__MAIN_TEXT__

Page 1

Boldøjet Nr. 4 - November 2020

48. årgang

Grønne FIF’er på tur i det Sydfynske Øhav Læs mere på side 17 og 18 Foto: Hans Vennekilde Fjordagers aktive mtb-ryttere på tur til Ærø og Langeland


Julelotteri

Julelotteri afløser dette års juletræsfest Årets juletræsfest i Fjordagerhallen er desværre aflyst pga. Coronarestriktioner Derfor har vi valgt at lave et online-julelotteri, som foregår over de 4 adventssøndage. Du skal blot senest søndag d. 29. november, 6. december, 13. december eller 20. december købe et eller flere lodder ved at indbetale kr. 25,00 pr. lod, du ønsker at deltage med, via mobilepay til

43184 og skrive dit navn og mobilnummer, så deltager du i lodtrækningen om forskellige dejlige sponsorgaver. Vinderne får direkte besked. Vi takker på forhånd for støtten og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! Vi krydser fingre for, at det lige netop er dig, der bliver den heldige!

2


LEDEREN Af Pernille Egdal, koordinator

En anderledes generalforsamling i Fjordager Idrætsforening Efter planen skulle den have været afholdt d. 27. april i foråret. Men pga. Coronasituationen, der dengang var et forholdsvist nyt bekendtskab, valgte hovedbestyrelsen at udsætte den på ubestemt tid, men under alle omstændigheder på den anden side af sommerferien.

En meget rørt hovedformand modtog den velfortjente hæder. Louise Elkrog kunne i sin formandsberetning fortælle forsamlingen, at dette blev hendes 2. sidste beretning, da hun planlægger at trække sig som hovedformand til forårets generalforsamling og at nye kræfter må komme til.

Så troede vi os sikre og fri af COVID-19-virussens fangarme. Men nej, sådan gik det desværre ikke. Vi nåede at invitere til generalforsamling d. 16. september, men da vi nærmede os, var situationen ikke helt med os, og vi så os nødsagede til atter at udsætte. Men denne gang gav vi håndslag på, at d. 26.10.20, skulle den afholdes, uanset situationen.

Louise har været en fantastisk formand, der har formået at skabe en flad organisation, hvor mange er involverede i opgaverne og i beslutningerne, og hvor mange tager et stort ansvar og ejerskab for foreningens virke. Hun har ledet foreningen med et sundt værdisæt og et stort hjerte til de frivillige og medlemmernes muligheder og trivsel, og har desuden været en fantastisk og empatisk leder for foreningens ansatte. Derfor er det meget vemodigt at skulle slippe Louise på formandsposten, men bestemt også forståeligt, at hun ønsker mere tid til sin familie, der snart kan byde velkommen til det 5. barnebarn.

Vi måtte have en plan A, en plan B og en plan C for alle tænkelige scenarier. Og det havde vi så. Dog satsede vi på, at generalforsamlingen skulle afholdes fysisk og havde forberedt os derpå. Desværre tog smitten fart, og da regeringen ugen før skærpede reglerne, så måtte vi sande, at vi ikke kunne stå inde for at afvikle den fysisk med de godt 100 medlemmer, der plejer at deltage.

I kan læse meget mere om Louise og hendes indsats for Fjordager IF inde i bladet på side 7, hvor hovedkasserer og Louises tætte double-makker i FOU, Jette Bendix Nygaards ord til Louises hædring kan læses.

Vi blev i sidste øjeblik enige om at afholde den online, med kun FOU og IT-folkene, Leif og Jon fysisk til stede. På 1 ½ døgn lykkedes det at gøre klar til det, med vejledninger og link ud til de tilmeldte medlemmer. Sig ikke, at foreningen ikke er forandringsparate.

For hovedbestyrelsen kom det dog ikke som en overraskelse, da Louise i respekt for foreningen allerede i foråret varslede sin afgang. Dermed har man i god tid indledt arbejdet med at finde nye kandidater til Forretningsudvalget. Dels skal vi have fundet en erstatning for Louise og dels ønsker vi at udvide Forretningsudvalget med flere personer.

Udover den anderledes afvikling af generalforsamlingen, bød aftenen også på andre betydelige ting. Dels skulle Fjordager Idrætsforenings hovedformand, Louise Elkrog, modtage en fornem hæder og tildeles foreningens sølvnål for mange års frivillig og fantastisk foreningsindsats, senest som hovedformand siden 2014 og før det en meget aktiv fortid i Fjordager Badmintons bestyrelse.

Fjordager Idrætsforening er en stor og alsidig forening, der spænder bredt i sine aktiviteter og samarbejde. Derfor finder vi det vigtigt at kunne tilføre flere ressourcer og flere forskellige kompetencer til foreningens maskinrum, forretningsudvalget. fortsættes side 5

3


AUTOVÆRKSTED 10% PENSIONIST RABAT

S. A. Auto ApS Seden Strandgyde 3 5240 Odense NØ kontakt@saauto.dk Tlf. 60 80 5000 SMS. 60 24 81 47

Åbningstider

www.saauto.dk

Rikke Lund Nielsen Revisor - Indehaver Tlf. 61 18 89 56

Søren Bøggild Lund Reg. Revisor - Indehaver Tlf. 22 54 31 22

4

Morten Damgaard Møller Statsaut. Revisor - Indehaver Tlf. 51 38 47 40


LEDEREN fortsat fra side 3

De har lovet stadig at være på sidelinjen og hjælpe de nyindskiftede godt ind i kampen.

Så har du lyst til at høre mere om, hvad det hele går ud på, og hvordan man deltager som frivillig i Fjordager Idrætsforening, så vil vi rigtig gerne fortælle dig meget mere om det.

Fodboldafdelingen er i fuld gang med at informere medlemmerne om situationen og om nødvendigheden i, at man byder sig til og kommer på banen. Indtil de nye spillere er fundet, spilles der i undertal! Men for længe i undertal er sjældent godt for resten af holdet, så bak op om afdelingen og kom ind i kampen, kære medlemmer!

Om du har ambitioner om at lede Fyns største flerstrengede forening, om du blot har et foreningshjerte, der bare ønsker at bidrage og gøre en forskel, eller du har en kompetence, der kan være nyttig for foreningen, så har vi ”legepladsen” til at være med til at skabe fællesskab, oplevelser og udvikling samt gøre en forskel for vores medlemmer i alle aldre samt vores mange frivillige.

Endelig er Tennisbestyrelsen blevet udvidet med en ekstra person. Læs mere på side 16. Håndbold fik en ny selvstændig bestyrelse. Hils på dem på side 22.

Arbejdet med at finde flere kræfter til forretningsudvalget har heldigvis båret frugt, og vi har tilknyttet flere interesserede kræfter. På generalforsamlingen blev Anders Skaanning Andersen, af flere kendt som den lokale sognepræst i Seden og Aasum Kirke, valgt ind. Anders byder vi velkommen og ser frem til, at han byder ind med sin store interesse og erfaring i frivillig-fællesskaber og uddannelse, dels fra sit kirkelige virke og dels fra sit mangeårige samarbejde med Muskelsvindfonden og Grøn Koncert.

Vi er endnu i Coronaens tag, og det er uvist, hvor længe vores hverdag skal være på denne måde, men i foreningen kæmper vi for at bevare vores tilbud i sikre og trygge rammer, så man i det omfang, det er tilladt, kan fortsætte med sin aktivitet. Det er ikke nemt, hverken for jer medlemmer eller for ansatte og frivillige, men skal vi ikke bare være enige om, at det bliver godt igen, og at vi lærer noget i denne periode.

Fjordager Idrætsforening er dynamisk og der sker hele tiden noget, tiden går, og der skiftes ud på posterne.

Vi synes, at I medlemmer takler situationen godt og vil bare sige TAK for forståelsen og jeres indsats. Hold ud, bliv ved, sprit af, nyd fællesskabet – på afstand og pas på hinanden! Så er vi en endnu stærkere forening, når vi kommer på den anden side!

Fra generalforsamlingen kan vi yderligere referere, at der skal skiftes ud på formandsposten i Fjordager IF Fodbold og ligeledes på næstformandsposten. De stærke kræfter, Tony Hamilton og Jesper Poniewozik har vinket efter udskiftning på holdet.

Indtil da ønsker vi en glædelig og Coronafri jul og et godt og aktivt nytår!

Louise Elkrog, hovedformand og nyslået hædersmedlem

5

Ander S. Andersen - ny i FOU


Fjordager Køreskole Odense NØ, Odense C og Svendborg

Stedet med lav dumpeprocent Stefan Christensen Tlf. 21 22 60 09 www.fjordagerkoreskole.dk

Sidenius Hvidevareservice Reparation og salg af hårde hvidevarer samt varmepumper mm. Altid et godt tilbud Salg af nyt og brugt køl - frys - vask - tørretumbler - opvask komfur - ovn - kogeplade - emhætte - mikroovn varmepumpe - aircondition mm.

Bullerup

Strandvejen 62 A · 5240 Odense NØ

2140 6278 info@sidenius-hvidevarer.dk www.sidenius-hvidevarer.dk

6


HÆDRING Af Jette Bendix Nygaard, hovedkasserer

SØLVNÅL TIL FORMANDEN Da Louise vægter kurser og uddannelse rigtig højt, var det også helt naturligt at hun deltog på det 1. hold på Fjordager Idrætsforenings lederakademi i 2002.

Louise kom ind i foreningen, da sønnen, Casper, begyndte at spille badminton. Det var dengang flere mødre mødtes om fredagen og fik en øl med træneren, da man måtte ryge i cafeteriet, og det var også helt naturligt at kramme børnene, tage dem på skødet og holde om dem.

Da FOU bad hende om hjælp, stillede hun op, og blev valgt som næstformand på generalforsamlingen i 2007. I FOU har Louise hele tiden lagt vægt på fællesskabet, og at alle afdelinger skal behandles lige uanset størrelse.

Heldigvis syntes Louise også, at det var hyggeligt, og da hun gerne ville gøre en forskel og gøre noget for andre, var det helt naturligt, at hun i 1995 kom i ungdomsudvalget i badmintonafdelingen, hvor hun senere endte som ungdomsformand.

Da Louise d. 26. april 2014 blev valgt til formand, gjorde du det klart, at der ville ske ændringer i måden Fjordager Idrætsforening skulle ledes på fremadrettet. Flere opgaver skulle uddelegeres og flere skulle involveres i selve ledelsen af foreningen.

Her lykkedes det hende at skabe et samvær mellem forældrene. Faktisk blev det lidt en kamp om at få lov at køre til stævnerne. - Selv kl. 07.00 lørdag og søndag morgen. Ungerne nød den store opbakning, der var til deres kampe, også selv sent om aftenen. Louise fik skabt et unikt samvær mellem børn og forældre og forældrene imellem.

Dette er lykkes med succes. I dag har hele FOU en stor viden om, hvad der foregår og deltager aktivt i mange flere tiltag og møder end tidligere. Louise udviser tillid og giver opbakning, som gør, at man trygt kan give sig i kast med opgaverne.

I 1999 blev Louise valgt ind i badmintonbestyrelsen, hvor hun blev formand i 2000, - måske den første formand, som ikke selv spillede badminton. Det gjorde, at der kom et meget mere socialt aspekt ind i afdelingen. Hendes kæphest er og har altid været, at der skal være plads til alle, og det skal være sjovt.

Kontoret er blevet omdrejningspunktet for foreningen. Louise kan næsten hver tirsdag eftermiddag træffes på kontoret, så medlemmer har mulighed for at møde formanden.

Louise gjorde det dengang klart overfor badmintonbestyrelsen, at vi ikke skulle diskutere penge. Derfor lagde Louise, sammen med Gitte Løkke, et stort arbejde i at tjene penge til klubben.

Louise har gjort det nemmere at være frivillig i Fjordager Idrætsforening.

Da Louise i 2006 stoppede som badmintonformand, var det for, igen sammen med Gitte Løkke, at lægge alle kræfterne i Dream-team, som skulle sørge for alternative indtægtskilder, f.eks. Playback, cykelløb og en træningsaften med Peter Gade.

7

fortsættes side 8


HÆDRING fortsat fra side 7

Det er også altid rart at have flere mål at gå efter.

Louise kæmper for, at vi i Fjordager skal have så bredt et tilbud til alle - uanset alder. Du arbejder på, at alle de ”lukkede” afdelinger skal have nyt liv.

I Louises formandsperiode har vi især fået knyttet skolerne og nærområdet meget tættere til foreningen.

At håndbolden er tilbage i Fjordager IF skyldes Louises vedholdenhed og optimisme gennem flere år. Hun har hele tiden sagt, at det nok skulle lykkes.

Louise starter altid med ja-hatten på. Hun forstår at se tingene fra flere sider, og hun vil have løsninger. Er der uenighed, er hun rigtig god til at lave kompromisser til fælles bedste.

Louise kæmpede for at få Ung Odense tilbage i nærområdet, gennem kreativ tænkning og velvilje fra alle sider. Derfor har 4.- 6. klasserne nu et tilbud i nærområdet.

Hun har en stor respekt for andre mennesker og deres holdninger. Enige er vi ikke altid i FOU. Der bliver livligt debatteret, men vi opnår altid en enighed og bevarer respekten for hinanden.

Louise er meget aktiv i HCA Maraton, som hun gør meget for, at vi alle skal se som et stort aktiv for foreningen. Her mødes man på tværs af afdelingerne og har nogle rigtig gode dage – selvom det er hårdt arbejde.

Louise har altid haft stor opbakning fra familien. Det er ikke småting, de har og stadig må deltage i.

Leder- og medhjælperfesten ser hun som et af årets højdepunkter, hvor hun har mulighed for at takke alle, som bidrager til Fjordager IF, og hvor vi alle kan skabe relationer på tværs af afdelingerne.

Hun har formået at gøre Fjordager Idrætsforening til et familieprojekt. Så samtidig med at Louises blev tildelt Fjordager Idrætsforenings Sølvemblem, ønsker vi at sige tak til hele Louises familie for deres hjælp og opbakning.

Fjordager i Farver er et andet højdepunkt. I tæt samarbejde med Seden Skole og Ung Odense, hvor det er lykkes at lave et arrangement, som viser, hvad vi som forening også kan.

Talen til Louise blev afsluttet med Louises motto: Vi er til for hinanden. Derefter modtog Louise hurraråb og lykønskninger. Både fra FOU og IT-afdelingen, der var fysisk til stede ved on-line generalforsamlingen, men også, via skærmene, hilsner ude fra de private stuer, hvor de øvrige deltagere kunne følge hædringen.

Det sociale betyder rigtig meget for Louise og den måde hun ønsker Fjordager IF skal opfattes på. I såvel FOU som HB ved man godt, at Louise ikke har nået alt det, hun gerne ville for foreningen, men nogle gange går tingene bare ikke som planlagt. 8


SPIL BADMINTON I FJORDAGER Håber vi ses på og udenfor banen!

Vi har: • Fyns bedste holdkammerater • Fyns mest sociale klub • Fyns bedste trænere • Fyns laveste kontingent

I Fjordager Badminton lægger vi stor vægt på både det sportslige og det sociale. Vi gi’r den gas og er seriøse på banen, både til træning og kamp. Vi har et godt træningsmiljø og et mindst lige så godt socialt miljø udenfor banen. Vi har hold i Kredsserien, Herre A og Herre B! Har du mod på at prøve kræfter med os i Fjordager, så kontakt: Jakob Cartey, tlf: 4091 8877 (træner) - Jens Kruuse, tlf. 2757 3977 (seniorformand)

Wir leben Autos.

VHJ

GRATIS LÅNEBIL

ved skadesarbejde (uanset bilmærke og forsikringsselskab)

V Holm Jensen Nyborgvej 240-260, Odense SØ · Tlf. 63 11 63 47 · www.vhj.dk 9


USÆDVANLIGE TIDER KRÆVER USÆDVANLIGE GODE NYHEDER!

Bliv dagens helt for Fjordager IF

OK tror på, at lokalsporten spiller en afgørende rolle i Danmarks lokalsamfund. OK har sammen med sine forhandlere besluttet at give hele 30% ekstra i sponsorstøtte, gældende fra juni 2020 til maj 2021. Hurra - det er vi i Fjordager IF meget glade for. Skulle vi ved fælles indsats se, om det kunne lykkes at komme op over kr. 30.000?

Vil du vide mere? Støt Fjordager IF, hver gang du tanker Med et OK Benzinkort og OK’s app kan du støtte lokalsporten, Har du spørgsmål, velkommen hver gang du tanker. Du kan også støtte meder OK’s du mobilpakker. Det koster dig ikke en øre ekstra, OK giver hele beløbet. til at kontakte Pernille Egdal på 4010 8404 eller fjordager@sport.dk Kom godt i gang på ok.dk/lokalsporten

Dine fordele med OK Benzinkort: •

Betal vask, broafgift og parkering udvalgte steder

Tank og betal via OK-apppen

Betal kun for dit forbrug én gang om måneden

10

STØT FJORDAGER IF

Støt Fjordager IF, hver gang du tanker


Aktive Seniorer

- For en aktiv hverdag

Aktivitetsoversigt – Aktive Seniorer – 1. halvår 2021

Er du 60+, kan du lide at have det hyggeligt og sjovt sammen med andre samt udfordre dig selv, så står Aktive Seniorer i Fjordager Idrætsforening klar til at byde såvel nuværende som nye medlemmer velkommen i 2021. Har du spørgsmål til aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte underviserne og kontaktpersonerne. Al undervisning foregår i FIF-Hytten, på nær madlavning, som foregår i skolekøkkenet på Seden Skole Hold

Tidspunkt

IT* – I år med Billedbehandling

Mandag 10.00 – 12.00

Madlavning

Læsegruppen

Sted

Underviser

Tilmelding/kontakt

Opstart

FIF-Hytten

Hans Jørgen Zinther hj@zinther.dk Tlf: 4042 5213

Merete Elbæk Tlf: 2161 9888 merete_elbek@hotmail.com

18.01.21

Torsdag i ulige uger 17.00 – 20.00

Skolekøkkenet på Seden Skole

Dorthe Birkeslund

Dorthe Birkeslund Tlf: 2625 9146 dbirkes@live.dk

07.01.21

Første onsdag i måneden 10.00 – 12.00

FIF-Hytten

Kirsten Schultz

Kirsten Schultz Tlf: 2655 3219 kirstenschultz@live.dk

06.01.21

Akrylmaling og decoupage

Torsdag i ulige uger 10.00 – 13.00

FIF-Hytten

Lene Thomsen

Kirsten Christensen tlf. 2894 9010 kirsten@kbchristensen.dk

07.01.21

Patchwork

Onsdag i ulige uger 10.00 – 14.00

FIF-Hytten

Anne Marie Andersen Tlf: 2980 6789

Anne Marie Andersen Tlf: 2980 6789 kludetaeppe@gmail.com

06.01.21

Stolemotion

Hver mandag 13.00 – 14.00

FIF-Hytten

Arne Løkke

Birthe Duvander Tlf: 4010 9889 birtheduvander@hotmail.com

04.01.21

Blomsterbinding & dekoration

Torsdag i lige uger 10.00 – 12.30

FIF-Hytten

Marianne Oxenvad

Inger Sørensen Tlf: 2960 1528 udby.soerensen@pc.dk

13.01.21

Mandehørm Kortspil, skak mm. - Kun for mænd

Tirsdag i ulige uger 16.00 – 18.00

FIF-Hytten

Warny Meincke Tlf: 2253 7814

Warny Meincke Tlf: 2253 7814 meincke@mail.tele.dk

19.01.21

Scrap & Kort

Tirsdag i lige uger 10.00 – 15.00

FIF-Hytten

Merete Elbek Tlf: 2161 9888

Merete Elbek Tlf: 2161 9888 Merete_elbek@hotmail.com Materialeliste fås ved tilmelding

12.01.21

Endnu ledige pladser

Mødelokalet

* Har du ikke en bærbar PC, vil der være en til rådighed. Kontingentet er for året 2020 og er på kr. 475,00 og når det er betalt, er det gratis at deltage i afdelingens holdaktiviteter. – Lige så mange man kan nå og har interesse for. Vel mødt!

11


Af Inger Sørensen, formand i Aktive Seniorer

Formanden for Aktive Seniorer har ordet Så blev det november og efterår, og bladene falder af træerne. Der er nu gået 3 måneder, siden jeg sidst har skrevet indlæg til Boldøjet. Da stod vi overfor at åbne for alle vore aktiviteter efter den lange nedlukning i foråret og sommer. Men her i skrivende stund er der igen kommet restriktioner på grund af den ubudne gæst. Vi skal passe på, at der ikke er flere end 10 personer på vore aktiviteter, men det har ikke været noget problem. Vi er også gode til at bære mundbind, holde afstand og spritte borde, stole m.v. af efter endt brug.

Vi siger tak til Arne for altid at møde op med et godt humør og deltage aktivt, især når der skal stilles op til Fjordager i Farver, og tidligere har han været med på holdet, der slog græsset ved FIF-hytten. Arne fortsætter dog med at være instruktør på stolemotion.

Et planlagt modeshow den 19. november har vi desværre været nødsaget til at aflyse. Dette er udsat til den 10. maj 2021, hvor vi så håber, at det kan gennemføres.

Som nyt bestyrelsesmedlem er valgt Anne Marie Bæk, som vi byder velkommen.

På grund af den usikre fremtid er der på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere aktiviteter udover opstart af læsekredsen, og der henvises i øvrigt til aktivitetsoversigten, der er trykt her i bladet.

Et velkommen skal også lyde til den nye suppleant, Kirsten Schultz. Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår.

Ved Fjordager Idrætsforenings generalforsamling, der blev afholdt online, blev der godkendt et par ændringer i vores bestyrelse, idet Arne Løkke har valg at stoppe efter 4 ½ år.

Jeg håber, at vi alle ses til januar til en eller flere af aktiviteterne.

Af Kirsten Schultz, bestyrelsessuppleant i Aktive Seniorer

Atter læsekreds i Aktive Seniorer Fra januar forsøger vi at starte læsekreds igen. Så er du glad for at læse/lytte bøger og har lyst til at fortælle om, hvad du har læst eller mangler inspiration til nye bøger, så skal læsekredsen være dette Forum.

Aktive Seniorer har lånerkort til biblioteket, hvor de har forskellige læsetasker (klassesæt for voksne), og vælger vi fælles læseoplevelser, vil det være muligt både med E-bog eller lyd.

Læsekredsen skal være et sted, hvor man skal glæde sig til at komme, og hvis vi vælger at have fælles læseoplevelser, enten som bog eller lydbog, er det ikke et krav, at du skal fremlægge, hvis du ikke har lyst, eller behøver at få dårlig samvittighed over ikke at have nået at læse.

Så har du lyst til et fællesskab omkring litteratur, så mød op – så finder vi i fællesskab rammerne. Starten er planlagt til onsdag den 6. januar 2021 kl. 10.00 i FIF-hytten. 12


Solcenteret med de store kabiner altid rent og hyggeligt samt et stort udvalg af solcremer i automaten

Nu også med mobilpay

Overholder EU standardkrav til solcentre

Åben daglig 6 - 22

Lunden 56 - 5320 Agedrup - Bullerup

EN VÆRDIG OG SMUK AFSKED MED DINE KÆRE

Erik Skree

Mette Andersen

HOLM BEGRAVELSER.DK HOLMBEGRAVELSER.DK

Tlf. 66 1728 2881, 81Bullerup · Rugårdsvej 158 OdenseNØ NV Tlf. 65Butikstorv, 32 18 81· 5210 Tlf. 66 17 5240 Odense 13


Af Gitte Løkke, formand i Fjordager Linedance

Vi er i fuld gang på gulvet! Foto: Ole Madsen

Der er styr på sikkerheden i Fjordager LineDance. Bag mundbindet gemmer sig nogle skønne smil!

Efter en hård covid19 tid glædede vi os til virkelig at komme i gang med at danse. Da vi holder os indenfor grænsen af det tilladte, kan vi heldigvis stadig danse.

Vi danser i pauserummet mandag: Kl.15.45 til 16.40 for begyndere Instruktør Inga Løkke Kl.17.00 til 17.55 for let øvede Instruktør Inga Løkke

Vi afholdt vores første Søndagsdans den 8. nov, hvilket var en dejlig oplevelse.

Pris for dans på et hold er 660 kr

Har du lyst til at få pulsen op og have det sjovt, hyggeligt og lærerigt, er du velkommen til at komme forbi Fjordagerhallen og få en gratis prøvetime.

Pris for dans på 2 hold er 930 kr. Vi ønsker vore medlemmer en glædelig jul! Foto: Ole Madsen

14


STØT VORES SPONSOR - DE STØTTER OS Her får Peter Jakobsen, Seden overrakt sin præmie af Verisures konsulent, Julie Grille Nielsen. Peter havde i sommer kontaktet Verisure, via Fjordager IF, for at få et tilbud på en alarm, der var tilpasset præcist hans behov. Alle, der kontaktede Fjordager IF og gav lov til at sende deres kontaktoplysninger videre til Verisure, deltog i konkurrencen om en dejlig købmandskurv. Peter blev den heldige! Han endte med at bestille en alarmordning. Det gav Fjordager IF kr. 1.000 i kassen og det er vi rigtig glade for! Er du interesseret i et uforpligtende tilbud, så kontakt Julie på 23 73 01 70. Husk lige at nævne Fjordager IF. Så bliver vi glade. Tag evt. alarmtesten på verisure.dk

Hjælp Dennis med at hjælpe lokalt! Dennis fra Verisure tilbyder alle et gratis og uforpligtende sikkerhedstjek, hvor I sammen gennemgår jeres boliger og hvor I får råd og vejledning til, hvordan man kan sikre jer mod indbrud og brand, - både med og uden alarm. Vælger man en løsning fra Verisure, kvitterer vi med 1000 kr. til Fjordager IF, hvis I nævner Fjordager IF. Få en husalarm, der er skræddersyet til dine behov og ønsker.

SOM VERISURE-KUNDE FÅR DU: • 73 % lavere risiko for indbrud • Markedets mest intelligente brandog indbrudssikring • Døgnovervågning fra politigodkendt kontrolcentral • Gratis vagtudrykning døgnet rundt • Styring via app • Trådløse komponenter, så du slipper for ledninger i hjemmet • Op til 7.200 kr. i håndværkerfradrag Ofte rabat på din indboforsikring. •

Kontakt Dennis/Verisure på mobil 2333 3663 15

STØT FJORDAGER IF

Støt Fjordager IF, når du bestiller alarm ved Verisure


Af Lars Jensen, formand i Fjordager Tennis

Tennis i Fjordager Mange tak til Fie for dit gode arbejde for Fjordager Tennis.

Sæsonen er slut i Fjordager Tennis. I foråret var Tennisafdelingen én af de første aktiviteter, der kunne få lov at starte op under lidt anderledes forhold. Men igang kom vi, omend lidt forsinket. Her skal lyde en stor tak til medlemmerne for forståelse og for at forholde sig positivt til sikker håndtering af de gældende Coronaregler.

Ved årets generalforsamling kunne vi dog byde velkommen til 2 nye ansigter. Peter Lauridsen og Kent Krüger stillede op, og blev valgt, til tennisbestyrelsen. De kommer begge fra Fjordager Open-gruppen og Peter er aktiv i projektgruppen, der arbejder for 2 Padeltennisbaner i Fjordager sammen med Michael Lau Rasmussen.

Om det var den tidlige oplukning af udendørs aktivitet, der har betydet, at Tennisafdelingen har øget medlemstallet, kan vi ikke vide, men fakta er, at endnu flere voksenmedlemmer er startet til Tennis i 2020 og de skal være hjertelig velkommen.

Vi er glade for at få flere gode ressourcer ind i tennisbestyrelsen og ser frem til et godt og konstruktivt samararbejde. Husk, Fjordager Tennis har det hyggeligste tennisanlæg i Odense.

I foråret måtte bestyrelsen sige farvel til Fie Bossen, der trak sig fra bestyrelsesarbejdet efter en solid indsats igennem mange år.

På gensyn i den nye sæson! God jul! Foto: Privatfolo

FJORDAGER BORDTENNIS BORDTENNIS FOR BØRN OG UNGE 8-14 år Hver mandag i Pauserummet ved Fjordagerhallen fra 18.00 - 19.00 Har du lyst til at prøve, så kontakt Marie på 4032 7931 16


Af Ivan Mortensen, Fjordager Cykling

Fjordager Cyklings tur til Ærø Så kørte vi op til Bregninge Kirke og tværs over Ærø, hvor Østersøstien går tilbage til Ærøskøbing.

Så har Fyns bedste cykelhold været på 2 fantastiske,veltilrettelagte, spændende MTB ture til Ærø og Langeland.

Foto: Hans Vennekilde

Mandag 24. august drog 18 ryttere afsted mod Svendborg, hvor bilerne blev parkeret. Én bil med skiftetøj kom med færgen og alle var iført mundbind på færgeturen. Foto: Hans Vennekilde

Turen blev på ca.52 km. Efter et velfortjent bad var det tid til at spise fisk på Røgeriet i Ærøskøbing. Der var også tid til en lille bytur, inden vi skulle med færgen tilbage til Fyn.

Turen startede på havnen i Ærøskøbing og langs kysten til Marstal.hvor jeg gav en rundvisning i min fødeby.Videre over bakkerne og af små veje op til Voderup Klint, hvor der var pause og dette unikke sted kunne beundres.

Foto: Hans Vennekilde

Foto: Hans Vennekilde

Tak til alle ryttere for god disciplin under turen på de smalle veje.

17


fortsat fra forrige side

- og til Langeland Foto: Hans Vennekilde

Den anden september var vi klar til at indtage Langeland.

var vært med en forfriskning, inden vi kørte langs stranden tilbage til Jørgens sommerhus.

Jørgen Rasmussen havde lagt en spændende rute med udgangspunkt fra sit sommerhus syd for Lohals.

Her blev den medbragte madpakke spist i dejligt sommervejr, inden bilerne blev pakket og turen atter gik tilbage til Odense.

Turen gik på smalle veje og stier sydpå til Tranekær Slot og tværs over øen, så vi fik udsigt over Langelandsbæltet.

Stor tak til Jørgen og Holger for at vise os dette flotte sted. Tak til alle.

Herfra kørte vi nordpå og gennem et smukt terræn tilbage mod Lohals, hvor Holger Mouritsen, som også har sommerhus her,

Håber vi kan gentage turen i 2021. Foto: Hans Vennekilde

18


Af Frede Kruse - Medlem af bestyrelsen i Fjordager Motion

Det har længe været et ønske at få udskiftet vores gamle vejviser skilte i cykelklubben.

Privatoto

Efter et møde i cykeludvalget blev man enige om at iværksætte en mindre produktion af vejviser skilte. Hans Vennekilde og Frede Kruse tog initiativ og arbejdshandsker på og kontaktede smeden og maleren i området, og så blev der lavet 30 vejviser skilte som vi nu kan gøre brug af. Desværre har vi ikke haft dem i gang endnu, grundet Corona, men det kommer vi snart til. Vi vil gerne sige tak for sponsorstøtten til Smedemester Arne Jensen, Agedrupvej 16, 5320 Agedrup, som har leveret materialer og maskinkraft, samt Dyrup Autolakering, Fyens Lakerings Industri, Åsum Bygade 13 i Åsum, som har lakeret vejviserskiltene. Af Bodil Nordberg - Aktiv i Fjordager Motion Powerwalk

Powerwalk Vi bruger vores Facebookgruppe til at holde os orienteret, - den er vigtig for gruppen.

Fuld af optimisme og gå-på-mod tilkendegav jeg i august overfor Anja, at jeg gerne ville skrive et lille indlæg til Boldøjet. Ferien var slut, vi var tilbage i powerwalkgruppen, og vi havde denne dejlige aften afsluttet en træningstur med et udendørs klubmøde.

Det, der er min tanke med dette indlæg er, at disse mennesker, denne sport, betyder meget for mig. Sporten i sig selv, de naturoplevelser, de samtaler, vi har, når vi er ude på træningsturene. Alt det betyder, at jeg ved, at jeg kommer tilbage til gruppen, måske i gruppe 3, men jeg kommer.

De næste uger var vejret skønt, vi nød at være sammen igen, og formen blev efterhånden bedre. Turene er planlagt, så vi altid har noget smukt og varieret at se på. Prikken over i’et er samværet i gruppen, hvor mange har kendt hinanden i flere år.

For jeg kan ikke undvære det. Jeg kan på det varmeste anbefale andre at gå til denne sport, alle bliver godt modtaget, ung som gammel. Du skal bare møde med lysten til at gå, gå hurtigt, i alt slags vejr og hele året.

Dette krydres med nye medlemmer, som glider ind i fællesskabet, måske til en start i gruppe 3, indtil de fleste hurtigt rykker over i gruppe 2, fordi de kan, og kan lide at gå langt og rimelig hurtigt, eller måske går de i gruppe 1: hos de virkelig hurtige… alt er muligt.

Den mørke tid er ikke den værste, tværtimod. At gå træningsturene sammen i de mørke aftener, under en stjernehimmel, det er en oplevelse, man aldrig kommer hjem i dårligt humør fra, og altid med glade, veloplagte trænere til at vise vejen og ruten.

Min egen form var på lavpunktet efter en sommer ved strand og i sommerhus, men efter nogle uger med konstant fremmøde gik det fremad, og der var søndagsudflugter i sigte i det gode selskab. Og så … ud af det blå, ja så fik jeg en ”fodskade”, og så kunne jeg ikke powerwalke mere - slet ikke.

Powerwalk i Fjordager Idrætsforening kunne under coronaen fejre 5 års fødselsdag. Jeg ønsker os et stort tillykke med fødselsdagen og held og lykke med de næste mange år.

Ren ynk, men masser af sympati fra de andre i gruppen om, at de savner mig, måske lige så meget, som jeg savner dem. 19


Af Karsten Schack Madsen, Fjordager Motion Løb og Powerwalk

Styrketræning for løbere og powerwalkere

Vi bruger ingen rekvisitter udover vores egen vægt, og nogle djævelske små elastikker.

Det er fantastisk sundt at løbe eller powerwalke. Træningens effekt på kredsløbet er kæmpestor, og det mærkes som øget velvære og overskud i dagligdagen.

Fokus er på styrke og stabilitet de steder, hvor det gør den største forskel for os som løber og powerwalker. Så hvis du er mest interesseret i store ”guns”, skal du træne i motionscentret i stedet.

Bagsiden af medaljen – især når det gælder løb – er at belastningen på kroppen er stor. Det er vigtigt, at vi gør os stærke ved at træne styrke og stabilitet ved siden ad.

Vores instruktør Steinn Oskar er et scoop af en Islandsk viking. Træningen er enkel, varieret og effektiv. Humøret og gejsten er højt, og vi får lært lidt Islandske brokker samtidig med, vi træner.

Derfor startede vi i august op med en ugentlig styrke og stabilitetstræning hver søndag formiddag i Pauserummet. For at teste interessen planlagde vi i første omgang 6 søndagstræninger. Interessen har været rigtig god, og vi har fra start af været tæt på 20 deltagere hver gang.

Så det er win-win for alle, når vi drager hjem for at holde søndag med god samvittighed. Og det er naturligvis gratis at deltage for medlemmerne af Fjordager løb og powerwalk!

Nu er vi ramt af coronabegrænsninger som alle andre, men vi deles om pladserne, og træningen fortsætter med 10 deltagere hver gang. Så kan alle træne cirka hver anden gang. 20


Af Ruben Wendelboe Hansen, bestyrelsesmedlem og instruktør i Fjordager Gymnastik

Gymnastik i en Corona-tid

For vi må i Agedruphallen forsamles op til 264 personer, hvis disse er inddelt i grupper på under 50 personer. Vores Juniorgymnaster er derfor delt op i ”springere” og ”rytmere” – her betaler vores fællesskab på tværs af holdet så prisen. Men vores instruktører gør deres bedste og holder stadig en samlet opvarmning og leger med føromtalte opdeling, så gymnasterne alligevel mærker lidt sammenhold og fællesskab. Juniormix er stadig et samlet hold.

Vores hverdag er efterhånden blevet omstillet så tit, at alle efterhånden kan skrive ”omstillingsparat” på deres CV. Vi arbejder hjemmefra, ses med færre mennesker i privaten, sørger for god håndhygiejne og bruger mundbind, når vi færdes i offentlig rum. Men hvordan tilpasser vi os som en social og aktiv sportsgren, hvor vi gerne vil forsamles så mange muligt, pleje fællesskabet og oven i købet have tæt kontakt?

Herreholdet for Rigtige Mænd i Agedrup gymnastiksal og hal har også haft udfordringer med den store tilslutning. Efter de nye retningslinjer trådte i kraft, har vores instruktører været kreative, og deler deres træning ind i to sektioner; en i gymnastiksalen og en i hallen. Her står Bjarne og Preben klar i hver deres lokale, for så at kunne give træning til 9 Rigtige Mænd af 2 hold af gangen. Det foregår med en god afstand til hinanden og stadig med sved på panden. De Rigtige Mænd tilmelder sig en træning, Bjarne og Preben fordeler efter bedste evne, så flest mulige får fornøjelsen og muligheden for at holde træningen ved lige.

Det har været en kæmpe udfordring, og vi i bestyrelsen får mange henvendelser, specielt efter vores midlertidige pause på flere hold, hvor aldersgrænsen lå over de 21 år, som lige nu er fritaget for yderligere restriktioner, end vi fra sæsonstart havde i Odense kommune – et loft på forsamlinger på 50 mennesker – instruktører inklusiv. Vi har på de fleste børne- og forældre/barn hold kørt med et loft, hvor vi stadig kan lave gymnastik, næsten som vi plejer det. Der bliver bare holdt fokus på de ting, som vi kan kontrollere: vores håndhygiejne og rengøring af redskaber. For til gymnastik har vi noget så uhygiejnisk som overflader, hvor alle skal røre med hænder og fødder.

For selvom instruktørerne gør, hvad de kan, mens de overholder alle påbud og restriktioner, så er det ikke muligt at have alle medlemmer i gennem på denne måde.

Vores instruktører bliver testet i, hvor mange stationer de i springundervisningen kan lave, hvor man har mindst mulig kontakt til sine gymnaster. Og der laves cost/benefit-analyser på den enkelte station: Hvor giver bedst mulig mening, at vi bruger vores dyrt betalte berøring i overensstemmelse med springsikkerheden?

På FyFy-Holdet har instruktørerne stået med en gymnast, som var over 21. Grundet gymnastens alder, stod vi pludseligt overfor en udfordring, for kan vi bare træne videre og udelukke vedkommende, indtil restriktionerne ophører? Vi gjorde igen brug af, at vores lokaler kan indeholde langt flere end de gymnaster som er til stede og inddelte hallen i to sektioner, hvor en mindre gruppe inddeles fra den store gruppe gymnaster, så vores alderspræsident på FyFy-Holdet stadig kan træne med og være en del af fællesskabet.

Et matematisk eksempel eller to Vores Juniormix-hold har igen i år en stor tilslutning – faktisk er der tilmeldt 56 gymnaster på et hold med 7 instruktører. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi holder gymnasterne adskilt under hele træningen. 21


Vi værdsætter alle de gode bud og løsninger som er kommet ind til os pr. telefon eller mail. Vi kan mærke, at I savner jeres faste hold, og vi gør alt, hvad vi kan, for at I hurtigst muligt kommer tilbage igen.

I bestyrelsen lukkede vi midlertidigt ned for hold bestående af medlemmer fra før 1998, da de nye restriktioner trådte i kraft. Samtidigt har vi opfordret alle vores instruktører til at undersøge, hvordan de kan gennemføre træninger under restriktionerne, med det påbud, at det skulle være med deres egen og medlemmernes sikkerhed for øje. Derfor har vi også respekteret dem som venter tålmodigt på nye (og forhåbentligt positive) udmeldinger.

Vi har grundet restriktioner oplevet en stor nedgang af medlemmer i gymnastikafdelingen. Derfor har vi i samarbejde med kontoret indsendt en ansøgning til DIF og DGIs pulje med midler til netop ramte idrætsforeninger, med store forhåbninger om, at vi kan blive helt eller delvist kompenseret.

Det er ikke altid nemt at finde flere timer i døgnet til at lave gymnastik, og slet ikke med de ekstra udfordringer, vi står overfor i dag og alle vores instruktører gør deres for at holde gymnastikken i gang.

Glædelig jul til jer alle ønsker Fjordager Gymnastik

Hej! Her ovenfor ser I Boldøje-redaktionens arbejde i 2020! Vi vil gerne ønske jer en rigtig glædelig jul. Vi har dog ét stort juleønske: En ny annoncekonsulent til Boldøjet! Er det måske noget for dig? Kontakt 4010 8404 22


Af Michael Dahl-Lassen, formand i Fjordager Håndbold

Fjordager Håndbold - Ny bestyrelse konstitueret Nu har håndboldafdelingen haft sin egen fungerende bestyrelse i omkring et år.

Nu har vi arbejdet sammen et år, og når vi nu kigger fremad, er det nødvendigt, at vi får fordelt diverse ansvarsområder.

Vi har fået lagt nogle rigtig gode grundsten til arbejdet, der ligger fremadrettet. Det første år er gået med at lære hele systemet at kende, og ikke mindst hinanden.

Det er ikke noget vi bare lige klare med et svuptag, men efter den rykkede generalforsamling, hvor vi alle officielt blev valgt ind i bestyrelsen, så blev det også tid til at konstituere os, og få fordelt nogle roller. Vi glæder os vildt til at indgå som en selvstændig afdeling i Fjordager Idrætsforening. Her vægter vi fællesskabet meget højt!

Det har været en prøvelse, som ny bestyrelse, at blive kørt gennem en periode, der har været så atypisk, som her under corona. Vi har måtte mødes online, i stedet for i hallen, og vi har været nødsaget til at tage stilling til nogle helt andre ting, end man normalt bør.

Så her er Fjordager Håndbolds nye bestyrelse:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Materiale ansv.

MICHAEL

CATHRINE

JESPER

SØREN

CHRISTIAN

JULEGAVEIDÈER SE / BESTIL KLUBTØJ OG TILBEHØR: shop.sportogprofil.dk/fjordagerhaandbold klik på KLUBKOLLEKTION over logoet

23

fortsættes næste side


Af trænerne i Fjordager Håndbold

KONTAKT fjordager@sport.dk

Nyt flot spilletøj - Tak til sponsorerne

Vi er U11, vi griber med hænderne og spiller med musklerne.

Vi spiser enormt mange chokoladekiks. VI ER SÅ SEJE

U11 i deres nye spillesæt, som er sponseret af Karen Rasmussens Rengøring A/S, - Frederiks søde mormor. I en tid, hvor foreningslivet er lidt i knæ, syder og bobler det på U11-holdet i Fjordager Håndbold.

Et rart fællesskab hersker på tirsdage og torsdage i Fjordagerhallen. Vi har bag os, både til kamp og træning, en loyal hær af forældre. Altid klar på sidelinjen til at heppe på nogle af de yngste helte i Fjordager Håndbold.

U13 i deres nye spillesæt, som er sponseret af Revisionsfirmaet Axel Gram. Tak til Rikke, partner i Axel Gram - og til Trine, der formidlede det!

Alle hold i Fjordager Håndbold spiller i tøj fra SELECT.

24


SPONSOR SØGES TIL DISSE FLOTTE FYRE Herre Serie 3 Stor eksponeringsplads. Kontakt 4010 8404 for at høre mere om det. UV-stævne for U9 i Fjordager

U9 håndbold i Fjordager Er du årgang 2011/ 9-10 år og kunne du godt tænke dig en sjov og aktiv fritidsaktivitet, hvor motion, sjov og fællesskab er med hver gang vi træner? Så er det lige dig vi mangler på U9-håndboldholdet.

Få en sjov og ”scary” håndboldoplevelse!

Du behøver ikke kunne spille håndbold i forvejen, for det lærer du om onsdagen fra kl. 16 - 17.00 i Fjordagerhallen Det er både for drenge og piger.

En mørklagt hal med neon-farvet linjer og mål, spot af UV-lys, musik i højtalerne og en flok kampklare U9 piger og drenge - Det kan kun blive uhyggelig sjovt.

En tidlig julegave: Kom og prøv det og træn gratis helt indtil jul. Kom med nu, så kan du nå at være med til UV-stævnet d. 19. december.

Her er chancen for at få den fedeste lørdag med håndbold i et helt andet lys. 25


Dette er en meget bred formulering, så vi glæder til at se, hvordan Sedens borgere anvender det i de projekter, der indstilles.

Hurra – Vi er blandt de heldige!!!! Seden Strandby Grundejerforening, Seden Borgerforening, Seden Skole, Seden Kirke samt Fjordager Idrætsforening har sammen ansøgt om penge fra Odense Kommunes pulje ”Borgerne Bestemmer”.

De vigtigste datoer er:

Det er derfor med stor glæde og stolthed, at vi kan meddele, at Seden i år for første gang har søgt og modtaget kr. 200.000 fra ”Borgerne Bestemmer”-puljen under Odense Kommune.

Ansøgningsfrist er d. 1. marts 2021 og selve afstemningsdagen, det bliver søndag d. 18. april 2021. Nærmere info om ansøgningsprocedure følger snarest. Følg med på vores Facebook-side ”Borgerne Bestemmer i Seden”.

Dette er fantastisk, og giver os mulighed for at små og store projekter kan blomstre op i vores dejlige bydel. Vi ønsker at give lokalområdet et kulturelt- og foreningsmæssigt, tiltrængt løft.

Læg allerede nu hovedet i blød - tænk stort og småt - hvordan skal pengene bruges? Det er op til os alle sammen at være med til at bestemme, hvordan Seden skal blomstre i 2021 :-)

Desuden ønsker vi at styrke lokalområdets fællesskab, give grobund for nye initiativer samt at styrke de eksisterende muligheder og aktiviteter.

Ansøgningsskema og yderligere info kan fås ved Anders Skaanning Andersen i Præstegården. Med venlig hilsen Arbejdsgruppen bag ”Borgerne Bestemmer Seden”

Vi er et område, der rummer både skove, strand, vand og by. Der bygges hele tiden nyt, og vi har en stor tilflytning af børnefamilier, som ellers ikke tidligere har været så stærkt repræsenteret de seneste årtier. Seden er traditionelt delt op i 3 områder; Seden, Seden Syd og Seden Strandby. Den opdeling forstærkes desværre yderligere af et manglende samlingssted i byen.

Seden Strandby Grundejerforening, Seden Borgerforening, Seden skole, Seden Kirke og Fjordager Idrætsforening Kontakt Anders Skaanning Andersen +45 30 12 55 62 - ANSA@km.dk

Vi håber, med de kr. 200.000, at kunne styrke sammenholdet på tværs og skabe aktiviteter, der binder området sammen på tværs af alder, etnicitet og geografi! Det særlige ved bevillingen er, at 100.000 kr. øremærkes til projekter, der støtter op om frivillighed og frivilliges indsatser indenfor den nære velfærd i lokalområdet. 26


Af Freja Gammelgaard, næstformand på Fjordagerscenen

Bølle Bob - lige ved og næsten!

det bliver vores første forestilling på den ny renoverede central.

Skuespillerne var næsten klar, kulisserne begyndte at se ud af noget og musikerne havde øvet sig. Men så kom det nye forsamlingsloft på 10 mennesker, og vi måtte desværre se os nødsaget til at udskyde vores forestilling Bølle-Bob.

Centralen står snart færdig efter en lang omgang med renovering. Medlemmer har brugt de sidste mange weekender på centralen for at støbe, male, grave og bygge det hele om.

Heldigvis har instruktøren Morten og vores vokal- og kapelmester Sune lavet en plan, så vores børn, unge og voksne, der medvirker i forestillingen Bølle-Bob, kan fortsætte med prøverne med max 10 deltagere, og være toptjekket og seje, når vi opfører Bølle-Bob, ligeså snart forsamlingsloftet er hævet igen.

Nu nærmer vi os det endelige resultat, og vi glæder os så meget til at se jer alle sammen i de nye flotte omgivelser på den samme gamle varmecentral. Uden alle vores seje medlemmer var renoveringen ikke lykkedes.

Når Bølle-Bob opføres, bliver det noget helt særligt, ikke bare fordi det er et tiltrængt kulturelt boost midt i en pandemi, men også fordi,

Tak til jer og tusinde tak for jeres hjælp! 27


Mange har været i gang på Centralen, hvor Fjordagerscenen holder til. Tak til de frivillige for mange timers arbejde ude og inde. Tak til Fjordager Tømrer og Snedker Forretning, Mertz El, Jim Murer, Krügers VVS, - alle sammen sponsorer i Fjordager Idrætsforening og gode lokale samarbejdspartnere, når der skal laves projekter!

Af Kerim og Armin, tovholdere på Fjordager Falcons - basket

Fjordager Falcons er igang i Fjordagerhallen!

Kom og spil med os!

Mød bare op. Vi spiller basket hver søndag kl. 14.00 - 16.00 Alle kan være med Om du er 148 cm eller 219 cm betyder ikke noget Du skal bare være 14 år eller derover Følg med på facebook: Fjordager Falcons Basketball. 28


Af bestyrelsen i Fjordager Fodbold

Vi har behov for, at du engagerer dig Lige nu mangler vi 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer i Fjordager IF Fodbold Kære medlem og forældre.

Medlemstallet er stabilt, og der er både en velfungerende Børne- og Ungdoms Afdeling samt en Senior- og Old Boys Afdeling i god gænge. Dermed er der rigtig godt styr på både drift og det sportslige, men på det organisatoriske plan har vi brug for flere hænder, da opgaverne ellers vil være for omfangsrige for den tilbageværende bestyrelse.

Der er ingen forening uden medlemmer, men der er heller ingen forening uden engagerede frivillige, som vil tage en tørn for fællesskabet og tage ansvar for, at rammerne er i orden, og hjulene kører rundt. Når man bliver medlem i en forening, så bliver man del af et forpligtende fællesskab, og man skal derfor forvente, at der bliver brug for ens engagement, bidrag og indsats.

De afgåede bestyrelsesmedlemmer, Jesper Poniewozik Clausen og Tony Hamilton, har dog langt fra lagt tøjlerne. De har lovet at være til rådighed med at løse opgaver året ud, og de vil også bistå med god overlevering til den nye bestyrelse, som får ansvaret for at videreudvikle foreningen for fremtiden til gavn for medlemmerne med et stærkt udgangspunkt! Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Jesper og Tony for det super gode samarbejde og deres store og ihærdige indsats igennem mange år for fodboldafdelingen.

Ved den netop overståede - og pga. Covid-19 noget forsinkede – virtuelle generalforsamling den 26. oktober, har 2 bestyrelsesmedlemmer, – som har være med til at ”trække læsset” i mange år - valgt at neddrosle det frivillige arbejde i fodboldafdelingen, og de har dermed valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen. 3 bestående bestyrelsesmedlemmer fortsætter den kommende valgperiode. Det betyder, at vi aktuelt mangler at besætte 2-3 bestyrelsespladser, gerne flere, og her har vi brug for din hjælp.

Vi håber, du har lyst til at tage ansvar og melde dig til arbejdet i fodboldbestyrelsen. Ring eller skriv til os på nedenstående kontaktoplysninger, så vi kan tage en dialog om muligheder, og vi forhåbentligt hurtigt får besat de ledige pladser, og kan konstituere den fremtidige fodboldbestyrelse inden årets udgang.

På grund af Coronarestriktioner er det ikke muligt at afholde medlems- eller infomøder. Det ville vi rigtig gerne, så vi kunne fortælle mere om, hvad det betyder at være bestyrelsesmedlem i Fjordager If Fodbold, men vi håber, at vi med denne skrivelse kan skærpe din lyst og interesse for foreningsarbejdet.

Mange forventningsfulde fodboldhilsner Fodboldbestyrelsen bestyrelsen@fjordagerfodbold.dk

Udskiftning i bestyrelse og udvalg er en naturlig del af foreningslivet, og tingene glider altid lettere, når der er orden i sagerne, og der kan sikres kontinuitet og en god overlevering. Fjordager If Fodbold er i rigtig god gænge! Økonomien er robust, vi har haft overskud i flere år og likviditeten er god.

Heine - Hans Ulrik - Kurt heinekj@hotmail.com - 4017 1861 klint-westh@webspeed.dk - 2937 2054 kasserer@fjordagerfodbold.dk - 2787 4905

29


Tømrer- og snedkerforretning ApS

Kære sponsor i Boldøjet Har I lyst til at at få lidt mere opmærksomhed, kan det blive Jer, som får besøg af vores redaktør, Tut. I ”10 min med...” lærer vi jeres virksomhed lidt bedre at kende. Strandvejen 54, Seden Tlf: 66 10 91 48, Fax: 66 10 87 11 Mobil 40 55 54 48 info@fjordagertoemrer.dk

Kontakt red@fjordager-if.dk Er du endnu ikke annoncør i Boldøjet, men vil høre mere, så kontakt os på tlf. 4010 8404

30


Kære Børn Har du lyst til at sende en tegning til Julemanden, så har du muligheden her i december. I forhallen i Fjordagerhallen står der en postkasse. Der kan I fra d. 1. december lægge jeres tegninger til selveste Julemanden. Julemanden vil hver weekend i december åbne postkassen, og så kan du være med i en konkurrence om en lille adventsgave. Husk at skrive dit navn, mail og telefonnummer på tegningens bagside. Vinderne får direkte besked. Efterfølgende hænger vi tegningerne op i indgangen. Så gå en tur forbi hallen og se dem i december

De bedste julehilsner fra Fjordager Idrætsforening 31


Vi LØSER løser ALLE alle GRAFISKE grafiske opgaVer VI OPGAVER Telefon 41378791 · mail: rbk@rosendahls.dk 41 37 87 20 · rnj@rosendahls.dk

BOOK NR. 23 24 89 48 mellem kl. 17-18

agedrupforsamlingshus.dk

32


KROLF / Af Thorkil Nielsen, formand i Fjordager Krolf/Minigolf

Krolf og minigolf nyder det gode vejr!

Privatfoto

Torsdag, den 27. august kunne vi endelig afholde års/medlemsmøde for 2019. Freddy F. Frederiksen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Jørgen Andersen, som ikke ønskede genvalg. Lørdag, den 5. september fandt ”Fjordager i farver Light” sted. På minigolfbanerne havde Sonja Jørgensen og Lili Christiansen besøg af 3 klasser fra 6. årgang fra Seden skole. Eleverne gik til den, og de samt lærerne skal have tak for godt spil og coronaorden. Krolfspillerne har måtte undvære stævner i år, men træner Jytte Hansen kunne d. 10. september vise hvordan man kan spille: 21 slag på 12 hulles banen incl. 4 x hole in one! Så flot Jytte! Tirsdag, den 15. september var der deltagerrekord på krolfbanerne, da 18 spillere fik gode spil, hyggelig kaffe og snak.

4 (!) gange hole-in-one og banen rundt på 21 slag på de 12 huller. Det må være en rekord.

Minigolfbanerne er nu lukket ned, og som sædvanlig vil de fleste krolfspillere fortsætte spillet vinteren over. 2020 blev grundet coronaen en usædvanlig sæson, men med medlemsfremgang og rimelig udlejning af banerne. En stor tak skal lyde til de frivillige hjælpere, der sørgede for rengøring, vedligeholdelse og maling af minigolfbanerne i foråret – og ikke mindst tak til vore sponsorer og til Claus for altid fine plæner på banerne. Tak til medlemmer (også for jeres indsats for at coronarestriktioner blev overholdt) og til bestyrelse for 2020. Glædelig Jul og rigtig godt Nytår, som jeg håber må blive uden for mange restriktioner. fortsættes næste side

33


fortsat fra forrige side Privatfoto

Efterårssolen nydes efter dagens runder. Det var før forsamlingsforbudet på 10 personer.

Fjordager i Farver - et lokalt samarbejde Tekst af Janne M. Juncker, Lærer på 0. årgang på Seden Skole

Fjordager i Farver - et samarbejde mellen Fjordager IF og Seden Skole I den lille gymnastiksal stod tre af de dygtige instruktører fra gymnastikafdelingen klar til at give os en time med grundig opvarmning og dans, forskellige gymnastikøvelser og leg på redskaber.

Grundet forsigtighedsprincipperne i forhold til Corona, blev Fjordager i Farver i år afholdt i en anderledes og nytænkende udgave. 0.årgang – de mindste elever på skolen, havde takket være et godt samarbejde mellem skole og idrætsforening en fantastisk dag med fuld idrætsaktiviteter, sjov og masser af sved på panden.

Udendørs havde vi fornøjelse af at stifte bekendtskab med fodboldspillet. Her fik vi varmet op, gennemført diverse forhindringer med bold, driblet, spillet fodbold og skudt på mål.

Alle ca. 70 elever mødte op fulde af forventning og spænding med drikkedunken under armen i deres klasselokale og glædede sig til en andeledes skoledag……. …og det fik de!

KÆMPE TAK for at så mange frivillige instruktører ville bruge en lørdag på at være med til at give vores elever en sjov og anderledes skoledag. I gjorde det fantastisk – og flere af eleverne er efterfølgende blevet meldt ind i Fjordager og er nu blevet en del af den lokale idrætsforening.

I hallen stod fire af de lokale fantastiske håndboldtrænere klar til leg, hygge og masser af håndbold. Der blev øvet kaste/gribe, øvet hopskud og skudt på mål – det hele godt krydret med masser af grin og sved på panden.

Ingen kan alt – alle kan noget – sammen kan vi det hele!

34


Fjordager i Farver - et lokalt samarbejde fortsat fra forrige side

O. årgang nød at bruge bolden - både ude på fodboldbanen og inde til håndbold i hallen.

og de var rigtig gode til det! Se en boldkontrol.

35


• Vand • Vand ����������� • ������������� Varme • Varme ���������������������������������������� ������������ • Gas • Gas • Sanitet •· Vand Sanitet

VVS

Få en lavere varmeregning og et lunere hus

· Varme ������� · Gas ������� · Sanitet

������� �������

����������������������� • Vand ������������������

����������������������� ������������������

Isolerings-Gruppen

MARSLEV VVS ApS

���������������� • Varme ����������������

- over 30 års erfaring i at holde på varmen 

Aut. Gas og VVS ������������������� Instal. �������������������

•Klaus GasFriis Madsen • Sanitet TLF. 65 95 12 06 VVS �������

Isolerings-Gruppen A/S Slettensvej 169 5270 Odense N info@isolerings-gruppen.dk +45 66 18 60 11 www.isolerings-gruppen.dk

VVS �������

Biltlf. 20 11 99 11

������� �������

����������������������� ������������������

���������������� �������������������

VVS �������

.

2 sp (86mm) x 125mm

36


PORTRÆT AF Inger Sørensen - Aktive Seniorer Af Tove Sinius Clausen (Tut)

60 minutter i ordentligt selskab Jeg har nydt det. Jeg har været i selskab med et dejligt menneske, omend lille af størrelse, så stor på menneskelige kvaliteter.

De sidste mange år var hun i Anklagemyndigheden, hvor hun var daglig leder for 14 ansatte.

Aftalen var, at jeg skulle aflægge Inger et besøg; men pga håndværkerbesøg, spurgte Inger om vi kunne flytte lokalisationen til glasburet i Fjordagerhallen. Selvfølgelig kunne vi det.

Vi befinder os i det sidste 10-år af det 20. århundrede og edb (som det blev kaldt dengang) begyndte at vinde indpas. Inger var ikke skræmt af den digitale verden, tværtimod så hun straks mulighederne

Inger havde dækket op med rigtige kopper og taget kaffe og en brunsviger med. Det var så hyggeligt.

Hun syntes, at det var spændende, og i januar 1999 var alle journaler og rapporter digitaliseret.

Og netop dette ekstra tiltag kendetegner i høj grad det stof, Inger er gjort af. Et ordentligt menneske.

Få dage efter, at de var flyttet ind, havnede Boldøjet i postkassen. Inger kastede sig over det!

Da Inger først på året ved Leder- & Medhjælperfesten blev kåret til Årets Leder af Hovedbestyrelsen i Fjordager Idrætsforening, skortede det ikke på positive tillægsord. Det kommer jeg til. Først lidt mere om Inger Udby Sørensen – det er nemlig det fulde navn.

Foreningsmennesket Allerede som 7-årig stiftede Inger forbindelse med foreningslivet. Som hun udtrykker det:

I Politiets Tjeneste Inger er født i april 1940 i nærheden af Horsens. Hun blev uddannet som advokatsekretær, søgte efterfølgende en stilling hos Horsens Politi, hvor hun var i 5 år. Nu skulle der ske noget andet, og Inger sagde til sig selv:

”Jeg boede på landet, og man gik til gymnastik i den lokale gymnastikforening” – det har fulgt Inger hele livet. Altså det med at gå til gymnastik i den lokale gymnastikforening. Det er blevet til benspjæt i både Horsens, Odense, Brenderup og Fjeldsted-Harndrup.

Den næste ledige stilling, der kommer inden for Politiet, den søger jeg, hvad enten den er i Randers, Århus eller Odense.

I 1973 endte nomadelivet, da Inger flyttede til Krogsløkkeparken i Seden. Få dage efter, at de var flyttet ind, havnede Boldøjet i postkassen. Inger kastede sig over det:

Det blev Odense. Det var i 1964, at Inger startede hos Fyens Politi og det blev til 43 år i Politiets tjeneste

”Mon dog ikke denne forening har et gymnastikhold”, tænkte Inger. Og det var der selvfølgelig. Den nystartede Fjordager Idrætsforening havde allerede dengang en stor gymnastikafdeling, og på det tidspunkt foregik træningen i gymnastiksalen på Seden Skole under ledelse af Kirsten Skovbølling.

Trangen til forandring, som Inger ikke lagde fra sig, blev indfriet i Politiets regi. Hun var i sit arbejdsliv rundt i næsten alle de afdelinger, der fandtes og dygtiggjorde sig undervejs. 37

fortsættes side 39


Vinduesvask / facadevask i op til 13 meters højde uden brug af fordyrende lift leje ring og hør Lunden 56 · 5320 Agedrup nærmere... E-mail: info@clean2go.dk

Clean 2 Go

• Kontorrengøring ApS

• Erhvervsrengøring • Erhvervsvindues pudsning • Viceværtsopgaver

Tlf. 26 12 03 11 Kontorrengøring - Trappevask - Erhvervsrengøring • Grundejerservice www.clean2go.dk Viceværtsopgaver - Grundejerservice • Græsslåning Græsslåning - Hækklipning • Hækkeklipning s og Samt andet forefaldende Ring til oarbejde p neto fortæl om ker! s n ø e in d

• Samt andet forefaldende arbejde

Clean 2 Go ApS Lunden 56, 5320 Agedrup

tlf. 26 12 03 11

www.clean2go.dk

STILLER MED DET “VI STÆRKESTE HOLD - du kan regne med!

IN Lu GEN kk ed ag e

...

Landbrugsvej 4 • 5260 Odense S • Tlf. 66 18 40 20 • www.søbyrevisorer.dk

r rtjene o f n r it ba Fordi d t bedste... de

Den tryg ge hverd dit barn ag for ...

Bullerup private Børnehave

Mølledammen 12, 5320 Agedrup - Telefon: 66 10 96 16 Web: www.bullerup-private.dk Mail: info@bullerup-private.dk 38


PORTRÆT AF Inger Sørensen - Aktive Seniorer fortsat fra side 37

Opvisningerne var lagt i Munkebo, fordi Fjordagerhallen først blev indviet i 1975.

En forholdsvis stor bestyrelse til en afdeling, hvor medlemstallet er 60.

Inger spillede også håndbold i en 10-årig periode som barn og ung og har også snuset til badminton efter flytningen til Odense; men det er gymnastikken, der står Ingers hjerte nærmest.

”Jo, måske”, siger Inger. ”men det fungerer ganske udmærket. Vi har ca. 10 aktiviteter og mange instruktører. Det er godt, at have kontaktpersoner i bestyrelsen til de forskellige aktiviteter.”

Det ligger i opdragelsen Der hæftes, med rette, mange positive tillægsord på Inger Sørensen. Jeg spurgte Inger, om hun var enig i de forskellige udsagn:

Inger siger, at hun er god til at delegere ud, men understreger, at det ikke betyder, at hun ikke selv er aktiv. F.eks. er Inger med til at sælge OK-benzinkort, og det er også Inger, der skriver til Boldøjet. Hun sørger tilmed, at Boldøjet bliver puttet i postkasserne på 2 ruter.

Ordensmenneske – ja, det er måske rigtigt nok. Flittig – Det er jeg opdraget til. Pligtopfyldende – det hænger sammen med min opvækst. Jeg er fra landbruget. Man blev opdraget til at hjælpe til. Hjem fra skole. Skifte tøj og blev så sendt ud i haven eller marken eller skulle gøre rent. Sådan var det bare. Sådan har jeg det stadig. Jeg møder op til de møder, jeg bliver indkaldt til. Det synes jeg, man skylder fællesskabet. Velforberedt – kommer fra mit arbejde. Jeg satte mig ind i, hvad mødet skulle handle om. Ligger dybt i mig at være velforberedt. Ordentlig – Inger trækker lidt på det. Men ved uddybning, så anser Inger sig selv som et anstændigt menneske – også en ballast hjemmefra, ligesom det er noget, hun har givet videre til sin søn. Selvfølgelig opfører man sig ordentligt. Stædig – jo, hvis jeg har fået en ide, er jeg ikke så nem at overbevise om, at det skal være anderledes. Men jeg kan selvfølgelig nok overbevises. Jeg er ikke dumstædig – mere præget af den jyske stædighed.

Aktivt seniorliv Inger har en alder, der gør, at Odense Kommune har ringet for at høre, hvordan hun har det, og om hun har brug for hjælp.

Bestemt – Det er nødvendigt at kunne skære igennem, hvis der bliver for meget udenomssnak. Det kan jo ske i en bestyrelse med overvejende kvinder.

Inger fortalte ganske kort om sin hverdag, og den søde dame forstod, at hun nok skulle bruge sine kræfter ved en anden borger.

Bestyrelsen i Aktive Seniorer består af 7 personer. 39

fortsættes side 40


PORTRÆT Inger Sørensen - Aktive Seniorer fortsat fra side 39

Inger har fra første dag som pensionist været super aktiv. Hun startede med at gå til seniorridning på Seden Enggård; men da det stoppede skulle hun finde noget andet. Det blev IT-undervisning i regi af Fjordager Idrætsforening. På daværende tidspunkt var Aktive Seniorer et udvalg under FOU.

Den lidt større villa i Krogsløkkeparken er blevet udskiftet med en mindre andelsbolig i Seden Syd. Det passer Inger fint; der er stadig plads til familien, som ikke er så stor. Inger og hendes mand Arne har en søn, en dejlig og foreningsaktiv svigerdatter. Ikke at forglemme 2 børnebørn, som også er idrætsaktive.

Nu var Ingers indtræden i Aktive Seniorer begyndt. IT-undervisning blev i 2013 afløst af blomsterbinding, og nu var Aktive Seniorer blevet en selvstændig afdeling med basis i FIF-hytten. I 2015 gik en stor del af bestyrelsen af, og Aktive Seniorer’s fremtid hang i en tynd snor. Inger var med til at redde afdelingen ved at melde sig til en ny bestyrelse sammen med et par stykker mere. Allerede på første bestyrelsesmøde blev Inger valgt til formand og har været det siden.

Tak for jer Det er ganske flot at blive hædret som Årets Leder efter kun få år som leder. Det er Inger helt bevidst om og meget taknemmelig over – og også overrasket. Det har hun dog ingen som helst grund til at være.

Det har vist sig at være et rigtigt valg. Aktive Seniorer er en god og velfungerende afdeling; der sagtens kan rumme lidt flere medlemmer. Det er Ingers håb, at det kan blive tilfældet, når Corona-virus ikke længere sætter dagsorden.

Inger er en forbilledlig foreningsformand. Hun møder velforberedt op til alle møder, engagerer sig positivt i foreningen og bakker op om Hovedbestyrelsen. Hun er ikke skræmt af digitale mødeformer og FB. Hendes motto er:

Handling i stedet for lammelse Da Corona lukkede Danmark ned i midten af marts gjorde det mange af os handlingslammede – for en stund, mere eller mindre. Det skete ikke for Inger.

”Hvis jeg går ind i noget, gør jeg det 100%”.

Hun satte sig ned, tog en blok og noterede alle de ting ned, der skulle gøres, og så gik hun i gang. Helt karakteristisk for vores hovedperson, som er meget struktureret anlagt.

Måske kommer der ikke 100% retur, men dog en hel del. Inger er glad for den kontakt, hun har med mange mennesker i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, og hun vil gerne sige tak til sin bestyrelse, HB, FOU, Kontoret og andre samarbejdspartnere i Fjordager Idrætsforening.

”Sidder du nogensinde ned og slapper af, Inger” spørger jeg. ”Jo, det sker, at jeg sætter mig med en god bog. Men jeg sidder mest ned for at sy. Jeg har gået på sykursus i 40 år og syr alt mit tøj.

Inger kalder det ligefrem ”at få et kick” ved de mange input.

Jeg synes, at det er sjovt, og det kan være svært at finde noget, der passer, og samtidigt hygger vi os på kurset”

Jeg har også fået et kick ved at være sammen med Inger. Et besøg, der har efterladt mig med stor respekt for en aktiv senior. 40


Af Pernille Egdal, koordinator

Vi tager temperaturen på frivilligheden på FJORDAGERSCENEN

På en skala fra 1-5……

1. Har I let ved at rekruttere frivillige til ledere/trænere? Det synes jeg egentlig ikke vi har så svært ved.

2. Har I let ved at rekruttere frivillige til øvrige arrangementer, f.eks. Tinderbox, H.C.A Maraton og Fjordager i Farver? Det er sværere, men kan godt lade sig gøre. Kræver en stor indsats og man må ofte trække på sit eget netværk også.

3. Er I gode til at fastholde de frivillige? Ja når de først er inde i varmen, så kommer mange af dem igen.

4. Er det en god ide at gøre det obligatorisk at lave frivilligt arbejde? Absolut ikke, vi ville miste 80% af vores medlemmer

5. Har det gjort noget godt for frivilligheden, at I har fået midler til ombygning af Centralen? Både og. Vi har nok kunne skaffe folk når vi skulle, men det har været andre end jeg troede, der ville komme. Men der er ved at opstå et ”nyt frivilligkorps”. Et nyt miljø omkring centralen. Folk kommer nu af sig selv, - det gjorde de ikke i starten. Måske det var lidt for uoverskueligt. Folk kan bedre lide slutspurter, og så det at opgaverne nu er mere specifikke og konkrete. I starten måtte jeg ringe til folk. Men så kom de også. 41


Support kan man ikke få nok af Bliv sponsor i Fjordager IF gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Det koster dig ikke ekstra - Energi Fyn betaler! Hos Energi Fyn vil vi gerne støtte det fynske kultur- og idrætsliv. FynskSupport er vores sponsorordning, som består af elproduktet FynskSupportEl og gasproduktet FynskSupportGas. Når du køber FynskSupportEl eller FynskSupportGas hos Energi Fyn, bliver du sponsor i klubben. Energi Fyn betaler 2 øre pr. kWh el og 6 øre pr. m3 gas, som du bruger, til Fjordager IF Du bliver ”sponsor”- men uden at skulle have penge op af lommen - Energi Fyn betaler! Det koster dig ikke ekstra. Med FynskSupport får du: • Mulighed for at støtte Fjordager IFmed 2 øre for hver kWh el, du bruger, uden at det koster dig ekstra • Mulighed for at støtte din klub eller forening med 6 øre for hver m3 gas, du bruger, uden at det koster dig ekstra. • Ingen binding. • Kun 12,50 kroner i abonnement pr. måned inklusiv moms. • Mulighed for at spare penge på din el- og gasregning, fordi priserne følger markedet. Bindingsperiode Hos Energi Fyn har vi ingen binding på vores produkter. Aftalen kan opsiges med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Hvordan Tilmeld dig på www.energifyn.dk/privat/ elhandel/fynsksupport/bliv-sponsor eller kontakt fjordager@sport.dk / 40108404. Det er nemt - og det varmer! 42

STØT FJORDAGER IF NÅR DU KØBER EL - GAS

Støt Fjordager IF, når du køber EL eller GAS


10 min. med... Dekoflower Af Tove Sinius-Clausen (Tut)

Højt humør og skønne blomster Allerede ved den telefoniske kontakt til Dekoflower, bliver jeg i godt humør. Charlottes smilende stemme og afslappede attitude i forhold til at aftale et tidspunkt smitter af på mig, og jeg glæder mig til at komme på besøg på Rugløkkevej nr. 4.

Charlotte dukker op fra et sidelokale og inviterer mig ud i baglokalet, hvor hun og Pia står og laver buketter. Dvs. Charlotte står og fletter et stort grønt blad og belærer mig storgrinende om, at det er ikke det, man kalder pileflet.

I den lille smalle butik bliver jeg bogstaveligt talt slået omkuld og taber mælet ved synet af de virkeligt mange dekorationer, opsatser, blomster, figurer og nips i mange afskygninger.

Den friske tone er lagt an og fortæller ganske meget om Dekoflowers identitet.

Foreløbigt har annoncen i Boldøjet, Facebook og tilfredse kunder været det, jeg kunne nå.

Hvor længe har du haft din butik? 5 år. Jeg startede på Strandalleen i et værksted. Jeg tænkte, at jeg lige skulle prøve det an og ventede på, at det rigtige lokale skulle dukke op. Jeg var meget overbevist om, at det lokale skulle ligge i Seden; det her lokale dukkede op for 2 år siden, og det føltes helt rigtigt, og det gør det stadig.

Men nu hvor jeg får noget hjælp i butikken, skal jeg til at bruge mere tid på branding. Bl.a. går jeg og pusler med en Web-shop

Hvorfor ville du gerne være selvstændig? Jeg har arbejdet med blomster siden jeg var 15 år. Jeg har også arbejdet som alternativ behandler, og haft egen klinik. Jeg er egentlig uddannet social- og sundhedsassistent, men har aldrig haft en fastansættelse. Det er Friheden, jeg holder af. Det at være sin egen herre. Usikkerheden? Den tager vi med. Hvor mange ansatte har du? Jeg har lige ansat Pia, som skal arbejde deltids. Hvordan brander du din butik? Det har jeg seriøst ikke gjort så meget i indtil nu. Jeg har været alene og har haft travlt med at få det hele i gang. 43

fortsættes næste side


Fysioterapi · Kraniosakralterapi · Akupunktur Babysvømning · Træning i vand

Tlf. 6610 8944 · bullerupsvommebad.dk

44


10 min. med... Dekoflower fortsat fra forrige side

Vi må godt blive flere, men det er meget vigtigt for mig at sige, at kreativiteten og passionen ikke må gå tabt.

Hvad er det specielle ved din butik? Stemningen her er speciel, blot det at komme ind i butikken er noget særligt; selv blomsterne er i godt humør. Efter få minutter i butikken har jeg det indtryk, at Charlotte møder sine kunder med sjove bemærkninger, ironi og gagget ping-pong. Charlotte udtrykker det sådan: Kunderne kan lide det. Sådan må det være, da jeg har mange gengangere, og en af de trofaste kunder sagde en dag, at det betyder meget, at vi får en sludder for en sladder her i butikken. Men tag ikke fejl. Vi kan selvfølgelig også mestre den alvorlige situation, og har fin føling med hvornår vi har en kunde, der er i sorg. Samtidigt er et andet specielt kendetegn ved min butik nok størrelsen. Butikken er ikke så stor, og det betyder bl.a. at hvis kunderne skal se de afskårne blomster, skal de ud i binderiet. Og jeg vil gerne understrege, at det er de også meget velkomne til. Min nysgerrighed gør, at jeg næsten bliver skuffet, hvis kunderne ikke lige kommer og siger hej, når det er en anden, der ekspederer.

Charlotte kalder arbejdet en passion. Hun synes, at det er spændende, og i og med, at hun begynder at kende sine kunder, får hun så meget igen. Det har været en fornøjelse at besøge Dekoflower og lytte til Charlottes fortælling og mærke det engagement, hun lægger i sin lille butik.

Hvad er dine visioner for fremtid? Visionen er, at det skal køre rundt, og der skal være min. 1½ ansat her.

En blomsterbuket, der er pakket ind i godt humør holder længere.

45


Fjordager Idrætsforening - Kontaktpersoner og mailadresser Hovedformand

Louise Elkrog

hovedformand@fjordager-if.dk

20 22 49 10

1. Næstformand

Charlotte Veppler

charlotte@veppler.dk

22 60 54 79

2. Næstformand

Anders Skaanning Andersen

ansa@km.dk

30 12 55 62

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

kasserer@fjordager-if.dk

23 24 50 51

Lene Berendtsen

sekretaer@fjordager-if.dk

20 80 25 33

Ole Johansen

sedenstrandby19@gmail.com

26 20 75 68

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

kasserer@fjordager-if.dk

23 24 50 51

Basketball

Louise Elkrog

fjordager@sport.dk

40 10 84 04

Sekretær Badmintonformand

formand@fjordagerfodbold.dk

Fodboldformand Økonomiansvarlig

Kurt Kornberg Nielsen

kasserer@fjordagerfodbold.dk

65 93 83 82

Gymnastikformand

Pernille Ladegaard Pasfall

gymbestyrelsen@gmail.com

40 10 84 04

Kasserer

Birgit Christensen

fjo.gym.kas@gmail.com

Håndboldformand

Michael Dahl-Lassen

fjordager@sport.dk

40 10 84 04

Linedanceformand

Gitte Løkke

gitteloekke@fjordager-if.dk

28 71 61 99

Kasserer

Inga Løkke

inka@webspeed.dk

22 50 66 76

Thorkil Nielsen

annadorethe@yahoo.dk

60 62 84 82

Ivan Mortensen

ivan-tekniker@outlook.com

40 59 75 00

Kasserer

Dan Hubert

dhubert@dsa-net.dk

20 12 47 33

Løbsformand

Karsten Schack Madsen

formand-loeb@fjordager-if.dk

60 39 61 21

Motionscenter

Ivan Mortensen

ivan-tekniker@outlook.com

40 59 75 00

Cykelformand

John Dyrvig

john_dyrvig@webspeed.dk

30 62 99 49

Scenen formand

Sune Krintel

sune.krintel@dk.abb.com

40 11 64 59

Kasserer

Connie Carlsen

connievibeke@hotmail.com

28 25 29 09

Taekwondoformand

Louise Elkrog

fjordager@sport.dk

40 10 84 04

Tennisformand

Lars Jensen

lars.je@kalnet.dk

31 15 84 09

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

kasserer@fjordager-if.dk

23 24 50 51

Aktive seniorer

Inger Sørensen

aktiveseniorer@fjordager-if.dk

29 60 15 28

Kasserer

Kirsten Christensen

kirsten@kbchristensen.dk

28 94 90 10

Minigolfformand Motionsformand

Annoncekonsulent

Mere info på vores hjemmeside: fjordager-if.dk

46


Fjordager Idrætsforening - Adresser Kontoret Fjordagerhallen

fjordager@sport.dk Kontorets åbningstider

40 10 84 04

Tirsdag kl. 16:00 - 18:00 Onsdag kl. 10:00 - 12:00 Se hjemmeside for yderligere information eller kontakt kontoret for at aftale nærmere.

Cafeteriaer

Agedruphallen Fjordagerhallen Fodbold Klubhus

40 10 84 04 40 10 84 04 40 88 82 90

FIF Hytten

Østbirkvej 15 B

5240 Odense NØ

Fodboldklubhuset

Østbirkvej 21

5240 Odense NØ

Scenen Centralen

Strandvejen 58

5240 Odense NØ

Fjordagerhallen

Strandvejen 39

5240 Odense NØ

Agedruphallen

Brolandvej 16

5320 Agedrup

Boldøjet

Udgives af Fjordager Idrætsforening, Strandvejen 39, 5240 Odense NØ

40 10 84 04

40 10 84 04

48. årgang

Ansvarshavende redaktør: Tove Sinius-Clausen, Tlf.: 26 44 84 97 mail: Mamatut1@hotmail.com Bladredaktion: Tove Sinius-Clausen (Tut), Charlotte Skovgaard, Pernille Egdal og Leif Nygaard Lay-out : Pernille Egdal, Fjordager Idrætsforening Annoncer: Gitte Løkke, Tlf: 28 71 61 99 e-mail: gitteloekke@fjordager-if.dk Distribution: Omdeles 4 gange årligt til ca. 3.300 medlemmer af Fjordager Idrætsforening samt alle husstande i Seden, Bullerup og Agedrup & Seden Syd. Oplæg: 4800 Tryk: rosendahls.dk Næste nummer udkommer torsdag den 25. februar 2021. Indlæg sendes til red@fjordager-if.dk senest mandag den 1. februar 2021 kl. 12:00

red@fjordager-if.dk

47


Afsender: Fjordager IdrĂŚtsforening Strandvejen 39 5240 Odense NĂ˜

48

Profile for Fjordager Idrætsforening

Boldøjet nr. 4-2020  

Medlemsblad for Fjordager Idrætsforening

Boldøjet nr. 4-2020  

Medlemsblad for Fjordager Idrætsforening

Advertisement