Page 1

I

MEGINFELAGST1BINDI Nr. 1

1.

erg.

Sosio1ogiska kanningin figgjaa LandsBttrisstudningurin Mi11umtj6aaarbeiOi St6rt路 sosia1t framstig o.a.

I tttgevandi :

MEGINFELAG F0ROYSKRA STUDENTA.

februar 1965

siOu 2

siau 2

路......... 路......... s:{Clu 3

路......... s:{l:5u 4


S 0 S ill 0 LOG I S K A

==============================~===~=:====:=========~============

I

NIeginfelagstioindum 1964 . nr.4.

varo sagt eitt sindur fra sos­

iologisku kanning Meginfelagsins. Pen1ngur hevur eingin verio higartil til hetta endamal. H6ast landsstYrio hevoi givio lyfti um

8.000

kr.,sou menn, ta teir kannaou

nyggja ffggjarlogaruppskoti, at einki var jattao til 8osiologiska kanning, av tf at landsstYrio "helt ikki malio vera n6g Vall upplyst". Nevndin skrivaoi ti beinanveg

eina greiniliga ums6kn aftrat til

landsstYrio • 29.jan. fingu vit fjarrit fra N.WoPoulsen , landsst;Yris­ manni, um at landsst;Yrio hevoi jattao peningin. Sostatt er nu greitt til fara undir hetta stormal. Kanningin verour gjrord a tann hatt, at "interviewarar ll kama runt via rugvismiklum spurnarblrooum. ur a gattina hja tykkum og biojur

Um ti eitt kvroldio okkurt folk kem­ um"1nterv~ew",er

tao ikki heims­

pressan, men heldur ein umboosmaour fyri sosiologisku kanningina. Limirnir veroa "interviewaoir ll tValr reisur. Vit fara at bioja limirnar fara vall via "interviewarunum" og hjalpa teimum at faa upplysingar sinar, so at hetta stormal skj6tast gjrorligt kann veroa greitt ur hondum. Via ti , sum grundarlagio kann Meginfelagio

av alvana fara undir

ein IIsosialpolitikk".

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ LAN D S T 1 R ISS T U D N I N G URI N • I november

gjrordi nevndin uppskot um , hvussu talr

60.000

kr.

1: grunmimum til lrerdan lestur hja landsstYrinum skuldi bytast milIum umsrokjararnar. Uppskot~varo

gjrort a tann hatt , at umsrokjararnir vorou bYttir

sundir i bolkar eftir figgjarligu st00U teirra og

f~reldrum

teirra.

Fyri hvronn bolk varo so ein passalig peningahredd skotin upp. Nu er tao eyosreo, at hesin landsstYrisstudningur, sum hann er nu, ikki kann koma at veroa ffggjarliga grundarlagio hja froroysku stud­ entunum. Nevndin gjrordi ti av , at teir umsrokjarar, io litlan mrogu± leika hrovdu fyri at faa studning fra roorum enn Froroya LandsstYri, attu at faa nakao vall meira enn t.d. dromis teir , io kunna srokja Ungdommens Uddannelsesfond. Skotio varo ti upp , at umsrokjararnir

Ur

Noregi skuldi faa heilt nogv f studningi og lani. Enn vita vit einki um

landsstyr~

fer at taka undir via hesum upp­

skotio, men studningurin man fara at koma urn somu tio, sum hetta blao kemur ut til limirnar. Umleio

70

umsoknir komu hesi fero inn til nevndina.


3

Mi ll"u..!IlJ;J_6.a ~§l'pe1: 0 i 0 .. Urn miojan desember i fj0r hildu tey norourlendsku meginfe10gini formannafund i Keypmannahavn . Danska meginfelagio, DSF, io ju var vertur, hevur sjalvandi ikki vi tao, hvat tao skuldi gera via Iispurningin um 'fFS'~ ia hevur sp0kt a fO¥mannafundum fyrr. Teir gj0rdu so tao, at teir sendu ut einsljooandi br0v til 011 tey norourlendsku negin­ fe10gini, har teir gj0rdu greitt, at urn onkm teirra gekk imoti ti, vildu teir bjooa f0royingum via a fund in , sum so skuldi vi6gera ,; spurninginli . Noromenn, islendingar og svenskarar h0Vdu onki imoti lut­ t0ku okkara . .l~arafturim6ti svaraou finnar, at teir ikki 10gdu i9 at meira enn ein nationalunion umbooaoi hV0rt landio. Danir fjarritaou aftur og spurdu, urn hetta atti at skiljast soleiois,at' finnar vildu hava annaohv0rt ~'1F'S ella DS]' at um­ booa danskar studentar. Svario ur Finnlandi var stutt og greitt' "Prrecis det!1I Soleiois hendi tao, at Meginfelagio einafero enn varo hyst uti av norourlendsku Hbr00rum ii okkara. Nevndarformaour og formaourin i I\1illumtjooanevndini h0Vdu stuttan fund via umboosmenn fyri DSF - tao v6ru teir, io vildu hi tta okkum. 'reir s0gdu seg hava skift St0ou, ti teir hildu ,at eitt so litio mal ikki atti at spilla tao gooa norourlendska studentasamarbeioio . .t<;isini varo tao gj 0rt okkum grei tt, at DSF-menn als ikki longur rotlaou at nevna MFS, ti alt tao sum teir h0Vdu h0Vdu sagt i tjakinum urn MFS var blivio brukt moti teimurn, !log det pa en temmelig grov madeil, sum ein teirra tok t tier var annars ikl~i n6gv at tala urn, soleiois sum malio stoo. Strioio, io staoio hevur milIum NFS og DS}l, tykist mi at standa milIum okkum og finnar. - So 10gio kann tao gangast her i livinum Vit hava skrivao finnum brrov, har vit siga okkum vera von­ brotnar av hesum 6vrentaoa stigio hja einum meginfelag, sum betri atti at skilt mal okkara. Vit siga, at umframt at taka soor av vahligum studentamalum noyoist I':IFS eisini at taka soor av malum, sum h0Vdu verio av sera storum tydningi hja finska meginfelagnum, hevoi tao verio til fyri 60 arum sioani. Annars siga vit, at tao undrar okkum, hvat io man hava fingio SYL at halda, at IV!FS krevur at u.mbooa danskar studentar. \lit bioja teir urn eina noorri fragreioing urn ors0kina til negativu st00u teirra til lutt0ku okkara a norourlendskum formannafundum. Vit bio _ eftir svari, Annars er at siga, at ein meginfelagsnevnd situr og fyri­ reikar upplysingartilfar og f0roysk viourskift (kanska serliga studentaviourskifti), tilfar, io skal nytast sum ein hpresenta­ tionl\ av okkum, aorenn vit a nresta ISO-fundi (1966) fara at bioja um uppt0ku i hesa storu studentasamgonguna. Heginfelagio foor regluliga tilfar ev ymsum slagi fra ISO og IUS. Her er nogvur ahugaverdur lestur, sum limirnar kunnu lama fra nevndarskrivaranum.


St6r':'; sosial ....---... t framst I november manaoa i fj0r vendi nevndin srer skrivliga til De

Forenede TIampskibsselskaber og baa teir urn samraoingar urn e

m0guli ea rabattskipan. Vit vistu a, hvussu st6rar feroautreioslur­

nar voru hja sandi f0royingum.

Sigast rna, at teir i TIFDS voru serabeinasamir. Samraoingar v6ru

ikki neyougar. Vit fingu brrev fra teimum, har teir buou limum i

fiIeginfelagnum feroasealar fyri 128 kronur hV0nn vegin milIum TIan­

markar og F0roya. Hetta er urn leio 33% av vanligum bilettprisi.

eftir singunum at d0ma.

ir skriva, at rabattskipanin heIst ikki veraur aktuell fyrr enn Kronprins Olav fer at sigla - hann fer fyrstu fero higani 8. april - men, siga teir, er taa onkur sum retlar srer heim aarenn, altso via TIrotningini, skuldi taa borio til at fingio nioursettan feroaseail. I hV0rjum e t0kum f0ri skal feraaf6lkio hava vattan fra nevndini fyri at hann ella hon er limur i l"ieginfelagnum. Goldio limagjald er sjalvandi ein treyt fyri at kunna gera srer t goaar av sum framst ,soleiais sum taa annars er treyt fyri at njota teir lrettar 9 sum r1eginfelagia vei tir limum s1num, Nevndin heldur hetta vera eitt sos framst, io fer at hava alst6ran tydning hja lesandi f0royingum, Nevndin hevur eisini skrivaa t Skipafelagia og bi,o teir um eina rabattskipan sum hana 9 vit hava via DFDS. Vit skrivaou til teirra urn nyggjarsleitio, men hava tiverri ikki fingia svar enn. ! hesum sambandi kann minnast a, at meginfelagsIimir eis faa avslatt fra Icelandair. Teir geva 25%. ~ .-~-..

~-.-

Fundur i Havn

JVreoan formaourin var heima i jolafritiaini var hann a fundi i

nremingafelagnum a Studentaskulanum og greiddi teimum komandi stu­

dentunum fra Heginfelagnum, hvat io MFS er, urn struktur felagsins,

virki tess, hvi vit hava eitt meginfelag o. s. fr.

Pisubustaair

--_ ..... .. ----~-,

""----.~.

Sole is sum samtykt var a raasfundi i rvIeginfelagnum i heyst,

hevur nevndin skrivliga vent srer t tey f0roysku studentafe10gini

i Keypmannahavn og prhus og bioio tey umhugsa at fara undir at

utvega bustaoir til pisur um summario.

B6kling~!_

Nevndin fer fyrsta dagin at skriva t Landsstyrio og biaja um at faa sendandi n0kur eint0k av 0l1um boklingum og.rituffi, sum stovnar undir Landsstyrinum greioa ur hondum. Etlanin er so, at limir i MFS, sum sa samfelagsfak, kunnu faa eitt eintak av hV0rjum gj0gnum Neginfelagio. Urn hetta verour vonandi meira at frretta i komandi blaoi, Nevndin fekk a j6lum 10 eint0k av serriti nr. 2 fra vi nevndini um folkaflytingin: ur F0royum. Umframt polit.- og act.­ studentar kunnu ahuga! faa eitt eintak via at venda srer til nevndina. Bla~stj6rn:

Hans Jakup Debes,

nevndarforma~ur

og Kjartan Hoydal?skrivari •


+++++++++++++++++++++ ~ "[ M A q.3.. ~ -I- :P .D ,:}: D +++++++++++++++++++++

00000000000000000

Limagja1diO fyri 1964-65

00000000000000

skal sendast til kassameistaran Heain

Samuelsen, Harrestrupvang 28 1,

Valby. Limakort veraur so sent

tykkum og tit faa lut 1 limarrettindunum, t.d.

faa tit avslatt,ta

tit ferOast via DFDS o.s.fr. LIMAGJALDIB er 20. kr.

~rliga.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0­

STU D N I N G U R til stytri lestrarferoir. Vit minna limirnar a grunnin fyri stytri lestrarferair, sum

nevndin hevpr urn hendir.

Limir , 10 retIa srer uttanlands fyri at leita srer kunnleika

innan lestrar0ki s1tt eina stutta tia, kunnu senda ums6kn til

nevndina um at faa hjalp til utreioslurnar. I ums6knini skal

vera yvirlit yvir utreiOslurnar t.d. feraautreiaslur, uppihald

a.s.fr.

Tao sku1di ikki veria neyOugt at gj0rt vart via, at taa kann

hava st6ran praktiskan

t~dning

at kunna fara til okkurt annaa

stao at kanna okkurt aV:lst meH, t.d. 1 samband via gera av

"spesiali". Vit skulu t1 raoa limunum til dugliga at nYta henda m0gulQika

til at kunna leitauamr kunn1e±ka aanaitaani.

Nevndin hevur b6k, "Study Abroad" ,via lestrarm0guleikum

yvirliti yvir 0llum

allastaoni i heiminum. Hon frest til lans

via at venda srer til nevndina.

II II 111111 " " II " " " 1111 "II " " " II 11 " " II II II II " II II III! I! " It

MINNIST

TIL

I I

"If

f! II " It II II II II II II I! II II II II II II II f! 1111 II II II I! f! \I II

r

•••

at siga fra adressubraytingum. Vendio tykkum til skrivaran

Kjartan Hoydal,

Rektorparken 20.6.tv.

K0benhavn SV

II f! " f ! " II III! II filiI! III! II 11111111" 1111 f! II II III! III! III! 1111 f! II f! f! IIUI! 1111 ' ' ' ' 1111111111 11 f! f! II" 1111111111 II 111111 \I

Limir io hava ahuga fyri millumtjooastudentaarbeiai kunna lana b10a

ag sm4rit via at venda srer til nevndina. bleginfelagia frer heHt

fitt sendandi fra ymsum nationalunionum,og fra ISO og IUS.

Serstakliga skullu vit visa a smaritini fra ISO um kanningar

av viourskiftinum i ymsurn 6frrelsum londurn t.d. Suaurafriku og

Portugal og n6gv Onnur lond.

U It tt It tt tt 11 II It 1f U t1" It Hit"

f1 " "

II II

ff tt t! It It

B ,t II " " " TI H It

n If

If H tt

nit 11 !1" 11

ft" H 11 If H I I " " IlIt H tI " It It U

Meginfelagstíðindi - Árgangur 3 - Nr. 1 - 1965  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 3 - Nr. 1 - 1965

Meginfelagstíðindi - Árgangur 3 - Nr. 1 - 1965  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 3 - Nr. 1 - 1965