__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Boldøjet Nr. 1 - Februar 2021

49. årgang

Fjordager Idrætsforening ligger IKKE stille - trods Coronanedlukning og snevejr! Foto: Pernille Egdal Inspektør, Claus Eisner kæmper en ulige kamp mod snemasserne.


Fjordager Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling i Fjordagerhallen Onsdag d. 28. april 2021 kl. 19.00 Der skal tilmeldes til generalforsamlingen på fjordager@sport.dk senest 21.april 2021

Dagsorden ifølge vedtægterne Indkomne forslag skal være formanden/kontoret i hænde senest 14 dage før – altså d. 14. april 2021. Årsregnskab og endelig dagsorden, inkl. Indkomne forslag, vil være fremlagt på kontoret senest 7 dage før generalforsamlingen - altså d. 21.april 2021 På hovedbestyrelsens vegne Louise Elkrog, hovedformand Vi håber selvfølgelig meget på at kunne afholde generalforsamlingen i fysisk form på den pågældende dato, men alt afhænger af genåbningen af samfundet i disse Corona-tider. Vi følger situationen nøje og vil snarest muligt melde noget mere ud vedr. afviklingen af generalforsamlingen (form, forplejning, nærmere placering o.s.v). Hold øje med www.fjordager-if.dk og Fjordager Idrætsforening på Facebook 2


LEDEREN Af Tove Sinius-Clausen, redaktør af Boldøjet

Boldøjet før og nu Nu er det tid til forandring Redaktionen skrumper lidt ind og består for fremtiden af Pernille, Leif og Tut med skiftende ekstern assistance.

Boldøjet har været Fjordager Idrætsforenings medlemsblad siden 1972, hvor foreningen blev dannet. I de næsten 50 år har bladet undergået en del forandringer, hvor skiftende redaktioner har sat deres præg på bladet i forhold til udseende og indhold.

Gitte Løkke er efter en flot indsats som annoncesælger stoppet og derfor også udtrådt af redaktionen.

Jeg har været med i Boldøjet siden 2013 og redaktør siden 2014. I de 8 år har bladet skiftet udseende. Formatet er blevet lidt større, der er kommet faste overskriftsbjælker. Tidligere udkom bladet 6 gange om året hvoraf de 2 gange var til alle husstande i Seden og Agedrup/Bullerup – ellers kun til medlemmer.

Charlotte Skovgaard har været et formidabelt indspark udefra til redaktionen. Hun har set på foreningen og stoffet med eksterne øjne, og det har været godt.

Nu udkommer det 4 gange årligt; husstandsomdeles i Seden og Agedrup/Bullerup og sendes til medlemmer, der bor uden for området.

Det er stadig redaktionens opfattelse, at indlæg fra de mange afdelinger er af meget stor værdi:

Redaktionen har i næsten alle 8 år fastholdt, at bladet skal indeholde indlæg fra afdelingerne, en leder, et portræt, kort interview med en sponsor, en artikel fra en af vore samarbejdspartner og endelig Boldstafetten.

Det er en unik platform at meddele omverdenen om sine aktiviteter.

Vi siger mange tak til begge to for en stor indsats.

4 gange om året gratis reklame i alle postkasser i nærområdet. Et billede af, hvad den lokale idrætsforening kan tilbyde.

3

fortsættes side 5


Hjælp, alle vores kunder flytter.

Købsprisen kan du i søvne. Kender du også salgsprisen?

Sidst vi fik en familie til at gå fra hus og hjem, var det ikke for enhver pris.

Er du kommet sovende til penge?

Vi sætter pris på dit hjem. Vil du vide hvor meget?

RealMæglerne Odense ApS Tlf. 6614 8040 / odense@mailreal.dk

4


LEDEREN fortsat fra side 3

I dette første blad i år er dagligdagen i Fjordager Idrætsforening stadig præget af Corona; derfor er artiklen om hverdagen i motionsafdelingen uden fysisk kontakt med medlemmer og bestyrelsesmøder er jo aflyst og afvikles kun virtuelt…

Vi skal selvfølgelig have en leder, gerne skrevet af Hovedformanden, og 10. min. med en sponsor er også meget vigtigt for os. Vi har mange trofaste annoncører, og de fortjener lidt mere omtale. Hvad kan vi ellers gøre for dem?

Det er hvert år spændende at tage hul på et nyt år, starte en ny kalender op og måske spænde sig selv fast på et umuligt nytårsforsæt.

Derudover vil vi i 2021 have mere fokus på hverdagen i idrætsforeningen og dermed også på medlemmerne. Vi vil meget gerne være forbindelsesled medlemmerne imellem, i forhold til omverdenen og til ledelsen i Fjordager Idrætsforening.

Jeg tror, at vi alle venter os meget nyt af 2021 – eller måske rettere sagt noget af den gamle hverdag igen. Den hverdag der var gældende før 11. marts 2020.

Vi søger efter en dialog med dig kære læser. Det kan du læse meget mere om i Charlottes artikel side 11. Boldøjet kan ikke erstatte digitale medier, men digitale medier kan heller ikke erstatte Boldøjet.

Glæd dig også til et nyt Boldøjet i 2021

5


Bullerup

6


Fjordager Kulturhus Tekst og foto af Erik Schmidt, medlem af projektgruppen for Fjordager Kulturhus

ARTIKEL 1 til Boldøjet om Fjordager Kulturhus – med teaterfaciliteterne som omdrejningspunkt

ODENSE TEATER BEKRÆFTER NU INTERESSEN FOR FJORDAGER KULTURHUS •

Fjordagerscenens formand Sune Krintel ser store perspektiver i et kommende kulturhus og et eventuelt samarbejde med Odense Teater. Odense Teaters produktionsleder Søren Storm Kastrup mener, at Odense Teater kan få stor nytte af Fjordager Kulturhus, som dog stadig kun eksisterer på papiret. BOLDØJET sætter i de følgende numre fokus på forskellige hjørner af kulturhusprojektet - denne gang teaterfaciliteterne.

Men tænk hvad vi kunne udrette, hvis vi delte huset med professionelle teaterfolk fra for eksempel Odense Teater? Hvilket netværk, hvilke muligheder? Kunne den professionelle verden drage nytte af os?

Nu bekræfter produktionschefen på Odense Teater, at et kulturhus i Seden vil kunne bruges til prøver og prøveopstillinger af scenografier. •

På Odense Teater står vi ofte med kortvarige behov for prøvefaciliteter og faciliteter til prøveopstillinger af dekorationer til vores scener, siger Søren Storm Kastrup.

Fjordagerscenens formand Sune Krintel kan se store fremtidsperspektiver i, at Odense Teater i perioder kan bruge kulturhusets teaterfaciliteter. Det forudsætter, at det lykkes at overbevise politikere og finansielle fonde om, at et kulturhus i tilknytning til Fjordagerhallen og Seden Skole vil være en eksemplarisk nyskabelse og et lokalkulturelt fyrtårn. •

TRADITION FOR AT SKABE TALENTER Sune Krintel funderer lidt over de mulige fremtidsudsigter.

Det vil der være mange fordele ved, siger Sune Krintel. Vores medlemmer vil kunne få et indblik i den professionelle verden, og vi vil kunne få et fantastisk netværk. Der vil kunne opstå et samarbejde om kostumer og scenografi og andet.

Jeg har selv i min teaterkarriere arbejdet med både amatører og professionelle, og jeg ved, at der er grænser, der skal respekteres, men jeg ved også, at der er en masse, vi kan give hinanden.

Vi rummer det hele i Fjordagerscenen. Både børn, unge og voksne, både bredde og elite. Uden børnene og bredden ingen elite!

Hvad hvis vi kunne invitere store gæstespil til Fjordager? Professionelle såvel som amatører. Det ville være fantastisk, og jeg er sikker på at der ville være stor opbakning i lokalområdet. 7

fortsættes side 8


Fjordager Kulturhus fortsat fra forrige side

Når Odense Teaters produktionsleder Søren Storm Kastrup ser store muligheder i Fjordager Kulturhus skyldes det, at en central del af kulturhuset er en teatersal med samme mål som Odense Teater.

Det ved jeg, fordi jeg mærker opbakningen til, og interessen om vores lille kulturoase ”Fjordagerscenen”. Det er ingen hemmelighed, at en del af Fjordagerscenens medlemmer går med drømmen om en karriere i den professionelle verden, og vi har en lang tradition for at producere talenter, siger Sune Krintel. Helt tilbage fra Trine Dyrholm, Lars Arvad, Rikke Lillevang, Michael Eglin, Lasse Winkler, Kenny Duerlund og mange andre. Alle har været på Fjordagerscenen – alle har elsket det.

Hvis der i Seden findes en scene, med mål svarende til vores store scene, vil vi kunne få mulighed for at være endnu bedre forberedt til omstillingerne imellem to forestillinger ved at planlægge en prøveperiode i dekoration på sådan en scene.

Derudover kan jeg oplyse, at vi fremover i højere grad vil afsøge muligheder for genanvendelse af vores ”brugte” dekorationsdele og scenetekstiler – hvor jeg forestiller mig at det ville oplagt at have kompatible mål på en lokal scene – som ville kunne bruge f.eks. bagtæpper og gammel inddækning direkte fra vores ”rest-lager”.

Gennem mange år har Fjordagerscenen haft en væsentlig betydning i Fjordager-området, der omfatter Seden, Agedrup og omegn, som katalysator for kulturaktiviteter i området , som en spændende fritidsaktivitet for mange og som vækstrum for spirende teater- og musicaltalenter. Især de seneste 10 år har foreningen udviklet sig til en ”semi-professionel scene” ud over det sædvanlige.

De seneste år har Fjordagerscenen haft dyre og krævende produktioner, og det stiller krav til rammer og faciliteter. Alt bygges op fra bunden i en idrætshal.

Fjordager Kulturhus-projektet, der har tidligere FIF-formand Bjarne Christensen i spidsen, har arbejdet med planerne om et kulturhus siden 2003 sammen med Andreas Isager fra ISAGER Arkitekter.

Selv om vi i Fjordagerscenen er stolt af, at der er plads til alle, så kommer vi ikke uden om, at vi i dag regnes for at være en af de bedste amatørteatre på Fyn, siger Sune Krintel.

Hvis vi kan låne faciliteter ud til Odense Teater, vil det måske være med til at skærpe byrådets interesse for projektet, vurderer Bjarne Christensen. Projektbeskrivelsen af kulturhuset findes på politikernes bord, vi har mødtes med mange politikere, og interessen er stigende. Vi har også en positiv dialog med Lokale- og Anlægsfonden. KOMPATIBLE MÅL PÅ NY SCENE I KULTURHUSET Fjordager Kulturhus skal rumme meget andet end teaterlokaler og faciliteter som fx en sundhedsafdeling, men det er emnet for en senere artikel. 8

Det vidner to gange ”Årets Musical” i de sidste tre år ved Musical Award om, og det forpligter.

Hair, Jekyll & Hyde, Spamalot og senest Young Frankenstein. Det er store ”Broadway-baskere”. Dyre og krævende produktioner, og det stiller krav til rammer og faciliteter.

Vi bygger hvert år alt op fra bunden i en idrætshal. Vi har ikke en stor friluftsscene, eller Magasinet som ramme, som Elite Teater, Nyborg Vold eller Frøbjerg-spillene, som er de teatre, vi normalt sammenlignes med, og som vi konkurrerer med om publikums gunst. fortsættes næste side


Fjordager Kulturhus at tænke på hvad vi kunne udrette med de bedste rammer omkring os.

TÆNK, HVIS RAMMERNE VAR PÅ PLADS! Sune Krintel drømmer på foreningens vegne om et inspirerende amatørteatermiljø med lige så inspirerende rammer. •

Tænk hvad vi kunne udrette på de store produktioner, med de rette rammer.

Hvad hvis vi kunne spille teater i nogle uger eller måneder, uden at det slukkede for alt andet idræt i lokalområdet, fordi vi jo optager hallen.

Tænk hvis alt det basale var på plads fra start - scene, lyd og lys i en fast installation i Fjordagers kommende kulturhus!

Fjordagerscenen er lige nu coronaramt. Kassen er tom efter tre aflyste forestillinger i 2020 og 2021, men håbet er stort. •

Vi venter og venter, men netop ventetiden bruges til at forberede os på at Danmark genåbner og til tanker om fremtiden, siger Sune.

Vi rummer det hele i Fjordagerscenen. Både børn, unge og voksne, både bredde og elite. Uden børnene og bredden ingen elite, siger Sune Krintel. Billedet er fra Grease, som Fjordagerscenen tidligere har sat op.

Når vi kan være blandt de bedste, med de forhold vi har, så kan jeg ikke lade være

- Vi har en lang tradition for at producere talenter, siger Sune Krintel. Billedet er fra forestillingen Jekyll & Hyde.

9


Kan vi hjælpe? DRILLER DIN KONTINGENT-INDBETALING? BARE ROLIG - VI HJÆLPER DIG GERNE I januar 2021 trådte en ny lov i kraft for at beskytte dig mod svindel, når du bruger dit betalingskort på nettet. Men for mange har det også gjort bl.a. kontingentbetalingen rigtig kompliceret. Ved en indbetaling bliver du bedt om, at bekræfte din identitet med en 2-faktor godkendelse. Det kan gøres på 2 måder: 1. Via dit NemID (brug NemID-appén eller en elektronisk nøgleviser. Her skal du huske dit NemID brugernavn og adgangskode) 2. Via en sikkerhedskode, du får på sms samt et personligt kodeord Det kan virke bøvlet, men fortvivl ikke. Administrationen er efterhånden blevet eksperter, så ring på 4010 8404 og aftal en tid, så hjælper vi dig!

10


BOLDØJET 2021 Af Charlotte Skovgaard, tidligere medlem af redaktionen på Boldøjet

Fjordager Idrætsforening har brug for dig – har du brug for os? Lige nu holder du en raritet i dine hænder. Raritet er både et synonym og et gammeldags ord for noget sjældent.

Her bruger frivillige kræfter tid på at søge midler, strukturere og planlægge blandt andet haltider og Fjordager i Farver.

Og det er faktisk noget sjældent og outdated at få et medlemsblad, som ovenikøbet er i papirform, ind ad brevsprækken. Men det er blot én af de mange ting, du får fra Fjordager Idrætsforening.

Ikke et ord om Tordenskjolds soldater … men giv det lige en tanke! Du bidrager til nærområdets udvikling og trivsel Når du deltager i et foreningsliv – hvad enten du er bruger og/eller frivillig – får du noget igen. Du investerer i dit eget gode liv!

Når jeg siger idrætsforening, sætter du måske lighedstegn til fodboldklubben, tennisklubben eller seniorklubben. Men foreningen er så meget mere. Den er faktisk også er en paraply for områdets mange (andre) sportsgrene og aktiviteter; den er en interesseorganisation; og den understøtter kulturlivet og det sociale arbejde i Odenses nordøstlige kvarter.

Foreningens samlede volumen og økonomi giver mulighed for, at der er en rimelig egenbetaling på aktivitetstilbud for alle, der ønsker at bevæge sig, benytte sig af fritidstilbud og at være en del af et fællesskab. Det giver glade og engagerede medborgere, der har mere travlt med at score fra tremeteren end at udøve hærværk på butikstorvet eller i din have.

Hvad kommer det mig ved? Jeg vil bare spille tennis et par gange om ugen! Det er helt fint, at du er drevet af at ville dyrke sport. Jeg inviterer dig blot til at se tingene i et lidt større perspektiv – om ikke andet så for en stund.

Måske ser du blot dig selv som en glad gymnast, der får pulsen op en gang om ugen. Men dit fremmøde i hallen bidrager på mange flere fronter, end du tror.

Forestil dig, at tennisafdelingen selv skulle eje eller leje det jordstykke, hvor græsset/ gruset skulle danne grundlag og underlag for din sport. Forestil dig, at frivillige kræfter ikke var involveret i vedligeholdelse og der dermed var udgifter til at kridte banen op. Og endelig: forestil dig, at du og dine tennismakkere skulle betale leje, hvis I benyttede faciliteter i hallen og/eller i andre indendørslokaler, som den samlede forening har ansvaret for. Jeg er overbevist om, at dit kontingent ville antage en helt anden størrelse.

Som medlem i Fjordager Idrætsforening er du med til at udvikle området og skabe trivsel for mange flere mennesker end dig selv.

Hvis Boldøjet var en film, gad du så at se den? Og hvad synes du om os? Tilbage til rariteten – dette blad. Har det overlevet sig selv? Kan du undvære at få papirbaseret information om minigolf?

Måske er du ligeglad. I 2021 har langt de fleste borgere i dette land jo råd til at betale sig fra ting, man for år tilbage ikke havde mulighed for. Det er (heldigvis) en af konsekvenserne af udviklingen i vores velfærdssamfund.

Er det fint, hvis fodboldafdelingens informationer kun findes på Facebook? Eller synes du, det er godt at læse om alle Aktive Seniores aktiviteter i bladet?

Det er bare ikke alt, man kan betale sig fra. Heldigvis! Men din lyst til at dyrke sport og dit kontingent bidrager til den samlede økonomi og organisering i Fjordager Idrætsforening.

Når vi holder redaktionsmøder i Boldøjet, taler vi tit om, hvem vi egentlig producerer bladet for. 11

fortsættes næste side


BOLDØJET 2021 fortsat fra forrige side

Er det et opslagsværk, en anledning til at se billeder af smukke, barberede mandeben fra cykelholdet, eller er lederen og sammenhængskraften i selve bladet nok for dig?

Hvem sidder i den anden ende og læser med? Er det en, der allerede er medlem af foreningen? Er det en, vi skal lokke til at gå til linedance? Eller er det en ung og genert gut, der gerne vil begynde at gå til badminton?

Kort sagt: hvis Boldøjet var en film, gad du så at se den?

Kan det ikke være lige meget? Joh … måske!

Hvis du er frisk på en kommentar, lægger vi gerne spalteplads til dit synspunkt i næste nummer af Boldøjet. Skriv til fjordager@sport. dk, hvis du har noget på hjerte.

Men det ville faktisk være fedt, hvis vi vidste lidt mere om, hvad du gerne vil bruge Boldøjet til.

FJORDAGER BORDTENNIS BORDTENNIS FOR BØRN OG UNGE 8-14 år Hver mandag i Pauserummet ved Fjordagerhallen fra 18.00 - 19.00 Vi er klar - når der åbnes for aktivitet igen! Har du lyst til at prøve, så kontakt Marie på 4032 7931

Fjordager Falcons er klar i Fjordagerhallen, når der bliver givet grønt lys! Kom og spil med os! Når vi må komme ind i hallen igen, så spiller vi basket hver søndag kl. 14.00 - 16.00 Alle kan være med. Om du er 148 cm eller 219 cm betyder ikke noget. Du skal bare være 14 år eller derover Følg med på facebook: Fjordager Falcons Basketball 12


Af Pernille Egdal, koordinator

Fjordager Idrætsforenings Badmintonafdeling og hovedforening får støtte til nyt idrætsmateriel Det er tanken at reaktionsstenene kan komme alle klubbens afdelinger til gode, da de vil kunne bookes og udlånes fra foreningens administration.

Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje kan Fjordager Badminton nu se frem til at have nye stolper og net til både træning og kamp. Desuden er der investeret i materialer til fællesskabsaktiviteter på tværs af afdelingerne Badmintonafdelingen i Fjordager Idrætsforening fik i december 2020 tildelt kr. 49.111 i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje. Med bevillingen kan foreningen se frem til at komme i gang med badminton med nye intakte net i både Fjordagerhallen og Agedruphallen, når idrætshallerne atter bliver åbnet for aktivitet.

I bevillingen kunne der også findes midler til en kommende tværgående aktivitet for områdets yngste beboere og deres forældre. Til dette er der indkøbt balancesten, ærteposer, motoriklegetøj og bolde i alle størrelser mv. til en masse sjove og spændende aktiviteter og lege. Vi håber på, at motorik, balance, boldtræning bliver det helt store hit i Fjordagerområdet, når der atter åbnes lidt for indendørs aktiviteter.

Med i bevillingen var også midler til 2 sæt ”reaktionssten” á hver 6 sten, som kan anvendes interaktivt på rigtig mange forskellige måder, styret fra en app. Det kan give en mere intensiv og mere udfordrende træning og bruges til at øge koordination, kondition og reaktion, hvilket mange nok kan have gavn af. 13

fortsættes side 39


fortsat fra side 39

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt Badmintonafdelingen i Fjordager Idrætsforening har modtaget bevillingen på kr. 49.111 fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan amsøges med op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Materiellet er leveret af klubbens sædvanlige leverandør, A-sport, repræsenteret ved den tidligere ”Fjordager-dreng”, Niels Hugger. I Fjordager Badminton glæder formanden, Ole Johansen og de over 100 medlemmer i badminton sig til at kunne komme i gang med at bruge de nye materialer – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen. ”Badmintonnet og stolper har i mange år været til fælles brug af skole, fritidsordning og badmintonafdelingens mange medlemmer. Det har sat sit præg på udstyret. Efter vi er rykket i kredsserien med afdelingens bedst rangerende hold, blev det indimellem lidt pinligt med vores gamle, slidte net og stolper, men nu skal vi ikke krølle tæer over det mere, men kan fokusere på at spille badminton, når vi må det igen.”

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark. Fjordager Idrætsforening har hvert år stor glæde af de tildelte midler. Både Minigolf, Fjordager i Farver, Håndbold samt Hovedforeningen har virkelig kunne igangsætte mange gode aktiviteter med de tildelte midler.

Lige nu er der lukket ned for al indendørs sport og dermed også badminton, men afdelingen lover at være helt klar, så snart man åbner for den indendørs idræt igen.

SPIL BADMINTON I FJORDAGER s på r vi se nen! e b å H ba enfor d u g o

Vi har: • Fyns bedste holdkammerater • Fyns mest sociale klub • Fyns bedste trænere • Fyns laveste kontingent

I Fjordager Badminton lægger vi stor vægt på både det sportslige og det sociale. Vi gi’r den gas og er seriøse på banen, både til træning og kamp. Vi har et godt træningsmiljø og et mindst lige så godt socialt miljø udenfor banen. Vi har hold i Kredsserien, Herre A og Herre B! Har du mod på at prøve kræfter med os i Fjordager, så kontakt: Jakob Cartey, tlf: 4091 8877 (træner) - Jens Kruuse, tlf. 2757 3977 (seniorformand) 14


Af Inger Sørensen, formand i Aktive Seniorer

Formanden for Aktive Seniorer har ordet Aktive Seniorer er p.t. passive seniorer – desværre. Vi håbede på, at året 2021 ikke skulle være fyldt så meget med den ubudne gæst, men i skrivende stund er alt lukket ned indtil udgangen af februar 2021. Samtidig bliver vi opfordret til at aflyse alle møder og sammenkomster og blive hjemme og kun have kontakt med ens egen husstand.

Hold øje med oplysningerne i dagspressen, og vi vil også komme ud med en ny melding, når situationen bedres.

Dette gør, at vi ikke som sædvanlig kan mødes i FIF-hytten til alle vore aktiviteter, og hvor vi dog savner alle vore glade medlemmer.

Vi i bestyrelsen opfordrer vore medlemmer til at holde ud, der er en lysning forude i tunnelen. Vi ser frem til igen at være: Aktive Seniorer.

Vi håber, at det på et tidspunkt – gerne så hurtigt som muligt – igen bliver muligt at samles til aktiviteterne og socialt samvær.

På bestyrelsens vegne

Alle vore aktiviteter fremgår i øvrigt af vores hjemmeside, dog vil starttidspunkterne være forrykket i forhold til den oprindelige plan for 1. halvår 2021.

Inger Sørensen, afdelingsformand

Af Kirsten Christensen, bestyrelsesmedlem og kontaktperson i Aktive Seniorer

Drømmer du om at svinge penslen? I Aktive Seniorer har vi et malerhold som øver sig hver anden torsdag i ulige uger fra kl.10.00 – 13.00. Her udøver vi vores passion for ”kunstmaling” på alle niveauer. Vi går op i det med stor entusiasme, og dyrker naturligvis også det sociale. Vi udfordrer og lærer af hinanden - har det sjovt og får kreeret skønne malerier. Så har du en Van Gogh eller Hammershøi i maven eller blot haft lyst men aldrig fået gjort noget ved det – så gør det nu. Kom og hils på os i FIF hytten når Corona restriktionerne tillader det igen. Vi glæder os til at mødes med dig og måske kan du bibringe os ny viden – hvem ved? På gensyn! Kontaktperson er Kirsten, som træffes på mail eller mobil: kirsten@kbchristensen.dk Mobil: 28 94 90 10 15


16


Af Merete Elbek, bestyrelsesmedlem og instruktør på ”Kortholdet” i Aktive Seniorer

Kort og Godt! Vi glæder os så meget... Men som alle ved er der Corona-restriktioner i øjeblikket. Dem overholder vi selvfølgelig og glæder os så bare til at komme i gang igen.  

...til at komme i gang med at lave kort igen. Det er så hyggeligt at lave kort og æsker. Det er sjovt at se, hvad andre har lavet derhjemme og ikke mindst høre snakketøjet, der kun står stille, hvis der er stor koncentration - og det sker!

Har du lyst til at være med på vores geniale og meget sociale korthold, kan du indmelde dig i Fjordager Idrætsforening, Aktive Seniorer.

Kortpigerne i AKTIVE SENIORER holder til i FIF hytten på Østbirkvej i Seden.

Når kontingentet er betalt, kan du deltage i lige så mange aktiviteter, du har lyst til.

Normalt mødes vi hveranden tirsdag i lige uger kl. 10-15.

Se vores hold oversigt på side 16.

Opstart af aktiviteterne i Aktive Seniorer afhænger fuldstændig af regeringens og Odense Kommunes gældende restriktioner. Vi følger desuden alle anbefalinger og sikkerhedforanstaltninger. Der er nyligt ophængt 2 spritdispensere i FIF-Hytten. Hjemmesiden er klar til indbetaling af kontingentet for 2021. Husk at kontingentet er et medlemskab af et fællesskab og ikke en ydelse man betaler for. Støt dit foreningsliv nu, så det også er der når samfundet åbner igen. 17


USÆDVANLIGE TIDER KRÆVER USÆDVANLIGE GODE NYHEDER! OK tror på, at lokalsporten spiller en afgørende rolle i Danmarks lokalsamfund. OK har sammen med sine forhandlere besluttet at give hele 30% ekstra i sponsorstøtte, gældende fra juni 2020 til maj 2021. Hurra - det er vi i Fjordager IF meget glade for. Skulle vi ved fælles indsats se, om det kunne lykkes at komme op over kr. 30.000?

Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Egdal på 4010 8404 eller fjordager@sport.dk Dine fordele med OK Benzinkort: •

Betal vask, broafgift og parkering udvalgte steder

Tank og betal via OK-apppen

Betal kun for dit forbrug én gang om måneden

Det koster dig ikke noget, men betyder så meget for foreningen. Desværre må OK-konsulenterne ikke pt. møde jer ude i SuperBrugsen i Bullerup, men I kan bestille et OK-kort på ok.dk/privat/ok-og-sporten Lokal opbakning giver kroner i klubkassen til oplevelser og nye aktiviteter. Du støtter når du bestiller et kort, og hver gang du tanker, får foreningen min 5 øre/l.

18

STØT FJORDAGER IF

Støt Fjordager IF, hver gang du tanker


Af Inga Løkke, kasserer og instruktør i Fjordager Linedance

Vi danser i pauserummet hver mandag

Vi, i bestyrelsen, ønsker jer alle et godt nytår, på trods af Covid-19.

Instruktør Inga Løkke

Vi kom desværre ikke i gang lige efter jul, som vi ellers håbede på, men må, som alle andre klubber, vente til vi får grønt lys for atter at mødes.

Kl. 15.45 til 16.40 for begynderhold Kl. 17.00 til 17.55 let øvede

Vi håber, at I alle har brugt - og forsat bruger, tiden positivt. Der er jo mange, der har lagt Linedancevideoer ud på nettet, som man kan danse med til. Elles opfordrer vi til, at man går nogle gode lange ture i naturen. Så på med hue og handsker og andet varmt tøj og kom så afsked. Her hos mig bliver der øvet både nye og gamle danse, så ligeså snart vi får lov til at starte op, er vi så klar i Fjordager Linedance. Vi glæder os helt vildt til at se jer igen, og så skal der virkelig danses. Vi har besluttet at forlænge sæsonen, så vi danser til og med mandag den 28 juni. Foto: Ole Madsen

Koncentrationen er høj når der øves på de nye danse. Alle glæder sig til at komme på dansegulvet sammen igen!

19


HOLMBEGRAVELSER.DK

Tlf. 66 17 28 81, Bullerup Butikstorv, 5240 Odense NØ 20


Af Lars Jensen, formand i Fjordager Tennis

Fjordager Tennis har en plan Tennisbanerne ligger lige nu øde hen, og lige nu helt dækket af sne, men om et par måneder starter baneklargøringen så småt op, så Tennisinteresserede kan komme igang udendørs.

Tennisbestyrelsesmedlemmerne Peder Lauridsen og Michael Lau Rasmussen er tovholdere på Padeltennisprojektet. Bestyrelsen i Fjordager Tennis Ny i Tennisbestyrelsen fra foreningens generalforsamling i oktober 2020 er Kent Krüger.

Vi håber, at både sneen og de allerstrammeste Coronarestriktioner er væk til den tid, så banerne atter kan stå skarpt, med deres flotte røde underlag, beskyttet mod vind og vejr af træernes forårsgrønne blade.

Det er en udvidelse af Tennisbestyrelsen og det er velkomment, da der altid er brug for frivillig arbejdskraft i en forening.

Tennisafdelingen er nok den afdeling, der har været mindst berørt af Coronanedlukningen, da det jo foregår udendørs og IKKE er en kontaktsport. Spillerne er i forvejen opdelt i 1-2 personer på hver side af nettet, så spillet har kunne fortsætte med ganske få og nådige restriktioner.

Desværre udtrådte Fie Bossen i 2020. Hun har gjort en kæmpeindsats i årene, som hun skal have en rigtig stor tak for.

Derfor har tennisafdelingen også i 2020 kunne sige velkommen til nye medlemmer. I Fjordager Tennis er der plads til både nybegyndere og øvede medlemmer og i alle aldre. Når sæsonen forhåbentlig starter i begyndelsen af maj, starter introforløb for børn, unge og voksne. Har man ikke brug for instruktion, så kan banerne bookes via Tennisafdelingens hjemmeside. Fjordager-tennis.dk. Padeltennisbaner i Fjordager I 2020 blev der sendt en ansøgning afsted til Odense Kommunes Bydelspulje om midler til anlæggelse af to Padeltennisbaner i forbindelse med de eksisterende tennisbaner. Den venter vi med spænding svar på, da det vil være et stort aktiv til lokalområdet, da Padeltennis pt. er den hurtigstvoksende sport i Europa.

Tennis er klar når foråret og samfundet slippes løs

21


KROLF / Af Thorkil Nielsen, formand i Fjordager Krolf/Minigolf

Krolf og minigolf

Privatfoto

Efterårssolen nydes efter dagens runder. Det var før forsamlingsforbudet på 10 personer.

Bevilling til udvidelse af klublokale i FIFHytten. I efteråret ansøgte Fjordager Idrætsforening Odense Kommunes 2:1-pulje om midler til at lægge 2 lokaler sammen i FIF-Hytten, da Krolf er en afdeling, der vokser.

Grundet coronapandemien og nye restriktioner måtte vi lukke krolfbanerne ned den 6. januar. Men inden da var krolfspillerne flittigt i gang, og sidst i november blev der sat en fantastisk banerekord, da Sonja Jørgensen klarede 12 huller på 17 slag. Flot klaret, Sonja.

2:1-puljen er en pulje, hvor Odense Kommune bidrager med 2/3 af projektbeløbet, og hvor foreningerne selv bidrager med 1/3, hvor foreningernes andel må ”afregnes” i frivillig arbejdstid.

Samme dag havde damerunden med 4 spillere 8 hole in one. Flot klaret, damer. På en af årets første dage blev nyindkøbt hulbor indviet, og 12 huller blev renoveret.

Så snart vi atter må mødes, går projektgruppen i gang med arbejdet, der går ud på at slå de to bagerste mødelokaler sammen til et stort lokale med plads til både opbevaring og aktivitet.

Omkring 1. maj vil minigolfbanerne igen være klar til spil. Vi håber på en god ny sæson, hvor der er plads til flere spillere.

fortsættes næste side

22


fortsat fra forrige side Privatfoto

Minigolf Træning torsdag kl. 9.30 - 12.00, hvor træner Lili vil være til rådighed de dage, hvor vejret tillader det.

RESERVER MINIGOLF/KROLFBANER hvis du skal holde fest eller ha en hyggelig dag med familie, venner, kollegaer eller naboer Baneleje pr person incl. kølle, bold og scorekort Voksne: kr. 30,-

Krolf Træning foregår tirsdag kl. 9.45 - 12.30 hvor træner Jytte vil være til rådighed undtagen dage hvor vejret ikke tillader fornuftigt spil.

Grupper over 10 personer Pr. person: kr. 20,-

Kontingent: 1/1 - 31/12 2021: kr. 450,-

Reservation hos Thorkil Nielsen tlf. 60628482 - mail annadorethe@yahoo.dk

23


NY FORMANDSKANDIDAT Af Charlotte Veppler, medlem af forretningsudvalgt i Fjordager Idrætsforening

Flere kræfter i maskinrummet Torben Simonsen er også blevet tilknyttet forretningsudvalget, og vi håber I vælger ham ind her i 2021.

Udvidelse af Forretningsudvalg og ny hovedformand En bestyrelse har godt af udskiftning og nye medlemmer, selvom det altid er trist at tage afsked med medlemmer, som har ydet et stort arbejde for foreningen, men det er godt for initiativet, aktiviteterne og udviklingen, at nye kræfter kommer til.

Den største udfordring har været at finde en kandidat til hovedformandsposten i Fyns største flerstrengede idrætsforening. Men med en ihærdig research og et godt netværk er det lykkes at finde en rigtig god kandidat, som har mod på og lyst til opgaven som hovedformand.

Det sidste år har en lille arbejdsgruppe bestående af hovedkasserer, Jette Nygaard og Charlotte Veppler fra Forretningsudvalget, badmintonformand, Ole Johansen, foreningens revisor, Palle Søby samt tidligere hovedformand, for Fjordager Idrætsforening (Helge Pasfall), holdt en del møder og undersøgt markedet for mulige kandidater til udvidelse af forretningsudvalget samt nyt hovedformandsemne.

Hovedbestyrelsen holdt først i februar et HB-møde, hvor kandidaten fik lov at præsentere sig selv og besvare hovedbestyrelsens spørgsmål. En enig hovedbestyrelse besluttede at indstille Jerry Vinther til ny hovedformand ved formandsvalget på generalforsamlingen 2021 i april.

Dette arbejde er for en stund nået til vejs ende. Indsatsen har nemlig båret frugt og dette betyder, at vi ved generalforsamlingen i 2020 kunne byde velkommen til Anders Skaaning Andersen i forretningsudvalget.

Derfor vil vi allerede nu give alle I andre muligheden for at lære Jerry Vinther lidt bedre at kende, før I forhåbentlig, sammen med os, vil stemme på ham som den næste nye hovedformand for Fjordager Idrætsforening.

Af Jerry Vinther, kandidat til hovedformandsposten i Fjordager Idrætsforening

Hvem er Jerry Vinther? Ja, det er et godt spørgsmål, - hvem er Jerry egentligt? Jeg hedder Jerry Vinther, er født på Læsø og har været en del af foreningslivet stort set hele mit liv, enten som aktiv eller i forhold til bestyrelsesarbejdet. Jeg er 54 år, gift med Marlene, vi bor i Søhus og har 3 voksne børn – de er også aktive! derfor er vi så heldige at vi har 3 børnebørn, som selvfølgelig alle skal være aktive i FIF. Udover min interesse i foreningslivet, får jeg også tid til at passe mit arbejde ved UCL, hvor jeg bruger meget tid på innovation og udvikling. Disse værdier tiltaler mig meget og er et perfekt match til mine egne værdier. Det at skabe noget sammen med andre, giver gode oplevelser og ikke mindst gode venner og relationer – et netværk, der skaber livsværdi, som gælder hele livet, det kan Fjordager IF.

Hvorfor Fjordager Idrætsforening? Helt grundlæggende handler det om for mig, at arbejde med nogle gode og sunde værdier. I FIF bliver frivillighed, fællesskab, og ikke mindst, at være med til at skabe et attraktivt nærmiljø vægtet meget højt og er nogle af de vigtigste hjørnesten i foreningen. 24


NY FORMANDSKANDIDAT fortsat fra forrige side

Det handler selvfølgelig først og fremmest om aktiviteterne og der hvor medlemmerne er.

Fjordager Idrætsforening, har et højt aktivitetsniveau og kompleksitet, hvilket udmønter sig i nogle spændende opgaver og udfordringer, der matcher til mine erfaringer og kompetencer.

Det handler også om udvikling af lederne, det kan ikke understreges nok, at uddannelse af lederne er centralt for at kunne drive en god og sund forening.

Jeg vil gerne arbejde med at udvikle kommunikationen mellem medlemmer, afdelinger og ikke mindst bestyrelserne. I samme retning, er det vigtigt at vi konstant arbejder med, at få enderne til at nå sammen, både når det gælder de høje ambitioner for aktiviteterne i FIF, og ikke mindst i forhold til foreningens økonomien.

Endelig handler udviklingen også om det organisatoriske arbejde, herunder de forskellige bestyrelser og udvalg i foreningen. Vi bliver aldrig færdig med at udvikle os, det er en konstant ild, der skal brænde. Vi skal altid stræbe efter at lytte til hinanden og sammen udvikle os i en positiv retning.

Jeg har stor erfaring i det forenings-”politiske” arbejde og vil medbringe et stort netværk i relation til Odense Kommune. Ikke mindst mine solide kontakt til både fritidsudvalget, samt fritidsafdelingen i Odense Kommune.

Afslutningsvis vil jeg fremhæve det som jeg startede med, nemlig frivillighed og fællesskab. Vi kan ikke udrette meget alene, måske en smule. Vi skal arbejde og udvikle os som et team i Fjordager Idrætsforening. Vi har alle forskellige roller og funktioner, som alle har en stor betydning og alle som er med til at skabe og udvikle den forening som vi alle ønsker.

Fjordager Idrætsforening er en stor spiller i forhold til idrætten i Odense. Det er en position vi skal værne om, og til stadighed udvikle Fjordager Idrætsforening til fordel for alle medlemmerne og samarbejdspartnere.

Når Danmark åbner op igen, glæder jeg mig helt utroligt meget til at møde jer alle sammen ude på lægterne på banen, eller måske til et møde, - det bliver godt.

Ingen tvivl om, at Fjordager Idrætsforening er en meget respekteret og veldrevet forening. Derfor skal vi hele tiden have fokus på at udvikle foreningen. Ikke kun for at blive en større idrætsforening, men for at kunne tilbyde medlemmerne nogle sjove, spændende og relevante aktiviteter.

Fjordager Idrætsforening vil være en forening for mennesker i udvikling, vi er til for hinanden!

Det skal give mening for det enkelte menneske og i særdeleshed for fællesskabet. Jeg er meget stemt for at vi skal udvikle Fjordager Idrætsforening på alle fronter.

De bedste hilsner Jerry Vinther

Kære sponsor i Boldøjet Har I lyst til at at få lidt mere opmærksomhed, kan det blive Jer, som får besøg af vores redaktør, Tut. I ”10 min med...” lærer vi jeres virksomhed lidt bedre at kende. Kontakt red@fjordager-if.dk Er du endnu ikke annoncør i Boldøjet, men vil høre mere, så kontakt os på tlf. 4010 8404 25


Af Tove Sinius-Clausen (Tut), redaktør

Hverdagen i foreningen - Fjordager Motion Foto: Tut (Tove Sinius-Clausen)

Hold 1, bestående af Jens Nørregård – Leif Geisler - Egon Andersen - Hans Vennekilde og Frede Kruse

De cykler derudad trods corona-bump… Idrætslivet er i skrivende stund på stand by, som alt andet i landet. Motion i det fri er dog tilladt og noget, myndighederne opfordrer os alle til at gøre. DGI og DIF har udstukket nogle rammer til idrætsforeningerne, som skal efterleves, når der trænes i hold.

Egon har tidligere haft Rollo som hjælper, men Rollo kører nu alene i sin egen boble.

Det kender motionsafdelingen i Fjordager Idrætsforening alt til og efterlever reglerne fuldt ud, når de i cykelafdelingen mødes 2 gange om ugen.

”Hvorfor bliver I dog ikke bare hjemme?”, spørger jeg ”Fordi vi er ikke mennesker, der er vant til at sidde indendørs. Vi har alle dyrket sport det meste af livet. Nogle på højt plan, andre som motionister.”

Jeg møder op en mandag, hvor 12 voksne mænd står parat, trods det, at det er koldt og vådt. De står i 3 grupper med stor afstand, og jeg holder telefonen ud i strakt arm……

De cykler i hold på 5 personer med 100 meters afstand mellem holdene. Alle hold cykler den samme rute, som holdkaptajnen suverænt bestemmer.

”Ganske kort: Vi er aktive!” ”Hvis vi bliver derhjemme mangler vi nogle at snakke med”

Holdkaptajner er Hans Vennekilde og Egon Andersen.

fortsættes næste side

26


fortsat fra forrige side

Jeg skal også lige nå at hilse på gruppe 2, som består af Leif Larsen, Henning Mohr, Palle Pedersen og Ivan Mortensen.

”Konen kan slet ikke holde ud, hvis vi bliver hjemme.” Kommentarerne kommer som spredehagl, og alle er enige om, at det er det sociale, der trækker.

De står tålmodigt og tripper. En mener, at han er ved at få drivis mellem tæerne. ”Er vi trættet af Corona?, Ja det er vi. Vi ser frem til vaccinationen”

Sociale tissepauser Det sociale liv med corona-restriktioner er ikke det samme som ellers, hvor man kan mødes i en stor gruppe og snakke på kryds og tværs.

”Det vi laver her er en nødløsning, som vi alle har været med til at lave sammen med løbsudvalget. Vi har alle sammen stor lyst til at cykle og er vant til at køre hele året.”

Nu snakkes der mest med ens cykelpartner, som er den samme på hele ruten. Efter 1½ time holdes der pause; det er tid til en lille chokolade, lidt vand og en tissetår. Mænd har det nemt, hvad det angår.

Som nævnt er der i dag mødt 12 op. Det er lidt færre end der plejer at komme i denne tid. Det har dog vist sig, at der i denne vinter generelt er mødt flere op end på en ”normal” vinterdag.

Med behørig 2 meters afstand bliver der her snakket med alle.

Det siger noget om hvor trængte folk er.

Ivan mener, at mænd snakker lige så meget som kvinder, bare ikke om det samme.

Foto: Tut (Tove Sinius-Clausen)

fortsættes næste side

27


fortsat fra forrige side

Minderne har man jo lov at have; og der snakkes om den traditionelle nytårskur, hvor der køres til Kerteminde ad de små veje. Målet er Røgeriet, hvor en sildemad og en øl venter. Der er fællessang, mens man ruster sig til hjemturen. Sjovt nok huskes den altid som værende i strid modvind.

”Der skal ske noget. Hvis vi ikke tager afsted til dette, er dagens højdepunkt en tur ned i Brugsen” 20 års slidgigt Det er en kendt sag, at mange løbere får gigtslidte knæ, hvorefter de clicker fødderne fast, hopper i sadlen, og iført stram lycra gør landevejene usikre.

En stækket motionsafdeling Intet er som det plejer at være i den ellers meget aktive motionsafdeling i Fjordager Idrætsforening.

Det er også tilfældet her. Mange har været medlemmer siden 70’erne, først i løbeafdelingen og nu cykelafdelingen. En enkelt har løbet efter en fodbold, indtil han blev 62 år.

Motionscenteret er helt lukket ned, foreløbigt til og med 1.3.21.

Den sidste gruppe er i dag kun på 3 personer, og jeg genkender Torben Simonsen. Han får selskab af siin navnebror med efternavnet Jørgensen og Poul Henning Hansen.,

Cykelafdelingen kører som ovenfor beskrevet og Løbe- og Powerwalkafdelingen, der ellers var godt i gang med den udendørs træning med små hold, er nu stoppet med det efter de nye restriktioner blev indført pr. 5. januar.

Torben S. har cyklet i ca. et år og har samme historik: først løb, så cykling. Han fremhæver i høj grad det sociale samvær som værende en væsentlig faktor.

Et nyt og spændende tiltag – styrke og stabilitetstræning – er kommet godt i gang, men venter også på, at der bliver åbnet op for indendørs træning

Jeg er meget imponeret over den måde, man har organiseret træningen på. Turen i dag bliver ca. 45 km, og på hvert hold er der en mikrofonholder, så det er muligt hele tiden at holde kontakt mellem grupperne ved punkteringer og lyskryds eksempelvis.

Det er så nedslående, at man kunne ønske at være et pindsvin og bare lægge sig til at sove; men nej! Når det bliver forår, bliver man jo bare kørt over.

Alle er meget disciplinerede i forhold til at holde afstand, og der er en rigtig god stemning.

Privatoto

En flok af løbere fra Fjordager Motions Løbeafdeling

28

fortsættes næste side


fortsat fra forrige side

Socialt samvær digitalt Corona-tid har indført virtuelle møder, vi handler på nettet og løbere og powerwalkere bruger FB som talerør. Her opfordres alle til at træne alene og efterfølgende dele deres oplevelser. Gerne med fotos; på den måde holdes kontakten vedlige.

Det fysiske sociale samvær er måske langt væk, men det er så afgjort ventet med længsel. Det gælder i familierne, vennekredsen og ikke mindst i idrætsforeningen. HVERDAGEN I FORENINGEN er debuteret med en reportage fra en af de helt store afdelinger i Fjordager Idrætsforening.

Som under nedlukningen i foråret, vil de indsamlede fotos blive lavet til en ”corona-film”, som de deler med hinanden og den omkringliggende verden.

Vi ville gerne have mødt flere af afdelingens medlemmer og også gerne have været en flue på væggen til et bestyrelsesmøde.

Corona bliver aldrig glemt, og optimismen er ved at spire frem i takt med, at dagene bliver længere.

Det sidste ville så være blevet en flue på skærmen, og sådan en bliver jo bare verfet væk.

Heldigvis og ”mørket giver plads for lyset, vaccinen er på vej og vi GLÆDER os til at kunne træne sammen og få genstartet vores sociale fællesskab”.

I denne Corona-dvale-tid prøver motionsafdelingen af holde sammen på tropperne på forskellig vis.

Motion er godt for kroppen; det sociale samvær er godt for sjælen!

Træning i meget små grupper eller hver for sig med FB som fælles holdeplads og digitale møder. Sidstnævnte bliver måske noget, der også vil blive anvendt efter Corona, dog er jeg helt sikker på, at higen efter det sociale fællesskab vil slå igennem og sende skærmen på pause til de fleste møder. Privatoto

Fjordager Powerwalk stiller også op i mange ”løb” også ind imellem på de længere distancer som halvmarathon

29


30


Af Pernille L. Pasfall, formand i Fjordager Gymnastik

En stor ressource siger farvel En af de helt store frontfigurer i Fjordager Gymnastik, Ruben Wendelboe Hansen siger pr. 1. Februar farvel til sin plads i bestyrelsen. Ruben har en kandidat i Idræt og sundhed fra universitetet i Odense og har sideløbende med sit store arbejde i gymnastikafdelingen også været frivillig i DGI Fyn som bla. udvalgsmedlem og kontaktperson for landsdelsholdene.

Samtidig efterlader han også et tomrum i bestyrelsen, hvor han igennem mange år har trukket det helt store læs. Det er Ruben, der har holdt det store overblik og været bindeled i mange projekter bla. I samarbejde med Pernille Egdal på kontoret. Det er nogle meget store sko, vi andre syv nu skal fylde ud, men vi er klar til opgaverne, og vi vil i fælleskab gøre vores bedste for at lykkedes.

Nu er det så Nordjylland, der kalder på ham. Ruben har fået fuldtidsjob hos DGI Nordjylland i Aalborg, hvor han skal være gymnastikkoordinator.

Vi skal nu ud og finde tre engagerede og dygtige mennesker, som har lyst til at bidrage til den fortsatte udvikling i bestyrelsen og gøre en forskel for fælleskabet i gymnastikafdelingen.

Et stort tillykke til Ruben, de er SÅ heldige, at de får dig som kollega. Det glæder os, at du får mulighed for at bruge alle dine mange kompetencer, og vi ved, at du kommer til at berige dem alle i Nordjylland med dit positive glade og humoristiske sind.

Skulle du have lyst til at høre mere om arbejdet i bestyrelsen, og hvilke opgaver vi mangler hjælp til, er du velkommen til at skrive til os på gymbestyrelsen@gmail.com

Vi er stolte af og taknemmelige for at have haft Ruben i vores afdeling, og han efterlader afdelingen i en rigtig god forfatning. Ruben har med sin store viden, sit engagement, sine naturlige lederevner, sin seriøsitet og ikke mindst sit store gymnastikhjerte været storbidrager til, at vi har en sund og rigtig godt fungerende gymnastikafdeling.

1000 tak for denne gang til Ruben, vi ønsker dig al mulig held og lykke i dit nye job.

FORÅRSOPVISNINGEN 2021 ER DESVÆRRE AFLYST PGA. CORONASITUATIONEN FJORDAGER GYMNASTIK ARBEJDER PÅ AT FINDE ALTERNATIVE MÅDER AT AFSLUTTE GYMNASTIKSÆSONEN PÅ MEDLEMMERNE INFORMERES PR. MAIL 31


VI SPØRGER MEDLEMMERNE Af Tove Sinius-Clausen (Tut), redaktør

Redaktøren har stillet følgende spørgsmål til 3 medlemmer af Fjordager Idrætsforening. 1. Beskriv din bedste oplevelse i Fjordager Idrætsforening? 2. Hvad kunne du godt tænke dig at være verdensmester i? 3. Hvem kunne du godt tænke dig at mødes med til en kop kaffe?

Kirsten Jensen, medlem i tennisafdelingen og gymnastikafdelingen. I mange år medlem af Fjordager Idrætsforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Kirsten har også haft en karriere som kontordame på foreningens kontor og modtager af FIFs sølvnål i 1987. 1. Min bedste oplevelse i FIF. Ja, så må vi langt tilbage i tiden. Jeg var med et år til at lave ”Panik i Teltet” og det var en stor oplevelse, men den tid er forbi !!!! 2. Jeg har ingen ambitioner om at blive verdensmester i noget som helst. (Jeg er blevet oldemor !!!) 3. Det kunne være hyggeligt at drikke en kop kaffe med dig, Tut - så kan jeg jo lige blive opdateret på dit liv.

Allan Jensen, aktiv medlem af badmintonafdelingen. 1. Min bedste oplevelse i Fjordager IF må være da børnene var mindre og der var juleafslutning i hallen. Alle elementerne af julehygge og den store indsats der gøres for at stable det på benene med kæmpe juletræ, ”julemand” og det hele. Det var et meget vellidt tilløbsstykke for os igennem mange år, og der tales fortsat om det selv-om det måske er lidt så-som-så med at tro på ham med skægget længere. :-) 2. Uuh ha. :-) Altså som højtflyvende tanke, uden at have udøvet det selv, må det være Motorsportens kongeklasse - Formel 1 3. Hvis jeg kunne nappe en kop kaffe med en valgfri, skulle det være Barack Obama. En mand så visionær og omfavnende skal man lede længe efter. Et er at være den første farvede præsident, men de ting han udførte i hans, set i stort sammenhæng, korte præsident periode overstiger mange, hvis ikke alle, hans forgængere. Mandens talegaver og måde at fremføre sin retorik skulle efter sigende være en oplevelse i sig selv.

32


VI SPØRGER MEDLEMMERNE Michelle C. Arvad, 43 år, mor til 3 drenge, som jeg har sammen med min mand Lars Arvad. Medlem af fjordager idrætsforening siden jeg som 3-årig flyttede med mine forældre fra KBH til Bullerup, medlemskabet kun afbrudt af længerevarende udenlands-/udenbys-ophold. Det er svært for at vælge en specifik bedste oplevelse i FIF-regi, for jeg har generelt haft og har stadig gode oplevelser. 1. Jeg har været medlem af et par afdelinger igennem tiden Gymnastik, Fodbold, Fjordagerscenen, og har sågar arbejdet i fritidsklubberne dengang de hørte under foreningen. Men den afdeling som helt og holdent har kapret mit hjerte er Fjordagerscenen. Første gang jeg ”gik til teater” fik vi som børn teaterundervisning på Agedrup Skole i foredragssalen af Lone Stefansen, men der var langt imellem forestillingerne, så min nysgerrighed drev mig væk fra dette i nogle år. I ´94 lagde jeg vejen forbi igen, Sune Krintel (Fjordagerscenens nuværende formand) ville dengang sammen med sin far, Mogens Krintel, skrive en ny musical, og inputs til handlingen skulle komme fra os som ønskede at være med. Med den musical kom vi en tur til Ostrava i Tjekkiet, hvilket var en fantastisk oplevelse. Jeg har også nydt de mange høstfester i FIF, men jeg har især nydt de mange Play Back Shows, som gav en masse samarbejde og venskaber på tværs af afdelingerne (Håndbold og Badminton) og Play Back Show gav anledning til, at vi var nogle unge som startede børneteater op bl.a. med mange af de børn som også optrådte på scenen i forbindelse med Play Back Show. Der var et stort aktivitetsniveau med 4 forestillinger på et år. De senere år har jeg mest været bestyrelsesaktiv på Fjordagerscenen, og at vi med de dygtige unge mennesker som spiller teater om foråret har vi for 2. gang vundet MA (Musical Awards) med forestillingerne HAIR og SPAMALOT, hvilket jeg synes er en kæmpe bedrift, når vi kigger rundt på vores ”kon-kolleger” som dels er enormt dygtige, og hvoraf de fleste arbejder med budgetter, som slår vores med flere længder. Den største følelsesmæssige oplevelse… er helt og holdent at se vores 3 drenge, stå på selv samme teaterscene ved vores vinterforestillinger, og tillige nyde oplevelsen ved at optræde. Den sportsgren jeg helst ville være verdensmester i? Havde du spurgt mig, da jeg var barn havde jeg med garanti sagt springgymnast, havde du spurgt mig, da jeg var yngre/ung havde jeg sagt skisport, men i dag ville jeg vælge at være verdensmester i dart eller skydning. Jeg er super fascineret af roen, koncentrationen og præcisionen. Den jeg allerhelst ville drikke en kop kaffe med lige nu skulle være Rikke Hertz, hun er clairvoyant, og er spirituel erhvervsrådgiver. Dette fordi jeg dels synes, at hun er super inspirerende, men jeg er da også super nysgerrig efter, om hun kunne have et bud på, hvordan vi kan få vores forretning til at ekspandere, og om det falder i tråd med det, som vi allerede har søsat, og det vi påtænker at søsætte, og sidst men ikke mindst vil jeg høre hende om mine egne drømme og ønsker har noget udviklingspotentiale i sig. 33


Håndboldskole Fjordager - Kristi Himmelfartsferien Hvornår: 13., 14. og 15. maj 2021, alle 3 dage kl. 09.00-15.00 Hvor: Fjordagerhallen, Strandvejen 39, Seden, 5240 Odense NØ Hvem: U9, U10 og U11 piger og drenge Tilmelding senest 25. april på www.dgi.dk/202116656001

Få den fedeste påskeferie med seje skudfinter, driblinger og hurtige afleveringer! Er du vild med håndbold? Så skal du med på DGI Håndboldskole, hvor der er fællesskab, kammerater og træning på den sjove måde. Der er masser af fart på, når vi nørder nye håndboldtricks og får sjove udfordringer. Vi giver den fuld gas med træning og øvelser, så du bliver bedre til at spille håndbold. Hvorfor skal du ta’ på Håndboldskole? • • • •

Det Det Det Det

er håndbold på en helt ny måde er sjove dage med høj puls og masser af grin giver bedre teknik, hurtighed og styrke giver nye kammerater

Du kommer både til at spille kampe, småspil samt lave andre sjove aktiviteter. Du kan både være sammen med dem, du plejer at spille med og lære nye kammerater at kende. Ta’ på DGI Håndboldskole og få: • •

3 dage med fede håndoplevelser, sjov og nye venskaber Et lækkert håndboldsæt fra SELECT (t-shirt og shorts) - se HER.

Til forældre: Vi tager os godt af dit barn. Vi har stor erfaring med at afvikle håndboldskoler, og vi ved, hvordan børnene får nogle sjove dage med en god blanding af sjov, leg og håndbold. Børnene bliver trænet af dygtige og erfarne trænere, der kan sikre, at I får nogle glade, men også trætte børn med hjem. Vi glæder os til at se DIG! Praktisk info - COVID-19 Vi følger nøje regeringens- og sundhedsmyndighedernes retningslinjer/anbefalinger. Skulle disse på afviklingstidspunktet tale imod afvikling, vil skolen blive aflyst, og det indbetalte deltagergebyr vil blive refunderet. Så du kan trygt tilmelde dig!

34


Af trænerne i Fjordager Håndbold

KONTAKT fjordager@sport.dk

Onlinemøde i Fjordager Håndbold

Tro ikke, at Fjordager Håndbold ingenting laver, selvom der ikke er meget liv i idrætshallerne. Næ..., vi lægger planer, holder gejsten oppe, inspirerer hinanden og gør klar til at tage imod alle medlemmerne, når vi forhåbentlig snart må det! Men vi savner at spille håndbold! Gør I også?

Så er der nyt og flot spilletøj til U6-U7 og U8. Kæmpe stort tak til forældregruppen for at ”fange” en trøjesponsor og 1000 tak til Jesper fra Rema1000 i Seden for at ville klæde Fjordager Håndbolds små spillere så fint på. Så skal vi bare igang igen, så spillesættene kan komme ud og blive luftet i hallerne til nogen stævner. 35


Det er nu du skal i gang med finde de gode ideer til hvad vi skal bruge de 200.000 kroner til. På facebook under Borgerne bestemmer i Seden du kan finde ansøgningsskemaet. Nedenfor ser du de nærmere detaljer for forløbet. HVEM KAN OPSTILLE IDEER Alle kan opstille med deres idé eller projekt. Der skal som minimum være en person over 18 år i arbejdsgruppen. HVILKE IDEER KAN OPSTILES? - Det skal være et projekt eller idé der er fællesskabende for beboerne i Seden sogn. - Det skal ramme en bred kreds af beboere. Det skal kunne indstilles i en af følgende kategorier: - Et projekt af 100.000 (Denne pulje er øremærket til initiativer, der understøtter frivilliges virke på den nære velfærd i lokalområdet.) - Et projekt af 50.000kr. - Små projekter op til 15.000kr. Projektet skal være iværksat ved udgangen af 2021. Projektet skal have en helhed og kunne stå alene/færdiggøres, uanset om det projekt der søges penge til, er en del af et større projekt. DER KAN IKKE SØGES PENGE TIL PROJEKTER DER: - Påfører Odense Kommune Drift og/eller Vedligeholdelsesudgifter. - Projekter der i forvejen hører under Odense Kommunes anlægs- og driftsansvar. - Projekter, der ved ansøgningsfristens allerede er afholdt eller finansieret. - Projekter til religiøse eller partipolitiske formål. - Projekter der tjener kommercielle formål. ET SPÆNDENE UDVIKLINGS ARBEJDE: Det er obligatorisk for idéstillerne at lave en præsentation af deres projekt, som er online tilgængelig. Det skal være muligt at rette spørgsmål til idéstillerne op til afstemningen. De konkrete vilkår for afstemningen vil blive offentliggjort inden afstemningsfristen, da disse endnu er uafklarede, grundet Covid-19. ANSØGNINGSFRIST: Se yderlige på vores Facebook side. Ansøgninger kan sendes på mail til ansa@km.dk eller afleveres i fysisk form hos Anders Skaanning Andersen, Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ. Afstemning: Alle beboere i Seden Sogn, der er fyldt 10 år, har stemmeret. ‘ AFSTEMNING: På grund af corona nedlukningen, er denne dato ikke fastsat, men følg med på facebook, så kommer der mere. Pengene fordeles efter demokratisk afstemning og i henhold til ovenstående kriterier. Vinderne offentliggøres snarest mulig efter afstemningen. VIL DU VIDE MERE? For yderligere information kan man kontakte sognepræst Anders Skaanning Andersen på ansa@km.dk eller på telefon 30125562.

36


Af bestyrelsen i Fjordager Fodbold

DET ER NU, I SKAL PÅ BANEN ...altså ikke fodboldbanen i den forstand, men en ligeså spændende aktiv bane. Lige nu mangler vi 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer i Fjordager IF Fodbold, her i blandt en ny formand, seniorformand og en ny næstformand. Der er styr på • økonomien • opgaverne • set-up’et • faciliteter og materialer • baglandet • årshjulet • osv men vi mangler jer, der vil være med til at tegne og udvikle fodboldafdelingen samt træffe en masse spændende og gode beslutninger. Så er du senior-spiller, forældre til en børne- og ungdomsspiller, lokal fodboldelsker m/k, tidligere klubkoryfæ eller bare har lyst og energi til at være med til at skabe et godt, sundt og udviklende fodboldmiljø for en masse medlemmer i alle aldre. Der er mulighed for at: • få en snak med den eksisterende bestyrelse • at prøve i en periode - ganske uforpligtende • at tiltræde nu eller ved foreningens generalforsamling i april måned • at vælge de opgaver, du brænder for eller der passer dig DER ER BRUG FOR DIG OG DINE KOMPETENCER! Kontakt Heine Krogh Jørgensen på 4017 1861 eller på mail bestyrelsen@fjordagerfodbold.dk

Vidste du, at Fjordager Fodbold laver sine egne podcasts? Smut ind på fjordagerfodbold.dk og lyt til spændende fodboldsnak sjove anekdoter aktive planer og mød bla. mange tidligere og nuværende Fjordager-medlemmer. Det er nemt, det er godt og det er faktisk rigtig interessant! Prøv det!. Vidste du..., at Fjordager Fodbolds 1.holdstræner, Claus Udengaard, er blevet kåret til Albaniseriens bedste træner i efterårssæsonen 2020 af Ligabold? Velfortjent, siger vi bare - og et stort til lykke til Claus! 37


38


Coronavirkeligheden i Fjordager IF Af Pernille Egdal, koordinator

VI HÅBER, AT DET ER STILHED FØR STORM Der er meget stille i hallerne. Alt for stille. Selvfølgelig er der en god grund til det. Men vi savner medlemmerne og aktiviteten.

et max.-på holdene. I 2021 har de igen været nødt til at aflyse forårsopvisningen. Aflysninger er Fjordagerscenen bestemt også ramt af. 2 gange er forårsmusicalen, Young Frankenstein blevet udsat, og senest aflyst. Desuden er vinterforestillingen, BølleBob også udsat. Fjordagerscenen lover dog, at den så snart, det er muligt, skal blive opført.

Foreningen knokler bag de hermetisk lukkede døre med at gøre klar til, at medlemmerne atter må lukkes ind. Der er travlt med at booke haltider til den kommende sæson, der skal søges puljer til spændende aktiviteter og projekter. 2020 skal afsluttes, og der skal gøres klar til kommende generalforsamling i april. Der ryddes op i arkiver, depoter og bold- og materialerum.

Undervejs har vi søgt statens hjælpepakker, der er formidlet via DIF og DGI. Det har indtil nu resulteret i, at ca. 1/3 af tabte nettofortjenester og manglende indtægter er blevet dækket.

Udenfor ryddes der lige nu sne, i fodboldafdelingen er man i gang med at opgradere flisebelægningen mellem bygningerne, opstille nye cykelstativer og sætte små hegn op, så biler ikke længere kan køre ind på banerne uden ærinde.

Tak for at støtte op om det lokale foreningsliv og betale jeres kontingent, uden et kny! Der har været så mange begrænsninger og forhindringer undervejs, og desværre er det ikke helt overstået endnu.

Derudover skal der lægges planer for den kommunale kunststofbane, der skal placeres i forbindelse med Fjordager IFs boldbaner.

Det er nu i 2021, det bliver rigtig svært Kære medlemmer, det er NU vi skal rykke endnu mere sammen i bussen - i overført betydning. Betal jeres kontingent. Det betyder rigtig meget for foreningens aktiviteter i fremtiden.

I FIF-Hytten har vi fået bevilget midler fra Odense Kommunes 2:1-pulje til at lægge to mødelokaler samme til ét stort, da Krolfmedlemmerne bliver flere og flere. Dette arbejde startes, så snart vi atter må mødes og involverer mange frivilligtimer for at komme i mål.

DGI og DIF (Dansk Idrætsforbund) anbefaler, at foreningerne opkræver kontingentet, - også for det inaktive forår, som vi dog håber på at komme i gang med og så evt. forlænge sæsonen.

Vi afventer stadig lidt i spænding, om der er bevilget midler til Padel-tennisprojetet fra Bydelspuljen i tilknytning til Fjordager Tennis.

Kontingentet er ikke en betaling for en ydelse, men et medlemskab af en forening - et fællesskab. Ved at betale sit kontingent er man med til at sikre, at der også er en god og aktiv forening at komme tilbage til.

2020 blev et rimeligt år økonomisk - takket være jer og jeres velvilje til at indbetale kontingenter, selvom I bestemt ikke har fået fuld valuta for pengene. Trods alle odds kommer vi ud med skindet på næsen. Enkelte afdelinger har dog lidt store tab på medlemssiden.

Et kæmpe tak for den lokale opbakning fra Boldøjets sponsorer. Alle har stort set takket ja til at fortsætte med at annoncere i Boldøjet. Det er så imponerende, selv om mange selv er ramt af Corona-krisen. TAK!

Gymnastikafdelingen har mistet over kr. 100.000 på manglende kontinger. Både fordi holdene er blevet aflyst, og fordi der har været 39


40


Coronavirkeligheden i Fjordager IF

41


42


Support kan man ikke få nok af Bliv sponsor i Fjordager IF gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Det koster dig ikke ekstra - Energi Fyn betaler! Hos Energi Fyn vil vi gerne støtte det fynske kultur- og idrætsliv. FynskSupport er vores sponsorordning, som består af elproduktet FynskSupportEl og gasproduktet FynskSupportGas. Når du køber FynskSupportEl eller FynskSupportGas hos Energi Fyn, bliver du sponsor i klubben. Energi Fyn betaler 2 øre pr. kWh el og 6 øre pr. m3 gas, som du bruger, til Fjordager IF Du bliver ”sponsor”- men uden at skulle have penge op af lommen - Energi Fyn betaler! Det koster dig ikke ekstra. Med FynskSupport får du: • Mulighed for at støtte Fjordager IFmed 2 øre for hver kWh el, du bruger, uden at det koster dig ekstra • Mulighed for at støtte din klub eller forening med 6 øre for hver m3 gas, du bruger, uden at det koster dig ekstra. • Ingen binding. • Kun 12,50 kroner i abonnement pr. måned inklusiv moms. • Mulighed for at spare penge på din el- og gasregning, fordi priserne følger markedet. Bindingsperiode Hos Energi Fyn har vi ingen binding på vores produkter. Aftalen kan opsiges med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Hvordan Tilmeld dig på www.energifyn.dk/privat/ elhandel/fynsksupport/bliv-sponsor eller kontakt fjordager@sport.dk / 40108404. Det er nemt - og det varmer! 43

STØT FJORDAGER IF NÅR DU KØBER EL - GAS

Støt Fjordager IF, når du køber EL eller GAS


10 min. med... Jeanette Skov, frisør Af Tove Sinius-Clausen (Tut)

Klar med passsion, nyeste teknikker og gode produkter Årets første besøg hos en af vore trofaste sponsorer blev ikke et fysisk besøg. Af forskellige årsager, sekundære til Coronasituationen, har jeg korresponderet på Messenger med Jeanette. Det har også været hyggeligt. Hvor længe har du haft din salon? Jeg åbnede salonen i 2010, så jeg har haft den i 10 år. Hvorfor ville du gerne være selvstændig? Jeg var 25 år og fyldt med energi til frisørfaget. Jeg havde et fantastisk job i Borre Intercoiffure, men jeg brændte for selv at skabe mit eget univers og rammer om min store passion for hår og mode. Hvor mange ansatte har du? Vi er to i salonen. Hvad er det specielle ved jeres firma? Vi prøver at give vores kunder den ultimative oplevelse af deres besøg i salonen, ved at have god tid til hver enkelt, servere en god kop kaffe og har altid de nyeste ugeblade liggende klar, til dem der har brug for det. Vi uddanner os løbende i nye teknikker og trends, så vi derved hele tiden er opdateret over for kunderne.  Ligeledes lader vi os også opdatere på vores produktvalg i salonen, så vi har det der fungerer for os og vore kunder i hverdagen. Hvad er din vision for fremtiden? Min vision for fremtiden må være at skabe balance mellem min frisørkarriere & familie.

Jeg er af den overbevisning, at der er plads til begge dele med den rette planlægning og effektivitet.

Jeg elsker min hverdag i salonen, men jeg har været tvunget til at tænke lidt anderledes efter jeg er blevet mor til Ditlev (3 år) og Agnethe (1 år). 44


45


Fjordager Idrætsforening - Kontaktpersoner og mailadresser Hovedformand

Louise Elkrog

hovedformand@fjordager-if.dk

20 22 49 10

1. Næstformand

Charlotte Veppler

charlotte@veppler.dk

22 60 54 79

2. Næstformand

Anders Skaanning Andersen

ansa@km.dk

30 12 55 62

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

kasserer@fjordager-if.dk

23 24 50 51

Lene Berendtsen

sekretaer@fjordager-if.dk

20 80 25 33

Ole Johansen

sedenstrandby19@gmail.com

26 20 75 68

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

kasserer@fjordager-if.dk

23 24 50 51

Basketball

Louise Elkrog

fjordager@sport.dk

40 10 84 04

Sekretær Badmintonformand

formand@fjordagerfodbold.dk

Fodboldformand Økonomiansvarlig

Kurt Kornberg Nielsen

kasserer@fjordagerfodbold.dk

65 93 83 82

Gymnastikformand

Pernille Ladegaard Pasfall

gymbestyrelsen@gmail.com

40 10 84 04

Kasserer

Birgit Christensen

fjo.gym.kas@gmail.com

Håndboldformand

Michael Dahl-Lassen

fjordager@sport.dk

40 10 84 04

Kasserer

Jesper Sass Jensen

jesper@ibje.dk

40 33 88 38

Linedanceformand

Gitte Løkke

gitteloekke@fjordager-if.dk

28 71 61 99

Inga Løkke

inka@webspeed.dk

22 50 66 76

Thorkil Nielsen

annadorethe@yahoo.dk

60 62 84 82

Motionsformand

Ivan Mortensen

ivan-tekniker@outlook.com

40 59 75 00

Kasserer

Dan Hubert

dhubert@dsa-net.dk

20 12 47 33

Løbsformand

Karsten Schack Madsen

formand-loeb@fjordager-if.dk

60 39 61 21

Motionscenter

Ivan Mortensen

ivan-tekniker@outlook.com

40 59 75 00

Cykelformand

John Dyrvig

john_dyrvig@webspeed.dk

30 62 99 49

Scenen formand

Sune Krintel

sune.krintel@dk.abb.com

40 11 64 59

Kasserer

Connie Carlsen

connievibeke@hotmail.com

28 25 29 09

Taekwondoformand

Louise Elkrog

fjordager@sport.dk

40 10 84 04

Tennisformand

Lars Jensen

lars.je@kalnet.dk

31 15 84 09

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

kasserer@fjordager-if.dk

23 24 50 51

Aktive seniorer

Inger Sørensen

aktiveseniorer@fjordager-if.dk

29 60 15 28

Kasserer

Kirsten Christensen

kirsten@kbchristensen.dk

28 94 90 10

Annoncekonsulent

Pernille Egdal

fjordager@sport.dk

40 10 84 04

Kasserer Minigolfformand

Mere info på vores hjemmeside: fjordager-if.dk

46


Fjordager Idrætsforening - Adresser Kontoret Fjordagerhallen

fjordager@sport.dk Kontorets åbningstider

40 10 84 04

Tirsdag kl. 16:00 - 18:00 Onsdag kl. 10:00 - 12:00 Se hjemmeside for yderligere information eller kontakt kontoret for at aftale nærmere.

Cafeteriaer

Agedruphallen Fjordagerhallen Fodbold Klubhus

40 10 84 04 40 10 84 04 40 88 82 90

FIF Hytten

Østbirkvej 15 B

5240 Odense NØ

Fodboldklubhuset

Østbirkvej 21

5240 Odense NØ

Scenen Centralen

Strandvejen 58

5240 Odense NØ

Fjordagerhallen

Strandvejen 39

5240 Odense NØ

Agedruphallen

Brolandvej 16

5320 Agedrup

Boldøjet

40 10 84 04

40 10 84 04

49. årgang

Udgives af Fjordager Idrætsforening, Strandvejen 39, 5240 Odense NØ Ansvarshavende redaktør: Tove Sinius-Clausen, Tlf.: 26 44 84 97 mail: Mamatut1@hotmail.com Bladredaktion: Tove Sinius-Clausen (Tut), Pernille Egdal og Leif Nygaard Lay-out : Pernille Egdal, Fjordager Idrætsforening Annoncer: Pernille Egdal, Tlf: 40 10 84 04 e-mail: fjordager@sport.dk Distribution: Omdeles 4 gange årligt til ca. 3.000 medlemmer af Fjordager Idrætsforening samt alle husstande i Seden, Bullerup og Agedrup & Seden Syd. Oplæg: 4800 Tryk: rosendahls.dk Næste nummer udkommer torsdag den 27. maj 2021. Indlæg sendes til red@fjordager-if.dk senest mandag den 3. maj 2021 kl. 12:00

red@fjordager-if.dk

47


Afsender: Fjordager Idrætsforening Strandvejen 39 5240 Odense NØ

48

Profile for Fjordager Idrætsforening

Boldøjet nr. 1 2021  

Medlemsblad for Fjordager Idrætsforening

Boldøjet nr. 1 2021  

Medlemsblad for Fjordager Idrætsforening

Advertisement