Page 1

1

BoldĂ˜jet Nr. 6 December 2013

Husk juletrĂŚsfesten fredag den 27. december i Fjordagerhallen LĂŚs mere side 39


2

Alle former for skilte & solafskĂŚrmning... overalt! Priseksempel: BN-Toskana, 400 x 250 cm., inklusiv fjernbetjent motor, KUN kr. 19.929,-* Tjek vores hjemmeside www.bn-markiser.dk! *= Prisen er inkl. moms, ab lager

Strandvejen 52, 5240 Odense NĂ˜ - Telefon +45 63 10 50 58 - Telefax +45 63 10 50 78 Mail: info@ide-sign.dk Mail: info@bn-markiser.dk Web: www.ide-sign.dk Web: www.bn-markiser.dk


3

Det kimer nu til julefest….

Af Bjarne Christensen hovedformand

Endnu et travlt foreningsår er ved at rinde ud, og for en kort stund er der andre gøremål, som har fortrinsret. Hvem husker ikke som barn den store forventningsglæde, der var i hele julemåneden, med hygge, hjemmebag og duft af gran i stuen. Jo tættere man kom den 24. december jo mere spændt blev man, og lige med ét var spændingen udløst, og de festlige dage var overstået, og et nyt år kunne tage sin begyndelse. Sådan går det år efter år – cyklussen ændrer sig, vi får selv børn og fører traditionerne videre til vores børn. En af de traditioner, vi holder i hævd her i foreningen, er vores juletræsfest den 27. december kl. 17.00, hvor vi på bedste vis, forsøger at føre traditionen videre med dans om træet, sang og musik og julegodter. (Læs mere om juletræsfesten på side 39.) Håber at se mange børn med deres forældre og bedsteforældre til nogle hyggelige timer sammen. Når jeg skriver dette her om vores glade tid, og hvor vi hygger med hinanden, så falder der også en varm tanke på de mennesker, der ikke har de samme muligheder som os, og især tænker jeg lige nu på den orkan, der har raset

på Filippinerne og gjort millioner af mennesker hjemløse. Det er frygtelige billeder, vi oplever på TV, og selv om der er hjælp på vej, så er der lang vej igen, inden befolkningen er tilbage til en normal livsførelse med skolegang – livsglæde og familiehygge. At hjælpe andre er også en del af julebudskabet. Jeg vil igen i år benytte lejligheden til at takke vores mange samarbejdspartnere, vores sponsorer, vores hovedsponsor AL-Bank for den støtte og opbakning, vi igen har fået i 2013. Vi er dybt taknemmelige for opbakningen, der giver os som forening mulighed for at kunne drive vores forening på den måde vi gør til glæde for vores mange medlemmer. En meget stor TAK skal også rettes til vores bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne, udvalg samt til Hovedbestyrelsen for et godt samarbejde gennem året. Med disse ord vil jeg ønske alle medlemmer og deres kære, sponsorer, samarbejdspartnere, bestyrelser, udvalg og ansatte en rigtig Glædelig Jul samt et lykkebringende Godt Nytår og på gensyn i 2014.


4

Din løbe og cykel shop 10% Klubrabat

GRATIS Stilanalyse

Fivefingers - barfodsløb

Video analyse

Race MTB Fitness

www.multiatleten.dk Faaborgvej 12 - 5250 Odense SV - Fruen Bøge

Vi har hørt at vi laver god mad...

Selskabslokaler & Diner Transportable Brolandvej 7 • Bullerup • 5320 Agedrup • Telefon 65 93 87 07 www.moellekroen.dk


5

Boldstafetten:

Den motoriske guldalder Det er med stor glæde og interesse, at vi modtager stafetten fra Kirsten Koch, som fortalte om små børn, motion, og sundhed. Vi vil i tråd med dét komme med et indlæg, som tager os frem til: Den motoriske guldalder. Jeg tror, de fleste efterhånden er klar over, at motorik og kognitiv indlæring går hånd i hånd. Derfor er det vigtigt, at vi som forældre giver vores poder en motorisk udfordrende og udviklende opvækst. Vi skal alle lære at: kravle, før vi kan gå, gå før vi kan løbe, løbe før vi kan cykle o.s.v. Og når jeg skriver skal, så mener jeg SKAL. Springer vi nogen led over i vores motoriske opvækst, kan det hæmme den videre udvikling. Den motoriske guldalder starter i 6-8 års alderen, som er en mere rolig tid med jævn vækst, som rent udviklingsmæssigt er en fordel. Børnene kan bedre styre deres balance, og deres motoriske bevægelser bliver mere velkoordinerede. Den motoriske guldalder fortsætter frem til puberteten. De får her lange arme og ben, som gør det svært for dem at koordinere og styre deres bevægelser. I den periode skal de fortsætte med at træne de tidligere lærte bevægelser, men det forudsætter, at de har lært de basale bevægelser som: hoppe, springe, kravle, slå kolbøtter, gynge, stå på

et ben, bevæge sig i ujævnt terræn… altså opretholde rumfornemmelse (labyrintsansen) og balancen. Frem til puberteten er indlæringen perfekt til nye og vanskelige bevægelsesmønstre, idet kombinationen af, at nervesystemet næsten er færdigudviklet, de har en lille og let krop og deres vækst foregår i et jævnt tempo. Krydsbevægelser er vigtige. Højre arm til venstre ben, gadedrengeløb, sjippe, osv…. Derfor er det vigtigt, at vi ”hælder” så meget på vores børn i den periode som muligt. Udfordre, udfordre og udfordre - under forsvarlige forhold naturligvis, og her har vi jo i Fjordager idrætsforening mange muligheder og tilbud til vores børn som stimuler og udvikler motorikken.

Claus Berg Pedersen arbejder som golftræner og er også fodboldtræner for U/10 i Fjordager Marianne Herløv Pedersen er massør og underviser i småbørnsmassage Marianne og Claus bor i Bullerup med deres 3 børn, tvillingerne Alfred og Oskar på 9, og Liva på 11.

Bolden gives videre til Tut.


6

Rugløkkevej 6 5240 Odense NĂ˜ Tlf:66109651 Mobil:20161445


7

Ny samarbejdsaftale mellem skole, klub og idrætsforening Af Bjarne Christensen

Seden skole, Rising Ungdomsskole og Fjordager Idrætsforening har underskrevet en samarbejdsaftale, som går ud på, at de tre store aktører på børn og unge området i Seden og Agedrup området vil arbejde for at understøtte lokalområdet i skole, klub, fritids og foreningslivet som et led i Odense kommunes strategi for et sammenhængende børn og ungeliv. Aftalen betyder, at parterne forpligter sig til et samarbejde, der skal sikre samspil mellem de kommunale aktører og det frivillige foreningsliv. Samtidig er der en opfordring til, at det lokale erhvervsliv på sigt bliver en velkommen fjerde part i samarbejdet.

Sammen kan vi mere til glæde for ungdommen En sen regnvåd eftermiddag d. 6. november 2013 blev der skrevet lokalhistorie. Det skete, da Seden skole, Fjordager Idrætsforening og Rising Ungdomsskole under en festlig højtidelighed i Seden-klubben skrev under på en samarbejdsaftale til fælles glæde for ungdommen. -”Vi har nu dannet et OPP - et offentligt/ privat- partnerskab - vores version er dog uden økonomiske interesser. Det tror jeg på, er en bæredygtig model, som vil medvirke til at vores lokalområde styrkes og udvikles til fælles glæde for ungdommen,” udtaler Bjarne Christensen, formand for Fjordager Idrætsforening. ... fortsættes på side 9

Opmærksomme børn lytter til Bjarne Christensens tale


8

����������� ������������� ���������������������������������������� ������������

����������� ������������� ���������������������������������������� ������������

• Vand • ����������� • ������������� Varme • ���������������������������������������� ������������ • Gas • · • Sanitet •

VVS

Vand Varme Gas Vand Sanitet

· Varme

������� �������

������� · Gas ������� · Sanitet

����������������������� • Vand ������������������

����������������������� ������������������

MARSLEV VVS ApS ����������������

���������������� • Varme

Aut. Gas og VVS ������������������� Instal. �������������������

•Klaus GasFriis

Madsen

• Sanitet TLF. 65 95 12 06 VVS �������

VVS �������

Biltlf. 20 11 99 11

������� �������

����������������������� ������������������

KØRESKOLEN ���������������� �������������������

VVS �������

1-2-3 DRIVE

HURTIGT SIKKERT TRYGT

Lovpakken til bil for kun kr.

9.000,-

Pilegården 9, Seden Tlf: 42 43 01 90 www.123drive.dk DIN KØRESKOLE I: ODENSE-SEDEN-AGEDRUP-BULLERUP


9 ....... fortsat fra side 7

Odense Kommune har udarbejdet en fælles strategi – Ny virkelighed – Ny velfærd - med tre underpunkter som er: - Øget samarbejde – frihed til at kunne - Forebyggelse frem for brandslukning - Fællesskab – et rigere liv for alle -”I dag vil jeg tillade mig at erstatte forebyggelse og fremskrive det til fremsynethed i stedet,”fortsætter Bjarne Christensen. Samarbejdsaftalen er et skoleeksempel på, hvordan foreningslivet, folkeskolen og ungdomsskolen går sammen om at samarbejde om aktive børnemiljøer og bidrage til et sammenhængende børneog ungeliv i lokalområdet i Odense Øst.

-”I Rising Ungdomsskole er vi glade for at kunne benytte os af Seden skoles flotte lokaler til at drive klubvirksomhed i,” udtaler Erik Rasmussen, leder af Rising Ungdomsskole. -”Endnu en væsentlig styrke ved samarbejdet er, at foreningsfaciliteterne ligger fysisk tættere på skole og klub. Det betyder, at klubbernes såkaldte Fritidsspilfordelerrolle nemmere foldes ud og bliver medvirkende til at styrke helhed og sammenhæng i børn og unges liv,” uddyber Erik Rasmussen. Samarbejdet er funderet på forståelse og respekt for hinandens forskellighed og ikke mindst på overbevisningen om, at ”sammen kan vi mere”.

Samspil mellem det frivillige foreningsliv og det offentlige skal i øget grad være med til at styrke de nære omgivelser. Det er derfor, vi er gået sammen om denne samarbejdsaftale – et såkaldt ”tre ben”.

En opfordring fra de tre samarbejdspartnere: Det kunne være spændende, hvis ”trebenet” på sigt vil kunne blive til ”et firben” således at områdets virksomheder også bliver en del af dette samarbejde.

Carsten Høyer, skoleleder på Seden skole, udtaler, at han er meget glad for, at Seden- klubben er flyttet til lokaler på Seden skole, fordi det giver nye muligheder for samarbejde og synergier, som vil give børnene bedre lærings- og udfoldelsesmuligheder.

De tilstedeværende børn blev stillet følgende spørgsmål: ”Synes I, at det er en god idé at vi skal arbejde på at gøre jeres område til det sejeste område for børn og unge i Odense?” Til det svarede børnene et rungende ”Ja”.


10

Fjordager Linedance Så er første halvdel af denne sæson ved at være slut, og juleafslutningen blev afholdt i søndags. Det har været et rigtig godt halvår, med mange dejlige dansere, som vi vil ønske en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Ligeledes vil vi gerne takke alle vores sponsorer for et fantastisk godt samarbejde, som vi håber vil fortsætte i det kommende år, Også dem vil vi gerne ønske en rigtig glædelig jul og et godt og nytår. Tak til hele Fjordager idrætsforening for et godt samarbejde med ønsket om en god jul og godt nytår. Og så er vi klar igen den 6. januar 2014. Inga Vi danser i Pauserummet følgende dage: Mandag Mandag Onsdag

Nytårsløbet 2012

Begyndere Let øvede Øvede

kl. 16.00-16.55 Instruktør Inga Løkke kl. 17.00-17.55 Instruktør Inga Løkke kl. 17.00-17.55 Instruktør Dunja Rosendahl


11

Nytårsløbet 2013 - igen udsolgt Af Torben Simonsen

Lidt over 1.400 deltagere havde tilmeldt sig til NYTÅRSLØBET den 20. november. 1.500 deltagere er tilmeldingsloftet + 100 børneløbere, så NYTÅRSLØBET vil endnu en gang kunne melde ”Alt udsolgt” den 31. december, hvor arrangementet afvikles. Det er i år 15. gang, der afvikles nytårsløb i Odense på årets sidste dag. Arrangementet afvikles af H.C. Andersen Marathon i tæt samarbejde med Multiatleten og Fjordager Motion. De tre første år, var det klubben ”LØBEREN”, der stod for arrangementet, der blev afviklet første gang i 1999, derefter overtog H.C. Andersen Marathon arrangementet.

år, er der fra arrangørside lavet forskellige tiltag. Den traditionelle løbe T-shirt er udskiftet med en langærmet løbetrøje, de 4 vindere vil modtage en speciel erkendtlighed. De deltagere, der har deltaget i alle 14 tidligere arrangementer vil også blive fejret. Til mærkedage hører der fest og farver, så i.f.m. præmieoverrækkelsen er der entreret med kopibandet ”En lille pose støj”, der spiller Kim Larsen musik imedens der afsluttes med ”champagne” og kransekage og ønskes godt nytår. Er du ikke tilmeldt, så tag et kig på www.hcamarathon.dk – under ”Nytårsløbet” og se, om der er flere ledige startnumre – måske er du heldig!

Nytårsløbet i Odense, er et af de største nytårsløb i Danmark. Der afvikles også store nytårsløb i København, Herning og Køge. Her på Fyn, har flere prøvet at starte et Nytårsløb op, bl.a. i Ringe, Nr. Åby, Tommerup og i Stige. P.t. ser det ud til, at løbet i Nr. Åby gentages.

For at afvikle NYTÅRSLØBET, er det nødvendigt med en række samarbejdspartnere, og der skal lyde en stor tak til: Cabinn, Multiatleten, Odense Renovationsselskab, Danske Fragtmænd, Lederne Fyn, Sparekassen Faaborg og Bryggeriet Vestfyen m.fl, for deres deltagelse.

Nytårsløbet, der har start og mål ved Hunderupskolen, er gennem årene vokset til at være en stor succes og kan uden problemer kaldes en ”løbsklassiker”. Hvert år samles løbere, venner og familie for at indlede nytårsaftens dag med en løbetur på to gode ruter i området omkring Odense M. De to ruter på 5 og 10 kilometer, er blevet udvidet til også at omfatte en børneløbsrute på 2,5 kilometer.

Skal arrangementet blive en succés, er det meget vigtigt med gode officials, til de mange opgaver der er forbundet med arrangementet, og her er Nytårsløbet godt stillet med en lang række meget rutinerede medhjælpere. Men, vi har altid brug for et par ekstra hænder, såvel den 30. december til klargøring af Hunderuphallen samt den 31. december til afvikling af løbet. Hvis du har lyst til at blive en del af ”Teamet”, så kontakt løbsudvalgsformand Ivan Mortensen på tlf. 6614 4724.

For at markere det lille jubilæum på 15


12

Fjordager Køreskole Odense NĂ˜, Odense C og Svendborg

Stedet med lav dumpeprocent Stefan Christensen Tlf. 21 22 60 09 www.fjordagerkoreskole.dk

.


13

Festlig dag i Fjordager IF’s Cykelafdeling Af Bent ”Rollo” Clausen

Som det er kutyme, startede Fjordager IF’s cykelafdeling vintersæsonen med en tur på mountainbike-cyklerne med efterfølgende suppe med tilbehør Mountainbike-turen gik gennem Odense og omegn med indlagte

opgaver på de to timer, der var sat af til cykelturen. Det var igen Bjarne Schytte, der havde lagt ruten og lavet de meget svære opgaver til de våde og trætte ryttere, og efter turen var der skydning i Bullerup Skyttekreds, hvor resultatet også talte med i konkurrencen.

Vinderholdet fra venstre: Tina Nielsen, Bjarne Albrechtsen, John Dyrvig og for tredje år i træk Steen Augustinus.

Den Gyldne Kæde Vinderen af ”Den Gyldne Kæde” blev også fundet, og det blev Holger Mouritsen, der fortjent fik den for sit gode kammeratskab og som deltager og hjælper ved cykelafdelingens arrangementer i ind- og udland.


14

Tømrer- og snedkerforretning ApS

Strandvejen 54, Seden Tlf: 66 10 91 48, Fax: 66 10 87 11 Mobil 40 55 54 48 info@fjordagertoemrer.dk

Vinduesvask / facadevask i op til 13 meters højde uden brug af fordyrende lift leje ring og hør Lunden 56 · 5320 Agedrup nærmere... E-mail: info@clean2go.dk

Clean 2 Go

• Kontorrengøring ApS

• Erhvervsrengøring • Erhvervsvindues pudsning • Viceværtsopgaver

Tlf. 26 12 03 11 Kontorrengøring - Trappevask - Erhvervsrengøring • Grundejerservice www.clean2go.dk Viceværtsopgaver - Grundejerservice • Græsslåning Græsslåning - Hækklipning • Hækkeklipning s og Samt andet forefaldende Ring til oarbejde p neto fortæl om ker! s n ø e in d

Clean 2 Go ApS Lunden 56, 5320 Agedrup

tlf. 26 12 03 11

www.clean2go.dk

• Samt andet forefaldende arbejde


15

Motion HUSK NU at melde dig ind igen! Til ALLE medlemmer i Fjordager IFs Motionsafdeling Kontingentoplysninger og betaling for 2014. På trods af større udgifter bibeholder vi uændret vores kontingenter for 2014.

Medlemmer i Motionscentret - løb og cykling SKAL betale senest den 20. januar 2014. For medlemmer i Motionscentret under 50 år: 650 kr. for hele 2014. For medlemmer over 50 år i Motionscentret: 400 kr. for hele 2014. Løb eller Cykling:400 kr. for hele 2014. (medlem begge steder) - 800 kr.

I vores regnskabssystem Conventus skal medlemmer, der var med i 2013 forny deres medlemskab på følgende måde. Gå ind på vores hjemmeside www.fjordager-motion.dk - under medlemskab og klik på det hold, du er på nu, du kommer videre og skal ind under ’allerede medlem’ og skal udfylde skemaet og derefter betale med Dankort. Hvis ikke du kan huske dit medlemsnummer, så meld dig ind som nyt medlem.

For helt nye medlemmer

Alle dem på de lukkede hold i motionscentret SKAL betale senest den 20. december 2013.

En henstilling til brugerne af motionscentret! Skift sko og ryd op efter jer.

Helt nye medlemmer skal oprette sig som nyt medlem på www.fjordagermotion.dk (se under medlemskab) og udfyld skemaet og derefter betale. Er man i tvivl om noget, kan der betales på kontoret i hallen og nærmere oplysninger kan fås hos Rollo på tlf. 2083 8244. Man kan få en gratis prøvetime og SKAL derefter være betalende medlem for at benytte motionscentret.

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer i Løb - Cykling og Motionscentret. Hilsen Motionsbestyrelsen


16


17

Til børn og andre barnlige sjæle i Fjordager Idrætsforening Boldøjeredaktionen har den målsætning, at der i hvert blad skal være et indlæg fra en person uden for Fjordager Idrætsforening. Det plejer at være en person, vi udpeger.

hele tiden. Juleaften – 24.12. – hvor vi har juletræ og julelys og julegaver skal jeg besøge rigtig mange hjem, og det er ikke til at sige, om jeg kommer lige netop til dig.

Denne gang har redaktionen modtaget nedenstående brev, som vi bringer uredigeret

Men en ting er helt sikkert. Jeg kommer den 27. december til den STORE JULETRÆSFEST i Fjordagerhallen, og jeg har hele min familie med. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du også kommer, og du må også gerne tage din familie med. Det er jo sjovest, når vi er mange.

Så er jeg ved at være klar til min tur fra Grønland til Danmark. Min røde dragt er renset, presset og strøget, skægget nytrimmet og konditionen er i top. Rudolf – ham du ved med den røde tud – har spist sig stor og mæt i sommerens løb; så nu er han klar til den travle december måned. Det er ikke altid, at han får tid til at spise. Jeg har givet kanen et eftersyn, smurt mederne og lagt nyt varmt tæppe i, så jeg og nissemor kan holde varmen – og så har jeg lavet lidt om på den. Jeg kan ikke være helt sikker på, at der er sne og is hele vejen fra Grønland til Danmark. Meget af indlandsisen er nemlig smeltet; men nu kan kanen ved et enkelt trylleord omdannes til en flydepram, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg håber også, at I er ved at være klar. Har I forberedt nogle ønsker til mig? Har I opført jer pænt, så I har fortjent nogle gaver? Jeg regner med at være i Fjordager resten af december måned, men jeg kan selvfølgelig ikke være alle steder

Nu vil jeg tømme postkassen for at se, om der er kommet nogle breve til mig og måske også allerede nogle ønskesedler. Du må stadig gerne sende ønskesedler til mig, fordi jeg er nemlig blevet så moderne, at jeg har fået en iPad, så jeg kan se, hvad der er kommet ind af ønsker, efter at jeg er taget fra Grønland. Mange hilsener fra Julemanden


18

Fodbold Seniorholdene i efteråret 1. holdet har fået ny trænerduo, i to gamle Fjordagerdrenge. Peter "Småkage" Christensen og Andreas Haas har nu taktstokken. Stiven er fortsat træner for 2. holdet. Vi ligger midt i tabellen med 1. holdet og er godt på vej i processen med et mindre generationsskifte. Holdet spiller den fodbold, Peter og Andreas gerne vil have, og pointene er begyndt at komme ind på kontoen. At være boldbesiddende og samtidig være midt i et generationsskifte kan være en udfordring, men jeg er overbevist om, at vi er på rette vej. Hvis denne udvikling fortsætter, vil vi være et tophold i Albaniserien indenfor et par sæsoner. 2. holdet har det svært i serie 2. Stiven har haft det svært med at stille hold, da begge hold har været oversvømmet af skader dette efterår, dog skal vores U/19-hold have stor tak for at træde hjælpende til. Disse spillere fra U/19 har en stor fremtid for sig i Fjordager. Jeg håber, at vi sammen kan få 2. holdet væk fra nedrykningen i løbet af foråret. Michael Skovgaards

Pigespiller på udvalgt hold Gennem efteråret har Merima Kobilica fra U/13 pigerne deltaget i DBU Fyns fællestræninger for U/14 spillere. Merima har klaret det så flot, at hun nu er udtaget til årets afsluttende tur til Espergærde. Det bliver spændende at se, om Merima klarer sig videre til unionsholdet.

fjordagerfodbold@sport.dk


19

Nye sponsorer til U10 drengene

Hold A (Paratech): Øverst fra venstre: Simon Jørgensen, Kasper Brogaard, Andreas Madsen, Kasper Brøndum og Oscar Pasfall. Nederst fra venstre: Oliver Adolfsen, Berat Oguz, Alfred Berg, Oskar Berg og Michael Lauritzen.

Hold C (Absorb): Øverst fra venstre: Asbjørn Taha, Sophus Bøgh, Jacob Heise, Thomas Hansen. Nederst fra venstre: Sebastian Jørgensen, Nicklas Roug og Søren Jespersen.


20

Fodboldafdelingen søger kasserer Da vores nuværende kasserer Michael Wanscher har meddelt, at han i forbindelse med forårets generalforsamling fratræder posten som kasserer, søger vi i fodboldafdelingen en ny kasserer, der skal stå for det praktiske i forbindelse med økonomiopgaverne i fodboldafdelingen. Fodboldafdelingens kasserer har til opgave:  at sikre at der udarbejdes budgetter og regnskab for fodboldafdelingen. at sikre at regninger visiteres til betaling – betaling foregår via  foreningens kontor i Fjordagerhallen  at sikre at bogføringesmateriale afleveres til foreningens kontor, som så bogføreres via foreningens kontor i Fjordagerhallen  at afstemme bankkonti  i samarbejde med senior- og ungdomsformand sikre at alle medlemmer får betalt det halvårlige kontingent via foreningens medlemssystem Conventus.  på bestyrelsesmøder i fodboldafdelingen forelægger kassereren status på økonomi. Som det fremgår af ovenstående, så har vores afdelingskasserer stor hjælp af foreningens kontor i Fjordagerhallen. Skulle et kassereremne selv være interesseret i at stå for selve betalinger og bogføring, skulle der dog ikke være noget i vejen for dette. Arbejdet som kasserer i fodboldafdelingen betyder , at man deltager i 8 årlige bestyrelsesmøder i fodboldafdelingen samt 3-4 møder i foreningsregi. Derudover må det påregnes, at man bruger en del timer i forbindelse med klargøring til betaling og bogføring. Interesserede som skulle have spørgsmål til kassererrollen i fodboldafdelingen kan kontakte afdelingens formand John Andersen på mailen formand@ fjordagerfodbold.dk eller kasserer Michael Wanscher på på mailen kasserer@ fjordagerfodbold.dk. Vi håber meget, at der blandt medlemmer og læsere af Boldøjet kan være en, der vil være interesseret i at bidrage med hjælp til denne opgave. Fodboldbestyrelsen


21

Statistik for 1. herrehold efterår 2013 I den netop overståede halv-sæson(efterår) for vores 1. herrehold har følgende 26 spillere været benyttet i de 14 kampe i Albaniserien (Fynsserien): Navn

Kampe

Anders Bækgaard Jesper Kildegaard Kahin Ahmed Hassan Caner Polat Mads Lange Amil Elezovic Jacob Andersen Bo Refstrup Jacob Madsen Shane O’Doherty Frederik Skov Svendsen Sune Buus Nielsen Frederik Rasmussen Abdullah Abdelrahman Jaron Kloster Christian Nürnberg Peter Larsen Morten Lohmann Nicolas Liedecke Alexander Hviid Andreas Haas Mads Augustinus Michael Augustinus Mikkel Bræmer Torsten Andreasen

14 14 14 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 7 7 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1

antal mål 9 3 5 1 2 1 2

1

1

fjordagerfodbold@sport.dk

Kampe i alt 27 28 28 35 100 12 86 47 30 23 23 185 209 7 210 43 71 79 12 2 375 2 2 1 15


22

ER SKADEN SKET...

Vores højt kvalificerede personale bringer din bil tilbage i samme stand, som før uheldet. Vi er autoriseret Opel, Honda og Saab reparatør hvilket forpligter. Skadesreparationer er udført ved brug af standardiserede reparationsmetoder, jvf. fabrikkens forskrifter. Inden vi melder bilen klar, giver vi bilen et tjek med testeren : softwareopdatering, direkte opkobling til fabrikken samt kontrol af produktkampagner = sikkerhed, komfort og økonomi. Ved en skadesreparation hos V Holm Jensen bevares garantien mod gennemtæring

FØR

UNDER REP.

UNDER REP.

EFTER

Vi bringer din bil tilbage til den oprindelige stand og rengør den inden aflevering

Nyborgvej 240-260 - 5220 Odense SØ tlf. 66 12 13 14 - direkte tlf. 63 11 63 46 - skade@vhj.dk - www.vholmjensen.dk


23 200-kamps listen (gennem tiderne): Der er ikke meget bevægelse på denne liste i år. Nogle spillere har fået et par kampe mere ’på bagen’. Kampe i alt Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15

Andreas Haas Steen Happel Kenneth Toftdal Klaus Næshave Jens Letort Lars Overby Peter Christensen Tage Pedersen Per Mortensen Torben Hansen Thomas Holm Jaron Kloster Frederik Rasmussen Steen Sørensen Jens Thorsen

375 314 242 225 223 218 217 216 215 210 210 210 209 209 202

1996 1981 - 1995 1982 - 1993 1991 - 2004 1983 - 1992 1989 - 2008 1992 1978 - 1993 1986 - 1996 1974 - 1984 1994 - 2006 2003 2000 1983 - 1997 1989 - 2002

En flok glade fodboldspillere på Fodboldfabrikken

Fodbold på Fabrikken Gennem efteråret har Talent Holm Fonden støttet den tekniske træning i ungdomsafdelingen. Der har nogle fredage været trænet teknik for spillerne fra U/13 og U/15 årgangene, både drenge og piger. Træningen har været ledet af tidligere fynsserietræner Lars Friis Christensen og hans tro væbner Jacob Madsen. De har begge præsteret god og inspirerende træning for de deltagende spillere. De sidste tre træninger i Talent Holm Teknik Skolen foregik på Fodboldfabrikken ved havnen. Her er

der både blevet trænet teknik og så spillet kampe på et par af banerne på fabrikken. En rigtig god oplevelse for deltagerne, desværre var første træningsaften den mandag, hvor landet var lagt ned af orkanen – men imponerende nok mødte der dog en del fodboldspillere op på havnen. En stor tak til Talent Holm Fonden for samarbejdet, der med sikkerhed fortsætter i foråret, hvor vores fodboldspillere nok skal få gavn af fondens arbejde og støtte.


24


25

Arbejdernes Landsbank ønsker alle i Fjordager IF en glædelige jul og et lykkebringende nytår

Svendsagervej 2A | 5240 Odense NØ | 38 48 30 89 | seden@al-bank.dk


26


27

Skal vi have en multibane i fodboldafdelingen?

Af Jesper P.Clausen

Gennem det seneste år har der været arbejdet på, at få etableret et par multibaner og et fitness område i nærheden af klubhuset på Østbirkvej og i skoven mellem fodboldbanerne og Fjordholmen. Forskellige muligheder for baner og fitness-maskiner har været undersøgt. Der har været afholdt møder med kommunen og forskellige leverandører af relevant udstyr. Nu er vi ved at være så langt, at der skal findes penge til etablering og drift af baner og udstyr. Der skal søges fonde m.m.

Derfor vil vi i fodboldbestyrelsen i starten af 2014 indkalde forældre til ungdomsspillere og medlemmer til møde, hvor vi vil informere om planerne og samtidigt undersøge, om der blandt forældrekredsen og medlemmerne er personer, der vil hjælpe til med det videre arbejde. Følg med på fodboldafdelingens hjemmeside omkring mødet, som der også vil blive indkaldt pr. mail via medlemssystemet.


28


29

Fjordager gymnastik tager guld til Ollerup Af Søren Grøn Open i seniorrækken Lørdag den 16. november drog 10 håbefulde spændstige gymnaster fra Fjordager af sted mod sydfyn for at deltage i Ollerup Open. Et arrangement på gymnastikhøjskolen i Ollerup hvor forskellige hold dyster mod hinanden i gymnastiske discipliner; tumbling, teamgym eller rytme. Fra Fjordager deltog gymnaster med relation til ”Fjordager øvede drenge” nuværende gymnaster samt tidligere gymnaster - og så var træneren også med på gulvet. Holdet stillede op i rytmekonkurrencen under navnet ”These Guys”, og indtog rytmegulvet i hvide åbner skjorte mens spotlyset oplyste deres glinsende kroppe.

Team ”These Guys” fra Fjordager

Der var god opbakning blandt publikum og især den kvidelige del var begejstret for sangvalget til den rytmiske serie – nemlig Backstreet Boys – Show me the meaning of being lonely. Dommerne bedømte rytmeserien på udførelse, udtryk, kreativitet og nytænkning samt koreografi og holddynamik. Holdet leverede en god præstation, men høstede højst sandsynligt en del af pointene på charme og udtryk. ”These Guys” løb med sejren i seniorrækken, og vandt over blandt andet Ollerups egne konkurrence-hold. Rytmeserien, som holdet tog til konkurrence med, blev brugt til Fjordager øvede drenges første sæson i 2011/2012. Kom til forårsopvisningen den 22. marts 2014 og se hvad holdet har at byde på i år.


30

Palle Søby

Peder Rasmussen

Direkte: 63 13 40 36 Mobil: 40 18 45 20 palle@p-soeby.dk

Direkte: 63 13 40 35 Mobil: 21 82 92 03 peder@p-soeby.dk

D i ne l o k a l e r e v i s o r e r www.p-soeby.dk


31

Hej alle medlemmer og instruktører Vi er nu næsten færdige med halvdelen af gymnastiksæsonen 2013-2014. Der har været stor aktivitet rundt i de forskellige haller og sale. Vi er mange deltagere rundt omkring på mange af holdene, dog kan der stadig være flere deltagere på enkelte hold. Hvis der er nogen, som vil starte her i det nye år, så er der ledige pladser, kig på hjemmesiden, og kontakt en fra bestyrelsen, så vil de oplyse om, hvordan man eventuelt bliver tilmeldt for den sidste del af sæsonen, og om der plads på netop det hold, som man ønsker.

Husk der er Søndagssport 5. januar kl. 11.00 til 13.00 i Agedruphallen Kom op af sofaen hele familien, der er noget både for børn og voksne. Denne søndag vil badminton også være i hallen, så man kan prøve denne sportsgren. Alle ønskes

en Glædelig Jul og et godt nyt Gymnastikår


32

Drømmer Du om at blive mekaniker, chauffør eller at arbejde på lager? På Syddansk erhvervsskole tilbyder vi: • Mange spændende Erhvervsuddannelser • Kurser og efteruddannelse • Et sprængbræt til videregående uddannelser Læs mere på sde.dk eller kontakt vejledningscenteret på telefon 6312 6627


33

”Jeg kan bare ikke lade være” siger Inga Løkke, Line Dance. ”Få en snak med et medlem i Fjordager Idrætsforening, gerne aktiv igennem flere år” – sådan lød opgaven, og at finde medlemmet var ikke svært, men at finde tid i kalenderen var straks mere kompliceret, og det var ikke min kalender, der var det store problem. Inga Løkke er en meget travl dame, men ikke fortravlet. Stille og rolig, sidder hun og fortæller om en gymnastikkarriere på næsten 50 år – altså før Fjordager Idrætsforenings dannelse. Hun startede i Seden Gymnastikforening i 1965, og husker hvordan man i starten til gymnastik havde levende klaver akkompagnement til øvelserne. Hun fortsatte i Agedrup og var med til at tage idrætsmærke hos Erna Tekiela, og hun kunne selvfølgelig ikke nøjes med at være aktiv udøver. Inga blev hurtigt opfordret til at fungere som instruktør og har gjort dette i mange år; både da hun arbejdede men også nu som pensionist. -»Jeg er ikke pensionist”, siger Inga – For tag endelig ikke fejl. Bag det rolige fremmøde bobler et energibundt, der bare ikke kan sidde stille, og som helst skal have sin dag fyldt op. Hun siger selv, at det også er for at skåne ægtemanden for det humør, hun ellers ville være i. Inga har i hele sit arbejdsliv været meget stabil. Hun arbejdede i BG bank fra 1972 til 2002, hvor hun så forestillede sig, at hun skulle være efterlønner.

Inga Løkke er også en ihærdig sportsfisker

Den ændrede status fra bankrådgiver til mormor og farmor på fuld tid var en gave i starten, men efterhånden syntes Inga bare, at det kunne være sjovt også at være aktiv i børnehaven og fik så et arbejde i Seden Børnehave i en kort periode, hvorefter hun vendte tilbage til Sparekassen Faaborg. Gymnastikkarrieren I Fjordager startede hun som instruktør på skigymnastikholdet tilbage i slutfirserne. Her var hun med til at sikre, at skientusiaster var godt forberedte til de hvide bakker i Alperne eller det nordlige Skandinavien og ikke kom skadede tilbage Selvfølgelig fik bestyrelsen i gymnastikafdelingen også øjnene op for den altid interesserede og energiske Inga, og hun blev medlem af bestyrelsen som sekretær. .... fortsættes side 35


34

Strandvejen 37, 5300 Kerteminde www.lokal.dk

-

...

okale l R E i v i Ford

• Privat • Erhverv • Landbrug Hvorfor skal du vælge Lokal Forsikring? • • • • • •

Du ønsker lokal betjening Vi har kontor i byen Vi er lette af få fat i Vi er til at tale med Vi har fornuftige priser til fornuftige mennesker Gratis vejhjælp i kaskoforsikringen

Kim Moriis Exam. Assurandør Telefon 65 32 50 00 Mobil 30 91 59 42 kmo@lokal.dk Pernille Bjerring Henningsen Kundekonsulent Telefon 66 32 50 00 E-mail pbh@lokal.dk


35 .... fortsat fra side 33

2 slidte knæ har nu sat en stopper for gymnastik på højt plan og samtidigt ført Inga ind i Fitness-centeret som bruger og – selvfølgelig, fristes man til at sige – nøjes hun heller ikke her med blot at nyde, men yder ved at fungere som vejleder i brug af maskinerne, hvis der skulle være behov for det. Sammen med sin datter Gitte Løkke, har hun været initiativtager til en ny afdeling i Fjordager Idrætsforening, Line Dance, som netop har haft 5 års fødselsdag. Her er hun både kasserer og instruktør. Humørspreder Hvis Inga skal tage et tilbageblik på de mange år, der er gået og sætte et mær-

ke på hvad, der har ændret sig mest markant, så bliver det socialt samvær: 3. halvleg, en gå-hjem snak eller en fælles-spisning ved særlige lejligheder er i rigtig mange afdelinger sparet væk. Inga tror, at det er fordi, vi har for travlt. Vi dyrker sporten for vores egen skyld og ikke for samværets skyld. Det er noget, der ærgrer hende, fordi det er for hende en væsentlig del af det aktive liv i Fjordager Idrætsforening. Og det tror jeg på, at hun mener og efterlever. Inga spreder et godt humør bare ved sit engagement og sit glimt i øjet. Hun er en samlende person i familien med 3 børn, svigerbørn og 6 børnebørn. Tut

Ny hudplejeklinik åbner den 13. januar 2014.

Reception afholdes søndag den 12. januar fra kl. 11-14.00. Alle er velkomne. Der vil denne dag være mulighed for at købe produkter og gavekort med 30 % rabat Skincare by M, Rugløkkevej 6 5240 Odense NØ Tlf.: 72140805


IN Lu GEN kk ed ag e

...

36

ner fortje it barn te... d i d r o F ds det be

Den tryg ge hverd dit barn ag for ...

Bullerup private Børnehave

Mølledammen 12, 5320 Agedrup - Telefon: 66 10 96 16 Web: www.bullerup-private.dk Mail: info@bullerup-private.dk

Bregnevej 15 5220 Odense SØ www.jhcmanagement.dk Tlf: 70 25 12 12

Din aut. rådgiver inden for: - HR-opgaver - Arbejdsmiljø - Effektivisering - Forretningsudvikling 14 års rådgivererfaring


37

10 min. med Per Sidenius fra Sidenius Hvidevarer Af Tina Nielsen

Per er 44 år og gift med Rikke - de har to børn. Per er uddannet fra Haustrups Fabrikker og var i årene derefter ansat hos sin far, Niels Sidenius. De efterfølgende 11 år var Per ansat hos Bosch Siemens Hvidevarer, som kørende servicetekniker. Da Niels Sidenius vil til at nyde pensionisttilværelsen, blev Per ansat med det formål at køre firmaet videre. På nuværende tidspunkt er de tre, som arbejder i firmaet. De servicerer hele Fyn og kører naturligvis også uden for Fyn. Hvor længe har firmaet eksisteret? - Min far, Niels Sidenius, startede firmaet i oktober 1984. Hvilke arbejdsopgaver udfører I? - Vi reparerer og installerer alle mærker i hvidevarer. Endvidere kører vi fabriksservice for Bosch Siemens.

Hvad er dine visioner for fremtiden? - At være områdets førende leverandør af vaskemaskiner, køleskabe, komfurer - ja alle hårde hvidevarer. Kunderne er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, hvis de har spørgsmål til køb og reparation eller har brug for vejledning. Vi vil naturligvis bestræbe os på at levere en god service til nuværende og kommende kunder. Vi stiller os selvfølgelig til disposition, hvis man har brug for hjælp til at løse akutte opståede problemer. Vi bestræber os på at yde fuld servicering af nye og gamle hårde hvidevarer uanset fabrikat. Per er på vej til Tørresø, hvor han skal servicere varmepumper. Så jeg siger tak for et spændende indblik i firmaet Sidenius.

Sælger I hårde hvidevarer? - Ja, det gør vi, og vi sælger rigtig mange. Vi er fuldt konkurrencedygtige i nye hvidevarer. Hvad kan folk forvente, når de handler hos jer? - Folk får en god ydelse og gode oplevelser, når de køber eller får repareret produkter hos os. Vi bestræber os på, at kunderne får en positiv professionel behandling.

Per Sidenius


38

Bullerup Begravelsesforretning

John Yde

Lene Yde Jens Mathiesen Vinthers eftf.

DIN LOKALE BEDEMAND I ODENSE - MUNKEBO - KERTEMINDE t. de r r a b h r o u u f g d r å er n DØGNSERVICE rh e Vi

66 10 85 90

bullerupbegravelsesforretning.dk


39

Juletræsfest for hele familien Fredag, den 27. december, kl. 17.00 i Fjordagerhallen Levende musik ved John Syberg Underholdning for børn med nissefar og nissemor og masser af nisser, der leger med børnene. Der er godtepose og sodavand til børnene, og til de voksne er der kaffe og småkager. Der er mulighed for at købe pølser, æbleskiver og glögg. På børnebilletterne udtrækkes 4 gavekort til Rosengårdscentret. Billetpris: 50 kr. Billetter kan købes ved indgangen og på www.fjordager-if.dk

Kom og vær med til en rigtig dansk juletræsfest!


40

ODENSE

R E T N VI REVY spilleperiode

den 22. jan. - 8. Feb 2014 FORSALGET er BEGYNDT 1. APRIL 2013

Køb billetter allerede nu på odensevinterrevy.dK eller ring 70707032


41

Jule-konkurrence for børn Find de juleklokker som gemmer sig i bladet. (Juleklokken på denne side skal tælles med) Antal juleklokker: .......... Navn: ..................................... Tlf.nr. ..................................... Kuponen puttes i kontorets brevsprække senest mandag den 16. december. Vinderen bliver trukket den 17. december. Vinderen får direkte besked. Præmien er sponsoreret af

SuperBrugsen i Bullerup

Sudoku konkurrence for alle Løs Sudukoen, skriv navn og tlf. på. Løsningen puttes i kontorets brevsprække senest mandag den 16. december. Vinderen bliver trukket den 17. december. Vinderen får direkte besked.

Præmien er sponsoreret af

Torvebageriet, Bullerup/Munkebo


42

Alt i...

A-udlejning

Telte Borde Stole Service Duge Servietter Lysestager Jukeboks Varme Flag www.audlejning.dk

SpecialiSt i Fodboldpræmier

Teglværksvej 25 5220 Odense SØ T: 66 12 29 27

PRÆMIER TEXTILER GAVER

pokaler » medaljer » Statuetter emblemer » vimbler » tekStil alt i gravering & tryk Middelfartvej 54 • 5200 Odense V • Tlf. 66 11 43 10 • www.pokabo.dk • pokabo@pokabo.dk

SALON

Odense DM - søndag d. 28. september 2014

HELLE

Aasum Bygade 6 · 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2400 · www.salonhelle.dk online tidsbestilling · elevklip


43

Nye børne- og Ungeregioner i Odense Af Lene Vahl Møller Kommune Som en del af Odense Kommunes spareplan, er der udarbejdet et høringsoplæg til en ny struktur, som skal være gældende for daginstitutioner, børnehaver, skoler og ungdomsskoler. Planen lægger op til at inddele byen i tre regioner – en nord-, en centrum- og en syd region. Vollsmose og Odense Nord, som vi tilhører, er i planen lagt ind under region nord sammen med Korup/Ubberud, Tarup, Næsby, Næsbyhoved Broby, Stige og Søhus. I planen indgår også, at de fire ungdomsskoler skal blive til tre. Hvis kommunen fastholder, at vi skal tilhøre region nord, vil jeg påstå, at Odense største idrætsforening bliver en udkantsbydel i forhold til den nordlige og vestlige del af Odense, og samtidig kan man frygte, at Rising Ungdomsskole, som er vores samarbejdspartner på ungeområdet bliver ofret, til fordel for en anden ungdomsskole i den førnævnte bydel. Det gode etablerede samarbejde med Rising Ungdomsskole, som også har overtaget vores ungeklubber, og hvor vi her fornylig har indgået et OffentligPrivat-Partnerskab sammen med Seden Skole, har jeg svært ved at se kan opretopholdes med en ungdomsskole, der er placeret i en helt anden bydel. Politikerne i kommune har også fået langt flere end 100 høringsvar ind, hvilket betød, at beslutningen blev udskudt til ultimo november 2013. Sammen med denne ændring er pla-

nen at etablere to nye råd – Familie og Velfærd samt Strategi og Sammenhæng. Idrættens indgang politisk set vil høre under Strategi og Sammenhæng, hvorimod lokale udfordringer vil høre ind under de tre regionsledere, der bliver placeret i nærområdet. Det frivillige foreningsliv har ikke haft muligheden for at indsende et høringssvar, men gennem min post i kommunens Folkeoplysningsudvalg, har jeg haft muligheden for at ytre mig og gjort opmærksom på, at denne nye struktur ikke virker hensigtsmæssig i forhold til regionsopdelingen, men at vi hellere ser vores område indgå som en naturlig del af centrum eller sydlige del.


44

FjordagerIdrætsforening Idrætsforening- -Kontaktpersoner Kontaktpersonerog ogmailadresser mailadresser Fjordager Hovedformand

Bjarne Christensen

Bjarne.Christensen.munkebo@mail.tele.dk

65 97 68 90

1. næstformand

Torben Nielsen

lonedoi@mail.dk

66 10 00 00

2. næstformand

Louise Elkrog

elkrog@os.dk

66 10 79 10

Kasserer

Jette B. Nygaard

jette@galnet.dk

66 12 13 67

Sekretær

Henning Rasmussen

gronningen35@live.dk

24 60 52 72

Fritidsklubleder

Anette Ramsland

a.ramsland@live.dk

30 20 78 72

Badmintonform.

Ole Johansen

olejohansen@sedennet.dk

26 20 75 68

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

Jette@galnet.dk

66 12 13 67

Basketballform.

Simon Ølund Worsøe

simon.worsoe@yahoo.com

28 59 11 20

Kasserer

Casper Nim

caspernim@gmail.com

26 13 02 24

Fodboldform.

John Andersen

formand@fjordagerfodbold.dk

66 10 83 43

økonomiansvarlig

Michael Wanscher

wanscher@hotmail.com

29 72 89 69

Gymnastikform.

Helen Larsen

helen-flemming@mail.dk

66 10 82 50

Kasserer

Birgit Christensen

fjo.gym.kas@sedennet.dk

29 16 34 29

Håndboldform.

Claus Hanfgarn

claus@hanfgarn.dk

20 10 23 89

Linedanceform.

Elsebeth Lundgreen

elsebeth_lundgreen@hotmail.com

60 14 99 98

Kasserer

Inga Løkke

inka@webspeed.dk

66 10 96 59

Minigolfform.

Henning Rasmussen

gronningen35@live.dk

24 60 52 72

Kasserer

Christine F. Knudsen

christineknudsen@smilepost.dk

Motionsform.

Bent Clausen

rollo@sedennet.dk

20 83 82 44

Kasserer

Dan Hubert

dhubert@dsa-net.dk

65 92 60 33

Løbsform.

Ivan Mortensen

ivan-tekniker@galnet.dk

66 14 47 24

Cykelform.

Bent Clausen

rollo@sedennet.dk

20 83 82 44

Taekwondoform.

Per Lundbech

per@lundbech.com

30 11 36 12

Kasserer

Tina Larsen

tina@familienlarsen.net

66 10 79 44

Scenen form.

André Kaspersen

akafamily@gmail.com

61 16 73 35

Kasserer

Connie Wiersch

connievibeke@hotmail.com

28 25 29 09

Tennisform.

Lars Jensen

la.je@kalnet.dk

31 15 84 09

Kasserer

Jette B. Nygaard

jette@galnet.dk

66 12 13 67

Aktive seniorer

Henning Rasmussen

gronningen35@live.dk

24 60 52 72

Kasserer

Dorthe Birkeslund

dbirkes@live.dk

26 25 91 46

Kasserer

www. fjordager-if.dk


45 - Sprøjtelakering - Pulverlakering - Malerarbejde - Kirkekalkning

lle rer a Vi kla

Bullerup 66 10 88 22

Munkebo 65 97 40 40

Bycentret 202● 5320 Munkebo

--------------------KLIP UD------------------------

Køb et Specielbrød kun 15 kr.

Køb et Rugbrød kun 15 kr.

ver opga

Tømrer-arbejde Murer-arbejde Maler-arbejde Hulmurs- og loftisolering Montage opgaver

60 17 88 66

Vi servicerer både Private og Erhverv www.Banke-Ejendomsservice.dk


46

Fjordager Idrætsforening - Adresser Kontoret Fjordagerhallen

Forretningsfører Jan Rask Kontorassistent Helle Seerup

fjordager@sport.dk

66 10 84 04

Kontorets Åbningstider

Mandag - onsdag Torsdag

Cafeterier

Fjordagerhallen Agedruphallen

hadberg2@mail.dk kep@aadalens.dk

66 10 74 71 28 59 95 74

Fodboldklubhuset

Østbirkvej 21

5240 Odense NØ

66 10 70 63

Scenen, Centralen

Strandvejen 58

5240 Odense NØ

65 93 88 79

Fjordagerhallen

Strandvejen 39

5240 Odense NØ

Agedruphallen

Brolandvej 16

5320 Agedrup

HC Andersen Hallen

Tjørnehaven 175

5240 Odense NØ

Mindelundsvej 86 Brolandvej 16

5240 Odense NØ 5320 Agedrup

Fritidsklubberne Kernehuset Pusterummet

13.30 - 15.00 15.00 - 18.00

BoldØjet

66 10 86 13 66 10 79 41

41. årgang

Udgives af Fjordager Idrætsforening, Strandvejen 39, 5240 Odense NØ. Ansvarshavende redaktør: Louise Elkrog, Markhaven 28, 5320 Agedrup. Bladredaktion: Louise Elkrog, Tina Nielsen, Tove Sinius-Clausen ’Tut’ og Arne Israelsen. Lay-out: Jan Rask Annoncer: Arne Israelsen, tlf. 40 37 02 01, mail: aris@dsa-net.dk Distribution: Omdeles 6 gange årligt til ca. 3000 medlemmer af Fjordager Idrætsforening. 2 af numrene omdeles endvidere til samtlige 4800 husstande i Seden, Bullerup og Agedrup. Tryk: proffset.dk Næste Nummer udkommer torsdag den 13. februar 2014 og husstandsomdeles. Indlæg sendes til fjordager@sport.dk senest lørdag den 18. januar 2014.

fjordager@sport.dk


47

Agedrup Hundesalon v/Sanne W. Jørgensen Kærbygade 2 Vester Kærby, Agedrup Tlf. 65 97 40 47 Salg af hundeartikler

tryk | storformat | digitalprint design og Uniq |hundefode hundefoder.

Speciale: Trim af Terriers | web

www.proffset.dk

Agedrup Hundesalon v/ Sanne W. Jørgensen, Kærbygade 2 Vester Kærby

Tlf. 65 97 40 47

Salg af hundeartikler og Profine hundefoder Speciale: Trim af Terriers

--------------------------------------------ALT i autoreparation Service Klargøring til syn Østbirkvej 17 5240 Odense NØ Tlf: 66 10 89 42 ---------------------------------------------


48 Afsender: Fjordager IdrĂŚtsforening Strandvejen 39 5240 Odense NĂ˜

Boldøjet nr. 6 2013  

Medlemsblad for Fjordager Idrætsforening

Boldøjet nr. 6 2013  

Medlemsblad for Fjordager Idrætsforening

Advertisement