{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Dormir un mes en una pensió compartint bany, sense ni cuina ni altres serveis, a Barcelona costa més de 420€

MEMÒRIA 2010

www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Rbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. +34 93 317 01 81 F. +34 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org N.I.F.: G63.369.755 Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya #1966

MEMĂ’RIA 2010


PHOTO CREDITS --------------------------------------------------------------------------------------------------La fotografia de la portada d’aquesta memòria ens ha estat cedida per Contacto. © Raymond Depardon / Magnum Photos NOTA --------------------------------------------------------------------------------------------------Aquesta memòria està disponible en versió castellana a la adreça web: www.fjubertfigueras.org/que-hacemos/es-5/

www.fjubertfigueras.org


ÍNDEX DE CONTINGUTS

PRESENTACIÓ

ORGANITZACIÓ & GESTIÓ

PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

PROGRAMA ACOMPANYEM

DADES ECONÒMIQUES

www.fjubertfigueras.org

06 08 12 14 16 05


FUNDACIó privada jubert figueras --------------------------------------------------------------------------------------------------Entitat sense ànim de lucre, independent i aconfessional, de tipus assistencial. La Fundació Jubert Figueras fou creada el 16 de desembre de 2003, i fou inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el # 1.966, amb data 28 d’abril de 2004. Classificada com a Fundació de tipus assistencial i declarada d’utilitat pública. Destinataris prioritaris --------------------------------------------------------------------------------------------------Les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, desplaçades del seu domicili habitual per acompanyar el malalt. Prioritat geogràfica --------------------------------------------------------------------------------------------------Actuació a l’àrea de Barcelona per ser la zona que concentra el major nombre de centres hospitalaris de referència. PATRONAT --------------------------------------------------------------------------------------------------presidenta: Annabella Di Montaperto Uberti vicepresidenta: Cecília Hernández Buñuel secretari: Xavier Armangué i Caralps vocal: Rosa Mª Pujol i Galobart vocal: Paola Jubert i Montaperto vocal: Josep Maria Coll Talleda vocal: Joaquim Jubert Montaperto vocal: Mª José Olano Lafita vocal: Isabel Jubert Montaperto COMISSIÓ EXECUTIVA --------------------------------------------------------------------------------------------------directora: Paola Jubert àrea de projectes: Odila Pin Niebla àrea de projectes: Claudia Andreu Gasol àrea de projectes: Isabel Herrera àrea de gestió i comptabilitat: Montse Plà àrea de comunicació: Giovanni Jubert VOLUNTARIAT --------------------------------------------------------------------------------------------------Voluntaris que han col·laborat durant l’any 2010: Rosa Alegre, Mafalda Almeida, Magda Amorós, Marta Apezteguía, Bet Assens, Criki Assens, Patricia Assens, Ramon Bonfill, Isa Calvo, Ángela Calcani, Ferran Escalada, Mónica Esser, Susana Forn, Eugènia Garnica, Lydia Gómez, Paula Fuster, Belen Herrero, Mercedes Huguet, Meritxell Izquierdo, Rosa Jorge, Miguel Layunta, Susana Lebrero, Ana Manent, Mar Moya, Esther Miralles, Anna Navarro, Begoña Ochoa, Lucía Olano, Mª Rosa Ollé, Montse Pla, Marian Peidro, Montse Ribes, Pepa Salamero, Frederic Soto, Mª José Santiberi, Cristina Serra, Yolanda Pérez.

www.fjubertfigueras.org


PRESENTACIÓ

Benvolguts amics i amigues, Em plau presentar-vos, un any mes, un resum de l’activitat de la Fundació Jubert Figueras al llarg del 2010. No és gens fàcil reflectir tota la feina feta i les hores dedicades per part dels treballadors i voluntaris de la fjf en xifres i en unes poques pàgines. Al darrera hi ha moltes històries, moltes malalties i molta soledat, però també molta companyia i solidaritat per part de tots i cadascú dels que contribuïu amb aportacions, idees, treball i esforç personal. No ha estat un any fàcil, ni veiem el futur amb claredat. La situació socioeconòmica del país fa que les famílies amb un malalt greu siguin més vulnerables. Molts arriben amb una situació econòmica molt precària, amb tots els membres de la família a l’atur.D’altres viuen la malaltia amb l’angoixa afegida de la por a perdre la feina. Ara és més important que mai estar a prop de tots aquests cuidadors. A la fjf hem de fer molts esforços per tal de quadrar els números i poder seguir complint amb l’objectiu de donar suport als cuidadors dels malalts. Ens ha ajudat, i molt, el fet que durant l’any 2010 hem signat convenis de cessió per tres pisos, un cedit per la Fundació Rose, de la cam, i dos cedits pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet ha permès tancar un pis de lloguer i disminuir despeses, però tot i així, el moment segueix sent molt difícil. Per això, una vegada més, us seguirem demanant la vostra col·laboració. Gràcies,

MISSIÓ --------------------------------------------------------------------------------------------------La Fjf es proposa millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, que degut a l’ingrés hospitalari o a un tractament que requereix al pacient viure prop de l’hospital, es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual. VISIÓ --------------------------------------------------------------------------------------------------La creixent especialització dels centres sanitaris, conseqüència d’una distribució planificada de recursos d’alta tecnologia, fa que alguns tractaments o tècniques es puguin realitzar únicament en centres molt concrets, de referència. L’augment de l’esperança de vida i la socialització de la medicina han fet que s’ofereixin tractaments complexes a un major nombre de població, no limitant-los per l’edat del pacient ni per motius econòmics. Aquestes dues realitats  fan que arribin a l’àrea de Barcelona nombrosos pacients des de tot Catalunya, altres Comunitats Autònomes i altres països. La sanitat pública es fa càrrec del pacient però no de la família. L’estat actual del mercat immobiliari dificulta l’accés a una vivenda a nombrosos col·lectius. L’èxit turístic de la ciutat de Barcelona ha fet que, a dia d’avui, les pensions més barates s’anunciin a 40€ la nit Per tot això, hi ha moltes famílies, amb pocs recursos econòmics, que malviuen durant el temps que acompanyen el seu familiar-malalt. VALORS INSTITUCIONALS --------------------------------------------------------------------------------------------------SER HOSPITALARIS: volem exercir l’hospitalitat entesa com l’acollida del que està lluny de casa. DEFENSA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL: cercant l’equitat — la igualtat d’oportunitats — en la rebuda de l’assistència afectiva que només la família pot donar al malalt. SER OBERTS I ACCESSIBLES: oberts a qualsevol tipus de malaltia i a malalts de qualsevol edat sense posar límits.

Annabella Di Montaperto Presidenta del Patronat FJF

www.fjubertfigueras.org

TRANSPARÈNCIA: tot gestionant els projectes amb criteris d’eficàcia i eficiència, especialment pel que fa a l’ús dels recursos econòmics i informant de les activitats de la fundació mitjançant comunicacions periòdiques.

07


Organització i Gestió

SANT JORDI 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Canvi a la presidència del Patronat Durant l’any 2010 el Patronat es va reunir en tres ocasions. El 23 de febrer, en reunió ordinària, es va renovar el nomenament d’Annabella Montaperto i de Josep Maria Coll com a patrons de la Fundació. Així mateix, es va nomenar Annabella Montaperto Presidenta del Patronat. El 14 de maig, en reunió extraordinària, el Patronat va decidir atorgar poders a Paola Jubert, directora de la Fundació, per actuar en representació seva. Finalment, el 21 de juliol va tenir lloc la reunió ordinària del Patronat, en la qual es van aprovar els comptes i la memòria corresponents a l’exercici 2009.

Com cada any, la campanya Roses Solidàries de Sant Jordi es va portar a terme amb l’ajuda inestimable de desenes de voluntaris i voluntàries abocats a la preparació, venda i repartiment de roses, a la venda de llibres provinents de donatius, i a la difusió de les activitats de la Fundació entre el públic que s’hi apropava. Però aquest 2010 vàrem comptar amb una col·laboració molt especial: la de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, les quals ens van cedir un espai ampli per preparar les comandes de roses i una cambra frigorífica per emmagatzemar-les. Això ens va permetre treballar i conservar les roses en millors condicions i va facilitar enormement la logística de la campanya. El nostre agraïment sincer per a les Germanes Franciscanes.

Naixement de l’Aleix i contractació temporal de Marta Soler Aquest any hem viscut amb alegria l’arribada al món de l’Aleix, el primogènit de l’Odila Pin, treballadora social de la Fundació. El naixement es va produir el 5 de febrer, i tant mare com fill es van trobar bé de salut. Després de 4 mesos de baixa per maternitat, l’Odila Pin es va reincorporar a la feina a mitjans de juny. Durant la seva absència, Marta Soler va assumir amb caràcter temporal les tasques de treball social de la Fundació. En aquest període, a banda de les activitats rutinàries pròpies de treball social –gestió de sol·licituds, recepció, acompanyament i assessorament a les famílies- Marta Soler va gestionar la tramitació y recollida de diversos donatius en espècies, entre d’altres: material d’oficina, matalassos i un ordinador portàtil.

Aquest Sant Jordi, hem tornat a oferir a empreses i particulars el nostre servei de repartiment de roses solidàries a domicili. N’hem lliurat prop de 1.400, degudament presentades en una capsa amb informació sobre les nostres activitats.

Hem comptat novament durant quatre mesos amb un estudiant de treball social en pràctiques a la Fundació, més concretament una estudiant, la Haydée Fernández de Terán , que ens ha fet replantejar la feina, explicar-li el perquè de cada cosa… Per ella, i tal com explica a la seva memòria de pràctiques, també ha estat una experiència enriquidora, en la qual ha pogut aplicar els coneixements assolits durant la carrera i aprendre dels professionals que li han fet costat.

Una altra novetat destacable del Sant Jordi 2010 va ser la invitació per part del Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya a instal·lar una taula de roses solidàries als jardins del Palau Robert. Ens omple d’orgull haver estat una de les entitats catalanes escollides per representar el món associatiu en espais de la Generalitat. Així varen ser dues les taules de venda directe de roses solidàries, la tradicional a la Rambla de Catalunya i una altra situada als jardins del Palau Robert del Passeig de Gràcia.

CAF Gestió Des del mes d’octubre de 2010 i amb l’objectiu d’optimitzar els ingressos de la Fundació, tenim contractats els serveis de l’empresa caf gestió per a la tramitació de subvencions i la captació de recursos. caf és una reconeguda consultoria, especialitzada en gestió i assessorament del tercer sector. Federació Catalana de Voluntariat Social Com cada any, aquest 2010 hem mantingut reunions periòdiques sobre voluntariat i hem estat en contacte permanent amb la Federació Catalana de Voluntariat Social, la qual ens ha donat un cop de mà i ha tingut participació en diverses qüestions, com ara l’obtenció de donatius en espècies i la formació del nostre equip humà, tant voluntari com professional. Web 2.0, butlletí electrònic i Facebook Una de les tasques de la fjf, no gens fàcil, és sensibilitzar a la ciutadania sobre les dificultats de les famílies dels malalts. En el cas de les famílies que atenem, hi ha tres circumstàncies que els afecten i els afebleixen: una malaltia greu que requereix un desplaçament; una situació econòmica feble i que la malaltia i el desplaçament afebleix encara més i la manca de llar durant el temps que la malaltia requereix estar fora de casa. Donar a conèixer aquestes situacions passa per comunicar-nos. En el marc de l’estratègia de comunicació de la Fundació, el 2010 hem apostat fort per les noves tecnologies i hem posat en marxa dues eines fonamentals per aprofitar les possibilitats del web 2.0.: la pàgina en Facebook i el Newsletter de la Fundació, el qual pren el relleu al nostre “Fundaments”. Malgrat que fa pena haver de renunciar a l’edició en paper del butlletí, el cert és que aquesta decisió ha suposat un important estalvi en temps i diners (impremta, correus), a banda de ser molt més ecològica. Per

08

www.fjubertfigueras.org


Organització i Gestió

tal d’aconseguir que el nou butlletí electrònic arribi a tothom i segueixi informant als nostres amics i col·laboradors sobre les activitats de la Fundació, hem fet un esforç—i el continuarem fent—per inscriure com a subscriptors el màxim de gent possible. Pel que fa a la nostra pàgina en Facebook, la idea ha estat que serveixi també perquè les famílies cuidadores ens facin arribar el seu testimoni. Continuïtat de l’acord de cessió del pis de l’AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer) Des que es va inaugurar el 2008, el pis del carrer de Cotonat, cedit per l’aecc i restaurat per la fjf, ha fet un gran servei en l’acollida de famílies de pacients desplaçats. En les seves dues habitacions—permanentment ocupades—aquest 2010 s’hi han pogut allotjar 11 famílies. Això s’ha traduït en un total de 1.374 pernoctacions. La continuïtat d’aquest acord, previst fins a 2018, ens omple de satisfacció. D’una banda, perquè reflecteix la confiança en la nostra gestió per part d’una entitat de reconeguda trajectòria. D’altra, perquè confirma les bondats d’una estratègia per la qual sempre hem apostat: treballar en xarxa amb altres entitats per optimitzar resultats. Caja Mediterráneo (CAM) ens cedeix un pis a l’Hospitalet El 2010 hem fet un pas endavant important en la nostra política de pisos en cessió. La cessió d’un altre pis, aquesta vegada per part de la Fundació Rose de Caja Mediterráneo, així ho confirma. El pis es troba al carrer de Cotonat de l’Hospitalet de Llobregat, molt a prop de l’hospital de la Creu Roja i ben comunicat amb la resta d’hospitals de Barcelona a través de la xarxa de metro i autobús. Per la seva distribució i superfície (36 metres quadrats) està concebut per allotjar una sola família. Després d’alguns treballs menors (instal·lació elèctrica, moblament, etc.) el pis va ser inaugurat el mes de novembre de 2010. Des de llavors, ha estat sempre ocupat. Cessió de dos pisos per part de la Generalitat de Catalunya El dijous 16 de setembre vàrem signar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya la cessió a la fjf de dos pisos, provinents d’herències intestades. Els immobles estan situats a tocar de l’Hospital de Sant Pau, concretament, als carrers Llorens i Barba i Indústria. El pis del carrer Llorens i Barba, de dos dormitoris, té una superfície de 48 metres quadrats i es troba en bastant mal estat, després de romandre tancat durant 18 anys. Pel que fa al pis del carrer de la Indústria, de 73 metres quadrats, es troba en una finca amb bones condicions d’accessibilitat i disposa de tres dormitoris.

Campionat de Golf Agost 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------

El 23 d’Agost va tenir lloc, al Reial Club de Golf de Cerdanya, el 2n Torneig Ponte Vecchio, a benefici de la Fundació Jubert Figueras. Aquest any i com a novetat, el campionat va estar obert a tots els handicaps. Un any més, l’ambient va ser festiu i de solidaritat. Varen ser 22 les parelles participants, que es varen anar eliminant a les diferents rondes de la competició. Les apostes del públic a cadascuna de les rondes, per la seva parella favorita varen convertí la competició en un espectacle ple d’emoció, alegria i interès fins al darrer minut. La parella guanyadora, formada per Isabel de Llanza i Cristina Bertrán es varen imposar en un dol molt renyit als subcampions i favorits del públic, Solete Desvalls i Eugeni Fabregat. La llarga llista de regals oferts per particulars, patrocinadors i empreses va constituir un dels grans atractius del torneig. Com a exemples podem destacar un primer premi amb un viatge a Nova York per a dues persones, així com un cap de setmana d’esquí a Baqueira Beret per a quatres persones, un semestre gratuït per a dues persones al gimnàs Wellness O2, esplèndides maletes Delsey i un munt d’altres regals. I tot acompanyat per unes esplèndides tapes servides pel Bar Tapes de Puigcerdà i les millors cerveses donades per San Miguel. El balanç de l’acte va ser altament positiu.

Al llarg de 2011 es portaran a terme els treballs de rehabilitació d’ambdós pisos, els quals inclouran: una nova instal·lació elèctrica i d’aigua, i la reforma completa de bany i cuina. Per poder tirar endavant les obres necessàries comptem amb 20.000€ provinents del Premi de la Fundació José Tomás 2009, a més de les aportacions de la Fundació Roviralta, de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió i de l’Ajuntament de Barcelona. Agraïm el suport d’aquestes entitats, el qual farà possible que, una vegada enllestits els treballs de reforma, 5 famílies més de pacients desplaçats puguin disposar d’una llar temporal mentre acompanyen el seu familiar malalt. L’obertura del pis cedit per Fundació Rose de Caja Mediterráneo, i la imminent rehabilitació dels dos pisos cedits pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat ens va permetre tancar, durant el primer trimestre de l’any, el pis que llogàvem al carrer de Còrsega, amb el conseqüent estalvi de diners prèviament destinats a aquest concepte. Gràcies a totes dues institucions per la seva confiança i pel seu suport. Família # 100 allotjada a l’Hotel Villa Emilia

www.fjubertfigueras.org

09


Organització i Gestió

Torrubia & Torrubia, joieria solidària

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de finals de 2010 la Fundació Jubert Figueras és una de les entitats escollides per Torrubia & Torrubia com a beneficiària de la seva política de responsabilitat social. Torrubia & Torrubia és una empresa de joieria amb seus a Sant Sebastià i Nova York que col·labora, des de la seva creació el 2008, amb diferents organitzacions de caràcter social i humanitari, destinant a aquest fi el 14’9 % dels seus beneficis nets. Així, els beneficis obtinguts per la venda d’una peça de la seva col·lecció, concretament, el penjoll 149 en plata, es destinen conjuntament a la Fundació Jubert Figueras i al Limitless Health Institute. Si voleu donar-nos un cop de mà i adquirir, a la vegada, una bonica joia podeu fer la vostra comanda a través del web de la marca de joieria: www.torrubia-torrubia.com Finalistas del Premis 2010 de Farmaindustria a las Mejores Iniciativas de servicio al paciente

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Desembre d’aquest any 2010 vàrem rebre el reconeixement com a finalistes del premis al servei al pacient de la Fundación Farmaindustria dins de l’apartat ONGs i altres col·lectius organitzats dins la categoria PACIENTS.

Donada la gravetat de les patologies més habituals, les estades al pisos de les famílies solen ser llargues, amb un promig de més de 36 dies per família. No obstant, també resulta freqüent que, una vegada han estat donats d’alta, aquests mateixos pacients hagin de tornar periòdicament a Barcelona per a realitzar controls o tractaments curts, de dos o tres dies de durada. Per a la fundació, resulta complicat acollir-los, donat que habitualment tenim plena ocupació i una llarga llista d’espera. Des del juliol de 2008, la fjf manté un acord de col·laboració amb l’Hotel Villa Emilia, per a allotjar als pacients i els seus cuidadors que requereixen estades curtes a la ciutat. Gràcies a aquest acord, moltes famílies de malalts sense recursos tenen garantida la continuïtat del seu procés terapèutic, en condiciones dignes i sense la necessitat d’endeutar-se. El 25 de novembre de 2010 vàrem celebrar una fita important que reflecteix el bon funcionament de l’acord de col·laboració que mantenim amb l’hotel Villa Emilia: l’allotjament en aquest establiment de la família # 100 provinent de la Fundació Jubert Figueras. Des que, dos anys enrere, vàrem arribar a l’acord pel qual l’hotel s’oferia a acollir-hi famílies de pacients desplaçats a Barcelona per períodes de curta durada, el compromís d’aquesta empresa amb la nostra Fundació no ha deixat de reafirmar-se cada vegada que els ha estat possible. A banda d’allotjar les famílies de manera completament gratuïta, l’Hotel Villa Emilia els ofereix l’esmorzar. Ens consta que el personal de l’hotel està molt involucrat en aquesta acció de responsabilitat social, i des d’aquestes pàgines volem donar les gràcies a tothom, propietaris i treballadors, per esforçar-se a fer agradable l’estada a les famílies. Tant de bo puguem continuar celebrant noves fites per molt temps! Enquesta de satisfacció a les famílies allotjades Des que es va constituir el 2003, la Fundació Jubert Figueras ha avaluat sistemàticament la qualitat del servei que dóna per tal d’identificar i mantenir els seus punts forts i millorar-ne els febles. Part important d’aquest control de qualitat és l’opinió de les pròpies famílies de pacients. Amb l’objectiu de conèixer les impressions de les persones allotjades, la Fundació els demana que responguin un qüestionari de satisfacció, pocs dies abans de retornar al seu domicili (quan això no és possible, se’ls fa arribar per correu ordinari). Aquest qüestionari recull informació tant de tipus quantitativa com qualitativa (resposta oberta). Més tard, els resultats de l’enquesta són processats per tal d’obtenir-ne una visió de conjunt, la qual es reflectirà en el corresponent informe anual. A principis de 2010 vàrem analitzar els 63 qüestionaris de satisfacció omplerts al llarg de 2009, d’un total de 84 lliurats a les famílies. Aquestes són algunes de les dades obtingudes: > Un 100% considerava molt satisfactòria l’atenció rebuda per part del personal i els voluntaris de la Fundació Jubert Figueras. > Un 79% considerava que va ser beneficiós compartir pis amb altres persones que es trobaven en la seva mateixa situació. > Un 87% considerava que va mantenir una bona o molt bona relació amb les famílies amb les quals compartia pis. > Un 94% considerava que les condicions dels pisos eren bones. > Un 69% considerava que els pisos es trobaven situats a poca distància dels hospitals. En general, estem molt contents amb els resultats obtinguts, especialment pel que fa a l’excel·lent valoració de l’atenció rebuda, la qual reforça la nosra confiança en la bona direcció de la feina que, dia rere dia, realitzem.

10

www.fjubertfigueras.org


Organització i Gestió

Fundació Casateva El 2010 la fjf ha continuat col·laborant activament en la feina de la Fundació Casateva, amb representació, així mateix, a la vicepresidència del seu patronat. En el marc d’aquesta activitat, hem assistit a les reunions mensuals del Comitè Executiu, des d’on es treballa per a la posada en marxa del projecte. També vàrem col·laborar amb l’escola d’Arquitectura de La Salle, que va triar el projecte de construcció d’una casa d’acollida de famílies de nens i adolescents malalts com a projecte per als alumnes del 4t curs del grau d’arquitectura. Ens van demanar que presentéssim els projectes des del punt de vista del client, explicant les necessitats de cadascun dels serveis, així com el programa funcional. Posteriorment, vàrem assistir a la presentació final d’algun dels projectes presentats. El projecte de la Fundació Casateva va ser triat l’any 2010 pel programa Alumni Solidari d’esade. L’objectiu principal d’aquest programa és proporcionar instruments útils a aquells antics alumnes que vulguin participar activament en el tercer sector, col·laborant com a voluntaris amb ongs en projectes de gestió. Les activitats que s’hi duen a terme, de responsabilitat social empresarial, de gestió d’ongs i de desenvolupament social, estan obertes a la participació dels antics alumnes. Antics alumnes i professorat d’esade realitzen treballs de consultoria pro bono per a fundacions sense ànim de lucre, aportant la seva capacitat de gestió i el treball en equip. En grups d’entre 6 i 8 persones, posen la seva experiència a disposició d’una entitat concreta, amb la qual participaran en un projecte de consultoria durant un període de temps d’uns 10 mesos. Des de Fundació Casateva els vàrem demanar que desenvolupessin un pla de viabilitat del centre d’acollida, els resultats del qual es van presentar en un informe posterior. Aquest text, que porta per títol “Informe de los costes operativos de un hotel de pacientes, Fundación Casateva”, constitueix una important eina de treball per al futur de la Fundació Casateva. Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores La Xarxa de suport a Famílies Cuidadores neix a Barcelona el setembre de 2008 a l’empara de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. La Xarxa està formada per professionals de diferents institucions i per entitats de familiars i persones afectades de malalties o dependència, i treballa per millorar la capacitat de resposta de la ciutat a l’hora d’oferir suport a les persones familiars cuidadores. L’objectiu que ens vàrem marcar durant l’any 2010, molt ambiciós, va ser treballar per fer possible un canvi en la legislació, en els convenis laborals i en la mentalitat de les empreses, per tal d’aconseguir més flexibilitat en el temps de treball per a les famílies amb dependents de grau i infants amb malalties greus. Això es tradueix en una sèrie de mesures concretes:

Miaportacion.org col·labora amb la Fundació ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Miaportacion.org és un web que vol servir de pont entre les necessitats concretes de les persones més desfavorides i el públic que vol ajudar a solucionar-les, però que sovint no sap com fer-ho. La idea és transmetre al públic aquestes necessitats i vehicular les possibles ajudes a través de fundacions i ONGs compromeses amb aquest fi, tot prioritzant les entitats que treballen donant suport a les persones necessitades que tenim més a prop. Des de desembre de 2010 la Fundació Jubert Figueras és una de les entitats triades per rebre i gestionar les ajudes rebudes.

Punts Estrella de la Caixa ---------------------------------------------------------------------------------------------------

El mes de febrer vàrem ser seleccionats per participar en el programa de Punts Estrella de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Aquest programa permet als clients de La Caixa bescanviar els punts acumulats per regals, i també ofereix la possibilitat de convertir-los en donatius a ONGs. L’acord de col·laboració signat habilitava la Fundació Jubert Figueras a formar part del catàleg on-line dels Punts Estrella, des d’abril de 2010 i per un període d’un any. Concretament, el nostre projecte va aparèixer publicat a la secció de “Col· laboració amb ONGs”.

> Facilitar la baixa laboral a un dels progenitors en el cas de nens afectats de malalties greus que requereixen una hospitalització prolongada o un tractament ambulatori complex, sempre i quan ambdós progenitors treballin. > Promoure la flexibilitat horària dins del món del treball per a aquelles persones que tenen al seu càrrec la cura d’una persona –nen o adult- dependent de grau. Com a part visible de la feina realitzada, la Xarxa va organitzar el 17 de juny una Jornada de Treball: “La conciliació laboral i familiar de les famílies amb dependents de grau i infants amb malalties greus” al centre Cívic Fort Pienc. Hi van participar experts i persones representants dels partits polítics, de l’empresa, dels sindicats i del món universitari. A finals de novembre el govern comunicava la intenció d’aprovar una esmena als pressupostos generals reconeixent una baixa laboral retribuïda per a la cura dels nens greument malalts en el cas que ambdós progenitors treballin.

www.fjubertfigueras.org

11


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

DADES GENERALS --------------------------------------------------------------------------------------------------PISOS DISPONIBLES 05 --------------------------------------------------SOL.LICITUDS REBUDES 320 --------------------------------------------------FAMILÌES ALLOTJADES 135 --------------------------------------------------FAMILÌES ALLOTJADES EN PISOS 87 --------------------------------------------------FAMILÌES ALLOTJADES EN HOTELS 48 --------------------------------------------------SOL.LICITUDS DERIVADES 26 --------------------------------------------------FAMILÌES NO ALLOTJADES 159 --------------------------------------------------MITJANA D'ESTADA EN PISOS (dies) 36,63 --------------------------------------------------MITJANA D'ESTADA EN HOTELS (dies) 1,71 --------------------------------------------------FAMÍLIES ACOLLIDES --------------------------------------------------------------------------------------------------C/ Londres 33 --------------------------------------------------Plaça Joan Cornudella 22 --------------------------------------------------C/ Alcalde Mtz. Écija, (Badalona) 15 --------------------------------------------------C/ Creu dels Molers 11 --------------------------------------------------C/ Còrsega 04 --------------------------------------------------C/ Cotonat 02 --------------------------------------------------Hotel Villa Emilia 48 --------------------------------------------------VINCLE PACIENT — ACOMPANYANT --------------------------------------------------------------------------------------------------Mare 53 --------------------------------------------------Esposa 23 --------------------------------------------------Pare 21 --------------------------------------------------Marit 17 --------------------------------------------------Filla 02 --------------------------------------------------Fill 02 --------------------------------------------------Germà 02 --------------------------------------------------Altres 04 --------------------------------------------------Propi pacient 11 --------------------------------------------------PATOLOGIES DELS PACIENTS --------------------------------------------------------------------------------------------------Malalties Renals 35 --------------------------------------------------Malalties Hematològiques 20 --------------------------------------------------Malalties Cardíaques 12 --------------------------------------------------Malalties Neurològiques 10 --------------------------------------------------Traumatismes 08 --------------------------------------------------Embaràs d’Alt Risc 05 --------------------------------------------------Malalties Digestives 04 --------------------------------------------------Malalties Pulmonars 03 --------------------------------------------------Altres 38 ---------------------------------------------------

12

Si parlem de la nostra xarxa de pisos d’acollida, 2010 ha estat un any de canvis, marcat per l’obertura del pis del carrer de Cotonat —cedit per la Caja de Ahorros del Meditarráneo— i el tancament del pis del carrer de Còrsega, de lloguer. En total, han estat 6 els pisos en funcionament —dels quals, un màxim de 5 simultàniament— sumats al recurs de l’Hotel Villa Emilia, per a estades de curta durada. El nombre de famílies allotjades en aquest període ha estat de 135, d’un total de 321 sol·licituds. Això suposa un lleuger descens en relació amb 2009 (145 famílies allotjades), que s’explica, en part, per les dificultats temporals del canvi de pisos, i en part, perquè les estades de les famílies ha estat més llarga. En efecte, la mitjana de dies d’estada als pisos ha estat de 36,6 dies per família, per només 34 dies el 2009. Pel que fa a l’Hotel Villa Emilia, la mitjana de dies d’estada no ha variat: 1’7 dies per família. La suma dels dos recursos —xarxa de pisos i hotel Villa Emilia— ha significat un global de 3270 dies de estada i 5897 pernoctacions. Les sol·licituds d’acollida ens han arribat, majoritàriament, des dels Serveis de Treball Social dels grans hospitals públics de Barcelona, 106 sol·licituds provinents de l’Hospital de la Vall d’Hebron, 90 de l’Hospital Clínic. Voldríem destacar la xifra de 40 sol·licituds arribades des d’altres entitats, fruit d’un treball en xarxa que també es reflecteix, inversament, en el nombre de derivacions a altres entitats cursades des de la pròpia fjf: un total de 25.

EDAT DELS PACIENTS

%

PERFIL DELS CUIDADORS

%

ADULTS

62

DONES

62

PEDIATRIC

38

HOMES

38

GRUPS DE PATOLOGIES

%

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA

%

TRANSPlantament

28,5

CATALUNYA

Malaltia congènita

27,5

RESTE ESTAT ESPANYOL

30,3 64

M. ONCOLÒGICA

26,5

ALTRES PAÏSOS

3,7

ALTRES

17,5

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

En quant a les característiques de les famílies allotjades, un gran nombre (41 famílies) provenien de poblacions del territori català. La segona Comunitat Autònoma més destacada pel que fa a la procedència de les famílies va ser les Illes Canàries (20 casos), seguida de Múrcia (12) i Comunitat Valenciana (11). De les 135 famílies allotjades només 2 procedien de fora de l’Estat Espanyol.

Vilamalla Roses Porqueres Olot Bagà

Lleida

Girona Bescanó

Oliana

L’Escala

Salt

Girona Cassà de la Selva

Barcelona

Alfarràs

Navàs

Arbúcies

Balaguer

El perfil de les persones cuidadores reflecteix en gran mesura l’esbiaix de gènere tradicional de les tasques de cura, encara que voldríem apuntar que les dades han estat més equilibrades que en anys anteriors. Així, mentre que el 2009 el 73% de les persones cuidadores eren dones, per només un 27% d’homes, el 2010 aquest indicador ha estat més repartit (62% dones – 38% homes). Entre els vincles parentius més freqüents, s’hi han destacat: mare (53 casos), esposa (23) i, en tercer lloc, pare (21). Volem reiterar el nostre agraïment a les entitats que han col·laborat amb el nostre Programa d’Allotjament, i que han fet possible acollir aquestes 135 famílies al llarg de 2010. Especialment, a l’AECC i a Caja del Mediterràneo, per la cessió dels pisos del carrer de Creu dels Molers i del carrer de Cotonat, respectivament; i a l’Hotel Villa Emilia, pels 83 dies d’estada (163 pernoctacions) oferts a les famílies de la Fundació.

3% 1%

1%

4%

3%

1%

26%

3,5%

10% ÁREA

METROPOLITANA

3,5%

4% 3%

9%

5,5%

5,5%

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA ----------------------------------------------------------------------14%

Catalunya 41 > -------------------------------Illes Canàries 20 -------------------------------Múrcia 12 -------------------------------Comunitat Valenciana 11 -------------------------------Aragó 09 -------------------------------Illes Balears 08 -------------------------------Castella i Lleó 06 -------------------------------Madrid 05 -------------------------------Galícia 04 -------------------------------Andalusia 04 -------------------------------Castella La Manxa 03 -------------------------------Andorra 03 -------------------------------Altres països 02 -------------------------------Euskadi 02 -------------------------------Navarra 02 -------------------------------Cantabria 01 -------------------------------La Rioja 01 -------------------------------Andalusia 01 -----------------------------------------------------------------------

TOTAL 135

www.fjubertfigueras.org

ÁREA METROPOLITANA

Albatàrrec

Lleida

Valls

Reus El Vendrell

Tarragona

Tarragona

Els Muntells

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DE LES FAMÍLIES CATALANES ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Alguaire 01 --------------------------------------------------Amposta 02 --------------------------------------------------Anglès 01 --------------------------------------------------Ascó 01 --------------------------------------------------Banyoles 01 --------------------------------------------------Campdevànol 01 --------------------------------------------------Cubelles 01 --------------------------------------------------El Perelló 01 --------------------------------------------------Gimenells 01 --------------------------------------------------Guissona 01 --------------------------------------------------Igualada 01 --------------------------------------------------La Bisbal 01 --------------------------------------------------L’Escala 01 --------------------------------------------------Lleida 02 --------------------------------------------------Manresa 01 --------------------------------------------------Mataró 01 --------------------------------------------------Mora la Nova 01 --------------------------------------------------Palafrugell 03 --------------------------------------------------Palamós 01 --------------------------------------------------Platja d’Aro 01 --------------------------------------------------Reus 03 --------------------------------------------------Ripoll 01 --------------------------------------------------Roses 01 --------------------------------------------------Rosselló 01 --------------------------------------------------Salou 01 --------------------------------------------------St. Carles de la Ràpita 01 --------------------------------------------------St. Sadurní d’Anoia 01 --------------------------------------------------Tarragona 02 --------------------------------------------------Terrassa 01 --------------------------------------------------Torreforta 01 --------------------------------------------------Tortosa 01 --------------------------------------------------Valls 01 --------------------------------------------------Ventalló 01 --------------------------------------------------Vilanova de la Barca 01

13


PROGRAMA ACOMPANYEM

SUPORT D’ALTRES ENTITATS --------------------------------------------------------------------------------------------------Sovint les famílies tenen necessitats que la Fundació no pot cobrir, i per donar-los-hi resposta, cerquem el suport de diverses entitats que ofereixen aquest serveis, complimentant d’aquesta manera la tasca de la Fundació. L’any 2010 a la Fundació varem comptar amb el suport de:

Una vegada la família ha estat acollida per l’entitat, és preocupació de la mateixa poder oferir una atenció integral mentre duri el desplaçament i molts cops també una vegada han retornat al seu domicili. Per això la treballadora social de l’entitat, juntament amb la treballadora familiar i els voluntaris realitzen una tasca de detecció de necessitats. Una part important de la feina de Treball social de l’entitat és donar a conèixer a les famílies que atenem els recursos i ajuts que tant la fjf com altres entitats i l’Administració Pública els poden oferir.

FED. CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL Donació d’un ordinador portàtil per a cedir-lo temporalment a les famílies.

Tan bon punt una família té plaça a la fjf, la Treballadora social serà la responsable de la seva acollida, tot acompanyant-los al pis, mostrant els recursos que aquest ofereix i el funcionament del mateix. En aquesta primera entrevista, i en les següents, fa una feina preventiva, tot detectant altres necessitats, amb el suport imprescindible de la treballadora social de l’hospital. Posteriorment informa a la família de totes les prestacions, ajuts i recursos que pot proporcionar la fjf, altres entitats, a les que acudim sovint, i l’administració pública. Posteriorment farà una feina de seguiment de la família i del malalt.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

FUNDACIÓ ROSES – Programa Techo Amigo Donació de material de neteja, higiene i parafarmàcia per a les famílies i altres entitats.

---------------------------------------------

AACIC Suport psicològic a famílies amb nens afectats de cardiopaties congènites.

---------------------------------------------

L’HORA DE DÉU- BANC D’ALIMENTS Suport en aliments per a dues famílies

---------------------------------------------

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA Suport per a la matriculació i escolarització obligatòria de 2 menors allotjats per la Fundació.

---------------------------------------------

SERVEIS SOCIALS DE LLOREDA (BADALONA) Coordinació i suport social per una família

---------------------------------------------

CÀRITAS DIOCESANA DE BADALONA Suport alimentari per a 2 famílies

---------------------------------------------

FUNDACIÓ EL SOMNI DELS NENS Cessió permanent d’un ordinador portàtil

---------------------------------------------

PARRÒQUIA Mª DE DÉU DEL PILAR Ajut en queviures per a 2 famílies

---------------------------------------------

ACTIVITATS AMB PARTICIPAció de VOLUNTARIS --------------------------------------------------------------------------------------------------Al llarg de l’any 2010 i gràcies a la participació del voluntariat, la FJF va poder dur a terme diferents activitats l’objectiu de les quals era la sensibilització de la població vers les dificultats en les que es troben les persones cuidadores, així com la captació de fons per a l’entitat. El suport del voluntariat va ser fonamental per poder dur a terme les següents activitats:

Dins dels recursos que pot proporcionar, la ts ofereix a les famílies el suport dels voluntaris de l’entitat. L’any 2010 va ser un any de canvis dintre de l’equip de voluntariat de la fjf. D’una banda, s’hi van produir noves incorporacions. D’altra, alguns dels voluntaris que feia temps que col·laboraven i dedicaven unes hores a la setmana a acompanyar les famílies dels malalts van haver de suspendre aquesta activitat, molt a pesar nostre, per raons personals, laborals, o per canvi de domicili. A tots ells, gràcies. Voldríem, igualment, expressar un agraïment especial a Ramon Bonfill, qui durant 5 mesos va assumir les tasques de Coordinador de Voluntariat i va fer possible que moltes famílies continuessin acompanyades i que la Jornada de Sant Jordi comptés amb la col·laboració de molts voluntaris. En el marc del nostre Programa Acompanyem, la treballadora social de la fjf ofereix a les persones cuidadores desplaçades la possibilitat de rebre visites per part de voluntaris i voluntàries de la fjf amb formació en voluntariat en salut. Lluny de la seva llar, de les seves famílies i del seu entorn social més proper, molts acompanyants de malalts troben en aquestes visites un suport fonamental per fer front a la nova situació. En efecte, poder compartir les vivències del dia a dia a l’hospital, així com les angoixes i les alegries al llarg del procés de malaltia, els fa sentir-se acompanyats, recolzats i amb energia durant el temps que hauran de romandre al centre hospitalari. A finals de novembre vàrem rebre el reconeixement per part de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron d’entitat col·laboradora en el voluntariat, contribuint en la humanització de l’Hospital per oferir al pacient una atenció d’excel·lència.

---------------------------------------------

MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE LA MERCÈ 22-23-24 de setembre 2010, Plaça Catalunya

---------------------------------------------

JORNADA DE ST. JORDI Preparació durant la setmana del 19 al 23 d’abril

---------------------------------------------

TORNEIG DE GOLF PUIGCERDÀ 23 d’agost de 2010

---------------------------------------------

14

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA ACOMPANYEM

CAPTACIÓ de VOLUNTARIAT Com cada any, al llarg del 2010 s’han realitzat diverses campanyes de captació de voluntariat a través de diferents canals telemàtics –com són el Web de la Federació Catalana de Voluntariat Social, el web www.hacesfalta.org o www.xarxanet.cat- i a través de diversos actes, com ara la Mostra de la Mercè, organitzats per la pròpia FJF. FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT Per tal de donar una correcta formació als voluntaris i voluntàries que s’incorporen, així com per actualitzar i ampliar els coneixements dels més veterans, la FJF facilita l’accés a cursos organitzats per altres entitats amb àmplia experiència . D’aquesta manera, assegurem que el nostre equip de voluntariat té les eines necessàries per poder dur a terme l’acompanyament dels familiars de malalts desplaçats. VISITES REALITZADES El 2010 ha decrescut el nombre de famílies que ens han sol·licitat l’acompanyament del nostre voluntariat. Podem considerar aquesta dada com una conseqüència paradoxal de la crisi i l’elevat índex d’atur. En efecte, la major presència de persones aturades dintre les famílies facilita que es puguin desplaçar fins a dos familiars. Així per exemple, molts pares que es trobaven sense feina han pogut acompanyar les mares de pacients pediàtrics en el seu desplaçament a Barcelona. Al llarg de l’any els nostres voluntaris i voluntàries han realitzat un total de 67 visites, tant en els centres hospitalaris com en els pisos d’acollida. Els han escoltat, els han acompanyat per realitzar tràmits, els han fet conèixer la ciutat, en definitiva, els han donat suport emocional i els han ajudat a fer menys feixuga la seva estada a l’hospital.

FORMACIó del Voluntariat

--------------------------------------------------------------------------------------------------Al llarg del 2010 els voluntaris han participat en els següents tallers i cursos:

--------------------------------------------Curs Voluntariat en Salut. FCVS- Federació Catalana del Voluntariat Social 18 i 25 març 2010 Assistent: Cristina Serra

---------------------------------------------

Curs Escolta Activa FCVS -Federació Catalana del Voluntariat Social 7 i 9 juny 2010 Assistent: Marta Soler

---------------------------------------------

Curs Iniciació al Voluntariat FCVS- Federació Catalana del Voluntariat Social 30 gener, 6 i 13 febrer 2010 Assistent: Laura Torrado Martínez

---------------------------------------------

Curs El Camí de les Relacions FCVS- Federació Catalana del Voluntariat Social 10 maig 2010 Assistent: Marta Soler

---------------------------------------------

Jornada “ La conciliació laboral i familiar de les famílies amb dependents de grau i infant a amb malalties greus: la oportunitat i la necessitat d’una proposta de llei” Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores 17 juny 2010 Sala d’Actes Centre Cívic Fort Pienc Barcelona Asts: Odila Pin, Clàudia Andreu, Paola Jubert

--------------------------------------------IV Jornada d’Associacions de Pares de PacientS: “Adolescència, malaltia crònica i discapacitat” Hospital Sant Joan de Déu

---------------------------------------------

6a Jornada de Voluntariat de Salut: “Dol, creixement i vida” Federació Catalana Voluntariat Social 29 octubre 2010, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

--------------------------------------------Àrea de Formació de CAF Gestión “Posant-nos al Dia” Sessió Formativa “Assessorament Legal a les entitats” 18 de novembre de 2010

--------------------------------------------Taller per a la millora dels òrgans de govern a les entitats del tercer sector de la ciutat de Barcelona Observatori del Tercer Sector 15 de novembre de 2010

---------------------------------------------

www.fjubertfigueras.org

15


DADES ECONÒMIQUES

BALANÇ DE SITUACIÓ ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

A) ACTIU NO CORRENT

257.367,64

Immobilitzat Intangible

220.729,46

Immobilitzat Material Inversions Financeres A Llarg Termini B) ACTIU CORRENT Usuaris, Patrocinadors i Deutors de les Activitats i Altres Comptes a Cobrar Efectiu I Altres Actiu Liquids TOTAL ACTIU (A+B)

A) PATRIMONI NET

330.746,43

Fons Propis

69.656,15

30.702,35

Fons dotacionals o fons social

6.000,00

5.935,83

Excedents d’exercicis anteriors

65.263,99

Excedent de l’exercici

-1.607,84

82.484,61 44.590,77

Subvencions, Donacions I Llegats Rebuts

37.893,84

B) PASSIU NO CORRENT

339,852,25

261.090,28 -----

C) PASSIU CORRENT

9.105,82

Deutes a curt termini

2.040,66

Creditors per activitat i altres comptes a pagar

7.065,16

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

339.852,25

COMPTE DE RESULTATS DESCRIPCIÓ DELS COMPTES INGRESSOS PER LES ACTIVITATS A) Vendes i prestacions de serveis

IMPORT 132.630,20 13.586,59

B) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

19.680,00

C) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

55.363,61

D) Subvencions oficials a les activitats

44.000,00

APROVISIONAMENTS

-4.606,15

DESPESES DE PERSONAL

-58.987,57

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIO

-67.738,57

A) Serveis exteriors

-67.642,13

B) Tributs C) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL RESULTAT

-43,90 -52,54 -24.788,63 20.227,09

ALTRES RESULTATS

1.654,58

I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

-1.608,49

INGRESSOS FINANCERS

0,56

DIFERÈNCIES DE CANVI

0,09

II) RESULTAT FINANCER

0,65

III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

-1.607,84

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI

-1.607,84

16

www.fjubertfigueras.org


DADES ECONÒMIQUES

captació de recursos Tot i ser una any complicat, volem destacar l’esforç de les aportacions econòmiques de persones particulars i d’entitats privades. A la fjf vetllem per la transparència mitjançant la realització d’una auditoria dels comptes a càrrec de Alcain i Riba Auditors, disponible per a qui estigui interessat enviant-nos un mail a administracio@fjubertfigueras.org. També vetllem per l’eficiència destinant la major part dels recursos aconseguits a l’atenció directe a les persones.

PERCENTUAL D’IngrESsos

%

Fons Privats

69

Fons Públics

31

ORIGEN DELS INGRESSOS

%

DESTINACIÓ DE LES DESPESSES

%

FONS PROPIS

39,59

Programa Allotjament

78,08

QUOTES DELS SOCIS

13,52

Programa Acompanyem

8,72

DONATIUS PUNTUALS

14,12

Sensibilització i Comunicació

2,97

ACTES DE CAPTACIÓ

11,94

Estructura i manteniment entitaT

FONS ALIENS

60,41

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

29,69

FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS

18,38

SUBVENCIONS ENTITATS FINANCERES

12,35

www.fjubertfigueras.org

10,23

17


Col·laboradors

Fundacions Privades --------------------------------------------------------------------------------------------------AECC Delegació de Barcelona Fundació Un Sol món Fundació La Caixa CAM — Fundació Rose CAN — Caja Navarra Fundació Roviralta Fundación San Joaquín Fundació Cottet Mor Fundació Carmen y Mª José Godó Fundación Zamorano Biedma Fundación Renta Fundación Cofares Empreses --------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Villa Emilia Sidorme Hotels Llibreria Catalonia Alegre decoración Floral Grupo AEC Delsey Puig Xocoa Puig Doria San Miguel

GRÀCIES A TOTS La tasca que desenvolupem no seria possible sense el suport de moltes persones i moltes institucions. Volem destacar des d’aquí:

FUNDACIONS PRIVADES

can

FUNDACIÓ PRIVADA

COTTET-MOR

ENTITATS COL.LABORADORES

Administracions Públiques --------------------------------------------------------------------------------------------------Ajuntament de Barcelona Generalitat de Catalunya Departament de Salut Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Administrcions Públiques Generalitat de Catalunya: Departament de Acció Social i Ciutadania

ADMINISTRACIONS Públiques

Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Habitatge

18

www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Rbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. 93 317 01 81 F. 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org

Profile for Fundació Jubert Figueras

FJF MEMÒRIA 2010  

FUNDACiÓ JUBERT FIGUERAS, MEMORIA D'ACTIVITATS ANY 2010

FJF MEMÒRIA 2010  

FUNDACiÓ JUBERT FIGUERAS, MEMORIA D'ACTIVITATS ANY 2010