Page 1

-

C

n

/I

I I 01 31. mei 1964

B1aostj6rn: Arni Olufsson, stud. polito nevndarf orme.our Bogi LUtzen y stud. scient. nevndurskrivari

Utgevandi: l.fEGINFELAG F0ROYSICRA STUDENTA

Kostnaour i leysasolu: 1 krona


Tio

EerfyTi '[('ru tey tioindi i f0royskum blaoi, f3,t grund0kio, io cetlanin var at brDJm til 1"8C"1a!.' stovnar, nli knappliga varo bOoio kirkjulionum 1: Havn til nyggju NE,;;".r1 j.r ett -:. seg bc;inanvegin i samband viiJ LandstY'rio, sum avsannaiJi t!o­ indini.

S8".,r2 ha'Tf:l, 8,ft'ur yorio viCi Minerva um s01u av eftirprentum (repro­ dukt;f 8:r:, at 1:1FS skal fyrire s01uframs;Yning i Havn­ ini UEI 6la'1G70 1':Lllei;citl. O.kkLlr,1 t0rva,r folk 9 i©: kann taka smr av 0llum praktisk­ urn spurY'.i::lg'.:ml i er:m':'cmdi vi.c f:r:a:r.!sS-ningina, hongja upp, ;msa eftir og selja. Tann 1 ic ve2'onr i lh:vnini' UIn olavsv0kvleit eigur at seta seg i samband via nevndina. 0 j"cmn (XlOl1) 1mnn vera via i hesum arbe i t ilframa fyri Meginfe lagio og ursin

Fr2:d.:;t er hI' lchus, at har hevur verio fundur um logarbroytingina. Allir 8 v6ru a Oimln1 m,lli um 1 at felagio atti at hava tjooskaparliga stevnu,

luttakar[~r

_

~.j,l_

s":..ztri 1.e8trerferiJir__

il e:cc'. 4 11i:ls6knir innkomnar. Ums6knirnar eiga at ver5a sendar til 11FS v/Bcga Ltitzen, Bartholinsgade

3

7

1

Kbhn. K

Hevndin eigur e eintak av feroahondb6k fyri studentar, io ISC hevur fyrireiK2J. T2i.r~ io ~tla Si:2r onkunstaoni kunnu fra nevndini faa upplysningar Ui'TI stude.':d;ahe:rbergi, [1tuclenta,natstovur o. t. i teim londurn 1 teir mtla srer til.

Vit haY::!' fingio eitt eintekav arsfragreiiJing NSS fYri 1963. Hetta var sein­ asta stC:Cr'/sir::',c; 8. l'!SS. Nu eru NSS, io einans umbooaai teir,i5 l6su :!. Noregi 9 gingio 8C'.::1f:n vij 1)..":S:\ 9 U:mbOOfloi teir normenn 9 ia losu uttanlands til norsku nation2,lJ:'l1i(,;ina iJSU. j); I :2]: i stendur m.a. urn norr0nu formannaraostevnuna i Lund i oktobur i f jeD:' ~ "Speste:_l cr,Jc,le ofres pa en sak som ser ut til a kunne bli et student­ diplomatiE,k ',c-;oblci:1 i tid.en frer:1over~ nemlig sporsmalet om den ftBrc;,yiske student­ orgenis ,~GYle"L3 lIe i <iet skandinaviske samarbejdet. MFS er meget interessert i a komme med, men DSF har ingen interesse ev at sa skjer, tvert imot .•.•.• . , ,:'o:;:m2~nnsr:!Otet l181.1stilte imidlertid til DSF om a komme frem til en ordning med MFS 9 j hvert fall f0T n08siJe ISC. II E:i.sin~L yrreJnr I2.8 \'1l':, luttoka. teirra a studdntafundinurn i Havn urn 6lavsvoku i f jo:r.

H(cf~i -::

Hetta e:r indi tal

ment[;)

fi"v:;u 'lit 2 eintok cw lenclska studentablaanum, io SH!'gevur lit. • Tea kemur -ilt fyra ferJir urn ario. Har eru tio­ , in um DaviiJ Stefansson fra Fagrask6gi, via­ LiniI' e::::'u vrolkcmnir at eitt eintak fra nevndini. , if] "lesandi i lendskum '!fr::eoum n geva greinir urn fornnorr0n .og lslendsk malslig og b6k­ fl

ut.


2

Pisuve.gle io ing ~ Nevndin fyrireikar utgavu av boklingi via upplysingum av ahuga fyri stud'entar. Vamtandi kemur boklingurin 'lit seinast i juni nanaaa. Pisurnar faa hann sendandi 6keypis. Um tu vffiitst ill) pisu, ia vffintandi kemur ut av donskum studentaskUla i ar; so sig endiliga. nevndini frti1 so han kann senda pisuni eitt eintak, :B6klingurin verour annars at faa i b6kabuounum i Foroyum. Meginfe liLlir ve~aa at kunna faa hann fra nevndini fyri halvan pris. Hann verour eisini at faa undirframsYningini og studentatinginum. Studentating:U3

~

\ Pyribils er avgjort> at st udentetingio verour sett a F0roya Folkahaskula tann • juli kt. 10. Atgongd hava allir meginfo limir. Eisini veroa pisur­ nar bodnar via. Talan or eisini um? at [l8,our fra Islendska Studentaraonum fer at koma til fundin. Av malLL'll? io fara at k01;}a upp ti fundinum 9 kunnu nevnast ~ Fragreioing fr.? Meginfe arbeianun seinastu tHina. Lestrarlikind5_nj hja foroyingun yr;J.sastaoiro Studnings- og lcinillkindi og onnur soc Stevnumio fe ins frameftir, innanfelags; innanlendis og millumtjooa, Skal grein 2 broytast? S-':;ooa J'lIFS til Leysin-deklarationina • . Lmrdur Haskuli i ForoyuD. Heitt verour e. alla2:' meginfe lir.lir tun at mota. Er okkurt mal? SUi71 tu ynskir tikio til viogeroar a studentatinginum, so skriva til nevndina beinan­ vegin. Nevndarskrivarin verour heIst steddur i Klaksvik. Adressa~ Bogi Liitzen, stud.scii.7nt., Klaksvik. Tlf. 5260, Nevndarforrnaaurin verClur heIst staddur i Havnini fra 9/7 til 25/8. Adressa Arni Olafsson, stud. polit.? Hellutun, Torshavn. Tlf. 2570. lVIeoan nevndin or i ForoYLL'll? or raosfornaourin alitismaour fole-gsins .1 Keyp­ mannahavn. Adressa~ SteiElS.r}pur W~_ stud.TIed_•...L_Hos~£uJ?~ Have 28 1 Kbhn.V. Tlf.

25 2 428 ,

Fundirnir varu

skip~oir

soleiois, at tann

15.

varu viogjord

A Tjoo B LestrL'.rmtil C Socialm;U D Mente'.I:ull E Yniskt

Tc:nn 16. vorou A Hillumtj B C Yn:i_sld

A 3. fun dinum1 tenn 18., vorou so 11 ffialini; io hovdu veria til umr00u 15. og 16.? end'11ig'1 [wgreidd og s~\mtyktir runr. III. T.i60skaparTIalini voru i

he~qi ~

1) Politikkur WWS. S Vi:::.r urn, c.t MFS ikki [i,tti at gerast resolutions­ ID8-skintl 1 mon at resolutionir 1 i hesum eins og i Gorum malu.'1l, (~inans attu at veroe,


3

til vega, t.d. via ser­ e~~Lir at alijmndi upplysningar voru f nevndarhmning, n~slitini av fundunum i Keypmannahavn og Arhus lliil grein 2 vistu, at limir­ nir hildu tr:.o vera beint, at felagio hevai tjo6skaparliga stevnu. D2r_tllr varo a, at IVIFS ikki 6tti at binda seg at avlsum politiskurn flokl:.i . Ji.rni r'horsteinsson hevoi n6gv uppskot; ia vistu 6, at urn grein 2 varo broytt, se) nyggju grein 2 ikki einans at vera eitt eiti. Til dcmis kundu vit hugsao okkum eina gallupkanning av f0roysku f61ka~ menr... t vicyikjandi spurninginu:'ll urn loysingo BMia heitti a Dann Mortensen, stud. act. lED at kmma, Uci 1 'loru fyri slikari kanning. MFS kune'll til d0:2lis bavt eyguni eftir ti politikki, io skiftcndi landsstyri f0ret, um h:J.rm eI' frcelsispolitikkur el ikki. statsrcettarl siioou J:t'0roya er reistur, kundi ID'S roynt kCL"1na neeI'ri og gj0rt s~r og 00rum greitt, hvat veruliga hendi rl.'.:. c~ eve. Elo-Lm@lt. i 1946, rd[~r

j

stp~!\:ari

2) I~jartan i Jakupsstovu um at skipa fyri fundi :r. Foroyum nillwn Jens otto Kr2~g og UL1 heimasty-ris16gina vann ikki fre.ma. semtykti iit tileggj".. nevndini at kenna moguleikarnar fyri einum ut­ 3) varpsful1d; heiTiti',st loginc::, millum Iv1FS og f0royskar politikkarar. 4) Hereet

var til 1.lI1roou

j

og samtykti

io nt seta serliga

2 mannn,--nevnrl_ !Jt kn,nnn i heSUID. • Annar nevnd2.r limurin var(5 va,ldur vi0 to,o sana. ':lao veT' Kjartan Hoydal j stud.scient.

I }certxnostumtllinum legoi nevndin fr;-n tey brov fra Innanrikismelaraonum cta1'lska] eru prentnol aftnst i blaonun. S v varo serstok 2 mannD--nevnd r:,t kc.nna gongdina i he rskyldumalinum • Annar nevnd2Tlinurin varo valdur via tao sarna, og var taa S61bjorn Jacobsen, ca~d l)ol~'i;. 0[; stud. J.,erc. <

I J Lestrarmalini kOffiU so til u~roou:

It 9 at IlfB'S c.t taka stoou til skulapolitikk og at taka tjoo­ EtOOU. Spurningurin um drmskan ella f0royskan skula veraur ju vio­ g,jordu:;::, milIum polit ikkE:r.::tr og manna mill1.lI1 yvirh0vur :r. hes1.lI1 d0gum. Samtykt vara 1 at vit 81~uldu il::kt , uppi eini illa und:trbygdari resolution. HLi.oic

skLcpc'.:rl

vc:ro? Ul skulin er danskur J to); UI:1 dr'.nir g j aIda hann y og hi Idio !'..t fl-::; ~·GrL1 le:tur storrc, hGIFlingin av 11Brl:'"ralonunruTI, tykist at h2."-JG he:.vt i.Kt~i. h.e ilt sort Ft,\T psyko i ti,virknn a summar lrere..rer UD. skl).lin \'c,ruur foroyskur fyri tao um foroyingar gjalda J ,':l-l~ i-pielt val' ta6 sjalvandi rffittast at yvirtaka ber av sku~autreioslunum for at hon far menn at halda, at nu Sl:al 9 so eiga vit a) nt gera okk1.lI1 greitt, hvussu vi": b) seta niour nevnd? io skal hceva til ut i lotuni, hvussu n skulabokur, timar o. '1:1ro,

':.-G ~~,

0

rku1,u vH so kome!. vtc'l tilra6ingu,"J okkara. hewa f0roysk2, skulan - he 1 t raa io

~

Icc.!.' foroyingar, io les8. via hcegri la::rustovnnr. Hosir i Mls i F0roywn 9 flestir teirra 1 ur 1.

~ E~l1:Lr


4

flokki i bc:.rnaskulcmulJ. og lika til lokio studentspr6gv. virki teirra hECVC:. teir i heilulll bruk skulalffirdomi Idagl teirra, og teir e~l i'Jir , 6 hV0Jrjura okjum, iO skulin i Foro;yu!:l ikki he-v'ur f;yri at io teimum, tao? iO teio­ um torvaoi. T ir ha1ci::L seg' SOst2ctt hevr:: 'offioi rcett og skyldu til at hava nhuga Tao er

kdan ?:lFS

1

at skulin i

tvs. st virka i

eigur at vera for skuli, er 8.t bugv::,< f6lk ut til at liva og

skuI2,'ook1).r ECt vec~a 6 ooClurmalinum. Undirvist E:: royskUL1 vi<'lurskiftur1, t. d. foroyskari soznfe lkenentcm, kari sogu tlS0gUii verour a13 urn lJOlitic:'n;., m81'1-:'1n1:'..-r:'1 og 0konomisku sogu Foroya seinastu l;undrac :1rini erm 1.1:':1 Sigmund 9 og Sverra ). Foroys e 61V3CCgt ["~t have, pr6gv, io eru javng60 via pr6gv i at verG F0roya 10gting. It Urn. b) vc~ro :~vgjort ,:::.t ne7ndin t:LI at karma f0roysku skulaviourskiftini skuldi setast, og i h['cnE~ kon:u Ren"-,_r:kdi:r1ther Pouls an 9 stud • mag. og J6annes Dalsgaard, stud. :1ag, F...nnars V[lx'S nevnt, ~,t D8nn lli"""1 c"llan heim eru via at koma eftir, at tann peningur, ie fe:>::> til 9 B:.'~:: skcl roknaHt OUI:l ny-tsla 9 men sum l­ -I

og SID:! virl\:1JJ_:Lg2,

-i

2. HaskularrJl,l Haskulanoll11din ( Olsen og • J. Debes) vp;r ikki liaug via kanningar­ arboioio sitt, Arni rnDo:rst jns5cn koD. freD vii3 tankanuTIl urn. at sma lond~ io ikki h0Vdu raG til universit '9 i. :2 lGJ.ildU stc'ma{J (3itt World Univers ,.

1estrnr~iki~~~

ic helt 9 elt ~ik~~,:·n'; i ForoYOJ.i·'1 oinc:ms <ittu at spyrja ei'tir 9 .hY:£:.i io naour dugdi 9 cg ikk:i .. 1V'""'r h".DTl he"\,iJ i Iffirt t • NIaour via 00ruw. pr6gvi enn donskum a:ti ti at h["3Q 0;::":, f!::::::t0L~_I' SlJL"l hinir, eisini llill hC'~nn ikki er indverji9 men foroyinguro MFS cigu-;:: t vir~-\:a f~rri9 "':; pr6gv? io eru j8.vng6a~ vero p , mett javnt 1 hva(lani tcy so en). l~evndin e at hay . so [:,'1" uPP t ilfari um lestur i aorum lond'UIll 9 sun1 til bcr9 O,IS tr:,o (:; ~~ lirllU1Ul11 at kOlna i sam-band via nOVYldina og f6.a henelur :i tei~1 upp ing'un 9 io t iUlli"""1 t0rvar. Til dOTIlis kann nev:ndin fEra undi}' o:t h!~.\,-cc i':::~ste, skrivstovu"t

I C 1. Lestrarfiggjtn

Eildii3 varc 1 [st te,l; It rc2t t",stD var 9 at f0royska samfo i5slurn'lr D,V utbtlgV'1,nini elV foroyin,~1. tc orkar litio ut'oygda s okkara ikki i lr..1tuni. 9 og 'lit taka, i vtl] clonskU T1. studningi 1 io uppfGtast sum ~l-n . ,-" r" t·"_L Lc-'"c_~~ 'l"....,d~h~;;" .'" l~"" lk 2-ra l' I ' l' CEr 7 so t au!"> k o..nn geras t _ .:-. Jc"-'-JJ, l'., ,_nc_ o'C 0 t unl f o r t : : : t tate, on:iini ?.ftu:·-:, l\r:'1i korn. fren viu "tl uppskotL; at Lands­ stS-ri1J sk1;_ldi voJll(',lct:1 1 st12dGl1te.r kundu take, i spn.rikc't,ssn­ nuTJ.. H0Slli'"" tok 'It vei ta Arni kill~ studentum arbeio­ nevnt v0.ro t.d. -virksehii fyri


5

ing I' 6::btu c.t veriO tilmQr upp vio skipQfelogini urn nic;ursettar feroir 2.lt ariC5, M08'uleikarnir fyri cho.,rterflugving nakrar feroir urn io vera c" l·c:mnc.,o ir. 2. Holi

Nevndin varo biiJin U;,1 at ke,nn2, , un IvIFS kundi faa skt-ivstovu i foroyska husinurn i Keypma:rmahavn 9 ta tao einafero kemur.

(ros Vr>X'o um skraset av bokurn og urn at ger2- tyoarafelo.,g. Hildio v2"ro 9 at Iv'!FS kundi styoja foroyska mentan 6beinleiois vii) c::.t n~la lU?1urn til at 'lir.l1daforoysk tioo.,rrit og gerast li.'nlX':1 idgTh;} ,

1. ISC

v aro; at ikki verour fCcriiJ a ISC i ; brov veraa send 011um S2mt lutt a]mrwlum i. kom andi ISC 1l110g SRI he ilsa n via fra MFS at lesa uPP E" £'undinw" 2. Upp

ingc...rarbl~

~_

IJIFS fer elSllll ('.t royn,'::. o,t sleppa frf-'D i bloounurn hj8" ISC/COSEC via s j 6na::'rnioUl?1 S Eftir u1)]Jskr::t:L fr6. IHJluntjoo::;.ste,rvsnevndini (MTSN) varo samtykt at {SeV2, lit 3 ':J ing"' lJ!:} Forayer og MFS i 1965. ~,

S!:2,J..

20 -

3. -

ver2 un Foray('. nf.tturu folk 08' S0gu skul(1skcp 9 nal og T:lentnn I':!FS og tjooskaparl frigeringarr:.rbeioio j

Arni og2rn:i_ standa i b6kU'TtEl.

3.

settir o.,t gera fyribils mtlo.,n urn, hvat io skal

Leysin-deklQrationin in-cJeklarQtionin '1Qro gjo!j'TIumgingin a fundinw'il. Ron'verour kunngjord

1 ::nurn'J].

S e inn i.

4. St8vn,'::. fe

ins UD

broyt

Gv'grein 2 var

~ftur

Poul s fO:CD2,Ourin i MilluTatjoo2,stEl,rvsnevndin

til viogeroar

a hGsm~

tlC3lti til, o.,t 16gQrbroyt­ titti c;t veroQ ;:,fturt Qt i"IFS heldur sigur seg taka in-dok12xnti6nini, sma er t og rumt Qrbeiosgrundarlag. Hin­ ir b :11<1'::1" Qt lL':1irnir ["t h2.'rt'L hC:'JVi til nt uttaln seg; men to voru 8enn ,6. e irU)i;1 U2 9 ,,,t forr2oJt or groin 2 ikki Qt vera heilt lytaleys, Ul?1 skoytt 1.'P:9 i hr.~lc::.. G:cundj,n til, at nerm hildu hetta, er tann 9 sum ongatio ::::'~jt f0rd frnn i t,j k:,inum U,l hetto. lllnl, 2.t via at skoytc. nakao unn t irrD!' eru hesi oro vorain definerRoi tronglig2.. a uPPl um Do.tionnlu staou okk ara hava vit formelt ut ,._. , .",,-':'=-. '"" ~\'·-k-::::-·-'"r,-__-'.:t· .i.)-__ in t_~E~?:",.::!~~ on..::":.~_~5~o..c_ial1:£Y"p~g ar • ,J;


6 Rt IvIFS :5,tti at seta upp Arni 118voi i oorwn se,l'l1brl.ndi borio upp c iOEmdi fyri eitt stevnumHj, ello, II ipprogrQ,-E,," ~ io sk1"ldi VGrQ felagso,rbeioio frQceftirc Nevnd8,rformn-ourin s ti ti :L'":U;'9 /1t heldur enn at broytn grein 2 sItuldu ger[1 ti1 stGvl1.unio fyru Qlt felags­ o,rboioio b@oi innefttr utefti~c? stevnm;,io, iiS skuldi rinE:!. vCBl via Leysin-deklQrati6ninCL, of:; SllEl liElirnir soskuldu to,kE.;, stOGU til via o,tkv0GU. Ongin stoaa v["ro tikin ti.l hett'1 Il'.[ol 6, sfundinml, Bon Donn yvirhovur s0gdu seg vilja unhUgSo, tCLO 02; ",rb via ti hV(H :i s 1 . Hetta veruur eitt pcv h0vuosevnunulIl :5, studentat j

5. RIC A 6forl"1ellm:1 fundi via nevndini hj6. :Jemske Studerrmdes Fa;llesrad kom DSF vic) t:i uppskoti 1 ;J.t DSF og lVfFS skuldu lato, RIC 9 RcseQrch and InfoTI1Q­ tion Cornnission hj<6. Interne.tional Studen"; Conference k£1nnQ viourskiftini :i Foroyum og uppg6vt:rntcr hjii MFS 1 og s sfn2. hugsan W:!, hV0rja stouu, io lVIIi'S av rottUJll 6tti at hava. Ie er 5 nCL~na-nevndy i6 vald verour nv hvorjClri ISC og Sill1 situr :i 2 ",Ienninir vo:::'oa ve,ldir ikki oftir hvorjuJ'l 1 end UTI 9 teir koma UD? nen eftir pers6nl dugmcskRpi 9 og t i i) iO student:1r yvirhovur hr;,v:::, a teiTl1ml. RIC he"lir g~0rt knnningnr D.O,. viovikj2ndi Suour(:cfrikR, EysturtyskR­ lEmdi (DDR ~ 9 9 Puerto Rico og 00rUI:l. lUC-:'r<igreio veraa mettRr ,t vern stak alltRndi og viroismikio keldutU:':'.r . io vlo.gjordi uppskotio frt nSF og i tilraoingini fra MTSN, at tao i veriO skeivur froznf,HORrhfsttur (proc8dur~") at MFS fram fyri RIC elI! itt dcmskt-foroyskt klandursmi5.L Heldur skal IvIFS, b Of'. fc kO:Ylc~ndi ISC hcitEC ata eftirlits­ nev;ld, Supervision 1 ';lOVUTV:',lt RV nyggjuE, urn fyribils . Krcntur ervis ion COI'll~li te (SUPC01\l) 9 at RIC skal kanna BaliCl, ciga vit sjfslvs

6. Jnnur t iltok ~\nnRrs V[tra tosao u:n bilnterRlt .'.;:1arbelOi via aornrnr'"tioneluni6nir. stucl(~ntar, iO kOTDf', til Ji'oroyp., Sl.l.O Nevnt vnro, ["t hevoiverio, un t feroru:18nn, l{unau komia i sal'1band vic studentnr, gjognUt-n Feroamanna­ felRgio og MFS. Vit e a t k mna :;:]oguL::;ikccrywr

ANSA.

II ]

Heoin Sar.lUelsen, stud. mere. hovur tikio via sun k[~ss':::''TIeistari aftrma Ole J6kup Hansen, stud. polyt., io er sti'.dc1ur i Jyllandi og tf ikki fCBr rokt hl?tta st;crv, Renn hevur eisini s raorlm:.l og vc.ro :2. varonma()­ ur, Oli Z[WhRrinssen} via til sfmu:1in , 1. v.,rClm:l2.our, TuriiJ Holm, stud. med. val' st:.'Jdd f Foroyun Jmndi ti ikki mote., Snmtykt vi'"rc ",t senda lir:lUnul'l lim'"Kort nD:;st,'::, figgjc,rar 7 og krevja lima­ e-j "}.ld. Goldio linr:.gjald skr,l so ver2. trGyt fyri? d f6lk kunnu nj6ta tcir fig0:jccrligu fyrirrnmiry i,') fe kc>nn VGitR tclinw'], Avg vart) c;,t kcmnn? ill] MF~3 kUIldi fingj_o kostdeildina i Hoydalw:l til hotellrnkstur llil SlUYlllarii3. ?


7 2. RMsfundir

Semjn v~r w~, ~t raosfundir ~ttu at vera gj011a fyrireikaoir via ar­ beiospappiruIl fra nevndumua, og ,')~t teir heIst skuldu vero<:c hildnir urn viku­ skifti.

3. Aktivisering Arni helt, at goour mati til e,t aktivisere, limirn2.r var at lata teir sleppa fr2"Elat [,,,t sit['.. i sernOVndUl:1 og kcmning('..rnevndUD~ sum serliga reglu­ geroir veroa settar fyrL Sc:ntykt vr:,ro, nt raosskri varin skjotast orligt aft,'na raasfund" " skuldi le"to, nevndina fac, geronb6kina, so avrit kundi verae, sent ut til, rllO s 1 io.irn,~'..r. Eildio varo 9 at Meginfelc"gstibindi attu at veria ej0rd betri og send ut reglulig"o Hugsanin LL."1 seminr;,r~ t.e. fundir~ io viogere" serst0k evni y og h"r allir §hug<:'"oir h,~V2c e.tgongd? var eisini fre1YlI1i.

4. ,Studente.tingio Hildio varo um valdia (kompetancuna) hja studentatinginum, at tao v~l kundi kona via i1heite,num av ynSUlTI slag, bffiiH a MFS og 2,orar stovnar; men <:ct tao ikki er liour i logfestu skipen Meginfelagsins og ti ikki hevur vald til nt nlegg,:;a I1eginfelngsnevndini naklla sum heIst.

5. PisuuPlllysing ,

Nevndini er bgt upp i hendur at geva ut pisuvegleioing :i. ar.

6. strukturur Arni skeyt" upp, at hesllr f0Stu nevndir attu at veria setter: tj6osk2.p­ arnevnd,socialnevnd, samferoslunevnd ogmentanarnevnd, umframt millLL.~tj6o­ ast£'..rvsnevndin2n linnars var ikki at sp2.ra at seta niour nevndir at kanna ser­ stakar ,spurningQr.

7. Logir Tose.o varo UDjat verour grein 2 broytt? so eigur nyggj ,grein 3 at gerast 9 sum sigurj at fel~gio er oheft av flokspolitikki. 8. Tiaindatmnnstan Sar1tykt vrcro at s;mda IVleginfelagst:i.oindi til aor2.r enn limir. Annars vllro nalia UJ.1 tioind2,temastuna hja MFS smn heild utsett til mssta raasfund.


8

SuI:! agt i l":leginfe LlgSt indun nr. 1 i ar 9 SO hevur stud. mere. Kjart::m :f. Jt'i.kupsstovu lovao okkuIJ at senda balOnUITl t indi ur Bergen:

loan so Fl80ni

ikkiti hiocmi er ikki st6rvGgis at fr8tta. Tao 8k11 stud,c:nt[;'rnir a Fln,tlondun eru uppostir c;n viofc:;ruinc I!1Fi3 h8vur verio 1'cV DSF. Hetto, skiljD. vit uppi i ik:d :ced),') ) uttnn so 8.t limirnir eim,ns ger­ ast illir9 ta ~Jer:n f".ro, t prat politikk og Uti1 heiD3.stYrislogina. A H luni heir:w i H[wn i fj0r sunmar loyvdi ein lands­ styrisDL"QUr StoH' c;,t siga just toy SOffiU orain i um heimastYris16gino., SU''l DSF i brc:niinun til

t

'c,

8llT'

ilE

~(,i:r

foroyskt fr@lsL un politikk. Sc :'.ftur fOT£)' linirnir upp ~~t gorrie, t,1 heimc,styris login verour nevnd i br2vi til is dCmllii1? og nu leggj8. teir til hvat verour s um hiJiBlt'.stYrislogimc9 - og 0t8.St Er tno virkul so '? Spell kortini9~'.t foroysku studentarnir ikki tyk­ jast 8.t 7[:,kr'[t tjoo 9 fyrr enn r,josnr1r£),tamastan finnur avrit r1V br:'0vi Her i fegnest vi t lLrn upp­ skotio til end{\:nalsg:r:'ein1'c!:@tting og fara ::llir 2.t atkvooa fyri. Vi t rokna viC5, 1'ct hetta einems er rfBtt , t i endeX!lalsgreinin i 10tuni siGur: II ins er skip1'c ",llar foroyskar studentar i ein fe "soleiois 1 hesmn seinrtsta undirstrib:oa i fullum f0royskum frClllsi, politiskt, figgj~r Blo.o HSUs? Norsk Studer"t Forun hevur cmn1'crs Grein hja Ola Drcnbolt as (flestir limirj io veru ~ fundi MFS i fjar summar hei:l1':>' J iilunnu niLYULst til Ola) urn JVLFS og ForoY1'cr yvirhovur. Greinin or ElV aI'lU ? io greinir skrivc.oar ev lendingurn? sum yvirhovur eru DOSlTJ.vir fyri ti landi, teir skriva 11m, eru. To er at nevne' 9 at (;li 8r l(onsermtivur urn ein he.ls 9 og hetta lytir greinina eitt sindur. l\nnars er ,~.t nevni1., D,t i hesur'l sono. blaoi skrivc~r F ode OiJ.ang, ein sendi­ Deour norur1[mna f1 forncmne.fundinum i RGykjavilc 9 un hGnda fundin undir ivtini: JJ~\l~S1{ ULTIM..ATmr: Foroy;,nes nasjonr;,lunion ikke delta F arcliskG J;'o:CliE1.nnSlJ.0teI'. j

DSF ~ den (~n2ste g, 'xIE,en temper ,turen dette ellers PornrmnsJ:Lutet hoppet noen grader i varet. Det var de s stilling ble reist. De er ikke mange, de fo stuc:enceruc) , j'len d:c) or se;!, sterkt bUlJisst et de ikke er dansker, og de forsoke:c 'led g" stat s:in :',sjon stu­ ctenta )~c)J!j, V2,r 5 i den nordiske fLLlilie, nen egentlig er vi 6 9 sier ~:IFJ 9 SOj~ vi1 h-: st[l,tus 80.:11 nasjon p Hordisk Fcrm::nns:G1ote. Nei, sv:~~rcr IS:':"? or en del 1"V D;:mr:u1:ck 9 og de r\llerfleste faring-er studerer i Ko'bcnh::cvn 9 oe; represcmtGres derfor 8.V DS.F', Hva skulls sa vi :::.rdrl:; si? D2,...YJ.skene h1'cs'de stilt at ultimatum noen dc:.ger fer Blotet 9 og erl,12rco :',t de ikke ville koraLle 9 hvis nocm represc3nt{\nt fra X) a ::l::lrke:ce sin ec:~en " itet H og vareta sine Sl:H,sielle interesser


9

til notet i nO·3n som helst form - ikke Gng ng en observator eller gjest ville de t illate. Dermed V-T i rercliteten secken :::;,vgjort for dette? motet - m[m k[m ikke skyte seg inn til forh.::'.ndlingeno pa li'ornrcnnsn0ten8. Verts SH!~ hrcdde imidlertid invitert formnnnen i MFS til besok i Reykjavik nettop'p pa den tiden :motet foregikk~ hEm ble inkvr"rtert pa samrae hotel1 9 kunne derfor delta i den uformelle delcm av forhe.ndlingen neget h[m lystret. Is Lmdingene nokIt fullt inn for lVIFSs s[!.k 9 og holler ikke T;rSU ~fant noen grunn til a skjule rot vi ~lldeles ikke saken sa opplagt som vare danske venner trodcle den v?,r. Dobbelt represent:::..sj on or et v[Cnl fenomer!. i internr.,sjon(~lt orgr.,nisr.,sjonsliv p?: studentplr:.n­ .:::t videre 'ar (let ikke [dle sp0rsmal som lar seg loso b CITe ved hjelp av den torre jus - i en sak son denne er st irrasjonelle krefter ferde, Det sist ordet or nok enm'i slott ikke s om froroystudent­ ones plp"ss i internr.sjoncclt sr:.illftrb id. 0

110tta io FroQG skrivrc,rsigur ikki so n6gv rna st00U einans '::tt teir ikki eru lnoti okkun.

norom[~nna

til MFS?

jnn~~rs vana vit her i Noregi 9 1lt hos':r blioar greinirnar i Horsk Studen t Forun fc.rn at olvE, til tjC'"k millun norsku studentr.,rnr.,r, urn hvussu NSU 8kal arbeioa internasj onal t froJ:'leftir. NSU hcvur eins og SYL 9 SFS og DSF tikiO Lcysin-deklc,rccti6ninc:' 9 IT;2n hevur enn i litl,~,n nun arbeitt Gftir hesari, Gins og hini Norourl,~:.ndn-student2-fe10gini. il hill"v­ ur afturh2-1ds·,ndin vunnio 9 og NSU virknr mestsuf:! einans sun interessu­ felng fyri t ir norsku studentarn ,.or·, Via hesun er ikki @tlrmin at 9 nt .NSU skal r.,rbeioa neire 2ftir in-dekl:,rati6nini fyri at viOurkenn:.:.. ~.tTFS - t£co eru hundntotals c,v n2,lum 9 io l'J.enniskjecnslig havr., !'loire d tyaa enn viClurkenning av ]llfFS. Men vither uppi i Noregi vone:., at tjakio UJ'l ],tTFS fc.:Jr limirnc:.r i NSU r:.t skiljc:. ikki in::ms sin.::" skyldu Doti teiLlUD norsku studentu..Ylum (hr.,naH,skilj teir fullv@l) men serligc. sin':'" s!<..11:du notvegis stud..entum..iiE t~:gn~DuEl~c;,parJ-}ga stutt 6..1eiQis kor.m2_Jpnd~ Ot; londrn:1 SUE} 1 de:Dis Suourafrika.

Hin storsti 'J.einbogin 7 toy norr0nu londini h,va i internp,tion:c.lu.'J student C\Sai'1C,rbeioi, or, Cct t1Br einans skiljp, sog sun interGssuorgani­ sati6nir fyri sineT egnu stuclent,cr 013' eru tey norronu studentClf 210gini ilIa i teimll:l londunum 9 hrx anrmo av stor~i tydningi Gnn studningur oft; or til unroou nillU:il studentarn~,r. Bjo

Roknao verour vic, og so roknn vit vUl at s julio Vi t skulu lysr'c na::rri Nt?stu

1

G

1)]:1

9

seinast i art an

sfundur veraur :i Havnini einp"fero i juli ­ limirnc,r i H[wn :"1 studentatinginul1 t::.nn 27.

t8.0 i

ioindi kama v8ntul

blo01J.lJ beint undan 6L:wsvokU. i SGptcfllburce


"

17.

februar

1964

Son sekretror for MFS har De annodet aD o)lysnins 00 1 hvorvidt der er indfort en ordning? hvorefter unge fmringer~ der konner til Dannark, und­ gar at blive optaget i Iffigdsrullen. I (ienne anledning skal [Jan Deddele ~ at regeringen pa et ;-,linister­ mode; den 17. december 1963 har besluttet aQt,1inistrativt at indfore en ordning, hvorefter fC9ringer og gronlamdere fritages for La0de pa session og aft jening af vrornGpligt

9

sa

Iffinge de ikke erhverver fast hjem. i de.nne

del af riget. Det noteres i de pag81dendes Imgdsrullepapirer, at de her sadan frit lse. l;.B.

Mol1nann 14. mei

1964

I anledning af Deres fornyede henvendelse vedrorende sporgsma1et am falringernes vffirnep1igt ska1 man herved oplyse, at ministeriet ved afgorelsen,' ,hvorvidt en froring kan 8iges at have erhvervet fast hjea i denne,del af riget9 viI 1regge hovedvregten pa, om. det er den pagre1dendes hensigt'.at-vende tUbage til FC'3roerne efter uddEmnelsens afslutning, 015 at der derfor ikke vil 'b live t i11agt det nogen betydning, at han under opholdet her nar stiftet famille og hjen? nar han iovrigt agter ar.bo­ smttesig Iled f1:imilien pa ian"oerne. Det .bemffirkes i.denne forbindelse ~ at en fcsring, der i et par ar efter afslutningen en uddannelse 0nsker at supplere denne med prak­ tiske erfaring0I'7 inden han vender tilbage til F8r0erne 9 ikke vil blive betragtet som havend erhvervet f2.s17 hjem i donne del af P.

V.

B.E

Mint ver{iur

a?

2-t ICELANDAIR !3'ovur 2

(~vs

Litt av faro DillurJ Foroyar og

Idstrarb

-------------'"'---­

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 3 - 1964  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 3 - 1964

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 3 - 1964  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 3 - 1964

Advertisement