FJF Memòria 2011

Page 1

MEMĂ’RIA 2011

www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Rbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. +34 93 317 01 81 F. +34 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org N.I.F.: G63.369.755 Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya #1966

MEMĂ’RIA 2011


www.fjubertfigueras.org


PRESENTACIÓ

ORGANITZACIÓ & GESTIÓ

PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

PROGRAMA ACOMPANYEM

DADES ECONÒMIQUES

www.fjubertfigueras.org

07 09 15 21 25 05


FUNDACIó privada jubert figueras --------------------------------------------------------------------------------------------Entitat sense ànim de lucre, independent i aconfessional, de tipus assistencial. La Fundació Jubert Figueras fou creada el 16 de desembre de 2003, i fou inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el # 1.966, amb data 28 d’abril de 2004. Classificada com a Fundació de tipus assistencial i declarada d’utilitat pública. Destinataris prioritaris --------------------------------------------------------------------------------------------Les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, desplaçades del seu domicili habitual per acompanyar el malalt. Prioritat geogràfica --------------------------------------------------------------------------------------------Actuació a l’àrea de Barcelona per ser la zona que concentra el major nombre de centres hospitalaris de referència. Atenció a persones vingudes de qualsevol indret que estigui a més de 50 Km de la ciutat. PATRONAT --------------------------------------------------------------------------------------------presidenta: Annabella Di Montaperto Uberti vicepresidenta: Cecília Hernández Buñuel secretari: Xavier Armangué i Caralps vocal: Rosa Mª Pujol i Galobart vocal: Paola Jubert i Montaperto vocal: Josep Maria Coll Talleda vocal: Joaquim Jubert Montaperto vocal: Mª José Olano Lafita vocal: Isabel Jubert Montaperto ---------------------------------------------------------------------------------------------

FOTO CREDITS --------------------------------------------------------------------------------------------Foto Portada: © Alex Majoli / Magnum Photos / Contacto Foto pàgina 8: © Giovanni Jubert / FJF Fotos pàgina 14 & 20: © Michael Hart / FJF Fotos pàgina 24 & 28: © Stock / FJF NOTA --------------------------------------------------------------------------------------------Aquesta memòria està disponible en versió castellana a la adreça web: www.fjubertfigueras.org/que-hacemos/es-5/ ---------------------------------------------------------------------------------------------

06

www.fjubertfigueras.org


PRESENTACIÓ

Benvolguts amics i amigues, Teniu a les vostres mans un exemplar de la memòria 2011 de la Fundació Jubert Figueras. És un resum de la feina feta al llarg de l’any i dels resultats de la mateixa. En el 2011 ens ha seguit afectant de ple la crisi econòmica, que hem patit com a entitat i també en l’empitjorada situació en la que es troben les famílies que atenem. El tercer sector, o sector social és un dels més castigats, i això ha comportat canvis importants i difícils a la Fundació Jubert Figueras. Havíem de reduir dràsticament les despeses, després de tres anys de pèrdues, si volíem sobreviure com a entitat. Ens hem vist obligats a una reducció de personal molt dolorosa, però en la que hem comptat amb el suport de les persones afectades, que han posat l’interès de l’entitat per sobre dels seus propis. Des d’aquestes pàgines els vull agrair el seu esforç. Per altra banda, i com a conseqüència directe de la crisi i de les dificultats per aconseguir ajuts per tal de fer front a les despeses, hem implicat a les famílies en el cost de la seva estada, iniciant una via de copagament, sense deixar a cap família desatesa. Aquesta mesura ha permès, en els primers 6 mesos de posada en pràctica, aconseguir un 6% dels ingressos necessaris. En aquesta memòria, com hem vingut fent aquests darrers anys, us explicarem amb detall com hem dut a terme els nostres programes i el resultat de tots ells. Espero que la seva lectura us aporti, als que ja ens esteu ajudant, motius i la justificació per seguir fent-ho, i a tots els que ens coneixeu per primer cop, que us ajudi a entendre la necessitat d’un servei com el que oferim des de la Fundació.

MISSIÓ --------------------------------------------------------------------------------------------La Fjf es proposa millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts amb pocs recursos econòmics, que degut a l’ingrés hospitalari o a un tractament que requereix al pacient viure prop de l’hospital, es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual. VISIÓ --------------------------------------------------------------------------------------------La creixent especialització dels centres sanitaris, conseqüència d’una distribució planificada de recursos d’alta tecnologia, fa que alguns tractaments o tècniques es puguin realitzar únicament en centres molt concrets, de referència. L’augment de l’esperança de vida i la socialització de la medicina han fet que s’ofereixin tractaments complexes a un major nombre de població, no limitant-los per l’edat del pacient ni per motius econòmics. Aquestes dues realitats   fan que arribin a l’àrea de Barcelona nombrosos pacients des de tot Catalunya, altres Comunitats Autònomes i altres països. La sanitat pública es fa càrrec del pacient però no de la família. L’estat actual del mercat immobiliari dificulta l’accés a una vivenda a nombrosos col·lectius. L’èxit turístic de la ciutat de Barcelona ha fet que, a dia d’avui, les pensions més barates s’anunciïn a 40€ la nit Per tot això, hi ha moltes famílies, amb pocs recursos econòmics, que malviuen a un hospital durant el temps que acompanyen el seu familiar-malalt.

Us convidem a contactar amb nosaltres si necessiteu més informació, o per aportar suggeriments o per conèixer més de prop la nostra tasca.

VALORS INSTITUCIONALS --------------------------------------------------------------------------------------------SER HOSPITALARIS: volem exercir l’hospitalitat entesa com l’acollida del que està lluny de casa.

Tota la nostra activitat no hagués estat possible sense el suport de moltes persones, empreses i institucions que han dedicat els seu temps, els seus recursos i el seu compromís. Tots ells han cregut en la nostra tasca, i ho han traduït donant-nos suport.

DEFENSA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL: cercant l’equitat — la igualtat d’oportunitats — en la rebuda de l’assistència afectiva que només la família pot donar al malalt.

A tots, moltes gràcies

SER OBERTS I ACCESSIBLES: oberts a qualsevol tipus de malaltia i a malalts de qualsevol edat sense posar límits.

Annabella Di Montaperto Presidenta del Patronat FJF

www.fjubertfigueras.org

TRANSPARÈNCIA: tot gestionant els projectes amb criteris d’eficàcia i eficiència, especialment pel que fa a l’ús dels recursos econòmics i informant de les activitats de la fundació mitjançant comunicacions periòdiques. ---------------------------------------------------------------------------------------------

07


www.fjubertfigueras.org


Organització i Gestió

La fjf treballa de manera coordinada amb una gran xarxa de professionals, d’entitats i serveis del territori. Les sol·licituds ens arriben a càrrec dels treballadors socials dels hospitals i des d’un gran nombre d’entitats de tot el territori espanyol. Una vegada tenim les famílies acollides, el seguiment i acompanyament es fa en coordinació amb el treballador social de l’hospital corresponent, i des de la fjf es busca el suport de totes les entitats específiques que poden resoldre problemàtiques puntuals de cada família: ajuts a l’alimentació, suport econòmic, suport psicològic, grups d’ajuda mútua...

www.fjubertfigueras.org

09


Organització i Gestió

SANT JORDI 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------La Diada va caure en Dissabte Sant. Això va obligar a fer canvis en l’organització, tot sabent que les comandes a empreses disminuirien de forma significativa, al trobar- se la majoria d’elles tancades. Tot i això, vàrem oferir servir roses durant tota la setmana, i això en va permetre arribar a més de 15 empreses i despatxos. Per a col·locar la taula el mateix dia de sant Jordi, varem decidir sortir de Barcelona ciuta i donar a conèixer la feina de la Fundació a poblacions que posteriorment seran emissores de famílies. Per a poder muntar les taules i tenir voluntaris durant tot el dia, vam comptar amb els voluntaris habituals de Sant Jordi que es varen oferir a tenir taules a Palamós i a Puigcerdà. Des de l’entitat es varen demanar amb temps els permisos als ajuntaments respectius, amb la sorpresa de la negativa per part de l’Ajuntament de Puigcerdà, al·legant la defensa del comerç i de les entitats locals. L’Ajuntament de Palamós va donar-nos tota mena de facilitats per estar presents a la Diada de Sant Jordi. Les parades de roses i llibres varen donar color i ambient al centre de la vila, especialment al carrer Major. L’Ajuntament ens va facilitar tot el material per a muntar una taula, i ens col·locaren al bell mig del Carrer Major. A Palamós la Diada de Sant Jordi va ser tot un èxit de participació, acompanyada per la meteorologia favorable i per la gran quantitat de visitants que aprofitaven els dies de festa. Al matí vam poder comprovar com després de la caiguda d’alguns plugims, al llarg de la matinada, el cel donava una treva i deixava pas a una jornada marcada per l’ambient assolellat, que acompanyava el nombrós públic que es va atansar a les llibreries i a les parades de roses i llibres que es podien trobar al carrer Major i en altres indrets de la Vila. En el que fou una gran jornada, marcada també per moltes altres activitats com la fira dels anys seixanta. Cap al migdia a la parada ja no hi quedaven roses per a vendre, i vàrem haver d’anar a corre cuita a la ciutat de Girona per trobar un majorista que ens podés vendre una nova remesa de roses, per a servir al llarg de la tarda. Tot un èxit, que sense cap dubte caldrà repetir en futures ocasions.

10

Reunions de Patronat

Durant l’any 2011 el Patronat es va reunir en dues ocasions, ambdues reunions ordinàries, i no va haver-hi canvis en la seva composició. Canvis en la Comissió Executiva

La situació de crisi mundial i, sobretot, la crisi que afecta al nostre país els darrers anys, ha comportat una disminució dels ingressos per a les Fundacions i Entitats no lucratives. Aquesta reducció d’ingressos afecta de manera especial aquells recursos provinents de subvencions de les entitats financeres (les antigues caixes d’estalvi, moltes d’elles desaparegudes, d’altres absorbides o convertides en entitats bancàries) com per part de les institucions públiques. La fjf no ha quedat al marge d’aquesta situació. Els resultats econòmics dels darrers 3 anys reflectien pèrdues a la Fundació Jubert Figueras. Per tant, era obligat fer una reducció dràstica de despeses, incloent–hi una reducció de personal. Aquest ha estat un procés profundament dolorós, però necessari si volíem mantenir el programa d’allotjament, la raó de ser de la Fundació Jubert Figueras. Es va apostar per mantenir el número d’habitacions per acollir famílies, tot sabent que tan pel que fa la relació amb les mateixes, com la relació amb els altres stakeholders de l’entitat (donants, empreses, serveis de treball social...) se’n veurien ressentits. Des d’aquí volem aprofitar per fer un reconeixement públic a les persones que es varen veure afectades per la reducció de personal, que varen vetllar per l’entitat per damunt dels seus drets, en un moment molt delicat per a la Fundació. Durant aquest any també, la Montse Pla ha deixat de portar la gestió econòmica de la Fundació, feina que ha fet de forma voluntària els darrers 5 anys. Motius personals li impedien mantenir aquesta responsabilitat. Va poder fer un traspàs de tota la seva feina al Pere Poll, des d’aleshores voluntari responsable de portar la comptabilitat de l’entitat. Gràcies Montse per la feina feta tots aquests anys! Benvingut Pere. Adaptació a la situació Econòmica

En relació als canvis necessaris per adaptar-nos a la situació econòmica de l’entorn, i sobretot de l’entitat, i seguint la mateixa política de reducció de despeses, durant l’any 2011 la fjf va haver de tancar dos pisos de lloguer. Aquest fet es va veure compensat amb l’obertura dels pisos cedits per 10 anys per part de la Generalitat de Catalunya, després de fer les reformes necessàries, i el pis cedit per la família Hernández, que no va necessitar cap reforma donat que es trobava en perfecte estat.

www.fjubertfigueras.org


Organització i Gestió

A més, i en la línea d’incrementar els recursos privats, varem iniciar la fórmula del co-pagament. Des del mes de març, a les famílies els demanem que ajudin a pagar les despeses del pis, tot fent un ingrés d’entre 1 i 10€ al dia, en funció de la situació econòmica de cadascú. Hi ha hagut una total comprensió per part de les famílies. No s’ha deixat d’atendre a cap família si manifestaven que no podien fer front a aquesta despesa. Seguirem treballant per enfortir-nos, tot reduint despeses, vetllant per eliminar aquelles que poden ser supèrflues, i incrementant els ingressos que provenen de particulars. Reunió Entitats d’Acollida

El 16 de març va tenir lloc, a la casa Ronald McDonald, organitzada per la Fundació Ronald McDonald i la fjf, la segona reunió d’entitats d’acollida de persones malaltes. Hi varen assistir representants de les entitats: F. Enriqueta Villavechia, Aspanoa i Aspanob, Afanoc, Asacc, Fundació Hospitalitat, Club de Trasplantament Hepàtic, l’Associació de Fibrosi Quística i la Fundació Esquerdes. Va assistir com a convidada la Sra. Mercedes Aldecoa de caf gestión, com a assessora d’entitats sense ànim de lucre, que ens va parlar sobre la importància de cercar enfortir-nos mitjançant el treball en xarxa i de com compartir serveis i professionals. Vàrem posar en comú les nostres experiències, vàrem veure com enfortir el treball en xarxa en aquests moments de dificultats, es va plantejar l’opció del copagament... Actualment les entitats representades el dia de la reunió gestionen 28 pisos i 2 cases (amb 15 i 25 habitacions) per acollir-hi famílies de persones malaltes. Són més de 110 habitacions o dit d’una altra manera 110 famílies de persones malaltes les que troben un lloc per allotjar-se durant la seva estada a Barcelona. És un gran potencial i un gran recurs a Barcelona, que la converteix en una ciutat més solidària.

Concert de Gòspel a Manresa

--------------------------------------------------------------------------------------------Enguany vàrem apostar per canviar l’organització del concert bianual. D’entrada vam decidir sortir de la ciutat de Barcelona. El lloc triat va ser Manresa, seguint la política de donar a conèixer els objectius de la Fundació arreu de Catalunya. A Manresa vàrem comptar amb la col·laboració de JG esdeveniments, empresa dedicada a la promoció i organització d’actes culturals, promocionals, que ens va oferir de forma altruista els seus serveis. Per altra banda, es va decidir fer xarxa per a organitzar actes amb altres entitats, no només per augmentar el ressò de la mateixa, sinó també per aprendre com treballen altres entitats, fent-ho conjuntament. Vàrem organitzar el concert amb Oncolliga, la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica. El concert va tenir lloc al Teatre Kursaal de Manresa el 29 d’octubre. Vàrem comptar amb la participació de dos grups de Gospel: el Loiola Gospel Cor, un grup heterogeni de persones amb inquietud per aquest tipus de música; i els Gospelians, un cor nascut a Girona, dirigit actualment per Karolien Greenacre, amb més de 50 persones d’edats variades tots amb il·lusió i passió per cantar. Tots dos grups varen partir de temes tradicionals i contemporanis del gospel evolucionant cap a arranjaments atrevits i espectaculars que transformen les arrels del gospel en una nova sonoritat en què els càntics d’església, els al·leluies i els amén assoleixen una saborosa potència.

Utilització de la Xarxa per accedir i oferir recursos: Facebook, miaportacion, Teaming

Les xarxes socials estan transformant la manera de relacionar-se de la gent, i també, com no podia ser d’altra manera, de les entitats socials. La fjf no ha volgut quedar fora d’aquesta important transformació, i poc a poc hem anat posicionant-nos a diferents xarxes socials.

www.fjubertfigueras.org

11


Organització i Gestió

Difusió i sensibilització

--------------------------------------------------------------------------------------------La nostra entitat realitza a través dels nostres mitjans habituals (butlletins, facebook, memòria d’activitats, actes i esdeveniments en els que participem...) una tasca de difusió i sensibilització per nosaltres primordial. Pensem que donar a conèixer la nostra missió i la realitat de les famílies de pacients és un eix central de la nostra feina. Treballem no només per augmentar la qualitat de vida d’aquestes persones, sino també perquè la població en general es conscienciï de la situació que travessen aquestes famílies i puguin tenir l’oportunitat de donar-los un cop de mà. Aquest fet ens permet arribar a més gent, i gràcies a aquesta tasca ens arriben per una banda donants, i per altra banda famílies que necessiten el nostre recurs.

El primer contacte amb les xarxes socials va ser mitjançant el Facebook, i poc a poc hem anat augmentant els contactes de la pàgina. En aquesta plataforma busquem donar-nos a conèixer al màxim de gent i organismes possibles i accedir a informació que només a través d’aquest mitjà es fa pública. També informem periòdicament de les nostres accions, activitats i de l’evolució dels nostres projectes. Convidem a tothom a agregar-nos des d’aquestes pàgines! Per altra banda ens hem sumat a pàgines com Miaportacion a través de la qual podem demanar algun recurs per a famílies que ho necessitin (útils variats, estris...) i també n’oferim si ho requereix alguna entitat o persona. La nostra entitat també està present en el portal de Teaming, a través del qual volem sumar persones que estiguin disposades a donar 1€ al mes per tal de sostenir els nostres projectes i causa. Si vols acompanyar-nos, pots sumar-t’hi a través del següent enllaç: https://www.teaming.net/fundacioprivadajubertfigueras/invite Xarxa de suport a famílies cuidadores

La Xarxa de suport a Famílies Cuidadores va néixer a Barcelona el setembre del 2008 a l’empara de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Està formada per professionals de diferents institucions i per entitats de familiars i persones afectades per malalties o dependència i treballa per millorar la capacitat de resposta de la ciutat per oferir suport a les persones que cuiden un familiar amb una malaltia. Dins dels objectius que ens havíem fixat l’any 2010 hi havia el fet d’aconseguir un canvi en la legislació per tal d’aconseguir més flexibilitat en el temps de treball per a les famílies amb dependents de grau i infants amb malalties greus. Al 2011 es va publicar al boe el Real Decret 1148/2011, de 29 de juliol, d’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per a la cura de menors afectats per càncer i per altres malalties greus. Conciliar la vida familiar i laboral és una prioritat pels pares de nens greument malalts i hospitalitzats. A partir de la publicació d’aquest decret, ho tenen una mica més fàcil per ser al costat dels seus fills ja que tenen dret a gaudir d’un permís retribuït per la Seguretat Social. Aquesta ha estat una lluita que han dut a terme diverses entitats, i des d’aquí celebrem la millora que significa per a les famílies, per a les que treballem.

12

www.fjubertfigueras.org


Organització i Gestió

Festa Uncopdemà

La Festa Uncopdemà és una iniciativa de la Fundació Real Dreams i el Parc d’Atraccions del Tibidabo. La festa Uncopdemà neix al marc d’acció social que fa el Tibidabo amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que realitzen les entitats de Barcelona, que ajuden a nens amb alguna necessitat, i lluiten amb l’objectiu de que aquests nens tinguin les mateixes oportunitats a la societat. Uncopdemà vol sensibilitzar als nens de Barcelona sobre la realitat social infantil de forma didàctica i fent que la gent s’ho passi bé. El paper que desenvolupa la Fundació Real Dreams és d’organitzador i coordinador de la Festa de la Solidaritat al capdavant de les entitats no lucratives col·laboradores. Per mitjà de la compra d’un guant solidari es participa en la recaptació de fons per les organitzacions no lucratives participants. Aquest guant solidari permet als nens de fins a 14 anys gaudir gratuïtament del parc i en el cas dels majors se’ls descompta el valor a les taquilles en comprar l’entrada al parc.

Festes d’Aniversari

--------------------------------------------------------------------------------------------Aquest ha estat un any de festes d’aniversari a benefici de la Fundació. Hem tingut la fortuna de comptar amb tres donants habituals de l’entitat, que al celebrar una festa d’aniversari, han volgut convertir-les en festes solidàries, i han demanat que els regals fossin diners per a la FJF. Aprofitem aquestes pàgines per agrair-los aquest gest, i convidem a altres possibles donants a repetir-ho.

La voluntat és que cada any participin entitats diferents per donar l’oportunitat a totes les organitzacions infantils de donar-se a conèixer amb aquesta festa de la solidaritat. L’any 2011 van participar les següents fundacions: Contes pel món, El somni dels nens, Joan Salvador Gavina, Jubert Figueres, Acción contra el Hambre, Ecom, Adana i Fundeso. El diumenge 20 de març va tenir lloc la Festa Uncopdemà, al Tibidabo. La fjf va estar present i organitzà un taller de màscares que va ser un èxit. Més de 150 nens varen voler dibuixar el seu somriure i fer-se una foto. Part de l’èxit és degut als fantàstics models de màscares que decoraven l’estand, dibuixats pel pintor Marcos Palazzi. Aprofitem per agrair el suport i la feina dels voluntaris que hi varen participar.

www.fjubertfigueras.org

13


www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

L’objectiu del Programa d’allotjament és que les famílies amb pocs recursos econòmics, que estan desplaçades per tenir cura d’un malalt, puguin tenir una llar lluny de casa seva . Una llar és molt més que un lloc on dormir. És l’espai a través del qual establim la nostra vida i les nostres referències socials, és el lloc de la família i la socialització.

www.fjubertfigueras.org

15


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

DADES GENERALS --------------------------------------------------------------------------------------------PISOS DISPONIBLES 05 -----------------------------------------------SOL.LICITUDS REBUDES 247 -----------------------------------------------FAMÍLIES ALLOTJADES 69 -----------------------------------------------FAMÍLIES ALLOTJADES EN PISOS 47 -----------------------------------------------FAMÍLIES ALLOTJADES EN HOTELS 22 -----------------------------------------------SOL.LICITUDS DERIVADES 26 -----------------------------------------------FAMÍLIES NO ALLOTJADES 152 -----------------------------------------------MITJANA D'ESTADA EN PISOS (dies) 64 -----------------------------------------------MITJANA D'ESTADA EN HOTELS (dies) 1,86 -----------------------------------------------FAMÍLIES ACOLLIDES --------------------------------------------------------------------------------------------C/ Londres (tancat Febrer 2011) 04 -----------------------------------------------Plaça Joan Cornudella 07 -----------------------------------------------C/ Alcalde Mtz. Écija, (tancat abril) 08 -----------------------------------------------C/ Creu dels Molers 07 -----------------------------------------------C/ Cotonat 04 -----------------------------------------------C/ Indústria 14 -----------------------------------------------C/ Mallorca 05 -----------------------------------------------Hotel Villa Emilia 22 ------------------------------------------------

El programa d’allotjament de la Fundació Jubert Figueras ha seguit fent camí durant l’any 2011. La fjf ha rebut 247 sol·licituds, des dels serveis de treball social, de famílies que necessitaven un allotjament per trobar-se desplaçades i amb poc recursos. Han estat allotjades per la fjf 69 famílies. Les famílies a qui no hem pogut oferir allotjament per manca de places han estat de 152 i 26 famílies han estat derivades i trobat allotjament en altres entitats. De les 69 famílies que han pogut allotjar-se amb els recursos de la fjf, 47 han estat allotjades als pisos que gestiona l’entitat, i 22 als hotels amb qui tenim signat un conveni de col·laboració. En general, les sol·licituds en les que l’estada es preveu prolongada (més d’1 setmana) es deriven als pisos, mentre que aquelles en les que es preveu una estada inferior a 5 dies es cerca una estada a un hotel. L’increment del turisme a la ciutat de Barcelona explica, en part, la disminució de famílies que han trobat allotjament als hotels amb qui tenim conveni, donat que aquests ens fan una cessió gratuïta només en el cas de disposar d’habitacions lliures. Hi ha hagut 41 famílies que han sol·licitat allotjament per a menys de 4 dies i no hi havia habitació disponible. Els hospitals que més casos ens han derivat han estat l’Hospital de la Vall d’Hebrón (90), l’Hospital Clínic (51). Destacar també que en 32 casos la derivació procedia d’altres entitats, reflex del treball en xarxa que es duu a terme des de la fjf, i hem pogut derivar 26 casos a altres entitats. La disminució del número de sol·licituds respecte a les dels anys anteriors és un fenomen que afecta a totes les entitats d’acollida secundària a una disminució en l’activitat de tots els hospitals. L’estada mitjana de les famílies als pisos ha estat de 64,5 dies. La utilització de les instal·lacions ha estat tant elevada com altres any, fet que es demostra en la suma de pernoctacions ofertes per la fjf: 5.743 durant l’any 2011 ( en comparació amb les 5897 del 2010). L’estada mitjana de les famílies que han estat als hotels és de 1,86 dies, en consonància a l’ús al qual estan destinats. Dins la política de reducció de despeses, marcada per la situació actual, hem aprofitat el fet de poder obrir nous pisos cedits, una vegada acabats els arranjaments, per a tancar pisos de lloguer. Els primers anys de la Fundació varem haver de sortir al mercat immobiliari a llogar pisos a preu de mercat. Amb els anys, l’experiència acumulada ha permès tenir accés a la cessió de pisos, amb una disminució important de les despeses fixes de l’entitat. Això significa que varem encetar l’any amb 5 pisos i varem acabar l’any amb 5 pisos, però amb menys despeses anuals fixes.

16

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

Llegat Angel Hernández Martínez

L’Angel Hernández va morir després de lluitar contra un càncer a l’Hospital de Sant Pau, on havia treballat molts anys. La seva família, com a homenatge a la seva lluita contra el càncer, i com a record, ha volgut ajudar a les persones malaltes i a les seves famílies. Varen contactar amb nosaltres i varem acordar la cessió d’un pis per acollir-hi famílies. Es tracta d’un pis de 70m2, nou, situat a tocar de la Sagrada Família. Varem signar un contracte de cessió l’1 d’octubre d’aquest any, i pocs dies després ja acollia la primera família. Donat el perfecte estat en el que es trobava, només va caldre moblar-lo. A través del butlletí digital i del Facebook la fjf va fer una crida per a aconseguir la donació de tot el que mancava al pis: mobles, electrodomèstics... La resposta va ser massiva, fins al punt que ens va desbordar una mica. En dues setmanes el pis estava totalment moblat, gràcies a la generositat de molts amics de la fjf, que o bé a nivell particular o perquè van fer difusió del mail a tots els seus contactes, ens varen fer arribar tot allò que necessitàvem. També varem utilitzar els recursos que ofereixen altres entitats com Miaportación, que varen fer difusió de les nostres necessitats. El pis es destinarà, preferiblement, a famílies de persones malaltes de càncer, i tractades als hospitals de Sant Pau i Clínic, seguint la sol·licitud de la família Hernández Martínez. En aquests tres mesos de l’any, cinc famílies han trobat allotjament en aquest pis. Totes són famílies de malalts oncològics, dues d’elles en tractament a l’Hospital de Sant Pau, dues a l’Hospital Clínic i la cinquena a l’ico de Badalona. Totes elles han valorat molt no només el poder tenir un pis, en aquesta difícil situació, sinó també el perfecte estat del mateix, la comoditat del pis i les seves instal·lacions i la vista de la Sagrada Família.

VINCLE PACIENT — ACOMPANYANT --------------------------------------------------------------------------------------------Mare 20 -----------------------------------------------Esposa 19 -----------------------------------------------Pare 08 -----------------------------------------------Marit 09 -----------------------------------------------Fill 02 -----------------------------------------------Germana 01 -----------------------------------------------Altres 01 -----------------------------------------------Propi pacient 09 ------------------------------------------------

PATOLOGIES DELS PACIENTS --------------------------------------------------------------------------------------------Malalties Hematològica 14 -----------------------------------------------Malalties Neurològica 13 -----------------------------------------------Malalties Pulmonar 10 -----------------------------------------------Malalties Renal 08 -----------------------------------------------Malalties Cor 05 -----------------------------------------------Malalties Digestiu 05 -----------------------------------------------Traumatismes 02 -----------------------------------------------Embaràs 01 -----------------------------------------------Altres 11 ------------------------------------------------

A la família Hernández Martínez li conforta que el patiment d’aquestes persones per la malaltia d’algun dels seus es suavitzi per aquesta aportació. I el record de l’Àngel es manté viu cada vegada que aquestes famílies ens agraeixen el suport que els suposa disposar d’aquest pis.

www.fjubertfigueras.org

17


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

4,5%

4,5%

3%

3% 1,5%

7%

3%

4,5%

35% ÁREA

METROPOLITANA

19%

Estades als Hotels

Donada la gravetat de les patologies més habituals que ens són derivades, les estades de les famílies als pisos solen ser llargues, i aquest any, encara ha estat més alta segons hem explicat més amunt. No obstant, resulta relativament freqüent que, una vegada donats d’alta, aquests mateixos pacients hagin de tornar periòdicament a Barcelona per a realitzar controls o tractaments curts, de dos o tres dies de durada. Per a la fundació, resulta complicat acollir-los, donat que habitualment tenim plena ocupació, i fins i tot llista d’espera.

6% 1,5%

6%

Des del juliol del 2008, la fjf manté un acord de col·laboració amb l’Hotel Villa Emilia, per a allotjar als pacients—i als seus respectius acompanyants—que requereixen estades curtes a la ciutat. Mercès a aquest acord, moltes famílies de malalts sense recursos poden garantir la continuïtat del procés terapèutic, en condiciones dignes i sense necessitat d’endeutar-se. Al món actual, on tot té un preu, podríem traduir aquesta aportació de l’Hotel Villa Emilia com una aportació monetària. Però en realitat, per a les famílies i per a la fjf, el valor d’aquest acord és molt superior: és el valor de sentir-se acollit, de sentir-se ben tractat, el valor de l’estimació, de ser convidat a esmorzar, el valor d’un somriure. Quin és el preu de cadascuna d’aquestes coses? Per a cada família acollida, el valor de pertànyer a una societat solidària

18

62%

64%

62%

38%

38%

* ALTRES PAÏSOS

4% *

CATALUNYA

ESTAT ESPANYOL

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA

HOMES

DONES

PERFIL DELS CUIDADORS

NENS

ADULTS

30%

EDAT DELS PACIENTS

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA ----------------------------------------------------------------------------------------Catalunya 24 --------------------------------------------Illes Balears 13 --------------------------------------------Aragó 05 --------------------------------------------Illes Canàries 04 --------------------------------------------Múrcia 04 --------------------------------------------Castella i Lleó 03 --------------------------------------------Astúries 03 --------------------------------------------Comunitat Valenciana 02 --------------------------------------------Galícia 02 --------------------------------------------Euskadi 02 --------------------------------------------Castella La Manxa 01 --------------------------------------------Anadalusia 01 --------------------------------------------Andorra 03 --------------------------------------------Altres Països 02 --------------------------------------------TOTAL 69

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

Pis cedit per AECC

El pis cedit per l’Associació Espanyola Contra el Càncer- Junta de Barcelonaes troba situat al carrer Creu dels Molers de Barcelona, al costat de l’Avinguda del Paral·lel. El 2011 ha estat el quart any que les famílies han pogut allotjar-s’hi, i totes segueixen estant profundament agraïdes per les característiques del pis, per la seva ubicació i bones comunicacions... Durant el 2011 s’hi han allotjat 7 famílies. Tot i que el número de famílies pot semblar petit, perquè el pis té dues habitacions per acollir dues famílies, 4 de les famílies que hi han trobat allotjament han estat més de 140 dies allotjades. Dit d’una altra manera, una de les habitacions va estar ocupada durant tot l’any només per dues famílies, una fins a mitjans de juliol i l’altre, que va entrar al cap de 5 dies, va estar-hi fins ben entrat el 2012. Volem aprofitar aquestes línees per agrair una vegada més a l’aecc la cessió d’aquest pis. És per a nosaltres de gran ajut, i per a les famílies de pacient amb malalties oncològiques d’arreu d’Espanya una tranquil·litat el saber que a Barcelona trobaran una solució per a la seva estada.

Girona Lleida

Barcelona ÁREA METROPOLITANA

Tarragona

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DE LES FAMÍLIES CATALANES -----------------------------------------------------------------------------------------

Anglesola 02 ---------------------------------------------

Lleida 02 ---------------------------------------------

Mollerusa 02 ---------------------------------------------

Palafrugell 02 ---------------------------------------------

Amposta 01 ---------------------------------------------

La Bisbal d’Empordà

01

Castellbell i El Vilar

01

Castelló d’Empúries

01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figueres 01 ---------------------------------------------

Girona 01 ---------------------------------------------

28,5% 27,5% 26,5%

Guissona 01 ---------------------------------------------

Manlleu 01 ---------------------------------------------

Montblanc 01 ---------------------------------------------

Olot 01 ---------------------------------------------

Puigcerdà 01 ---------------------------------------------

Reus 01 ---------------------------------------------

St. Carles Ràpita

01

Sant Feliu de Guíxols

01

---------------------------------------------

ALTRES

MALALTIA ONCOLÒGICA

MALALTIA CONGÈNITA

TRANSPLANTAMENTS

GRUP DE PATOLOGIES

17,5%

---------------------------------------------

Tortosa 01 ---------------------------------------------

Ventalló 01 ---------------------------------------------

www.fjubertfigueras.org

19


www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA ACOMPANYEM

Com a entitat d’acció social, creiem fermament en els beneficis del voluntariat. La fjf necessita aquesta col· laboració per assolir els programes i poder beneficiar un nombre cada cop més elevat de persones. El voluntari és una persona que dóna part del seu temps d’una forma altruista, lliure i voluntària. El voluntariat suposa, dins de les entitats sense ànim de lucre, un valor afegit, tot aportant un plus de qualitat.

www.fjubertfigueras.org

21


PROGRAMA ACOMPANYEM

SUPORT D’ALTRES ENTITATS --------------------------------------------------------------------------------------------Sovint les famílies tenen necessitats que la Fundació no pot cobrir, i per donar-los-hi resposta, cerquem el suport de diverses entitats que ofereixen aquest serveis, complimentant d’aquesta manera la tasca de la Fundació. L’any 2011 varem comptar amb el suport de:

------------------------------------------

Fundación Techo Amigo- Cofares Donació de material de parafarmàcia, higiene i neteja per a les famílies acollides.

------------------------------------------

Fundació Ronald McDonald Donació de material de neteja per a distribuir en els pisos d’acollida.

------------------------------------------

Mi aportación Donació d’un cotxet infantil per un nounat.

------------------------------------------

Església de Sant Miquel dels Sants (Barcelona) — ASACC (Associació de Suport als Afectats de Cardiopaties Congènites) Bossa d’aliments per a una família necessitada

------------------------------------------

Oncolliga Suport econòmic a una família Préstec d’una cadira de rodes per a un usuari

------------------------------------------

AACIC Suport psicològic per a una família amb un nen amb una cardiopatia congènita

------------------------------------------

ACTIVITATS AMB PARTICIPAció de VOLUNTARIS --------------------------------------------------------------------------------------------Al llarg de l’any 2011 i gràcies a la participació del voluntariat, la FJF va poder dur a terme diferents activitats l’objectiu de les quals era la sensibilització de la població vers les dificultats en les que es troben les persones cuidadores, així com la captació de fons per a l’entitat. El suport del voluntariat va ser fonamental per poder dur a terme les següents activitats:

------------------------------------------

Diada de Sant Jordi Preparació i repartiment de roses la setmana prèvia al dia de Sant Jordi i atenció a la taula el dia 23 d’abril a Palamós.

------------------------------------------

Festa UncopdemÀ Els voluntaris varen vendre els guants solidaris i varen estar a l‘estand ajudant els nens en les activitats.

------------------------------------------

Concert de Gòspel a Manresa Els voluntaris varen estar a la taula on es va distribuir informació.

Programa Acompanyem i Àrea de Treball Social El programa Acompanyem té com a objectiu donar suport a les famílies que tenim acollides, tot considerant que totes elles estant passant per un trasbals emocional important produït no només per la malaltia greu, sinó també pel trasllat que aquesta comporta des del seu domicili habitual. El programa comença amb l’acollida de les famílies, que es sol fer amb el desplaçament d’una persona de la Fundació fins a l’hospital. A partir d’aquest moment s’explica a la família el com desplaçar-se fins el pis assignat, les normes de convivència dins del pis, una breu presentació de les famílies /família amb la que comparteixen el pis. Donem molta importància a crear un clima de confiança i fer que les famílies es sentin acollides. S’intenta en tot moment potenciar l’autonomia de la família valorant les sensacions de la treballadora social sobre les capacitats de cada família i, en funció d’aquestes, intentarem que el pis sigui proper a l’hospital de referència. A aquelles famílies amb més dificultats, tant pel que fa a la mobilitat, com pel que fa els recursos psicològics personals, els oferim l’ajut o el suport dels voluntaris. Formen l’equip de voluntaris del programa Acompanyem un grup de persones conscienciades amb el patiment de les famílies desplaçades que es troben lluny de la seva llar per raons mèdiques i que no compten amb el suport familiar i social més proper a ells. Els voluntaris els hi donen suport emocional, companyia, els escolten... en definitiva els acompanyen durant la seva estada a Barcelona. Per a poder desenvolupar el programa “Acompanyem” al llarg del 2011 hem realitzat els següents processos: > Captació i selecció de voluntaris: a tots els voluntaris que arriben a l’entitat, se’ls fa una entrevista per valorar la idoneïtat tenint en compta la seva disponibilitat i motivacions. Es varen realitzar 14 entrevistes de benvinguda i presentació. > Formació inicial i complementària: tots els voluntaris realitzen un curs d’iniciació al voluntariat on se’ls hi faciliten eines bàsiques per iniciar l’acció voluntària. També se’ls ofereix formació complementària d’actualització sobre els temes de salut i voluntariat. Durant el 2011 els voluntaris han participat en 7 cursos oferts per altres entitats.

------------------------------------------

22

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA ACOMPANYEM

> Incorporació i seguiment dels voluntaris als programes: en funció del perfil, la disponibilitat i les preferències els voluntaris són assignats als diferents programes. Les famílies allotjades han rebut un total del 185 visites per part del personal i dels voluntaris de la fjf, i un total de 363 trucades telefòniques per a realitzar el seguiment de la seva estada. L’equip de voluntaris de l’entitat va realitzar un total de 28 visites a les diferents famílies allotjades en els pisos de la Fundació. Van realitzar visites a familiars de malalts de llarga estada en els pisos, familiars de nens i dones embarassades d’alt risc que han de romandre properes a l’hospital fins que neix el seu fill. Els voluntaris van realitzar diferents activitats: oferir el seu suport emocional, escoltar els cuidadors i també als propis pacients quan realitzen tractament ambulatori, passejades per la ciutat, acompanyament en la realització de diversos tràmits administratius, entre d’altres. Així doncs, aquests voluntaris i voluntàries han donat el suport que necessita la família pel fet de trobar-se lluny.de la seva llar i de la seva xarxa relacional. Volem donar les gràcies als voluntaris i voluntàries que dediquen el seu temps a tasques de la fjf i a acompanyar a les persones.

FORMACIó

--------------------------------------------------------------------------------------------Al llarg del 2011 els voluntaris han participat en els següents tallers i cursos:

------------------------------------------

IV Jornada d’Humanització d’Hospitals per a Nens Hospital de Sant Joan de Déu. 13 de maig del 2011.

-----------------------------------------7na Jornada de Voluntariat en Salut Voluntariat en pal·liatius: Ocupar-se de la vida en el morir Federació Catalana de Voluntariat Social Parc de Salut Mar de Barcelona. 21 d’octubre de 2011

-----------------------------------------CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT FCVS: Federació Catalana de Voluntariat Social Diferents dates segons els participants

------------------------------------------

Seminari Patrocini: Noves Tendeències, Noves Experiències Organitzat per IESE i Sport Cultura Barcelona Maig 2011

-----------------------------------------ÀREA DE FORMACIÓ DE CAF GESTIÓN Assessorament en Comptabilitat. Abril 2011

------------------------------------------

Jornada: “Què passarà amb les Obres Socials de les Caixes d’Estalvi i com pot afectar al Tercer Sector” Associació CONFIGNO i CAF Gestión Juny 2011.

------------------------------------------

www.fjubertfigueras.org

23


www.fjubertfigueras.org


DADES ECONÒMIQUES

En aquests moments de crisi molt severa, som conscients de l’esforç que suposa per a tots seguir donant suport a les famílies de les persones malaltes que no ens són properes. Cada cop resulta més difícil col·laborar amb causes que ens poden semblar llunyanes i no prioritàries. Però aquí és quan és important recordar que aquestes famílies pateixen dues dificultats: la de la malaltia severa d’un dels seus membres i el desplaçament del seu allotjament habitual. Estem convençuts que de la crisi actual en sortirem enfortits. Per a fer-ho, hem d’aconseguir augmentar els recursos privats provinents de la societat, i sobretot d’aquells que creuen imprescindible la nostra funció.

www.fjubertfigueras.org

25


26

17%

12% 19%

21% 12%

9%

4%

ACOMPANYEM

COMUNICACIO

ESTRUCTURA I MANTENIMENT

PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

DESTINACIÓ DE LES DESPESSES

ENTITATS FINANCERES

40%

FUNDACIONS I ASSOC.

FONS PROPIS

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

CAPTACIÓ

QUOTES SOCIS

DONATIUS PUNTUALS

ORIGEN DELS INGRESSOS

FONS PÚBLICS

FONS PRIVATS

PERCENTUAL D’INGRESSOS

DADES ECONÒMIQUES

76%

69%

FONS ALIENS

60%

37%

31%

11%

www.fjubertfigueras.org


DADES ECONÒMIQUES

BALANÇ DE SITUACIÓ ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

A) ACTIU NO CORRENT

248.593,97

Immobilitzat Intangible

196.938,00

Immobilitzat Material Inversions Financeres a Llarg Termini B) ACTIU CORRENT

Efectiu i Altres Actiu Liquids TOTAL ACTIU (A+B)

Fons Propis

330.420.03 94.385,16

46720,14

Fons dotacionals o fons social

6.000,00

4953,83

Excedents d’exercicis anteriors

63.656,15

Excedent de l’exercici

24.729,01

88.633,89

Usuaris, Patrocinadors i Deutors de les Activitats i Altres Comptes a Cobrar

A) PATRIMONI NET

30.886,11

Subvencions, Donacions I Llegats Rebuts

57.747,78

B) PASSIU NO CORRENT

337.227,86

236.034,87 -----

C) PASSIU CORRENT

6.807,83

Deutes a curt termini

2.040,66

Creditors per activitat i altres comptes a pagar TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

4767,17 337.227,86

COMPTE DE RESULTATS DESCRIPCIÓ DELS COMPTES INGRESSOS PER LES ACTIVITATS A) Vendes i prestacions de serveis

IMPORT 120.407,62 2.462,60

B) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

28.430,00

C) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

46.076,20

D) Subvencions oficials a les activitats

43.438,82

APROVISIONAMENTS ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

-764,38 150

DESPESES DE PERSONAL

-31.603,44

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIO

-58.830,10

A) Serveis exteriors

-57.643,80

B) Tributs

-838,30

C) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats

-348,00

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL RESULTAT

-39.886,74 35.255,41

ALTRES RESULTATS

1.654,58

I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

24.728,37

INGRESSOS FINANCERS

0,64

DIFERÈNCIES DE CANVI

0,00

II) RESULTAT FINANCER

0,64

III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

24.729,01

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI

24.729,01

www.fjubertfigueras.org

27


28

www.fjubertfigueras.org


DADES ECONÒMIQUES

Col·laboradors

La tasca que desenvolupem no seria possible sense el suport de moltes persones i moltes institucions. No podem fer una llista de la quantitat de particulars que ens ajuden i permeten tirar endavant l’entitat. Quedaran en l’anonimat. Però si podem destacar les entitats i institucions, públiques i privades, que ens donen suport.

Fundacions Privades --------------------------------------------------------------------------------------------> AECC | Delegació de Barcelona > Caja Navarra—Banca Cívica > Fundació Antoni Serra i Santamans > Fundació La Caixa | Oficina Tallers > Fundació Privada Carmen y Ma José Godó > Fundació Cottet Mor

Gràcies a tots!

> Fundación San Joaquín

Fundacions Privades -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Fundación Rose—CAM > Fundación Zamorano Biedma > Fundación Cofares Empreses --------------------------------------------------------------------------------------------> Hotel Villa Emilia > Sidorme Hotels

can

FUNDACIÓ PRIVADA

COTTET-MOR

Empreses -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Grupo AEC > Puig Administracions Públiques --------------------------------------------------------------------------------------------Ajuntament de Barcelona Àrea d’Acció Social i Ciutadania Ajuntament de Barcelona Àrea de Benestar

Administracions Públiques -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalitat de Catalunya Departament de Salut Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família Secretaria de Família Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família - ICASS Generalitat de Catalunya Agència de l’Habitatge de Catalunya Generalitat de Catalunya Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

www.fjubertfigueras.org

29


www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Rbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. 93 317 01 81 F. 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org