadsskiftet juni-juli er det countryfestival i Skjåk. Norske og utanlandske artistar står på scena på den idylliske festivalarenaen, den gamle garden Skjåkøygard nørdre, i Nordberg.

Galdhøpiggen: Noregs høgaste fjell,

Fleire av turiststadene leiger ut båtar også med fiskeutstyr og redningsvestar. Rikt utval av campingplassar i heile Ottadalen.

Elg-safari: Møt skogens konge. Fleire aktivitetsselskap tilbyr dette og nærast garanterar møte med elg.

Elvebrett: Sjå Hydrospeed Elvekajakk:

Meistre elva på eigenhand eller bli med på kurs. Lom og Skjåk Adventure har denne aktiviteten på programmet.

Fangstanlegg: Rundt om i bygdene våre finn ein spor etter tidlegare metoder for å jakte. Ved Uppnose i Nordberg er det lagt opp ein kulturstig der ein finn mange elggraver.

Bismo, Lom og Vågåmo. Sjå evt. oppslag for bruk av anlegga.

2469 m.o.h. Føring frå fleire av turisthyttene i området.

Galdhøpiggen Opp:

Motbakkeløp som blir arrangert 30. juni 2010. Løpet startar frå Spiterstulen 1100 m.o.h., og har innkomst nesten oppe på toppen av Galdhøpiggen, Nord-Europas høgaste fjell.

Gardmillom: Samarbeid om kulturog aktivitetsveke på fleire gardar i Gudbrandsdalen. Gjende: Gjendebåten tek deg innover Gjende anten du vil gå Besseggen eller har andre turmål.

Glittertind: Noregs nest høgaste fjell, 2464 m.o.h. Føring frå fleire av turisthyttene i området.

Filosofering: I Ottadalen finn du både plass og miljø for å slappe av og kanskje filosofere litt over livets og verdas gang.

Go-kart: Fartsfylt aktivitet frå alder 7 år. NMK Skjåk har ny bane ved Pollfoss og tilbyr aktiviteten der.

Fiskeguiding: Lom Fiskeguiding leiger ut både båtar og tilbyr fisketurar saman med lokalkjent guide.

Golf: Nyopna Putting Green - minigolf på gras - Nissegarden i Lom.


39

frå A til Å

Foto: Arve Danielsen

Foto: Lom og Skjåk Adventure

Foto: Naturopplevingar

Foto: Nasjonale Turistvegar


40

Grottetur: Gjennom tusener av år har vatn arbeidd seg gjennom fjellet i Dumdalen. Grotter med velklingande namn som Fiskegrotta, Elveskrekk og Dødsspiralen ventar på å bli utforska av deg! Det er fleire selskap som arrangerar turar hit. Hagevandring: I Kitty Wentzel sitt hus, Haukdalen, kan du bli med på hagevandring. Haukdalen er open for besøkjande etter avtale i juni, juli og august. Hanggliding:

Riksanlegg for paragliding og hanggliding ligg i Vågå. Moglegheiter og for tandemturar.

Hoppe i høyet: Fleire gardar driv med gardsturisme i bygdene våre.

Hydrospeed:

Hydrospeed er eit slags brett av skumgummi som rekk deg ned til hoftene. Ein ligg med føtene ut i vatnet, slik at ein kan padle med føtene. Også kalla elvebrett. Lom og Skjåk Adventures tilbyr denne aktiviteten.

iSkjåk.no: Turforslag i Skjåk. Har også eiga brosjyre: ”På tur i Skjåk”. Juving: Ein aktivitet der du er i eit med naturelementa. Nede i dei tronge juva leikar vi oss med vassmassene og det som naturen gjev oss av utfordringar. I våtdrakt, redningsvest og hjelm tek vi oss nedover elva ved å svømme i stryk, hoppe ned i jettegryter, svømme inn bak fossar og skli nedover naturlege vass-sklier. Aktiviteten vert bestemt av terrenget. Fleire selskap tilbyr denne aktiviteten. Kanotur:

Fleire bedrifter og selskap både leiger ut og tilbyr turar. Har du eigen kano er det fleire elver og vatn i området som er svært godt eigna.

Klatrepark:

Både BrimiSkogen, Jotunheimen Klatrepark og Nissegården i Lom har såkalla klatreparkar. Ein garantert luftig og spennande aktivitet for heile familien.

Klatretårn:

Omlag 12 meter høgt tårn ved Sport1 i Lom sentrum. Klatreflate på ca. 155 m2 bestående av 3-dimensjonale glassfiberpaneler – såkalt 3D Real Rock.

Kraftproduksjon: Sjå korleis vatnet har vorte nytta frå steinalder til topp moderne vannkraftproduksjon! Øyberget Besøkssenter i Nordberg har ope i turistsesongen.

Kulturstig:

Det finst mange merka stigar og løyper i bygdene våre.

Liggje hjå budeiene: Før i tida var det bruken at budeiene rundt om på sætrene hadde friar på besøk ei og anna natta. Det er langt i mellom budeiene i dag, men er du heldig og kjem over ei har du lov til å spørja… Mat: Store moglegheiter for ei kulinarisk oppleving i området. Meisterkokken Arne Brimi har sitt Vianvang ved Svarttjøynna. På Fossheim i Lom held Kristoffer Hovland kokkane i taumane, medan namn som Røisheim Skysstasjon og Bakeriet i Lom også er kjende. Det har etter kvart vorte meir og meir fokus på lokale råvarer og ekte smakar. I bygdene her finn du småskalaprodusentar av både kjøttprodukt, ost, spekepølser ogmjøl med meir. Museum: Ottadalen har fleire museum og utstillingar. Sjå eigen artikkel. Møte huldra:

Huldra finst i sætergrender og elles i fjellet. Dersom du møter ho, ring Fjuken... Finn deg eit fjelltjern – garantert ei frisk oppleving…

Nasjonalparkar:

Det er tre nasjonalparkar i bygdene våre, Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen. Vi er og gode grannar til både DovrefjellSunndalsfjella og Rondane nasjonalparkar. Det er med andre ord ikkje utan grunn at regionen marknadsfører seg under paraplyen «Nasjonalparkriket». I nasjonalparkane er det store moglegheiter for aktivitetar og vandringar, men hugs å fylg retningslinjene som gjeld for ferdsel.

Foto: Aud Hove

Paragliding:

Riksanlegg for paragliding og hanggliding ligg i Vågå. Moglegheiter og for tandemturar.

Putting

Green: Nyopna golfbaner på Nissegarden i Lom.

Rafting: Både Ottaelva og Sjoa har mange selskap som driv med rafting og vannopplevingar. Lom og Skjåk Adventures tilbyr både familieturar og turar for dei vidarekomne.

Kleppesommaren:

Riding: Opplev fjellet frå hesteryggen. På Glitterheim og ved Skarå Camping ved Lemonsjøen kan du bli med på ridetur.

Klimapark 2469: Gå inn i breen - sjå korleis klimaet har endra seg. Ved Galdhøpiggen Sommerskisenter - Juvasshytta.

Foto: Fjuken/arkiv.

Nakenbading:

Klatring: Vil du klatre har Tronoberget i Lom garantert ei utfordring for deg. Til saman finst meir enn 50 ruter i dette klatrefeltet. Fleire selskap tilbyr opplegg her. Kunstutstilling på Gammel-Kleppe under Gardmillom.

Foto: Ragnhild Brimi

Foto: Arve Danielsen


41

Foto: Hans Erik Kjosbakken

Foto: Aud Hove

Foto: Terje Randen

Foto: Fjuken/arkiv

Foto: Fjuken/arkiv


42

Rock: Siste helga i juli går Storøyafestivalen av stabelen. Irsk musikk og folkrock. Arrangert på Storøya Camping i Skjåk. 10.-12. august er det Jutulrock i Jutulheimen i Vågå. .

sommaren i Galleri Mathilde i Bismo, Skjåk.

Snowboard:

Både Galdhøpiggen Sommarskisenter og Sommarskisenteret på Tystigen tilbyr preparerte løyper for både alpint og langrenn.

Topptur: Jotunheimen og Breheimen har storparten av norske fjell over 2000 meter. Organiserte turar til Galdhøpiggen og Glittertind, men for dykk som vil gå sjølve er det berre å velje og vrake i andre fjelltoppar…

Rundtur: Ottadalen er eit glitrande utgangspunkt for å sjå nokre av dei mest kjende turistattraksjonane i Noreg. Sjå eigen reportasje .

Sognefjellsmarsjen:

Shopping:

Stigespel:

Ski: Både Galdhøpiggen Sommarskisenter og Sommarskisenteret på Tystigen tilbyr preparerte løyper for både alpint og langrenn.

Sykkelutleige: Både på Glitterheim og andre stader kan du leige sykkel.

Via Ferrata: Klatrestig på

Seterliv: Fleire stader i Ottadalen er det framleis setrer som er i bruk. Brimi Sæter ved Tesse driv gardsturisme frå setra.

Volleyball:

Butikksentra både i Vågåmo, Lom sentrum og Skjåk sentrum (Bismo)

Sjekking: I fylgje DNT så

Turmarsj langsmed Sognefjellsvegen. Arrangert 1. sundag i august. Og andre finurlege og smarte innretningar for aktivitetar finn ein på Nissegarden i Lom.

er fjellet ein stor sjekkestad. Men , dersom du er på sjekkern - vel fjell med omhu. Somme er karfjell og andre er damefjell...

Bismo har eigen tennisbane.

Skjåk-bølga:

Tidsaksen: Jordas historie

Bølge i Ottaelva som er kjent i padlemiljøet. EM i rodeopadling var arrangert for nokre år attende.

Skjåkutstillinga: Skjåkutstillinga er ei årviss kunstutstilling der lokale kunstnarar får vist seg fram.Det er ei kollektiv salgsutstilling av kunst og kunsthandverk som tekstil, måling, akvarell, teikning, keramikk, sylv, foto, rosemåling, glas, keramikk, serigrafi, tre og grafikk. Utstillinga er ope om

Tennis: Bispen Camping i

Tyrolertravers: Taubane for å forflytte seg horisontalt mellom anna i fjellformasjoner. Aktiv i Lom har ståande ein slik midt i Lom Sentrum. Traversen går over Prestfossen i ville Bøvra. norsk. Nissegarden i Lom har ein slik til Lomseggen. Fleire utandørs baner i bygdene våre. Sjå evt. eigne oppslag om bruk av anlegga.

Åsjo: Våtmarksområdet litt aust for Lom sentrum byr på rikt fugle- og dyreliv. Her kan du oppleve ”Elg i solnedgang” på rett!

og livets utvikling på jorda framstilt på 1000 m vandring gjennom nasjonalparklandsbyen Lom. Med 30 skilt illustrert av kunstnaren Geir Garmo, og med 15 prøver av delvis lokale bergartar og fossilblokker tidsrett plassert langs stigen, gjev dette glimt inn i kloden si 4600 mill. år lange utvikling. Kvar meter du går vil spenne over 4,6 millionar år, kvar millimeter langs aksen er 4600 år.

Foto: Lom og Skjåk Adventure

Foto: RAgnhild Brimi

Foto: Aud Hove

Foto: Kari Tone Sperstad

Foto: Arve Danielsen


43

Velkommen til fjells i sommer

SOTA SÆTER

GJENDESHEIM

GLITTERHEIM

GJENDEBU

Den over 100 år gamle setra, bestående av ti bygninger på et flott tun, har et spesielt miljø som preges av lunhet og varme. Her byr vi på gode mattradisjoner, badstu og nye natur- og kulturstier for barn og voksne. Flott dagstur til Tverrådalskyrkja. Bilveg helt fram, eller buss til Dønfoss og videre med drosje. Sykkelutleie på Sota. Kontakt oss på: 478 15 977

Storstua ved Besseggen ønsker velkommen for overnatting og dagsbesøk. Mange fine turmuligheter i området, eller dagstur over Besseggen. Kafeteria med dagservering i hele sommer. Nyt utsikten over Gjende fra ny, trivelig peisestue. Nytt tilbygg ble åpnet sommeren 2009. Bil eller buss helt fram. Kontakt oss på 61 23 81 10.

Vakkert beliggenhet ved foten av Glittertind. Her ligger flere topper over 2000 moh og venter på ditt besøk. Eller fine småturer, natursti og fiske. Familien Vole venter deg med 140 senger og måltider basert på tradisjonsrik fjellkost. Bil på sommerveg fra Randsverk. Sykkelutleie fra parkeringsplassen i Veodalen. Kontakt oss på: 61 23 18 33.

Hytta ligger i enden av det irrgrønne Gjendevannet og er omkranset av mange, flotte topper og breer. Hytta ligger på 990 moh, i skjæringspunktet mellom høgfjell og skog. Turen over Bukkelægret starter her. Adkomst til fots fra bla Memurubu, Fondsbu og Olavsbu eller med Gjendebåten. Kontakt oss på: 61 23 89 44.

Naturopplevelser for livet

NASJONALPARK FESTIVALEN Olsokhelga 26. til 29. juli 2012 Sjå heile programmet her: www.nasjonalparkfestivalen.no www.facebook.com/Nasjonalparkfestivalen2012 Eller ring 920 22 225

Foto: Lom og Skjåk Adventure • Design: Løwehjerte design AS

Stort opningsshow med "Kvinnfolkplager" Juving • Mange opplegg tilpassa born • Hydrospeed Fiskekonkurranse på Grotli, med afterfish laurdagskvelden • Turar på alle nivå i heile Skjåk – fleire toppturar Kajakkurs • Bogeskyting • Rafting på alle nivå • Gocart demo • Same helg er det Storøyafestival – gratiskonsert i Bismo laurdag med artistane herfrå • Bli blaut! Og mykje, mykje meir!!!
  

 

44

 Maskinentreprenør

Hytteproduksjon

Vi bygger hytter i hele Gudbrandsdalen. Ta kontakt med oss! $"#! %

' ' ! !

& &

Tessand Snikkerlag AS Tretten Bygg AS Brøttum Byggeservice ASRørlegger

   

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

Hytteproduksjon

Levering og montering av sanitæranlegg, varmeanlegg, vannbåren varme, sprinkleranlegg og vannrenseutstyr. Vi tilbyr også vannanalyse, avløpsåpning og kamerainspeksjon av avløpsrør.

40 - 150 m2 KL Rørleggerbedrift AS #$ $ %

'

'

"#

Ut fra dine ønsker lager vår våår arkitekt et uforpliktende skisseforslag ki f l til romprogram, romprograam, størrelse t l påå hytta h tt og tomtas t t beliggenhet.

! !

www.mesterhusgudbrandsdal.no

TA MED DEG FAMILIEN OG PRØVEBO P

Bygg & anlegg

Bil

Leiligheter i Bismo

På tide med ein vask?

Ta med deg venner enner eller familie og bo kostnadsfritt k på en av våre flotte visningshytter.. På P den måten vil du oppleve våre smarte løsninger. Kontakt takt oss for f å bestille tid.

8 leiligheter!

Graving • Sprenging Massetransport Natursteinmuring Mobilt knuseverk • Krattknusing

Mer info på www.nordest.no NordEst AS

2690 Skjåk Tlf. 41 69 19 38 remi@nordest.no www.nordest.no

2686 LOM • Tlf 915 49856 www.ofjeld.no

Nordal Servicesenter

FFF74330=>~C;5%

2686 Lom • 61 21 18 80

Rekneskap

Bygg & anlegg

Bil

!

# % " 

  

  

 

  

  

  

RADON

Vi tek radonmålingar og gjer tiltak! Ta kontakt for meir informasjon!

VågåRegnskapSA Ditt naturlege førstevalg innan regnskap % !

! !

# ! "% ' %!

'

& &

www.vagaregnskap.no

DIN ANNONSE her og på www.fjuken.no? Ta kontakt med Helene eller Terje for eit tilbud du ikkje kan si nei til!

Helene - 474 84 154 Terje - 91 56 90 37

! !

!

!


45

Jakt, fiske, skogbruk, friluftsliv

NYHE ET! T!! En annonsebestilling - fire aviser. ra Fåvang til Bjorli og Grotli. Dekker hele Gudbrandsdalen ffra Totalopplag 13.610 eksemplarer. hvver torsdag. Ca. 49.000 lesere h Gunstige priser!

Der kan du leie ei av våre buer og berre nyte friheita og naturen! Kr 400,- pr natt. Og hugs, med kan du fiske i over 200 vatn og elver hjå oss! V VIGGA A Lokalavisa for Nord-Gudbrandsdalen

Tore, tlf.. 61 29 24 90 Mobil 975 68 744 tore@dolen.no

• Nybygg • Restaurering • Lafting • Gråsteinsmuring

Stein Inge, tlf.. 959 31 222 stein.inge@norddalen.no annonse@norddalen.no Stein Roger, tlff. 918 46 484 stein.roger.svelstad@gd.no

Laila, tlf.. 61 21 50 16 laila@vigga.no

Helene, Ragnhild eller Terjje Tlf.. 61 21 38 60 annonse@fjukeen.no

sere n o n n a å u d Ynskjer ne? e id s e s s e d å p Nyheit! Bransjeregister i Fjuken, i våre magasin og på www.fjuken.no. Gjennom ei årsavtale får du plass på desse sidene og gjer attpåtil ein svært god handel av annonseplass. Med ei slik avtale er du synleg i lokalmarknaden gjennom heile aret og du nar ut til bade hyttefolk og fastbuande. Du er og tilgjengeleg pa vare nettsider, www.fjuken.no, ein nettstad som opplever stadig aukande trafikk. Mellom 1200 og 1500 ottadølar og personar med tilknyting til Ottadalen er innom desse sidene kvar dag. Vi tilbyr tre forskjellige ”pakker”, som passer bade store og sma verksemder. Ta kontakt med oss for nærare informasjon!

2693 Nordberg • tlf 91 345 345

Kontakt Helene i Fjuken, tlf 432 434 34 helene.starheimsvik@fjuken.no www.fjuken.no


46

– Korleis er det å bu i Ottadalen?

?

Ord på kryss og tvers Kva for eitt av dei 15 stadnamna frå Ottadalen er ikkje i diagrammet? Namna kan stå vannrett, loddrett, på skrå og att og bak. Finn ut kva ord som manglar, og send løysinga på e-post til redaksjon@fjuken.no . eller på vanleg post til Fjuken, 2690 Skjåk innan 15. august

Iver Åge Frøise (15)

NORDBERG MARLO GROTLI BISMO BRÅTÅ

BØVERDALEN GARMO FLÅKLYPA BERGOM LIA

RANDSVERK LALM TESSAND BESSHEIM MOOM

Lom – Ypperle! Det er ikkje altfor mange som bur her, det er roleg og stilt. Det likar eg særs godt. Eg likar ikkje stress og plassar med store folkemengder. Så det er fint å bu i Ottadalen. Skulle det vere noko eg saknar i Lom så må det vere Cubus. Eg tykkjer det blir for langt å reise til Otta by for å kjøpe seg klede.

Olav Hellebergshaugen (70) Vågå – Veldig bra. Vi har fin natur i Ottadalen. Og så er det svært gode moglegheiter til både jakt og fiske. Og ikkje minst; det er trivelege folk som bur i Ottadalen, og det er svært viktig. Faktisk er det ingenting eg kunne tenkt meg annleis her. Eg er hundre prosent nøgd med å bu i Ottadalen.

Rita H. Lyngved (34) Skjåk – Eg trivst svært godt i Skjåk, med eit lite miljø der alle kjenner alle. Eg er spesielt nøgd med dei gode oppvekstvilkåra til ungane her, og ikkje minst alle fritidstilboda. Det einaste eg tykkjer er litt dumt, er at vi nok må innsjå at vi på sikt mistar ting vi har her, grunna samlokalisering. Det er ikkje bra.

:)

Sjangala-bangala! Eg har fått ansvaret for å fylle denne dobbeltsida med det eg måtte ynskje av konkurransar, quiz, og anna småstoff. Desse sidene blir faste i kvart magasin framover, der eg som best eg kan skal prøve å gjeva deg som lesar litt hovudbry og

spennande premieoppgåver. Allereie nå har eg bestemt at spalta «Ord og uttrykk frå Ottadalen» vil vere fast i kvart magasin. Sjølv om mykje på desse sidene er lagt opp slik eg ser det for meg, inviterer eg deg som lesar til å kome med attendemeldingar på stoffet du finn her. Har du forslag på kva vi kan fylle desse sidene


S 47 gong i kvar 3x3-rute.

Gamle ord og utrykk frå Ottadalen

Set inn tala 1-9 i dei tomme felta. Kvart tal skal fyllast inn berre ein stad i loddrette rader og i vassrettekolonner, og skal stå berre ein gong i kvar 3x3rute.

Feta; gripe Knuvlø; hardhendt juling Pyryl; liten gutunge Rega; rusle Orejerleg; ikkje til å styre Raskjen; et kva som helst Snugjen; nett Attreinnø; bakevje Fusse; skræmeleg fyr Glopo; smal opning Sneidden; nett og hendig Brøkja; lage bråk Gneiddandø hart; steinhardt Pero; ørliten fisk Gabb; eim Fåhlø; fatle Spåmå; spinnearbeid Sylatør; soldat Tydd; opplagt og energisk Tusi-vasp; skjellsord Ælde; avkom Åkåst; røre til baking Øjen; kvalm Avlæte; ulydar Miss-hulden; lite tent med Moe vær; lummert Snåkå; snuse og snike Sværkjil; kvervel i håret Ylø; ule I villø være; styrlaust interessert Velø; reparere Terrast ve; erte Trill-firø; 3-4 Tulug; taletrengd Trodo; fotplata på rokken Stakeill; stakkar Kløy-fis; kløyen stakkar Kvitil; ullteppe, laken Bræø; smelte Flyssø; kjole Føyldåm; dugande Frodo; skum, frau Jæmfare; jamt over likt Is-får; isgang i elv Meill; maling av korn

gong i kvar 3x3-rute.

ɎɎ

Ɏ Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ Ɏ

Ɏ

VINN

Vi har klypt ut bilete frå forskjellige siderɎ i avisa. Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Greier du å finne dei, og sidetallet dei er på? Skriv ned og send svaret på eɎ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ post til tom.erik.solstad@fjuken.no, eller send i vanleg post innan 15. juli til Ɏ Ɏ A: Ɏside 11,Ɏ B: Ɏ side Ɏ 4Ɏ osv:). Ɏ Ɏ Fjuken, 2690 Skjåk, (eks Bilde Ɏ sin Ɏ Fjuken-sekk. Ɏ Ɏ Ɏ Vi trekkjer tre vinnarar som fårɎ kvar

A

Ɏ

Flott Fjuk ensekk

Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ ɎɎ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Svar på FINN BILDE: A side:Ɏ BɎ side: C side: D side: Navn................................................................................................ Ɏ

Ɏ

B

 

Ɏ ɎɎ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ

KONKUrrANSE: FINN BILDET Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ ɎɎ Ɏ ɎɎ

C

D 

 Ɏ

Ɏ Ɏ

Adresse:........................................................................................

ɎɎ Ɏ

Ɏ

Ɏ ɎɎ ɎɎ

Ɏ

.......................................................................................................

Ɏ ɎɎ

Ɏ

Ɏ

Ɏ Ɏ Ɏ

Ɏ Ɏ

Ɏ

Ɏ Ɏ

Ɏ

Ɏ   Ɏ

Ɏ Ɏ

Ɏ Ɏ

   

Ɏ

 

 

Ɏ

Ɏ

Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ

Ɏ

Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ ɎɎ

 

Ɏ

ɎɎ

Ɏ

ɎɎɎ ɎɎ

Ɏ

LØYSING PÅ SUDOKU

med i dei neste magasina? Kanskje har du ei konkurranse eller eit kryssord du har stelt til sjølv liggjande, som du kunne tenkje deg å dele med andre? Da vil eg gjerne høyre frå deg. Send meg ein e-post; tom.erik.solstad@fjuken.no og eg tek kontakt med deg. Lykke til med quiz, sudoku, og premiekonkurranse! -Tom Erik-

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ Ɏ Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ

Ɏ


48

Vågå Handelshus TRYGGHET FOR VÅRE KUNDER

Vi har stort utvalg av klær til varme sommardager

Tor Lien, servicemann

• Lave priser

DAME

• Høy kunnskap

BARN

• God service

HERRE

• Eget serviceverksted

Velkommen innom i sommer!

Vågå tlf. 992 11 690 Lom tlf. 992 11 673 Skjåk tlf. 992 11 663

Gode sommersko til dame

rhandel... Vælkome til ein triveleg somma

Vågå Handelshus • tlf 61237044

Nyhet! I vår ferskvareavdeling finner du alltid noe godt!

Kaffe og te i løs vekt!

Velkommen innom!

GAVER/INTERIØR -Green gate, Udesen danmark, Mille Moi, Ib laursen, Miljøgården, Affari, Interiørhuset, Lafinesse, Edelweis, Krifon, Børskompaniet.

KLÆR - for damer og jenter.

Vågå

• Kart • Bøker • Leker • Lokal litteratur • Glass/steintøy • Kofferter/vesker

om! Velkommen inn

tlf 61 23 71 21

BLOMSTER - sorg- og brudebinderi - snitt, dekorasjoner, potteplanter - utkjøring av blomster

Åpningstider: 8-21 (9-20)

t Vælkåme å jæntun! lugum Vågå Handelshus tlf 61232411 lugumstugu@interflora.no

Vågå Handelshus • tlf 61 23 22 80

Ditt trivelige handelssenter i Vågåmo!


49

DYR, MJØLKING, YSTING, GARDSBUTIKK OG OVERNATTING

Flotte folkemusikk og -dansefestivalar i Gudbrandsdalen i sommar

Landskappleiken og Landsfestivalen

Velkome til sæterliv 2012!

^Ğů ŽŐ KƩĂ ^ƉĞů ʹ ŽŐ ĚĂŶƐĂƌůĂŐ LJŶƐŬũĞƌǀĞůŬŽŵĞŶƟůĨĂŶƚĂƐƟƐŬĞ ĚĂŐĂƌƉĊKƩĂ͊ ǁǁǁ͘ůĂŶĚƐŬĂƉƉůĞŝŬĞŶ͘ŶŽ

LJƌƉĊŵĞůůŽŵĂŶŶĂ͗ƚĞǀůŝŶŐĂƌŝĚĂŶƐŽŐƐƉĞů͕ƐƚŽƌŽƉŶŝŶŐƐĨƌĂŵƐLJŶŝŶŐ͕ ĚĂŶƐĞĨƆƌĞƐƟůůŝŶŐĂ͟>ŝƟ<ũĞƌƐƟ͕͟&ƌŝŬĂƌƐŝŶŶLJĞĨƆƌĞƐƟůůŝŶŐ͟ϴ͕͟ ǀŽŬĂůĐĂĨĠ͕ ƉůĂƚĞƐůĞƉƉ͕ ƐƚĂŶĚƐ͕ ŵĞŝƐƚĞƌŬŽŶƐĞƌƚ ŽŐ ƐŽƐŝĂů ĚĂŶƐ ŬǀĂƌ kveld. Ϯϳ͘ũƵŶŝͲϭ͘ũƵůŝƉĊKƩĂ͘ ǁǁǁ͘ůĂŶĚƐĨĞƐƟǀĂůĞŶ͘ŶŽ

Kvar dag 29. juni - 12. august Låvekafe med sæterkost og middagsrettar

4-retters "Skråpå tå" meny - vår spesialitet med gode smakar, historier og tonar frå fjellet. kr 500,- (Bordbestilling) Blir du mett og trøytt, spanderer vi overnatting i sengebrisker på låven! (Frokost kr 100, evnt leie av sengetrekk kr. 100) Laurdag. 14.juli kl. 22.00 Kveldskonsert på tunet med Sigrid Moldestad. Kr 200,Meny og konsert kr. 650,-

sĊŐĊ^ƉĞů-ŽŐĚĂŶƐĂƌůĂŐLJŶƐŬũĞƌǀĞůŬŽŵĞŶƟůEŽƌĞŐƐďĞƐƚĞĚĂŶƐĞĨĞƐƚ͊ ǀƟůƐŬŝƉŝŶŐĂƌƵƚĂŶŽŵĚĂŶƐĞŶŽŐƚĞǀůŝŶŐĂŬĂŶŵĞŶĞŵŶĂ ŬLJƌŬũĞŬŽŶƐĞƌƚŵĞĚ͟^ŽůŝƐŬƵŐŐĞͲƐŬŽŐ͕͟ƐƚŽƌŬŽŶƐĞƌƚĞŶ͟'ƵůůƌĞŬŬũĂ͟ŽŐ meisterkonserten. 1. - 5. august i Vågå. FolkOrg er ein nasjonal organisasjon som arbeider for folkedansen og folkemusikken i Noreg, og styrkjer deira rolle og vilkår i samfunnet. Me er heile 5000 aktive medlemmer frå heile landet, og har omlag 150 lokale spel- og danselag. Me arrangerar mellom anna Landskappleiken og Landsfestivalen saman med lokale arrangørar. Våre heimesider: www. folkemusikk.no

26.-29.juli Program på kulturgardar.no Andre selskap og arrangement etter avtale.

Meir info: brimi-seter.no Tlf 91 13 75 58/ 90 50 08 70

post@brimi-seter.no

70 meter inn i isen, 4000 år tilbake i tid. Der ligger kunnskapens kilde, Mímisbrunnr.

Velkomen innom i sumar! Jotunheimens fantastiske natur, høyfjellets vær og klima, lokalhistorie om jakt og fangst som går tilbake til jernalderen, og en unik 70 meter lang tunnel rett inn i 4000 år gammel breis, er noe av det du kan oppleve i Mímisbrunnr Klimapark2469.

Du kan rusle i hagen når du ynskjer. Gardsbutikken er open tirsdag/torsdag 15-18.00 laurdag 11-14.00 – eller når du finn folk. For grupper lagar vi opplegg med omvisning, Kultur/musikk og mat! Ta kontakt: aukr@online.no

GARDMILLOM 26. – 29. juli Ope kvar dag frå 11 – 17.00. Gratis inngang. Aukrust Sumarbord, buffet med lokale smakar kvar dag! Detaljert program: www.gardmillom.no TORSDAG 26. juli Kl. 12.00 Grøn Vandring med Ola Aukrust Kl. 13.00 Utstillingsopning. Bilete av kunstnaren Runaug Venås. FREDAG 27. juli Kl. 12.00 Grøn Vandring med Ola Aukrust Kl. 13.00: Trylleshow med den kjente tryllekunstnaren Davido Kl. 14.00 Med Edvard Grieg til fjells! Familieprogram i ord og tonar med Familien Aukrust. LAURDAG 28. juli: kl.12.00 Litterær hagevandring, med ”Prestens tale ved graven” av Henrik Ibsen. Med Ola Aukrust og Sigmund Bråtet Kl. 13.00 Med Edvard Grieg til fjells! SØNDAG 29. juli. Olsok på Nordgard Aukrust. Kl. 11.00. ”Edvard Grieg og Henrik Ibsen. Frå høgfjell til ørken”. Foredrag ved pianist og Griegkjennar Joachim Kwetzinsky. Kl. 12.00 Edvard Grieg – konsert. Ved Joachim Kwetzinsky

klimapark@fjell.museum.no

www.mimisbrunnr.no

61 21 16 00


50

Vakkert: Skåpet på Øvre

Innreiing: Stugu på Uppigard Skjåk. Skjåk-Ola blir rekna som opphavsmannen til den klassiske innreiinga i norddalen.

MANGE DUGANDE TR Skjåk har hatt mange dugande treskjerarar. Mest kjend er Skjåk-Ola, som var ein meister i norsk bygdekunst. Skurden han skapte i den avstengde fjellbygda for over 200 år sidan, er kunstverk ingen har gjort maken til.

Mykje fint rundt om I Skjåk er det to skåp som sikkert kan seiast å vera laga av Skjåk-Ola, men rundt på gardane er det mykje fint snekkerarbeid etter andre bygdakunstnarar. I eldre tid skil Sylfest Skrinde og Ola Bræk seg ut. Ein av dei mest framståande treskjerarane etter krigen er Lars Gjeilo, som har laga døypefonten, ljoskrona og orgelfasaden i Skjåk kyrkje.

Dei vakraste framskåpa

Vangsbakken: Skåp på Nigard Skjåk etter Ola Vangsbakken.

Tre geniale handverkarar og kunstnarar skil seg ut i Skjåk på 1700- og 1800-talet: Treskjeraren Skjåk-Ola, den sjølvlærde ingeniøren Vass-Per og spelemannen Fel-Jakup. SkjåkOla var eldst av dei tre. Ola Rasmussen Skjåk (1744-1803) er

skaparen av det klassiske stuguinteriøret i Nord-Gudbrandsdalen. Ola skar dei aller vakraste framskåpa i landet. Han skapte ikkje berre skurden, men utvikla teknikken på ein meisterleg måte. Kjenneteiknet var ein liveleg og variert akantusskurd, med ein rikdom og fantasi som ingen har klart seinare. Skjåk-Ola blir rekna for å vera den fremste eksponenten for blomstringa av bygdekunsten i Gudbrandsdalen i hundreåret framover frå 1750. Den tradisjonelle stuguinnreiinga i Nord-Gudbrandsdalen var bygd rundt framskåp, roskåp, blandstampbenk, handklekast, høgsetehylle, langhylle over klevadørene, glaspostar og listverk, alt pynta med utskorne akantusrankar og høvla profilar.

Vakkert minne På Uppigard Skjåk finn ein framleis det meste av stuguinteriøret Ola Rasmussen skapte. Uppigard Skjåk er einaste heile stuguinnreiinga som er att etter han. Skjåk-Ola laga nok også enkeltståande stuguskåp, ikkje berre som ein del av heile innreiingar. Han blir omtala som ein arbeidssam handverkar. I dag er det kjent 10-12 skåp etter han. Mange

har meint dei har skåp meisteren har laga, men fleire har teke etter Ola-skurden med stor dugleik. Ikkje noko av skåpa hans er like. Han kopierte ikkje det han laga. Kvart skåp er eit eige kunstverk.

Ola Bræk Den skåpsnekkaren i Skjåk som i samtida kom Skjåk-Ola nærast og etterlikna han mest, var Ola Iversen Bræk (1749-1833), fødd på Øvre Hjeltar. Mange stuguskåp etter Brækka-Ola har gjennom åra vorte tekne for Skjåk-Ola-skåp. Bræk skar i same stilen, jamvel om han ikkje nådde opp mot meistaren. Skurden til Ola Bræk er spinklare og ikkje så rein i bladforma. På ein del skåp sette Ola Bræk ei konturlist øvst på kollen, det finn ein ikkje hos Skjåk-Ola. Det er Brækka-skurd både på Maihaugen og Folkemuseet.

Arne Langleite Arne Langleite (1784-) var frå Søre Langleite og dreiv som snikkar heile livet. Han gjorde mange stuguskåp og klokkekasser. Arbeidet til Arne Langleite blir karakterisert som reint og pent, med ein rik fantasi som gjer skurden levande.


51

Hove, eit av dei vakraste Skjåk-Ola laga.

Stuguskåp: Stuguskåp på Søre Kvåle laga av Rolf Kittilstad.

ESKJERARAR I SKJÅK Ola Langleite

Ola Vangsbakken

Sevald Sperstad

Sylfest Skrinde

Ola Langleite (1819-1852) var nevø av Arne. Han var dugande snekkar og treskjerar, og skåpa hans blir rekna for å vera trauste og pet laga i same gjerda som onkelen snekra og skar. Ola var læremeisteren til både Rolf Kittilstad og Jakup Langleite.

Ola Nilssen Vangsbakken (17721850) var gardgut på Rudsar, men selde retten til garden for 1600 riksdalar. Han rydda det vesle bruket Vangsbakken, som han dreiv ved sidan av treskjeringa. Ola Vangsbakken tok på seg å setja opp hus med fullt ferdig innbu, innreiinga var vinterarbeid. Han laga også stuguskåp som i forma likna dei Sylfest Skrinde og Skjåk-Ola laga, men skurden var spinklare. Ola Vangsbakken og kona Magnhild Hjeltar hadde fem søner, alle kjende handverkarar. Mest kjende er Tore Olsen Gjeilo (1804-1881) og Ola Olsen, Vangsbakk-Sme`n (18191888).

Sevald Larssen Sperstad (1753-1804) er omtrent samtidig med Skjåk-Ola. Han dreiv som skåpsnekkar og treskjerar ved sida av gardsdrifta på Sperstad, som han gifta seg til. Skåpa hans liknar mykje på dei Sylfest Skrinde skar, med enkel, flat bladskurd. Han laga ei mengd vakre og godt forma skåp. Maihaugen har arbeid etter Sevald Sperstad.

Sylfest Skrinde (1732-1785) blir rekna som ein av læremeistrane til Skjåk-Ola. Skrinde skapte skåptypen Skjåk-Ola utvikla vidare. Sylfest Nilsson Skrinde var frå Nordgard Skrinde. Han var med Jakup Klukstad i kyrkjene i Skjåk og Heidal.

Jakup Langleite Jakup Langleite (1825-) har sett spor etter seg i Nordberg-kyrkja. Lomværen Johannes Jørgensen Odde hadde fått oppdraget med å lage preikestol, altartavle, korboge og løver. Skurden hans var ikkje vellukka. Løvene såg ut som kattugar, vart det sagt. Bygdefolket samla saman pengar, slik at Jakup Langleite tok på seg å få skikk på skurden.

Rolf Kittilstad Rolf Paulsen Kittilstad (1826-1876) var ein av bygdakunstnarane i Skjåk som nådde lengst i treskjering i åra mellom 1800 og 1900. Han brukte same stilen som Langleite-karane og Tore Gjeilo. Han laga heile stuguinnreiingar, men med svært avgrensa mengd treskurd.

Ola Brandsarbakken Ola Rasmussen Brandsarbakken (1768-1849) var fødd i Lund og var i folketeljinga i 1801 innerst og tømmermann. Brandsarbakken var ein allsidig håndverkar, både treskjerar, snekkar, tømmermann og smed. Han sette opp mange stugubygningar i bygda. Framskåpa hans hadde ei noko stiv form, og fjerna seg til ein viss grad frå det typisk gudbrandsdalske. Maihaugen har arbeid etter Ola Brandsarbakken.

Tore Gjeilo Tore Gjeilo (1809-) var son åt Ola Vangsbakken. Han budde ei tid i Bøverdalen og var seinare gardbrukar i Romsdal. Han kom heim att til Skjåk, gifta seg og kjøpte nordøre Gjeilo. Han laga skåp etter same modellen som faren, men dei fekk eit slags «bypreg» samanlikna med skåpa til Skjåk-Ola.

Heldt fast på tradisjonen I mellomkrigstida var det ikkje så stor sans for og spurnad etter det bygdenorske, men nokre heldt fast på tradisjonen og skapte vakker skurd. Etter siste krig vart det på ny meir interesse for møblar og treskurd i gamal stil. Kjelde og foto: Frå heftet «Skjåk-Ola 250 år», utgjeve av Skjåk kommune 1995.

Jo Soglo Jo Soglo (1867-1924) blir rekna for ein av dei fremste treskjerarkunstnarane i bygda etter Skjåk-Ola. Dei rundt 10 framskåpa han let etter seg, viser ein treskjerar med stor formsans og sikkert handlag. Han skapte ikkje så mykje nytt, men førde tradisjonen sikkert vidare.

Av Vigdis Kroken vigdis.kroken@fjuken.no


52

«Villcamping» langs riksveg 15 Helst vil ein at all camping skal skje på campingplassar, men det er faktisk mogleg å slå opp teltet på tilviste plassar, som for eksempel langs riksveg 15 i Skjåk. Plassane er tydeleg merka, og det er sett opp søppelstativ på plassane. Er ein på «villcamping» skal ein rydde opp etter seg. Hugs òg regelen om bruk av eld og varme i utmark, men det er triveleg med eit bål i elvekanten ein sommarkveld.

Hans Erik Kjosbakken hans.erik.kjosbakken@fjuken.no

En Mesterhytte-byggmester gjør mer enn å bygge nytt! EtEtav kriteriene å bygge et Mesterhus er at huset oppføres av av kriteriene for åfor bygge et Mesterhus er at husetByggmestre oppføres av en kan mer enn å bygge nytt! en byggmester. byggmester. Byggmestre kan mer enn å Skal skifte vinduer, gjøre ferdig huset eller kanskje bygge om byggedu nytt! Skal du skifte vinduer, eller bygge på? gjøre ferdig huset kanskje bygge om eller bygge på? Taeller kontakt med oss, vi kan hjelpe deg med alle oppdrag, utenpå kontaktmed medoss, oss,vivikan kanhjelpe hjelpedeg deg TaTakontakt og inne i huset. med alleoppdrag, oppdrag, utenpåog oginne innei hytta. i med alle utenpå huset. Og husk, det blir som avtalt! 2680 Vågå. Tlf. 61 23 86 90. Mob. 905 93 446 Og husk, det blir som avtalt. Og husk, det blir som avtalt.

post@tessand-snikkerlag.no

www.tessand-snikkerlag.no www.tessand-snikkerlag.no Se www.mesterhus.no


53 Ålesund (140 km) Ulsteinvik (150 km) Billingen Billingen Hyttegrend Hy t tegrend

Fosnavåg (140 km)

Skjåk

Ørsta (110 km)

Dombås (130 km)

Grotli (10 km)

Vågå (80 km)

Stryn (80 km) Nordfjordeid (120 km)

Skjåk sentrum (30 km)

Lom (50 km)

Otta (110 km)

Ibsen i Lom 150 år

Førde (200 km)

OLSOKHELGA 28. – 29. JULI 2012 Lillehammer (220 km)

For meir informasjon om Billingen Hyttegrend: Skjåk Almenning • Bismo • 2690 Skjåk • Telefon 61 21 39 00 E-post: post@billingenhyttegrend.no www.billingenhyttegrend.no

Visningshytter er klare.

LAURDAG 28. JULI

SUNDAG 29. JULI

Nordgard Aukrust 12.00: Litterær hagevandring 13.00: Med Edvard Grieg til fjells 14.00: Sumarbord

Presthaugen 10.00 – 12.00: Liv i husom

Tunet i den gamle prestegarden/biblioteket 18.00: Henrik Ibsen i Lom prestegard: Dramatisering ved Endre Skjåk m.fl. Publikum blir oppmoda om å stille i gamaldagse klede 18.30: Livet i den gamle prestegarden for 150 år sidan – føredrag ved Kåre Hosar 20.00: Til bords med Ibsen: 4 rettars Ibsen-meny på Fossheim

Nordgard Aukrust 11.00 – 13.00: Edvard Grieg og Henrik Ibsen – frå høgfjell til ørken 13.00 – 15.00: Sumarbord Synstnes 15.00: Vandring til Olavsteinen – frammøte Synstnes 3 km mot Skjåk 17.00: Omvisning i Lomskyrkja 18.00: Olsokmesse i Lomskyrkja 19.30: Olsokstemne i Presthaugen Olsoktale ved leiar for Ibsenmuseet Erik Edvardsen Arrangørar: Lom kommune, Lom heimbygdslag, Nordgard Aukrust og Kyrkja.

Tomtepris: frå 390.000,- til kr 490.000.

SOMMARSTOPPter på

Skjåk Kjøpesen!

- alt du treng

OPE

9-17 (14)

tlf 61214398

tlf 61 02 09 40

ICA 9-20 (18) tlf 61 21 43 82

Nye

tlf 61 21 44 04

tlf 992 11 663

God sommar og velkomen innom!

• FRISØR • HELSEKOST • BARN- DAME OG HERREKLÆR • LEIKER

• SPORT OG FRITID • GARDINER GAVER UTSTYR

• POST I BUTIKK • APOTEKUTSAL • DAGLIGVARE • PARFYMERI • ELEKTRO

tlf 61 21 43 06

tlf 61 21 42 49


54

Juni

Juli

23 24 25 26 27

2 28 29 30 1

Country Festivalen Skjåk Skjåkøygard i nordberg 28.6-1.7 Country, bluegrass, hillbilly på særprega gamalt gårdstun. Kanskje noregs flottaste festivalarena. Artister: Becky Hobbs, Doug Adkins, Steff nevers, Jill King +++

Landskappleiken Otta 27.6-1.7 Årleg samling av omlag 1000 spelemenn og 5-7000 tilreisande

3

4

5

6

7

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8

9

26 27

10 11 12 13 14 15

Dansefestivalen Sel 10.-15.7 norges største dansefestival. Artister som lazze Stefanz og Herman Hermits.

Sjoafestivalen Sjoa/Heidal 8.-15.7 Veke med opplevingar og aktivitetar i og på Sjoa elv.

Nasjonalparkfestivalen Skjåk 26.-29.7 Turar, kajakk, bogeskyting, fiskekonkurranser, borkebåt, rafting, konsertar.

Storøyafestivalen Skjåk 27.-28.7 irsk/folk-festival. Stor lokal deltaking. Artister som Plumbo og The Tramps.


55

Nesten kvar helg heile sommaren er det ein festival eller eit arrangement nær deg. Country, folkemusikk, eventyr, irsk, padling, Ja, til og med nasjonalparkane har fått sin eigen festival. Når sola og sommarvarmen kjem vaknar norske menn og kvinner og kryp ut av ”hiet” sitt. Vi er nok meir sosiale sommarstid... Her ei lita oversikt over dei største festivalane i Ottadalen sommaren 2012.

AUGUST

30 31 28 29

6 1

2

3

4

7

5

8

9

13 14 15 16 17 10 11 12

Landsfestivalen

Jutulrock

Vågå 1.-5.8 Samlar folkemusikkinteresserte frå heile landet til tevling i gammaldansmusikk.

Vågå 10.-12.8 Blir arrangert for 2. gong. Rockefestival med artister som Phone Joan og Godmachine.

27 28 29 30 31 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Pillarguridågå 400-årsmarkering Slaget i Kringen 1612 Sel 18.-26.7 Utstillinger - kulturkveld - konsertar - seminar.


56

SUNDAGSOPE

VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL ET TRIVELIG OVERNATTINGSTED

Kl 11-18 Bruvik Gamle Posthus Arjen og Jolanda Kuiper Hovedvegen 14/Sjårdalsvegen 1216, 2682 Lalm Tel. 61239023 / 98849630 www.bruvik-gamleposthus.eu

Det er vi som har FASTE, lave priser

Kiwi Lom 9-21(18)

Vi er en allsidig bedrift på Vinstra som produserer tradisjonsmøbler i heltre etter kundens ønsker og behov. Vi produserer kjøkken, bad, garderober, gardinbrett, vogger, barnesenger, senger, profilsaging av stolper og hjørnekasser og spesialprodukter. Vi har blant annet levert himmelsenger, kjøkken m.m. til Peer Gynt Gården på Vinstra. Alle våre produkter er produsert i heltre, også skrog og hyller. Produktene er ferdigmontert, ingen flatpakker om ikke størrelsen tilsier det. Vi har eget overflate behandlingsrom, hvor vi beiser, lakkerer, maler, aldringmaler og luter, alt ut fra hva dere ønsker etter eget fargevalg.

2640 Vinstra • Telefon: 61 29 02 88 Faks: 61 29 14 71

Internett: bakkentp@online.no bakkenstreprodukter.no


57

NYHE ET! T!! En annonsebestilling - fire aviser. Dekker hele Gudbrandsdalen fra fra Fåvang til Bjorli og Grotli. Totalopplag 13.610 eksemplarer. Ca. 49.000 lesere hver torsdag. Gunstige priser!

+&

!+ ' )' ( $" ! +& !+ #' ,&'

".( $" '( * +& * ! ''()#

$( ! -( &" '' ! # )' $ & # )' .* & ! # !

! $"' +&

.* & ! +& ! & "&)'( !* ! ( " '' ,% $& & (* )& &! !( " #$ $ , ' ( %,

& " '-(& ! -( &" '' $" '( * +& ! !! ' !'$ " '' ! .% ' $# !

$" '( * +& ! !! ' " '' $"

VI A VIGGA

, &"$ +& ! ' &' (& )# & ! # ! -( &" ''

Lokalavisa for Nord-Gudbrandsdalen

Tore, tlff. 61 29 24 90 Mobil 975 68 744 tore@dolen.no

Stein Inge, tlff. 959 31 222 stein.inge@norddalen.no annonse@norddalen.no Stein Roger, tlff. 918 46 484 stein.roger.svelstad@gd.no

Laila, tlff. 61 21 50 16 laila@vigga.no

# !!" ''

Helene, Ragnhild eller Terrjje Tlff. 61 21 38 60 annonse@fjukeen.no

Mathilde

GALLERI

BISMO, 2690 SKJÅK - TLF 46 82 95 64

15 år

! !

Skjåkutstillinga 2012 Opnar laurdag 7. juli kl 13.00 med mellom anna RAKU-brenning Open t.o.m. laurdag 11. august.

KOLLEKTIV SALGSUTSTILLING MÅLERI - AKVARELL - TEIKNING GLAS - TRE - KERAMIKK - TEKSTIL - GRAFIKK Ope kvardagar 10 - 17 laurdagar 10 - 14. Gratis inngang.

Lom Servicesenter AS Vask – Rekvisita – Butikk – Kiosk – Dekk – Batteri – Bilberging - Utleige av bil og buss

Mogard Gjestgiveri

Campingplass - høgstandard og enklere hytter Oppstillingsplasser for campingvogner - også faste Kafeteria ope 9-21 Middagsservering kl 12-19 - ellers a la carte Stabburet gardspub ope laurdagar kl 21-02 Veterantraktorutstilling

tlf: 612 11 989

tlf: 612 11 990

Statoil Service Lom • Lom Servicesenter AS

≈ G A R D S M AT U T S A L ≈ Bismo • tlf 61214026


58

FOTO Eldar Oddbjørn Eggen Den tidlegare bøverdølen, fødd i 1956, har hatt fotografering som hobby sidan slutten av 1960-talet. – Det er naturfotografering det blir mest av, men eg tek sjølvsagt òg ein del familiebilete. Tykkjer dette er ein triveleg hobby. I ungdomen vart det mange jaktturar, i seinare år har kameraet ofte avløyst børsa, seier Eldar og legg til at han liker ljoset vinterstid. - Klår, kald luft og blått, flott ljos. Det skapar stemningar, seier fotografen. På desse sidene ser du nokre av Eldar sine bilete.


59

1. Svartdalsvatnet med Holåtindane i bakgrunnen. Breheimen. 2. Teke frå Daladrågje vestover mot Bismo. Bispberget , Flækøyhøe og Øyberget. 3. Lemen ved Heillstuguvatnet på Strynefjellsvegen. 4. Skim under vårflom 2011. Underleg stemning... 5. Bestefarjenta Ingeborg Eggen Ormberg i Jostedalen juni 2012. 6. Sottjøynnen med Tundradalskyrkja og Tverrådalskyrkja i majestet. 7. Dalen i Jostedalen. Tidas tann set merkje. 8. Sonen Mikkjel i Vuludalen. Ung fiskar i silhuett.


60

Basecamp Ottadalen Med base i ottadalsbygdene kan du sjå både vinter, sommar og vår, flatbygder, fjellbygder og fjordlandskap på ein dagstur i bil. Om vi ikkje har nok å vise fram her i Ottadalsbygdene, finn du fleire av Noregs mest kjende turistattraksjonar som gode naboar i alle himmelretningar…

”The Golden Route” Geiranger – Trollstigen - Romsdalen

7t

328 km

køyretid

Vågå Lesja Romsdalen Trollstigen Valldal Geiranger Grotli Skjåk

Trollstigen. Foto: Terje Rakke Nordic Life AS/Fjord Norge AS

Kart: GoogleMaps/ Teleatlas

Denne turen tek deg til to av Noregs mest kjende attraksjonar. Geirangerfjorden er vår mest kjende fjord og er nå komen på UNESCO si liste over verdsarven, og Trollstigen er ein av verdas mest spektakulære vegstrekningar der vegen slynger seg nedover fjellsida. Eit meisterverk av ingeniørkunst! Jutulheimen i Vågå, Lesja kyrkje, Lesja Bygdetun, Romsdalshorn, Trollveggen, Trollstigen, Gudbrandsjuvet i Valldal, Ørnevegen mellom Geiranger og Eidsdal, Geiranger, Geirangervegen, Dalsnibba, Grotli. På veg over Slådalen frå Vågå kjem du tett innpå Reinheimen Nasjonalpark og det er ikkje umogleg at du treffer på reinsdyr. Den vide og langstrakte jordbruksbygda Lesja byr på harmoniske landskap før ville Romsdalen omkransar deg. Med fotoapparatet klart vil du finne ei mengde motiv her. Romsdalen har alltid vore eit eldorado for dei som er interessert i klatring. Den luftige turen opp Trollstigen kan ta pusten frå nokon kvar, medan jordbærbygda Valldal er søt på smak bokstaveleg talt. Vil du komme enda nærare den mektige naturen i Geiranger kan du gjere dette med ein padletur i kajakk eller kano på Geirangerfjorden. Både Ørnevegen og Geirangervegen er ingeniørkunst, medan Dalsnibba gjev deg eit luftig farvel med verdsarvlandskapet i Geiranger før den vakre Ottadalen på nytt opnar seg med høgfjellsterrenget ved Grotli. Langs heile ruta er det gode høve for korte sykkel- og vandreturar.

Geiranger. Foto: Fred Jonny/Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen

Trollveggen. Foto: Terje Rakke Nordic Life AS/Fjord Norge AS


61

Geirangerfjord Geiranger – Hellesylt - Stryn

ca 4 t inkl. ferje

239 km

Skjåk Grotli Geiranger Hellesylt Grodås Stryn Videseter Grotli Skjåk Kart: GoogleMap / Teleatlas

19

Turen tek deg til Noregs mest kjende fjord, verdsarven Geirangerfjorden. Under ferjeturen får du verkeleg sjå den mektige naturen på nært hald. Vidare går turen til fagre Stryn, før Gamle Strynefjellsvegen over til austlandet syner deg ingeniørkunst frå slutten av 1800-talet.

Geirangerfjorden. Foto: Terje Rakke Nordic Life AS/Fjord Norge AS

Øyberget Besøkssenter, Grotli, Dalsnibba, Flydalsjuvet, Knuten, Geiranger, Dei sju søstre, Brudesløret, Hellesylt, Anders Svor museum, Stryn, Strynsvatnet, Buldrefossen v/ Videseter, Nasjonal turistveg - Gamle Strynefjellsvegen. På veg over Strynefjellet kjem du tett innpå både Reinheimen og Breheimen nasjonalparkar. Geirangerfjorden og Nordfjord vil gje deg utallige fotomotiv. Det er gode moglegheiter for korte sykkel- og vandreturar langs ruta, eller kanskje ein kajakktur på Geirangerfjorden.

Utsikt frå Dalsnibba Foto: Terje Rakke Nordic Life AS/Fjord Norge AS

Over Norges tak - verdas lengste fjord Sognefjellet - Årdal - Lærdal - Sogndal - Sognefjellet

6t rein køyring

290 km

Lom Bøverdalen Sognefjellet Turtagrø Øvre Årdal Fodnes Sogndal Sognefjellet Lom Kart: GoogleMap / Teleatlas

Turen tek deg over Sognefjellet langs Sognefjellsvegen, ein nasjonal turistveg. Vidare går turen langs vestsida av Jotunheimen Nasjonalpark ned til Årdal og ut til Lærdal (avstikkar, 7 km) før du krysser verdas lengste fjord, Sognefjorden, og tek austover att over Nord-Europas høgste fjellovergang, Sognefjellet.

Sognefjellsvegen. Foto: Paul Smit/IMAGO

Elvesæter, Smørstabbtindane, Fanaråken, Hurrungane, Jostedalsbreen, Vettifossen, Norsk Villakssenter i Lærdal (avstikkar), Urnes stavkyrkje (avstikkar), nasjonal turistveg Sognefjellet, Turtagrø Fjellhotell. Langs Sognefjellsvegen og vegen ned mot Årdal (bomveg) er det gode høve for vandring og det er eit mekka for dei som likar å gå på toppane. Tilbodet av breturar er godt på Sognefjellet. Du kan fiske etter auren i fjellvatna eller laksen i fjordane. Ein kajakktur på fjorden er og mogleg. Foss v/ Lærdal Foto: Paul Smit/IMAGO

Sognefjorden.


62

Jotunheimen Rundt

Lom - Turtagrø - Tyin - Beitostølen - Vågå

5,5 t rein køyring

291 km

Lom Turtgagrø Øvre Årdal Tyinkrysset Slettefjell Beitostølen Sjodalen Vågå

Kart: GoogleMap / Teleatlas

Turen tek deg rundt Jotunheimen Nasjonalpark og syner deg variasjonen i landskapet frå den mest alpine delen Hurrungane i vest ved fjordane til dei meir avslipte formasjonane i aust rundt Gjende og Besseggen. Elvesæter, Smørstabbtindane, Fanaråken, Hurrungane, Jostedalsbreen, Vettifossen Tyin, Slettefjell, stølsliv på Beito, ”fjellbyen” Beitostølen, Valdresflya, Bygdin, Besseeggen,

Besseggen Foto:Fjuken arkiv

Sjodalen. Store moglegheiter for avstikkarar både til fots og med bil langs heile ruta. Vettisfossen i Årdal ein av Noregs høgste, medan Besseggen ved Gjende også er av dei mest kjende turistmåla i Noreg.

Hurrungane Foto:Hans Erik Kjosbakken, Fjuken Vettisfossen.

Bre- og fossar

Sognefjellet - Fjærland -Jølster - Stryn

6t rein køyring

393 km

Lom Sognefjellet Sogndal Fjærland Skei i Jølster Byrkjelo Stryn Skjåk Kart: GoogleMap / Teleatlas

Turen tek deg både over og gjennom høge fjell, tett på Jostedalsbreen, den største breen på det europeiske kontinent og attende gjennom bildeskjøne Nordfjord. Sognefjellet, Sogndal, Bremuseet i Fjørland, bokbyen i Fjærland, Hotel Mundal, Skei i Jølster, Eggenipa, Byrkjelo, Utvikfjellet, Olden og Loen, avstikkar til Lodalen og Oldedalen, Stryn, Grotli.

Fjærland Foto: Frithjof Fure

Skei i Jølster.

Dette er ein tur som kanskje passar best med minst ei overnatting undervegs. Både Sognefjellet og bygdene i Sogn er vel verd ein rusletur eller kanskje ein guida tur på breen. Jølstervatnet er kjent for godt fiske, medan både Kjenndalsbreen og Briksdalsbreen i Olden og Loen opnar for nye breopplevingar. Motbakkeløpet Skåla Opp i Loen i midten av august freistar sikkert dei sprekaste. Langs heile ruta er det gode høve for korte sykkel- og vandreturar. Briksdalsbreen Foto: Briksdal Adventure


fram og bak M2-12_Layout 1 06.06.12 11.45 Side 2

Mobilbank Kvalitetsutstyr for friluftsfolk!

Banken på mobilen, når det passer deg

Marmot Nano Ultralett Regnjakke/skalljakke med tapede sømmer. Gore-Tex Paclite® gjør den garantert pålitelig. Str S-XL, mange farger. Dame/Herre.

Kr 2.899.Marmot Minimalist Regnjakke/lett skalljakke for folk som trives utendørs. Gore-Tex Paclite® gjør den garantert pålitelig. Str S-XXL, mange farger.

Kr 2.499.-

Marmot Ultra Kompressor Ultralett dagstursekk. Mange farger. 20 liter.

Kr 899.-

Marmot Long Hauler Fjuken

Praktisk dufflebag i mange farger. Fleire størrelser.

Fra kr 799.Marmot Limelight 3p Lettvekt fjelltelt for tre personer. Enkel å sette opp.

Kr 3.999.-

Marmot Limestone 4p

Finn oss på Facebook

Lettvekt fjelltelt for familien. Enkel å sette opp.

Kr 4.799.-

2686 Lom • tlf 61 21 17 99 • post@fjellogfritid.no

SpareBank 1 Lom og Skjåk www.sb1ls.no bankpost@sb1ls.no Tlf 61 21 90 00

Din lokale bank!


fram og bak M2-12_Layout 1 06.06.12 11.45 Side 1

A-Avis

i Ottadalen 2012

Lom • Skjåk • Vågå

Returadresse: Lokalavisa Fjuken, pb 83, 2694 SKJÅK

Sommar i Ottadalen 2012  
Sommar i Ottadalen 2012  

Fjuken sitt årlege sommarmagasin - til fri distribusjon.

Advertisement