Page 1

,

..

MEGI FELAGSTID INDI

Nr. 4

2. argo

13. oktober 1964

----------~--------------------------------------------------~----

B1aostj6rn:Ar~i 01afsson stud po1it nevndarformaour

Bogi Ltitzen stud scient rtevndarskrivari

Inniha1d:

Addressan hja MFS

siou 2

Atkv00an

2

Raosva1iCl

2

Studnil1gur

2

. : 'P'isan 1964

2

11. ISC Limagja1d

3 4

Sociolo.giska..kannin{5in

4

Hinerva f'ramsyningin

5

J olaf,arClir

5

Arsfragreioing

6

Studentatingio Stevnumioi'o~

9 10

Raosfundur 25.og26.9.

14

Urn

rokniskapin

Arsrokniskapur MFS

Utgevandi:

MEGINFELAG F0ROYSKRA STUDENTA

16 17


Addressan hja AEGliJFELAG F0HOYSKi-{A

c/o

STUDENT/~

er:

Bogi butzen Hartholinsgade 7 3 K0benhavn J{

Atkv00an A:tkVt)'OClIlwilstcvnumiof-:fram seleiois) a t :krd~sur veFaHP--settur a atkv00useDilin sum so ver~ur koyrdur{ hj~lagda blaa brmvbjalva, hesin verpur sloani aftur -klistr~quf og srndur til v~lmannin: dartin, Gaa.rd

Tageru,vej '26,1

Aoborihavn N ..

Einki avsendaranavrt>eigur;at veroa ::i brcevbjalvanum.

Umraoandi er at allir limir atkv0oa. Atkv0ouseoilin sk~l ver~a

valmanninum { hendi { seinasta lagi 26. oktober 1964 kIlo.

{ Ra,(\avalio Ha(lsvalio fer fram'-ii~i b~ffiV'atkvfh~U seinast 1 oktober. Uppskot

til'valevni eiga at ~~4ta nevndini 1 hendi { seinasta lagi tann

22 nktober kl. 10.

Studningur fra FOToya'Lands:tyri Urrisoknir vereJa'scndar lin:1u'rium 1 n.:esta mcinaoa. Hava tit skift

buoat ,so sigi skrivaranuPl,' Boga Liltzen, fra.

F I SAN

1 9 6 4

'"

Fyrst~ 'fdroys~a stud~~tahondbokin, Pisan 1964, fcest til keyps 'f'ra'hevndini fyrlualvah i 'prls, einans 3 kr.


11. Internat on31 St

ISC varA hildin { dQgu~um 2?6.-2.7. { ' r ~ l~rda h~sk6la­ nu.m :( Christchurch :i New Zealandi. i'lFS var ikki umbooao" a hesumf'undi. Tao var langur vegur at f'ara, og a t { at vit ikki enn eru limir -{ ISC h0Vdu vit verid noyddir at g;ldio allar f'eroa6treioslur - kr.10.QOO f'yri hV0nn sendimann - sj'lv­ :i.r, Teir, i(l eru limir, f'aa f'er(\a6trei?slurnar endurgoldnar f'ra·ISC. Hartilkom, atvif er~ 6kendir 6ti { storu vero, og ti ongar moguleik­ aC'e havdn fyri at gJ0rt nakrar skreytir aslikum f'undi. Skulu vi t rokna vic at" vi01:trkendir av ISC, so rna stort propagandaarbeiai til. 011 hini norr0nu studentameginf'elagini voru via. Flestu. upp­ lysnin~~rnir, io vit hava fingio fra f'undinum, eru f'ra norsku sendi­ m0!lnunUt::" sum um"bo{s,smaour l"IFS hi t t i a arsf'undi NSU i Oslo 29. og )0. august ~ r~r, Avtal var vic {slendsku sendinevndina, at hon skuldi lesa upp heils­ an fra "iFS a Iundj_num. Henda heilsan vara' send lof'tvegis til Christ­ church .{ rniojum juni, men {slendska sendinevndin sigur seg ikki at hava a hana, og s6statt hoyrdist onki f'ra MFS a fl. ISO. Storsta hc:ndingin a fundinum var, at sonevnt "ch.itt.-ter" f'yri ISC varo ,samtykt. Hetta 1!~harter" or i tveimum. t f'yrra partinum verour greitt:fra' prinsippum og virkis0ki hja ISC og i seinra:partinum er greitt fra nyggju styrisskipanini hja ISC~ -0 . ISC hevur higart i l yerio skipao so, a thv0r f'undur ::·,.t(3ir" veroa hildnir anna(:lhv0rt ar hevur verio f'ulkomiliga ohef'tur, "6·~.~v­ stov3..n, Coordinating Secretariat, stytt til COSEC, hevur bert ha~-",~,. til vppgavu at avgreioa tey m~l, "i'f'undurin beinleicis ~legoi henni. J'hi ver(\ur hetta broytt, so at ISO verour ei tt f'elag vi(l\f'0stum limaska.:;;:i. Fundirnir leggja arbei(\iotil r~ttis, men aoalritarin og hjalparmcmn hansara hava r~ttuliga storan myndugleika l.millum f'undirnar Sett ver(\ur sunitreyt f'yri limaskapi, at f'elagini, i oroum og gerout:1 sy-na, at tey taka undir vil"" "charte3:''' hj~ ISC. h8vur ein grunn, IUEF, i~ ger Elitt start aroei~i ti~ tess at hjalpa studentum, iA av politiskum avum eru f'lyddir 6r hailJllandinum, so tetr kunnu halda f'ram via lestrinum. IUEF hevur t.d. hjalpt stud8y;tU!TI ur Ungarn, Angola og Suouraf'rika. A~.r 00rum prEtktiskum·ti-J:::.t..:0-kum er:·at-nevna, at skipao verour f'yri samrQ,'Jhlgar- 0(1; kanningarf'undum, seminarum, ymsastaoni. '1'. d. skal haldas1~ seminar :1. Europa umeuropeiska samvinnua lmrdoins0kinum, m.a. urn at vi:;:'ka f'yri at progvini fr~ hask6lum { ymsum londum kunnu saman­ berast hV0rt via annao. TSC gevur ut b100ini Inf'orma tion Bulletin og The St~:ldent. =esc llevur kanning::irnevnd, Research and Inf'ormation Commis'sion, R=~C, sum hevur til uppgavu at kanna og gera vart vic viourskJt:ftini :l tnilll ~o:ndum, l.SC heldur, at virurskiftini hja stud-entl1num ella f'olltinum Yvirhovur ikki eru sum tey eiga at vera. RIO hevur t.d.givic :f:::.~agreioingar urn SuAuraf'rika, Eysturtyskaland, Angola, Puerto Rico og urn r~cu~ptirningin.i USA. ." ~ ISO ]lesut~r~ varo samtykt at takq~pp san~a6ingar vio eysturhallu samgor~guna Inte:t;'national Union of Students, IUS," io hevur hovu~sskriv­ stav'll i 'prag~ urn samvinnu'-{ pra.ktiskum spurningum. A~nars hondi tao, at observat0rar f'ra IUS og f'ra Jugoslaviska mt:~ginfGlagnum ikki fingu loyvi at koma inn 1. landio. New Zealand hevur sera"ptrangar reglur urn innf'lyting, io 6tihysa ollum kommun­ istum.


R~oio hevur gjort av?

f haskulaarinum 1.9.1964 - 31.8.1965 skal 1 >rn:;1S , st6rt kr. 20 fyri a Id l' 1,1£ 1 og fellur tao til gjald­ 1. november. Sum tao S2St av arsrokniskapinum er felagio voroio aktivt og harvio eisini kostnaoarmikio. Tao er tf neyougt at hava fastar innt0kukeldur. N6gvar av uppgavum MFS hava so mikio av samfelagsligum tydningi, at vi t kunnu faa F0roya Landsst at vera via til at gjaJd a twr. Men Landsstyrio setur sum treyt - tao er sjalvsagt - at vit studentar sjalvir sYna ahuga fyri felagi okkPTa vio a-t vera v'io til at gjalda ein part av teim tilt0kum fa gj0rd vera - okkum sjplvum at gagni. ' Limir eru allir f",royingar, :10 lesa via hffigri l£erustovn~r. Rao r,[FS set­ ur t:1 ikki sum treyt fyri limaskapi, at limagjald verour latio. T~o er t6 ein ~purninf?ur, um limir, :10 ikki lE'.ta lime.gjald kunnu nj6ta tey rmtt indi, :10 Meg­ lnfelaglo kann veita teimum. Nevnd~S innstillar til Landsstyrisstudn og nioursettat j6hferoir og umsitur s~J.dningin til stytri lestrerferoir. MFS sendir limunum Meginfe12.gs­ t:1oindi og ['dir teimum oyoub10d tilstudning o.t. e:. p.rio er to ongin grund til at fara alt ov strangliga frelll :im6ti teimum, 10 ., kki faa upp 1 lag at aIda limagjald f r@ttari t:1o. Ums6knarb10o veroa send ""t til allar limir, men vit rokna vic) 2,t f61lt, aorenn ella samstund­ is via a t e y senda inn ums6kn eisini senda limagjaldia. Limir kunnu tf ikki verOa innstillaoir til t@r heilt b:Uigu j 61cleroirnar ella Ui-a Btytri lestrp,rferair so longi teir ikki hava goldio limagje.Jd. "er"'a v U

!:~c3i--' eL0 ~ / "

Fyrsta kostnaaarmikla tilt~k, fa stendur fyri durllill, er s0ciologiska kanningin, 10 veroa skal nu :l vetur. Hon verour atk:osta eine.r 10.000 kr" og vitveroa i fyrstu syftu at leggja nakao vffil ut sjlHvir fyri at faa arbeioia i gongd, men vit fp.ra so at faa kostnaoin fra myndugleikunum seinni. Sum tao s@st av arsrokniska)inum, so hava vit ikki n6gvan pening t0kan i,'10t'lLYli, og er tao ti umraaandi, at limagjaldio verour goldio r2ttstundis.

Sociologisk kanning

, t

.:,

Longu 1 raosarinu.111 1962/63 voro s'pmtykt at kanna m0guleikarnar fyri eini sociologiskari kanning av f0royskum studentum • , Mgrius Thome.ssen, stud. act. varo latio UP) f hendur atkanna malio cg at SaI!lraoast vio teir stovn;:;.r, :10 m0guliga h0Vdu ahuga fyri at gere·, slika kann­ ihg. I heyst verour gj0rd stor kanning av donsku studentunum. Tao er Insti­ tuttet for Orgp..;nisc:.tion og Arbejdssociologi, sum ger kanningina og Undirvis­ ingE.rrr.ta12,raoio, SUB stendur aftanfyri. Donska kanningin verour gji'lrd soleio­ is, at:ein partur (ein tiggjundapartur kanska) av studentunum verour spurd­ ur, og so· verour rom'aa viCl, at vit f2.2. eina sannn mynd av hvussu studentar­ nir yvirh0vur hp..va tao. Myndin veraur heldur ikki n6gv skeiv? ta HI student­ arnir eru so n6gvir. Vit f0roysku studentar eru ju fair 1 tali, bert hc.lvt annaa hundrao? so fyri at faa einaalftandi mynd cW b61kinum "f0royskir studente-r" verour neyougt at spyrja allar.Av praktisku,] ors0kum umfdar ke.nningin :1. fyrstu syftu bat'a f0royskar studentp..r i Keyptlanne,h;:wn·. M0guleikarnir veroa kannao­ ir.fyri,L'..t faa Arhus vio, men ovist er'um t2.a er gjorligt at :faa teir, sum lesa i Noregi via. . . Roknast IDa via, at onkur f0royskur studentur verour spurdur undir :donsku kanningini. Faria, veraur' fram 2. tann hatt? at, ein "intervieWlc.ri!f kem­ ur via einum 'starum sk'me, vio :h6gvum spurningUJ.'ll og leggur studentinum lag a, hvupsu tatS skal' utfyllast. Soc~:qlogiski stovnu:dn her hevur fingio frk. Herdis Morten sen 1 stud. scient. soc. at "intervie\'Vn" f0roysku student8.rnE~r. Teirfaa somu spurningar SWTl donsku studentarnir og heIst nakr2.I' aftur8.t. Spurt verour t. d. UB flggj­ arviom:'skifti 1 hvussu n6gv tio ia verour brukt til fyrilestrar, heimalesnaa 1


f

~tlar

tu

lagsJ.

at arbeioa eftir lidnan lestur og annao

ver,3ur aftp.n6, sam[mborio via tao danska 9 og frEigreia­ ing

okk;~cr"7

at c"ftpYca fer at liggja betur fyri hji, 1andsstyri um tydningc,rmikil student . surn't .d. SffiO at nugaldandi via 0000 • arliga kronuIn UIJpa m[unin i studningi ikki or endaliga loysnirl spurning:':':lUIn UIn studning il lCBrdan lestur hj5, f0I'oyingum. Eitt av urslitunurn [W 8ociologisku kanningini skuldi heIst verio, at vit greioari sou, hvussu hett at verGa loyst. T,)>;

'/61':

':,,"

a

a

Minerva-fr~~sYningin

Longu undan j61ul1 i fjor koI'l Johe.21 Hendrik Winther Poulsen, stud. mag. vH:J ti llppskoti, at MFS fYFi vinna su::r iJening sku.ldi gera eins og Samband .8 Student Erlendis, selja eftirprent same,n via fyri t0kuni Minerva,:," r8produktioner i . I v6r v8,ro so avt gj0rd milIum ).1lnerva,· MFS cg a Bokhandil i Havnini run s01u av hesum myndum i Foroyum. sett S::8r at halda soluframsYning i Havnini a61avs0ku•. Ser­ stok n:::;vncl, Leif B8k, stud. scient og artPn i Jakupsstovu, stud. merc. Yare sett t; vor:?, fe,JJ:gsnevndini til hj i hesum arbeiai. FreIrsS"Ydngin ve~ro hildin i ovaru fiy.ileikc-:.rh01I i nyggje, kommunuskula 1. , juli t 1 2. Vi t h0Vdu ,lati.e Barour Je.cobsen hevei teknao og NorO lystu i b100um og utVE'~rpi9 0:;:; utvEapiO hevoi, n0kur k t u:pp, eine, reportasju fra henni, MFS-menn ni 013' l'IFS. Zachf.ri2,s Heinesen list greiddi fra Rcstorff 1 segoi frs eftirprentingartekn­ ikkinlli--:l. vit urn 80 ir~:Jrent, eina originallitografi (Tj 'c-;11'1 tr "skura av Z. He inesen. og UlIl 300 myndir v6rou seldar fyri st6iJust 8.V, og til nvlops v6rou eine,r 1400 - 1500 s fitt av pGrtingi 1: mun til f1:ggjarCBtlan ke.nn sige,st n.t vE:roa nagv samenbcrio vie tao strlo 9 1.0 fe nev11,i:.:"l9 s8rnevndin og eorir dugligir ,rifFS-limir h0Vdu av framsi'11ingini.

J

6 1 a fer air

-------------------

~L'1fi

Of;

undanfarin

ver~ur m0guIigt

Tjaldrinum. f'~r er tad solei~is, v::-1

'~Y'beint undan j6lum,

at f~a ni~ursetta j61aferd

at se~nasta ferdin ~r Keypmanna­

og t{ kann roknast viC!, at ~hugin er st0rri

Iagia heitir t{ ~ studentarnar urn at royna, urn t a+;

1

a feroinasoleiois til rcettis, at ikki ver0ur

i~ntil seinasta t~r vi~ at fara heim, rJi'~U2"1

a

"Ltr

vi

og at ikki verour komid

£yrsta t~rin aftana' J'o'l. }Jetta er to' sj~lvsagt ikki ~ niAursetta j6l Ums6knir veroa sendar


nsvnd lVIFS

!"~

F e 1

o.

g i

Limatal. IV:FS heva i, t E

satyr io 9

1. 6.1964 var limat

.cH

:1..40 limir.

L6gir felagsins eru 11 raosfundi 11. 4.196L't

1 He·tt,~,

is sum.

10

9

. .,

hildic 'lard 6. 61avs0ku. A kannib~lfundin­ ing? men student inginlliJ var meiri­ ti uppskotiO-um stevnllil1io vo,ro hildio at ver~ betri.

a

mn a lutin t

og

9

m

e v n

j

0.

L 6forn:.elluD. rr..,ccfUl1di 26.7. ve,ro uppskot 8m :',0 til stevnwniO hja fel­ e,€:,'ilmn. UPI)S studentcct og fekk goo,s, undirt0ku. T io vaTo logt raddi i17 at tao (;il litllaatkvC'lou. sent e;nber samtykti uppskotio, og tao veraur nu sfLmdud~ 25. - 26. 3 sentut S t u den t a t i n g i lkahas 27.7.1964. rast2.oni :L blaanum.

Studentatingit'l

g j a

F f

I'

urskiftL

v i

GrannskoaaouI' rokniskeljul' og f inno. [\,0

i6

fr6 sk2.ttmeistaranum eru at

i b Ip.tJn1.L":l.

T f 0 i n d a t

~

n a s tan.

1'\ :La in(ii? lO koma ut i hes1,llIl Ilrinum. M0gU­ 5. g5:vu ev einurl studenk:.D_L:;,c vero'}. nu k[~nn,~.oir. rC3ttuligco blaomntalu j b@oi innan- og utt2.n­ Fe lagia hevur f staoist hC,va o,v st00U DSF til okk­ s :l

Hetta eru f:)~ri

18

lands i

E,rr:,

9

mill~'Yltj6a

L est r u

I'

~

1.

ing. juni/Juli -ut PISm~A, er likeraour i 284 :lnt0kum. Pisurnar, 35 :l tali, tey indo,stoV112.rnir, norr0nu meginfel0gini s Id og hevur givio eitt sindur [It

studenh.ln.

st

unmll f oooi at fRo. goo

r~o

oldri


7 L;:;rdur

l.

'ri Pisuna Ilng'tt vit ECt vita, at malstovnurin nu virkar sum akademi i f0royskU11l. Ein f0royskur studentur lesur har og er limur aV MFS. it.."1nars hevur MFS nevnd sit:::ndi til at kanna likindini fyri Iffirdum stovn­ 'lID l F0royum. Stu d n i n g u r

til utlendskar studentar.

Teir 3 studningo,rnir U)P8, 3.000 kr. v6rou Lstnc,r 1 norskum, 1 svensk­ g 2 skotsku.rn studentum. Urn hinc-cr 1. 000 kr. varo for mao.urin av Le.ndsst;Yrin­ u.rn spurdur u.rn lojvi til at veita nakao aV hesum peningi til eina norska gentu lO var Kg,nningarferc i F0royum. Urn hon hevur f io henda studning er ikki t. Brmv er sent F0roya Landsstyri urn .at gera so vall at lysa studningarnar ttl n238t 'Tar sum skj6tast. Teri skulu latast til Islands, Danmarkar og Ong­ Ipcnds.

11m

Soci8.,lm~~,l o

e

'

kanningin. Thone,ssen, stud. act. hevur havt hetta mal :1. hondum vegna.MFS, sf.5an. MF-S 1.9.1963 heitti a Uliliversitetets Sociologiske Institut urn at gera

00CJ.O

Seinast i juni i ar fingu vit e.t vita, p,t longu tfol f heyst kundi fario undir kanningina um peningur fekst. Vit skrivaou ti, ta io vit 10gdu ffggjarmt~,n okkara fre~ fyri Lands­ styrio f juni f. iEr1 P,t tmr 5~000 kr. vit hildu okkum hava fingio lyfti urn l'ndir hei t inum "Lp,ndsstyrinum at rnoa ;yvirH a figgjar16gini, heldur attu at veroa ny-ttnr til soclologisku kenninginEC. Vi t fingua fu..ndi via N. W. Poulsen 1 august at vita, e.t t@r 5.000 kr. hevoi LandsstYrio brukt til onnur endam~n, og nt ongin j An var t0k til sociologisku kanningina fyrrenn kom2.ndi figgj­ 9 tvs. 2,ftanc. 1.4.1965. Ta.o fer ti at veroa torf0rt fine.nsiera socio­ logisku kanningina, sum er dett at kaBti? 5-8.000 kr. \Tit hava nu fingio i?t vita, at ain sociologistudentur er, sum kann fare i holt via arbeioio heilt skj6tt. LandsstYrio hevur lovao okkum at gjalda men sum s ikki fyrrenn 1. 4. 1965. Nmrri er greitt fra sociologisku kannine;ini aorastaoni i bJaonum. Stu d n i n gar

og

16. n . fra F0roya LandsstYri.

a

Tey nyggju oyoub100ini vorou brukt a fyrstasinni heysti 1963. Inn komu 74 ~~s6knir, studning fingu 57~ lan 6, meoan 11 onki fingu. A7 l10SVEl varu tao 99:10 h0Vdu konu, :lO arbeiddi, og tf onki kundu faa. Sum stud:~dngur verou Imtnar 41.400 kr. og sum lan 7.900. ! studningi fingu menn 200 - ~ooo kr. hV0r oe; i lani 1000 - '2000 kr. hver. 8einni hevur Landsstyrio veitt 3 16n tilsamr:1ns kr. }.500. r-jls,:unans veroe, hetta kr. 52.800. , Pillhl 6. figgjP,r16gini til Iffirdan lestur er f. hesum figgjarE,ri kr. 60. .;0. '

S t

~

d n i n gar

til stytri lastrarfero

'l'L hettr: endamal st60u eftir fr60 i fj0r um kr. 500, og vit fingu heHufe:r-C! ,jc'ittaonr kr. 1000 neira enn i fj0r, tvs. kr. 4.000. i veru alt ov faar ums6knir far. l'i:~n verl~frl2l/5isstuderitur fekk stuoul til eina kanningarfero til Czecho­ s lcvakiD" ej,n fekk stuoul til fero sum konte,ktstipendiatur til Uppsala, ein


sin ,ccl0f3[',ndi fekk' jattnn um stuaul til lestrp,rfera til Spanie~, men 1'81'6 11~)~nsarr\ [:.,V .ongllll}. Ein les2.,l1.di fekk stuGul til lestrr::r.... fero til Frarrke.rfkis. Einans 1800 kr. eru Idnar til hetta end£'l!l8.l. Sostatt standQ naastan 3.000 kr. t hesi konto 6bruktar og vit kunnu ottast fyri9 at take. TlFS-limir s~r ikki un re oe feroast meira nffista summar, so nissc-, vit henda studning_

ill u D t

j 6 0 a

ill

a

1.

Vit hava f heslli~ sarinu.ra hildie 11 nt ber jast fyri alt j6oc,viaur­ kemline MFS. Lurrdfundurin, har J.H.W. Poulsen og Poul Olsen voru og logdu sjonarGliO okh1rc, fr£'l!l, ec'v ju onki lit. A fundi vio DSF (Darrske Studererrdes Faalles ) 10. november 1963 finc;u vit 8,t vita, at DSF vildi ikki viourkenna HFS sum f0royska natiorral­ union. Teir buou okkum observe.tt2!rsess :l DSF i st[1oin , men vit t6ku ikki avo Fa:' maaur MFS var i Reykjc'vik f. d0gurrum • - 22. Dars far, an norr0rr farmarrnaraostevna yare hildin , men slapp swn kunnugt ikki at luttaKt, f fundinmYl. Fyrst i jurri :1 ar var fmmaaurin f Leyden 1 Halandi og to i via skrivstovuna hja ISC h;::\r. c,v upplysingu.ra urn ISC varu fingin til vegfi., greiOa Oe vit faa rrti regluliga bloo og tfoindi fra :mc, Hovi var til aoalskrivD,rfi.,nlli:l fISC og hj~nparDonnurn h[1ns MFS og sjonarmioum okkara. skrivaeu til IUS 1 juni og have. fingio tilfar fra tellium. Vit hava eisini f Tho Student Mirror. Pis::m vt:',ro s nevnt send hinw;l norrenu neginfelogunum og aat larrirr or eisinj [l,t serrdi:, IUS, COSEC og i2Jorl:m han[1 oe; okkurt afturfyri. '1'a io l10rksa lag1.0 NSU helt o'rskongress seinast f august buou teir observatormil morrgmn 1 ondu.o , eisini einum fra II/IFS. Formaour­ in legai tf ferchnC'~ nioun,~ftur llD Oslo oes hann vaal fagnaour av noro­ monll1,L":l. Observnt0rar v6ru eisini fra Finnllmdi, SV0rfki, Dnnm[',rk, Vestur­ tyskalrmdi, le,ndi, ~Tugos lavia og Israel. Umboosmenn fro' ISC eisini. UrrrboosJ:lenninir v6rou settir via eitt serst;:,kt bora of!, floggini fra londurr­ um, teir kOl:lu lir verou sett framI:l3.n teimuIn. lJIFS vnro alvandi­ viof;:,rio eins v231 og c,llecr hinp,r n[1t ion.?,lunionirnar og Ii hesum sinni varo so fyri fyrstu f,c:ro pr0gv;:,,:'), at t;:,o be:t:' til t halda ;:,ltjooasamkomu via MFS sum luttakc;.ra uttcn at rok spyrst burtur -10. s emb(=~r fingu vit br8v fr6. DSF? dngsett ember via inn­ bj at verda via {, arsfundinun hja DSF 12. ember. Brmvio Vt"r undirskrivaa ;:,v nmstformanninum fyri inni:mlendism~l, Deh hoast to..o sendu vit roul Olsen f. fund. Frc.greio hc:msnra Ij60ar soleiOis g

"Eftir aheitan fra faltlanninUlu, 10 hevai all, skuldi eg te,ka lut 1 arsfundi DSF 6, Kunstakademiet, Kebenhavn. Fleiri lJ.t lendskar nationalunionir v6ru umboo['oar: FinnInnd, 9 SV0riki, Tyskland, Sch~eiz? Jugoslavia, Libanon og Polen. NYg,':si £1.oalrit ISC V8T eisini via. Eftir nvtalu via faltlannin (1 NIFS) baa eg urn oraiG, ta io m;:vndu n.u. boru fraILl teirr,::' heils:::.nir. ttn var m@r noktao og so skjott vnro boria nt, av ItKongrespr@,sidiot H at vnr t gera nnkao. gjordi "Kongr spra::sidiet" v;:,rt via, rot um MFS ikki fekk orOiG so lI utv['.ndraoi" eg sum Uluboosmaour felagsins. So var(J. f!

enskurn,

Longu sunnud;:,gin settu Poul Olscm n8VnQln samrm motmmlisskriv Sl.F1 s:1o:::.n sftir, t[1,nn 14. septernber, varo bytt ut til teir

a


luttahmdi i tirsi'unii nSF og sent b100unum i!~eypmarmahavn. T ,1 i:" 8 fr~ Poul Olsen til orostYr2.ran fundinum hal' hann va:cc)bi0i.r~ ill;]. tIes£?< ensk8, lisskriv okk2.r;:c upp 2.V rooaX8,pallinum vara h!',nda honum personliga av Polio Hcmn las tao ikki upp. D8:5' fekkeisini l i fre !vIFS, hal' vit urn ta viofero 1 io umboosmaour okkar8, hevol fingio og v6naou at slikt ikki f6r at henda 1 framt ini. Vit hava onki frwtt fra DSF' siopn.

a

T j

s k a p

6 0

EC

r

Fundurin, sum vit skuldu have.. 1 utv2.rpinUI:l via foroyskl.Uu politikk­ a v ongill]. Vit s:~ndu l:n:"BV til ui'llboo fyri alL::,r t ir politisku flokkc~rnECr og buau teimum via t ,-;;in sfund via evninum ~ "Hvenn r33tt gevur heim2.­ styris16gin foroyingl.Ull 2<t luttaka 1 millw"'.1tj60ECS£?"Il1vinnu j2.vnt aor2.r tj6air 7" P.M. D2JTI i veer I'usur2.t kOlTIco, Tryggvi Senuelsen helt !l t Gvnii} !'tt veria formu1erc..i3 eit sindur annarleiois',l.menhevoi annal'S onki imoti e:t kona, S Joensen hevoi hug e.t koma fyri tj60ve isflokkin. yrisf:tokkurin hevoi lan hug at luttaka, men val' to pos­ itivur. lkaflokkinU:r;:;:frfBttist onki, men 1 ouni 61svS0ku fekk n6gva umtp,lu ogutl hj a Alf Ross ss[~raav heimastyris v[',r 011 via. A henda hatt V8,ro tjakio, S1L.TL vi t hovdu skot iO UPl) ;fluttinn a logt og konhaoani 1 utve.rpio 9 men, sj uttan vit kundu hava llCokra '-.11 a tao; utV[lrO funcIurin hja okkum v[ero SO [OV' ongum. arum

a

illl olavs0kun[e fyri frA-rrlS 1~FS

nevnd

site~ndi,

surl1 skal gevc" raonurn

i foroyslm

oil1um dEmskt og

av eftirprentum av kendum

skulr~nu.ll1

ioingum st00una

i

Student2,t inGio vo.rCl hildio Q 27.7.1964. Fundurin vrcro settur kl. 10 in 00 vardi til unle kl. 17. leitio V2-r stuttur ste Un Eftir 2-t for.nrJ'lur'in hevCli sett N.W. Poulsen, londsstyris­ nnour rodu. H"'onn e;18ddist UD? [et fyrstD, studentC'"t varo sett hft.skuL~cnun? fyrst i s i ForoY'x:1, E12.1inum innivist. Hnnn UTil ta s::'J:lvinnu, 10 yorio NIFS og Foroya Lands­ styri O{!; holt MFS vere iderfkt fe • H!:cnn helt vera fittar menn surn v;;l at ben:- SOG, nc'Y'. t val' eisini t.':!.o ninsta 1 1a vit kundu krevj av t ilaUEl vioteirri sku1p,gongd, teir hr;v:1u • Hc:cnn helt tao vera Oi1JL~'t[lt student"..rnir syndu ,,-ns fyri SaI:lfolagsligmn spurnin5UH og s i seg heldur vi G h::W2" h2,lvar rebell2-r enn deydligar studentar. Forrnaaurin taklc~oi r0:Juna, og s c:cn v,'!.ro Kj~,r ,::,~n i J6ku:psstovu v2.1dur til orostyr­ i,ra. Hrms J. De-bos, skrivr,ri 1 rf,onum segoi fr2. forso,: NIFS, Il Lutzen, nevndrcrs1crivari, greiddi frf, virki l{IFS i sos og 1.?str2vrntUUL1 oe; Arni 80n, fonnnour, greiddi fre millumtj60r:.samvinnuni. F61k J g,j0,rt st ri 1estrarferoir via s dm. fra hesU8 fcraun JuliannaKle'tt, stud. . havai veriO i 9 -Bjarni B,Jk, stud. teol. hevoi verio 1 TyskLndi og Z.F. Nang, stud. scient. pol. hovoi vorio i og 1 Gala. iddu lsndskir stud~mtrcr, sum varu st2,ddir i FOroyuLl fra

a

0


.n.-;,.aLJ.,-<vi mal, norsk genta, svensk a, ia kannaCi for­ oyskt f61kal gente; Nanna Hermansen [w navni, hevur eis­ ini hildiu f~rri D.nl sama evni. S 2..n v6rou uppskotini um logarbroyt og wn stevnumio fran. Tjak­ ao varo aftur og fr~~ i 2-3 timar. hovdu oraia. Summir meintu, at vit skuldu h,~va lognrbroyting, l10rir et vit skuldu hewa beecH logarbroyting og stevnO{~' onkur, 2"t oro j io i ste":1wnionum skoytt uppi endamalsgreinina. At endl1 v:-cru ::-:.tkv0tt um hvat, lkio helst vildi hava og' vc.,r t2'- st meiriluti t i) at uppsk,otio til stevnulnio skuldi sendast lit til

fc"rotuL

H,-r

+',,~ir~ee

~:_

:f:!?::}lJ:-l(~~rlc1o=c6

l

lim(~[ctkv0cu.

viu

At enda val' havi hja pisunum, iO vocu innbodnar til henda fund, at prata Idri studentar um teir spurningar, iO t1'3r kundu haldast I1t hl1va ahuga fyri. Til. io furldEtrf61ki var ~v ti mesta:r TJ1J.ndi talio 1 [l. urn eini halvthundrao

Uppskot io

Wil

stevnumio.

I vP.r gjardist t grei tt aV miseydnaou royndum I1t koma upp i milluIntj60asreffivinnu,' <::'.t :r,.fl,FS atti ~1t he.vr. eina staou til spurningin wn vit far­ oyingrer eru serst,')k tj60 vic ti, h2r2.V stendst. Raoio helt t~~., [1t ta io tal­ [m V[1r w"rl so prine It tydningarmikla , ;.tti trygd at veron fingin i at tn,a hevoi me [LV fe limunwIl aft[1nfyri seg i sini st00utakan. Eftir V[1r so bert spurn ingur in , hvussu staoa okkrera skuldi veroa og a hvann h2:tt limirnir skuldur s i g a u m teil' t6ku undir via raonum elll1 ikki. Uppskot vero sett frmn um at hetto. a gj0~·t soleiois, at limirnir skuldu gera av, um grein 2 i felags inin, skuldi varoveitast sura hon var, ella Ul;l sk6yt::'.st skuldi endC'ITlti.l felagsins umfrp.mt at savne rellar oyskar studentar i ein skap og ["t c-:. 011 6,hugamf",l te eisini skuldi verc-:. ret virka fulluEl f0roysKcul fr£21sl 9 politiskt 1 figgj og mentnnC'x­ 1

C'.t greioa Ilmrri fra 16[;f".rbroytingaruppskotinwll og fyri at hoyra, liElirnir hildu urn tao 9 vc.ro fundur hildin 6 Kannibalinum 20. april. A heSillJ fundi varo tj c-:.ftur og fr~l illil, hvat av g60wn og illum io f6r 11t standast ,"'.,v hesi logarbroyting. Mesto. grundin fyri ikki e.t broyta ina val', at fekk f,::;b"gio litiske,:, eting upp f. 16gimt, so kundi t elva, ["t ;:nonn 9 lO h0Vdu aora polit isk;re uppfn,t2.n hildu seg veroa noyddar at fara burt­ ur ur felagnQm. Meirilutin av fundarf61kinwm t6k t6 undir via logarbroytingar­ uppskot intun. Nakrar dag~r seinni vera fundur hildin 1 Arhus og hal' varo einm~lt sam­ tykt d m£21o. til 16g;-..rbroyt

hvat

T,],o val' ~ SD.:Il nevnt, Elil1umt j arv okk,'1,ra, sum fekk okkum at taka St00u If}'::) til tjoos ,;;urningin til umhug<:lUnnar og e.t sm:loa uppskot til 16garbroyt a ra08fundinum 11. i'prll. SUIa friUeio f vit alt m(:iri at vit ULl millumtj60C'.s~mvinnuna innan­ fyri ISC (international student conference) og teir spurningar, io v6rou hEWd­ ir t il w~lr0ou hal'. Vit sou, at ISC st :l umleio somu St00u sum vit sj • Teir h0Vdu sroo 9 2.t "student 8"S such" - regL:.n, at studcmtafe10gini bert skuldu vera studentrcfakfelr;Jg, ikki lon,iur. Teir hilclu fundir~ hal' teir royndu at fest," prinsipp If, blao, sum t ir sein,'stu 6.rini lutvist h0Vdu arbeitt eft­ ir og sun toil:' :l fra:utioini eDt smr 2,t 2.rbeioa efiir. Ein av hesum fundum v?ro hi1cLin seinr,sta heyst f Leysin i Seh,leitz, og litio av honum Val' 80­ nevnda 1fLeysin-dekl'lrat L(~ys i skjal. Uhl 30 studentp.8l.?JIlgongur lir ollum heimsportum SBl1dust her um hv(zr jl1111 , ia tey vildu raoa ISC at ar­ beioa oftil' i fr2.Dt ini. Iieysin-dekL.r2.tionin tekur st00U til n6gvar prin­ sipiellar spurningar, lC he,n:. politiskr:n Mi.m og SUD f. fleiri londum' eru inn­ anrikispolitiskir. Vit hreva F.atlao okkLUn upp i ISC I so vit h0Vdu sj6.1vandi storan ahuga


i,

f::rri heS'Ll7

a ISC. S)urningurin Ufl hV0rjEc vo.,ro zrdur :1 millurn­ tj60f.1,starvsnevndini. Leysin-dekL"~rati6nin vara hildin verr:~ v@lh6skandi !"'J_;JE: so 11", at :hon tyktist l(unnG nytast ikki bert SUEl prinsippprogram hja ISC, men eisini hja teimum einst0ku meginfel­ ogunUII1. Poul en, formaour l millumtj6oarstarvsnevndini, setti ti tao upp­ skot r",'lC-tl:1 raosfundin 15. juniy ta io Leysin-deklarati6nin var til vio­ nt vi t ikki a > men heldur a Leysin-deklara­ sum prins felagsins. sti a, at meoan upp1skoytic til sgreinina 'nert viovikti einum : foroyska tj60sknparliga spurn­ incim.L'J., so Leysin-deklarati6nin allar aktuellar iskar prin­ f hsimligum og altj608~alum, Meoan ingarupp­ sko ~ so var in-deklarr.t ionin rUm. til

in-dek?Jr,r"~ti611inr'1"

Ttl henda se.m2~ fund hevoi Arne Thorsteinsson, slimur ur ltrhus, gera einr::. skra all tey [;1al? lO MFS kundi hugsast E~t hava a­ ret 'fyri komandi i. lit, at burtur uppskotinUlu til skra­ in-deklc'..rdi6nini hinumegin atti e.t set seg niour og gera upps til st<::vnulnio ella ippprogr;;m :-,.rbeioi lVIPS komanc.i •. Ta io rrloiCl hevoi funniD fraT:1 til eitt upp­ skot stevnu;nio og sr'-ffitykt t tu c.t a ir 9 um teir t6ku undir via tit 11 fundm1,:lei io helt i J?oroYUIJ undan 61avsoku , uppskot til steVYl11Irrio t>~c og studentetinginunl y iu hi varo a Foroya F6lkahas 27. juli, uppskotio freD. DugliC:2~ tjakao, og tn fundar­ f61kio spurt, .hvat iO t heldur vildi hava raoio at senda ut til lima­ (;',tkv0CU~ uppskotia t i l 16garbroyt ellauppskotio til stevnumio, V2.r st6r­ ur IT: iril'J.ti uppskotinun un stevnunlio. Fundurin

a

og s

P: raC5MundinUIil 25. sember samtykti raoio up:pskotio til stevnuJ:1io i eisini n,t send[L tao ut til limae.tkv00U SllJ.":1 skjotr1st og 2.orenn Hetta er uppskotio til stevnumiO hja Meginfe er st

1.1FS,

1 .J.. •

2.

J. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11

.

Foroyskra Studenta:

undir teirri fyritre;yt, n,t f0

[Lllar foroysk­ eru serstok tj , ar einasta UHlboo ar student[',r uttan mun til hvar teir lesa, og er viour­ Kc3nt S1l1~1 s L0.ndsst;9ri, hevur sum end rEal skipa,b le.gsskn,p fyri Si'lIl­ SOI'm student l ein l-:?intir at virka fullt politiskt, mentanarl '2~r ligt frlHlsi. c::t mGguleik[~r V8 i skula i F0royum. rumka rffisurn2X foroyskuD studentwn f Gorum lond­ 1)];: •

skulin i F0royur:l verour for­ stovnur hvars' hDVUOS­ til at liva og virka f 4·

l,

n+

'-- J

studentrmna. stUI' ikki vero avirknour 3'..tr.uYlQu , kyni, liti ellnsosialUl:J korum. g':::!':: V.'J rt vir') ofX [lst i ollUlu sosiahun 6­ i hvn,r tao enn finnst. nOrH kum-:.le Ul'1 k;<. 'beret best ttr utlendsk;<.ri m(mti~n til 013' virk,[1, imoti 2.11r'-ri sknoilig8.ri avirkan uttaneftir, i hvor jun hnmi hon enn Ie i tar hie,TT i


up}:) i. millUL1.tj stuUent,::csr'.J:lstccrv SWll UlYl­ fcroysku studentarn2r m6tvegis starvsbroor-. -"1£1 t irrl1 lir 00rUL: lond1.un, 111'1 sj6n2xringin og fgroyingurn ? fyri laJrg hvussu onnur fe a uppgavur av sarn.a s sum og fyri vern viC) i Jwi bardagn sum studentar UbI 2.1ltm heim st i f.ra:;lsi 9 friCH og upplysing og im6ti 2,ll­ y sum t .d. kol iSl!lu,. imperinlismu, h2,ro­ rwoi insraJtting og ein::weldi, hvar tey enn eru [It finna.

;!. •

at at elt

j

Til hvat ar so @tlanin at

hetta stevnlli:lio? til 2,t set2, hetta s al sarn.an er , sum ein av ti mgguliga ar­ til 2,t 2,rbeioa utt2,n prinsipp, uttan progr2.l'"1m? utt,~~n stavnh2,ld, men 'lit kunnu va:nt2, okklli'1~ at litini verDa betri um 'vit a n2,krar f~ar grcioar meginreglur til Grund undir dagliga arbeioio. stevnw:aio 81 ikki er eisini in urn 'lit skulu hava eUt liv2.n~i ell2, eitt deytt fe Fe er ungt, Of\' ini, sum 11igartil hava sitio 9 hay:::, av 011um alvi roynt fl.t kl:'.nna st0oUn2, og funnio av, i fyrstu syftu 9 hvat 9 io lVIeginfe kann far? at f~ast via 9 oe; 1. Gorum lagi, hvat Meginfelagio he via. eigut' sannforing okk~,:,a? SUI1 sitiCl hava i hetta skiftio, at ti 112. grundarlq,gi, 811m stevnurnioio sigur ivIFS eera nakao til gagn :y-ri f0rcysku student2.rnar og foroysk[!: Ss,tt CIt sigc:~ so hevur hetta io og tey undanfnrnu via, i flsstu far­ um 2,rbeitt eftir teiL! pril,;s uppskotiu til stevnumio inniheldur, annao hevur ikki verHl Eh.Jgulie;t .. er ti i La;gstu t nt vit seta okkurn niOur og hyggj2.. eftir hVGrji ol{kp.-r~:t 8.r-J og e prins at verr. oC; nt linirnir via atkv00u teirra h0Vi til ["t s er ~illu~ studentar. 9 bvussu sterJd S'w~l

hevur inspir0;rc.o in-deklarr:t

a

trt 2ft ir, fyri b-t;t0ku okk,::crr. 1: ISC er tao 1.1V alst6rurn tydningi at hava stevnwni'5 SDn (letta og c~t kunna via greiOUlJ t01u;11 9 at avgj0rdur rneiri­ luti av stendur aft j sun er i blaonum, v2.ro eitt sonevnt tlchart s2.mtykt. Hetta· charter er gj burtur lir Leysin-dekL'~rati6ninL ISC ch2..rter byrj2..r via inurn inng2..ngi, har dentur vereur lagdur at studentr.r eru partur aV s yvirh0vur og at teir h2,vn skyldu at vera akt i vi ~ 8nf ,,) lagsb orgarar.

a,

Sfom~i

t [:"t

ver:~.~

kSDur 1.' t tur~ lIThe Ideals of ISC". Hettr.. knnn l "A free Univers in 2. Free Society".

stuttum s

Greitt verour fre. hvussu frffilsa universitetio smr lit og hvussu frrolsa SIEr lit, via politiskum frffilsi, figgjarl og sosi2,lum r@t i. v,~rour vist 2., r..t heimsfriOur er ein treyt og ein fylgjo. 2.V ollwn lleSllil1. ,on stendur i II hvussu ISC a:t1:::cr s@r cd berjast idealum s .e. via at stria kolonialis~u o. s. fro

2. tiittur ger av 9 h'1ussu, la ISO sk""l vera a arb ioG.. Her sru eisini irnar fyri l~h'L'vL''''. so tao 8..vgerF,ndi nyggjec hent, 2..t msginfelag skulu kunna 'latta 9 .r:.t tey t2"ka undir via i

E~V

linunurn i

og hvussu t . skal sett2..r upp. it he8um oki er kunnR gerast limir av ISC, hj~ ISC.


i

evnurni.5nuw •

er tYdningP..rmesti nv skjnlinum. M}'S er stovnao undir teirri fyritreyt, at foroyingar eru serstok tjoo, hetta er so grundleggjandi og so sjalvs ~ ::'~t eg haldi ikki, at eitt orovaro grett urn slikt a fund inurn 9 ta io MFS varo stovnao. Hetta er ein veruleiki, sum er hevjaour lnngt upp um nlt dagligt sDatjak Dilluw foroyingar. MFS er viourkent 9 2.V landsst 9 sum sc,t i 1962, og s:1.oani have vit hetta Fcrriti fra nusitandi logmanni. 2,t fult politiskt ~ ment og figgj frf31si 9 er ein a [tv teirri er stovnC'~o und­ ir og S2.DsvP..rer via ta stevnu, sum fe j6oamalum, hevur roynt at fylgt sla2n tao varo stovnao. in fyri, at vit kunnu krevja lut­ toku i millillltjooasamvinnu jEevnt viO aarp.r tj60ir er, at vit virka fyri at for­ oyingar a ollQB akjum javnir via aarar frrolsar tjooir og at vit m6tvirka teim kreftum, 10 vilja gera foroyingar til provinsbugvar i Dorum landi.\Uttan at tab" Imillu[1 ymsF',r politisk2~r flokke.r i F,Jroyum ella RorP..staoni e hetta at vera prins iella staoa fe ins. . 2. grein or-; 3. grein siga fra, t'ot NIFS er interessufellg hja foroyskum s t uden tunl. ahugi okkara skulamalum gongur 4. grein og 5. g!ein sigF', fra, eitt sindur ut UE teir skular, sum vit sjalvir ganga a :1. lotuni. Grein 5 sYn­ ir, vit ikki ein[l,ns'eru greioir at foroyingar serstok tj60, men vit meta skulan at vera eitt av teim &~bOOum9 ia kunnu hjalpa okkum til eisini at veroa verandi serstok tj6o.

I 6. grein 0;:; 7. Grein er MFS interessufe g fakfe hja foroyskwn studentum. 7. grein er t6 tyoandi prinsippspurningur, sum gong­ ur lit urn P..vmarkao,:::, f0 okio. 8. grein er eins og 7. grein eitt prinsippmal. I hja MFS.

9.! 10. or-; 11. grain veraur greitt fra ment

iga stavnhaldinum

I 12. grein verour greitt ? at vit ffitl~ okkilll upp f millumtj6oa­ fyri o.t rokjo. og tj60 ahugamal hja okkum og Qt vera via i ti strf6i, fa student allastaoni strlaa fyri prinsip:pum, eina best er greitt fra 1 "Charter ll hja ISC.

studente,s2!:Jst~rv

sj te

Tosao hevur verio lL~ annaohvort atkvooast skuldi um stevnumioio grein grein, ell~ um tao skuldi setast undir atkvoou s~~ ein heild. Vit komu til tao urslit, at sOleiais sum .ar sett upp, er tao ein heild og ti V[',r ongin til at a run taa 1 • Tao hevoi t.d. veria fullkomiliga hClpisleyst um 1. grein vexa vrake,o og 12. sall1tykt ella 5. grein sarntykt og 4. grein vrakaa. Veikleikin via 16garbroytingnruppskotinum9 o.t vit via at seta polit­ iskt stavnhald 1 sjalva 16gina, kundu gevo. studentum via aorari hugsan um tj6oskap[',rliga spurningin grund til at f{',ra burtur Ur felagnum er ikki gald­ fyri uppskotio lin stevnlliilio. EnciOlnalsgreinin er Ifk2. e IIp, rUm 05 neutral, sum hon altla hev­ ur verio. Plass ar fy:r:'i ollQlll koaanum 1 Ingnum, men taa veraur sjalvandi askooanin hj6 meiralutrmum, SUi"il a stevnuna hja felagnum FelEtg okk2.ra er uppbygt a demokrat iskc;,n h,Ht. R20 veroe vald a hV0rj­ um 1 og verour stevnumiOiO ykt nu, so veraur to.o st inntil lim­ irnir via hp,v2. sett nytt stevnumio.


n i I':'~}\i3 ir hava onga ,juridiskc, skyldu at fylgjec stevnumioinum9 men 1'0) limiI'l,ir h!tYct til t va-m.t av teirnlliJl~ Qt teir kenna DoI'§,lskc:-" skyldu [Ct fylgj8.. ti 7 um teir ikki beinle is 8I' voronir valeUr d teir skulu virka Inoti tL er umI'aoandi~ at st6rur meiriluti verour i stevnumi5inum. Ikki minst er hetta D.V tydninj'i fyri andli t okkarc" uteftir. Tao er t f avgerC'ndi neyougt? at ongin lir:mr situI' passivur 9 Den at allir e.tkv0oa fyri uppskotin­ um urn stevnwnio.

Raosfundur 25. september 1964, Ei tt sindur ;yvir klokko,n fI'iggjadagin hin 25. september varo fund­ ur settur hjn raosskrivaranllill a i. Ihns Jo,kup, I'aosskrivari, 18~s upp fragreio fra studentatingin­ lliJl i Havn 27. juli i . Bogi refereraoi seinnu helvt av tinginurn. FYI'str:. malio, Sllill tikiO vp,r til ;-r~ Var uppskotio wn stevnurnio. Arni? nevnd&rfo~maour9 nevndi fyrst tao, talaoi fyri og im6ti broyting av grein 2 i felags16gini. Hann m~lti til, raoio? i sto,oin fyri at broyta ~U~"'.'-", gjordi S<2r eitt stevnumio Qt arbeioa eftir. Hann nam isini via teo golJU undirtoku 7 uppskotio um stevnumio hevoi fingio a studentatinginurn i Havn. H8..nn helt 9 at stevnUtT'lioio sum chRrter kundi koma at hava tydning fyri Meginfelagio UteftiT. Talao varo U,ll~ hvort uL)pskotio urn stevnumio skuldi fara lit til limo'atkvObu 9 og hvat so skuldi via s~lltykt ina um at senda 16gar­ ..~"'..m."~T-ringpruppskotitj D.t til atkv0ou. Samtykt Yar~ vio 8 atkv00um fyri ong­ 18cti - hettG~ f;amtyktin llill at senda uppskot um broyt av 2 lit til limc~atkv00u verour llfturt ikin, og io si',ntykkir uppskot urn stevnumiO. hj}i fe og sendir tQO lit til limaQtkv0ou. Atkvott verour lliJl stevnuDioio undir einum.

Eisini v:~'To s&lltykt at scmda uppskotio til stevnumioio lit til atkv00u

aorenn HL

L 6 g i I'

og S t I' U k t u I' u r.

steingI'lmur~ SUD er 1 logarnevndini gay stutta munnliga fragreio

og meirilutin a fundinum, V8,r hugrcour fyri ad hoc nevndurJ, og tao varo

e..nnars 0rtat latC'v malic hvl1a fyriiJils.

Fundurin samtykti at seta limagjaldiO til 20 kr6nur, vCBlvitandi at t ikki verour lCBtt at faa peng2,rnar fra ollmi1 limunlliJl, av tf at tao ju ikki ber til at noyo f61k at gjalda limagjaldio. Latio varo nevn~ini upp 1 hendur at greica spurningin urn limakort.

T 1 0

i

n d a t CB n a s tan.

steingrlmur legi3i frnm uppskot UJll at geva blcoo vio bldndaDuD innihevoi uppskot UJll st~dd9 pris og prentiteknikk. Hann nevndi ffiOgU­ 2"t have. lysingl1r ~ og fyri 2>t fal1 eitt sindur av studningi Q~ tey so t.d. fingu eitt sindur av plassi 1 blaonum at raoa yvir. So helt hann eisini bera til O,t selja nakur eint0k. Hann hevoi . longu spurt seg fyri VE a prentsmioju. Pratao vr,ro lli:l hette., evt. ble:.o. haldi.

j


s

Meg

S

l~

l~

1)

J~

Nevndin l at fel ilf:::-.xiO nu var voro io so rugvismikio, nt illa kundi havast f einQm rULll 9 har maour eisini skuldi faast via lestur. Tf var skrivstova noyougt9 segdu teir. Meira var kortini ikki gjert vio hetta a hesum sinni.

Sam v i n n a

via

C o l l e g i u m.

Kjnrtan greiddi fra fundi5

SUEI.

hcmn og !rni h0Vdu havt via formannin

:l Collegium, heor teir he-vdu loveo hv,]rjumoorum at "taka upp dygdargott sam­ starv".

!rni nevndi tann Bogule tao einafero kemur. F rag rei 0 i n g

at faa skrivstovu :1. foroyska husinum, urn

n e v n d u

ffi.

Brmv vpr kor:1io fra KjD.rtqni Hoydal, hann greiddi fra, hvussu hann catlaoi sa::r at leggja kanningina av hersetingarmD,linum til rrettis. Hann segoi fra, at hp"nn hevoi valt scar H.J. Debes til hjtlpar. Raoio reglugero fyri nevndini SUill kannar hernaoarmalio. j

L e s t r arm a 1.

Kjartan f Jakupsstovu hovoi ini og bioia um upplysingar av ymsum Hann hevoi eis sett seg f samband Helt arbeioi sitt TIU vera avo

til toy norourlendsku meginfelog­ , men hevoi onki veruligt svar fingio. universitetini - men sarna skilio.

Fyri haskuL.nevndina t i formaourin Paul Olsen. Nokur fragreioing var ikki skriv[1o? men [w ti: t2.0· vp,r nevndini t at fr66skaparfelagio nu Var viC) at gera tlvara av haskulacatlanunum, loysti tao s ikki hja nevnd­ ini at ger,'. via hetta. Harafturf.m6ti lovaoi hann, at nevndin skuldi gera skra yvir sovn stun eru f. F0royum. Eisini helt hann tao vera vert at hugsa urn ret l1tvega Fen~ar t innsav'TIingn,rferoir •..

S

0

s i

0

log i s k a

k ann i n gin.

Nevndin matti tf.verri upp1ysa, at ongin peningur var eftir a ffggjar­ lqgini til kanningina - hann vc,rnytturtilonnur endamAl, men lyfti var fingio 'lit", at iVIFS fmt 5.000 kr. komandi var, at nyta til kanningina. Brmv var komio fra Mariusi Thomassen; har hann greiddi ,hvussu cat Var ~t a kanningina tit rrettis. .

Sku 1 a n e v n d i n . Rog1ugero n(;vndini 9 SUJ-n kanna skc,1 f0royska sku1an , varo gj umframt J6heon Hendril<: or;· Joannes Di~d.sgC',J?ord var eisini Arne T6rstein sson va1d­ ur f hane.,. Novndin ske.,1 h'1,va 10kio arbeioi sf.it i seinastq 19i 1/3 1965.


~ GHib.

R

0

i a i n g ~rd felngsnevndini

grain 6 :i fel;:'_gs16gini vllro s2Jlltykt'1 einncelt.

k n sk e pur i n. He6in'1 k~ssameistari gay frugre ing.

Roknskapurin var ~lnmffilt samtyktur.

V

Il

1 men n.

At s t i l a i komr'11di meginfelagsvali v6rou valdir lVIE_rtin Gaard~ Carl

Vilheln Weihe og Steingrimur, reosformaour.

Mil 1 u n t j 6 Santykt borg" til e.llar

aa

mal. p~t

ikki

senda

nationllluni6nirn~\r,

lisskjalio fra. "operasj6n Charlotten­ ti tffir kenna ikki MFS enn.

u p p l y s i n gar arb e i 0 i. TR5 varo ymisku

0rt aV at senda "Facts about the Faroe Islands lt til tffir

ionaluni6nirnar.

j

raos'krivari Urn rokniskapin fyri farna nias Samuelsen, ~tud. merc. solei~is:

sigur skattmeistarin, Heain

Av roknskapinum srest ill.a., at MFS er vor~id eitt stort og aktivt Felag __ vid tilsÂĽarandi starum utreiaslum. Til vanligan rakstur eru solei~is nyttar ikki minnietm ga~ar 7000 kr. , men vi t eigato at leggja til merkis, at fleiri av utreioslunum eru farnar til tilt0k, "sum komandi nevndir fara at njota gott av og ikki eru afturvendandi fyribils -- eitt nu keyp av skrivimaskinu og margfaldara. F0roya Landsstyri hevur synt felagnum stara vrelvild og stu?Ua ok:,"um munandi figgjarliga. Landsstyrif\ lret i ar 3.000 kr. til rakstur og 4.000 kr. til stu~ul til stytri lestrarfercir. IvIen bert vio stuÂŤuli landsstyrissins kundu vit ikl<:i greina allan rakst urin, tao sou menn longu tiol i rakEtrar~rinum. Ti var tiltak sett i verk fyri at b0ta urn figgjarligu vinurskifti felagsins nevniliga framsyningin av Minerva-eftirprentum. At PISAN gay yvirskot gjerdi tao ikki verri. Rakstrarhallid kr. 1987,14 visir, at vit ikki i ~r gj0rdu nog mikia, ella varu mentir, at f~a innt0kurnar at samsvara via utreiosl~rhar. Ta~

er meguligt, at nresta figgjarar ikki fer at kosta so nagy sum hett io, viq tao~t nogv av ti grundleggjandi arbeunum nu er gj0rt, men vert erat hugsa urn, at i framtioini ver~a uppgavur at r0kja, sum verda sera kostnaoarmiklar, eitt n:u luttekan i komandi ISC-fundurn og tilikum. . Limagjald er neyougt.


Inn t 0 k u r rr£ r0EO~Q_L~~s~t1!i: Til venl r~kstur Til millumtj6onnrbeioi

2.•.000.00 1.000.00 1.114.00

Innt0kur ·ntreioslur

_ 14.1.2.8_

369.02

_ _71.18_

-RenturL - --

5.345.99 n

y t

t

cev skrivimaskinu tioindi slur

Aor,,:r utreioslur S entat<ingio IvIillurrrt j 60aRrbe io i

slur

til:

749.00 2.50 900.00

17.lod..1_ 1.374.45

.01

3.002.81

1. 821. 46

208.50

2.2 ___7~224~0£

llIFS i sp.mb. via norrQJnu studenkcstevnuncc 1963

__72..2.,5_


,

Q g!P

K2cSS2cpeningur Skuldarar Myndir 6, goyms lu

3.752.27 237.00 _ 13.£•.£0_

·-;-S k u 1 d:

-----Skipafelagia Restskuld Restskuld

350.00 249.00 ~8~ •.£0__

skrivimaskina margfnldnri

~

__8~7~0.£ 3.532.27

G run n u r ~ i ~ 1 est r a r fer air: - - S2:1do -179~--1963 - - - - - - - - - - - - - ­ Stuaul fra 'F0rO'ya Landsstyri 1963/64

499.98

1.•.£o.£•.£Q_

4.499.9.8

1'20.£•.£0___

-+- utgoldin ',stuo:ul 1963/64

l:;r.::. __52.2~22

E gin pen i n g u r 'Eginpeningurin kemur fr8.m a henda h~tt: Eginpeningur 1/9 - 1963 ~ flutt til grunn til 1estrarferair raks trRrhal1

_ 2~929~9Q

3.019.41 _ 192.2.8_ 2.519.43 1.987.14

l:;r~

__52.2~22.

Keypmannahavn 18. sept. 1964

Hedin Samuelsen mes tf ormaaur' G60kcmdur:

vagna nevndina vegna I'M ia

Arni 01afsson, formaour

Steingrimur Weihe , formaour

¥lend!=, r,oknsk:,p hr\vrc vit grrcnnskooC'.a, og er hrmn s8JDsvccrandi via brokur fe1­ [\gsins. Kasst'c.peningurin er eftirta1dur. Myndir 2. goyms1u f F0royum havn vit ikki SiBO.

Ce.r1 V. Weihe

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 4 - 1964  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 4 - 1964

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 4 - 1964  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 4 - 1964