Page 1

1

BoldĂ˜jet Nr. 2 april 2013

Faneindmarch til gymnastikopvisningen i Fjordagerhallen


2

Alle former for skilte & solafskĂŚrmning... overalt! Priseksempel: BN-Toskana, 400 x 250 cm., inklusiv fjernbetjent motor, KUN kr. 19.929,-* Tjek vores hjemmeside www.bn-markiser.dk! *= Prisen er inkl. moms, ab lager

Strandvejen 52, 5240 Odense NĂ˜ - Telefon +45 63 10 50 58 - Telefax +45 63 10 50 78 Mail: info@ide-sign.dk Mail: info@bn-markiser.dk Web: www.ide-sign.dk Web: www.bn-markiser.dk


3

Hvor er vi på vej hen?

Af Bjarne Christensen hovedformand

Forretningsudvalget arbejder på en ny strategiplan, der skal bringe os videre i den udviklingsproces, vi er inde i. Nuvel det går meget stærkt i disse år, og bekymringen kunne være, at det vi forventer os af fremtiden, allerede er forældet, inden vi får det påbegyndt. Et af udviklingspunkterne i denne strategiplan er at blive bedre til at kommunikere – især med den yngre generation, som på et tidspunkt gerne skulle tage over, når vores generation er blevet for gammel. Derfor har vi påtænkt at samle et ungdomsråd, der skal være rådgivere for forretningsudvalget, og komme med input til nye aktiviteter og medvirke til at få ungdommen i tale gennem de medier, de unge bruger i dag. Jeg forestiller mig et ungdomsråd, bestående af ca. 5 personer i alderen 18-25 år, som kunne have interesse i foreningslivet og være med til at afprøve nye spændende muligheder, og dermed få indflydelse på udviklingen og fremtiden i vores forening. Passer ovenstående på dig, eller kender du nogen som kunne tænke sig denne opgave, hører vi meget gerne fra dig. Henvendelse til kontoret på telefon 66 10 84 04 eller på mail fjordager@sport.dk

Måske kunne erhvervelse af disse nye kompetencer bruges i et videre karriereforløb. De sidste måneder har været travle med forberedelse til den kommende Generalforsamling torsdag, den 18. april kl. 19.00. Regnskaber og beretninger fra alle afdelinger skal indgå i den samlede årsberetning for hele foreningen, og materialet danner det historiske grundlag for de aktiviteter, der er blevet gennemført i 2012. På Generalforsamlingen indstilles vores nye aktivitet, minigolf, til at blive en selvstændig afdeling under Fjordager Idrætsforening. Aktive seniorer har mange nye spændende aktiviteter på vej, og til den generation synes jeg, I skulle holde jer orienteret om, hvilke aktiviteter vi tilbyder. Kom og vær med, og bliv en spændende del af dette netværk – aktiviteterne foregår i Fjordagerhallen. Når dette læses, er en af årets store begivenheder afholdt, nemlig den store gymnastikopvisning i Fjordagerhallen, som samler generationerne på tværs, og hvor gymnasterne viser deres færdigheder frem i en festlig fyldt idrætshal. Motionsafdelingen fejrer flere jubilæer her i løbet af foråret, og foreningen sender en stor lykønskning til alle afdelingerne med håbet om, at I får nogle festlige jubilæumsdage.


4

Din løbe og cykel shop 10% Klubrabat

GRATIS Stilanalyse

Fivefingers - barfodsløb

Video analyse

Race MTB Fitness

www.multiatleten.dk Faaborgvej 12 - 5250 Odense SV - Fruen Bøge

Vi har hørt at vi laver god mad...

Selskabslokaler & Diner Transportable Brolandvej 7 • Bullerup • 5320 Agedrup • Telefon 65 93 87 07 www.moellekroen.dk

Mandag - Søndag kl. 08-21


5

Boldstafetten Af Tove Sinius-Clausen

Der kommer en bold flyvende, og jeg griber den. SUNDHED står der overalt på den runde bold. Det får mig til at tænke på kaptajn Jespersen, morgengymnastikkens fader, der i 1927 og de næste 25 år over radioen med fynd og klem satte gymnastik på dagsordenen for hr. og fr. Hansen. Jeg har trods alt ikke selv oplevet det, men hans slogan kender jeg: en sund sjæl i et sundt legeme. – man kunne også sige en sund sjæl i en sund krop. Det hedder jo ikke legemsbevidsthed, men kropsbevidsthed, og sidstnævnte er helt fremme i tiden. Der er ekstrem fokus på sund kost, og masser af motion. Hvad må jeg spise? hvad skal jeg gøre? - og godt for det. Sundheden strutter Det er almindeligt kendt, at det at handle med et lavt blodsukker i ulvetimen med børn er en udfordring. Der skal enten et tunnelsyn eller en jernstærk karakter til at modstå slikhylderne, mens man venter på at få lov til at betale. Men nu vil også supermarkederne være med til at sætte dagsorden i den sunde sags tjeneste. Det forlyder, at man indfører en - og i første omgang kun én – kasselinje, hvor det er frugt og andre gode sager, der frister. Det

hele afhænger dog af, at forbrugeren, altså du og jeg bakker op om det sunde initiativ og hjælper butikslederen til at holde omsætningen. Den indre glød Ja, kroppen skal strutte af sundhed, men det er jo kun emballage. Hvad med sjælen? Bliver sjælen sund, hvis legemet er sundt? Ja, måske. Det kan bestemt være med til at styrke selvværdet, men det allervigtigste for sjælen er et godt humør – og det gælder ikke kun for en selv, men også for ens omgivelser. Mon vi ikke alle har oplevet hvordan en sur kollega kan dræne et helt kontor for energi og i værste fald medvirke til et utroligt dårligt arbejdsmiljø. Hvis man altid ser glasset som halvt tomt i stedet for halvt fuldt og aldrig fokusere på hvad man har, men mere på, hvad man ikke har, så er det enormt trættende at høre på. Smiil.. Og omvendt kan et smil eller en frisk bemærkning gøre en ellers travl arbejdsdag til en fest. Man skal ikke gå rundt og være lalleglad, men det gør ikke noget, at man krydrer sin dag med en god portion humor og selvironi.

De fleste mennesker bliver også kønnere af at smile, og et helt igennem ukontrolleret grin er så godt for både sjæl og legeme, at man kan mærke det flere timer efter. HUSK – den korteste vej mellem to mennesker er et smil. Hov, nu flyver bolden videre, og Kirsten Skovbølling griber den.


6

Rugløkkevej 6 5240 Odense NĂ˜ Tlf:66109651 Mobil:20161445


7

Jette Bøg Den 1. marts 2013 modtog foreningen det triste budskab om, at bestyrelsesmedlem i Linedance Jette Bøg, stille var sovet ind efter en svær sygdomsperiode. Vores tanker går i denne svære tid til Jettes nærmeste familie. Æret være Jettes minde. Fjordager Idrætsforening

Generalforsamling 2013 Fjordager Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling i Fjordagerhallen torsdag, den 18. april 2013 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Årsregnskab og dagsorden med eventuelt indkomne forslag vil være fremlagt på kontoret senest 7 dage før generalforsamlingen. På hovedbestyrelsens vegne - Bjarne Christensen, Hovedformand


8

Skal du låne til håndværkere eller gøre det selv? Tal med os om lån i din bolig - mulighederne er mange.


9

Fjordager Cykling har indgået samarbejde om Fyns Tempo Cup Af Jens Nørregaard

Fjordager Cykling er indgået i et samarbejde med Cykling Fyn, Kerteminde Cykelklub og Cykling Sydfyn om at afholde Fyns Tempo Cup, en række enkeltstarter (4 + en finale) i løbet af sommeren 2013. Den første afdeling køres i Øster Skerninge d. 13. april. Finalen, som Fjorda-

ger Cykling skal stå for, vil blive afholdt i forbindelse med vores DM/FM enkeltstart i september. Det vil betyde, at vi får endnu større deltagelse til vores løb. Læs mere om Fyns Tempo Cup på en nyoprettet hjemmeside: www.fynstempocup.dk

Frede Andersen i fuld fart under sidste års Danmarksmesterskaber

www.fjordager-motion.dk


10

����������� ������������� ���������������������������������������� ������������

����������� ������������� ���������������������������������������� ������������

• Vand • ����������� • ������������� Varme • ���������������������������������������� ������������ • Gas • · • Sanitet •

VVS

Vand Varme Gas Vand Sanitet

· Varme

������� �������

������� · Gas ������� · Sanitet

����������������������� • Vand ������������������

����������������������� ������������������

MARSLEV VVS ApS ����������������

���������������� • Varme

Aut. Gas og VVS ������������������� Instal. �������������������

•Klaus GasFriis

Madsen

• Sanitet TLF. 65 95 12 06 VVS �������

VVS �������

Biltlf. 20 11 99 11

������� �������

����������������������� ������������������

KØRESKOLEN ���������������� �������������������

VVS �������

1-2-3 DRIVE

HURTIGT SIKKERT TRYGT

Lovpakken til bil for kun kr.

9.000,-

Pilegården 9, Seden Tlf: 42 43 01 90 www.123drive.dk DIN KØRESKOLE I: ODENSE-SEDEN-AGEDRUP-BULLERUP


11

Fodbold Af Jesper Clausen

Fodboldskole i uge 32 Fodboldboldafdelingen afholder igen i år fodboldskole for områdets børn og unge. Det sker i uge 32 på banerne ved klubhuset i Seden. På fodboldafdelingens hjemmeside kan man læse meget mere om fodboldskolen, se hvad det koster, og hvordan man bliver tilmeldt.

Følg fodboldafdelingen på vores hjemmeside På www.fjordagerfodbold.dk, kan du altid finde kontaktoplysninger, træningstider og nyheder om kommende aktiviteter. Du finder ligeledes en oversigt over de enkelte årgange/holds kampprogrammer, stillinger m.m. På hjemmesiden annoncerer vi også efter trænere, så læg vejen forbi fjordagerfodbold.dk og se nærmere.

Børnene er i gang med dribleøvelser under sidste års sommerskole.


12

Fjordager Køreskole Odense NĂ˜, Odense C og Svendborg

Stedet med lav dumpeprocent Stefan Christensen Tlf. 21 22 60 09 www.fjordagerkoreskole.dk

.


13

Hjælp dig selv og din forening Jeg har ved flere lejligheder berettet om, at vi er blevet pålagt store omkostninger, i forbindelse med de besparelser Odense Kommune har gennemført. Det drejer sig om et beløb i størrelsesorden af ca. 175.000 kr. årligt – penge, som lige så godt kunne arbejde i foreningen og for medlemmerne i stedet for. Budgettet for 2014 i Odense Kommune varsler igen besparelser, og vi kender ikke konsekvenserne af dette endnu, men kan frygte at foreningslivet igen er i farezonen. Vi har været nødsaget til, at justere kontingentet ude i afdelingerne, men vi må konstatere, at enten, skal der flere stigninger til, eller også skal vi finde flere indtægter. Vi prøver på forskellige måder, at finde disse indtægter bl.a. gennem en øget spon- Her er et udpluk af mange nytegnede halskilte sor tilgang. Så derfor håber jeg, at alle vil tage godt imod de tilbud vi udbyder sammen med sponsorerne, og bakke op om disse, således det bliver en win – win situation for begge parter, og det kommer i sidste omgang alle medlemmerne økonomisk til gode. Bjarne Christensen


14

Cykelrytterne til bowling Af Bent Rollo Clausen

Igen i år varierede vi vores træning med en gang bowling i Otterups Bowlingcenter hvor Keld P. havde sørget for en god aftale med 2 timers bowling og efterfølgende spisning af en lækker Wienerschnitzel med tilbehør. Vi havde 6 baner i gang med 3 spillere på hver bane, og efter de 2 første runder blev resultaterne gjort op, og vinderne fik overrakt medaljer. Nr.1 blev suverænt Alex Poulsen   Nr.2 Kent Krüger   Nr.3 Jens Nørregaard                                            -  tillykke alle 3. 2 dage efter da vi skulle cykeltræne, var alle de ryttere der havde været med til bowling, så ømme i venstre balle - så de måtte stå op det halve af vejen – så det kunne være, at vi måske skulle træne lidt mere i bowling i stedet for cykeltræning.                                                                  Tak til Keld P. for hans gode ide med Otterup.

En flok glade cykelryttere i flotte ens bowlingsko


15

80 år med motion i Fjordager skal fejres 30 år med løb – 30 år med motionscenter og 20 år med cykling – i alt 80 år med motion i FIF skal fejres ved en stor JUBIFEST fredag d. 26. juli, hvor alle vores medlemmer med påhæng bliver inviteret. Så reserver dagen allerede nu, og I vil senere få nærmere oplysninger om, hvornår billet salget til festen starter. På gensyn hilsen FIFs motionsbestyrelse.

Vil du hjælpe FIF? Energi Fyn støtter sporten og giver 2 øre pr. kWh. Det koster ikke dig noget som forbruger. Uanset om du er kunde hos Energi Fyn eller i et andet elselskab, kan du komme med i ordningen. Hvis du vil hjælpe og støtte Fjordager Idrætsforening, så skal du gøre følgende: Er du kunde hos Energi Fyn: Find dit kundenummer på seneste elregning og gå ind på www. fynsksupportel.dk under ”kunde” og tilmeld dig. Vælg Fjordager IF og følg henvisningerne. Er du kunde hos et andet elselskab: Gå ind på www.fynsksupportel.dk under ”kunde” og tilmeld dig. Vælg Fjordager IF og følg henvisningerne.

Vælg FIF - Opret dig som ny kunde (Er du ny kunde?) - Indtast navn, vej, husnr., postnr. og e-mail - Indtast aftagernummer. Hvis du har spørgsmål så kontakt kontoret på 66 10 84 04, de hjælper gerne med din tilmelding til ordningen.


16

NY BANK?

”Ansvarlig rådgivning gør dig rig på muligheder” Claus Bo Petersen, filialdirektør

Livet er fuld af muligheder. Og nogle af dem giver dig et rigere liv end andre. Vi tager ansvar for at rådgive dig realistisk i forhold til din økonomi og til udviklingen i samfundet. På den måde kan du nyde livets muligheder optimalt. Kom ind og tal med os. Eller se mere på al-bank.dk.

Svendsagervej 2A | 5240 Odense NØ 38 48 30 89 | seden@al-bank.dk


17

Jette Bøg Fredag den 1. marts fik vi den triste meddelelse, at vores bestyrelsesmedlem Jette Bøg var afgået ved døden efter svær sygdom. Jette, som var med til at starte linedance i Fjordager Idrætsforening, har både danset og siddet i bestyrelsen lige siden starten for fem år siden. Hun var altid på pletten sammen med Henning når vi skulle ud at stå som vejposter eller til HCA maraton. Udover bestyrelsesarbejde påtog hun sig også den store opgave at skaffe sponsorgaver til vores to årlige lotterier. Dette arbejde har hun gjort med stor entusiasme og seriøsitet. Dette vil blive svært at komme efter. Jette vil blive savnet, ikke kun for sit store engagement i afdelingen men også for hendes gode humør og kvikke bemærkninger. Vores tanker går til Henning og familien. Æret være Jettes minde. Gitte Løkke

Linedance

Af Gitte Løkke

Dansetider: Mandag fra 16.30-17.25 begyndere Instruktør Inga Løkke/hjælpeinstruktør Elsebeth Madsen Onsdag fra 16.30-17.25 Let øvede Instruktør Dunja / hjælpeinstruktør Hanna Mertz Indlæg til boldøjet og hjemmesiden sendes til Ole Madsen mail: olebeth@youmail.dk Gitte Løkke mail: gitteloekke@galnet.dk

eller

Husk at sætte kryds i kalenderen til vores 5 års fødselsdag den 7. september 2013. Aktivitets kalender Søndag d. 14. april 2013 Onsdag d. 24. april 2013 Søndag d. 12. maj 2013 Mandag d. 3. juni 2013 Søndag d. 9. juni 2013 Onsdag d. 7. aug. 2013 Lørdag d. 7. sep. 2013

Opvisningshold kl. 10.30-12.00 Fællesspisning Opvisningshold kl. 10.30-12.00 Sommerafslutning Opvisningshold kl. 10.30-12.00 Start efter sommerferie 5 års fødselsdag kl. 11.00-18.00


18

Tømrer- og snedkerforretning ApS

Strandvejen 54, Seden Tlf: 66 10 91 48, Fax: 66 10 87 11 Mobil 40 55 54 48 info@fjordagertoemrer.dk

Vinduesvask / facadevask i op til 13 meters højde uden brug af fordyrende lift leje ring og hør Lunden 56 · 5320 Agedrup nærmere... E-mail: info@clean2go.dk

Clean 2 Go

• Kontorrengøring ApS

• Erhvervsrengøring • Erhvervsvindues pudsning • Viceværtsopgaver

Tlf. 26 12 03 11 Kontorrengøring - Trappevask - Erhvervsrengøring • Grundejerservice www.clean2go.dk Viceværtsopgaver - Grundejerservice • Græsslåning Græsslåning - Hækklipning • Hækkeklipning s og Samt andet forefaldende Ring til oarbejde p neto fortæl om ker! dine øns

Clean 2 Go ApS Lunden 56, 5320 Agedrup

tlf. 26 12 03 11

www.clean2go.dk

• Samt andet forefaldende arbejde


19

Minigolf Af Henning Rasmussen

Når disse linier læses, har Fjordager Idrætsforenings petanqueafdeling skiftet navn til Minigolf. Afdelingen har været længe undervejs, men nu er bestyrelsen dannet i Fjordager Minigolf, som er en selvstændig afdeling i Fjordager Idrætsforening og dermed er repræsenteret i Hovedbestyrelsen. Samtidig er afdelingen moderafdeling for krolf, dart og petanque, som hver har fået sæde i minigolfafdelingen med en bestyrelsesrepræsentant. Fjordager Minigolf arbejder tæt sammen med Dansk Minigolfunion, Odense Minigolf og Putterteam Odense. Vi har ligeledes foreslået et samarbejde med Kerteminde Minigolf, der ikke er medlem af unionen. Som medlem af Fjordager Minigolf kan der være mulighed for at få rabat på mange minigolfbaner rundt om i Danmark, ikke mindst hos de ialt 20 andre klubber, der er medlem af Dansk Minigolfunion.   Vejret har spændt ben for klargøringen af banerne, men Leo og Hans Jørgen vil gøre, hvad de kan, for at banerne er klar til indvielsen søndag den 21. april kl. 11.00.   Rådmand Jane Jegind, der bor i Seden, har lovet at klippe silkesnoren over og erklære banerne for åbne. Derefter er der et let grill traktement,

hvorefter banerne skal afprøves. Vær med til at gøre dagen rigtig festlig og af hensyn til traktementet tilmeld deltagelse til Henning Rasmussen, gronningen35@live.dk tlf. 2460 5272.   Det er hensigten, at spillere fra Fjordager og Kerteminde Kommune skal kunne tilmelde sig både nationale og internationale minigolfstævner, ligesom der vil blive afholdt stævner og turneringer i Fjordager. Odense Minigolf og Putterteam Odense har lovet via deres erfarne spillere at finjustere banerne, samt at nuværende og forhenværende landsholdsspillere vil hjælpe os i gang med at få den lille bold i hul på færrest mulige slag. Medlemmer vil desuden få mulighed for at komme på trænerkurser og dommerkurser.   Jeg håber, flest mulig vil bakke op omkring Fjordager Minigolfs 18 huls eternitbane. Banerne skal reserveres på forhånd. Der er således ikke åbnet for turister, der pludselig får lyst til at spille minigolf. De kan naturligvis forudbestille tid ellers henvises til vores samarbejdspartnere.   Mød op den 21. april kl. 11 ved Fodboldklubhuset, Østbirkvej 21, 5240 Odense NØ og vær med til at gøre dagen rigtig festlig.


20

ER SKADEN SKET...

Vores højt kvalificerede personale bringer din bil tilbage i samme stand, som før uheldet. Vi er autoriseret Opel, Honda og Saab reparatør hvilket forpligter. Skadesreparationer er udført ved brug af standardiserede reparationsmetoder, jvf. fabrikkens forskrifter. Inden vi melder bilen klar, giver vi bilen et tjek med testeren : softwareopdatering, direkte opkobling til fabrikken samt kontrol af produktkampagner = sikkerhed, komfort og økonomi. Ved en skadesreparation hos V Holm Jensen bevares garantien mod gennemtæring

FØR

UNDER REP.

UNDER REP.

EFTER

Vi bringer din bil tilbage til den oprindelige stand og rengør den inden aflevering

Nyborgvej 240-260 - 5220 Odense SØ tlf. 66 12 13 14 - direkte tlf. 63 11 63 46 - skade@vhj.dk - www.vholmjensen.dk


21

10 minutter med Rasmus Rose Af Tina Nielsen Rasmus Rose er 31 år, og bosiddende i Skibhuskvarteret med sin kæreste. Han blev udlært som butiksassistent fra Kvickly Otterup i 2004. Rasmus blev derefter afdelingsleder i SuperBrugsen i Bullerup for frugt og grønt. Efter at have været uddeler i Taulov og Glamsbjerg blev han ansat som uddeler i SuperBrugsen Bullerup. Rasmus Rose er en flittig sponsor til blandt andet Bullerupløbet, linedance, petanque, fodbolddrenge og Boldøjet i Fjordager Idrætsforenings regi. Hvad er dine visioner for SuperBrugsen? Mine visioner for SuperBrugsen er meget enkle. Vi vil gerne være den lokale madbutik, og naturligvis også områdets foretrukne dagligvarebutik. Jeg vil i den her forbindelse nævne, at vi har startet en Facebook-profil, hvor kunder og interesserede kan se SuperBrugsens gode tilbud. Her vil man også kunne se mere om vores vinsmagning den 12. juni 2013, og vores Havemarked vil naturligvis også blive annonceret her. Der vil blive skrevet om lokale arrangementer. Hvis man har noget relevant, skal man i den forbindelse henvende sig til afdelingslederen for frugt og grønt, Henriette Pedersen, eller naturligvis til mig.

Rasmus Rose, uddeler i SuperBrugsen, Bullerup

Hvor mange ansatte er I? Vi er 32 ansatte, og jeg har været meget positiv over for henvendelser vedrørende praktikophold. Den sidste praktikant er faktisk startet som salgselev hos os. Hvad gør du for at holde på dit personale? Vi har generelt en god stemning. Vores længst ansatte har været her i 40 år. Der er en god harmoni mellem medarbejderne. Endvidere er alle aldersklasser repræsenteret, hvilket giver et godt sammenhold. Vi forsøger samtidig at afholde nogle sociale arrangementer hen over året for at fremme det gode samarbejde mellem alle ansatte. Rasmus Rose er en travl mand, så jeg vil gerne sige tak, fordi jeg måtte komme og få et indblik i SuperBrugsen Bullerups dagligdag.


22


23

I FORM Kvindeløb Er du til picnic – så meld dig til I FORM Kvindeløb i Odense Af Torben Simonsen

For ottende gang inviterer H.C. Andersen Marathon til I FORM Kvindeløb i Kongens Have. I Form Kvindeløb er årets første kvindeløb og det største kvindeløb på Fyn. Humørfyldte kvinder og lige så mange heppende familiemedlemmer og venner gør dagen til en unik oplevelse, hvor deltagerne forkæles med en unik løbe T-shirt, goodiebag samt mulighed for at vinde lækre spurtpræmier eller lodtrækningspræmier. Successen med gratis picnictasker til hold på 4 deltagere gentages igen i år. Kan du stille et hold på 4 deltagere, udleveres der en gratis picnictaske med lækre produkter fra Levevis til en hyggelig picnic i en forårsklædt Kongens Have. De 4 deltagere på holdet behøver ikke at deltage på den samme distance. Deltagerne kan vælge mellem at løbe 5 eller 10 km. – eller hvis tanken om at løbe flere kilometer afskrækker – kan du gå de 5 km. I FORM kvindeløb er et rigtigt venindeløb, med plads til hygge

såvel før, under som efter løbet. Ruten er lagt som et rigtig “City-løb” med start og mål i den forårsgrønne og nyudsprungne Kongens Have. I mål venter forfriskninger og boder fyldt med inspiration til et langt og sundt liv. Alle deltagere får en funktionel, svedtransporterende Newline T-shirt og en smart gavetaske Fakta om I FORM Kvindeløb 2013 i Odense: Tid: Søndag den 5. maj kl. 11.00 og kl. 14.00 Sted: Kongens Have Tilmelding på www.hcamarathon.dk Fællesopvarmning Tidtagning med chip Resultater og diplom kan kort efter løbet ses på www.hcamarathon.dk Lodtrækningspræmier i målområdet efter løbet Spurtpræmier under løbet Fortræning i ugerne op til løbet på mandage kl. 18.30 fra Hunderupskolen Arrangør: H.C. Andersen Marathon – www.hcamarathon.dk Pris: Startgebyret er 180 kr. – heraf går 5 kr. til Kræftens Bekæmpelse.

Glade piger på vej i mål ved sidste års kvindeløb


24


25

Badmintonspillere til Landsmesterskaber Af Stine Lund Hansen, ungdomsspiller i badmintonafdelingen.

Det var 5. år i træk, jeg skulle af sted til individuelle Landsmesterskaber (LM). Jeg har altid syntes, det var fantastisk at være med, man får mange gode venner og spiller masser af badminton. Man hygger sig med de andre, og når man ikke selv spiller, hepper man på de andre. Der har altid været en god stemning til LM. Det vigtigste stævne i sæsonen har for mig nok altid været udtagelsesstævnet til LM. Det er der, hvor man sikrer sig pladsen til LM, så der giver man den altid en ekstra skalle. Der er altid masser af sjov og ballade, undtagen når man skal sove, for så skal der bare være ro. De voksne, som er med, kæmper lidt med at få helt ro, men til sidst overgiver alle sig og falder i søvn Der er mange gode spillere med til LM, og man møder nogle modstandere, som kæmper hårdt. Men selv om man ikke vinder på banen, har man alligevel sejre med hjem. Det er nemlig ikke bare kampene, der tæller, det er også alle de gode oplevelser og nye venskaber.

Ny træner Vores seniortræner gennem mange år, Michael Jensen, stopper. Vores nye træner hedder Michael Them. Michael spiller på OBK’s divisionshold, og træner de bedste ungdomsspillere på Fyn i kraftcenteret. Vi har derfor lavet en aftale med Michael om, at han skal træne vores bedste ungdomsspillere, og få dem integreret i seniortræningen. Vi ser frem til en spændende 2013/2014 sæson, hvor vi godt kunne bruge nogle flere spillere i ungdom og senior.

Nyt fra Seniorafdelingen Status på holdene Holdturneringen er afsluttet for denne sæson, og det er tid til at gøre status. Stort tillykke til vores 1. hold, som er rykket op i Serie 1. Vores DGI herrehold vandt suverænt turneringen, de 5 drenge skal derfor til LM. Vores serie 3 hold slutter i den nederste del af tabellen, det samme gælder for vores FBK Herrehold. Erik Berendtsen


26

Palle Søby

Peder Rasmussen

Direkte: 63 13 40 36 Mobil: 40 18 45 20 palle@p-soeby.dk

Direkte: 63 13 40 35 Mobil: 21 82 92 03 peder@p-soeby.dk

D i ne l o k a l e r e v i s o r e r www.p-soeby.dk


27

KLUBMESTERSKAB I BADMINTON 2013 Den 19. og 20. april er der Klubmesterskab i badmintonafdelingen. Kampene spilles i Agedruphallen, og programmet kan findes på vores hjemmeside: www.fjordager-badminton.dk fra mandag d. 15. april Vi glæder os til at se jer Bestyrelsen

Alt i interiørglas, glas-og alufacader www.redtz.dk Tel: 66 14 7-9-13


28

Drømmer Du om at blive mekaniker, chauffør eller at arbejde på lager? På Syddansk erhvervsskole tilbyder vi: • Mange spændende Erhvervsuddannelser • Kurser og efteruddannelse • Et sprængbræt til videregående uddannelser Læs mere på sde.dk eller kontakt vejledningscenteret på telefon 6312 6627


29

Tennis Af Lars Jensen

Baneklargøring – mød op På grund af den forsinkede vinter er baneklargøringen udsat nogle dage. Ring til Lars på 31 15 84 09 og tilmeld dig den/de dage, hvor du har mulighed for at give en hånd med. Eventuelle ændringer vil blive meddelt via vores hjemmeside.

Vi håber, at mange medlemmer vil møde op for at give en hånd med, så banerne også i år bliver rigtig gode at spille på. Vi vil de aktuelle dage byde på lidt at spise og drikke til de fremmødte.

Ihærdige tennisspillere hygger sig i en pause under baneklargøringen

Juniortræning Der vil være træning for juniorer en eftermiddag om ugen i maj og juni samt august og september. Træningen er aldersopdelt – ring og hør hvilket hold du hører til. Har du lyst til at prøve en sjov sport som tennis, har du mulighed for at deltage i træningen gratis og

uforpligtende to gange, inden du bestemmer dig. Som medlem af Tennisafdelingen er deltagelse i træningen et gratis tilbud. Kontakt eventuelt Lars Jensen på 31 15 84 09 hvis du har spørgsmål eller lignende. Tjek www.fjordagertennis.dk for nyeste information om træningstider m.m.


30

Klubaften

Tennissportens Dag 2013

Et arrangement henvendt til alle klubbens medlemmer uanset køn, alder og niveau. Her kan man møde andre medlemmer og spille nogle uforpligtende doubler på kryds og tværs efter et forudaftalt mønster. Målet er at skabe et forum, hvor man kan spille tennis, uden at man har en fast makker, og hvor man kan konkurrere på en hyggelig og afslappet måde. Efterfølgende lægges der op til socialt samvær med frugt, kage grill osv. Klubaften er hver mandag kl. 17-19, og man kan som nyt medlem prøve gratis to gange inden medlemskab. Er du interesseret, er du velkommen til at dukke uanmeldt op. Kontakt eventuelt formanden hvis du har spørgsmål eller lignende. Tjek www.fjordagertennis.dk for nyeste information om træningstider m.m.

Lørdag den 4. maj 2013 bliver forhåbentlig døgnet, hvor enhver dansker svinger en tennisketsjer. Tennissportens dag er en landsdækkende begivenhed, hvor lokale klubber åbner dørene for alle, der måtte have interesse for at spille tennis. Ønsker du som enkeltperson eller hele familien at deltage i Tennissportens Dag, så tilmeld dig/jer på www.spiltennis.nu Dansk Tennis Forbund ringer personligt til alle dem, der ytrer ønske om at spille tennis lørdag den 4. maj. Du/I får et opkald i april 2013. Fjordager Tennis vil gøre meget for, at du/I får en god oplevelse på Tennissportens Dag. Medbring selv eller lån ketsjere i klubben. Prøv tennis en enkelt gang og du er ikke i tvivl: Tennis er sjovt. Tennis skaber glæde. Vi ses på Tennissportens Dag i Fjordager Tennis.


31

Voksenintroduktion

Senior Tennis

Drømmer du om at lære at spille tennis? Eller vil du i gang igen? Fjordager Tennis er klar med et alsidigt og fleksibelt træningsforløb til dig, der har travlt i hverdagen. For kr. 200 får du otte timers træning over fire lektioner; mulighed for at spille turneringer; kendskab til tennisspillets regler samt en Prince-ketsjer ved efterfølgende indmeldelse i Fjordager Tennis. Fjordager Tennisklubs tilbud om alsidig og fleksibel træning er en del af en større Voksenintroduktions-satsning udviklet af Dansk Tennis Forbund og Danmarks Idræts-Forbund. Målet på landsplan er at byde over 10.000 nye tennisspillere i aldersgruppen 20-55+ velkommen inden udgangen af 2013. Læs meget mere om Voksenintroduktion på www.tennis.dk. Tjek www.fjordagertennis.dk for nyeste information om træningstider m.m.

Vi har i vores område mange aktive efterlønnere og pensionister, som stadig synes, de har mod på at prøve nyt inden for sportens verden. Og vi vil give plads til en mere idrætsaktiv pensionisttilværelse med gode oplevelser.Tennissporten har meget at tilbyde. Det er netop en sport, der kan dyrkes af alle aldersgrupper. Den foregår udendørs, og med seniortennis står man aldrig og mangler en makker. Seniortennis tilbyder tennisaktiviteter under hensyntagen til alder og fysik og har et klart socialt sigte. Dette projekt henvender sig især til alle, der ikke har spillet tennis før. Har dette vakt din interesse så tøv ikke med at kontakte Lars på 31 15 84 09. Projektet vil blive påbegyndt, så snart der er interesse fra mindst 10 personer, så skynd dig at ringe.

Glade 55+’ere klar til tennistræning


32

Strandvejen 37, 5300 Kerteminde www.lokal.dk

le...

loka R E i v i d - For

• Privat • Erhverv • Landbrug Hvorfor skal du vælge Lokal Forsikring? • • • • • •

Du ønsker lokal betjening Vi har kontor i byen Vi er lette af få fat i Vi er til at tale med Vi har fornuftige priser til fornuftige mennesker Gratis vejhjælp i kaskoforsikringen

Kim Moriis Exam. Assurandør Telefon 65 32 50 00 Mobil 30 91 59 42 kmo@lokal.dk Pernille Bjerring Henningsen Kundekonsulent Telefon 66 32 50 00 E-mail pbh@lokal.dk


33

Forårsopvisningen 2013 Af Helen Larsen

Der var en fyldt parkeringsplads og trængsel på de små veje omkring hallen. Publikum stod i kø for at komme ind. Det var koldt, da vi afholdt den vanlige forårsopvisning, men alle der var mødt, både de ca. 600 aktive, samt ca. 950 tilskuere fik varmen i den tætpakkede hal. Alle rejste sig og klappede for at byde de mange dygtige hold og deres instruktører velkommne, når et hold gik ind og ud. Det var medvirkende til en fantastisk stemning. Der var 22 hold på gulvet denne eftermiddag, og de viste rytme og spring i stor stil. Der var deltagelse af både de helt små med forældre, seje drenge, yndige piger i alle aldre, dygtige unge og voksenhold. Tak til Nordfyns Efterskole, som

sluttede dagen af med et brag af en opvisning, og satte dermed et flot punktum på en lang og dejlig dag. Tak til alle de fremmødte, der kom, så, og støttede. Tak også til alle de frivillige der hjalp og hele bestyrelsen, som gjorde denne dag til en meget flot og festlig oplevelse. Vi er nu nået til Sommergymnastik, Landstævne og Gymnastikskole, som er de næste udfordringer, og vi skal have lavet et superprogram til den ny sæson 2013-2014. Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at være med i gymnastikafdelingen, som instruktør eller som hjælpetræner, vil vi gerne have I melder hurtig ind. Tina Dreyer, tlf. 23 32 01 19 Helen Larsen, tlf. 66 10 82 50 Tak for en rigtig god sæson, på gensyn til september.


IN Lu GEN kk ed ag e

...

34

r rtjene arn fo . b it d i Ford dste.. det be

Den tryg ge hverd dit barn ag for ...

Bullerup private Børnehave

Mølledammen 12, 5320 Agedrup - Telefon: 66 10 96 16 Web: www.bullerup-private.dk Mail: info@bullerup-private.dk

Bregnevej 15 5220 Odense SØ www.jhcmanagement.dk Tlf: 70 25 12 12

Din aut. rådgiver inden for: - HR-opgaver - Arbejdsmiljø - Effektivisering - Forretningsudvikling 14 års rådgivererfaring


35

Gymnastikopvisningen 2013

Krudtuglerne klar til at g책 p책 gulvet

Fjordens rytmiske kvinder i yndefuld attitude


36

Alt i...

A-udlejning

Telte Borde Stole Service Duge Servietter Lysestager Jukeboks Varme Flag www.audlejning.dk

SpecialiSt i Fodboldpræmier

PRÆMIER TEXTILER GAVER

pokaler » medaljer » Statuetter emblemer » vimbler » tekStil alt i gravering & tryk Middelfartvej 54 • 5200 Odense V • Tlf. 66 11 43 10 • www.pokabo.dk • pokabo@pokabo.dk

Teglværksvej 25 5220 Odense SØ T: 66 12 29 27


37

Skal vi snart til gymnastik, farmor? Af Tove Sinius-Clausen

Iført sølvnistrede strømpebukser, sølvsko og strutskørt så er vi klar til første gymnastiktime på Seden Skole. Det er imidlertid noget, jeg tror. Man skal jo pyntes, når man skal til dans. Så sommerens sidste røde H.C. Andersen rose bliver plukket og sat i håret. Holdet hedder forældre/barn, men der er også en del bedsteforældre med, og flere jeg kender. Det er hyggeligt. Karla er lidt betuttet og vil rigtigt gerne holde farmor i hånden hele tiden, også når vi løber rundt i salen. Det fortager sig dog efterhånden. Vi starter med en goddag-sang og slutter med en farvel-sang, og det er noget børnene er glade for. De kan godt lide de faste ritualer, men ellers er det meget frit: ”Det er helt på børnenes præmisser”, siger Jytte mange gange. ”Hvis de ikke vil, så skal de heller ikke”.

Timen går med en blanding af sanglege og forskellige løbeformer med udfordringer – også for de voksne, og der bliver grinet rigtigt meget. Så kommer redskaberne frem, og her er der ingen, der holder sig tilbage. Selv de helt mindste vover sig højt op og tager et ”kæmpe”-spring ud i det blå, og det vildeste er at ligge på air-tracken, når den bliver blæst op. Kan man få bedste eller mor/far op at hoppe, så er det altså næsten for vildt… Hver onsdag er det en fornøjelse at være til gymnastik og det er en dejlig træt lille pige, der leveres hjem til mor og far. Det er spændende, hvordan det går til opvisningen. Min erfaring er nemlig, at når det pludseligt er et fremmed sted, så er det hele lidt forkert og overvældende – men det sker ikke dette år. Karla spotter lige far og mor på bænken, og så giver hun den ellers gas og blæser på de mange mennesker, der kigger på. Det har været en fornøjelse at se og opleve den glæde og entusiasme, de små gymnaster har vist hver onsdag på Seden Skole. Programmet har været overskueligt og varierende og alligevel med nogle gennemgående elementer, som har været genkendelige for børnene.

Karla klar til dans

Så Karlas bemærkning: ”er gymnastikken allerede slut?” er meget sigende.


38

”Det hele var så fint og respektfuldt - jeg havde slet ikke behøvet at bekymre mig” Hustru til afdød

Bullerup Begravelsesforretning

66 10 85 90 vi svarer altid

www.bullerupbegravelsesforretning.dk


39

Marathonløb i Rom Af Poul Henning Fløjborg

Vi var en flok fra Fjordager, der tog til Rom for at løbe marathon søndag d. 17. marts 2013 sammen med godt 14.000 andre fra 82 forskellige lande. Ankomst om fredagen, hvor vi hentede startnumre. Allerede her mærkede vi, at løbet var godt organiseret. Lørdag blev brugt til opladning og lidt sightseeing, i øvrigt i solskin og omkring 12-13 graders varme. Søndag med metro ind til starten fra Colosseum. Rammerne kunne ikke være mere perfekte. Solen stod højt på himlen og man glædede sig allerede til at se Colosseum igen, når vi nåede mål. Imellem var 42,197 km. Marathon Travel Club beskriver løbet således: ”Roma Marathon er et mellemstort og velorganiseret løb, der opleves som en ren sightseeingtur gennem byen, der udover en fantastisk publikumsopbakning og gode depoter også byder på i alt 6 km brosten”. Det første er vi enige i, 6 km brosten er nok en underdrivelse. Det er nok mere korrekt, at der er 6 km asfalt, resten er brosten. Og det er lidt hårdt for bentøjet. Fra starten ved Coloseum går turen mod syd, mod nord igen langs Tiberen, omkring og tæt på Peters Pladsen. Her havde vi frygtet en paveindsættelse, det udsatte de så til om tirsdagen,

heldigvis. Videre mod nord for så at svinge tilbage mod syd og få en flot finale midt i centrum omkring Den Spanske Trappe, Trevi Fontænen og alle de andre seværdigheder, man skal se som turist. Afslutningen langs Cirkus Maximus og Colosseum med et par stigninger, der trak tænder, da vi var ude omkring 41 km. Undervejs blev vi godt beværtet med vand, energidrik, svampe, bananstykker o.s.v. Og i mål var det nemt at hente de ting, vi havde afleveret før start: Vi fik en flot rygsæk ved nummerudlevering, hvor vi kunne indsætte vores startnummer. Rygsækken blev afleveret i en lastbil (dem var der mange af) og hængt op, så de var nemme at finde efter løbet. Jo løbet var rigtig godt organiseret. Nu er løbet prøvet og kan godt anbefales til andre. Det gode ved løbet er selvfølgelig, at vi kommer hjemmefra med frostgrader og snevejr og ned til sol og varme lig med korte tights og t-shirt og de historiske rammer, der løbes i. Det knap så gode er ruten helt mod syd og helt mod nord, den er lidt kedelig, og så kniber det med publikumsopbakning.


40

Odense ældre IT den sidste meter Satelitcafè Åben netcafé i Fjordager Hver Mandag fra kl. 10:00 til kl. 13:00 Fjordagerhallen Strandvejen 39 5240 Odense NØ

I den åbne netcafé kan vi hjælpe dig med din små problemer med at komme på nettet, nem-id, bank og skat samt borger.dk. oprette en digital postkasse Der er ikke nogen egentlig undervisning, der vil være 2 IT vejledere til at hjælpe, har du ikke en bærebar pc vil der være nogle til rådighed, der er internet, så mød op, hvis du ikke er mobil så ring, så er der mulighed for at en kan komme ud og hjælpe dig. Ring på 40 14 84 23


41

I Aktive Seniorer kan du gå til IT Cafe mandag fra kl. 10 til kl. 12 og fra kl. 13 til kl. 15. IT Begynder undervises i ulige uger. IT Let øvede undervises i lige uger. IT Café tirsdag fra kl. 14 til kl. 16 kun for begynder. Blomsterbinding onsdag og torsdag i lige uger fra kl. 10 til kl. 12. Engelsk undervisning fredag fra kl. 10 til kl. 12. Læsegruppe første onsdag i mdr. fra kl. 10 til kl. 12. IT Café er for alle 60+ mandag Ring for at høre om der er ledige pladser Underviser: Kurt Larsen 40 14 84 23 Underviser: Frede Rasmussen 66 10 77 92 Underviser: Freddy Rex 66 10 83 88 IT Café er for alle 60+ tirsdag Underviser: Jørgen Voldsgaard og Elise Kølleskov Blomsterbinding onsdag og torsdag i lige uger Ring for plads: 25 67 77 95 Underviser: Jette Christensen Engelsk undervisning fredag Underviser: Kurt Andersen 60 45 79 59 Læsegruppe første onsdag i mdr. Ring for evt. plads: 66 10 88 18 Underviser: Kirsten Larsen Se på vores hjemmeside scan koden her under:

      

IT der kan du lærer og få undervisning i: Begynder opstart af pc. Word lave tekst, indbydelser, kort, og meget mere. Excel lave budget og energiregnskab. Billedbehandling (PICASA 3,9) Internet (bla. NEM-IDE) Borger.dk Skat.dk og meget mere. Oprette en mailkonto og sende Mail. Komme på SKYPE. og Facebook.

Al undervisning foregår i Fjordagerhallens Cafeteria.


42

Kære medlem Husk at indsende din e-mail-adresse til foreningen, hvis du ikke allerede har indtastet den ved indmeldelse. E-mail-adresser sparer både tid og penge for foreningen.

- Sprøjtelakering - Pulverlakering - Malerarbejde - Kirkekalkning

Vi

Bullerup 66 10 88 22

Munkebo 65 97 40 40

Bycentret 202● 5320 Munkebo

Køb et Specielbrød kun 15 kr.

-------------------------

-----------------------klip ud-----------------------

Køb et Rugbrød kun 15 kr.

r alle klare

opga

Tømrer-arbejde Murer-arbejde Maler-arbejde Hulmurs- og loftisolering Montage opgaver

60 17 88 66

Vi servicerer både Private og Erhverv www.Banke-Ejendomsservice.dk

ver


43

Jytte Mehr - Kåret som AL Bank Årets leder Jytte har fået en flot indstilling af sin formand. En indstilling foreningen fuldt ud kan tilslutte sig. I de møder hvor vi har været sammen, så møder Jytte altid velforberedt op – argumenterer fantastisk for sine synspunkter og holdninger men bevarer alligevel overblikket til glæde og gavn for helheden i foreningen. Jytte har styr på de opgaver, hun arbejder med. Der er ikke overladt noget til tilfældighederne, og det samarbejde hun har med især Agedrup skoles tekniske ledelse får megen ros med på vejen. Jytte er lidt af en arbejdsbi – privat som i foreningsregi – hurtig på tasterne når mødereferater skal udsendes – opdaterer forbrug af timerne løbende og alle disse gøremål samt meget mere med afsæt i kvalitet og med stor ansvarsfuldhed. Jyttes ærekærhed forbyder simpelthen andet. Jytte er en af de ildsjæle, som enhver afdeling kunne ønske sig. Hun bidrager aktivt i bestyrelsen og er meget klar og kontant i sine holdninger men altid til gavn for fællesskabet i afdelingen. Når en opgave skal løses og især de komplicerede, så ligger den opgave trygt i Jyttes hænder, da bestyrelsen ved, at den bliver løst. Når tiden ikke bruges på bestyrelsesarbejde har Jytte også tid til at være instruktør og selvfølgelig er det på et børnehold. Det er som om, Jytte ikke kan få nok af børn, idet hun også arbejder med børn i sin civile karriere som leder af Marslev Børnehave.

Jytte Mehr fra gymnastikafdelingen med blomster og pokal efter at være blevet kåret som Årets leder


44

Fjordagerscenen præsenterer

19. -20. april kl 19.00 21. april kl 15.00 24.-25.-26. april kl 19.00 køb billet på www.Fjordagerscenen.dk eller www.Facebook.com/Fjordagerscenen


45

Bjarne Nielsen - Modtager af AL Bank B&E pokalen Bjarne har været tilknyttet gymnastikafdelingen siden 1998 - han er i besiddelse af de egenskaber, det frivillige foreningsliv efterspørger, altid hjælpsom – tænker i helheder – og parat til at yde lidt ekstra i hverdagen og dermed gøre en forskel. Alt sammen for at hjælpe andre personer og ikke tænke på sig selv. Gymnastikafdelingen går aldrig forgæves til Bjarne, når der er noget, der skal gøres, det være at reparere redskaber eller hvis noget skal flyttes. Samtidig har han overskud til at være instruktør og har gennem tiderne trænet flere hold og det med stor succes. Lad mig nævne ”kun for drenge” far/barn hold og senest det legendariske ”old boys” hold. Det er lidt påfaldende, at det kun er drenge og mænd, han har trænet, men det skyldes måske at han er omsværmet af piger derhjemme og trænger til lidt fornyelse. Hans gode egenskaber og erfaring, han har oparbejdet gennem tiderne som frivillig og instruktør, deler han gerne ud af på møder i træner- og ledergruppen, som lytter til hans gennemarbejde løsningsforslag.  Vores forening og især gymnastikafdelingen har i Bjarne et foreningsmenneske med gode kvalifikationer, som kan samle og fastholde interessen for gymnastik, og den viden og engagement har han videregivet til hele sin familie, så næste generation er klar til at tage over. Tak for din store indsats i hverdagen, og jeg håber at vi kan trække på dig i mange år endnu. Vi har hårdt brug for personer som dig. Bjarne Christensen

Gymnastikafdelingen var storleverandør af kandidater, da årets ledere blev kåret. Her Bjarne Nielsen med blomster og pokal.


46

ODENSE

R E T N VI REVY spilleperiode

den 22. jan. - 8. Feb 2014 FORSALGET er BEGYNDT 1. APRIL 2013

Køb billetter allerede nu på odensevinterrevy.dK eller ring 70707032


47

Sudoko konkurrence for alle Løs Sudukoen, skriv navn og tlf. på. Løsningen puttes i kontorets brevsprække senest den 22. april. Vinderen bliver trukket den 23. april. Vinderen får direkte besked. Præmien er sponsoreret af Torvebageriet, Bullerup/Munkebo.

Navn: ___________________ Tlf. nr.: ___________________

Vinder af Sudoku-konkurrencen i BoldØjet nr. 1/2013:

Thomas Povlsen


48

FjordagerIdrætsforening Idrætsforening- -Kontaktpersoner Kontaktpersonerog ogmailadresser mailadresser Fjordager Hovedformand

Bjarne Christensen

Bjarne.Christensen.munkebo@mail.tele.dk

65 97 68 90

1. næstformand

Torben Nielsen

lonedoi@mail.dk

66 10 00 00

2. næstformand

Louise Elkrog

elkrog@os.dk

66 10 79 10

Kasserer

Jette B. Nygaard

jette@galnet.dk

66 12 13 67

Sekretær

Henning Rasmussen

gronningen35@live.dk

24 60 52 72

Fritidsklubleder

Anette Ramsland

a.ramsland@live.dk

30 20 78 72

Badmintonform.

Ole Johansen

olejohansen@sedennet.dk

26 20 75 68

Kasserer

Jette Bendix Nygaard

Jette@galnet.dk

66 12 13 67

Basketballform.

Rune E. Sørensen

rune@runees.dk

29 72 85 54

Kasserer

Hans M. Sørensen

hans@runees.dk

64 76 24 77

Fodboldform.

John Andersen

johna@sdu.dk

66 10 83 43

økonomiansvarlig

Michael Wanscher

wanscher@hotmail.com

Gymnastikform.

Helen Larsen

helen-flemming@mail.dk

66 10 82 50

Kasserer

Birgit Christensen

fjo.gym.kas@sedennet.dk

29 16 34 29

Håndboldform.

Claus Hanfgarn

claus@hanfgarn.dk

20 10 23 89

Linedanceform.

Gitte Løkke

gitteloekke@gmail.com

28 71 61 99

Kasserer

Inga Løkke

inka@webspeed.dk

66 10 96 59

Minigolf

Henning Rasmusen

gronningen35@live.dk

24 60 52 72

Motionsform.

Bent Clausen

rollo@sedennet.dk

20 83 82 44

Kasserer

Dan Hubert

dhubert@dsa-net.dk

65 92 60 33

Løbsform.

Ivan Mortensen

ivan-tekniker@galnet.dk

66 14 47 24

Cykelform.

Bent Clausen

rollo@sedennet.dk

20 83 82 44

Petanque

Bjarne Christensen

Bjarne.Christensen.munkebo@mail.tele.dk

65 97 68 90

Kasserer

Jette B. Nygaard

jette@galnet.dk

66 12 13 67

Taekwondoform.

Per Lundbech

per@lundbech.com

30 11 36 12

Kasserer

Tina Larsen

tina@familienlarsen.net

66 10 79 44

Scenen form.

Lars Arvad

lars@odensevinterrevy.dk

21 77 08 37

Kasserer

Connie M. Wiersch

connievibeke@hotmail.com

28 25 29 09

Tennisform.

Lars Jensen

la.je@kalnet.dk

31 15 84 09

Kasserer

Finn Jørgensen

finn.jorgensen@st-group.com

22 70 22 90

Aktive seniorer

Henning Rasmussen

gronningen35@live.dk

24 60 52 72

Kasserer

www. fjordager-if.dk


49

Boldstafetten Af Tove Sinius-Clausen

Måske har du allerede læst mit indlæg og undret dig over, hvad det nu er for noget, eller også er du sprunget direkte til din egen afdelings indlæg og gemt det til senere. Det er tanken, at Boldstafetten skal være et fast indslag i Boldøjet, og temaet er sundhed, i hvert fald indtil videre. Boldstafetten er, som navnet antyder, en stafet, der gives videre til en anden skribent. Den næste skribent udpeges af den, der har skrevet indlægget i samråd med undertegnede. Så hvis du allerede nu er interesseret i at være med til at give din mening tilkende, så kontakt mig, således at jeg kan få opbygget en pulje af interesserede klummeskrivere.

Tove Sinius-Clausen

Vinder af snemænd-konkurrencen i BoldØjet nr. 1/2013

Malte Lagoni

Påskekonkurrence for børn Find alle de påskekyllinger som gemmer sig i bladet (Påskekyllingen på denne side skal tælles med) Antal Påskekyllinger: ____ Navn: ___________________ Tlf. nr.: ____________ Kuponen puttes i kontorets brevsprække senest den 22. april. Vinderen bliver trukket den 23. april. Vinderen får direkte besked. Præmien er sponsoreret af SuperBrugsen i Bullerup.


50

Fjordager Idrætsforening - Adresser Forretningsfører Jan Rask Kontorassistenter Annemarie Kristiansen Marianne Husted

fjordager@sport.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag - onsdag Torsdag

Cafeterier

Fjordagerhallen Agedruphallen

hadberg2@mail.dk kep@aadalens.dk

66 10 74 71 28 59 95 74

Fodboldklubhuset

Østbirkvej 21

5240 Odense NØ

66 10 70 63

Scenen, Centralen

Strandvejen 58

5240 Odense NØ

65 93 88 79

Fjordagerhallen

Strandvejen 39

5240 Odense NØ

Agedruphallen

Brolandvej 16

5320 Agedrup

HC Andersen Hallen

Tjørnehaven 175

5240 Odense NØ

Mindelundsvej 86 Brolandvej 16

5240 Odense NØ 5320 Agedrup

Kontoret Fjordagerhallen

Fritidsklubberne Kernehuset Pusterummet

66 10 84 04

13.30 - 15.00 15.00 - 18.00

BoldØjet

66 10 86 13 66 10 79 41

41. årgang

Udgives af Fjordager Idrætsforening, Strandvejen 39, 5240 Odense NØ. Ansvarshavende redaktør: Louise Elkrog, Markhaven 28, 5320 Agedrup. Bladudvalg: Louise Elkrog, Linda Thrysøe, Tina Nielsen, Tove Sinius-Clausen og Arne Israelsen. Lay-out: Jan Rask Annoncer: Arne Israelsen, tlf. 40 37 02 01, mail: aris@dsa-net.dk Distribution: Omdeles 6 gange årligt til ca. 3000 medlemmer af Fjordager Idrætsforening. 2 af numrene omdeles endvidere til samtlige 4800 husstande i Seden, Bullerup og Agedrup. Tryk: proffset.dk Næste Nummer udkommer den 6. juni 2013. Indlæg sendes til fjordager@sport.dk senest lørdag den 11. maj 2013.

fjordager@sport.dk


51

tryk | storformat | digitalprint | design

| web

www.proffset.dk

Agedrup Agedrup Hundesalon Hundesalon v/ v/ Sanne Sanne W. W. Jørgensen, Jørgensen, Kærbygade Kærbygade 22 Vester Vester Kærby Kærby

Tlf. 65 97 40 47

Salg af hundeartikler og Profine hundefoder Speciale: Trim af Terriers

--------------------------------------------ALT i autoreparation Service Klargøring til syn Østbirkvej 17 5240 Odense NØ Tlf: 66 10 89 42 ---------------------------------------------


52 Afsender: Fjordager IdrĂŚtsforening Strandvejen 39 5240 Odense NĂ˜

Boldøjet nr. 2 2013  
Boldøjet nr. 2 2013  

Medlemsblad for Fjordager Idrætsforening

Advertisement