Boldøjet nr. 2 2022

Page 1

Boldøjet Nr. 2 - Maj 2022

50. årgang


LEDEREN Af Jerry Vinther, hovedformand

Tilbage efter Corona - hvordan får vi nye og gamle medlemmer tilbage Det var svært at tage sig sammen til at dyrke motion, da Coronaen i Danmark buldrede afsted. Foreninger og træningscentre lukkede, og samværet med andre var minimalt. Heldigvis ser vi langsomt den tendens i Fjordager Idrætsforening, at medlemmerne begynder at vende tilbage. Det samme billede ser vi i resten af Danmark: mange danskere har fået vendt skuden, og flere end tidligere kommer afsted og får dyrket idræt. Vi mangler stadig et stykke for at komme op på de 2600 medlemmer, vi havde tidligere.

Andre afdelinger er ved at planlægge ”åbenafdeling” arrangementer og inviterer folk fra både lokalområdet og fra andre områder i Odense til at komme og se afdelingen og de aktiviteter, som sker i løbet af året. Det er en god måde at vise i handling, hvad vi kan. Eventuelt kunne flere afdelinger gå sammen. Det er vigtigt, at Fjordager Idrætsforening viser handling og aktivitet, at vi er her og byder alle indenfor i foreningen. Som hovedforening er vi ved at planlægge Fjordager i Farver, hvor jeg håber, at der kommer så mange som muligt. Det er netop en dag, hvor Fjordager Idrætsforening viser, hvad vi kan.

Ny undersøgelse af danskernes idrætsvaner under Corona krisen viser, at idrætsdeltagelsen er vokset fra 54% i april til 62% i oktober 2021. I Fjordager Idrætsforening kan vi specielt se, at det er pigerne, som ikke kommer tilbage så hurtigt, som vi kunne ønske os. Derfor skal der lyde en stor opfordring til, at vi alle bruger de gode ideer og arbejder hårdt på at få alle vore medlemmer tilbage igen. Det er sjovere, når vi er flere sammen. Det giver sammenhold og udfordringer for alle.

Der ligger et vigtigt arbejde foran os for at få flere fynboer til at dyrke idræt. Vi skal både have den sidste del af dem, der var idrætsaktive før Corona med igen, men de skal også tage deres venner, naboer og familiemedlemmer med, så vi sammen kan sikre os, at Danmark igen bliver verdens mest idrætsaktive befolkning.

Afdelingerne i Fjordager Idrætsforening er i gang. Løbsafdelingen har cykelhold, der kører rundt i nærområdet og afleverer reklame/information om Fjordager I.F. og Motion. Andre afdelinger er blevet mere aktive på de sociale medier. DET er vigtigt, og at de nyheder, der bliver lagt ud på enten Facebook eller Instagram er aktuelle og har en vis nyhedsværdi. Det er en opfordring, at alle afdelinger bruger disse kanaler til at komme ud til mange mennesker.

Vi skal i Fjordager Idrætsforening turde gå foran med nye ideer, og dem er der mange af. Ude i afdelingerne bobler der af energi og lysten til at komme i gang igen; derfor skal vi give hinanden lov til at tænke bredt og højt. Nye ideer skal bane vejen for flere og ikke mindst nye medlemmer til foreningen.

God fornøjelse, Jerry

2


GENERALFORSAMLING Af Bjarne Christensen

Opsummering på en god aften

Ca. 50 forventningsfulde medlemmer havde indfundet sig til foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2022 i Pauserummet. Det var Jerry Vinthers debut som ny hovedformand og han bød velkommen. Generalforsamlingen indledtes med en sang, hvorefter Palle Søby blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Lad det være sagt med det samme: generalforsamlingen bar meget præg af Corona situationen som herskende i 2021 på godt og ondt.

Fjordager Idrætsforening drives af de mange frivillige ildsjæle, der hver eneste dag yder en formidabel indsats, uden dem var der ingen forening. Foreningslivet kan så til gengæld tilbyde kurser og uddannelse, som kan give den enkelte person flere kompetencer, som kan anvendes i erhvervslivet. At være frivillig giver opmærksomhed på CV’et. Vores partnerskaber med især Odense Kommune er meget frugtbart, og vi oplever stor forståelse for de opgaver, vi har i foreningen og en lyst til at hjælpe med at løse udfordringerne. Fjordager Erhvervsklub er også en vigtig partner for foreningen, som hjælper og støtter op omkring vores arrangementer. En støtte og et samarbejde vi er meget glade for. Boldøjet udkom 4 gange i 2021 til alle husstande i lokalsamfundet. Gode kræfter rykkede tættere sammen og fik udgivet vort foreningsblad, hvor alle afdelinger har muligheden for at promovere deres aktiviteter. Dette kan naturligvis kun lade sig gøre grundet de meget trofaste annoncører, der støtter op om bladet og foreningen. Så stor TAK til alle vores annoncører. Der var arrangementer, der kunne gennemføres i 2021, bl.a. Fjordens Dag og Fjordager i Farver. Det blev til to gode arrangementer, og især Fjordager i Farver trak over 1000 deltagere, som havde en hyggelig dag sammen med de mere end 20 boder, der var på området. Desværre var der også flere aflysninger grundet Corona – juletræsfesten måtte igen aflyses, og ude i afdelingerne var der også en del aflysninger af aktiviteter. Fjordager kultur- og sundhedshus er måske

Hovedformanden: Det har været et udfordrende år for foreningen på mange områder. Vi har oplevet en nedgang på ca. 600 medlemmer, der især har ramt motions- og gymnastikafdelingerne. Det har derfor også været et gennemgående tema på vores møder, hvordan vi skal agere og komme tilbage til tiden før Corona. Foreningen bliver nødt til at gøre opmærksom på, at vi er her, har åbent som tidligere på alle medier og sprede det gode budskab om betydningen af det frivillige fælles foreningslivs unikke sider, som går mere end hundrede år tilbage. Det at være med i et fællesskab, en fælles referenceramme, og hvor vi føler os tæt forbundet med hinanden og hjælper til med at løse nogle af samfundets opgaver – både i modgang men også i medgang. 2021 var året, hvor foreningen lancerede en ny strategi indeholdende følgende punkter: Frivillighed Sundhed Aktivitetsfaciliteter Partnerskaber Ungdom Uddannelse

fortsættes side 5

3


Hjælp, alle vores kunder flytter.

Købsprisen kan du i søvne. Kender du også salgsprisen?

Sidst vi fik en familie til at gå fra hus og hjem, var det ikke for enhver pris.

Er du kommet sovende til penge?

Vi sætter pris på dit hjem. Vil du vide hvor meget?

RealMæglerne Odense ApS Tlf. 6614 8040 / odense@mailreal.dk

Rikke Lund Nielsen Revisor - Indehaver Tlf. 61 18 89 56

Søren Bøggild Lund Reg. Revisor - Indehaver Tlf. 22 54 31 22

4

Morten Damgaard Møller Statsaut. Revisor - Indehaver Tlf. 51 38 47 40


GENERALFORSAMLING fortsat fra side 3

det nye navn? - hvem ved. Der har været holdt videomøde med Christoffer Lilleholt for at orientere ham om status på projektet, og ligeledes har de tre Borgerforeninger været indbudt til et orienteringsmøde. Senere på året var der mulighed for at informere om projektet overfor hhv. ”Fold dig ud i Fjordager” og Fjordager Erhvervsklub. Erik Schmidt har på glimrende vis gennem tre numre af Boldøjet fortalt om projektet set ud fra forskellige vinkler. TAK til Erik for indsatsen. 2021 var også året vi sagde farvel og STOR tak til hovedformand Louise Elkrog. Hun gjorde til sin mærkesag at arbejde for fællesskabet og sammenholdet i foreningen, herunder knytte skolerne tættere sammen. Ung Odense og HCA Marathon var også opgaver som Louise følte et stort ansvar for og gik selv forrest og viste vejen. Tak til Louise for ledelsen af FIF gennem 7 år.

Regnskab: Hovedkasserer Jette Nygaard gennemgik alle afdelingsregnskaber. Også her bar det det præg af Corona situationen, hvor der var store afvigelser mellem budget og regnskab grundet aflysninger. Det blev et økonomisk godt år for foreningen, som kommer ud med et pænt plus. Det skyldes især de Corona tilskud, foreningen har modtaget. MEN der er et men, idet der kommer en større regning næste år, som skal betales grundet meget færre medlemmer. Derfor er der også budgetteret med et underskud for 2022. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

Fremtiden: Vi skal have gang i hjulene igen og have fokus på at udvikle foreningen og ikke mindst udnytte de nye muligheder, der er kommet i form af ca. 500 nye boliger i vort nærområde. Det kommer ikke af sig selv, men med en dedikeret og målrettet arbejdsindsats, så skal det nok lykkes. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Valg: Valg til FOU og afdelingsbestyrelserne er som regel clearet af inden generalforsamlingen, idet alle afdelingerne holder interne medlemsmøder, hvor bestyrelsesmedlemmerne findes. To markante medlemmer af afdelingsbestyrelserne afgik ved denne generalforsamling. Det var afdelingsformand Ole Johansen fra badminton, som ville afløses på sin post, og Dan Hubert som var kasserer i motionsafdelingen. Sidst nævnte har været kasserer i mere end 30 år. Der var også genvalg til revisor og revisor suppleant. Alle blev valgt enstemmigt. Stort tillykke til alle valgte og nyvalgte.

Afdelingerne: Herefter fremlagde alle afdelingerne på skift deres beretning for 2021, som alle blev enstemmig godkendt. Generalforsamlingen blev kortvarigt afbrudt. Årsagen hertil var de udnævnelser, der skulle foretages. Der blev uddelt erstatningspokaler til Lene Berendtsen og Sune Krintel som modtagere at pokaler for året i forvejen. Uddeling af årets hædringer kan i læse mere om andet sted i bladet.

Evt.: Der var nogle få indlæg, der mest handlede om ting, der kunne gøres lidt anderledes, men også fokus på samværet i foreningenvære bedre til at løfte i flok. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var slut og overgav ordet til hovedformanden for en afsluttende bemærkning, hvorefter der afsluttedes med en sang og et trefoldigt leve for Fjordager Idrætsforening. .

5


Fjordager Køreskole Odense NØ, Odense C og Svendborg

Stedet med lav dumpeprocent Stefan Christensen Tlf. 21 22 60 09 www.fjordagerkoreskole.dk HCA Marathon

Sidenius Hvidevareservice

inviterer til . . .

Reparation og salg af hårde hvidevarer samt varmepumper mm. Altid et godt tilbud Salg af nyt og brugt

Odenseløbet

køl - frys - vask - tørretumbler - opvask komfur - ovn - kogeplade - emhætte - mikroovn varmepumpe - aircondition mm.

NY HURTIG RUTE • NY DISTANCE HALVMARATON SØNDAG 19. JUNI 2022

Strandvejen 62 A · 5240 Odense NØ

2140 6278 info@sidenius-hvidevarer.dk www.sidenius-hvidevarer.dk

5 KM RUTE

MUNKE MOSE

5 - 10 km løb/walk. Halvmaraton (løb). Børneløb ca. 2 km for 5 - 14 årige. Ruten forløber på en forholdsvis flad 5 km rundstrækning gennem Odense C.

Start og mål i de smukke grønne omgivelser i Munke Mose med salgsboder, aktiviteter og lodtrækningspræmier.

FJORDAGER FIF

HCA Marathon

HCA Marathon mere end et løb . . .

mere end et løb . . .

WWW.HCAMARATHON.DK

HCA MARATHON Rugløkkevej 2 • 5240 Odense NØ tlf. 66 10 23 20

6


Af Lars Jensen, formand for tennis

Den nye Tennissæson er skudt i gang Tennissportens Dag Efterfulgt af Standerhejsningen holdt vi Tennissportens Dag kl. 13-15 Tennissportens Dag er en landsdækkende begivenhed, hvor lokale klubber åbner dørene op for alle, der måtte have interesse for at spille tennis. Prøv tennis en enkelt gang og du er ikke i tvivl: Tennis er sjovt. Tennis skaber glæde. Og så er det sundt.

Medio April åbnede vi for den nye sæson med godt vejr. Vi bød velkommen til både gamle og nye medlemmer. Al relevant information om Tennisafdelingen vil være at finde på vores hjemmeside www.fjordagertennis.dk Banesituation 2022 I læsende stund er alle vore fire grusbaner klargjort, og den nye sæson dermed skudt i gang. Vi glæder os til at se forhåbentlig alle medlemmer fra 2021 igen og samtidig byde velkommen til en masse nye begejstrede tennisfans i alle aldre, som har lyst til at prøve kræfter med sommersporten over dem alle. Vi vil bestræbe os på have tilbud til alle aldre og alle niveauer – hvis du savner et tilbud til dig så er du velkommen til at kontakte formanden for at høre om mulighederne for lige præcis dig.

Hvis vi ikke sås på Tennissportens Dag i Fjordager Tennis lørdag d. 30. april kl. 13-15 så tøv ikke med at tage kontakt til Lars på 31 15 84 09 og stille spørgsmål og/eller arrangere en kort introduktion til tennisspillet. Junior Træning Der vil være træning for juniorer én eftermiddag om ugen maj og juni samt august og september. Træningen er aldersopdelt – ring evt. og hør, hvilket hold du hører til. Har du lyst til at prøve en sjov sport som tennis har du mulighed for at deltage i træningen gratis og uforpligtende 2 gange, inden du bestemmer dig. Som medlem af Tennisafdelingen er deltagelse i træningen et gratis tilbud. Kontakt evt. Lars Jensen på 31 15 84 09 hvis du har spørgsmål eller lignende.

Standerhejsning Årets standerhejsning var lørdag d. 30. april kl. 12.00. Vi havde heldigvis godt vejr til arrangementet og de fremmødte blev budt på grillpølser/ brød og øl/ vand. Nogle af de fremmødte benyttede tillige chancen til at få introduceret sæsonen med spil på banerne.

fortsættes side 9

7


Fysioterapi · Kraniosakralterapi · Akupunktur Babysvømning · Træning i vand

Tlf. 6610 8944 · bullerupsvommebad.dk

8


fortsat fra side 7

Senior Tennis Til jer der vil prøve noget nyt!! Hvorfor seniortennis? Fordi vi i vores område har mange aktive efterlønnere og pensionister, som stadig synes, de har mod på at prøve nyt inden for sportens verden. Og fordi vi vil give plads til en mere idrætsaktiv pensionisttilværelse med gode oplevelser. Tennissporten har meget at tilbyde. Det er netop en sport, der kan dyrkes af alle aldersgrupper. Den foregår udendørs, og med seniortennis står man aldrig og mangler en makker. Seniortennis tilbyder tennisaktiviteter under hensyntagen til alder og fysik og har et klart socialt sigte. Dette projekt henvender sig især til alle, der ikke har spillet tennis før eller kun i begrænset omfang. Har dette vakt din interesse så tøv ikke med at kontakte Lars på 31 15 84 09. Projektet vil blive påbegyndt, så snart der er interesse fra mindst 5-10 personer, så skynd dig at ringe! Tjek www.fjordagertennis.dk for nyeste information om træningstider m.m.

Klubaften Et arrangement henvendt til alle klubbens medlemmer uanset køn, alder og niveau. Her kan man møde andre medlemmer og spille nogle uforpligtende doubler på kryds og tværs efter et forhåndsaftalt mønster. Målet er at skabe et forum, hvor man kan spille tennis uden, at man har en fast makker, og hvor man kan konkurrere på en hyggelig og afslappet måde. Efterfølgende lægges der op til socialt samvær med frugt, kage grill osv. Klubaften er hver mandag kl. 17-19, og man kan som nyt medlem prøve gratis 2 gange inden medlemskab. Er du interesseret, er du velkommen til at dukke uanmeldt op! Kontakt evt. formanden, hvis du har spørgsmål eller lignende. Tjek www.fjordagertennis.dk for nyeste information om træningstider m.m. Voksenintroduktion Drømmer du om at lære at spille tennis? Eller vil du i gang igen? Fjordager Tennis er klar med et alsidigt og fleksibelt træningsforløb til dig, der har travlt i hverdagen. Træningen foregår én gang om ugen i majjuni og august-september. Har dette gjort dig nysgerrig? Tjek www.fjordagertennis.dk for nyeste information om træningstider m.m.

Kontingenter Tjek www.fjordagertennis.dk for nyeste information om priser. Indmeldelse sker online via vores hjemmeside

9


Af Karsten Schack Madsen, formand for Fjordager Motion Løb og Powerwalk

Som noget nyt var der også en romkugle og en sodavand til alle i bytte for startnummeret, som vi vil genbruge til næste år. Det virkede som om deltagerne syntes rigtig godt om den byttehandel. Vi havde også besøg af Karma Kaffe som serverede lækker kaffe fra kaffevognen, som i dagens anledning var rullet helt ind i forhallen. Tak til vores sponsorer for godt samarbejde, og en særlig tak til vores hjælpere som med et smil sørger for, at alle deltagere får en god oplevelse med hjem i bagagen. Endvidere en stor tak til beboerne i området for lån af ”jeres” veje. Nyd Flemming Wedells flotte fotos fra SuperBrugsen Fjordagerløbet, og på gensyn i 2023 til Fjordagerløb nummer 40!

SuperBrugsen Fjordagerløbet. Der var liv og glade dage i og omkring Fjordagerhallen, da vi den 3. maj afholdt SuperBrugsen Fjordagerløbet i det mest fantastiske vejr. Det er så dejligt, for liv og glade dage har været lidt af en mangelvare de sidste to år. Vi landede på mere end 200 deltagere som alle nød godt af vor hyggelige og helt flade rute. Ruten går fra Fjordagerhallen til Seden Strandby og retur, og så lige en ekstra runde hvis man løber 10 km distancen. I Strandbyen er der tradition for at beboerne går ud på gaden og hepper. Det skaber rigtig god stemning og er noget, løberne sætter stor pris på. Efter løbet var der hygge og lodtrækningspræmier i hallen, for hos os har alle lige stor chance for at gå hjem med en flot gevinst.

10


Nyt intro-løbehold starter 9. august Løb er sjovt og løb er sundt. Men det kan være svært at komme i gang på egen hånd, og det skal gøres på den rigtige måde, hvis det skal blive en succes. Vi har knækket koden og starter endnu et intro-løbehold op for dig, som gerne vil i gang med at løbe. Introforløbet er på 14 uger med 3 ugentlige træningspas, som bliver doseret med kyndig hånd af vores dygtige trænere.

Du kickstarter dit nye liv som motionsløber og vil meget hurtig mærke fremskridt og større velvære. Vi løber os i form sammen, og når forløbet er slut, er du klar til at træne videre på et af vores fortsætter-løbehold. Du får nye venner og finder ud af, løb er en meget social aktivitet, hvor vi hygger os sammen på kryds og tværs. Du bliver en del af klubben og klubben bliver en del af dig. Scan QR-koden og læs mere om intro-løbeholdet på vores hjemmeside. Vi glæder os til at se dig!

Vi ønsker alle en god sommer Scenen er færdig med årets forårs-forestilling Skatteøen. Et skønt tilbageblik på en super god forestilling.

11


Af henholdsvis Jens Nørregaard og Ivan Mortensen

En træningsaften ved Kertinge Nor Når Fjordager Cyklings ryttere har taget hul på racersæsonen, er det rart lige at få et fingerpeg om, hvordan formen har det. Det har vi nu for andet år gjort med en trænings-enkeltstart, hvor vi den 26. april kørte en eller to runder på en 10km rundstrækning med udgangspunkt fra parkeringspladsen i Kertinge. I år var der mødt 11 ryttere frem, hvor 7 kørte 2 runder og 4 nøjedes med 1 runde. Nogle kørte med gennemsnitsfart lige over - andre lige under 30km/h, og det må siges at være ganske fint taget i betragtning, at det er tidligt på sæsonen. Det var et meget fint vejr til cykling med svag vind og solskin, og efter anstrengelserne var klubben vært ved en forfriskning, der kunne nydes, medens solen stol lavt over et blikstille Nor. Til september gentager vi arrangementet, men til den tid som et klubmesterskab. Her håber vi, at mange flere møder frem og kører om medaljerne.

Tur til Svendborg og Thurø Så har Danmarks bedste cykelhold været på en unik fantastisk tur til Sydfyn i et smukt forårsvejr. Vi kørte i bil til Svendborg med de nye cykelstativer bagpå bilerne. På Falck stationen i Svendborg havde John Albrektsen sørget for, at vi kunne benytte lokalerne. Egon Andersen anførte nu cykelholdet gennem en ny skov i Svendborg og videre over dæmningen til Thurø. Denne gang kørte man venstre om øen med en unik udsigt over Svendborgsund og med en unik udsigt det meste af ruten. Tilbage i Svendborg blev der gjort et kort ophold ved Christiansminde, som har en af de flotteste udsigter på Sydfyn. Turen gik nu tilbage til Falck stationen, og efter et bad blev den medbragte madpakke spist i kantinen. Turen var arrangeret af folk, som har tjek på udflugter - stor tak for det af hele cykelholdet.

Foto: Privatfoto

12


Er du til en cykeltur - så prøv Fjordager IF Cykling Der er mange gode grunde til at begynde at cykeltræne. * Du er glad for naturen og ønsker at holde dig i form * Du vil gerne prøve kræfter med cykling * Benene er måske ikke til løbetræning mere * Eller en helt anden grund Vi vil gerne invitere dig til at prøve at cykle sammen med os i Fjordagers cykelafdeling. Vi er ganske almindelige mennesker fra 18 år til midt i 80èrne, som elsker at cykle i naturen samt nyde det gode sociale kammeratskab, som følger naturligt med. Vi laver også en del sociale arrangementer af den ene eller anden slags. I sommerhalvåret (1. apr. – 30. sept.) kører vi på Racer Pensionistholdet kører hver mandag og torsdag kl. 9.30 fra Fjordagerhallen på Racer For alle køres der tirsdag og torsdag kl. 18.00 samt søndag kl. 10.00 fra Fjordagerhallen på Racer I vinterhalvåret (1. okt. – 31. marts) kører vi på Mountainbike (MTB) Pensionistholdet kører hver mandag og torsdag kl. 9.30 fra Fjordagerhallen på MTB For alle køres der lørdage kl. 10.00 fra Fjordagerhallen på MTB HAR DU LYST TIL AT DELTAGE? Så mød op foran Fjordagerhallen på Strandvejen 39 i Seden. Der vil blive taget godt imod dig, og der er forskellige hold alt efter styrke og rutine, så ingen bliver overladt til sig selv. Kom gerne og prøv nogle gange inden du beslutter dig for, om det er noget for dig. Det eneste det kræver er, at du er fyldt 18 år og opefter, har en køreklar cykel og en hjelm, som er et krav for at deltage. Skulle der være spørgsmål, er du velkommen til at ringe til: Formand Torben Simonsen på tlf. 2175 7592 på hverdage mellem kl. 14 – 17. VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG Med venlig hilsen Fjordager IF Cykeludvalget Du kan også finde os på: www.fjordager-motion.dk/cykling 13


Hædringer i Fjordager IF Årets Leder blev Cathrine Christiansen fra håndbold og ligeledes den nye formand Først og fremmest, er Cathrine den første, der melder sig til at løbe med de opgaver, der kommer ind i håndbold afdelingen. Cathrine har været tovholder på alt lige fra håndboldskolen i foråret, det frivillige arbejde ved H. C. Andersen Marathon i september, og igen ved vores forløb ”Hænderne op med Diggi” i samarbejde med DGI, op til efterårsferien. Det stopper ikke her, for igen her til december, står Cathrine i spidsen for en stor del af vores juleafslutning.

Generalforsamlingen 2022 bød på 3 hædringer: Årets leder, Årets B&E og Årets sportsnavn. Årets B&E blev Martin Bergholdt fra Badminton. Martin har mange år i Badminton afdelingen bag sig. Martin startede som badmintonforældre og har altid budt sig til, når der skulle gøres noget. Senest har han fungeret som blæksprutte i hele badmintonafdelingen og været backup og kæmpe-aflastning for formanden, Ole Johansen. Om Martin skrives der i indstillingen: Du er et pragteksemplar af en frivillig. Du tager initiativ, er altid hjælpsom og ser muligheder. I forbindelse med HCA Marathon har Martin overtaget en del af arbejdet fra Ole og har gjort en stor indsats med at få samlet og motiveret de frivillige i forbindelse med opgaver med opsætning og nedtagning af vejafspærringer til HCA Marathon. Martin er også lykkes med sin foreningssans/ opdragelse at få familien involveret. Martin er en fornøjelse at arbejde sammen med. Ord som; altid fair, konstruktiv respons til rette tid, tilstedeværelse, nærvær og oprigtig interesseret er nøgleordene, som siger meget om ham.

Foto, Leif Nygaard

Cathrine har været en ildsjæl, siden håndbold afdelingens spæde start i 2016. Cathrine er ”til hverdag” desuden også træner for ét af børneholdene. Her er Cathrine en stor inspiration, både for børnene, som elsker at komme til håndbold med Cathrine, og for både forældre og de andre frivillige Cathrine har fået fat i. Cathrine er den, der altid går forrest og siger ”det fikser jeg lige!”. Alt det her, er selvfølgelig ikke nok for Cathrine, der også selv spiller på vores seniorhold. Her er Cathrine med til at motivere sine holdkammerater, til at komme til træning. Går også forrest med at arrangere sociale tiltag og skubber til sine holdkammerater for at holde gang i hjulene. Cathrine bruger det meste af sin tid på at hjælpe Fjordager håndbold – både som spiller, træner, forældre og bestyrelsesmedlem.

14


Hædringer i Fjordager IF Cathrines fantastiske engagement i alle afdelingens aktiviteter er inspirerende, smittende og opløftende. Det er også netop hendes engagement, som er kendetegnet i alt, hvad hun laver. Når hun møder nye frivillige er det med et kæmpe smil, ros og en tydelig værdsættelse af, at andre også vil bruge deres tid på at hjælpe Fjordager Håndbold. Selv hvis hun skulle være presset i situationer, møder hun altid alle andre med et smil og et energiniveau, som kun kan gøre hele oplevelsen meget bedre.

Fra dirigent-bordet ...

Årets sportsnavn blev Gymnastik holdet Herreholdet for rigtige mænd holdet ledes af Bjarne Nielsen og Preben Skytthe

har de formået at opretholde et flot deltagerantal, og i indeværende sæson ligger de flot på 38 gymnaster.

I 2016 blev holdet grundlagt af to ægte frivilligemennesker. Bjarne og Preben I havde før det en forrygende succes med opstart af vores far/barn elitehold. Men I 2016 var jeres egne børn dog blevet ALT for gamle til at gå til gymnastik med deres fædre, og I to mænd måtte tænke nye tanker. Det blev til gymnastik for rigtige mænd. I holdets første sæson var der 16 gymnaster på holdet, men det skulle vise sig, at dette blot var starten på endnu en gymnastiksucces for de to herrer. Over de næste sæsoner voksede holdet sig større og større, og det peakede i sæsonen 2019/20, hvor holdet kunne præsentere et deltagerantal på hele 49 gymnaster. Trods to sæsoner med coronarestikstioner

Holdet er kendetegnet ved: • Høj træningsdiciplin og livsglæde • Masser af sved på panden • Plads til ALLE uanset niveau og alder • God gammeldags opvarmning i gymnastikkens tegn • Fokuseret træning frem mod håndstandskonkurrencen ved lokalopvisningen • Garanti for godt humør, drillerier og mange mange grin • Årets skønneste, ikke kønneste, opvisning til lokalopvisningen, altid dem med det største bifald. • Holdet er ALTID klar med en hjælpende hånd, når andre har brug for hjælp. • Sociale arrangementer ud over den ugentlige træning, virksomhedsbesøg, ginsmagning, ishockeykampe og julefrokoster. • Intens hockykamp til sidst i træningen, tæt på ”dødskamp”. • Der er brusebajer efter HVER træning. Et kæmpe tillykke til Bjarne, Preben og jeres hold. I er KÆMPE forbillede for alle andre i foreningen. Et billede på, hvad dygtige frivillige og medlemmer sammen kan skabe for fælleskabet. Vi er stolte af at kunne præsentere et sådan hold og vigtigst af alt, at det er et hold, som er attraktivt for vores medlemmer. 15


Velfærdens fundament Af Charlotte Veppler, næstformand

En kærlig hånd til Agedrup/Bullerup og Seden/Åsum – Velfærdens fundament I Seden og Åsum er der afsat 16,9 mio. kr. til at styrke området, og her er det ligeledes Seden skole, som er omdrejningspunktet for lokalområdet.

Fjordager idrætsforening er aktive medspillere i projektgrupperne til fordeling af de mange penge som ligger bag velfærdens fundament. Charlotte Veppler vores næstformand deltager både i Agedrup/Bullerup og Seden/Åsum. Så har du ideer og tanker, er du velkommen til at skrive til hende. charlotte@veppler.dk

Alle borgere får mulighed for at give deres ideer til kende via spørgeskema i perioden 11-29 maj. Ligeledes afholdes der borgermøde i Seden og Åsum den 13. juni kl. 19.00-20.00, mere information og tilmelding sker på Odense Kommunes hjemmeside, men følg også med på Facebook og andre sociale medier. Baggrunden for ovenstående er, at Odense også i fremtiden skal være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

Velfærdens Fundament er nået til Agedrup & Bullerup og Seden & Åsum. På Odense kommunes hjemmeside kan du følge med i, hvordan byrådet og borgerne i lokalområdet arbejder sammen om den lokale aftale. Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 12,8 mio. kr. til at styrke Agedrup & Bullerup med Agedrup Skole som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Agedrup & Bullerup og i en modernisering af Agedrup Skole. Lige nu er projektet i sin afsluttende fase, hvor de sidste beslutninger træffes for anvendelse af pengene, men vi har alle gjort vores bedste for at lytte til de mange indkomne ønsker og ideer.

16


Af Martin Bergholdt, ny formand for Badminton

Klubmesterskab 2022 Vi fik desværre ikke afviklet vores traditionsrige klubmesterskab i år, da tilslutningen ikke var stor nok. Senior afdelingen holdt en hygge dag lørdag den 23.4. i stedet for og havde nogle hyggelige timer sammen, hvor de spillede en masse double kampe afviklet som en Americano. Efterfølgende sluttede de af med spisning, quiz og fest. Fjordager Badminton Seniorafdeling - Sæson 2020/2021 Vi gør status på denne sæson. Vores 1. hold har spillet i kredsserien i år og har haft nogle rigtig gode holdkampe. Da vi var i kredsserien betød det også nogle lange ture til bl.a. Esbjerg, Varde og Dybbøl. Vi har dog haft det svært og endte i nedrykningsspillet, som igen betød nogle ture til det jyske, da vi i nedrykningsspillet mødte Silkeborg, Ry, Hørning og Viby. Trods en rigtig god indsats endte vi desværre på en sidste plads, som betyder, at vi rykker ned i Serie 1 i den kommende sæson. Vi er dog klar til at gi’ den gas i den kommende sæson og komme tilbage på tidligere højde. Vores Herre A og Herre B hold har ligeledes haft en hård sæson. Der har været kæmpet i alle holdkampene, og det er blevet til flere sejre, så det er super flot. Vi har som de fleste klubber og sportsgrene

været ramt af Corona i denne sæson også og vi håber, at en velfortjent pause fra badminton vil give vores spillere muligheden for at få ladet batterierne op og finde glæden ved at spille badminton igen, så vi får vores spillere tilbage i hallen i den kommende sæson. Vi fortsætter hen mod sommerferien med hygge og sjov i hallen samt udenfor for hallen med forskellige aktiviteter. Tak for en hård men også lærerig sæson, og vi glæder os til at se jer alle i den kommende sæson. Miniton i Fjordager Vi fortsætter med miniton efter sommerferien i Fjordager badminton. Leg dig igennem badmintontræningen. MiniTon er aktiv og super sjov kvalitetstid for dig og dit barn. MiniTon er en introduktion til badminton for de mindste, og hallen runger af grin, skæg og ballade, når det er på programmet. Det handler om leg og sjove øvelser, når du og dit barn deltager på lige fod i badmintontræningen. Til MiniTon vil dit barn hurtigt udvikle sig – især inden for det motoriske. Vi leger os til den rigtige teknik med redskaber som balloner, fluesmækkere og miniketsjere. Det handler nemlig om glæden ved at spille badminton og ved at bevæge sig.

17


Solcenteret med de store kabiner altid rent og hyggeligt samt et stort udvalg af solcremer i automaten

Nu også med mobilpay

Overholder EU standardkrav til solcentre

Åben daglig 6 - 22

Lunden 56 - 5320 Agedrup - Bullerup

EN VÆRDIG OG SMUK AFSKED MED DINE KÆRE

Erik Skree

Mette Andersen

HOLM BEGRAVELSER.DK HOLMBEGRAVELSER.DK

81, Lunden 57, 5320 Agedrup Tlf. 66Tlf. 17 66 2817 8128 · Rugårdsvej 158 · 5210 Odense NV Tlf. 65 32 18 81 18


Af Inger Sørensen, formand i Aktive Seniorer

Sommerhilsen fra Aktive Seniorer

Det er Anne Marie Bæk, der ”trækker” det store læs i forbindelse med showet. De fleste af aktiviteterne går på ”sommerferie” i første halvdel af juni og vender så stærkt tilbage til september.

Første halvdel af sæsonen 2022 er snart slut. Efter de sidste to års delvise nedlukninger var det rart at kunne starte aktiviteterne nogenlunde, som vi plejer. Som så mange andre har vi dog været udfordret på en lille medlemsnedgang på flere aktiviteterne. Vore medlemmer er jo ikke helt unge, og mange har været lidt forsigtige med at komme i gang efter de mange Corona nedlukninger.

Jeg sidder og tænker på en god lang sommer, hvor alle kan nyde haven, en tur til stranden eller camping-livet, måske også en ferietur til udlandet, nu hvor der ikke er flere rejserestriktioner.

Den 24. marts holdt vi medlemsmøde, hvor vi havde besøg af Niels Mertz Rasmussen, der i ord og billeder fortalte om Mindelunden, Seden kirke og området deromkring. Det var et meget spændende foredrag, hvor vi rigtig kunne mærke, at Niels virkelig ”brænder” for området.

Efter den forhåbentlig gode, lange sommer starter vi så igen til september med en ny aktivitetsoversigt, som kommer i Boldøjet til august, ligesom den kommer på vores hjemmeside og opslag i Fjordagerhallen og FIF hytten.

I skrivende stund er vi i gang med forberedelserne til et modeshow, som vi afvikler i cafeteriet i Fjordager-hallen den 9. maj. Det er Helle fra Seniorshoppen, Middelfart, der kommer og viser sit store udvalg i sommertøj til piger i alle aldre og størrelser.

Husk også festivalen Fjordager i Farver, der løber af stablen lørdag den 3. september, hvor vi håber at møde mange af vore medlemmer, og hvor bestyrelsen vil møde talrigt op og forhåbentlig med et arbejdende værksted i lighed med tidligere. Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer og interesserede en rigtig god sommer og på gensyn til september til én eller flere af aktiviteterne.

19


Foto: Ole Madsen

Fjordager Idrætsforening fylder 50 år Vi arbejder lige nu på højtryk for at lave en jubilæumspakke med spændende oplevelser. Derfor skal du allerede nu sætte X i kalenderen for uge 44, hvor vi skal fejre foreningen. Mere information følger, når vi nærmer os efteråret. I Boldøjet markerer vi jubilæet hele året. Dette blad indeholder interview med foreningens 2 første formænd, Arne Svendsen og Helge Pasfall. Senere stiller vi de samme spørgsmål til Bjarne Christensen og Louise Elkrog. Vi har også snakket med ”gamle” medlemmer; men vi vil meget gerne snakke med flere. Sidder du derude med gode oplevelser i foreningen, vil vi meget gerne høre om det. Hold dig ikke tilbage, tag kontakt til redaktionen så skriver vi historien. 20


Af Elsebeth Lundgren, formand i Fjordager Linedance

Nu har vi fået forår, og vi har nu danset i 4 måneder fra nytår. Tiden den går bare så hurtigt, men så bliver det jo hurtigere mandag igen, og vi skal til dans igen. Jeg kan slet ikke sige mange gange nok: LIVET ER FEEEDT, NÅR MAN DANSER, og man bliver bare så glad i hovedet, og man kan svæve hjem fra undervisningen.

Ja så er denne sæson ovre, men ikke helt ovre for vi danser jo i Eventyrhaven juni, juli og august. 18.00 til 21.00. Det er så hyggeligt at kikke på eller at danse med, hvis man vil. Så kom og prøv en tur på dansegulvet. Vi håber på godt vejr hele sommeren. Jeg vil gerne sige super tak for denne sæson og tak til jer dansere, som gør det godt på dansegulvet og ikke mindst kaffehyggen mellem de to hold. Glæder mig allerede til vi skal begynde til august og få endnu flere gode danse, så der kan komme smil på ens læber.

Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest. Hvor var det super hyggeligt, at så mange var mødt op, og vi fik os et godt grin af dem, som var klædt ud. Tillykke til Bente som var bedst udklædt. Vi havde bestilt brunch, og det gør altid lykke med god mad, og derefter fik vi danset i 2 timer. Hvor var det dejligt at se alle vores nye dansere bare hænge på og få lært en masse nye danse ikke mindst nye trin. Husk at for hver gang du er på gulvet, lærer du noget nyt, selv os gamle i gårde kan stadig lære nyt. Husk vi griner med jer ikke ad jer. Så tak for en super god dag til jer alle.

Vi starter op igen med dans i Pauserummet i Fjordager hallen mandag den 8. august. Så sidder du derhjemme og tænker, jeg vil også gerne danse, er du velkommen. Husk man skal ikke have en partner, men man må gerne tage sin nabo /veninde med og hygge sig på en anderledes måde. Begynderhold mandag kl. 15.45 til 16.40 ved Inga Løkke

Her onsdag efter påske har vi lavet en opvisning på Marienlund Plejehjem. Det er altid hyggeligt, og de gamle er så glade for, at vi kommer og danser for dem. Det blev til 11 danse og en lille workshop. Der var en dejlig herre ved navn Ib, som selv havde danset linedance, som dansede med så godt, han kunne og havde en dejlig fest med Fjordager linedance. Tak Ib!

Let øvet hold mandag KL 17.00 til 17.55 ved Dunja og Elsebeth Madsen Ring gerne til Inga Løkke vores instruktør på tlf. 22 50 66 76 Og kom gerne og få en prøvetime Kig gerne ind på vores hjemmeside fjordagerlinedance.dk eller gå en tur på vores Facebook side Alle er velkommen til at danse ved os “ store som små, tykke som tynde, unge som gamle. Der er plads til alle.

Søndag den 8. maj var vi på Hvenekilde Plejehjem. Det blev desværre aflyst til jul, men nu var vi alle klar til at holde deres arrangement. Nu skal vi finde den helt rigtige dans, som vi skal vise til Fjordager IF’s 50-års jubilæum til november, så den sidder lige i skabet den dag. Er så glad for, at vi har fået den ære, at skulle være med den dag. Vores sidste danseundervisning inden sommerferien er den 30. maj.

Pris for at danse på 1 hold 660 kr. i dette halvår Pris for at danse på 2 hold 930 kr. i dette halvår

21


Af Cathrine Christiansen, formand i håndbold

Forårsturneringen er slut for Fjordager Håndbold, og der er blevet spillet en masse gode og spændende håndboldkampe. U4/5 har været en lille, sej flok der har trænet i gymnastiksalen. U6/7/8 har været til stævner, hvor de har gjort en god figur og til det sidste stævne fik de alle en medalje. For de fleste var det deres første håndboldmedalje, så det var stort! U9 var til UV-stævne ovre i Agedruphallen i marts. 10 hold var tilmeldt og Fjordager stillede med 2 hold - og de kom i finalen begge to. Der var fantastisk hold og alle var med til at synge sejrssang til sidst. U11 blev nummer to deres række, hvor både drenge og piger har kæmpet sammen. De sluttede foråret af med, at 13 drenge og piger tog til Vissenbjerg Cup og havde en fest både håndboldmæssigt og socialt. U13 drenge var i en lille pulje, hvor de mødte samme hold to gange. Det var en turnering, der havde det hele - store og små nederlag og lige ved og næsten-kampe. Fællesnævneren på holdet har dog hele tiden været FÆLLESSKAB og SAMMENHOLD, og dét har de mestret!

For senior damer har det for første gang været en forårsturnering i serie 1 kvalifikationen og også her har Fjordager Håndbold vist sit værd, som er mundet ud i, at de skal spille i serie 1 til næste sæson. Sådan! Senior herrer tog en sæson i serie 4, hvor de fik en masse god kamptræning. Dette var kun 2. sæson for herrerne, og man kan se, at de bliver bedre og bedre. Gejsten fejler ikke noget og holdet oser af god stemning og mandehørm.

Men vi er ikke færdige! Træningen fortsætter i maj og juni, så man kan stadig komme og være med og prøve håndboldspillet af. I vores børne- og ungdomsrækker rykker spillerne op til næste årgang, som de skal spille med efter sommerferien. På den måde kan man nå at sige hej til eventuelle nye holdkammerater. Hvis du også går med en håndboldtræner i maven, skal du endelig melde dig – der er ALTID plads til dig! Find Fjordager IF Håndbolds facebookside og følg med der. Her kan du også finde de forskellige holds grupper. Vi glæder os til at spille bold både med nye og gamle spillere.

22


Af Tina Stendal

U13 mix til håndboldstævne

Foreningslivet handler om fællesskaber

9. & 10. april drog U13 mix til stævne i Munkebo/Kerteminde, der er et stævne med fokus på fællesskab og sjov. Det var sjovt også selv om stolperne var på modstanderens hold, der var meget sjov og udviklende håndbold, der ikke ses når der kigges på resultattavlen, men vi trænere kunne se udviklingen over en sæson både individuelt og fælles. Den legende håndbold med finurlige afslutninger og uventede assists så vi komme til livs, så skidt pyt med, at sigtekornet var lidt ude af position – det skal nok blive mere præcist med træning og udvikle sig i takt med, at der bliver leget endnu mere med de sjove og finurlige afslutninger og assist. Mellem kampene benyttede vi os af, at der var mulighed for både at hoppe i svømmehallen og for at bowle. Det var en fed tur med god stemning og engagerede frivillige, der sørgede for at stævnet blev holdt med god stemning.

Fællesskaber, hvor rammerne er sat til at have det sjovt, udvikling individuel og fælles og hvor man kan være sig selv. Er de fællesskaber, der bringer glæde, og når man er i de fællesskaber i sportslivet, så giver det sammenhængskraft, at man kan se, at man er en del af et fællesskab. Foreningslivet har brug for frivillige og sponsorer for at skabe fede fællesskaber for medlemmerne i afdelingerne, og derfor er vi meget taknemmelige og glade for at AB Cykler, F.V. Sandblæsning, Mertz Electric og track1 har stået sammen om at støtte Play4fun og Fjordager Håndbold U13 mix. Sammenhængskraften styrkes, når Erhvervslivet støtter hold i at skabe synligheden omkring holdet. På vegne af begge hold TUSIND TAK for støtten til AB Cykler, F.V. Sandblæsning, Mertz Electric og track1 Tina Stendal

23


Årgangene og trænerne kommer til at se således ud fra maj og efter sommerferien. Hold

Årgang

Træningstid

Sted

Træner

U4 U5

2018 2017

Torsdag kl. 16.30 - 17.30

Seden Skoles gymnastiksal.

Mette Petersen

U6 U7 U8

2016 2015 2014

Torsdag kl. 17.15 - 18.30

Fjordagerhallen

Claus Nordberg Cathrine Christiansen

U9

2013

Tirsdag kl. 16.30 - 18.00 Torsdag kl. 16.00 - 17.15

Fjordagerhallen

Mathias Nyholm

U11

2012 2011

Tirsdag kl. 16.30 - 18.00 Torsdag kl. 16.00 - 17.15

Fjordagerhallen

Michael Skyt Christensen Rikke Holbæk Møller Cathrine Christiansen

U13

2010 2009

Mandag kl. 16.00 - 17.15 Torsdag kl. 18.30 - 20.00

Fjordagerhallen

Tina Stendal Oscar Bang Hansen Michael Skyt Christensen

U15

2008 2007

Mandag kl. 16.00 - 17.15 Torsdag kl. 17.15 - 18.45*

Fjordagerhallen

Tina Stendal Oscar Bang Hansen Michael Skyt Christensen

Dame senior

2001 og senere

Tirsdag kl. 20 - 22 Torsdag kl. 20 - 22

Fjordagerhallen

Cathrine Christiansen

Herrer senior

2001 og senere

Tirsdag kl. 20 - 22 Torsdag kl. 20 - 22

Fjordagerhallen

Malte Ryberg Kiko

*Streethåndbold. Kontakt Tina Stendal på tlf. 60181061

24


S. A. AUTO STADIG MED DANMARKS BEDSTE ÅBNINGSTIDER

Læs mere på saauto.dk Serviceeftersyn kampagne

syn e t f e e c i Serv

Fra kun

ILBUD

ST ÅBNING

Se flere tilbud på saauto.dk

ridbiler

Bilreparation og autoservice ..også til el- & hyb

Bestil tid på tlf. 60 80 5000

AUTOVÆRKSTED

eller book online på saauto.dk

S. A. Auto ApS - saauto.dk - tlf. 60 80 5000 - Seden Strandgyde 3, 5240 Odense NØ

25


KROLF / RESERVER MINIGOLF/KROLFBANER hvis du skal holde fest eller have en hyggelig dag med familie, venner, kollegaer eller naboer. Baneleje pr person incl. kølle, bold og scorekort: Voksne: kr. 30,Grupper over 10 personer Pr. person: kr. 20,Reservation hos Thorkil Nielsen tlf. 60628482 mail annadorethe@yahoo.dk

26


KROLF / Af Thorkil Nielsen, formand i Fjordager Krolf/Minigolf

Nyt fra Fjordager Krolf

Tirsdag, den 31. marts afholdt Fjordager minigolf- og krolf årsmøde i FIF-Hytten, hvor bestyrelsen, trænere og 10 medlemmer deltog. Ved mødet blev Jan Nielsen valgt ind i bestyrelsen.

1. Sai stævne i år den 27. marts på KFUM’s baner. Jan vandt 1 flaske vin for Hole in One på hul 11.

Minigolfbanerne stod klar til årets første træningsdag den 21. april, og 2 dage senere havde vi årets første udlejning af banerne.

2. Stævne den 9. april også på KFUM’s baner. Sonja fik en 3.plads for en runde på 30 slag.

På krolfbanerne spilles flittigt 2 gange ugentligt, og spillerne er i gang med turneringer, som beskrives af Sonja Jørgensen her i bladet.

3. stævne den 1. maj. FIF tog 22 point hjem. Søndag d. 22. maj skal vi en tur til Dalby. Søndag d. 12. juni skal vi, Fjordager afholde Stævne.(mesterskaber), hvor vi håber, at mange af vores medlemmer vil deltage.

Ud over spillet nyder medlemmerne det sociale fællesskab. Velkommen til nye medlemmer – vi har plads til flere.

Skønne billeder fra foråret ...

Minigolf: Træning torsdag kl. 9.30 - 11.30, hvor træner Lili vil være til rådighed de dage, hvor vejret tillader det. Krolf: Træning foregår tirsdag kl. 9.45 12.30 hvor træner Jytte vil være til rådighed undtagen dage hvor vejret ikke tillader fornuftigt spil. Kontingent: 1/1 - 31/12 2022: kr. 450,-

27


Af Martina Karim

Gymnastik opvisning 2022 ”Nej, vi skal ikke bruge flere stole. 250 er nok, Jan”, sådan sagde jeg til Jan, vores instruktør gennem mange år. Jeg tænkte, det var bedre at have et fuldt hus end at have tomme stole. Og ja, kl. 10, lørdag, d. 9/4 2022, på opvisningsdagen kunne jeg æde min gamle hat! Det var et fuldt hus, måske endda overfyldt og folk sad nærmest oven på hinanden. Vi slæbte stole fra alle mulige steder, cafeteriet, foredragsalen, bare folk kunne sidde ned. Men det var en fantastisk dag alligevel. Vi havde nemlig glædet os rigtig meget til dagen - efter alle de lange dage, uger og må-

Uden alle vores frivillige instruktører og hjælpere ville der ikke være en opvisning. Det kræver nemlig helt specielt sammenhold - og dette kunne ses - især på dagen før dagen. Fredag aften plejer man at mødes, stille stolene frem, alle redskaber skal slæbes

ud og gøres klar. En stor del, musikken, skal afprøves en masse gange, for uden musik -ingen opvisning. Dagen startede præcis som den skulle – solen strålede om kap med gymnasternes entusiasme. Alle var superspændte og meget klar til at vise, hvad de har lært. Mange gymnaster har nemlig glemt, hvordan man springer – der er ingen AirTrack – hvis træningen ikke findes. De var stolte og var fantastiske, de trængte så meget til noget klap og klap og mere klap. Anerkendelse er nemlig altid godt. Jeg, Martina, som varetager funktionen af PR & Social Media Manager for denne fantastiske forening, var også klar. Ikke fordi mit navn eller accent sidder i skabet, men fordi jeg elsker bevægelse, foreningsliv og entusiasme, som alle de søde gymnaster har vist. Og så håber jeg, jeg ikke var for pinlig som speaker. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TUSIND tak til alle, som har været med til at gøre dagen absolut perfekt for os i Fjordager Gymnastik Forening. Alle de seje frivillige instruktører, medhjælpere, musikmanden, foto-

neder med corona - trængte vi virkelig til en dag, hvor vores gymnaster kunne vise, hvad de kan. Vi trængte til sammenhold, hygge og masser af gymnastik. Ideen med at holde opvisningen i Agedruphallen opstod ret impulsivt og alligevel logistisk set gennemtænkt, da vi havde lyst til at holde dette event lokalt, hyggeligt og tæt på omgivelserne og alle vores redskaber. Der har været masser af bumps på vejen, ligesom altid. Der er absolut ingen forpagter til cafeteriet i Agedruphallen, så de rare og søde bestyrelsesmedlemmer skulle bage pølsehorn kl. meget tidligt på opvisningsdagen, havde købt ind alt muligt spiseligt, så der bare var lille smule, der kunne sælges. Flere af vores instruktører har bagt lækre kager, så der var mulighed for lidt sukker til de dygtige gymnaster og småfolk. 28


grafen på gulvet og bag kulissen til holdene. Et stort hurra hurra skal der lyde til alle JER, publikum, fordi I kom og støttede og klappede helt vanvittigt. Vi elskede det! Hvad sker der så nu?

Vi mangler altid instruktører, da folk flytter, føder børn, skifter skole osv.

Nu arbejder vi videre på at forberede den næste sæson 2022-2023.

- Skriv dit navn, alder, erfaring med børn/gymnastik og hvad kunne du tænke dig at undervise i. Vi har altid en plads til dig.

SÅ: er du lige den, vi leder efter, så kontakt os på gymbestyrelsen@gmail.com

Dertil kommer jagten efter DIG, eller måske din ven, nabo eller lignende.

Er det lidt for gammeldags med en e-mail, er du velkommen at sende en chat besked på vores Facebook: Fjordager Gymnastik. Vi sover aldrig!

Bullerup Begravelsesforretning 66 10 85 90

venlige og miljø Stilfulde kter. Priser produ r – ingen e der hold kelser overras

Bedemand Yde www.bedemandyde.dk

Korsløkke - Munkebjerg Begravelse 66 10 85 00

Træffes efter aftale

Marcus Hjerrild Exam. Bedemand tidl. Socialpædagog

29

Lene Yde Exam. Bedemand tidl. Sygeplejerske

Lau H. Persson Bedemand tidl. Gartner


Tømrer- og snedkerforretning ApS

Strandvejen 54, Seden Tlf: 66 10 91 48, Fax: 66 10 87 11 Mobil 40 55 54 48 info@fjordagertoemrer.dk

Kære sponsor i Boldøjet Har I lyst til at at få lidt mere opmærksomhed, kan det blive Jer, som får besøg af vores redaktør, Tut. I ”10 min med...” lærer vi jeres virksomhed lidt bedre at kende. Kontakt red@fjordager-if.dk Er du endnu ikke annoncør i Boldøjet, men vil høre mere, så kontakt os på tlf. 4010 8404 30


31


Kom og vær med i FIF

BOOK NR. 23 24 89 48 mellem kl. 17-18

agedrupforsamlingshus.dk

32


Af Tina Stendal, formand for Fodbold

Så er der budt op til Bold og Bevægelse på grønsværen Endnu en forårssæson er skudt i gang, og lokalområdets børn i alderen 2-4 år kan hver søndag møde op ved klubhuset kl. 10-11 sammen med forældre eller bedsteforældre og opleve foreningslivet med en bold. Bold og bevægelse er et gratis tilbud til de mindste, hvor de kan komme og lege med en bold – selvom vi er en fodboldklub, så handler det ikke nødvendigvis om at sparke til bolden. Det er vigtigt for vores klub, at børnene oplever fællesskabet og de lege, der opstår, når man hver søndag møder op sammen med stort set de samme mennesker, som synes, at bolden er lige så sjov som en selv.

Vi vil gerne være med til at gøre børnene klar til at være en del af foreningslivet og nysgerrige på de forskellige sportsgrene, der er. Det er derfor med stor glæde, at der i år allerede fra start har været stor opbakning fra 18 børn + forældre til vores Bold & Bevægelsesteam bestående af Jacob & Morten, som står klar hver søndag med et set-up af lege, der styrker motorik, fantasi, fællesskab og samvær.

Foto: Mads Olsen

33


Forårssæsonen bringer nye samarbejder i Fodbold Fjordager IF Fodbold samarbejder med Odense Kommune om to nye projekter: Fodbold for Sindet Det ene samarbejde er med Center for Sundhed og Forebyggelse, hvor vi sammen tilbyder fodbold og motion for voksne psykisk sårbare. Formålet er, at man kan møde ligesindede omkring fodbold og motion. Fodbold for Sindet starter den 10. maj kl. 1415.30 på Østbirkvej 21, 5240 Odense NØ, hvor Jacob står klar til at skabe et sjovt og aktivt fællesskab for voksne psykisk sårbare. Tilbuddet indeholder en times motion samt en halv time med tid til snak. Jacob er Sundhedskonsulent i Center for Sundhed og forebyggelse og har erfaring fra OPTUR, der er et kommunalt tilbud idrætstilbud til voksne med psykisk sårbarhed og han har været med til at starte ”Idræt for Sindet” op i Bolbro IF. Vi glæder os til samarbejdet og vi håber at vi ses, hvis tilbuddet er noget for dig.

StreetSport I samarbejde med Get2Sport og SSP tilbyder vi streetaktiviteter på Agedrup Skole hver tirsdag fra 3. maj -14. juni 2022. I tidsrummet 17- 20, hvor de 8 –11-årige kan møde op i tidsrummet 17-18 og de 12 til 18-årige fra 18-20. Fjordager IF Fodbold stiller med to frivillige hver gang og som udgangspunkt er det Rasmus Kirk & Tina Stendal, der står for Streetaktiviteterne, og de elsker begge det sjove og udviklende fællesskab, der er i idrætsforeninger. Rasmus har tidligere spillet fodbold, er fodboldskoleleder i Fjordager, tidligere træner på Herre Senior og Seniorformand. Tina er tidligere håndboldspiller, træner på U13/15 mix i Fjordager Håndbold, har spillet lidt fodbold, elsker alt med en bold og er fodboldformand. StreetSport kommer til at handle om at have det sjovt sammen om sport uanset køn, alder og sportsligt niveau – udover sporten, så er der også mulighed for at snakke med de to SSP-medarbejdere, som er med alle tirsdag. Alle deltager, der er med de 7 tirsdage inviteres til afslutning på Fodboldfabrikken torsdag den 16. juni, men meget mere om det til StreetSport. Vi glæder os til at se jer Rasmus & Tina

Sundhedskonsulent Jacob Tøjbner

34


Interview med Helge Pasfall Af Tove Sinius-Clausen (Tut), redaktør

Jeg har besøgt Fjordager Idrætsforenings 2. hovedformand, nogle vil sige FORMANDEN. Det skyldes nok, at han har været formand i 27 af de 50 år, foreningen har eksisteret. Jeg er spændt på at møde ham og høre hans svar på de faste spørgsmål. Hvorfor sagde du ja til at være formand for Fjordager Idrætsforening? ”Det er der nok flere forklaringer på. Jeg havde på en måde lysten og så det som en udfordring, men jeg havde faktisk ikke tid til det på grund af mit civile arbejde. Jeg havde fra 1965 til 1969 været formand for håndbold, var formand for fodboldafdelingen og samtidig næstformand i Hovedforeningen på det tidspunkt. På baggrund af mit kendskab til Fjordager Idrætsforening og foreningens forudgående historie var der forventninger til, at jeg skulle påtage mig hovedformandsposten. Sådan fornemmede jeg det, og da jeg er vokset op i et miljø, der siger, at man skal give noget tilbage af det, man i årenes løb har fået af foreningen, så sagde jeg ja. Jeg kunne også godt lide den linje, som Arne Svendsen havde lagt, nemlig en kombination af sport, sociale relationer og menneskelig udvikling. I 1979 var der 5 afdelinger og 1200 medlemmer. Fjordager Idrætsforening var en forening i vækst, og deri lå en stor udfordring”

de mange ledere noget igen, og derfor blev der etableret lederkurser med gode undervisere, hvor lederne i de forskellige afdelinger fik både faglige og sociale kompetencer. Der var også den gang god hjælp på kontoret til alle de praktiske opgaver. Sekretærfunktionen blev udvidet i takt med den teknologiske udvikling på det administrative område, f.eks. i form af indførelse af EDB. På et tidspunkt i midten af 1980érne manglede Idrætsforeningen flere halfaciliteter, og idrætsforeningens ønske var en anneks-hal til Fjordagerhallen. Det var dog ikke helt så nemt. Der skulle jo penge til, men den største udfordring var nok, at i Agedrup ønskede man en hal til Agedrup Skole i stedet for. ”Der udbrød nærmest borgerkrig”, fortæller Helge, og hele planen lå stille i nogle år. ”I slutningen af 1980érne rettede vi igen henvendelse til Odense Kommune, denne gang i samarbejde med en repræsentant fra Agedrup Skole, Erik Schmidt som var en meget engageret lærer på skolen. Det blev klart, at Agedrup Skole virkeligt manglede idrætsfaciliteter” Det vidste Odense Kommune godt, og den daværende rådmand Ruth Larsen trådte i karak-

Hvad var det mest epokegørende i din formandstid? Vækst i antal medlemmer, faciliteter og afdelinger har altid været et mål i Helge Pasfalls formandstid. Helge forklarer det sådan: ”Jeg var drevet af den målsætning, der sagde, at Fjordager Idrætsforening skulle være områdets idrætsforening. I de første mange år var vi begunstiget af, at på det tidspunkt var det at være frivillig i en idrætsforening rimelig attraktivt” Helge kunne se, at det var vigtigt også at give 35

fortsættes næste side


Interview med Helge Pasfall ter og fik Agedruphallen sat på dagsordenen. Det endte med byrådets godkendelse til at anvende 15 mill. kr. til at bygge en idrætshal, der skulle administreres af Fritidsforvaltningen i Odense Kommune. ”En god løsning for skolen, for idrætsforeningen var det en idrætslig god løsning, men administrativt ikke den bedste løsning”, understreger Helge. Det er også i Helge Pasfalls formandsperiode, at fodboldafdelingen fik Klubhusudvidelse, og hele tennisanlægget blev anlagt. Hvor ser du foreningslivets største force? Spørgsmålet svæver lidt i luften, inden der kommer et svar. Jeg tror ikke, at det er fordi Helge ikke ved, hvad han skal svare, men nok mere fordi svaret har så stor betydning. Stor betydning for Helge, for foreningslivet og for det enkelte menneske. ”Det er fællesskab. Holdsporten har altid været bedst til det. Man taler om sin idræt og dyrker fællesskabet. Man skal gøre alt hvad man kan gøre for at holde fast i de sociale relationer, som er utroligt betydningsfulde – for den enkelte og for samfundet. Det var mere den ånd der var toneangivende ”i gamle dage”, mener Helge Er det idrætsforeningen, der gør noget forkert? ”Mere og mere konkurrencepræget idræt er med til at skubbe den sociale betydning i baggrunden. Dertil kommer en meget ændret adfærd af mennesker i samfundet. Desværre har egoismen vundet over fællesskabet. Det er en samfundsmæssig farlig udvikling” Helges holdning er den, at de fællesskaber, man får i de unge år, har man glæde af i sin voksen og senior alder. Hvorfor kunne det lade sig gøre den gang? Måske skal noget af forklaringen findes i det faktum, at Fjordager området opstod mere eller mindre på en gang, hvor alle kom med de samme forudsætninger. Man fik børn som kom i børnehave og skole og kom i idrætsforeningen og havde sit netværk der. Et stærkt og godt netværk opstod ved de ar-

rangementer idrætsforeningen var skabere af. Selvfølgeligt det sportslige, men også sociale events. Tænk bare på den årlige Høstfest, som kunne samle 800 mennesker til fællesspisning i Fjordagerhallen. Kan en idrætsforening blive for stor, spørger jeg ”Ja, det kan komme til at gå ud over nærhedsprincippet.”, mener Helge. ”Det er i hvert fald vigtigt at have fokus på at dyrke det nære. Det var en af vore tanker, at det kunne medlemsmøder i afdelingerne bruges til. Jeg kan godt være lidt bekymret over udviklingen i dag”, siger Helge. Det er fristende at spørge den erfarne hovedformand, om han har en løsning? ”Foreningen skal lave nogle samlende aktiviteter; sociale arrangementer hvor folk er sammen. Det behøver ikke at koste en formue. Fjordager i Farver er et godt eksempel. Fjordagerscenen og afdelingsvise arrangementer er andre gode eksempler”. Helge tilføjer: ”Jeg gik af som hovedformand i 2006. Der er sket rigtigt meget siden da, meget godt, men der er også sket en udvikling, jeg synes fjerner sig fra de menneskelige værdier som en idrætsforening gennem tiderne har haft som idegrundlag for sit virke” Et lixtal på 36 er en typisk Helge Pasfall-sætning… Prøv at beskrive glæder og udfordringer i en forening som formand? ”Glæderne får man ved at kunne lide sport og mennesker. Det giver en stor glæde og menneskelige værdier, som jeg personligt har kunnet bruge i mit civile arbejde. Det har været med til at udvikle mig som menneske og leder”, kommer det straks fra Helge Pasfall, som heller ikke tøver med at finde svaret på udfordringerne. ”Den helt store udfordring for mig har været TID. Jeg satte jo en ære i at kende hver en afkrog i foreningen og de mennesker, der virkede der. Det kræver mange timer. Der er også brugt mange timer på at finde de rigtige 36

fortsættes næste side


Interview med Helge Pasfall ledere. De skulle ofte håndplukkes. Det var selvfølgelig nemmere i vækst- og opgangsperioden”. Hvad får du tiden til at gå med i dag? ”Jeg sidder i 12 bestyrelser, ” ryger det ud af Helge som det første. Det må jeg lige have uddybet lidt mere. Helge er formand for Fynbokoret siden 1994. Siden 2010 har han været en del af FOF, bl.a. som koordinator ved Kulturhøjskolen, bestyrelsesmedlem i Den Fynske Opera og foreningen for tidligere byrådsmedlemmer. Bestyrelsesmedlem i fonden for Tarup Gl. Præstegård og bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen ved Tårup Strand. Efter sin afgang i 2006 har Helge Pasfall beholdt formandsposten i Fold dig Ud i Fjordager, sekretær i Fjordager Erhvervsklub og formand for H. C. Andersen Marathon ”Jeg får også dyrket motion. Jeg går til Spinning 2 gange om ugen og spiller badminton 1 gang om ugen, og indimellem tager jeg cyklen og kører landevejene tynde, særligt omkring

det nordøstfynske område og omkring i Odenses forstæder. I en 4-årig periode fra 2005 til 2009 var jeg i Odense Byråd for Det Konservative Folkeparti. ”Den der har evnerne har også forpligtelserne”, det er en sætning, som Helge Pasfall ofte har svaret igen med, når en eller anden skulle overtales – eller hedder det motiveres – til en bestyrelsespost. Det må man sige, at Helge Pasfall også selv har levet op til. Målet var vækst, og der kom vækst. Medlemstallet steg fra 1200 til 2737, 5 afdelinger var blevet til 11, 1 hal blevet til 2 og klubhus til fodbold, tennis og Fjordagerscenen var etableret. Haven er trimmet, indkørslen fejet og kaffen på bordet. Ikke noget at sige til, at Helge Pasfall ser helt tilfreds og afslappet ud, da han tager imod ved hoveddøren.

Interview med Arne Svendsen Arne Svendsen, formand fra 1972-1978 Arne er født 13.12.1933 i Seden på Mindelundsvej. Blot et par gader fra sin nuværende bolig på Bullerupvej. Her har Arne boet sammen med sin hustru, Irene siden 1959. I et hus, han selv har bygget. Gravede kælderen ud med skovl og spade. Stabilitet er et tillægsord, man med rette kan hægte på Arne 1978: Udnævnt som Æresmedlem i FIF- og tildelt foreningens hæderstegn i guld. 1979: tildelt Fyns Boldspil Unions hæderstegn i sølv.

fortsættes næste side

37


Interview med Arne Svendsen Hvorfor sagde du ja til at være formand for Fjordager Idrætsforening? Siden 1960 var Arne formand for Seden Idrætsforening. Tidsmæssigt var byområdet i forandring ”fra land til et nyt forstadsmiljø” med mange nye tilflyttere. Det blev starten på en heftig boligudvikling og medlemstilgang i de gamle kommuner; Agedrup og Seden-Aasum ved sammenlægning til hhv. Fjordager Kommune (1966-1970) og videre til Odense Kommune (1970) . Da Fjordager Kommune i 1970 blev slået sammen med Odense Kommune, begyndte man at tænke på at lægge Agedrup og Seden Idrætsforening sammen til én idrætsforening. Fjordager Idrætsforening blev dannet 1972. Seden voksede gevaldigt i de dage, og det var naturligt, at det blev i Seden, at formanden skulle findes, og Arne sagde ja til opgaven Op til 1965 var der en formand for alle sportsgrene. Det fik Arne lavet om, og han støbte formen til den nuværende struktur med en Hovedformand og en Hovedbestyrelse, hvor formændene fra de forskellige idrætsgrene sidder sammen med et Forretningsudvalg.

” I vinterperioden måtte vi, på lejebasis køre til Munkebo og spille håndbold og til Kerteminde for at spille badminton”, siger Arne. Også Dalumhallen og Munkebohallen blev brugt til gymnastikopvisninger og foreningsfester. I 1975 stod Fjordagerhallen færdig. Det gjorde en epokegørende forskel. Der kom en sportshal og ikke mindst flere omklædningsrum. Det var noget andet end kun1 omklædningsrum til både mænd og kvinder. Arne var en glad formand, men måtte drosle ned, da hans arbejdssituation gav ham mere og mere arbejde. Tiden var der simpelthen ikke mere, - og i 1978 blev stafetten givet videre. Hvor ser du foreningslivets største force? Arne taler varmt om foreningslivets gevinster. Det er med til at udbygge kendskabet til nærområdet, når man mødes til sport i en forening. Foreningslivet kan afgjort være en samlende funktion, især i forhold til ungdomsarbejdet. Det er godt for de unge at have et sted, hvor de samles om en fælles ting og oplevelse. Også som seniorer er der store fordele ved at kunne lave oldboys hold og have et mødested. Det så man tydeligt, da hallen kom i 1975. Den blev hurtigt tilholdssted for børn, unge og voksne. I 1972 var der 16-1800 medlemmer. Antallet steg markant efter hallens tilblivelse Især i gymnastik- afdelingen, som også den gang var den største afdeling.

Hvad var det mest epokegørende i din formandstid? I første omgang var opgaven at finde nogle gode folk til de forskellige bestyrelser. Det lykkedes i det store og hele, da der var stor interesse for, at det skulle fungere. Målet var at få bedre faciliteter. Det blev der arbejdet intens på. Niels ”trafik” Nielsen, tidl. Borsvinget, var ”vores mand” i det nye Odense Byråd. Han stillede kommende idrætscentre i Odenses forstæder i udsigt, heraf et i Fjordagerområdet. Det krævede, at vi foreningsvis fandt sammen i et fællesskab om ønsker og drift. Efterfølgende samlede området sig først i ”Fjordagerringen”, som blev til ”Fjordager Idrætsforening” i 1972.) Al indendørs idræt skulle afvikles i Seden Skoles gymnastiksal eller i forsamlingshusene. Meget blev spillet udendørs, bl.a. håndboldtræning og kampe i sommerperioden.

Prøv at beskrive glæder og udfordringer i en forening som formand? Arne kan fortælle, at inden for håndbolden har de haft mange store ture med ægtefæller. Der har altid været et meget fint socialt samvær, og vores vennekreds er primært skabt i foreningen. ”det gælder i øvrigt også for børnene”, siger Arne, som husker, at der var rejser til udlandet 38

fortsættes næste side


Interview med Arne Svendsen og både fodbold- og gymnastikskoler. ”Hvad har glædet en hovedformand mest?”, spørger jeg. ”Jeg har følt en helt særlig beundring og stolthed, når jeg som hovedformand overværede indmarchen med fanen i spidsen ved den årlige gymnastikopvisning. Se de mange børn og voksnes glæde blandet med en vis spændthed. Samme følelse har store som små sportsstævner ofte givet mig.” siger Arne. Arne udtrykker også en vis tilfredshed og beundring for de mange talenter, som afdelingerne har fostret i tidens løb, - Især har fodbold- og håndboldafdelingen været talentvugge for nogle store talenter. Den største udfordring i Arnes formandstid har i allerhøjeste grad været mangel på lokaler og omklædningsfaciliteter. På Seden Skole, der har været foreningens hjemsted siden 1956, var der kun et stort fælles bade- og omklædningsrum for mænd og kvinder i tiden indtil Fjordagerhallen blev taget i brug marts 1975. Dette var både til indendørs og udendørs sport. Rekrutteringsproblemet til bestyrelser og medhjælp var ikke så stort dengang – i hvert fald ikke for hovedformanden. Det var lagt ud til de enkelte afdelingers formænd, men Arne husker det ikke som noget stort problem.

Men Fjordager Idrætsforening blev aldrig helt sluppet. Arne var i mange år revisor og dirigent ved generalforsamlingerne, og Arne har også selv været aktiv idrætsudøver i foreningen i alle årene efter. Omkring 1990 blev Arne kontaktet af Seden Borgerforening. De ville gerne lave et lokalhistorisk Arkiv. ”Jeg vil godt hjælpe jer i gang”, sagde Arne. Men så gik det jo, som det ofte gør. Efter små 10 år blev Arne formand for det og har nu i alt brugt 30 år på det hver mandag indtil 2018.. ”Når vi tæller efter, så er der jo gået nogle år med det”, griner Arne Svendsen. Til slut viser Arne mig et medlemsblad fra Seden I.F. 1963. Bladet er forløberen til det nuværende medlemsblad ”Boldøjet”. På forsiden står bl.a.: Hvad skal bladet hedde?, Hvordan skal foreningens logo se ud? Der blev samtidig udsat en konkurrence blandt medlemmerne. Vinderen til bladets navn blev: - den tidligere formand for Badminton afdelingen og æresmedlem Knud Knudsen. Der var et behov for at få kontakt og meddelelser ud til medlemmerne i Seden I.F., og så blev kimen lagt til et medlemsblad, som igen blev videreført til Fjordager I.F. i 1972. Omslaget var med ens trykte annoncer til årets 6 blade. Det blev skrevet på stencil og derefter duplikeret - og manuelt samlet og uddelt. Datidens kopimaskine. -------I 1996 gik Arne på pension fra telefonselskabet og har siden dyrket badminton indtil han fik en ”by pass” operation i 2004. Motionen hentes for nuværende i hallens motionsrum. Både han og Irene tilstræber at gå en tur hver dag. I haven hjælper Irene og Arne hinanden. Irene siger” ”Arne tager skidtet, jeg ordner blomsterne”. Det ser snorlige og velpasset ud overalt; det tyder på, at mere end 70 års samarbejde ikke har slidt dem op.

Hvad får du tiden til at gå med i dag? Holdt op som formand i 1978 pga, at arbejdet blev mere krævende. Arne var overtelefonmester og var ansvarlig for overgangen fra de gamle telefoncentraler til digitaliseringen af telefonnettet på hele Fyn. Var derudover medlem af Telefonmesternes Landsforening og den Lokale afdeling, - som kasserer begge steder - i 12 år. Der var nok at se til. Helge Kruse overtog formandsposten i en kort periode, indtil formanden for fodboldafdelingen, Helge Pasfall i 1979 blev ny Hovedformand. Det var altså arbejdet, der optog Arne Svendsens tid efter stoppet som hovedformand. 39


����������� ����������� ������������� ������������� ���������������������������������������� ������������ ���������������������������������������� ������������

• Vand • Vand ����������� • ������������� Varme • Varme ���������������������������������������� ������������ • Gas • Gas • Sanitet •· Vand Sanitet

VVS

������� �������

����������������������� • Vand ������������������

Isoler din bolig, og sænk din Isoler bolig, din varm varm Få endinlavere Isolerings-Gruppen varmeregning og–– har Isolerings-Gruppen har over over 40 40års årserfa erfa udføreralt alti:i: et lunere hus ViVi udfører

· Varme ������� · Gas ������� · Sanitet

– Hulmursisolering – Hulmursisolering – Loftisolering – Loftisolering – Isolering af etageadskil – Isolering af etageadsk – Teknisk isolering – Teknisk isolering

Isolerings-Gruppen

����������������������� ������������������

MARSLEV VVS ApS

���������������� • Varme ����������������

Se mere på www.isoler – over 40 års erfaring i at holde på varmen

Aut. Gas og VVS ������������������� Instal. �������������������

•Klaus GasFriis Madsen • Sanitet TLF. 65 95 12 06 VVS �������

Ingeniør Kurt Adamsen – din ekspert i isolering. Ingeniør Kurt Adamsen – dinIsolerings-Gruppen ekspert i isolering. A/S

Slettensvej 169 Her vil det være godt at Nisolere 5270 Odense Her vil det være godt at isolere Hulmur info@isolerings-gruppen.dk

VVS �������

Biltlf. 20 11 99 11

Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra Hulmur +45 66 18 60 11 dit hus med 70-80 % kan og samtidig løse problemerfra med kuldestråIsolering af hulmuren nedsætte varmetabet ”træk” fra % kolde vægge. Har en gammelmed hulmursisoleditling husogmed 70-80 og samtidig løseduproblemer kuldestråring kan den også med fordel efterfyldes. ling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel hulmursisolering kan den ogsåwww.isolerings-gruppen.dk med fordel efterfyldes. Loft/tag Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt isoleret loft. Loft/tag Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et løsuldsprodukt, som Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt isoleret loft. lægger sig fuldstændigt jævnt i alle revner og sprækker. Det kan Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et løsuldsprodukt, som blæses ind på de mest util- gængelige steder. lægger sig fuldstændigt jævnt i alle revner og sprækker. Det kan Etageadskillelse blæses ind på de mest util- gængelige steder. I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet etage Etageadskillelse kan der indblæses et løsuldsprodukt i hulrummet. Har du en I etageadskillelser mellem en opvarmet og en uopvarmet etage etage, der grænser op mod et koldt loft eller en kold krybekælder, kan der et løsuldsprodukt i hulrummet. Har du en kan duindblæses derved bremse varmetabet mellem etagerne. etage, der grænser op mod et koldt loft eller en kold krybekælder, Varmerør kan du derved bremse varmetabet mellem etagerne. Der er store besparelser at hente ved at få isoleret varme- rør i Varmerør kolde rum. Du stopper både varmetabet og får en bedre varmeDer er storetil besparelser at hente ved aten få rigtig isoleret varmerør i forsyning din bolig. Det er derimod dårlig ide at lade kolde rum. Du stopper og får en bedre varmevarmerør varme koldebåde rumvarmetabet op. forsyning til din bolig. Det er derimod en rigtig dårlig ide at lade varmerør varme kolde rum op.

������� �������

����������������������� ������������������

���������������� �������������������

VVS �������

.

40

Se mere på www.isole Bestil et gratis besøg og Bestil et gratis besøg o

6 fordele ved at iso 6 fordele ved at is • Du får en sundere bolig • Du får en sundere bolig • Et lavere energiforbrug • Et lavere energiforbrug • Et bedre indeklima • Et bedre indeklima

Isole Isol Gru Gru

Slettervej 169 www.isolerin Slettervej 169 www.isolerin


Snak med medlemmer fra 1972 Af Tove Sinius-Clausen (Tut), redaktør

Helen Larsen, født 1946 Helen er født og opvokset i Seden Strandby. I det selvsamme hus, som hun nu bor i sammen med sin mand, Flemming. Helens far og mor er Jens Aage og Grethe Nielsen, der begge har været et stort forbillede for Helen og meget aktive i foreninsarbejdet. Helens farfar og farmor har også boet i huset. Farfar hed Axel Nielsen, og han stod i dagligstuen og kørte det første Boldøjet igennem duplikeringsmaskinen. Det skal vi vist høre lidt mere om – det må blive en anden gang.

Fjordager Idrætsforening fejrer 50 år. Ingen forening uden medlemmer. I 1972 var der ca. 1700 medlemmer, og nu er der 2700 medlemmer. Jeg har mødt nogle af dem, der har været med hele vejen: Irene Svendsen, født 1931 Blev medlem i Seden Idrætsforening i 1951 - og fulgte med til Fjordager Idrætsforening, hvor hun har dyrket både badminton, gymnastik, bordtennis og håndbold. Det var på håndboldbanen, at hun mødte Arne. Det var træneren, der charmerede den unge håndboldspiller, der var kommet til Odense fra Jylland. I de senere år er det blomsterbinding, der har optaget Irene. Irene har været medlem i Aktive Seniorer indtil sidste år, hvor Coronaen satte en stopper for det. Det er ikke utænkeligt, at Irene igen får lyst til at være med. Irene og Arne har 4 børn, 10 børnebørn og 15 oldebørn. Irene er udnævnt til æresmedlem i foreningen den 14. oktober 1978 .

Helen startede som barn i Seden Idrætsforening med håndbold. Senere badminton og samtidigt gik hun til gymnastik. ”Selvfølgelig. Det skulle vi bare”, siger Helen. Helen har været gymnastikinstruktør siden 1967 og er det stadigvæk. Det må vi også høre lidt mere om – en anden gang. Helen blev udnævnt til æresmedlem i 2007. Hun fortæller om det fantastiske fællesskab, der var i Fjordager i den tid omkring dannelsen af Fjordager Idrætsforening. ”Alle kendte hinanden. Vi tog hinanden med”, siger Helen. Det er ikke første gang, at jeg hører det. Jeg har nemlig talt med flere medlemmer fra ”dengang”. 41


Snak med medlemmer fra 1972 Dennis Karlsen, født 1952 Dennis er ikke født i Seden. Han var 12 år, da han med sine forældre og 6 søskende flyttede til Seden. Hans søster, Laila Nielsen var 17 år, og på et eller andet tidspunkt blev hun glad for Ole Nielsen født og opvokset i Seden med 6 søskende. Pludseligt blev store dele af Seden by i familie med hinanden. Da de samtidigt var meget sportsinteresserede, blev idrætsforeningen og dens aktiviteter rugekasse for et stort og smittende fællesskab.

Alle fire omtaler det fantastiske sammenhold i sporten, men så sandelig også efter – ikke mindst. Hvorfor var det så meget bedre dengang end nu? Det var et område i vækst. Der blev bygget meget, og der kom mange nye borgere. ”Der var nogle ildsjæle, som gav deres højre hånd og halve liv for sporten, f.eks. i fodboldafdelingen”, husker Dennis. ”Der blev lavet nogle gode fester, som samlede hele området”, siger Helen

Ole dyrkede stort set al sport: fodboldhåndbold-badminton og bordtennis. Han var et sports-geni. Endte på 1. holdet i både fodbold, håndbold og badminton. Tog også sin tørn som formand for badmintonafdelingen i en periode i 70’erne. Dennis startede – som man nu gjorde – med at spille fodbold. Senere kom badminton til. Han prøvede også håndbold, men blev aldrig rigtig dus med den form for boldspil. Dennis, Laila, Ole og Helen. Født mellem 1946 og 1952. De kendte hinanden dengang i deres barndom og opvækst i Seden, og de kender hinanden i dag. 3 førstnævnte er oven i købet i familie med hinanden. De startede i Seden Idrætsforening og husker den tid, hvor Fjordager Idrætsforening blev dannet og de husker bygning af Fjordagerhallen i 1975.

42


10 min. med... Anns Fodterapi Af Tove Sinius-Clausen (Tut)

I 2015 besøgte Boldøjet også Anns Fodterapi, som dengang lå på adressen Skovhaven 2.De lokaler blev for små, og derfor er klinikken nu flyttet til større lokaler i Mølledammen 17. Begge adresser er på Butikstorvet i Bullerup. Jeg har ”booket” en aftale, hvilket godt kan være svært, da Anns Fodterapi har lange ventelister – eller har i hvert fald haft det. Der blev tid til ”10 min. Med” på en fridag, hvor både Ann og Marianne tager imod.

Både Ann og Marianne indskyder, at de arbejder sammen som et team og kan hjælpe hinanden med sparring, afløsning med videre. Hvordan brander I jeres firma? Hovedsageligt sponsorater, f.eks. i Boldøjet og de lokale foreninger. I starten benyttede vi annoncører, men det gør vi slet ikke mere Vi er på de sociale medier som FB og har selvfølgelig også en hjemmeside; men det er også den gode omtale, som vore klienter spreder rundt omkring, der virker som den bedste reklame. Vi er solidt plantet her i området. Med så solide rødder, at der kommer kunder fra ikke kun nærområdet, men også Munkebo, Kerteminde, Odense, Langeskov, Ullerslev og sågar Blommenslyst.

Hvor længe har du haft firmaet? Anns fodterapi blev startet 1. august 2007, så det er 15 år siden i år. Marianne kom med i august 2008. Hvorfor ville du gerne være selvstændig? Det er faktisk et godt spørgsmål. Pga det hårde arbejde som Social- og Sundhedsassistent på OUH valgte jeg at skifte spor, og så kom muligheden for at åbne noget for mig selv. Min far ejede bygningen, vi startede i. Drømmen om at få sit eget kunne nu blive virkelighed. Selv at kunne bestemme, hvornår man skal arbejde og holde fri. Ikke at skulle spørge nogen om noget. Børnene var små og kunne komme med på arbejde. Hvor mange ansatte har du? 4 fodterapeuter foruden Ann selv og 2 flexjobbere. De pakker behandlersæt, laver kaffe, vander blomster, lægger håndklæder sammen m.v. Den ene er tillige sekretærfunktionen. Men som Marianne indskyder: ” Vi er ikke som sådan ansat. Jeg lejer mig ind2 Hver terapeut har sin egen lille forretning, betaler en leje til Ann for at gøre brug af kabinerne, lokalerne og materialerne, vand og varme; får indtægten fra klienten, fører sit eget regnskab og bestemmer selv, hvor meget de vil arbejde 43

fortsættes side 45


Vinduesvask / facadevask i op til 13 meters højde uden brug af fordyrende lift leje ring og hør Lunden 56 · 5320 Agedrup nærmere... E-mail: info@clean2go.dk

Clean 2 Go

• Kontorrengøring ApS

• Erhvervsrengøring • Erhvervsvindues pudsning • Viceværtsopgaver

Tlf. 26 12 03 11 Kontorrengøring - Trappevask - Erhvervsrengøring • Grundejerservice www.clean2go.dk Viceværtsopgaver - Grundejerservice • Græsslåning Græsslåning - Hækklipning • Hækkeklipning s og Samt andet forefaldende Ring til oarbejde p neto fortæl om ker! s n ø e din

• Samt andet forefaldende arbejde

Clean 2 Go ApS Lunden 56, 5320 Agedrup

tlf. 26 12 03 11

www.clean2go.dk

STILLER MED DET “VI STÆRKESTE HOLD - du kan regne med!

IN Lu GEN kk ed ag e

...

Landbrugsvej 4 • 5260 Odense S • Tlf. 66 18 40 20 • www.søbyrevisorer.dk

r rtjene o f n r it ba Fordi d t bedste... de

Den tryg ge hverd dit barn ag for ...

Bullerup private Børnehave

Mølledammen 12, 5320 Agedrup - Telefon: 66 10 96 16 Web: www.bullerup-private.dk Mail: info@bullerup-private.dk 44


10 min. med... fortsat fra side 43

Hvad er det specielle ved jeres firma? Vi er et godt team, hvor vi tager hånd om hinanden. Det gode humør og en lækker klinik giver en god atmosfære. Folk kan godt lide at komme her. Rent fagligt har hver terapeut sit eget speciale. Vi er bl.a.gode til bøjler på tæerne og diverse indlæg. Alle får også fodbad og tilbud om en kop kaffe – det får man ikke alle steder. Vi kan godt lidt at gøre det hyggeligt at komme her, og det er klart vores fornemmelse, at sådan har vore klienter det også.

Men i første mangler vi plads til opbevaring og et værksted til at lave indlæg, og så kunne vi også godt tænke os et undervisningslokale eller mødelokale” Velvidende at der bygges utroligt meget i området, og det giver jo potentiale til flere klienter. Tiden må vise, om det bliver nødvendigt med en større udvidelse. Ann slutter af med at give udtryk for den store tilfredsstillelse det er, når en klient kommer ind med smerter og nærmest ”svæver ud af klinikken”. Et arbejde hvor man tydeligt kan se, at man gør noget godt og en forskel for den enkelte. Det er med til at gøre dagen god.

Hvad er jeres visioner for fremtid? ”For 2 år siden flyttede vi fra den ene ende af Butikstorvet til den anden for at få mere plads, og rent faktisk mangler vi allerede plads igen”, siger Ann. Er visionen så, at der skal flere terapeuter ind?

Det har været dejligt at besøge klinikken, også selvom det ikke har været som klient, hvilket jeg bestemt kan anbefale. Der er ingen stress, men smil, overskud, og kaffe på kanden, hvis man ellers husker at drikke den ...

”5-6 terapeuter lyder som det ideelle antal, netop også for at bevare det hyggelige og hjemlige.

Spil badminton i Fjordager - Vi har: • • • •

Fyns bedste holdkammerater Fyns mest sociale klub Fyns bedste træner Fyns laveste kontingent

I Fjordager Badminton lægger vi stor vægt på både det sportslige og sociale. Vi gi’r den gas og er seriøse på banerne både til træning og kamp. Vi har et godt træningsmiljø og et mindst lige så godt socialt miljø udenfor banen. I den kommende sæson forventer vi hold i Serie 1, Herre A og Herre B. Har du mod og lyst til at prøve kræfter med os i Fjordager så kontakt: Håb o g u e r vi s e d en Martin Bergholdt, tlf. 41 38 11 25 (formand) fo r s p å b ane Jens Kruuse, tlf. 21 57 39 77 (seniorformand) n! 45


Fjordager Idrætsforening - Kontaktpersoner og mailadresser Hovedformand

Jerry Vinther

hovedformand@fjordager-if.dk

61 65 63 15

Næstformand

Charlotte Veppler

naestformand@fjordager-if.dk

22 60 54 79

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

kasserer@fjordager-if.dk

23 24 50 51

Sekretær

Lene Berendtsen

sekretaer@fjordager-if.dk

20 80 25 33

Badmintonformand

Martin Bergholdt

mbergn@hotmail.com

41 38 11 25

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

kasserer@fjordager-if.dk

23 24 50 51

Basketball

Jerry Vinther

fjordager@fjordager-if.dk

40 10 84 04

Fodboldformand

Tina Stendal

formand@fjordagerfodbold.dk

60 18 10 61

Økonomiansvarlig

Oliver Westh

kasserer@fjordagerfodbold.dk

27 63 73 22

Gymnastikformand

Pernille Ladegaard Pasfall

gymbestyrelsen@gmail.com

40 10 84 04

Kasserer

Birgit Christensen

fjo.gym.kas@gmail.com

29 16 34 29

Håndboldformand

Cathrine Christiansen

cattichristiansen@gmail.com

61 79 29 88

Kasserer

Rikke Holbæk Møller

22 57 97 14

Elsebeth Lundgreen

elsebeth_lundgreen@hotmail.com

28 71 61 99

Kasserer

Inga Løkke

inka@webspeed.dk

22 50 66 76

Minigolfformand

Thorkil Nielsen

annadorethe@yahoo.dk

60 62 84 82

Motionsformand

Ivan Mortensen

ivan-tekniker@outlook.com

40 59 75 00

Kasserer

vakant

Løbsformand

Karsten Schack Madsen

formand-loeb@fjordager-if.dk

60 39 61 21

Motionscenter

Ivan Mortensen

ivan-tekniker@outlook.com

40 59 75 00

Cykelformand

John Dyrvig

john_dyrvig@webspeed.dk

30 62 99 49

Scenen formand

Sune Krintel

sune.krintel@dk.abb.com

40 11 64 59

Connie Carlsen

connievibeke@hotmail.com

28 25 29 09

Taekwondoformand

Jerry Vinther

fjordager@fjordager-if.dk

61 65 63 15

Tennisformand

Lars Jensen

lars.je@kalnet.dk

31 15 84 09

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

kasserer@fjordager-if.dk

23 24 50 51

Aktive seniorer

Inger Sørensen

aktiveseniorer@fjordager-if.dk

29 60 15 28

Kasserer

Kirsten Christensen

kirsten@kbchristensen.dk

28 94 90 10

Annoncekonsulent

Kontoret

fjordager@fjordager-if.dk

40 10 84 04

Linedanceformand

Kasserer

Mere info på vores hjemmeside: fjordager-if.dk

46


Fjordager Idrætsforening - Adresser Kontoret Fjordagerhallen

fjordager@fjordager-if.dk Kontorets åbningstider

40 10 84 04

Tirsdag kl. 16:00 - 18:00 Onsdag kl. 10:00 - 12:00 Se hjemmeside for yderligere information eller kontakt kontoret for at aftale nærmere.

Cafeteriaer

Agedruphallen Fjordagerhallen Fodbold Klubhus

40 10 84 04 40 10 84 04 40 88 82 90

FIF Hytten

Østbirkvej 15 B

5240 Odense NØ

Fodboldklubhuset

Østbirkvej 21

5240 Odense NØ

Scenen Centralen

Strandvejen 58

5240 Odense NØ

Fjordagerhallen

Strandvejen 39

5240 Odense NØ

Agedruphallen

Brolandvej 16

5320 Agedrup

Boldøjet

40 10 84 04

40 10 84 04

50. årgang

Udgives af Fjordager Idrætsforening, Strandvejen 39, 5240 Odense NØ Ansvarshavende redaktør: Tove Sinius-Clausen, Tlf.: 26 44 84 97 mail: Mamatut1@hotmail.com Bladredaktion: Tove Sinius-Clausen (Tut), Charlotte Veppler og Leif Nygaard Lay-out : Louise Elkrog, Fjordager Idrætsforening Annoncer: Kontoret, Tlf: 40 10 84 04 e-mail: fjordager@fjordager-if.dk Distribution: Omdeles 4 gange årligt til ca. 3.000 medlemmer af Fjordager Idrætsforening samt alle husstande i Seden, Bullerup og Agedrup & Seden Syd. Oplæg: 4800 Tryk: Stibo Complete Næste nummer udkommer torsdag den 25. august 2022. Indlæg sendes til red@fjordager-if.dk senest søndag den 31. juli 2022

red@fjordager-if.dk

47


Afsender: Fjordager Idrætsforening Strandvejen 39 5240 Odense NØ

VI ER FLYTTET TIL 3 ØSTBIRKVEJ 1 I SEDEN

BULLERUP AUTOSERVICE

V/ DAN KARLSEN • ØSTBIRKVEJ 13 • 5240 ODENSE NØ TLF.: 66 10 93 09 • MOBIL: 40 53 10 01

NYT STED - SAMME GODE SERVICE e-mail: mail@bullerupautoservice.dk • www.bullerupautoservice.dk

w w w w w w w w w w w w

Alt i autoreparation Bibehold fabriksgarantien Serviceeftersyn DIN BIL Aircondition service ER I TRYGGE Dæk-fælge HÆNDER 4-hjuls udmåling Klargøring til syn HOS OS Bremsetest på rullefelt Fejludlæsning på nye biler Evt. lånebil ved reparation Diagnoseudlæsning - Bosch 4-gas måling/Røggasmåling - vi passer godt på din bil!

48