Page 1

./

MEG I N F E LAG S T;! DIN D I

==========================-:-:::!==~=='!::'==:::=

\.

Tfoindi av

raosfund~pum~.

april

19~4n

H0vuClsevnio a fundinum var spurningurin um broyting av endamalsgreinini :1 meginfe lags logunum

0

Eftir drugt oroaskifti samtykti fundurin einmrelt at senda soljooandi upp­ skot fit til atkv00ugreioslu: Endamal

felagsi~

er at skipa allar forCYGkar studentar i ein felagsskap,

at r0kja 011 ahugamal teirra og at virka fyri f:tggjarliga og mentanarliga. Tosao varCl um, annaohv0rt vit skuldu fara

fulllli~

a

f0royskum frrelsi, politiskt,

ISC-flmdin i Auklandi i summar,

ella ikki. Fundurin kern asamt urn, at vit a.ttu at bfoja til nmsta ISC-fund. sum og uteft'r ' verour 1. 1966 og heldur royna at styrkja stoou okkara bdJi inneft~r/til ta tlo. Til umr00u var eisini Studentatingia, sum Meginfelagio retlar at fyrireika 1 Havn i summaro Enn eru ongar fyrireikingar gj0rdar, men nevndin arbeioir vio

malinum. Nevndin t6k til eftirtektar uppskot fra Kjartani um at royna at faa fund :1 lag via Jens otto Krag og 10gmanni i Havn i sunmar, ta danski forsretisraoharrin kemur at vitja. Evnia: HeimastYrislogin. Uppskot fra raosformanninum um at senda m6tmrelisbrrev til DSF um atburo dana a noraurlendska formannafundinum 1. Reykjavik, vara einmrelt samtyktn Eisini varo havt til umr00u millumtjooasamstarv yvirh0vur. Raoio mrelti nevnd­ ini til at taka upp bilateralt samstarv, t.d. via irar, sum ivaleyst mundu skilja strio okkara fyri

sjalvstYri~

Ami skjeyt upp at kanna viourskiftini hja ollum nationaluni6nunum, ti danir viourkenna nogvar, sum ikki uppfylla trer treytir, teir seta fyri okkara viourkenn­ ing. Arni og Joannes vorou valdir at kanna eftir, hV0rjar nationaluni6nir h0Vdu verLo

a

ISC-fundum.

Fundurin alegoi formanninum at fara til Leyden at tala via COSEC-menn m.a. fyri at faa upplysingar

run

organisati6!lsviou:rskifti hja studentasamgongum yvir·­

h0vur. Annars voru til umr00u mal sum heimastSTislogin og lrerdur haskuli, og eisini var nomic vio lestrarviourskifti i 00rum londum enn Danmark, men varo tao fundinum skjott greitt, at 011 hesi Dal ikki kundu viogerast a einum fundi, og var tf retlan­ in at hava trigg-jar ella fyra fundir um hVltusunnuna, har raoio skal royna at skra­ seta alt virkisoki hja felagnlliBc Talao vara eisini um sambandio millum rao og nevndir. upp, at hannfekk atgongd til fundir hja

~evnd

R~osformaourin

skjeyt

og millumtj6oastarvsnevnd, so raoio

kundi vera betri informerao um dagliga virki felagsirs. Hetta elvdi mikio rok,so


at h6ast l!kindi v6ru fyri at Fundurin varo hildin g60a 10tu eftir um

~

f~a

uppskotiO samtykt, t6k Steingrimur

t~

aftur.

Garoi og vardi f seks tfmar. T6 varo sitiO og

meginfelagsm~l

- og

t~

pr~tM

klokkan var farin av seks skinu teir

fyrstu geislarnir av ti rfsandi morguns61ini

~

mooar meginfelagsmenn, sum f6ru

ut um Garosgrindina av fundi. Hans J. Debes raosskrivari. Vit hava fingio hetta broovio. ! huldublaonum, sum nevnir seg fyri Meginfelagstfoindi, stendur drugv fra­ greioing

fr'

una Olafssyni um fero til Reykjav!kar f sambandi vio norremu for­ mannar~ostevnuna 11.-22. mars 1964: hendingar undan stevnuni eru eisini uppi f fr~greioingini.

Av tf at eg eri lirour f hesum felagi, og av tf at eg havi verio uppi i at velja menn, sum umbooa felagio, vil eg fegin - eisini av tI at hetta huldublaoio biour meg um tao -

siga n0kur oro um hesa

fr~reioing.

SHt by-our okkum til f'undar, MFS loypur upp

~

baoum beinum av f'r0i ella stolt­

leika. So sendur DSF ut skriv, og hesir meginfelagsmenn, sum upp

a tj61egg

v6ru

komnir, detta niour a langlegg, og har liggja teir enn. Teir gj0rdust so sk6kkir av, at danir tordu at senda ut skriv, at teir ikki v6ru mentir at hugsa 10ngurJ tao einasta teir v6ru mentir at

ger~

var at forklaga hesi ovootti fyri Hakuni Djur­

huusi og Jens otto Krag. (Harrin viti hV0nn teir fara at forklaga f'yri a noosta sinni - U Thant ella Jesuspapa). H0Vdu hesir menn ikki havt so ovursst6ra viroing og respekt fyri einum hV0rj­ um oroi, sum er framboriO ella skrivao

~

donskurn, so hovdu hesir menn, f stMin

fyri at forklaga, hootta soor at tikio til oroa m6ti donskum studentum. Her hava boooi nevnd, og rao, og so eitt sum nevnist millumtj60astarvsnevnd - hvussu mangir mans falt - lati seg t01ao av einum neyoarsligum brmvi fra n0krun donskum studenturn! T~

hetta fyri meginfelagsmenninar so 0tiliga broov kom, var bert eittans eitt

at gera - ikki at forklaga sum smab0rn, men at sYna seg sum rmttir menn, sum hava alit okkara uppiborio: at svara donskum studentum aftur og reka aftur toor osonnu upplysningar, sum hesir danskir studentar hava borio ut millum manna um F0rcy.ar og stYrisskipanina. Hendan sty-risskipanin, sum manna millum verour nevnd fyri heimastYri , er sattmali milIum danir og f0royingar. Samraoingar f6ru framm millum ~~boosmenn

fyri folkavaldu tingini f F0royum og f Danmark - avikavist 10gtingjGog

rigsdagen; samraoingarnar foru fram 1 K0benhavn og f T6rshavn, og snttmalin varo ratifiseraour 1 Danmarks Rigsdag og a F0roya L0gtingio. So korn sty-risskipanin i gildi. Aftur at hesum kunnu menn so le;:5gja, at kommunustYri ikki hevur 16ggavuvald ­ at viotaka og ly-aa 16gir. Ta danskir studentar her hava m0guleikar fyri at mobili­ sera prof. Alf Ross ,so er serst0k ors0k fyri tI. Danskir samraoingar menn ynsktu, at tann

sattm~lin,

sum gj0rdur varo, skuldu veroa ratifiseraour i rigsdagen um


gj0rligt vi5 0llum atkv05unum. Av t1 at f0royingar ikki ynskja at geraet kasti­ eftirl.fta kleppur milIum danskar politiskar flokkar, l6tu f0royingar sffir{Fyri at allir danskir politiskir flokkar skuldu taka undir vio sattmalanum, var neyougt at

~t­

leggja sattmalan, so at eisini danskir afturhaldsnationalistari 1948 kundu verj?. hann. Til hetta endamal var Alf Ross, professari, dr.jur. & phil. engageraour. ntleggingin av heimastYris16gini, sum Alf Ross, professari, gevur er so statt politisk utlegging, hesin maour er inhabilur, ta hesin sattm51in verour

~tlagdury

og utleggingin skal vera objektiv. Hesi booini atti Meginfelagio at sent til hini norourlendsku studentamegin­ fe10gini. Av ti at vit i hesi s0k hava SffiO hvussu autoritetstrugvandi eisini stud­ entar kunnu vera, eigur Meginfelagio at faa Sffir respunsum fra kendum juristi urn heimastYrio okkara, hesin maour nYtist ikki vera dani. R61ant H0gnesen =~yngur

um

logarbro~ingina.

Ta 10 raoio a seinasta raosfundi samty,kti uppskot til 16garbroyting varo

. l}v gj0rt~ at

fyrst skuldi malio upplysast gj011iga fyri limunum vio at raosliminir

hildu upplysandi fundir i bYnum har teir eru. Eisini skuldu Meginfelagst10indi standa opin fyri tjaki. is.. student::::.tinginum 1. summar skuldi spurningurin eisini viogeroast. So skuldi malio verio greitt til limaatkv00u til heystar. Slikur fundur varo hildin 1 Keypmannahavn manakv01dio 20. 1 hesum a kanni­ balinum. Urn 40 f61k v6ru a fundi. Nevnd~£ormaourin

legoi fyri via at bj60a fundafolkinum vffilkomnum og greiddi

s10an fra oroaljooinum 1 uppskotinum, hvussu tao bar til at raoio hevoi' hildiO bE1st tao verio/at taka slika 16garbroyting til viageroar nu og hV0rjar avleioingar, g60ar og ringar, 10 broytingin for at hava a taim trimum virkis0kjunum hja felag­ num. 1) Innanfelags 2) Innanlendis

3) Millumtjooa Um grundirnar fyri at menn v6ru farnir at hugsa urn 16garbroyting segoi hann, at sum endamalsgreinin nu var h0Vdu rao og nevndir aftrao seg vio at taka St00U til prinsipiella. politiskar spurningar. Gongdin 1 millumtjooarmalinum hevur tyou­ ligari enn nakao annao v1st, at MFS eins og 011 onnur meginfe10g, eigur at taka St00U til sl1kar spurning og f okkara f0ri er tao serliga tj6oskaparligiispurning­ urin, 10 ongin ivi eigur vt vera um. Um avleioingarnar fyri felagsarbeioio telt hann: 1) Innanfelags.

Urn so er, at limirnir ikki eru a einum mali um at hava tj6­

skaparliga st00u kann tao keoiliga henda, at nakrir av limunum fara at kenna seg 1 andst00u til felagio annars og einstakir teirra fara kanska burtur ur. Vandin fyri at hetta fer at henda er 11til og ongin. Hinvegin fer nyggja stevnan at faa okkum at gera okkum greitt, at vit sum


studentar ur litio a leio komnum landi hava eina serliga st00U. 2) Innanlendis:

Tao rna vera 0llmll greitt, at hetta ikki skal bera viO smr,

at MFS gevur seg i h6slag via avfsan politiskan flokk. Vit gsrast 6ivaO ilIa f 0[n via tann politiska flokkin i F0royum, fa hevur til stevnu at arbeioa fm6ti tf,

f~

MFS eftir nyggju endamalsgreinini skal virka fyri.

Vandin fyri at hesin flokkur fer at faa mentamalaraoharran i einum framtfoan landastyri og faa tikio almenna stuoulin fra okkum er neyvan st6rur.

3) Millumtj60a: Skulu vit koma uppa millumtj60asamstarvio, rna tao annao hV0rt vera tf at vit uppfylla formellukr0vini fyri at sleppa uppf, ella tf at vit ar足 beioa fyri at faa tey uppfylt. Vit hava higartil roynt at f0ra fram, at formellukr0vini eru f lagi, men tao hevur ikki eydnast okkum at faa aorar at trugva tf. Teir hava brukt serfr00ingar innanfyri l0gfr00i fm6ti okkum, og ta fo vit hava roynt at fingio politikkarnar vio abyrgd at koma f part via okkurn hevur tao ikki eydnast at faa teir at geva so greio svar, at vit hava kunnao brukt tey til nakao. Tf hava vit hugsao okkum framyvir at argument era a 00rum b6gvi, nevniliga at vit arbeioa fyri f0royskum frffilsi. Um DSF

fr&~vegis

mtlar at foroa okkum, kunnu teir ta fara at siga at vffil

eru vit frmlsishugaoir, men tao er f0royska f6lkio ikki. F0royingar vilja heIst at F0roya skulu vera kommuna i Danmark. Vit kunnu ta teppa teir vio at faa for足 menninar f f0roysku flokkunum at siga hugsan sina f tj60skaparmalum. Tj60veldismenn arbeioa fyri tj60veldi. F6lkaflokkurin og framburosflokkurin hava f stevnu teirra, at F0roy.ar skulu ger~st

suverenur stature BffiOi javnaoarflokkurin og gamla sjalvstYrisflokkurin

kunnu skriva undir uppa, at skal heimastYris16gin praktiserast soleiois sum DSF og Alf Ross skilja hana, so ganga teir ikki undir hana - og - 6vist er ikki, at sambandsflokkurin kann siga okkurt tilikt eisini. Via hesum nyggju argumentunum skuldi borio betur til at komia okkurn upp i millumtj60asamstarvio, annaohv0rt DSF ta fer at gevast vio m6tst00U sini ella ikki. Sfoan hevoi raosformaourin oroio. Hann greiddi fra, hvf fa raoio legoi slfkt uppskot fram fyri limirnar. Hann spurdi hvf, fa f0royskir studentar h0Vdu havt hug til at skipa egio meginfelag. Vit eru sert0k tj60 via egnum mali, egnari S0gu, egnum flaggi og egnum ahugamalum, men tao MFS, tao

v~r

rna

ikki einans tao, at vit vistu alt hetta, fa fekk okkum at seta a stovn eisini hava verio ti at vit hava viljan til at vera ein frffils tj60.

Tao er hopisleyst at bioja urn viourkenning sum tj60arfelag, urn ongin tj60skapar足 vilji bYr undir. Grundarlagio undir Meginfelagnum er: viljin at veroa frffils tj60. Taka limir足 nir undir via hesum, so eiga teir at vera via til at broyta endamalsgreinina so hon samsvarar hesum. nt fra hesum varo sfoan tjakao i umleio halvan trioja tima. N6gvir h0Vdu oroio og tjakio var sakligt og sioiligt. Peikao varo a teir vandar, io kundu standast av broytingini, men yvir h0vur s0gdu menn, at teir pers6nliga v6ru fyri henni.


Attana tjakia vara hildin fyribils royndaratkv0aa via tf

ursliti~ ~t

allir

uttan tveir t6ku undir via uppskotinum, annar teirra ivaoist og hin vax 1m6ti. Grundgeving hansara var, at hann 6ttaoist fyri, at honum ikki damdi, f6r at

f~a

~visur

politiskur flokkur

f~

fyrimum av ti, um uppskotia varo samtykt.

Fundur f Emdrupborg. Vikuskiftia 18. og 19. aprfl varo st6rur fundur hildin

a Emdrupborg,

nrer足

hendis Keypmannahavn. Hesin fundur, io var fyrireikaour av Danske Studerendes Frellesrad, viogj0rdi n6gvar av teim spurningunum fa eru uppi f hesum d0gum viavikjandi skulaskapi og hregri lestri i Dnam0rk. ! hesum fundi lutt6ku umfra,mt DSF nremingafe10g og nremingaraa av ymsum slag,

m.a. umboa fyri lreraraskula - og teknikumnremingar, umboa fyri ungar gr0nlendingar, fyri studentaskeia o.a. MFS vara eisini boaia via. Vit t6ku av og h0Vdu triggjar obserVat0rar

a fundinum.

Fundurin byrjaai via at danski undirvisingamalaraaharrin helt r@au og slaan vara feria til verka. Fundurin vara nu skipaour 1 trfggjar deildir, og h0Vdu vit ein observat0r i

hV0rj~i.

! 1. deild,

10 v 0 gjordi studningsmal var nevndarformaaurin, !rni Olafsson,

1 2, deild, la viagj@rdi kollegiumsbygging, var nevndarskrivarin, Bogi LUtzen, og

1 3. deild, fo Viagj0rdi danskan skulaskap sum heild, var Poul Olsen, formaaur f millurntj6aastarvsnevndini og i nevndini, la skal kanna likindini fyri lrerd6ms足 stovnum 1 F@royum. Fundurin endaoi vio, at nakrir danskir politikkarar komu hagar, og h0Vi var at seta teimum spurningar. Fundurin var sera vrel fyrireikaaur og n6gv varo fingia av skafti. Fyri okkurn hevai luttakan fyrst og fremst tann tydning at vit fingu vitan urn viaurskiftini i Danm0rk og at vit fingu h@vi til at sfggja, hvussu vrel ein tflikur arbeiosfundur

kann veraa fyristilaour.


Studr.ingur til stytri lestrarferair: Jwstknir eiga :lFS

vi

at veraa sendar til

Bogi Ltitzen

Bartholinsgade 7,3

K0benhavn K

Lestur 1 fremmandum londum: Nevndin ger vart via, at hon hevur fingio eitt eintak av b6kini "Study AbrG6.1" :(0 Un6.sco gevur 11t.

Henda b6kin gevur n0gd av uppltsingum urn m0guleikarnar fyri at lesa f fremm足 andum londum. Limirnir eru vffilkomnir at hyggja f b6kina og at biaja urn upplysningar ur henni.

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 2 - 1964  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 2 - 1964

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 2 - 1964  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 2 - Nr. 2 - 1964