FJF memòria 2003—2013

Page 1

2003 — 2013 | 10è aniversari


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

Rbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. +34 93 317 01 81 F. +34 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org N.I.F.: G63.369.755 Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya #1966

www.fjubertfigueras.org


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

ORGANITZACIÓ & GESTIÓ

PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

PROGRAMA ACOMPANYEM

CAPTACIÓ DE RECURSOS

TESTIMONIS

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

09 13 17 21 29


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS Entitat sense ànim de lucre de tipus assistencial. Creada el 16 de desembre de 2003, fou inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el # 1.966, amb data 28 d’abril de 2004. Classificada com a Fundació de tipus assistencial i declarada d’utilitat pública. DESTINATARIS PRINCIPALS Les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, desplaçades del seu domicili habitual per acompanyar el malalt. PRIORITAT GEOGRÀFICA Actuació a l’àrea de Barcelona per ser la zona que concentra el major nombre de centres hospitalaris de referència. Atenció a persones vingudes de qualsevol indret que estigui a més de 50Km. de la ciutat. MISSIÓ La Fundació Jubert Figueras es proposa millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts amb pocs recursos econòmics, que degut a l’ingrés hospitalari o a un tractament que requereix al pacient viure prop de l’hospital, es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual. VISIÓ La recerca del benestar de les famílies que tenen cura d’un malalt

Benvolguts amics i amigues,

Estimados amigos y amigas,

Fa 10 anys engegàvem la Fundació Jubert Figueras, un nou camí, amb molta il·lusió, empenta i un punt d’innocència. No podíem somiar, ni de bon tros, on seríem a dia d’avui. No ens imaginàvem gestionant 7 pisos, acollint simultàniament a 15 famílies i amb convenis de col·laboració amb 3 hotels...

Hace 10 años poníamos en marcha la Fundación Jubert Figueras, un nuevo camino, con mucha ilusión, empuje y un punto de inocencia. No nos podíamos imaginar, ni mucho menos, dónde estaríamos a día de hoy, gestionando 7 pisos, acogiendo simultáneamente a 15 familias y con convenios de colaboración con 3 hoteles...

Tampoc pensàvem que durant set d’aquests deu anys viuríem una de les crisis econòmiques més profunda que es recorda. Crisis que afecta de ple el conjunt del Tercer Sector i la seva relació amb les Administracions. Però sobretot s’acarnissa amb els més dèbils, amb els més vulnerables. El col·lectiu amb el que treballem, de familiars de persones malaltes i desplaçades del seu domicili habitual, viu moments molt fràgils.

Tampoco pensábamos que durante siete de estos diez años viviríamos una de las crisis económicas más profunda que se recuerda. Crisis que afecta de lleno el conjunto del Tercer Sector y su relación con las Administraciones. Pero sobre todo repercute en los más débiles, en los más vulnerables. El colectivo con el que trabajamos, de familiares de personas enfermas y desplazadas de su domicilio habitual, vive momentos muy frágiles.

Potser fa 10 anys no teníem visió estratègica. Però tot i això, la generositat dels patrons, dels donants i amics i amigues, ens ha permès oferir allotjament a més de 700 famílies, i seguir creixent.

Quizá hace 10 años no teníamos visión estratégica. Pero a pesar de ello, la generosidad de los patrones, de los donantes y amigos y amigas, nos ha permitido ofrecer alojamiento a más de 700 familias, y seguir creciendo.

Mirem endavant i pensem... I pels propers 10 anys? Ara tenim més clar on volem anar. Però seguim somiant com el primer dia... Voldríem que d’aquí a 10 anys cap cuidador, cap familiar d’una persona malalta hagi de passar una nit al cotxe o en una cadira de plàstic en un passadís d’hospital!

Miramos adelante y pensamos... ¿Y para los próximos 10 años? Ahora tenemos más claro hacia donde queremos ir. Pero seguimos soñando como el primer día ... Quisiéramos que dentro de 10 años ningún cuidador/a, ningún familiar de una persona enferma tenga que pasar una noche en el coche o en una silla de plástico en un pasillo de hospital!

Us presentem en aquesta memòria el recull de la feina realitzada durant aquests 10 anys. Un recull d’actes de generositat per part dels que heu confiat en la Fundació Jubert Figueras. Un recull de valor i de lluita per part de les famílies, tenint cura de la persona malalta. I un recull també d’esforços i de dolor.

VALORS INSTITUCIONALS > SER HOSPITALARIS Volem exercir l’hospitalitat entesa com l’acollida del que està lluny de casa. > DEFENSA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL Cercant l’equitat — la igualtat d’oportunitats — en la rebuda de l’assistència afectiva que només la família pot donar al malalt.

Agraïm, una vegada més, el recolzament de les institucions públiques, de les entitats privades que ens fan confiança, i de tots i cadascú de vosaltres que ens permeteu seguir somiant en els propers 10 anys.

> SER OBERTS I ACCESSIBLES Oberts a qualsevol tipus de malaltia i a malalts de qualsevol edat sense posar límits. > TRANSPARÈNCIA Tot gestionant els projectes amb criteris d’eficàcia i eficiència, especialment pel que fa a l’ús dels recursos econòmics i informant de les activitats de la fundació mitjançant comunicacions periòdiques.

Gràcies a tots i a totes!!!

Annabella di tMontaperto Presidenta del Patronat www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

Os presentamos en esta memoria la recopilación del trabajo realizado durante estos 10 años. Una recopilación de actos de generosidad por parte de los que han confiado en la Fundación Jubert Figueras. Una recopilación de valor y de lucha por parte de las familias, cuidando de sus enfermos. Y una recopilación también de esfuerzos y de dolor. Agradecemos, una vez más, el apoyo de las instituciones públicas, de las entidades privadas, y de todos y cada uno de vosotros que nos permitís seguir soñando en los próximos 10 años. Gracias a todos y todas !!!

Annabella di Montaperto Presidenta del Patronato


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Organització i Gestió QUÈ HEM FET? PATRONAT Presidenta > Annabella di Montaperto Nicastro Vicepresidenta > Cecília Hernández Buñuel Secretari > Xavier Armangué i Caralps Vocals > Marta Gibert Casanovas > Isabel Jubert Montaperto > Paola Jubert Montaperto > Mª José Olano Lafita > Rosa Mª Pujol i Galobart > Guillermo Briones Godino

La fjf es va crear el desembre de 2003 amb l’objectiu de donar suport a famílies de persones greument malaltes amb pocs recursos econòmics.

La fjf se creó en diciembre de 2003 con el objetivo de dar soporte a las familias de personas gravemente enfermas, con pocos recursos económicos.

Atenem específicament aquells casos de pacients que, per un ingrés o tractament hospitalari han de viure lluny del seu domicili habitual, prop d’un hospital de referència.

Atendemos específicamente familias obligadas a desplazarse de su domicilio habitual por un ingreso o tratamiento hospitalario que requiere que el paciente viva lejos de su domicilio, y cerca de un hospital de referencia.

La manca de recursos econòmics fa que moltes d’aquestes famílies visquin en situacions precàries.

DIRECCIÓ DE L’ENTITAT > Paola Jubert ÀREA SOCIAL

Està àmpliament demostrat que la salut física i psicològica de l’acompanyant influeix en la recuperació del malalt.

Treballadora Social > Marta Soler Treballadora Familiar > Isabel Herrera > Voluntari: Miguel L.

En aquests 10 anys hem gestionat 10 pisos. Actualment en tenim 7 oberts i hem aconseguit tenir 3 hotels col·laboradors. Hem ofert allotjament a 732 famílies. Hem rebut 1802 sol·licituds

PROGRAMA ACOMPANYEM Gestió > Rosa Mª Pujol Voluntaris > Tere > Jordi > Narcís

Hem treballat coordinadament amb més de 10 entitats d´acollida per tal de derivar les sol·licituds no ateses (per manca de plaça) i atendre les sol·licituds que elles no podien atendre.

ÀREA GESTIÓ ECONÒMICA Subvencions Oficials i d’Entitats Privades > Alexandra Mariné, CAF Gestión

La falta de recursos económicos hace que muchas de estas familias vivan en situaciones precarias. Está ampliamente demostrado que la salud física y psicológica del acompañante influye en la recuperación del enfermo. En estos 10 años hemos gestionado 10 pisos. Actualmente tenemos 7 operativos y hemos conseguido tener 3 hoteles colaboradores. Hemos ofrecido alojamiento a 732 familias. Hemos recibido 1802 solicitudes. Hemos trabajado coordinadamente con más de 10 entidades de acogida para derivar las solicitudes no atendidas (por falta de plaza) y atender las solicitudes que ellas no podían atender.

Captació Fons Privats i Organització d’Actes > Voluntaris: Jordi C. i Carmen G. Comptabilitat > Pere P. Auditoria > Alcain i Riva Auditors Gestió de Nòmines > Afisec ÀREA DE COMUNICACIÓ > Giovanni Jubert

08

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

09


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Organització i Gestió QUÈ HEM FET?

DADES GENERALS A 31/12/2013

TEMPS D’ESTADA DE LES FAMÍLIES

PISOS DISPONIBLES 0—5 DIES

SOL.LICITUDS REBUDES

6—10 DIES 11—15 DIES 16—30 DIES

732

> EN PISOS

560

> EN HOTELS

172

SOL.LICITUDS DERIVADES

133

SOL.LICITUDS NO ATESES

937 33,12

S’han allotjat 560 famílies als pisos gestionats per la fjf.

Se han alojado 560 familias en los pisos gestionados por la fjf.

S’han allotjat 172 famílies als hotels amb els quals té conveni la fjf.

Se han alojado 172 familias en los hoteles con los que tiene convenio la fjf.

Les 560 famílies acollides als pisos han estat de mitjana 48,2 dies, amb una variabilitat d’1 fins a 498 dies.

Las 560 familias acogidas en los pisos han estado de media 48,2 días, con una variedad de 1 hasta 498 días.

Les 172 famílies acollides als hotels han estat de mitjana 2 dies, amb una variabilitat d’1 fins a 40 dies. El més habitual és que la família passi 1—2 nits a l’hotel.

Las 172 familias acogidas en los hoteles han estado de media 2 días, con una variedad de 1 hasta 40 días. Lo más habitual es que la familia pase 1—2 noches en el hotel.

48,2

> EN PISOS

2

> EN HOTELS

61—120 DIES

1.802

FAMILÍES ALLOTJADES

MITJANA D’ESTADA EN DIES 31—60 DIES

07

TOTAL PERNOCTACIONS

48.500

121—200 DIES 201—300 DIES

+301 DIES 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

# FAMÍLIES

10

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

11


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

L’objectiu del Programa d’allotjament és que les famílies amb pocs recursos econòmics, que estan desplaçades per tenir cura d’un malalt, puguin tenir una llar lluny de la seva llar.

“La vivenda és un bé, que al ser habitat es converteix en llar, convertint-se en una cosa personal i íntima que passa a formar part de la vida social…” — Luis Cortés Alcalà www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

13 13


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Programa d’Allotjament LES FAMÍLIES DELS MALALTS

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DE LES FAMÍLIES ALLOTJADES

DONES

69,3%

ADULT

72%

COMUNITAT VALENCIANA

30

HOMES

30,7%

PEDIÀTRIC

28%

ILLES BALEARS

75

MÚRCIA

43

EXTREMADURA

6

PATOLOGIES DELS PACIENTS

VINCLE PACIENT — ACOMPANYANT MARE

264

MALALTIA ONCOLÒGICA

39%

174

MALALTIA CONGÈNITA

25%

CASTELLA LA MANXA

14

ESPOSA

MADRID

21

PARE

83

TRASPLANTAMENT

20%

CASTELLA I LLEÓ

31

MARIT

90

ALTRES

16%

GALÍCIA

25

FILLA

17

ASTÚRIES

10

FILL

12

EUSKADI

12

GERMANA

19

NAVARRA

9

GERMÀ

5

CANTABRIA

4

ALTRES

66

LA RIOJA

2

ARAGÓ

39

ILLES CANÀRIES

72

CIUTAT AUTÒNOMA MELILLA

1

CIUTAT AUTÒNOMA CEUTA

1

ANDALUSIA

33

ANDORRA

22

ALTRES PAÏSOS

32

TOTAL FAMÍLIES

www.fjubertfigueras.org

EDAT DELS PACIENTS

244

CATALUNYA

10%

PERFIL DELS CUIDADORS

www.fjubertfigueras.org

726

15


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

PROGRAMA ACOMPANYEM

Com a entitat d’acció social, creiem fermament en els beneficis del voluntariat. La fjf necessita aquesta col·laboració per assolir els programes i poder beneficiar un nombre cada cop més elevat de persones. El voluntari és una persona que dóna part del seu temps d’una forma altruista, lliure i gratuïta. El voluntariat suposa, dins de les entitats sense ànim de lucre, un valor afegit, tot aportant un plus de qualitat. www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

17


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Programa Acompanyem ELS NOMS PROPIS

Darrere les xifres hi ha molts voluntaris que han fet possible la nostre tasca. Detrás de las cifras hay muchos voluntarios que han hecho posible nuestra labor.

Albert, Alexandra, Alfonso, Ana, Ángela, Àngels, Anna, Annabella, Astrid, Begoña, Belén, Bet, Borja, Carme, Mª Carmen, Cecilia, Clàudia, Criki, Cristina, Cesca, Damariz, David, Dolors, Elena, Eugènia, Ester, Esther, Eva, M. Fernanda, Ferran, Francesc, Frederic, Gerri, Guillermo, Giovanni, Harry, Ignacio, Inés, Isa, Isabel, Iris, Javier, Joana, Jordi, Jorge, Josep Mª, Juan Carlos, Judith, Julio, Laura, Lidia, Lucia, Lydia, Mafalda, Magda, Maite, Manuel, Mar, María José, Marian, Marisa, Marta, Mercé, Mercedes, Meritxell, Michael, Miguel, Miquel, Mireia, Mónica, Monsalud, Montse, Montserrat, Nacho, Narcís, Natàlia, Nina, Odila, Pablo, Paula, Patrícia, Pepa, Pere, Pol, Ramon, M Rosa, Rosa Mª, Rosa, Roser, Rubén, Savina, Sònia, Susana, Tere, Teresa, Tano, Victòria, Virginia, Xavier, Yolanda, Walter, Wendely... La Fundació Jubert Figueras ha treballat en xarxa amb moltes altres entitats: La Fundació Jubert Figueras ha trabajado en red con muchas otras entidades:

Asociación de Ayuda a los Afectados de Cardiopatías Infantiles Congénitas de Catalunya (AACIC), Asociación de Ayuda al acompañante del enfermo de las Islas Baleares (ADAA), Asociación Española Contra el Cáncer de Barcelona (AECC), Asociación de Soporte a los Afectados de Cardiopatías Congénitas (ASACC), Aspanoa, Aspanob, Asociación Española Esclerosis Tuberosa, Asociación Catalana de Fibrosis Quística, Club de Trasplantados Hepáticos de Catalunya, Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF), El Somni dels Nens, Fundación Andaluza Vive, Fundación Bayt Al-Thaqafa, Fundación Cofares, Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavechia, Fundación Esquerdes, Fundació P. Petit Món, Fundació Roses Contra el Càncer, Fundación Infantil Ronald McDonald, Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS), Asociación Gerundense de Prevención y Ayuda a las enfermedades del Corazón (GICOR), Hospitalitat Mª Déu de Lourdes, La Rotllana Associació, Miaportacion.org, Oncolliga, Psicólogos sin fronteras, Save the Children, Xarxa d´Habitatges d´Inclusió, Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores.

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

19


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

CAPTACIÓ DE RECURSOS

La captació de recursos, ja siguin econòmics, humans o materials, permet a la fjf la consecució dels seus objectius i, amb això, la materialització del seu compromís fundacional: acollir famílies amb dificultats econòmiques que es troben temporalment desplaçades a causa de la malaltia d’un familiar. www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

21


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Captació de Recursos ORIGEN DELS INGRESSOS

ORIGEN DELS INGRESSOS

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FONS PRIVATS I DONACIONS DE PARTICULARS

72%

63%

40%

43%

41%

40%

40%

50%

42%

DONACIONS DE FUNDACIONS PRIVADES I EMPRESES

19%

30%

26%

38%

28%

30%

23%

26%

44%

9%

7%

34%

19%

31%

30%

37%

24%

14%

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

22

www.fjubertfigueras.org

La tasca que desenvolupem no seria possible sense el suport de moltes persones i moltes institucions.

El trabajo realizado por la fjf no sería posible sin la ayuda de muchas personas y muchas instituciones.

Els ingressos de la fjf provenen en un percentatge molt elevat de fonts privades de finançament: donants periòdics, puntuals, empreses i fundacions privades.

Los ingresos de la fjf provienen en un porcentaje muy alto de fondos privados: donantes periódicos, donantes puntuales, empresas y fundaciones privadas.

Volem destacar aquí el Llegat Ángel Hernández Martínez, que ens permet tenir un pis obert al carrer Mallorca, on més de 40 famílies han estat allotjades des de l’any 2011.

Queremos destacar aquí el Legado Ángel Hernández Martínez, consistente en la cesión de un piso en la calle Mallorca donde más de 40 familias se han alojado desde el año 2011.

Hem fet un esforç per disminuir la dependència de la fjf dels ajuts públics, tot i creure que la nostra tasca és un deure de prestació obligada per part de l’Administració, que no cessarem de recordar.

Hemos hecho un gran esfuerzo para disminuir la dependencia de la fjf de las ayudas públicas, a pesar de creer que nuestra labor es un deber de prestación obligada por parte de las Administraciones, que no cesaremos de recordar.

La FJF va començar a aplicar un copagament a les famílies l’any 2012. Des d’aleshores a les famílies se’ls demana una aportació que varia entre 1 i 10€ per nit, en funció dels ingressos i de la durada de l’estada.

La FJF desde el año 2012 aplica un copago a las familias. Desde entonces se pide a las familias una aportación que varía entre 1 y 10€ per noche, en función de los ingresos de la familia y de la duración de su estancia.

El 64% de famílies han fet aquesta aportació. Representa per a la FJF un 10% dels ingressos anuals.

El 64% de familias han hecho esta aportación. Representa para la FJF un 10% de los ingresos anuales totales.

www.fjubertfigueras.org

23


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Captació de Recursos QUÈ HEM GASTAT?

200.000€

7.000

180.000€

6.000

160.000€ 140.000€

5.000

120.000€

4.000

100.000€

3.000

80.000€

2.000

60.000€ 40.000€

1.000

20.000€ 0€

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PERNOCTACIONS DESPESA

24

www.fjubertfigueras.org

A la gràfica es pot observar un creixement constant de la despesa des del 2004 al 2009 justificada per l’obertura dels nous pisos, i els treballs de rehabilitació efectuats en alguns d’ells.

En la gráfica se observa un crecimiento constante del gasto desde 2004 al 2009 en relación con la apertura de nuevos pisos, y los trabajos de rehabilitación efectuados en algunos pisos.

A partir del 2010 la despesa decreix coincidint amb el tancament de pisos de lloguer i la incorporació de pisos cedits. L’any 2011 i degut a la greu crisi econòmica, la fjf pateix una reducció important dels ingressos i es veu obligada a una reducció del personal, fet que posteriorment s’ha anat corregint. Des de l’any 2012 torna a crèixer lentament la despesa amb la incorporació de personal contractat i l’augment de pisos per acollir famílies, amb un augment també de nits ofertes.

A partir del 2010 el gasto decrece coincidiendo con el cierre de pisos de alquiler y la incorporación de pisos cedidos. En el año 2011 debido a la grave crisis económica, la fjf tiene una disminución importante de los ingresos que obliga a una reducción drástica del personal, hecho que posteriormente se ha ido corrigiendo. Desde el año 2012 vuelve a crecer lentamente el gasto con la incorporación de personal contratado y el aumento de número de pisos, que va paralelo al aumento de noches ofrecidas.

Hi ha un paral·lelisme entre la despesa de la fjf i el nombre de llits oferts per any, formant dues línies amb les mateixes tendències.

Hay un paralelismo entre el gasto de la fjf y el número de camas ofrecidos por año, formando dos líneas con las mismas tendencias.

Els anys de crisi, el nombre de nits ofert per la fjf decreix per dos motius:

Los años de crisis, el número de camas ofrecidos por la fjf decrece por dos razones:

> La reducció de personal de la fjf.

> La reducción de personal de la fjf.

> La reducció de sol·licituds rebudes per la disminució de trasllats entre ccaa, tendència que afortunadament des del 2012 ha revertit.

> La reducción de solicitudes recibidas por la disminución de traslados entre ccaa, tendencia que afortunadamente desde el 2012 ha revertido.

www.fjubertfigueras.org

25


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Captació de Recursos QUÈ HEM GASTAT?

> Captació de Recursos COL.LABORADORS

L’any 2013, el cost per nit a la fjf ha estat de 21€, resultat de dividir la despesa total de la fjf (cost dels pisos, personal, despeses generals i comunicació) pel nombre de pernoctacions.

En el año 2013 el coste por noche para la fjf fue de 21€, resultado de dividir el gasto total de la fjf (coste de los pisos, del personal, los gastos generales y de comunicación) por el número de pernoctaciones.

Aquest cost està clarament per sota dels preus de mercat, considerant 109€ el cost mitjà d’una habitació d’hotel a Barcelona durant el 2012 segons la memòria del Gremi Hotelers de Barcelona.*

Este coste está claramente por debajo de los precios de mercado, considerando 109€ el coste medio de una habitación de hotel en Barcelona durante el 2012 según la memoria del Gremi Hotelers Barcelona.*

Empresas e institucions que ens han donat el seu suport Empresas e instituciones que nos han dado su apoyo

Empresses

Asepyme, Bayer, Caprabo, Condis Supermercats, Grupo AEC, Faus Moliner Advocats, Freshfields Bruckhaus Deringer Abogados, Hama Technics, Holpak Servicios, Hotel Sidorme, Hotel Villa Emilia, Laboratoris Madaus, Llibreria Catalònia, Leicrom, Lunado SA, Nani Marquina, Novartis Farmacéutica, Puig Doria, Prado de Libarache, Renta Fundación, San Miguel, Tapsa, Torrubia&Torrubia, UTE Manteniment Rondes 2012, Xocoa Institucions

Quin estalvi ha suposat per a les famílies allotjades aquest recurs?

¿Qué ahorro ha representado para las familias alojadas este recurso?

Si calculem una despesa mitjana de 50€ per a família i nit, el suport de la fjf en aquests 10 anys ha suposat: > a cada família un estalvi mig de 2.400€ > a la societat un estalvi mig de 2.450.000€

Si calculamos un gasto medio de 50€ por familia y noche, la ayuda de la fjf en estos 10 años ha representado: > a cada familia un ahorro medio de 2.400€ > a la sociedad un ahorro medio de 2.450.000€

Cáritas, Col.lectiu Ronda, Escola Municipal de Música Can Ponsic, Església Sant Miquel dels Sants, L´Hora de Déu, Institut Salesa, Institut Superior d´Estudis Psicològics, Federació Catalana del Voluntariat Social, Fundació Carmen y Mª José Godó, Fundació Cofares, Fundació Comtal, Fundació Cottet Mor, Fundació A. Serra Santamans, Fundació Renta Corporación, Fundación Mª Francisca de Roviralta, Fundació Un Sol Món, Fundació P. Miquel, Fundació Rosés, Fundació El Somni dels Nens, Fundació Zamorano Biedma, Fundación San Joaquin, SECOT

* http://www.barcelonahotels.org/pdf/memoria_ghb_2012/files/assets/basic-html/page31.html

26

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

27


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

www.fjubertfigueras.org


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis INTRODUCCIÓ

Recollim aquí el testimoniatge de 10 persones que han estat acollides per la Fundació durant aquests 10 anys. A tots els hi vàrem explicar que, amb motiu de la memòria, volíem recollir les seves impressions, i per tal de fer-los més fàcil la tasca, els hi vam enviar un petit qüestionari que els servís com a base.

Recogemos aquí el testimonio de 10 personas que han sido acogidads por la Fundación durante estos 10 años. A todos les explicamos que, con motivo de la memoria, queríamos recoger sus impresiones, y para hacerles más fácil la tarea, les enviamos un pequeño cuestionario para que les sirviera como base.

Tots ens han autoritzat a publicar no només el seu Todos nos han autorizado a publicar no sólo su testimoniatge sinó també el seu nom, i un breu testimonio sino también su nombre, así como un resum de la seva història. breve resumen de su historia. Cal afegir com a comentari que les fotos que hem utilitzat no tenen relació directa amb el testimoni que acompanyen, pero sí que totes elles son de pacients i familiars allotjats per la fjf durant aquest deu anys.

Hay que añadir como comentario que las fotos que hemos utilizado no tienen relación directa con el testimonio que acompañan, pero sí que todas ellas son de pacientes y familiares alojados por la fjf durante los últimos 10 años.

Família d’Andorra Allotjats al pis del carrer Alcalde Martínez Écija l’any 2006 | Foto de Javier Rodero. Insititut Guttman

30

www.fjubertfigueras.org

31


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis JAUMETA I AMADOR | Mallorca

Na Jaumeta i n’Amador varen estar 15 dies en un pis de la Fundació. Venien de Mallorca, de Campos del Puerto, i us deixem les seves respostes, tal i com ens les han fet arribar:

Jaumeta y Amador estuvieron 15 días en un piso de la Fundación. Venían de Mallorca, de Campos del Puerto, y os dejamos sus respuestas, tal y como nos las han hecho llegar:

- Què vàreu pensar al saber que havíeu de venir a Barcelona? A nes primers moments no hi pensàvem, en l’allotjament. Posteriorment, i quan vaig saber que tindríem una casa, “Com serà la casa que mos deixen?”

- ¿Qué pensasteis al saber que teníais que ir a Barcelona? En el primer momento no pensábamos en el alojamiento. Posteriormente y cuando supe que tendríamos una casa, “¿Cómo será la casa que nos dejan?”

- Quins avantatges i inconvenients heu trobat? Avantatges moltes. Te sens com si fos casa teva.

- ¿Qué ventajas e inconvenientes habeis encontrado? Ventajas muchas. Te sientes como si fuera tu casa.

- Records molts, alegres i tristos però sempre més d’alegres.

- Recuerdos muchos, alegres y tristes pero siempre son más los alegres.

- Sempre mos sentirem acompanyats. Gràcies per tot.

- Siempre nos sentimos acompañados. Gracias por todo

Pis del C/ Creu dels Molers. Any 2009 | Foto de Michael Hart. Família de Tuineje, Fuerteventura, Illes Canàries — Allotjada al pis de Londres l’any 2010 | © Michael Hart

32

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

33


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis FÉLIX ÁLVAREZ ROBLE | Toledo

El Sr. Álvarez venia de Torrijos, Toledo, i va estar allotjat en un pis de la Fundació més de 200 dies. amb la seva dona i cuidadora. Ha respost personalment a l’enquesta, per telèfon, i de forma una mica telegràfica

EL Sr. Álvarez vino de Torrijos, Toledo, junto con su esposa y cuidadora estuvo alojado en un piso más de 200 días. Ha contestado él personalmente a las preguntas que le hemos formulado, por teléfono, de forma telegráfica.

- Què vas sentir quan vas saber que havies de viure a Barcelona una temporada? Sense tenir un lloc on anar? Imagineu, imagini ... Penjats ...

- ¿Qué sentiste cuando supiste que tenías que vivir en Barcelona una temporada? Sin tener un sitio a donde ir? Imagínese, imagínese… colgaos…

- Què vas sentir quan vas saber que tenies allotjament a la Fundació Jubert Figueras? ¡Vam veure el cel obert!

- ¿Qué sentiste cuando supiste que tenías alojamiento en la Fundación Jubert Figueras? ¡Vimos el cielo abierto!

- Quins avantatges i inconvenients has viscut durant el teu allotjament a un dels pisos de la Fundació? Avantatges tots i inconvenient cap. Tot estava resolt.

- ¿Qué ventajas e inconvenientes has vivido durante tu alojamiento en uno de los pisos de la Fundación? Ventajas todas e inconveniente ninguno. Todo estaba resuelto.

- ¿Quin record tens? Molt bons, vam tenir molta sort. Sentim un suport total.

- ¿Qué recuerdo tienes? Muy buenos, tuvimos mucha suerte., un apoyo total.

Família de Múrcia Allotjats al pis de Londres l’any 2010

34

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

35


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis FERNANDO DEL ROSAL | Granada

Família de Onil, Alacant | Allotjada al pis del c/ Alcalde Martínez Écija l’any 2007.

36

www.fjubertfigueras.org

Benvolguts, responc a la seva petició amb molt de plaer, profund agraïment i molts records. Quan vaig saber que havíem de venir a Barcelona em vaig sentir desbordat. Preparar un pressupost per semblant estada, acompanyat per la meva dona, suposava fer provisió d’una ajuda externa, difícil d’aconseguir. Aconsellat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer, vaig poder contactar amb la Fundació Jubert i sol·licitar la seva ajuda. En rebre la seva resposta i suport, tota la infinitat de problemes es va veure resolta en gran mesura, ja que les meves despeses es reduirien a les de desplaçament i manutenció. La seva ajuda i compromís de suport em van aportar una tremenda seguretat i ajuda.

Respondo a su petición con sumo placer, profundo agradecimiento y muchos recuerdos. Cuando supe que debía ir a Barcelona me sentí desbordado. Preparar un presupuesto para semejante estancia, acompañado por mi esposa, suponía hacer acopio de ayuda externa, muy difícil de conseguir. Aconsejado por la Asociación Española Contra el Cáncer, pude contactar con la Fundación Jubert y solicitar su ayuda. Al recibir su contestación y apoyo, todo el sinfín de problemas se vio resuelto en gran medida, ya que mis gastos se reducirían a los de desplazamiento y manutención. Su ayuda y compromiso de apoyo me aportaron una tremenda seguridad y ayuda.

El fet de poder viure a un dels pisos de la Fundació va tenir un munt d’avantatges. Encara que ens havíem de desplaçar a l’ICO ( a Badalona, Can Ruti) era encantador viure al centre de Barcelona a dues illes de la Sagrada Família. La meva dona i jo vam gaudir de la ciutat i de la seva gent, compartint experiències amb altres pacients i valorem immensament la col·laboració de la Fundació Jubert Figueras.

El hecho de poder alojarme en un piso fue una gran suerte para nosotros. Aunque tenía que desplazarme al ICO ( Badalona, Can Ruti) era encantador vivir en el centro de Barcelona a dos manzanas de La Sagrada Familia. Mi esposa y yo disfrutamos de la ciudad y de sus gentes, compartimos experiencia con otros pacientes y valoramos inmensamente la colaboración de la Fundación Jubert.

El nostre record d’aquell temps es pot resumir en una immensa gratitud i un profund sentit de la solidaritat. Vaig viure una experiència grata, dins de l’òbvia incomoditat del tractament i els efectes secundaris. Però en el centre d’una ciutat tan meravellosa, amb la meva dona i refugiat en el vostre pis, tot era molt més suportable. Vaig conèixer tota la ciutat i voltants, i em sentia com un ciutadà més vivint a la ciutat i no com un desplaçat, amb tots els inconvenients que suposa assistir a la teràpia i cercar un allotjament apropiat.

Recordamos aquella época con una inmensa gratitud y un profundo sentido de la solidaridad. Viví una experiencia grata, dentro de la obvia incomodidad del tratamiento y los efectos secundarios. Pero en el centro de una ciudad tan maravillosa, con mi esposa y refugiado en vuestro piso, todo era mucho más llevadero. Conocí toda la ciudad y alrededores, y me sentía como un ciudadano más viviendo en la ciudad y no como un desplazado, con tantos inconvenientes como supone asistir a la terapia y buscar alojamiento adecuado.

Em vaig sentir perfectament recolzat i atès. Em van facilitar tot tipus d’ajudes i informació. Les persones que em van rebre en les dues ocasions que vaig sol·licitar ajuda (el tractament es va fer en dos períodes diferents i per sort , el segon es va escurçar i només van ser dos dies, i vaig preferir deixar el pis perquè pogués usar-lo una altra família, ja que jo podia allotjar-me a Esparreguera a casa d’uns amics) es van portar amb nosaltres amb absoluta entrega i amabilitat, facilitant-nos mapes, itineraris i horaris de diferents serveis de transport, així com tot tipus d’informació per moure’ns per la ciutat i assistir a Badalona, a l’Hospital. Encantadors en tot moment. Recordo que la primera noia que em va atendre estava embarassada i em va recollir a l’estació de Sants , amb la seva panxa i un gran somriure. Sempre els estarem agraïts.

En todo momento me sentí perfectamente apoyado y atendido. Se me facilitaron todo tipo de ayudas e información. Las personas que me recibieron en las dos ocasiones que solicité ayuda (el tratamiento se hizo en dos periodos diferentes y por suerte, el segundo se acortó y sólo fue de dos días, y preferí dejar el piso para que pudiera usarlo otra familia ya que yo podía alojarme en Esparraguera en casa de unos amigos) se portaron con nosotros con absoluta entrega y amabilidad, facilitándonos mapas, itinerarios y horarios de diferentes servicios de transporte, y todo tipo de información para movernos por la ciudad y asistir a Badalona al Hospital. Encantadores en todo momento. Recuerdo que la primera chica que me atendió estaba embarazada y me recogió en la estación de Sants, con su barriga y una tremenda sonrisa. Siempre les estaremos agradecidos.

www.fjubertfigueras.org

37


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis MERCEDES USON | Zaragoza

La Mercedes venia de Saragossa, per tenir cura del seu fill, de 19 anys. Va estar un total de 40 dies en un pis de l’entitat.

Mercedes venía de Zaragoza, para estar junto a su hijo de 19 años. Estuvo un total de 40 días en uno de los pisos.

“Al saber que havia de venir a Barcelona vaig tenir molts mals de cap .... no sabia on buscar. M’ho vaig passar malament perquè només ens van avisar amb una setmana de temps i era impossible trobar alguna cosa. El que només vaig poder fer va ser trobar un hotel per als primers tres o quatre dies. Em vaig sentir molt angoixada, no ens podíem quedar al carrer! Vaig passar dies molt malament i dies molts horribles!

“Al saber que tenía que ir a Barcelona sentí un gran quebradero de cabeza….no sabía dónde buscar. Lo pasé mal porque solo nos avisaron con una semana de tiempo y era imposible encontrar algo. Lo más que pude hacer fue encontrar un hotel para los primeros tres o cuatro días. Me sentí muy agobiada; no nos podíamos quedar en la calle! Pase días muy mal… días muy horribles!

Quan va venir la Treballadora Social de l’hospital per a dir que tenia allotjament a la Fundació Jubert Figueras, no m’ho podia creure. Vaig pensar: ¿és veritat o estic somiant? Serà l’angoixa que em fa somiar una cosa que tant desitjo? I vaig sentir molt alleujament. Els hi vaig preguntar dues vegades, no m’ho creia.

Cuando vino la trabajadora social del hospital a decirme que tenía alojamiento en la en la Fundación Jubert Figueras, no me lo creí. Pensé: ¿es verdad o estoy soñando? ¿Será la angustia que me hace soñar algo que tanto deseo? Y sentí mucho alivio. Lo pregunté dos veces, no me lo creía.

A partir d’aquell moment tot han estat avantatges. Inconvenients? Cap ... Encara que estigués dormint amb catorze persones! El fet de tenir un sostre, un llit i un lloc on poder dormir tranquil·la, tot són avantatges. Guardo records molt bons. Vaig sentir molt suport per part de la Fundació i dels voluntaris. Ho vaig agrair molt perquè quan estàs en un lloc on no coneixes ningú i no tens ningú amb qui parlar ... a més, no estàs bé emocionalment ... necessitava algú amb qui parlar i amb els voluntaris podia fer-ho.

A partir de ese momento todo fueron ventajas. Inconvenientes? ¿Qué vas a tener de inconvenientes? Ninguno! ¡Aunque estuviera durmiendo con catorce personas! El hecho de tener un techo, una cama y un lugar donde poder dormir tranquila, todo son ventajas. Guardo recuerdos muy buenos. Sentí apoyo de la Fundación y de los voluntarios. Se agradeció mucho porque cuando estás en un sitio donde no conoces a nadie y no tienes a nadie con quien hablar... además, no estás bien emocionalmente... necesitaba alguien con quien hablar y con los voluntarios podía. “

aquesta foto correspon amb el text. Família de Mallén, Saragossa Allotjada al pis de la plaça Joan Cornudella l’any 2010

38

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

39


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis PEPI BAÑEZ | Huelva

¿Qué sentiste cuando supiste que tenias que vivir en Barcelona una temporada? Sin tener un sitio a donde ir? Además de la angustia que sentíamos por la situación en la que estaba nuestro hijo, nos sentimos desamparados, pues no conocíamos a nadie en Barcelona, sólo telefónicamente a un señor que padecía la misma enfermedad que David y nos daba apoyo moral y compañía pero no podía ofrecernos alojamiento. ¿Qué sentiste cuando supiste que tenias alojamiento en la Fundación Jubert Figueras? Fue una gran tranquilidad y apoyo. Teníamos un lugar donde poder descansar, ducharnos, lavar la ropa y hacer una vida “casi normal” para poder seguir adelante, además si todo iba bien, como afortunadamente así fue, teníamos el calor de un hogar para seguir con la recuperación de David, puesto que además estaba cerca del hospital y nos venía muy bien para que él hiciera su rehabilitación diaria y el seguimiento médico desde un lugar parecido a su casa y no desde una habitación de hospital. Además nos sentimos muy arropados por parte de las personas que trabajan para esta Fundación, justo cuando más necesitábamos el calor y ánimo de personas, ellas estaban con nosotros; teníamos a nuestras familias muy lejos y esa situación es muy dura.

Nos sentimos cómodos en nuestra estancia allí y arropados por la Fundación, por su personal y por algún voluntario que nos ayudó en muchas ocasiones (el marido de Isabel). Estamos muy agradecidos por todo lo que la Fundación hace por nosotros. Cuando una persona se tiene que desplazar muy lejos de su casa y por un motivo de enfermedad grave, estas Fundaciones hacen MUCHO por esas personas. Los que hemos pasado por esa situación sabemos valorarlo mejor que los que afortunadamente no, por eso me hice socia, para poder aportar mi granito de arena y que estas ayudas a los enfermos no desaparezca nunca. Ojalá pudiéramos colaborar más y de más formas con la Fundación.

¿Qué ventajas e inconvenientes has vivido durante tu alojamiento en uno de los pisos de la Fundación? La verdad que mucho más ventajas que inconvenientes. La ventaja de tener un sitio para vivir (no tenemos recursos económicos para poder alquilar una vivienda), estar cerca del hospital, apoyo moral. Quizás el único inconveniente es compartir la vivienda con alguna familia que tenga otra forma de vida que la nuestra, pero tampoco ha supuesto mucho problema, nos adaptamos bien a los demás, cuando estás en esa situación lo que menos importa es eso, estas centrado en la recuperación del enfermo y los posibles inconvenientes se superan con las ventajas.

Família d’Alguaire, Lleida Allotjada al pis del c/ Londres l’any 2010.

40

¿Qué recuerdo tienes? En nuestro caso muy buenos, David se recuperó bastante y recordamos nuestra estancia en el piso de la Plaza Joan Cornudella (creo que lo he escrito bien) con mucho cariño, es pequeño, bonito y acogedor

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

41


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis PILAR ARMAS | Las Palmas de Gran Canaria

La Mila i la seva filla són de Las Palmas de Gran Canària. Han estat dues vegades a Barcelona, per a rebre tractament. La segona vegada la Mila va utilitzar el pis únicament per anar a dutxar-se, rentar la roba i cuinar àpats calents. El compartia amb les dues famílies que n’ocupaven les dues habitacions. La Mila, quan va saber que havia de venir a Barcelona, va sentir com si totes les portes estiguessin tancades, se li va fer un món. Al cap de poc temps, al saber que disposava d’un allotjament a la ciutat, va sentir un fort alleujament, “perquè estava sola i no sabia on anar. La Fundació em va ajudar , perquè els meus recursos econòmics són justos... Amb el pis teníem el 50% del camí fet”. “A la meva primera estada vaig tenir molta sort perquè la família amb què convivia eren també de Canàries, així que súper bé. Era com estar a casa, estàvem d’acord en tot. La segona vegada que vaig venir, com que el pis estava ocupat i jo no el necessitava per dormir perquè preferia estar a l’hospital amb la meva filla, el vaig utilitzar per a la neteja, deixar la maleta i poder cuinar alguna cosa calenta. Ens vam entendre molt bé amb les dues famílies. Recordo que una era una família marroquina i l’altra de Saragossa. A més els dos pisos estaven molt a prop, el primer ben comunicat amb transport públic i al segon hi podia anar caminant! És al costat de l’hospital. Guardo molt bons records, la gent s’ha portat fabulosament bé: tant el personal de l’hospital, metges i infermeres, com les persones de la Fundació. Hi ha gent que vaig conèixer, altres famílies de l’hospital, amb qui encara mantinc el contacte. La FJF em va obrir les portes; tot i que el motiu per venir a Barcelona no va ser alegre, tots els records són bons.”

42

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

Mila y su hija son de Las Palmas de Gran Canaria. Han estado dos veces en Barcelona, para recibir tratamiento. En la segunda ocasión Mila usó el piso solo para ir a ducharse, lavar la ropa y cocinar algo caliente. En ésta ocasión lo compartió con dos familias que ocupaban las dos habitaciones. Al saber que tenía que ir a Barcelona y pasar una temporada allí, sintió como si las puertas estuvieran cerradas… se le hizo un mundo…Al poco tiempo supo que podría disponer de una habitación en la ciudad y sintió mucho alivio, “porque estaba sola y no sabía a dónde ir. La fundación me echó una mano, porque mis recursos económicos son justos… Con el piso teníamos el 50% del camino ganado”. “La primera vez que vine tuve mucha suerte porque la familia con las que convivía era también de Canarias, así que súper bien. Era como estar en casa, estábamos de acuerdo en todo. La segunda vez que vine, como el piso estaba ocupado y yo no lo necesitaba para dormir porque prefería estar en el hospital con mi hija, lo utilicé para el aseo, dejar la maleta y poder cocinar algo rápido calentito. Nos entendimos muy bien con las dos familias. Recuerdo que una era una familia marroquí y la otra de Zaragoza. Además los dos pisos estaban muy cerca, el primero bien comunicado con transporte público y el segundo, ¡podía ir andando!!, al lado del hospital. Tengo muy buenos recuerdos, la gente se ha portado fabulosamente bien: tanto el personal del hospital… médicos y enfermeras, como las personas de la fundación. Hay gente que conocí, otras familias del hospital, que aún nos llamamos y tenemos contacto. La FJF me abrió las puertas. Aunque nuestra venida a Barcelona no fue por un motivo alegre, todos los recuerdos son buenos.”

43


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis ASUNCIÓN PEÑARANDA | Múrcia

El meu marit, de 68 anys, i jo, som de Molina de Segura, Múrcia. Ens van dir que havíem d’anar a Barcelona per tractar-se de la seva malaltia. Primer estàvem molt nerviosos, no sabia on podíem anar perquè teníem pocs diners. Sabia que suposava una despesa important... Em vaig posar molt nerviosa fins que l’assistenta social de l’hospital ens va donar aquesta opció i va ser un alleujament immens. Una noia de la Fundació ens va acompanyar des de l’hospital fins a un pis a Barcelona.

Mi marido, de 68 años, y yo somos de Molina de Segura, Murcia. Nos dijeron que teníamos que ir a Barcelona para tratarse de su enfermedad. Primero estaba muy nerviosa, no sabía donde podíamos ir y además teníamos poco dinero. Sabía que suponía un gasto importante… Me puse muy nerviosa… y la asistenta social del hospital nos dio esta opción y fue un alivio inmenso. Una chica de la Fundación nos acompañó del hospital hasta un piso en Barcelona.

Em va donar una gran tranquil·litat. Vàrem estrenar el pis del carrer Indústria, acabat de reformar: està molt bé, és molt lluminós, era com estar a casa.El trasplantament va anar molt bé, el meu marit es trobava bé, però jo, que vaig ser la donant, no em trobava bé i només pensar que podia estar en un hotel qualsevol... Amb olors diferents... Uffff... Estar al pis era com estar a casa. Tot eren avantatges perquè la companyia amb l’altra família va estar molt bé i ens vàrem ajudar mútuament. Repeteixo, era com estar a casa.

Sentí mucha tranquilidad. Estrenamos el piso de la calle Industria, recién reformado: está muy bien, es luminoso, es como estar en casa. El trasplante fue muy bien, mi marido se encontraba bien, pero yo, que fui la donante, no me encontraba bien y pensar que podía estar en un hotel cualquiera… con olores diferentes… ¡uffff... Estar en el piso era como estar en casa. Todo eran ventajas porque la compañía con la otra familia estuvo muy bien y nos ayudamos mutuamente. Repito, era como estar en casa.

La segona vegada que vam tornar, el pis que coneixíem estava ocupat per una altra família i vam estar en un altre i eren els mateixos avantatges!. Hem tornat a Barcelona un total de 7 vegades. Hem passat 68 nits a la nostra segona casa de Barcelona.

La segunda vez que volvimos, el piso que conocíamos estaba ocupado por otra familia y estuvimos en otro y eran las mismas ventajas! Como estar en casa. Hemos vuelto a Barcelona un total de 7 veces. Hemos pasado 68 noches en nuestra segunda casa de Barcelona.

No puc recordar cap inconvenient. Només puc parlar bé. Tinc records molt bons ... Precisament el dia 29 fa tres anys del trasplantament i qualsevol que em pregunti, sempre responc el mateix: molt bé! Molt bona experiència amb la Fundació, amb l’hotel i amb la gent que ens va atendre, tant a l’hospital com les famílies. També les persones de la Fundació: recordo especialment a Isabel i al seu marit. Ens van acompanyar en tot moment i ajudantnos sempre que ho vam necessitar. Els hi estic molt agraïda.

44

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

No puedo recordar ningún inconveniente. Solo puedo que hablar bien. Tengo recuerdos muy buenos… Precisamente el día 29 hace los tres años… y cualquiera que me pregunte siempre respondo lo mismo: ¡muy bien!. Muy buena experiencia con la Fundación, con el hotel y con la gente que nos atendió, tanto en el hospital como las familias. También las personas de la Fundación, recuerdo especialmente a Isabel y a su marido. Nos acompañaron en todo momento y ayudándonos siempre que lo necesitamos. Les estoy muy agradecida. 45


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis AURORA POQUET POQUET | Alicante

El meu marit tenia 60 anys quan vàrem venir a Barcelona. Recordo que quan ens van dir que havíem d’anar a Barcelona, per a una temporada llarga, em vaig sentir molt malament, que el món se m’acabava, no sabia què fer. No teníem allotjament ni manera de poder pagar un hotel tants dies. Em vaig sentir perduda. Ho vaig passar fatal.

Mi marido tenía 60 años cuando vinimos a Barcelona. Recuerdo que cuando nos dijeron que teníamos que ir a Barcelona, una temporada larga, me sentí muy mal, que el mundo se me acabada, no sabía qué hacer. No teníamos alojamiento ni manera de poder pagar un hotel tantos días. Me sentí perdida del todo. Lo pasé fatal…

Recordo una assistent social de l’hospital... Gràcies a ella vam poder contactar amb la Fundació i gràcies a Déu! Vaig sentir un alleujament molt gran, sobretot per l’afecte amb què em van rebre.

Recuerdo una asistente social del hospital… Gracias a ella pudimos contactar con la Fundación y ¡gracias a Dios! Sentí un alivio muy grande y sobre todo el cariño con el que me recibieron.

Ens feien visites a l’hospital i fins i tot em van acompanyar a recollir una cadira de rodes per al meu marit. Va ser un alleujament molt gran, van ser com una família per a mi .

Nos hacían visitas en el hospital y hasta me acompañaron a recoger una silla de ruedas para mi marido. Fue un alivio muy grande, fueron como una familia para mí.

La Fundació ens va donar suport en tot moment, fins i tot ens van posar un adaptador ortopèdic al bany per poder dutxar millor al meu marit. Va ser increïble, no puc demanar més. Vam estar molt còmodes i va ser tot molt bo. Finalment, el meu marit va morir.

La Fundación nos apoyó en todo momento, incluso nos pusieron un adaptador ortopédico en el baño para poder duchar mejor a mi marido. Fue increíble, no puedo pedir más. Estuvimos muy cómodos y fue todo muy bueno. Finalmente, mi marido falleció.

Hem passat 273 dies allotjats en un dels pisos de la Fundació o bé a l’hotel; vam haver de tornar fins a un total de 6 vegades a Barcelona i en totes les ocasions vam tenir allotjament. Tinc records molt bonics, podia sortir amb ell, prendre un cafè... Ens van donar molt consol. Estic molt agraïda perquè vaig estar amb ell fins al final, junts.

46

www.fjubertfigueras.org

Hemos pasado 273 días alojados en uno de los pisos de la fundación o bien en el hotel, tuvimos que volver hasta un total de 6 veces a Barcelona y en todas las ocasiones tuvimos alojamiento. Tengo recuerdos muy bonitos, podía salir con él, tomar un café,… Nos dieron mucho consuelo. Estoy muy agradecida ya que estuve con él hasta el final, juntos.

47


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis CARLOS VILAPLANA ITUARTE | Alicante

Teníem assumit que hauríem de viure a Barcelona una temporada, ja que el meu germà havia passat per una malaltia similar a la meva. Ja de petit sabia que podia arribar aquest moment. El que no sabíem era on podríem allotjar-nos. Sóc d’Alacant, tinc 45 anys i la meva dona em va donar un ronyó. En el cas del meu germà vam llogar un pis, però en el meu cas això no va ser possible. La situació econòmica era diferent i a més ens havíem de desplaçar tres persones: la meva dona i jo, i la meva cunyada, com a cuidadora dels dos. Mitjançant la treballadora social de l’hospital, la Cristina, que es va posar en contacte amb la Fundació, ens veu oferir allotjament i aquesta va ser una bona notícia dins del procés pel qual estàvem passant. L’únic inconvenient era el fet d’haver de deixar als fills menors un mes amb els avis. Els vam trobar tant a faltar! I la resta tot eren avantatges: el pis estava molt bé, era a prop de l’hospital i ens sentíem com a casa. Tots els records que tenim són molt bons, meravellosos... menys la nit del trasplantament, la resta tot són bons records. I en absolut em vaig sentir sol, doncs estava la meva dona i la meva família i a més el pis era molt acollidor. Va estar tot molt bé i els 21 dies d’estada a Barcelona es van fer molt còmodes. Vaig haver de tornar 5 vegades més, un total de 6 desplaçaments, per a controls i la Fundació ens va buscar allotjament gratuït en un hotel molt bonic i ben comunicat (Hotel Villa Emilia). Eren encantadors i ens donaven d’esmorzar. Estem molt agraïts i tenim un record molt bo. Gràcies!

Teníamos asumido que tendríamos que vivir en Barcelona una temporada, puesto que mi hermano había pasado por una enfermedad similar a la mía. Ya de pequeño sabía que podía llegar este momento. Lo que no sabíamos era donde podríamos alojarnos. Soy de Alicante, tengo 45 años y mi mujer me donó un riñón. En el caso de mi hermano alquilamos un piso, pero en mi caso esto no fue posible. La situación económica era diferente y además nos teníamos que desplazar tres personas: mi mujer y yo, y mi cuñada, como cuidadora de los dos. Mediante la trabajadora social del hospital, Cristina, que se puso en contacto con la Fundación, nos ofrecisteis alojamiento y esta fue una buena noticia dentro del proceso por el que estábamos pasando. El único inconveniente era el hecho de tener que dejar a los hijos menores un mes con los abuelos. ¡Los echamos tanto de menos! Y el resto todo eran ventajas: el piso estaba muy bien, estaba cerca del hospital y nos sentíamos como en casa. Todos los recuerdos que tenemos son muy buenos, maravillosos... menos la noche del trasplante, el resto todo son buenos recuerdos. Y en absoluto me sentí solo, pues estaba mi mujer y mi familia y además el piso era muy acogedor. Fue todo muy bien y los 21 días de estancia se hicieron muy cómodas. Tuve que regresar 5 veces más, un total de 6 desplazamientos, para controles y la Fundación nos buscó alojamiento gratuito en un hotel muy bonito y bien comunicado (Hotel Villa Emilia). Eran encantadores y nos daban desayuno. Estamos muy agradecidos y tenemos un recuerdo muy bueno. ¡Gracias!

48

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

49


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis EDUARDO CHACÓN | Cádiz

Durant cinc anys vaig estar donant volts pels hospitals de la Seguretat Social d’Andalusia . Tinc 59 anys i sóc de la Línia de la Concepció, a Cadis. Quatre operacions de càncer fallides i diversos “ho sento” per part dels facultatius, “però vostè no té solució”.

Durante cinco años estuve deambulando por los hospitales de la Seguridad Social de Andalucía. Tengo 59 años y soy de La Línea de la Concepción, en Cádiz. Cuatro operaciones de cáncer fallidas y varios “lo siento” por parte de los facultativos, “pero VD. no tiene solución”.

El destí va creuar en el meu camí, o millor dit, al meu calvari, a la Fundación Andaluza Vive Campo de Gibraltar que ajuda a malalts greus, en què homes i dones, de forma altruista, estan disposats a tot a canvi de res.

El destino cruzó en mi camino, o mejor dicho, en mi calvario, a la Fundación Andaluza Vive Campo de Gibraltar de ayuda a enfermos graves, en la que hombres y mujeres, de forma altruista, están dispuestos a todo a cambio de nada.

I quan estava totalment perdut, em van orientar, em van guiar i em van enviar a l’Hospital Fundació Puigvert de Barcelona. Vint-i-nou vegades, amb totes les despeses pagades. Diverses proves i per fi un “Sí, té vostè solució”. Amb tres operacions més, van millorar la meva qualitat de vida.

Y cuando estaba totalmente perdido, me orientaron, me guiaron y enviaron a la Fundación Puigvert de Barcelona. Veintinueve veces, con todos los gastos pagados. Varias pruebas y por fin un “Si, Tiene Vd. Solución”. Con tres operaciones más, mejoraron mi calidad de vida.

Després de la meva primera intervenció a la F. Puigvert, la Fundación Vive va contactar amb la FJF de Barcelona, la qual amb un mínim de formalitats burocràtiques i de forma altruista, va posar, i posa cada vegada que se la requereix, a la meva disposició tots els seus recursos materials i humans, facilitant la meva estada a la Ciutat Comtal i fent que em trobi com a casa. La Fundació Jubert m’ha facilitat allotjament ja sigui en un dels seus pisos o a l’hotel en un total de quatre ocasions, sumant 19 nits. Això no ha acabat encara, ja que aquesta malaltia anomenada càncer és dura de combatre, però si ens entossudim, amb el meu esforç i el suport de les persones que conformen les Fundacions Vive i Jubert, sé que puc guanyar la batalla.

Família de Palafrugell, Girona Allotjada al pis de la plaça Joan Cornudella, l’any 2010.

50

www.fjubertfigueras.org

Tras mi primera intervención en Puigvert, la Fundación Vive contactó con la Fundación Jubert Figueras de Barcelona, quien con un mínimo de formalidades burocráticas y de forma altruista, puso, y pone cada vez que se le requiere, a mi disposición todos sus recursos materiales y humanos, facilitando mi estancia en la Ciudad Condal y haciendo que me encuentre como en casa. La Fundación Jubert me ha facilitado alojamiento ya sea en uno de sus pisos o en el hotel un total de cuatro ocasiones, sumando 19 noches. Esto no ha terminado aún, ya que esta enfermedad llamada cáncer es dura de combatir, pero si nos empeñamos, con mi esfuerzo y el apoyo de las personas que conforman las Fundaciones Vive y Jubert, sé que puedo ganar la batalla.

Serveixin aquestes línies com humil homenatge de reconeixement i agraïment a totes aquestes persones que fan gran les dues Fundacions, donant suport i esperança als malalts que com jo, l’havien perdut, i que d’alguna manera uneixen i escurcen la distància entre els pobles.

Sirvan estas líneas como humilde homenaje de reconocimiento y agradecimiento a todas estas personas que hacen grande las dos Fundaciones, dando apoyo y esperanza a los enfermos que como yo, la habían perdido, y que de alguna forma unen y acortan la distancia entre los pueblos.

Gràcies de tot cor.

Gracias de todo corazón.

51


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

> Testimonis JABIER & BEGOÑA | Pamplona

Nuestra vida cambió un 6 de Abril del 2009. Maitane nació el 21 de Diciembre de 2008. Fue una niña con bajo peso al nacer, pero sin ningún “problema” de salud. Nuestra única preocupación era coger peso. En una de las revisiones con el pediatra le detectaron un problema cardíaco. Nos mandaron urgentemente al Hospital Virgen del Camino de Pamplona, hicieron electro, eco-cardio y algo había. No entendiamos nada, se queda ingresada, le ponen oxígeno, a los dos días la bajan al quirófano para una prueba y de ahí a la uci. (Todo esto pasa en 3 días) Se queda en la uci 2 semanas, no entendemos ni sabemos qué pasa. La suben a planta y empiezan hacer pruebas, tiene unos problemas cardio-pulmonares importantes. También hacen pruebas genéticas. Le detectan una alteración del Cromosoma 22q 11.2q llamada “Sindrome de George”, que es el responsable de los problemas cardíacos y de otros problemas que tiene y que tendrá en un futuro. Empiezan a comentarnos que igual tenemos que desplazarnos a Bilbao, Madrid o Barcelona. Todas las opciones son horribles, tenemos otro hijo (Ander) de 5 años. Maitane casi lleva un mes en el Hospital y al final deciden trasladarla a Barcelona. Barcelona una ciudad muy bonita para vacaciones, pero muy grande para unos padres que llegan angustiados por la enfermedad de la hija, el hijo (Ander) que se queda en Pamplona, y la soledad de la ciudad. No tenemos a ningún familiar ni amigo en la ciudad, estamos SOLOS los dos. Llegamos a Barcelona el 4 de Mayo. La niña fue en la ambulancia solita y directa al Hospital Vall d’Hebron y nosotros fuimos por nuestros medios. En Pamplona nos comentaron que había asociaciones que ayudaban a los acompañantes de enfermos desplazados, pero no nos pudieron dar más información. Llegamos con unas noches de hotel y luego sin saber muy bien, ni cuanto tiempo ni donde nos íbamos a alojar. Nos empezamos a informar con la trabajadora social del Hospital, nos explica como funcionan estos alojamientos y por Suerte, nos dejan alojarnos en un piso que tiene la Fundación Jubert Figueras. Al principio todo es nuevo, el piso, el metro, la ciudad, nuestra hija que está en un Hospital muy grande en el que no conocemos a nadie y nuestra Soledad. Estamos como en una pesadilla, parece que no nos está pasando a nosotros. Siempre oyes, fulanito tiene el niño muy malito y está en..., que pobres los padres y de repente lo estamos viviendo en nuestras carnes.

Família de Burlada, Pamplona Allotjats al pis del c/ Creu dels Molers

52

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

Empiezan las pruebas en Barcelona, días buenos, días oscuros, uci después de pruebas, así va transcurriendo todo el mes de mayo. Al final nos explican lo que tiene la niña y lo que van hacer en la operación. Tiene una agenesia de arteria pulmonar derecha, hipertensión pulmonar secundaria, comunicación interventricular, ductus permeable y comunicación interventricular. Le operan un 28 de Mayo, después de una larga operación, están contentos con el resultado, aunque todavía estaremos otro mes en el hospital, alguna cosa se complica y tienen que volver a operar. Es una larga pesadilla. En los ratos que no podemos estar con la niña (uci), damos algún pequeño paseo por la ciudad. Sigue siendo una ciudad grande y con mucha gente, pero nos vamos sintiendo vecinos de la ciudad. Nos movemos en metro con facilidad, salimos a hacer alguna compra, tanto juntos como por separado, vamos quitando ese respeto a la ciudad. El piso de acogida es precioso, está céntrico y ya nos parece “nuestra casa”. Nos sentimos cuidados y tranquilos. Sabemos que si algo nos ocurriera la asociación nos ayudaría. En cierto momento nos cuidaron a nuestro bebé. Quien me iba a decir a mí como madre, que iba a dejar a mi pequeña durante unas horas con un “Señor” (Sr. Ramón), que parecía muy buena persona, pero no le conocía. Odila también nos llamaba para saber como iba todo. No estábamos tan solos. A mediados de Julio y después de estar con la niña en el piso 3 semanas, las cosas parecen que van por buen camino y nos vamos a Pamplona. En Pamplona estamos con muchas visitas médicas, pero estamos en nuestra ciudad y con los dos hijos en casa. Es una experiencia inolvidable, por lo que pasamos y porque todavía seguimos con visitas a Barcelona cada 3 o 6 meses. Viajaremos bastantes más años. Ahora que estamos en casa y lo vemos todo con más calma, nos damos cuenta de la suerte que tuvimos, con el alojamiento y con la atención recibida por parte de la Fundación. Nunca olvidaremos lo que hicieron por nosotros. Nos despedimos con un hasta luego, Barcelona sigue siendo nuestra segunda ciudad, en la que tenemos el equipo médico de Maitane y una gran familia: la Fundación Jubert Figueras que nos alojó y se preocupó por nosotros.

53


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

La soledat i el sentiment de no ser estimat és la pobresa més terrible. —Teresa de Calcuta

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

55


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

DONEM SUPORT A LES FAMÍLIES DELS MALALTS AMB POCS RECURSOS, ALLUNYADES DELS SEUS I DE CASA SEVA. AJUDA’NS A FER DE LA MALALTIA UN PROCÉS MENYS FEIXUC. SEMPRE NECESSITEM VOLUNTARIS I IDEES PER A SEGUIR ENDAVANT. T’APUNTES? www.fjubertfigueras.org

COL·LABORA ECONÒMICAMENT

FES-TE SOCI

FES-TE VOLUNTARI

BancSabadell: ES50 0081 0665 3400 0107 0415 LaCaixa: ES64 2100 3272 9822 0009 4633

T. 93 317 01 81 E. administracio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org

T. 93 317 01 81 E. voluntaris@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org


2003 — 2013 | 10è aniversari

2003 — 2013 | 10è aniversari

www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org


2003 — 2013 | 10è aniversari

Rbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. 93 317 01 81 F. 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org