FJF Memòria 2006

Page 1

MEMĂ’RIA 2006

www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Pl. Bonsuccés 2, 1er, 2a 08001 Barcelona T. +34 93 317 01 81 F. +34 93 419 90 64 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org N.I.F.: G63369755 Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya #1966

MEMÒRIA 2006

www.fjubertfigueras.org

01


www.fjubertfigueras.org


PRESENTACIÓ -------------------------------------------------->

05

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ --------------------------------------->

08

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I CAPTACIÓ DE RECURSOS ----->

10

PROJECTES I ÀREES D’ACTUACIÓ ------------------------------>

12

CONVIURE AL CLÍNIC

---------------------------------------->

14

CONVIURE A LA VALL D’HEBRON ------------------------------->

16

ACOMPANYAR I VIURE A BADALONA --------------------------->

18

ACOMPANYAR I VIURE A BARCELONA ------------------------>

20

ACOMPANYEM I ASSESSOREM -------------------------------->

22

DADES ECONÒMIQUES ----------------------------------------->

25

COL·LABORADORS

26

www.fjubertfigueras.org

-------------------------------------------->

03


www.fjubertfigueras.org


PRESENTACIÓ

Darrerament s’ha parlat molt dels mileuristes. Les dades diuen que uns 10 milions d’assalariats guanya un sou mensual igual o inferior a mil euros. A Barcelona és difícil trobar un pis de lloguer per menys de vuit-cents euros al mes. La comparació d’aquestes xifres permet deduir que, actualment, per a moltes persones és força difícil accedir a un habitatge. En el cas de les famílies que acompanyen un malalt, que han de seguir mantenint les seves despeses habituals, encara és més difícil poder passar una temporada amb dignitat prop dels hospitals. D’aquesta necessitat va sorgir el programa d’allotjament, raó de ser de la fjf. El programa d’acompanyament s’ha posat en marxa aquest any. Des que allotgem famílies, sempre hem intentat estar-hi molt a prop. En crèixer el nombre de famílies acollides, ens adonàrem que faltava temps per estar amb elles. A partir d’aquesta constatació, vam voler incorporar voluntaris per oferir companyia i atenció. Per últim, realitzem una tasca d’informació. Rebem nombroses sol·licituds i trucades de famílies que s’han de desplaçar a Barcelona i demanen informació sobre els recursos disponibles. També hem rebut trucades de famílies de Barcelona que s’han de desplaçar a altres ciutats per a rebre tractaments i volen saber amb quins ajuts i quin suport poden comptar. I finalment, moltes associacions s’han posat en contacte amb nosaltres per conèixer els recursos d’allotjament per a les famílies que atenen. En aquesta memòria intentarem explicar una mica més com hem realitzat aquests programes i els resultats de tots ells. Espero que la seva lectura us doni la informació que busqueu i us convido a que us poseu en contacte amb nosaltres per aportar els vostres suggeriments, per tal de millorar la nostra tasca i la seva difusió.

La Fundació Jubert Figueras és una entitat sense ànim de lucre, independent i aconfessional, de tipus assistencial PATRONAT ------------------------------------------------presidenta: Paola Jubert i Montaperto vicepresidenta: Cecília Hernández Buñuel secretari: Xavier Armangué i Caralps vocal: Rosa Mª Pujol i Galobart vocal: Isabel Jubert Montaperto vocal: Elena Montobbio de Balanzó vocal: Annabella Montaperto Uberti vocal: Josep Maria Coll Talleda COMISSIÓ EXECUTIVA ------------------------------------------------directora: Paola Jubert àrea de projectes: Odila Pin Niebla àrea de projectes: Isabel Herrera àrea de comunicació: Giovanni Jubert VOLUNTARIAT ADMINISTRATIU ------------------------------------------------àrea de projectes: Mònica Polo àrea de projectes: Rosa Picas assessoria jurídica: Xavier Armangué àrea de gestió i comptabilitat: Montse Plà àrea de gestió i comptabilitat: Núria Nicolàs àrea de comunicació: Mercé Isart àrea de comunicació: Javier Rodero àrea de captació de recursos: Magda Amorós àrea de captació de recursos: María José Olano àrea de captació de recursos: Victoria Moreno àrea de captació de recursos: Mar Moya-Angeler VOLUNTARIAT SOCIAL ------------------------------------------------Montse Plaça Anna Navarro Pablo Hoffmann Albert Martín

El suport de moltes persones i institucions -manifestat amb el seu compromís, esforç i generositat- ha fet possible el creixement del programa d’acollida de la fjf, així com la posada en marxa de nous programes. Aprofitem aquesta memòria per agrair un cop més aquest suport.

Paola Jubert

Presidenta

www.fjubertfigueras.org

05


www.fjubertfigueras.org


PRESENTACIÓ

VISIÓ La creixent especialització dels centres sanitaris, conseqüència d’una distribució planificada de recursos d’alta tecnologia, fa que alguns tractaments o tècniques es puguin realitzar únicament en centres molt concrets, de referència. L’augment de l’esperança de vida i la socialització de la medicina han fet que s’ofereixin tractaments complexes a un major nombre de població, no limitant-los per l’edat del pacient ni per motius econòmics. Aquestes dues realitats fan que arribin a l’àrea de Barcelona nombrosos pacients des de tot Catalunya i altres C.C.A.A. La sanitat pública es fa càrrec del pacient però no de la família. Per altra banda, l’estat actual del mercat immobiliari dificulta l’accés a una vivenda a nombrosos col·lectius. Les famílies de malalts, quan han de passar setmanes o mesos a Barcelona, no tenen accés a una vivenda de lloguer. L’èxit turístic de la ciutat de Barcelona ha fet augmentar el nombre de places hoteleres però també augmentar el preu d’aquestes de manera que a dia d’avui les pensions barates s’anuncien a 40 € la nit.

Fundació Jubert Figueras fou creada el 16 de desembre de 2003, i fou inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1966, amb data 28 d’abril de 2004. Classificada com a Fundació de tipus assistencial i declarada d’utilitat pública. -------------------------------------------------VALORS INSTITUCIONALS Ser Hospitalari Defensa de la justícia social Oberts i accessibles Transparència -------------------------------------------------DESTINATARIS PRIORITARIS Les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, desplaçades del seu domicili habitual per acompanyar el malalt. ------------------------------------------------PRIORITAT GEOGRÀFICA Actuació a l’àrea de Barcelona per ser la zona que concentra el major nombre de centres hospitalaris de referència. -------------------------------------------------PRIORITAT D’ATENCIÓ Indiferent --------------------------------------------------

Per tot això, hi ha moltes famílies, amb pocs recursos econòmics, que malviuen durant el temps que acompanyen el seu familiar-malalt.

MISSIÓ La Fundació Jubert Figueras es proposa millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, mentre duri el desplaçament a causa d’un ingrés hospitalari o un tractament que requereixi al pacient viure a prop de l’hospital i lluny del seu domicili habitual. Per dur a terme aquest objectiu, treballem en tres programes: · Programa d’allotjament · Programa d’acompanyament · Programa d’assessorament

www.fjubertfigueras.org

07


AMPLIACIÓ DEL PATRONAT El Patronat és l’òrgan que vetlla perquè s’acompleixin els objectius fundacionals. Es reuneix tres cops l’any i aprova el programa d’activitats, aprova els comptes, les despeses, i estableix les línees prioritàries d’actuació. Durant l’any 2006, amb l’objectiu d’incorporar noves visions i idees, es va decidir ampliar el número de membres del Patronat. Així, s’hi han incorporat la Sra. Annabella Montaperto i el Sr. Josep Maria Coll. INCORPORACIÓ DE VOLUNTARIS A mesura que les organitzacions creixen, és important anar incorporant voluntaris que s’integrin progressivament en les diferents tasques de l’entitat i en les decisions. A la fjf hem fet, durant el 2006, un esforç molt important per a incorporar voluntaris, amb un èxit considerable. Des d’un principi hem volgut oferir a les famílies no tant sols un allotjament, sinó també un suport emocional. Això ho hem traduït en què les famílies se sentin acompanyades per la gent que formem part de la fjf durant la seva estada a la nostra ciutat. Aquesta tasca inicialment es materialitzava amb visites regulars per part de l’Odila Pin, com a treballadora social, trucades setmanals per veure com estaven, i molta dedicació a la persona i al manteniment dels pisos per part de la Isabel Herrera. Amb l’obertura del quart pis, i la disponibilitat d’una habitació al pis de l’Associació La Rotllana, són 11 les famílies que tenim acollides simultàniament i, per molt bona voluntat que hi poséssim, vam considerar que no era suficient el temps que dedicàvem a cada família. No podíem ni volíem cobrir aquest vessant de la nostra tasca amb personal remunerat, no només per la limitació que tenim en recursos econòmics, sinó pel plus de solidaritat i de gratuïtat que aporta el voluntariat. Vàrem engegar, doncs, un projecte de voluntariat social, amb la idea d’acompanyar les famílies, perquè no es trobin sols, per poder escoltar-los, acompanyar-los a les visites mèdiques, fer encàrrecs... Hem comptat amb el suport de l’Anna Varderi, de la Federació Catalana del Voluntariat Social. El resultat ha estat molt positiu, ja que a hores d’ara hem incorporat quatre voluntaris, amb perfils personals ben diferents, però molt motivats per la tasca a realitzar.

CONVENIS I TREBALL EN XARXA Ens proposem treballar amb altres organitzacions de suport al malalt i a la seva família mitjançant xarxes i convenis de col·laboració.Formem part, com a entitat, de la Federació Catalana de Voluntariat Social i tam-

08

www.fjubertfigueras.org


ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

bé del Cens d’Entitats de Voluntariat de la Direcció General d’Acció Ciutadana, que depèn del Departament de Governació de la Generalitat. Durant l’any 2006 hem signat un conveni de col·laboració amb l’Associació La Rotllana. Es tracta d’una entitat fortament arrelada a Badalona, que neix com una associació juvenil el 1989, de caràcter educatiu, recreatiu i social. Amb els anys va anar creixent i diversificant les activitats. Actualment gestiona dos pisos a Badalona, un per a estudiants de països en vies de desenvolupament, que passen un any a Badalona per a rebre formació. L’altre està dedicat a malalts que vénen a rebre tractaments que no poden rebre al seu territori. La Rotllana, gràcies al conveni que vam signar, posa a disposició de la fjf una habitació per a les famílies que ho necessiten, en cas que els nostres pisos estiguin plens i no disposem de places. Durant l’any 2006 hem signat també un conveni de col·laboració amb adaa, l’Associació d’Ajuda a l’Acompanyant del malalt de les Illes Balears. Es tracta d’una entitat benèfica, assistencial, que té per objectiu donar informació i facilitar les gestions i la recerca de recursos per a les famílies de les Illes Balears que han de desplaçar-se per una malaltia greu. Són nombroses les famílies que vénen de les illes Balears per a rebre tractaments que actualment no s’ofereixen als seus hospitals. Gràcies a aquest conveni, la fjf rep un ajut econòmic per a les famílies que acollim.

SUPORT FACILITAT PER ALTRES ENTITATS -------------------------------------------------LLIGA CATALANA D’AJUDA ONCOLÒGICA Suport econòmic per a una família ------------------------------------------------FUNDACIÓ COTTET-MOR Donació d’unes ulleres graduades. -----------------------------------------------ASSOCIACIÓ SAVE THE CHILDREN Suport d’un mestre per a una menor ------------------------------------------------COL·LECTIU RONDA Suport legal per a diverses famílies Suport notarial per tramitar visat per raons humanitàries. ------------------------------------------------ASSOCIACIÓ “SOMNI DELS NENS” Sol·licitud per tal de dur a terme el desig d’una menor. ------------------------------------------------INSTITUT SALESA Tràmits per aconseguir unes prótesis auditives ------------------------------------------------F. HOSPITALITAT MARE DE DEU DE LOURDES Donació d’entrades per assistir a un partit de futbol de primera divisió ------------------------------------------------NOVARTIS Arrenjaments nadalencs pels pisos ------------------------------------------------CAPRABO Donació de “Cistelles Nadalenques” per a les famílies -------------------------------------------------

Juntament amb la Fundació d’Oncologia Infantil Ronald Mac Donald, la fjf va organitzar, el dia 8 de març de 2006, una trobada de les entitats d’arreu de Catalunya que ofereixen acollida a les famílies dels malalts. La convocatòria fou un èxit i ens vàrem aplegar a la casa Ronald McDonald onze entitats, juntament amb la Sectorial Sociohospitalària de la Federació Catalana del Voluntariat. L’objectiu de la trobada, abastament acomplert, era afavorir el treball en xarxa mitjançant el ple coneixement de la tasca de cadascuna de nosaltres.

www.fjubertfigueras.org

09


PUBLICACIONS PRÒPIES 2006

-------------------------------------------------

FUNDAMENTS

BULTLLETI SEMESTRAL #4 --- 1.800 exemplars enviats #5 --- 1.800 exemplars enviats -------------------------------------------------

MEMÒRIA 2005

250 exemplars editats -------------------------------------------------

NADAL 2005

250 Felicitacions enviades -------------------------------------------------

PUBLICACIONS ALIENES

-------------------------------------------------

REVISTA VIURE EN FAMILIA

Al número de setemre-octubre apareixia un retall sobre l’activitat de la FJF. Al número de desembre, aprofitant un article sobre els nens hospitalitzats, apareixia tota una pàgina dedicada a les famílies desplaçades i la tasca de la FJF. Vam encartar 18.000 díptics informatius. -------------------------------------------------

ACTES DE SENSIBILITZACIÓ

-------------------------------------------------

SANT JORDI 2006

Mitjançant una taula informativa a la Plaça Catalunya de Barcelona es varen distribuir de forma gratuïta 5.000 punts de llibres, amb la col·laboració de la Llibreria Catalònia, i es varen vendre 400 roses amb la col.laboració d’Alegre Decoració Floral. -------------------------------------------------

FIRA D’ENTITATS DE LA UAB

Vàrem ser convidats per part de la Fundació Autònoma Solidària a participar en la Fira d’Entitats que organitza la UAB en ocasió de la Festa Major de la Universitat, que va tenir lloc el 9 de novembre a Bellaterra. -------------------------------------------------

L’objectiu principal de les activitats de comunicació i sensibilització que duu a terme la fjf és conscienciar a la societat que les malalties greus generen a la família del malalt, en molts casos, no només l’angoixa de la malaltia en si, sinó tota una problemàtica social afegida. Són famílies que no fan soroll, perquè estan en una sala d’espera o a qualsevol passadís dels hospitals, i tenen una preocupació tan gran -el seu familiar malalt- que gairebé els fa vergonya dir que ells també tenen una dificultat, que estan cansats, que necessiten dormir, dutxar-se o algú que els escolti. Es tracta de persones que es troben lluny de casa, lluny dels amics, i que han deixat, molt sovint, la resta de la seva família. No coneixen ningú, a Barcelona, a qui poder explicar les seves angoixes. Quant més es conegui la Fundació Jubert Figueras, més gent serà conscient del problema d’aquestes famílies. Per aixó hem mantingut reunions amb institucions i organismes privats, així com amb diferents associacions de malalts i amb els serveis de treball social dels Hospitals. La comunicació i sensibilització van molt unides amb la captació de recursos, ja que a més informació, més sensibilització i més participació. D’aquí la necessitat de desenvolupar accions i activitats per incentivar la participació ciutadana, col·laborant com a voluntaris o bé solidaritzant-se en les campanyes de captació de recursos. La captació de recursos, tant econòmics com materials o humans, ens permet acomplir amb els nostres objectius fundacionals. Hi dediquem una gran part del nostre temps i el resultat ens permet engegar nous projectes i mantenir actius els projectes oberts.

DIA DEL VOLUNTARIAT

Dia Internacional del Voluntariat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el dia 4 de desembre de 2006. -------------------------------------------------

Seguint amb la voluntat d’informar puntualment de les activitats que realitzem, hem elaborat i editat dos nous butlletins, amb un

10

www.fjubertfigueras.org


SENSIBILITZACIÓ COMUNICACIÓ I CAPTACIÓ DE RECURSOS

tiratge de 1800 números. Aquest any hem introduït alguna novetat, com ara encarregar a una persona aliena a la fjf l’editorial, i recollir en una secció el testimoni d’una família acollida per la Fundació, per tal de conèixer de més a prop el perquè de la tasca que realitzem. També es va procedir durant els primers mesos de l’any 2006 a renovar la nostra pàgina web, introduint moltes més seccions i informació actualitzada. Al maig vàrem editar i enviar la Memòria d’activitats corresponent a l’exercici 2005 a diverses entitats, institucions i particulars que han col·laborat activament amb la Fundació. També s’ha adjuntat a totes les sol·licituts de subvenció presentades a institucions i entitats privades. La revista Viure en Família, amb una difusió de 18.000 exemplars, vol compartir la voluntat de construir un entorn on els nens i nenes, juntament amb els adults, puguin créixer més sans i feliços. Tracta d’una manera amable i rigorosa temes de criança, salut, educació i lleure per a la família. Va dedicar el número de desembre a les famílies que han de compaginar la seva vida habitual amb la malaltia d’un dels seus membres, fent una menció a les dificultats per resoldre el tema de l’habitatge en el cas de desplaçaments i la tasca realitzada per entitats com la fjf. La Fundació Jubert Figueras va incloure un tríptic com a eina de difusió.

www.fjubertfigueras.org

PARTICIPACIÓ EN JORNADES

--------------------------------------------------

HOTEL D’ENTITATS

Jornada de Presentació de l’Hotel d’Associacions de Pares de Pacients, de l’Hospital Sant Joan de Déu, que tingué lloc l’1 de desembre de 2006. -------------------------------------------------

DIA DEL VOLUNTARIAT

Jornada del Voluntariat Sociosanitari al Hospital de la Vall d’Hebron, al juny. --------------------------------------------------

INTERMON OXFAM

50 aniversari IO, a l’Auditori de Barcelona. --------------------------------------------------

PLANIFICACIÓ ESTRATÈICA

Jornada de Planificació Estratègica sobre Voluntariat Sanitari, convocada pels Departaments de Salut i de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. --------------------------------------------------

II JORNADA DEL VOLUNTARIAT

II Jornades de Voluntariat Hospitalari i Sociosanitari, organitzades per l’Hospital Clínic de Barcelona. --------------------------------------------------

CURS DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS

per a Fundacions, organitzat per la Coordinadora Catalana de Fundacions i per AUREN Auditors i Consultors, al febrer. --------------------------------------------------

11


PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DELS PACIENTS

05 88 41

Catalunya --------------------Illes Balears -----------------Andorra ---------------------Canaries ---------------------Andalusia --------------------Castella la Manxa ------------Castella Lleó ----------------Païs Basc --------------------Galicia -----------------------Murcia -----------------------Marroc -----------------------

VINCLE FAMILIAR

FAMÍLIES ATESES

SOL·LICITUDS REBUDES

HABITAGES DISPONIBLES

PROJECTES & ÀREES D’ACTUACIÓ

PACIENT – ACOMPANYANT

Hospital de Sant Joan de Deu 12 Famílies 11 Famílies 06 Famílies 03 Famílies 03 Famílies 01 Família 01 Família 01 Família 01 Família 01 Família 01 Família

Consorci Sanitari de l’Hospitalet

PATOLOGIES DELS PACIENTS

Malalties Oncològiques ------M. Hematològiques ----------Altres Neoplàsies -----------Lessió Medul·lar o Cerebral -Trasplantaments ------------Altres Patologies -------------

13 Pacients 07 Pacients 06 Pacients 11 Pacients 11 Pacients 06 Pacients

DISTRIBUCIÓ PER PISOS

Mares ------------------------ 41% Esposes ---------------------- 37% Pares, germans i fills --------- 22%

Pis Vall d’Hebron ------------Pis C/ Còrsega ---------------Pis C/ Londres ---------------Pis Badalona -----------------

09 Famílies 05 Famílies 11 Famílies 16 Famílies

Hospital Clínic

Hospital de Bellvitge Hospital Duran i Reynals

www.fjubertfigueras.org


Hospital de la Vall d’Hebron

Hospital de Sant Pau

Hospital Germans Trias i Pujol

Institut Guttmann

Hospital del Mar

www.fjubertfigueras.org


ET

AR

ATZ

N C/

C

E

IUR

LL

ET

ZAR / NAT

N BE

L GE

AN

C/

E L’A

RQU

E GU RU ER

ITEC TUR

A

ON

IG D

A EL

SSE PA ALT ED

L VAL

E D”H

TE

BR

Zona Hospitalaria DE LA VALL D’HEBRON

PLAÇA DE JOAN CORNUDELLA

B C/

C/ D

S

RQ

MA

TU

VEN

Z

UE

RIG

OD

R RA

AD ND

RO

PARC DE LA VALL D’HEBRON

www.fjubertfigueras.org

R

RE

R CA

N CA DE

AVI

TR


CONVIURE A LA VALL D’HEBRÓN

Aquest va ser el primer pis de la fjf. És un pis de dues habitacions amb seu a la Plaça Joan Cornudella, que gairebé sempre ocupen famílies dels hospitals de la Vall d’Hebrón. Durant el 2006 hem acollit dues famílies amb pacients ingressats en un hospital que no correspon al de la zona d’aquest pis. En tots els casos és perquè el pis corresponent estava ple i s’ha ofert a la família aquesta altra possibilitat, valorant amb ells la dificultat pel trasllat. Això en cap cas ha representat un problema important, encara que alguna d’aquestes famílies ha insistit per fer un canvi de pis tan aviat com fos possible. D’altre banda cal destacer que en aquest pis és on tenim més famílies de nens. Durant el 2006 una de les habitacions va estar ocupada pels pares d’una nena, que tenia pocs mesos quan va entrar i va marxar cap a casa seva després de 10 mesos. Des de l’alta aquesta nena ha necessitat dos nous ingressos a l’hospital i la família ha contactat amb la fjf per a trobar allotjament. La nena evoluciona favorablement i mantenim un contacte periòdic amb aquesta família, donat el vincle creat després d’aquesta estada prolongada. Durant dos mesos varem tenir al pis una nena de 10 anys. Gràcies a l’Associació Save The Children varem aconseguir una mestra que li feia classes al pis, com a reforç escolar, i també perquè els dies no fossin tan llargs. Què signifiquen les xifres? Els dies d’estada representen que les habitacions han estat ocupades un 96% dels dies totals de l’any, deixant un marge mínim per a la neteja, la gestió d’altes i baixes.... En quant a les pernoctacions, es té en compte els llits totals del pis (4) i no les habitacions, amb una ocupacio del 84%. Sovint l’habitació està ocupada per un sol acompanyant-cuidador i per aixó l’ocupació del pis és més alta que la dels llits.

www.fjubertfigueras.org

ACTIVITATS -------------------------------------------------Manteniment, gestió i administració. Neteja i condicionament permanent. Acompanyar a les famílies amb una visita cada 2 dies. Mantenir vincle i relació permanent amb el servei de treball social de l’Hospital. SOL·LICITUDS -------------------------------------------------9 famílies acollides PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA -------------------------------------------------4 famílies de Catalunya 2 famílies de les Illes Balears 1 familia del Païs Basc 1 familia de Andalusia 1 familia de Murcia VINCLE PACIENT- ACOMPANYANT -------------------------------------------------44% mares 34% esposes 22% entre germans i fills PATOLOGIES DELS PACIENTS -------------------------------------------------3 famílies amb malalties oncològiques 1 famílies amb lesió medul·lar o cerebral 2 famílies amb trasplantaments 3 famílies amb altres patologies DIES D’ESTADA -------------------------------------------------699 dies MITJANA D’ESTADA -------------------------------------------------78 dies PERNOCTACIONS TOTALS -------------------------------------------------1.225 MITJANA PERNOCTACIONS -------------------------------------------------136

15


CARRER DE LONDRES

CARRER DE PARIS

CARRER DE CÒRSEGA

CARRER DE ROSELLÓ

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

www.fjubertfigueras.org

CARRER DE CASANOVAS

CARRER DE VILLAROEL

CARRER COMPTE D’URGELL

CARRER COMPTE DE BORRELL

CARRER DE PROVENÇA


CONVIURE A L’HOSPITAL CLÍNIC

Per aquest projecte comptem amb el pis situat al carrer de Còrsega. Ha acollit 5 famílies durant l’any 2006, bàsicament perquè les estades han estat molt llargues (estada mitjana de 4 mesos). El pis va estar tancat durant 2 setmanes per pintar-lo i fer-hi arranjaments diversos. Per aconseguir tancar-lo vàrem haver d’esperar l’alta d’una família i vam sol·licitar a l’altra que es traslladés al nou pis obert al carrer Londres. El fet que les estades mitjanes siguin tant elevades té a veure amb la patologia atesa. En el cas de pacients que han de rebre un trasplantament, el pacient ha de viure a prop de l’hospital quan està a la part alta de la llista d’espera. Això significa que no només utilitzen el pis durant l’hospitalització i en el seguiment postoperatori, sinó també durant l’espera de l’òrgan, que pot allargar-se durant mesos. Una de les famílies acollides era acompanyant d’un pacient de la Vall d’Hebron, ja que no hi havia cap previsió d’alta en el pis situat a la plaça de Joan Cornudella.

Durant l’any 2006 hem seguit comptant amb un ajut per part de la Fundació Privada Cottet-Mor per fer front a les despeses d’aquest pis

ACTIVITATS --------------------------------------------------Manteniment, gestió i administració. Neteja i condicionament permanent. Acompanyar a les famílies amb una visita cada 2 dies. Mantenir vincle i relació permanent amb el servei de treball social de l’Hospital. SOL·LICITUDS --------------------------------------------------5 famílies acollides PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA --------------------------------------------------2 famílies de Catalunya 2 famílies de les Illes Balears 1 familia de Andorra VINCLE PACIENT- ACOMPANYANT --------------------------------------------------40% mares 60% esposes PATOLOGIES DELS PACIENTS --------------------------------------------------1 famílies amb malalties oncològiques 3 famílies amb trasplantaments 1 famílies amb altres patologies DIES D’ESTADA --------------------------------------------------586 dies MITJANA D’ESTADA --------------------------------------------------117 dies PERNOCTACIONS TOTALS --------------------------------------------------1.148 MITJANA PERNOCTACIONS --------------------------------------------------230

www.fjubertfigueras.org

17


R

CA RR ET

ER A

DE CA N

RU TI

MO NT CA DA I XA C

C

NT C AD A

I

RE I

O

M

DO

AN

EL

.D DA AV

E GU

EA

OP

T TA

NI

AC

EL

C/

.D DA AV

DE

GR

U OM

R EU

ÈC

’AN C/ D

Pl. del CENTENARI

ON

LL UL

L

P. de MONTIGALÀ

RA M

AV D

.D

’ITA

LIA

DA

N

LA

IR

D’

NA

C/

TUG AS

IA

www.fjubertfigueras.org


ACOMPANYAR I VIURE A BADALONA

Badalona compta amb dos centres sanitaris de referència, on ingressen un elevat percentatge de famílies provinents de pobles prou allunyats com per no poder desplaçar-s’hi a diari. La creixent complexitat de la medicina ha generat no només la creació d’hospitals especialitzats sinó també la centralització d’alguns actes mèdics.

ACTIVITATS --------------------------------------------------Manteniment, gestió i administració. Neteja i condicionament permanent. Acompanyar a les famílies amb una visita cada 2 dies. Mantenir vincle i relació permanent amb el servei de treball social de l’Hospital.

L’Institut Guttmann és hospital de referència en el tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones amb lesió medul·lar, dany cerebral o discapacitat física d’origen neurològic. Més d’una quarta part dels seus pacients provenen de fora de la província de Barcelona, i hauran de fer front a hospitalitzacions prolongades.

SOL·LICITUDS --------------------------------------------------16 famílies acollides

Tal com comentàvem a la Memòria 2005, aquest pis es va obrir a finals d’aquell any. Durant el 2006 ha rutllat pràcticament sol. Bàsicament és utilitzat per les treballadores socials de l’Institut Guttmann. També hi hem allotjat alguna família dels Hospitals de la Vall d’Hebrón, en estades curtes, ja que pels trasllats en autobús cal més d’una hora. Dins d’aquest projecte hi hem englobat l’habitació del pis cedit per l’Associació La Rotllana, en tractar-se d’un pis situat a Badalona. No obstant això, la família que hi hem allotjat era d’un noi jove en tractament al departament d’Hematologia de l’Hospital Clínic. L’acompanyant va ser el pare, un home del Marroc que va estar-se al pis 4 mesos. Tots vàrem quedar molt satisfets del tracte i la relació establerta entre La Rotllana, la família i nosaltres.

En el cas dels pacients de l’Institut Guttmann, es dona una circumstància que no havíem previst. Els pacients són donats d’alta de l’hospital per a seguir fent tractament ambulatori diari, fet que els obliga a seguir al pis de la FJF durant un o dos mesos més. Estem buscant ajuts per adaptar el bany, per facilitar la seva estada.

www.fjubertfigueras.org

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA --------------------------------------------------6 famílies de Catalunya 2 famílies de les Illes Balears 3 famílies de Andorra 2 famílies de les Illes Canaries 1 família de Galicia 1 família de Andalusia 1 família del Marroc VINCLE PACIENT- ACOMPANYANT --------------------------------------------------34% mares 46% esposes 20% entre germans, fills i pares PATOLOGIES DELS PACIENTS --------------------------------------------------4 famílies amb malalties oncològiques 9 famílies amb lesió medul·lar o cerebral 2 famílies amb altres patologies DIES D’ESTADA --------------------------------------------------709 dies MITJANA D’ESTADA --------------------------------------------------47 dies PERNOCTACIONS TOTALS --------------------------------------------------1.312 pernoctacions MITJANA PERNOCTACIONS --------------------------------------------------87 pernoctacions

19


S

LA

L DE

RA

P

SE

. DA AV

O EJ

R TA

D

CARRER DE LONDRES

CARRER DE PARIS

CARRER DE CÒRSEGA

CARRER DE ROSELLÓ

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

www.fjubertfigueras.org

CARRER DE CASANOVAS

CARRER DE VILLAROEL

CARRER COMPTE D’URGELL

CARRER COMPTE DE BORRELL

CARRER DE MALLORCA

CARRER DE VILADOMAT

CARRER DE PROVENÇA


ACOMPANYAR I VIURE A BARCELONA

Aquest és un projecte nou, posat en marxa durant l’any 2006. Es tracta d’un pis al carrer Londres, destinat a les famílies de l’Hospital Clínic i també per a famílies de l’Hospital de Sant Joan de Déu, a Esplugues. Per a aquestes últimes, encara que el centre sanitari queda lluny, està molt ben comunicat amb un autobús que els deixa a 100 metres del pis.

ACTIVITATS ------------------------------------------------Localització d’un pis adequat. Es va iniciar la recerca d’un pis que complís les condicions necessàries a un preu assequible.

Aquest pis es va obrir el mes de maig del 2006. Durant els mesos de febrer i març es va contractar una persona a la fjf, encarregada de fer la recerca del pis i la seva posada al punt. Va visitar, en una àrea que vàrem delimitar prèviament, més de cinquanta pisos, fins que finalment va trobar un pis amb les condicions que s’havien determinat. Un cop negociat i signat el contracte, es va pintar i es van realitzar arranjaments d’electricitat, als banys i a la cuina. El mes d’abril el vàrem dedicar a la neteja i a moblar el pis, així com a dotar-lo dels electrodomèstics necessaris. Finalment, vam organitzar una visita amb les treballadores socials de l’Hospital.

Manteniment, gestió i administració. Neteja i condicionament permanent. Acompanyar a les famílies cada 2 dies. Mantenir vincle i relació permanent amb el servei de treball social de l’Hospital.

Les famílies varen entrar al pis el 15 de maig. La primera família va ser traslladada des del pis de Còrsega, aprofitant per poder pintar-lo i netejar-lo. Des d’aleshores, hi han trobat allotjament 11 famílies. Hi ha hagut estades curtes, com dues famílies vingudes de les Illes Balears per una hepatitis fulminant. Se’ls va realitzar un trasplantament de fetge i varen ser donats d’alta en menys de 15 dies. Altres estades han estat molt prolongades, fins a 172 dies en el cas de pacients amb neoplàsies. En aquests casos s’estableix una relació de complicitat entre famílies, de suport mutu, i també d’amistat amb tots els que treballem a la Fundació.

Formalitzar contracte de lloguer, Moblar el pis amb el suport de Fundació Aurius 4.

SOL·LICITUDS ------------------------------------------------11 famílies acollides PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA ------------------------------------------------5 famílies de les Illes Balears 2 famílies de Andorra 1 famílies de les Illes Canaries 1 família de Castella Lleó 1 familia de Castella la Manxa 1 familia de Andalusia VINCLE PACIENT- ACOMPANYANT ------------------------------------------------36% mares 18% esposes 45% entre germans, fills i pares PATOLOGIES DELS PACIENTS ------------------------------------------------6 famílies amb trasplantaments 4 famílies amb malalties oncològiques 1 famílies amb altres patologies DIES D’ESTADA ------------------------------------------------600 dies MITJANA D’ESTADA ------------------------------------------------55 dies PERNOCTACIONS TOTALS ------------------------------------------------1.089 pernoctacions MITJANA PERNOCTACIONS ------------------------------------------------99 pernoctacions

www.fjubertfigueras.org

21


www.fjubertfigueras.org


ACOMPANYEM I ASSESSOREM

Com a entitat d’acció social, creiem fermament en els beneficis del voluntariat. La fjf necessita aquesta col·laboració per assolir els programes i poder beneficiar un nombre cada cop més elevat de persones. El voluntari és una persona que dóna part del seu temps d’una forma altruista, lliure i voluntària. El voluntariat suposa, dins de les entitats sense ànim de lucre, un valor afegit, tot aportant un plus de qualitat. A més —tal com explicava, en un article recentment publicat al diari El País, el psiquiatra Luis Rojas Marcos— avui en dia és ben clar que els fruits de les pràctiques solidàries reverteixen sobre qui les exerceix. En el cas del voluntariat, deia Rojas Marcos, “sabem que les persones que s’involucren en activitats que tenen un impacte positiu en la vida d’altres persones, gaudeixen d’una autoestima més alta, pateixen menys ansietat, dormen millor, abusen menys de l’alcohol i altres drogues, i persisteixen amb més tenacitat davant dels problemes de cada dia”. Però en posar en marxa aquest programa buscàvem fonamentalment el benefici de les famílies acollides, perquè creiem que el fet de trobarse acompanyades, sentir que tenen suport social i emocional en un moment difícil, és per elles un gran ajut. Per a les famílies dels malalts, sentir que formen part d’un grup solidari els ajuda a superar millor les adversitats.

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

-------------------------------------------------En el cas de famílies que no han trobat allotjament a la FJF per manca de plaça, una quarta part han estat derivades a altres entitats on sí han pogut trobar acollida. -------------------------------------------------També hem ofert informació a diverses famílies que havien de traslladar el pacient a l’estranger i ens demanaven sobre els recursos disponibles. En tots els casos, se’ls ha facilitat suport. -------------------------------------------------Cada cop són més frequents les famílies que contacten amb la fjf perquè, tot i disposar de recursos econòmics, no troben la manera d’aconseguir un pis de lloguer temporal. Des de la fjf se’ls informa sobre recursos disponibles a la ciutat de Barcelona. -------------------------------------------------S’ha incorporat a la FJF una psicòloga, com a professional extern, per a donar suport a les famílies, si ho demanen, i també als treballadors i voluntaris de la Fundació, mitjançant reunions ocasionals o periòdiques, si en algun moment creiem que és necessari. --------------------------------------------------

Ha estat un repte important per a la Fundació Jubert Figueras dissenyar i posar en marxa un programa de voluntariat. Des d’aquí, i un cop més, agraim l’ajut de la Federació Catalana de Voluntariat Social. La crida de voluntaris s’ha realitzat mitjançant la fcvs, la web de xarxanet, el canal solidario. Hem externalitzat la formació del voluntari, utilitzant els recursos que ofereixen entitats més grans i entitats de segon nivell. Hem realitzat un document on queden establerts els drets i deures dels voluntaris, així com els seus límits. Vetllem perquè la incorporació del voluntari a l’entitat sigui el més plaent i transparent possible. Els demanem un compromís que es tradueix en un mínim de dues hores per setmana. Per fer què? Fer companyia, llegir en veu alta, passejar plegats, seure a la cadira del costat, xerrar, riure, fer-la petar, agafar la mà, evitar la solitud, passar junts les hores i fer més curta l’espera. Dit d’una altra manera, acompanyar-los, tot respectant el seu patiment, creant vincles i oferint-los afectes.

www.fjubertfigueras.org

23


www.fjubertfigueras.org


DADES ECONÒMIQUES

La captació de recursos, ja siguin econòmics, humans o materials, permet a la Fundació la consecució dels seus objectius i, amb això, la materialització del seu compromís fundacional: acollir famílies amb pocs recursos que es troben temporalment desplaçades a causa de la malaltia d’un familiar.

INGRESSOS 2006 -----------------------------------------------------------------

Us presentem les dades econòmiques de la fjf. Gràcies a aquestes xifres, hem donat continuïtat al programa d’allotjament de famílies, tot posant en marxa un nou pis al carrer Londres i acollint un total de 41 famílies, i hem engegat els programes d’acompanyament de les famílies i el progama d’assessorament.

3%

Us mostrem d’on provenen els nostres ingressos i a quines partides els destinem. Els ingressos privats provenen tant de persones com d’entitats. Diferenciem els ingressos obtinguts mitjançant quotes periòdiques, dels que ens arriben per donatius puntuals. Per a la Fundació Jubert Figueras és un repte incrementar el nombre d’ingressos privats en forma de quotes, ja que ens garenteix un major grau d’autonomia i d’independència per a planificar i treballar amb les famílies. Aquest any hem aplicat un canvi en la comptabilitat per tal d’ajustar-la cada vegada més a la realitat. En la comptabilitat de l’any 2005 no imputàvem les subvencions fins a tenir-ne l’ingrés. Aquest any, un cop aprovada la subvenció passa a la comptabilitat, encara que quedi pendent de cobrament. Així, en els ingressos per subvencions oficials que us mostrem aquest any hi ha comptabilitzat no només les subvencions aprovades en aquest exercici, sinó també alguna de l’any 2005 que no es va fer efectiva fins l’any 2006. Això fa que la xifra s’hagi incrementat molt respecte a l’any anterior, però estem veient la suma de subvencions de 2 anys. Hem dividit les despeses per àrees o programes, tal com està feta la memòria. Les despeses de personal les hem distribuït segons el temps de dedicació a cada programa. Així, una part del temps de l’Odila Pin s’ha imputat a la posada en marxa del programa de voluntariat per dur a terme el programa d’acompanyament. En quan a les despeses per projecte, cal fer esment que la posada en marxa d’un pis comporta una forta inversió per a moblar-lo i condicionar-lo, i aquest any també de personal, ja que es va contractar una persona durant dos mesos per trobar el nou pis i condicionar-lo. Des de les pàgines d’aquesta Memòria volem agrair totes les aportacions, tant puntuals com periòdiques, que tan importants són per a la Fundació i per a les famílies que es troben en aquesta difícil situació.

www.fjubertfigueras.org

15%

Aportacions Periòdiques

22%

Aportacions Puntuals Ingressos Extraordinaris

19%

Aportacions Fundacions Privades

34%

Subvencions

7%

Conveni Prestació Serveis – adaa

----------------------------------------------------------------FONS PROPIS 36,827.00 € Aportacions periòdiques 13,935.00 € Aportacions puntuals 20,330.00 € Ingressos Extraordinaris 2,562.00 € ----------------------------------------------------------------FONS ALIENS 54,615.11 € Aportacions Fundacions Privades 17,413.36 € Subvencions 30,376.75 € Conveni prestació serveis – adaa 6,825.00 € ----------------------------------------------------------------TOTAL INGRESSOS 91,442.11 €

DESPESES 2006 -----------------------------------------------------------------

78%

Programes d’actuació

9%

Programa de Sensibilització

8%

captació de recursos

5%

despeses generals

----------------------------------------------------------------ADMINISTRACIÓ 5.041.89 € Serveis Externs 1628.74 € Despeses Generals 3118.14 € Despeses Formació 295.00 € ----------------------------------------------------------------CAPTACIÓ DE FONS 9.328,46 € ----------------------------------------------------------------PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ 9.892,28 € ----------------------------------------------------------------PROGRAMES D’ACTUACIÓ 86.743.51 € Conviure a Vall Hebron 17,660.54 € Conviure a Clínic 18,476.74 € Conviure a Badalona 19,570.72 € Conviure a Barcelona 27,146.24 € Programa d’acompanyament 3,889.27 € ----------------------------------------------------------------TOTAL DESPESES 111,006.13 €

25


COL·LABORADORS

FUNDACIONS PRIVADES

-------------------------------------Fundació Cottet- Mor Fundación San Joaquin Fundació A. Serra Santamans Fundación Renta Corporación Obra Social Caja Madrid Fundació Ma Francisca de Roviralta

A la fjf tenim una estreta relació de col.laboració amb empreses, entitats financieres, fundacions i institucions privades que es comprometen amb els nostres valors i els nostres objectius. Aquest vincle genera un benefici mutu perquè permet materialitzar l’acció social i la fa responsabilitat a l’entorn de moltes empreses i alhora fa que la nostra tasca es pugui estendre a més persones.

EMPRESES

-------------------------------------Leicrom Novartis Llibreria Catalònia Alegre. Decoració Floral

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

-------------------------------------Generalitat de Catalunya: Departament de Salut Departament de Benestar i Família (DGAIA) Departament de Governació

26

www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Pl. BonsuccĂŠs 2, 1er 2a 08001 Barcelona T. 933 17 01 81 F. 934 19 90 64 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org