Page 1

I ,

MEGI FE LAG TI I ~ _- __2....._AT'tr -:-- - -.- ---2"'&'. 路.nOV~l 9&4 ------------------------~----------------------~~----

_" =--_-:..-_-.:..-::..-_-=--J'tr-o--6---- ___ . .

Bl~6st~6rn:

Hans J~kup Debes stud mag nevndarforma6ur jarta;n路 Ln~~, stud scient nevndarskrivari

Innihald:

R~6svali'6

siou

J7~!rsti

sfunn"Jr Studentabla6 o. B,

Utgevandi:

lVlEGINFELAG F0ROYSl<;RA STlTDENTA

I

---

2

3 4颅


Urslitio

t

av

raosvalinum:

raoio varou valdir:

, 1 Arni Olafsson

vio

82 atkv00um

2 Arne Thorsteinsson

69

3 Hans Jakup Debes

52

4 Kjartan Hoydal

49

5 Jaannes Dalsgaard

48

6 Turio Holm

44

7 Leif

38

Btt)k

8 Kristian Olsen

37

9 Zakaris F. Wang

37

tiltaksmenn: 10 rljalti i

Jakupsstovu

31

11 Hans Jakup Johansen

30

12 Niels Pauli Danielsen

29

13 Karsten Holm

26

14 Andre Niclasen

26

15 Pauli Hansen

24

16 Jagvan A. Henriksen

16

17 Jagvan Dalberg Joensen

11

151 atkv00useolar varu sendir lit

99 atkv00useolar komu innaftur Vallutt0kan verour soleiois 65,5%

a hvorjum innkomnum seoli varou { meoal 6,4 krossar

til samanbering sami statistikkur fyri seinast raosval 140 atkv00useolar varu sendir lit

92 atkvoousealar komu innaftur Valluttokan var 66% a hvorjum innkomnum seoli varu { meaal 5,7

kross~r


Leygardag ir. 14.. novemller hel t nyvalda rao io fyrs ta fund sin og

ski~~::

sei 501eiois.

!'a~i(s

formaour nrestformaour skrivari

nevndin

formaour nmstfonnaour skrivari tiltaksmenn

Arni Til0rsteinsson stud" mag stud, med, stjan Olsen stud, med. rrurio Holm Hans Jakup Dehes oin Samuelsen Kjartan Hoydal

stud, mag.

Leif Bffik Karstin :Bolm

stud. scient " stud. mag.

stud. merc stud. scient,

Til grannskooarar vorou afturvaldir Martin Gaard og Carl Wilhelm Weihe. At taka seer av ma,lum, io hava ahuga T"Ieginfelagsins 9 setti rao neaar sernevndir Skulanevnd. Arne 'rhorsteinsson, ,Joannes Dalsgaard ~ J6i:.m 'Winther Poulsen. Hersetingarnevnd " Kjartan Hoydal ~ 3:1anS J. Debes" flerskylclunevnd ,: Solbj0rn Jacohsen, sum velur ein annan I6kautgavunevnd Jlrni Olafsson 9 Zac!larias iNang 9 Turid Pisunevnd; Bogi Llitzen 9 Johnny (llomsen" T'''artin iniasen

1m,

J31aonevnd ': Arni Olafsson 9 Y jartan IIoydal, Sosiologisku kanninEina hevur Narius 'l'hoPlasen i hondum" Zacharias ~! yard settur at kanna Y!lISar stj6rnarligar s og tj60sk2,parl spurningar. Ra6io setti hesi at hava l hondUt'Tl s01una av eftirprentum Bock, J oannes Dalsgaard og turid Hol~'Y).

Lei1'

Arni Olafsson og Krist jan Olsen vorou valeUr at :L8 e~: fund urn studningsmal. Ltlanin er at halda fundin heima i F0roYUlTI 9 he t i sambandi vio Studentatingi6 i SUlnmar,

,C

1:dllumtjoc5astarvsnevndina valdi ra6i6 frafarandi fe Arna 01afs80n (formaour) og Poul Olsen. i6 alega i nevndini at faa i fund via m8Trlingafe lagio a :-. :uc.L:Yl~askulanum i januar 9 har nremingar 9 io taka skulu studen~~:J ,:r6gv i SUI!'mar kunnu lei ta SCBr rao og reettle viovikj ~

~aJ

:'E:3tri

:; .â&#x20AC;˘ ,:;-_~;

ir~

:~y:~i

varo bi6in um at gera reglugero lestrarferoir

f~rri

studningsvei tan t J


&

g:gg,~~"l n~

& & Freistin at s0kja studning fra F0roya Landsst;Y'ri IIIr 1uti 3o.nov. & Tao aI' ti. t15 enn at senda ums6kn til MFS. I\[innist til trongd­ & & arvattan bffiOi fyri ums0kjaran sj~lvan og foreldur. & Umsaknirnar skulu sendaet til Kjartan H&lfdal,

& & & & & &

~ & &

~

Rektorparken 20.6.tv. K0benhavn SV.

& &

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&& ~-~ ... --. .LlldAKORT OG LIMAGJALD

Fyri atstY:;ckj,a MFS -poninga.ligaog fyri at cambind..a l:iJrd rnar hevur-frM'arandi l)evnd i MFS latio prenta limak8rt tiLMFS- -­ _Jim.irnara Tre;yti:n at fM. limakort er goldio limagjald, sum er s.tt t.il· 20.kr. arliga . Limakort fffist vid at senda limagjaldio til kassameistarans Heoin Samuelsen, HarrsBtrupvang 28.I.tv. Valby. Uppkrav veraur sent limunum skjatast gj0rligt.

STUDENTABLAIl ?

Vit soknast eftir einum blaastjara..

MFS-tfoindi f tf liki tao kemur ut nu er sera afullf1ggjao sum blao, og hevur tf eisini neira verio ein

r~os"bulletin!la

!hugin er tf i 10tuni storur fyri at faa

eit~

veruligt studentablao,

io skuldi komio ut regluliga &g verio f veruligum blaoliki. MFS hev­ ur bioio urn tilboo fra tveimurn prentsmiojum uppa studentablaoioa Eitt tilbo~ er appal eitt. bla~ f-Fv~aprenti og hitt uppa eitt off­ set-prentao blao. Offset likist nagv bakaprenti, men er vffil biligari. St0rsti trupuleikin av at gera blao tykist at standast av at faa ein blaostj6ra. Neyougt verour at hava ein mann , io hevur abyrgdina av , at blaoio kemur lit regluliga. Blaoio er ffitlao til 32 siour og verour tao tf almikio arbeioi hja abyrgdarmanninurn. £tlanin er sjalv­ andi at faa so n6gvar studentar sum

0rligt at vera meoarbeioarar

hja blaostjoranum. MilIum studentarnar eru ju ingar

a ymsum

nogvir,~

eru serfr0o­

0kjumf so tilfar skuldi ikki trotio, men tao praktiska

arbeioio verour eisini ivaleyst hja blaostj6ranum. Um tao er figgjarliga gj0rligt,er ffitlanin,at blaostj6raarbeioio skal vera 10nt. Hetta er ivaleyst einasta gongda leioin at faa ein blaostj6ra. Um ti onkur hevur ahuga fyri at gerast blaostj6ri kann harm venda Sffir til nevdina; Rektorparaen:20.6.tv.

SV.


", ,

~t

Meginfelagi6 hevur f DSF. Hetta er avrit av 9 sum DSF 8. okto r ',) s hinum norourlendsku meginfelegunum um formannafundin, vero~.r i Keypmanna.b.avn i desem"ber. Um lutteku okkara siga teir: F er indstillet p~ en domsfri holdning i dett~ s safremt edr blandt de nordis~~e nationalunioner er enstemmig tilslutning 1 tage i medet, 'I, t ,viI TISF invitere 0 til at r~

meginfelagi6 NSU ~levur i fingi6 avrit av sin fulde tilslutning til i nordisk formannSID2 i

oktober svarao soleioi8 "NSU inviterer MFS til att t

TIS};' 29.

lagsnevndin.er til rei6ar me a hesum fundi og ra ste6u sina grR~aa, um lik i vera til tess.

Kjartan Hoyda19 Lektorparken 20 K0benhavn

Sj 1 r me Minerva-eftirprent i j 61 ' ! !

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 6 - 1964  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 6 - 1964

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 6 - 1964  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 6 - 1964

Advertisement