FJF Memòria 2012

Page 1

MEMĂ’RIA 2012

www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Rbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. +34 93 317 01 81 F. +34 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org N.I.F.: G63.369.755 Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya #1966

MEMĂ’RIA 2012


www.fjubertfigueras.org


PRESENTACIÓ

ORGANITZACIÓ & GESTIÓ

PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

PROGRAMA ACOMPANYEM

DADES ECONÒMIQUES

www.fjubertfigueras.org

05 07 13 19 23 03


FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS Entitat sense ànim de lucre, independent i aconfessional, de tipus assistencial. La Fundació Jubert Figueras fou creada el 16 de desembre de 2003, i fou inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el # 1.966, amb data 28 d’abril de 2004. Classificada com a Fundació de tipus assistencial i declarada d’utilitat pública. DESTINATARIS PRIORITARIS Les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, desplaçades del seu domicili habitual per acompanyar el malalt. PRIORITAT GEOGRÀFICA Actuació a l’àrea de Barcelona per ser la zona que concentra el major nombre de centres hospitalaris de referència. Atenció a persones vingudes de qualsevol indret que estigui a més de 50 Km de la ciutat. PATRONAT presidenta: Annabella Di Montaperto Uberti vicepresidenta: Cecília Hernández Buñuel secretari: Xavier Armangué i Caralps vocal: Marta Gibert Casanovas

vocal: Isabel Jubert Montaperto vocal: Paola Jubert Montaperto vocal: Mª José Olano Lafita

vocal: Rosa Mª Pujol i Galobart

FOTO CREDITS Portada © Eve Arnold © Magnum Photos | Contacto Pàgina 6 © Larry Towell © Magnum Photos | Contacto Pàgina 12, © Jean Gaumy © Magnum Photos | Contacto Pàgina 18 © Peter Marlow © Mágnum Photos | Contacto Pàgina 22 © Chris Steele Perkins © Magnum Photos | Contacto NOTA Aquesta memòria està disponible en versió castellana a la adreça web: www.fjubertfigueras.org/que-hacemos/es-5/

04

www.fjubertfigueras.org


PRESENTACIÓ

Benvolguts amics i amigues, Us fem a mans la memòria de l’any 2012, que intenta reflectir tota la feina feta per la Fundació Jubert Figueras durant aquest any. Seguim apostant per l’hospitalitat com un valor essencial de la nostra organització, entesa com estar oberts a totes aquelles persones que tenen grans dificultats en un moment de malaltia, i per la solidaritat en quant a l’acollida i l’acompanyament de les persones i famílies que pateixen de malalties greus i es troben lluny de casa seva. Les malalties greus trasbalsen completament, no només la vida del malalt, sinó tam· bé el dia a dia dels familiars. Aquesta memòria vol també ser una finestra per a fer visible una realitat present a les nostres ciutats en el dia a dia: les dificultats de moltes famílies de malalts greus, que s’hi desplacen mentre cuiden a la persona malalta, i que sense entitats com la Fundació Jubert Figueras, no disposarien d’un lloc digne per a descansar. I també apostem per a ser molt rigorosos amb els recursos que tenim, escassos. Aquests recursos, que provenen de molts de vosaltres, donants, ens obliguen a ser eficients i alhora a donar un servei amb la màxima qualitat. Des d’aquí vull agrair a tots els que fan possible aquesta feina. A les persones, amics i anònims que, amb les seves aportacions, fan possible la feina que realitzem. A les institucions, empreses i fundacions que col·laboren amb nosaltres. I als treballadors i tots els voluntaris, que en el dia a dia o de forma ocasional ens ajuden a portar en· davant els projectes i a atendre a les persones que ho necessiten. Tots sou importants, els que amb el vostre somriure acolliu a les famílies, els que sabeu escoltar les angoi· xes de moltes persones, i els que feu una feina més a l’ombra, més de despatx, sense els quals l’entitat no funcionaria. A tots, moltes gràcies

MISSIÓ La FJF es proposa millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts amb pocs recursos econòmics, que degut a l’ingrés hospitalari o a un tractament que requereix al pacient viure prop de l’hospital, es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual. VISIÓ La creixent especialització dels centres sanitaris, conseqüència d’una distribució planificada de recursos d’alta tecnologia, fa que alguns tractaments o tècniques es puguin realitzar únicament en centres molt concrets, de referència. L’augment de l’esperança de vida i la socialització de la medicina han fet que s’ofereixin tractaments complexes a un major nombre de població, no limitant-los per l’edat del pacient ni per motius econòmics. Aquestes dues realitats   fan que arribin a l’àrea de Barcelona nombrosos pacients des de tot Catalunya, altres Comunitats Autònomes i altres països. La sanitat pública es fa càrrec del pacient però no de la família. L’estat actual del mercat immobiliari dificulta l’accés a una vivenda a nombrosos col·lectius. L’èxit turístic de la ciutat de Barcelona ha fet que, a dia d’avui, les pensions més barates s’anunciïn a 40€ la nit Per tot això, hi ha moltes famílies, amb pocs recursos econòmics, que malviuen a un hospital durant el temps que acompanyen el seu familiar-malalt. VALORS INSTITUCIONALS SER HOSPITALARIS: volem exercir l’hospitalitat entesa com l’acollida del que està lluny de casa. DEFENSA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL: cercant l’equitat — la igualtat d’oportunitats — en la rebuda de l’assistència afectiva que només la família pot donar al malalt. SER OBERTS I ACCESSIBLES: oberts a qualsevol tipus de malaltia i a malalts de qualsevol edat sense posar límits.

Annabella Di Montaperto Presidenta del Patronat FJF

www.fjubertfigueras.org

TRANSPARÈNCIA: tot gestionant els projectes amb criteris d’eficàcia i eficiència, especialment pel que fa a l’ús dels recursos econòmics i informant de les activitats de la fundació mitjançant comunicacions periòdiques.

05


www.fjubertfigueras.org


ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

La fjf treballa de manera coordinada amb una gran xarxa de professionals, d’entitats i serveis del territori. Les sol·licituds ens arriben a càrrec dels treballadors socials dels hospitals i des d’un gran nombre d’entitats de tot el territori espanyol. Una vegada tenim les famílies acollides, el seguiment i acompanyament es fa en coordinació amb el treba· llador social de l’hospital corresponent, i des de la fjf es busca el suport de totes les entitats específiques que poden resoldre problemàtiques puntuals de cada famí· lia: ajuts a l’alimentació, suport econòmic, suport psi· cològic, grups d’ajuda mútua...

www.fjubertfigueras.org

07


ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

CANVIS EN EL PATRONAT

Durant l’any 2012 hi ha hagut canvis en el Patronat de la Fundació. Per una banda han deixat el Patronat per motius diversos en Josep Mª Coll i en Joaquim Jubert. Volem aprofitar aquestes ratlles per agrair a tots dos la feina i la dedicació durant tots aquests anys, tot i saber del cert, perquè així ens ho han expressat, que podrem seguir comptant amb ells. Per altra banda s’ha incorporat al Patronat la Marta Gibert. La Marta ja fa molts anys que col·labora de forma voluntària amb l’entitat, organitzant la Diada de Sant Jordi, buscant suports, difonent la tasca de cura a les famílies. El dia 31 de desembre de 2012 va finalitzar el termini que la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, concedeix a les fundacions per adaptar els seus estatuts a aquesta normativa i inscriure l’adaptació en el Registre de Fundacions. Seguint la legislació vigent, i per acord del Patronat, han estat modificats els estatuts de la Fundació. Un dels canvis més significatius és el canvi de nom, perquè ja no tenim l’obligació de dur el “Privada” en el nostre nom. Això obligarà a fer canvis, progressius, en l’imatge de la Fundació, el logo, la web... NOVES INCORPORACIONS

A partir del març del 2012 s’incorpora a la fundació novament una Treballadora Social. La presència d’un professional de Treball Social facilita la relació amb les famílies ateses a l’entitat, així com amb les treballadores socials dels hospitals, des d’on venen derivades la majoria de famílies. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ LLARS COMPARTIDES

La Fundació Privada Llars Compartides té el seu origen l’any 2003, quan es va crear la Fundació Privada Conex amb la finalitat d’ajudar les persones grans a resoldre, per si mateixes i amb total garantia, problemes d’habitatge i de solitud. Des de l’any 2004 està inscrita, amb el número 1962, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya com a Fundació benèfica de tipus assistencial. El 23 de desembre de 2011 la Generalitat de Catalunya va aprovar la modificació dels estatuts d’aquesta entitat que a partir de llavors es denomina Fundació Llars Compartides. Des del març del 2012 tenim signat amb la fllc un acord de col·laboració que consisteix en la prestació de serveis, per tal de facilitar la feina de gestió dels pisos compartits i el seu programa social. Aquesta col·laboració enriqueix a totes dues entitats, per una part professionalitzant una àrea de gestió de gran complexitat, i per altra banda per l’intercanvi de coneixements.

08

www.fjubertfigueras.org


ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

La nostra entitat realitza a través dels nostres mitjans habituals (butlletins, facebook, memòria d’activitats, actes i esdeveniments en els que participem...) una tasca de difusió i sensibilització per a nosaltres primordial. Pensem que donar a conèixer la nostra missió i la realitat de les famílies de pacients és un eix central de la nostra feina. Treballem no només per augmentar la qualitat de vida d’aquestes persones, sino també perquè la població en general es conscienciï de la situació que travessen aquestes famílies i puguin tenir l’oportunitat de donar-los un cop de mà. Aquest fet ens permet arribar a més gent, i gràcies a aquesta tasca ens arriben per una banda donants, i per altra banda famílies que necessiten el nostre recurs. PROJECTE MIRADES

La Fundació Jubert Figueras va participar en el projecte Mirades, veure i viure el voluntariat. Es tracta d’un projecte de sensibilització dels joves basat en la metodologia d’aprenentatge i servei, impulsat per la fvcs amb el suport de La Caixa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El Curs 2011—2012 va tenir lloc la primer edició d’aquest projecte, on hi varen participar 10 entitats i 4 Instituts i Escoles. Durant el projecte els alumnes varen aprendre el procés de creació d’un vídeo i varen conèixer de primera mà la realitat de les entitats de voluntariat, dels voluntaris que hi participen i dels usuaris a qui atenen. Alhora van donar un servei a les entitats posant a la seva disposició un vídeo de presentació que podran fer servir per donar-se a conèixer. El projecte va concloure el 4 d’octubre, amb una Festa final del projecte Mirades al Col·legi Sant Miquel, un dels quatre instituts que hi van participar, amb la presència de representants de les 10 entitats, els 4 instituts, la pròpia fvcs i el Departament d’Ensenyament i la Fundació La Caixa. Durant la festa, es varen projectar els 10 vídeos resultants del projecte i es va dur a terme un reconeixement als alumnes i el lliurament dels vídeos a les entitats. La Fundació Jubert Figueras va comptar amb un grup d’estudiants de 4rt de eso del St Peter’s School de Barcelona. L’experiència va ser molt enriquidora. Ho podreu veure en el vídeo, resultat de gran valor d’aquesta col·laboració, a la següent adreça: http://youtu.be/aLzfQxa9lJE. Els alumnes que varen participar en aquest vídeo són Joana Amador, Anna Delgove, Geri Domuschieva, Mar Fornells, Stella Kull, Miguel Midveris, Harry Nye, Walter Ostroviecki, Maria Tenne, Marta Tomás. Aprofitem per agrair-los la seva feina, així com la col·laboració i suport de tot l’equip de mestres.

www.fjubertfigueras.org

SANT JORDI 2012 L’any 2012, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, la Fundació Jubert Figueras va sortir al carrer amb dues taules, una al Pati Gòtic del Palau de la Generalitat i la segona a la Rambla de Catalunya amb Diputació. La Fundació Jubert Figueras va ser una de les entitats d’iniciativa social convidades a participar a les parades de roses dins del Palau de la Generalitat. Va compartir la Diada amb altres set entitats: l’Associació Cedre per a la Promoció Social, l’Associació Coordinadora de persones amb discapacitat de l’Hospitalet, AVAN, l’Associació Vallès Amics de la Neurologia, la Federació Catalana de Drogodependències, la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, la Fundació Privada Dau i l’Esplai Sant Llorenç. La Generalitat va posar a disposició de cadascuna de les entitats unes parades amb 300 roses. N’hi havia de vermelles, roses i blanques, d’una gran bellesa. Després de la tradicional benedicció de les roses per l’Arquebisbe de Barcelona, el President, Sr. Artur Mas i la seva esposa varen saludar els voluntaris i representants de les entitats que es trobaven en aquell moment al Palau. Posteriorment les entitats varen ser convidades a participar a l’esmorzar ofert a les autoritats, durant el qual varen poder parlar, entre d’altres, amb el conseller de Benestar i Família, l’Honorable Sr. Cleries. Al llarg de tot el dia, els voluntaris de la Fundació varen oferir les roses al nombrós públic que visitava el Palau. El preu de la rosa era un donatiu voluntari destinat íntegrament a l’entitat per a desenvolupar els projectes i activitats. A la taula de la Rambla de Catalunya, i per primer any, a més de les ja mítiques roses de la Fundació, hi havia una selecció de llibres de segona mà. Nombrosos amics i coneguts, així com públic divers, va anar passant durant tot el dia per saludar i comprar. Al matí, i després d’un cap de setmana de feina intensa per a preparar les roses, nou cotxes de voluntaris/es varen sortir per a distribuir més de 1100 roses entre despatxos i empreses. Al final del dia, s’havien venut 1960 roses. A cadascuna d’elles, un missatge amb la tasca de la Fundació Jubert Figueras.

09


ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

SOPAR BENÈFIC A LA BALSA El dimecres 17 d’octubre va tenir lloc el primer Sopar Benèfic de la FJF amb l’objectiu de reunir fons per a les activitats de la Fundació Jubert Figueras. El sopar va tenir lloc al Restaurant La Balsa, al Carrer de la Infanta Isabel 4, de Barcelona. El cost del cobert d’aquest sopar era de 50€ i les places, limitades, es varen cobrir aviat. També va ser important la col·laboració de molts amics que no pogueren venir i varen participar en fila 0. En concret, es pretenia recaptar els fons suficients per cobrir les despeses corrents del pis d’acollida del carrer Indústria. Aquest pis està destinat a famílies de malalts dels hospitals de Sant Pau, Clínic i Vall d’Hebron. Varem comptar amb la complicitat en tot moment dels propietaris del Restaurant, que varen col·laborar ajustant els preus, acordant el menú, així com amb tota mena de facilitats per a la decoració, organització de les taules... També comptarem amb el suport de les bodegues Castillo de Perelada i Pago de los Capellanes que varen proporcionar el vi servit durant el sopar.

CAMPANYA DE NADAL AMB EL CASAL DELS INFANTS

Aquest any per Nadal la fjf inicia una nova via de comunicació i sensibilització del públic, de la gent del carrer. L’objectiu inicial és donar a conèixer la tasca de la Fundació Jubert Figueras, i també en aquesta ocasió del Casal dels Infants; tot aprofitant l’especial sensibilitat que per aquestes dates les persones tenen per a fer regals solidaris. A més s’acompleix un darrer objectiu, no menys important, que és apropar la cultura a nens provinents d’entorns desfavorits i amb poc accés a la cultura. La campanya Per Nadal, regala un llibre va consistir en sortir al carrer durant el mes de desembre, i aconseguir que la gent que s’apropés al estand fes un regal solidari. Per cada donació de 2€, la fjf va fer arribar un llibre a un infant del Casal dels Infants. El donant va poder triar el llibre, embolicar-lo i deixar-lo en una caixa per als nens dels projectes del Casal dels Infants. Els llibres embolicats portaven un gomet de color classificant-los segons l’edat del destinatari. Pels volts de Nadal, aquests llibres varen ser repartits entre els nens del Casal dels Infants. La campanya va comptar també amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, que en va fer difusió i va captar voluntaris que varen fer torns per estar al estand. XARXA DE SUPORT A LES FAMÍLIES CUIDADORES

Durant l’any 2012 i amb l’ajut inestimable d’en Toni Puig, es va definir la Xarxa, els seus objectius i els seus reptes. I una vegada definida la Xarxa, la Fundació va poder veure que s’hi sent còmode per coincidir en els seus objectius. Fixeu-vos en aquesta definició: Xarxa de Suport a les famílies cuidadores: Les acollim, les atenem, les orientem. Facilitem, a les famílies que cuiden persones amb malalties, informació i assessorament des de l’escolta atenta, difonem els seus drets, fem que les polítiques sanitàries i socials les tinguin presents, les connectem amb els professionals, i, sensibilitzem la societat sobre la tasca que fan. Estem al seu costat. La Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores incorporà, durant l’any 2012, com a membres de ple dret el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Col· legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya; adhesions que es varen sumar a la del Col·legi Oficial d’Infermeria que havia tingut lloc a finals del 2011. L’adhesió d’aquestes institucions consolida i dóna més força al treball endegat per la xarxa.

10

www.fjubertfigueras.org


ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

CCF SOCIAL

El 12 gener de 2012 es va celebrar a la Fundació Bertelsmann la reunió per constituir la Comissió de Fundacions de l’Àmbit Social. Neix amb la voluntat d’unir esforços, guanyar dimensió, i tenir més representació en els diversos àmbits (polític, administratiu, mitjans de comunicació, etc.). Les entitats de caire social són entitats que des de l’objectiu principal d’adreçar-se a l’interés general, han nascut amb la missió específica de donar suport i promocionar diferents col·lectius de persones especialment desfavorits. Són entitats operacionals, d’acció social que han nascut en molts casos per donar resposta a unes necessitats socials que no estaven ni detectades, ni cobertes o no suficientment ateses per les Administracions Públiques. CASATEVA

Durant tot el 2012 el Comité executiu de la Fundació Casateva va seguir treballant en la recerca de recursos econòmics que permetés iniciar la construcció del projecte de Casateva.

CONCERT DE JAZZ DE CAMINO QUIROGA El 4 de juliol va tenir lloc a Luz de Gas una vetllada de jazz amb Camino Quiroga com a cantant, i el trio Beets Musics, format per tres músics holandesos, Peter Beets, Ruud Jacobs y Gijs Dijkhuizen. La Fundació hi va poder posar un estand informatiu, gràcies a la gentilesa de la Camino Quiroga i per descomptat de Luz de Gas.

FIRA DE SANT ISIDRE A VILANANT El 13 de maig va tenir lloc la Fira de Sant Isidre al poble de Vilanant (Alt Empordà), a prop de Figueras. ArtAtissu, empresa dedicada a la pintura a mà sobre tela, va participar, oferint els guanys a la Fundació Jubert Figueras. Des d’aquí el nostre agraïment més sincer a la Dolors Canal.

Però malgrat tot els suports assolits, diversos motius ens van portar a decidir escindir la Fundació en la reunió que tingué lloc el passat 28 de novembre de 2012, després de més de 4 anys d’activitat. D’una banda no veure’ns capaços, d’aconseguir arribar a una xifra d’ingressos suficient per a començar l’edificació amb les necessàries garanties de que podríem arribar a completar el procés, donades les circumstàncies econòmiques actuals. D’altra banda, els canvis demogràfics (descens significatiu de la natalitat) i econòmics (reducció dels trasllats entre comunitats) que s’estan produint en els últims mesos, ens han obligat a replantejar l’oportunitat de construir de bell nou un edifici en un moment amb una significativa disminució de la demanda, que coincideix també amb una major oferta per la posada en marxa de la Casa dels Xuclis per part d’Afanoc i la propera posada en marxa d’un edifici de pisos per part de la Fundació Petit Món. Durant els propers mesos la tasca del Comité executiu serà la d’agrair els suports, retornar el terreny perquè es destini a un altre ús, així com els diners donats per a la construcció d’habitacions, amb l’objectiu de liquidar els deutes. A més a més, tots els membres del Patronat (hospitals, entitats i associacions de pacients), coneixedors de primera mà de les necessitats de les famílies dels malalts, seguirem treballant des de les nostres respectives institucions per intentar ajudar a aquestes famílies. Per això t’animem a que segueixis col·laborant amb nosaltres.

www.fjubertfigueras.org

11


www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

L’objectiu del Programa d’allotjament és que les famílies amb pocs recursos econòmics, que estan desplaçades per tenir cura d’un malalt, puguin tenir una llar lluny de casa seva. Una llar és molt més que un lloc on dormir. És l’espai a través del qual establim la nostra vida i les nostres referències socials, és el lloc de la família i la socialització.

www.fjubertfigueras.org

13


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

DADES GENERALS Pisos Disponibles Sol.licituds Rebudes

06

154

Famílies Allotjades

91

Famílies Allotjades En Pisos

70

Famílies Allotjades En Hotels

21

Famílies Derivades

08

Famílies No Allotjades

Mitjana D'estada En Pisos (Dies) Mitjana D'estada Als Hotels (Dies) # Total De Pernoctacions

56 41,44

2,2 6.054

FAMÍLIES ACOLLIDES Plaça Joan Cornudella

08

C/ Creu dels Molers

11

C/ Cotonat

06

C/ Indústria

17

C/ Mallorca

10

C/ Llorens i Barba

18

Hotel Villa Emilia

19

Hotel Sidorme

02

El programa d’allotjament és el motiu de ser de la Fundació Jubert Figueras. Això no vol dir que sigui la única cosa que fa la fjf, però si que és el seu programa prioritari, la raó de ser, i allò que la caracteritza. Per aquest motiu, poder dir que la fjf ha ofert durant el 2012 sis mil cinquanta-quatre pernoctacions (6054) és prou significatiu. O dit d’una altra manera, si ho concentréssim en una sola nit necessitaríem la novena part de les places hoteleres de la ciutat de Barcelona per poder oferir un llit a les persones que hem allotjat, que no és poc. (Font: Anàlisi del sector de l’allot· jament turístic; Pla estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona). El fet que les persones allotjades continuïn mostrant la seva satisfacció al servei rebut en les respostes a les enquestes ens encoratja a seguir treballant, i a fer-ho cada dia una mica millor Però aquest any els números i les xifres els deixarem als gràfics, i us explicarem casos concrets de famílies que han necessitat ser allotjades. ESTRENA PIS LLORENS I BARBA

El pis del carrer Llorens i Barba és un pis cedit pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. És un pis provinent de les herències intestades. Les obres i la posta a punt varen acabar el març del 2012, quan varen començar a entrar famílies. Des d’aleshores i durant l’any 2012 s’hi han allotjat 17 famílies. La primera família que hi va entrar era una família que ja havia estat allotjada per la Fundació. Això ens va fer més fàcil la feina, doncs els hi varem poder explicar que qualsevol cosa que trobessin a faltar, en fessin una llista. Tot i que a la fjf ja tenim una certa experiència, el cert és que quan es posa en marxa el pis, mai se sap el que hi ha i el que falta. Va anar bé i ho varen entendre perfectament. Moltes de les famílies allotjades en aquest pis reben tractament a l’Hospital de Sant Pau i a la Clínica Puigverd, i el pis per a ells és molt còmode per la proximitat als centres hospitalaris . També varem tenir a l’Anna (nom fictici) traslladada des de Galícia per a rebre un tractament de la seva malaltia oncològica, molt avançada. A l’hospital d’origen no li podien oferir altres tractaments, i l’havien derivat a la Vall d’Hebron. Va venir a l’estiu, amb el marit, deixant els dos fills amb els avis, aprofitant que estaven de vacances escolars. Varen restar molt agraïts al fet de poder viure en un pis com si fos la seva llar.

14

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

LLEGAT ANGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Com varem explicar l’any passat, aquest és un pis cedit per la família Hernández Martínez, situat al carrer Mallorca, per allotjar-hi famílies de malalts. És un homenatge a la lluita de l’Àngel contra el càncer, i és una gran ajuda per a famílies que passen per una situació similar. La Fundació Jubert Figueras és la responsable de la gestió del pis. Durant el 2012 s’hi han allotjat 10 famílies, amb una estada mitjana de 54 dies. Gairebé totes les famílies acollides han vingut a Barcelona per a rebre tractament d’una malaltia oncològica, però aquí us volem explicar la història de la Clàudia (nom fictici) i la seva família. La Clàudia va néixer, juntament amb la seva germana bessona, en una illa de les Canàries. Als dos dies, i veient que no estava bé, va ser traslladada d’urgència a las Palmas de Gran Canària, i des d’allà, novament amb caràcter urgent, a la Vall d’Hebron, per a ser operada d’una cardiopatia congènita. De seguida varen arribar els pares, amb la germana de la Clàudia (que aleshores tenia 4 dies). Com que no sabien on passar les hores d’espera, varen llogar un cotxe, per a poder atendre el nounat sa (eren els mesos d’hivern). Quan els varem acollir al pis, per a ells va ser com si els hagués tocat la loteria. Podrien tenir el bebè sa a casa, no estar al carrer; la mare podria descansar en un llit (feia pocs dies que havia tingut dos nadons), i podien anar fent torns per a estar amb el nadó hospitalitzat.

VINCLE PACIENT — ACOMPANYANT Esposa

26

Marit

10

Mare

34

Pare

06

Filla

04

Fill

01

Germana

03

Altres

04

Propi pacient

03

PATOLOGIES DELS PACIENTS Malalties Hematològica

39

Malalties Neurològica

16

Malalties Pulmonar

03

Malalties Renal

11

Malalties Cor

10

Traumatismes

05

Altres

11

Al cap d’uns dies, el pare va marxar cap a les Canàries, per a tornar a la feina i estar amb el fill gran (5 anys) i va venir l’àvia per a estar amb el nadó sa mentre la mare estava amb la Clàudia, que s’anava recuperant de l’operació. Als 3 mesos, tots varen poder marxar cap a casa, molt agraïts per l’acollida i l’atenció mèdica rebuda. L’agraïment d’aquesta família i el de totes les famílies acollides és el que volem fer arribar a la família Hernández Martínez que ha renovat la cessió del pis per un any més.

www.fjubertfigueras.org

15


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

2%

ESTADES ALS HOTELS

1%

1%

7% 2%

4%

L’any 2012 més de 550 famílies ja havien estat acollides per la Fundació Jubert Figueras. Moltes d’aquestes famílies sovint han de tornar per a segones visites, revisions i /o recaigudes de la seva malaltia.

31% ÁREA

METROPOLITANA

2% 7%

2%

4%

Per tant, i cada cop més, és freqüent que famílies ja conegudes per haver estat acollides amb anterioritat truquin a la fjf per demanar allotjament per curtes estades.

7%

9% 9%

Quan les famílies venen per a rebre tractaments curts o fer-se revisions, intentem que siguin allotjades als hotels amb els que la fjf té conveni, l’Hotel Villa Emilia de Barcelona, i l’Hotel Sidorme, de Mollet del Vallés.

1%

També és veritat que, cada vegada més, l’èxit turístic de la ciutat fa que quedin poques habitacions disponibles a la ciutat, i per tant, molt sovint no poden atendre les nostres sol·licituds. Tot i així, han estat 19 les famílies acollides a l’Hotel Villa Emília i 2 famílies a l’Hotel Sidorme. PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DE LES FAMÍLIES Catalunya

28

Múrcia

08

Andalusia

08

Illes Canàries

07

Comunitat Valenciana

06

Illes Balears

06

Galícia

06

Extremadura

04

Aragó

04

Madrid

02

Castella Lleó

02

Castella La Manxa

02

Astúries

02

Euskadi

01

Navarra

01

Ciutat Autònama Melilla

01

Andorra

01

Altres Països

02

TOTAL

16

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA ESTAT ESPANYOL - 67% CATALUNYA - 31% ALTRES PAÏSOS - 2%

PERFIL DELS CUIDADORS DONES - 84% HOMES 16%

91

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

PIS CEDIT PER AECC

La memòria anual d’una entitat és un bon lloc per agrair a tots els que col· laboren amb l’entitat el seu suport. Aquest és el cinquè any que les famílies poden disposar del pis del carrer Creu dels Molers, cedit per l’Associació Espanyola Contra el Càncer—Junta de Barcelona. Es un pis confortable, agradable per viure-hi, i ben comunicat amb tots els hospitals de la ciutat. Durant l’any 2012 hi han trobat cabuda 11 famílies.

GIRONA LLEIDA

BARCELONA ÁREA METROPOLITANA

TARRAGONA

Una de les famílies amb l’estada més prolongada en aquest pis durant el 2012 ha estat la família de l’Anna (nom fictici) que viu a Figueres tot i ser originària de Rumania. Varen rebre tractament a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti). Durant dues setmanes, l’Anna, a més a més del marit, va estar acompanyada del seu pare i d’una neboda, que varen venir per fer-se proves de compatibilitat amb l’Anna com a possibles donants de moll d’os. Va coincidir que en aquell moment l’altre habitació havia quedat buida i per tant, varen poder estar tots junts uns dies difícils.

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DE LES FAMÍLIES CATALANES Arbúcies

GRUP DE PATOLOGIES MALALTIA ONCOLÒGICA | 46

TRANSPLANTAMENTS | 16

MALALTIA CONGÈNITA | 15

ALTRES | 14

EDAT DELS PACIENTS ADULTS | 75% NENS | 25%

01

Campdevànol

01

El Vendrell

01

Figueres

01

Guissona

01

L’Escala

01

L’Hostalnou

01

La Seu d’Urgell

01

Lleida

08

Manresa

01

Mollerussa

01

Navata

01

Palafrugell

04

Reus

01

Roses

01

Sant Carles de la Ràpita

01

Sant Joan de Vilatorrada

01

Vilanova i La Geltrú

01

TOTAL

www.fjubertfigueras.org

28

17


www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA ACOMPANYEM

Com a entitat d’acció social, creiem fermament en els beneficis del voluntariat. La fjf necessita aquesta col· laboració per assolir els programes i poder beneficiar un nombre cada cop més elevat de persones. El voluntari és una persona que dóna part del seu temps d’una forma altruista, lliure i voluntària. El volunta· riat suposa, dins de les entitats sense ànim de lucre, un valor afegit, tot aportant un plus de qualitat.

www.fjubertfigueras.org

19


PROGRAMA ACOMPANYEM

TREBALL EN XARXA

SUPORT D’ALTRES ENTITATS

FORMACIÓ

Durant el 2012 hem treballat conjuntament, buscant i oferint suport a les famílies, amb les següents entitats:

La col·laboració entre entitats permet enfortir cadascuna de les entitats involucrades, i fer arribar millors serveis als usuaris de totes les entitats. L’any 2012 varem comptar amb el suport de:

Al llarg del 2012 els voluntaris han participat en els següents tallers i cursos:

AACIC ASOCIACIÓN ESP. CONTRA EL CÁNCER ASOCIACIÓN ESP. ESCLEROSIS TUBEROSA FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER FUNDACIÓN ANDALUZA VIVE HOSPITAL DE SANT PAU HOSPITAL VALL D’HEBRON HOSPITAL CLÍNIC HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ MOISÉS BROGGI TREBALL SOCIAL ICO BADALONA TREBALL SOCIAL ICO BELLVITGE FUNDACIÓ ESQUERDES FUNDACIÓ HOSPITALITAT FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA FUNDACIÓ RONALD MCDONALD La FJF és membre de: FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS) COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS (CCF) COMISSIÓ SOCIAL DE LA CCF La Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores que forma part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

20

AJUNTAMENT DE BARCELONA Crida de voluntaris per a la campanya de Nadal. FUNDACIÓ BAYT AL- THAQAFA Suport per a una família per facilitar la integració en la comunitat i classes de llengua. FUNDACIÓ COFARES Donació de material de para-farmàcia, higiene i neteja per a les famílies acollides als pisos. FUNDACIÓ RONALD MCDONALD Donació de material de neteja per a distribuir en els pisos d’acollida. LUDOTECA CASAL DE BARRI CAN TRAVI DE LA VALL D’HEBRON Una de les famílies va acudir de forma gratuïta a la ludoteca, als tallers infantils realitzats durant les festes nadalenques i al Mercat d’Intercanvi de joguines. MI APORTACIÓN Donació de material infantil. PSICÒLEGS SENSE FRONTERES Suport a dues famílies per a superar un procés de dol.

FUNDRAISING: CÓMO CAPTAR FONDOS PARA TU ENTIDAD Fundació Pere Tarrés Maig-Juliol 2012 CÓMO CAPTAR GRANDES DONACIONES Y LEGADOS CAF Gestión y Ágora Social Novembre 2012 SALUT I MALALTIA: UN VOLUNTARI AMB LA FAMÍLIA Federació Catalana de Voluntariat Social Novembre 2012 SEMINARI SOBRE L’ADAPTACIÓ D’ESTATUTS DE LES FUNDACIONS SEGONS LES LLEIS 4/2008 Coordinadora Catalana de Fundacions Setembre 2012 JORNADA DRET A L’HABITATGE: NOVES SOLUCIONS, NOVES POLÍTIQUES 12 de Juny del 2012 Auditori de l’ONCE Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ESCENARI 2013: CANVIEM O ENS CANVIEN? 29 de febrer de 2012 Federació Catalana de Voluntariat Social

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA ACOMPANYEM

El voluntariat és una figura molt important per a la nostra entitat, com per a la gran majoria de les entitats de caire social, i esdevé cada vegada més un element clau en la nostra societat. És per això que des de la Fundació es desenvolupa un programa per dotar als voluntaris de les eines necessàries per dur a terme la seva intervenció de la millor manera possible. El programa Acompanyem té com a objectiu donar suport a les famílies que tenim acollides, tot considerant que totes elles estant passant per un trasbals emocional important produït no només per la malaltia greu, sinó també pel trasllat que aquesta comporta des del seu domicili habitual. El programa comença amb l’acollida de les famílies, que es sol fer amb el desplaçament d’una persona de la Fundació fins a l’hospital. A partir d’aquest moment s’explica a la família el com desplaçar-se fins el pis assignat, les normes de convivència dins del pis, una breu presentació de les famílies/família amb la que comparteix el pis. Donem molta importància a crear un clima de confiança i fer que les famílies es sentin acollides. S’intenta en tot moment potenciar l’autonomia de la família valorant les sensacions de la treballadora social sobre les capacitats de cada família i, en funció d’aquestes, intentarem que el pis sigui proper a l’hospital de referència. A aquelles famílies amb més dificultats, tant pel que fa a la mobilitat, com pel que fa als recursos psicològics personals, els oferim l’ajut o el suport dels voluntaris, que prèviament a incorporar-se hauran seguit els processos de captació i selecció, formació inicial i seguiment dels voluntaris. Com cada any els voluntaris que formen part del programa Acompanyem han realitzat els següents processos: > Captació i selecció de voluntaris. > Formació inicial i complementària: Utilitzem la formació que ofereixen les entitats de segon nivell. > Procés d’incorporació i seguiment de la tasca del voluntari També és molt important per a la Fundació la tasca que fan els voluntaris que donen suport a la gestió i administració de l’entitat. En aquest important grup estan les persones encarregades de tasques més administratives com la comptabilitat, la gestió; tasques de dinamització dels diferents actes que realitzem; tasques de manteniment dels pisos...

www.fjubertfigueras.org

ACTIVITATS AMB EL SUPORT DE VOLUNTARIS Al llarg del 2012 hem seguit comptant amb els voluntaris per a l’organització d’actes de sensibilització i de captació de recursos. Sense ells, dur a terme molts d’aquests actes seria impensable.

PROJECTE MIRADES Voluntaris de l’entitat varen ser els encarregats d’acompanyar els nois el dia del rodatge als diferents llocs de filmació, explicar la tasca de l’entitat...

SANT JORDI Durant la Diada de Sant Jordi del 2012 la Fundació va tenir obertes dues taules de venda de roses, una davant la seu de l’entitat i l’altre al Palau de la Generalitat. Totes dues taules varen estar obertes tot el dia gràcies al suport de voluntaris, que varen fer torns per fer la feina menys feixuga. També varen ser voluntaris els que varen preparar les més de 1900 roses que es varen vendre aquell dia, i els que varen fer les rutes per a repartir els encàrrecs al matí. CONCERT DE JAZZ A LUZ DE GAS Els voluntaris varen ser els encarregats de estar a la taula informativa que es va montar amb ocasió del concert de la Camino Quiroga a Luz de Gas. CAMPANYA DE NADAL Aquesta campanya, que va tenir lloc dos dissabtes del mes de desembre, va ser possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, que va fer una crida de voluntariat per les festes nadalenques, i també als nombrosos amics de la Fundació que es varen apropar a deixar nombroses donacions de llibres infantils i juvenils.

21


www.fjubertfigueras.org


DADES ECONÒMIQUES

Per quart any consecutiu ens trobem en un context de crisi econòmica severa. Des de la Fundació Jubert Figue· ras som conscients de l’esforç que suposa per a cadascú dels donants ajudar a famílies que no ens són properes. Per això no ens cansem de recordar que són famílies que pateixen dues greus dificultats: la malaltia greu d’un dels seus membres i les dificultats econòmiques de· rivades d’un desplaçament del domicili habitual.

www.fjubertfigueras.org

23


DADES ECONÒMIQUES

PERCENTUAL D’INGRESSOS

FONS PRIVATS | 76% FONS PÚBLICS ­| 24%

ORIGEN DELS INGRESSOS

DONACIONS PUNTUALS | 11%

FONS PROPIS

49.5%

DONACIONS PERIODIQUES | 17%

APORTACIONS DE LES FAMILIES | 12% ACTES DE CAPTACIÓ | 9% ALTRES | 1%

SUBVENCIONS PÚBLIQUES | 24%

FONS ALIENS

50.5%

FUNDACIONS PRIVADES | 26%

DESTINACIÓ DE LES DESPESES PROGRAMES: ALLOTJAMENT I ACOMPANYEM | 79% ESTRUCTURA I MANTENIMENT | 11% COMUNICACIO | 10%

24

www.fjubertfigueras.org


DADES ECONÒMIQUES

Els ingressos de la Fundació Jubert Figueras provenen en un 76% de fonts privades de finançament (donants periòdics, puntuals, empreses i fundacions privades). Seguim esforçant-nos dia a dia per aconseguir augmentar els recursos privats provinents de la societat civil. Durant aquest exercici hem incorporat una nova partida d’ingressos, el provinents de les persones allotjades (aportacions de les famílies). És el resultat d’un pacte entre l’entitat, la treballadora social derivant i la persona atesa. Per tal de ser allotjats no és imprescindible realitzar aportacions econòmiques, i aquestes estan en funció dels ingressos i despeses de les famílies. Varien entre 1 i 10€ la nit per habitació. És ara, i en aquests moments de crisi més que mai, quan les entitats sense ànim de lucre han de donar suport a la societat més desfavorida. Perquè en aquests moments els bancs, les empreses i les administracions no veuen més enllà dels seus comptes de resultats, i la responsabilitat social corporativa, les subvencions, els ajuts, han quedat en un segon terme. Les organitzacions hem d’invertir en la captació de fonts (D. Pallota). El sector no lucratiu ha de destinar diners a la publicitat, perquè aquests diners donaran com a resultat més recursos que permetran desenvolupar els projectes. El resultat econòmic de l’any 2012 és de superàvit, fet que ha estat possible per la forta contenció de la despesa. Els comptes de la Fundació han estat auditats un any més per Alkain i Riba Auditors sl. Si voleu rebre més informació sobre els comptes, podeu demanar-ho enviant-nos un correu electrònic a administracio@fjubertfigueras.org. La Memòria econòmica així com l’Informe de l’auditoria estan disponibles a la pàgina web de l’entitat: http://www.fjubertfigueras.org/descargas/FJF507.pdf.

www.fjubertfigueras.org

25


AJUDA’NS A FER DE LA MALALTIA UN PROCÉS MENYS FEIXUC. DONEM SUPORT A LES FAMÍLIES DELS MALALTS AMB POCS RECURSOS, ALLUNYADES DELS SEUS I DE CASA SEVA. SEMPRE NECESITEM VOLUNTARIS E IDEES PER SEGUIR ENDAVANT, T’APUNTES? 26


COL.LABORADORS

COL.LABORADORS La tasca que desenvolupem no seria possible sense el suport de moltes persones, empreses i institucions que ens ajuden econòmicament. Per tant, aquest és un bon lloc per tornar a agrair a tots els que ajuden a tirar endavant aquest tasca la confiança que tenen dipositada en la fjf. Poder ajudar a les persones greument malaltes i als seus cuidadors és el que mou tota aquesta solidaritat. No podem fer una llista de les persones que a títol individual ens fan arribar les seves aportacions, periòdiques o puntuals. Però si que podem fer una relació de les empreses i institucions que ens ajuden. MOLTES GRÀCIES A TOTS! FUNDACIONS PRIVADES > Fundació Carmen y Mª José Godó > Fundació Cottet Mor > Fundación San Joaquin > Obra Social La Caixa - Oficina Tallers > AECC > Fundació Cofares > Fundación Real Dreams > Miaportación

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES > Ajuntament de Barcelona > Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família, Secretaria de Família. > Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

> Fundación Zamorano Biedma

> Generalitat de Catalunya Departament de Salut.

EMPRESES

> Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Relacions Institucionals.

> Hotel Villa Emilia > Sidorme Hoteles > Grupo AEC > Pago de los Capellanes > Castillo de Perelada

> Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència de territori de Catalunya. > Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Finances.

> Restaurant La Balsa

> Gobierno de España Ministerio de Economía y Hacienda.

COL·LABORA ECONÒMICAMENT

FES-TE SOCI

FES-TE VOLUNTARI

La Caixa: 2100/3272/98/2200094633 BancSabadell: 0081/0665/34/0001070415

Contacte: Jordi Cormenzana T. 93 317 01 81 E. administracio@fjubertfigueras.org

Contacte: Rosa M. Pujol T. 93 317 01 81 E. voluntaris@fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

27


www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Rbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. 93 317 01 81 F. 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org